İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: abaydin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4987-0878
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Acil Tıp
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2015 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2009 - 2015
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2003 - 2009
Uzman Tıp Fakültesi, 2002 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Kalsiyum Kanal Blokerleri İle Zehirlenmeler

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Alkol Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Lityum Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Dijital Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Klonidin Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Prof. Dr. Zeynep Kekeç

2017

Kitap Adı :

 Myocardial Infarction

Bölüm Adı :

 The Past, The Present And The Future Of Biochemical Markers İn The Diagnosis Of Acute Coronary Disease

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Ay Mehmet Oğuzhan, Baydın Ahmet

2017

Kitap Adı :

 Toraks Travmaları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Travmali Hastaya Genel Yaklaşim

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Editör Adı :

 Orhan Yücel

2013

Kitap Adı :

 Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Klavuzu

Bölüm Adı :

 Yeni Doğan Resüsitasyonu

Yazar Adı :

 Ahmet Baydın, Ali Kemal Erenler

Editör Adı :

 Tintinalli Je, Stapczynski Js, Ma Oj, Cline Dm, Cydulka Rk, Meckler Gd

2013

Kitap Adı :

 Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Klavuzu

Bölüm Adı :

 Metilksantinler Ve Nikotin

Yazar Adı :

 Ahmet Baydın, Ali Kemal Erenler

Editör Adı :

 Tintinalli Je, Stapczynski Js, Ma Oj, Cline Dm, Cydulka Rk, Meckler Gd

2013

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı Tedavi Ve Uygulama Kitabı

Bölüm Adı :

 Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Ahmet Baydın, Ali Kemal Erenler

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç, Hakan Topaçoğlu

2013

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı Tedavi Ve Uygulama Kitabı

Bölüm Adı :

 Klonidin Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Ahmet Baydın, Ali Kemal Erenler

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç, Hakan Topaçoğlu

2013

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Acil Tıp Tanı Tedavi Ve Uygulama Kitabı

Bölüm Adı :

 Lityum Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Ahmet Baydın, Aliş Kemal Erenler

2013

Kitap Adı :

 Textbook Of Surgery

Bölüm Adı :

 Bites And Stings

Yazar Adı :

 Baydin A, Kosargelir M

Editör Adı :

 Ali Naki Ulusoy, Koray Topgül

2014

Kitap Adı :

 Acilde Klinik Toksikoloji

Bölüm Adı :

 Zehirlenen Hastada Hemodinami, Kardiyak İleti Ve Hız Düzensizlikleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Editör Adı :

 Salım Satar

2009

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Editör Adı :

 Ali Haydar Şahinoğlu, Ahmet Dilek, Akın Kaya

2011

Kitap Adı :

 Cardiac Functioning Disorders Challenges And Therapies

Bölüm Adı :

 Blood Cholinesterase Level And Qtc Interval İn Patients With Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Baydin A, Yardan T, Erenler Ak

Editör Adı :

 Baydin A

2013

Kitap Adı :

 Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulaması

Bölüm Adı :

 Yaralanmanın Epidemiyolojisi Ve Mekanizmaları

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet

Editör Adı :

 Duran Latif

2019

Kitap Adı :

 Sheehy’Nin Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulaması

Bölüm Adı :

 Diş, Kulak, Burun, Boğaz Ve Yüz Acilleri

Yazar Adı :

 Duran Latif, Koç Zeliha, Baydın Ahmet, Yardan Türker, Katı Celal, Akdemir Hızır Ufuk, Şimşek Tekin

Editör Adı :

 Doç. Dr. Latif Duran

2019

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Klinik Toksikoloji Ca Kanal Blokeri Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç

2020

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Klinik Toksikoloji Klonidin Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç

2020

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Klinik Toksikoloji Lityum Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç

2020

Kitap Adı :

 Acil Tıp Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Klinik Toksikoloji Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Zeynep Kekeç

2020

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Zehirlenmenin Değerlendirilmesi Ve Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Şahinoğlu Haydar, Kaya Akın, Kalkan Gökhan, Kömürcü Özgür

2020

Kitap Adı :

 Acil Tıp Semiyoloji

Bölüm Adı :

 Sindirim Sistemi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Asım Kalkan

2020

Kitap Adı :

 Mekanik Ventilasyonun Temelleri

Bölüm Adı :

 Akut Respiratuar Distres Sendromu

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Duran Latif, Baydın Ahmet

2020

Kitap Adı :

 Klinik Toksikoloji Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Zehirlenen Hastada Hemodinami, Kardiyak İleti Ve Hız Düzensizlikleri

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Editör Adı :

 Satar Salim, Güneysel Özlem, Yürümez Yusuf, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Relationship Between Neutrophil / Lymphocyte, Monocyte / Lymphocyte, Platelet / Lymphocyte Ratios And Clinical Outcomes After Ninety Days İn Patients Who Were Diagnosed As Having Acute Ischemic Stroke İn The Emergency Room And Underwen Techanical Thrombectomy

Yazar Adı :

 Özgen Emre, Güzel Murat, Akpinar Ck, Yücel Murat, Demir Mehmet Tevfik, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Bratislava Medical Journal

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Early Biochemical Predictors Of Sepsis İnpatients With Burn İnjury: Current Statusand Future Perspectives

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet, Ay Mehmet Oğuzhan, Doğan Güvenç, Yastı Ahmet Çınar

Dergi Adı :

 Reviews İn Medical Microbiology

Derleme Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Interleukin-33 (Il-33) As A Diagnostic And Prognostic Factor İntraumatic Brain Injury

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Emergency Medicine International

Derleme Makale

 

2020, 5

Makale Adı :

 Volume Of İntensive Care Unit Patients İn The Emergency Department: Clinical Experience İn A Training And Research Hospital

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Cindoruk Şener, Demir Mehmet Tevfik, Yorgun Mehmet, Yavuz Erdinç, Özgen Emre, Yücel Murat, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Medicine Science

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Comparison Of Public And Private Hospitals İn Respect To Workplace Violence İn Emergency Department.

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Yalçın Anıl, Yılman Mete, Güzel Murat, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Emergency Mental Health And Human Resilience

Özgün Makale

 

2020, 2

Makale Adı :

 Geriatric Patient Crowding İn Emergency Departments

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Özgen Emre, Yücel Murat, Terzi Özlem, Türe Eda, Demir Mehmet Cihat, Aklar Ahmet, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Annals Of Medical Research

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Geriatric Patient Crowding İn Emergency Departments

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Ozgen Emre, Yucel Murat, Terzi Ozlem, Ture Eda, Demir Mehmet Cihat, Aklar Ahmet, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Annals Of Medical Research

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 The Blunt Abdominal Trauma Bedside Ultrasonography Comparison With Trauma Severity Scores And Computerized Tomography

Yazar Adı :

 Akdemir Hızır Ufuk, Çalışkan Fatih, Katı Celal, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Jcpsp-Journal Of The College Of Physicians And Surgeons Pakistan

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 The Blunt Abdominal Trauma Bedside Ultrasonography Comparison With Trauma Severity Scores And Computerized Tomography

Yazar Adı :

 Akdemir Hızır Ufuk, Çalışkan Fatih, Katı Celal, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Jcpsp-Journal Of The College Of Physicians And Surgeons Pakistan

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Relationship Between Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio, D-Dimer And Troponin-I Values And Pulmonary Embolism Severity İndex

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Özgen Emre, Terzi Özlem, Demir Mehmet Tevfik, Yücel Murat, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Annals Of Medical Research

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Can We Predict Patients That Will Not Benefit From İnvasive Mechanical Ventilation? A Novel Scoring System İn İntensive Care: The Imv Mortality Prediction Score (Impres).

Yazar Adı :

 Özlü Tevfik, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kaya Akın, Yarar Esra, Kıraklı Sami Cenk, Şengören Dikiş Özlem, Kefeli Çelik Hale, Özkan Serdar, Bektaş Aksoy Hayriye, Küçük Ahmet Oğuzhan, Palabıyık Onur, Çörtük Mustafa, Ergün Recai, Kozanhan Betül, Erçen Diken Özlem, Bacakoğlu Feza, Uzun Süheyla, Aksoy İskender, Cinemre Hakan, Zerman Avşar, Usalan Adnan, Özkoçak Turan Işıl, Özdemir Esra, Fazlıoğlu Nevin, Yıldırım Fatma, Günay Ersin, Yılmaz Nafiye, Acar Bilgehan Atılgan, Akan Belgin, Arpağ Hüseyin, Sezgi Cengizhan, Can Atilla, Yalçınsoy

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Can We Predict Patients That Will Not Benefit From İnvasive Mechanical Ventilation? Anovel Scoring System İn İntensive Care: The Imv Mortality Prediction Score (Impres)

Yazar Adı :

 Özlü Tevfik, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kaya Akın, Yarar Esra, Kıraklı Sami Cenk, Şengören Dikiş Özlem, Kefeli Çelik Hale, Özkan Serdar, Bektaş Aksoy Hayriye, Küçük Ahmet Oğuzhan, Palabıyık Onur, Çörtük Mustafa, Ergün Recai, Kozanhan Betül, Erçen Diken Özlem, Bacakoğlu Feza, Uzun Süheyla, Aksoy İskender, Cinemre Hakan, Zerman Avşar, Usalan Adnan, Özkoçak Turan Işıl, Özdemir Esra, Fazlıoğlu Nevin, Yıldırım Fatma, Günay Ersin, Yılmaz Nafiye, Atılgan Acar Bilgehan, Akan Belgin, Arpağ Hüseyin, Sezgi Cengizhan, Can Atilla, Yalçınsoy

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Can We Predict Patients That Will Not Benefit From İnvasive Mechanical Ventilation? A Novel Scoring System İn İntensive Care: The Imv Mortality Prediction Score (Impres)

Yazar Adı :

 Özlü Tevfik, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kaya Akın, Yarar Esra, Kıraklı Sami Cenk, Şengören Dikiş Özlem, Kefeli Çelik Hale, Özkan Serdar, Bektaş Aksoy Hayriye, Küçük Ahmet Oğuzhan, Palabıyık Onur, Çörtük Mustafa, Ergün Recai, Kozanhan Betül, Erçen Diken Özlem, Bacakoğlu Feza, Uzun Süheyla, Aksoy İskender, Cinemre Hakan, Zerman Avşar, Usalan Adnan, Özkoçak Turan Işıl, Özdemir Esra, Fazlıoğlu Nevin, Yıldırım Fatma, Günay Ersin, Yılmaz Nafiye, Acar Bilgehan Atılgan, Akan Belgin, Arpağ Hüseyin, Sezgi Cengizhan, Can Atilla, Yalçınsoy

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Medical Problems Of Athletes Attending Summer Deaflympics 2017 And Comparison By Gender.

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Pişkin Ahmet, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç, Duran Latif, Güzel Murat, Demir Mc, Katı Celal, Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Öz Hatice, Aksoy İskender

Dergi Adı :

 Medıcına Dello Sport

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Medical Problems Of Athletes Attending Summer Deaflympics 2017 And Comparison By Gender

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Pişkin Ahmet, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç, Duran Latif, Güzel Murat, Demir Mehmet Cihat, Katı Celal, Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Öz Hatice, Aksoy İskender

Dergi Adı :

 Medicina Dello Sport

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Medical Problems Of Athletes Attending Summer Deaflympics 2017 And Comparison By Gender

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Pişkin Ahmet, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç, Duran Latif, Güzel Murat, Demir Mehmet C, Katı Celal, Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Öz Hatice, Aksoy İskender

Dergi Adı :

 Edizioni Minerva Medica

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Medical Problems Of Athletes Attending To Deaflympics And Comparison According To Gender Our Summer Deaflympics 2017 Experiences

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Pişkin Ahmet, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç, Duran Latif, Güzel Murat, Demir Mehmet Cihat, Katı Celal, Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Öz Hatice, Aksoy İskender

Dergi Adı :

 Medıcına Dello Sport

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Comparison Of Pentraxin-3 And İschemia-Modified Albumin With Troponin İn Early Diagnosis Of Acute Coronary Syndrome

Yazar Adı :

 Demir Mehmet Tevfik, Baydın Ahmet, Amanvermez Ramazan, Erenler Ali Kemal, Guzel Murat, Yucel Oguzhan

Dergi Adı :

 Bratislava Medical Journal

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report Of A Case And A Brief Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Van Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 


2018, 7

Makale Adı :

 Adora Risk Identification Of Tricyclic Antidepresant

Yazar Adı :

 Aydın Macit, Yardan Türker, Baydın Ahmet, Genç Selim

Dergi Adı :

 Konuralp Tıp Dergsi

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 How Prepared Are We For Possible Bioterrorist Attacks: An Approach From Emergency Medicine Perspective

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Güzel Murat, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 The Scientific World Journal

Derleme Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report Of A Case And Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Van Medical Journal

Vaka Takdimi

 

2018, 6

Makale Adı :

 Pregabalin Intoxication-Induced Prolonged Pr Interval On Electrocardiogram

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Katı Celal, Aksoy İskender, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical And Experimental Investigations

Vaka Takdimi

 

2018, 6

Makale Adı :

 Investigation Of Geriatric Patients With Abdominal Pain Admitted To Emergency Department

Yazar Adı :

 Çam Pınar Henden, Baydın Ahmet, Yürüker Saim Savaş, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç

Dergi Adı :

 Current Gerontology And Geriatrics Research

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Investigation Of Geriatric Patients With Abdominal Painadmitted To Emergency Department

Yazar Adı :

 Çam Pınar Henden, Baydın Ahmet, Yürüker Saim Savaş, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç

Dergi Adı :

 Current Gerontology And Geriatrics Research

Özgün Makale

 

2018, 5

Makale Adı :

 Early Detection Of Brain Damage İn Emergency Department And The Organ Donation Process: A Case Series

Yazar Adı :

 Aksoy İskender, Küçük Mehtap Pehlivanlar, Öztürk Çağatay Erman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 The European Research Journal

Vaka Takdimi

 

2018, 4

Makale Adı :

 Association Of Organophosphate Poisoning With Kidney Injury: A Mini Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Eser Barış, Sarıaydın Tuba, Ay Mehmet Oğuzhan, Doğan Güvenç, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Nephrology And Urology Research

Derleme Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Urethral Rupture At A Minor Trauma Patient With İn Car Traffic Accident

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Causapedia

Vaka Takdimi

 

2018, 4

Makale Adı :

 Association Of Organophosphate Poisoning With Kidney Injury: A Mini Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Eser Barış, Sarıaydın Tuba, Ay Mehmet Oğuzhan, Doğan Güvenç, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Nephrology And Urology Research

Derleme Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Association Of Organophosphate Poisoning With Kidney Injury: A Mini Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Eser Barış, Sarıaydın Tuba, Ay Mehmet Oğuzhan, Doğan Güvenç, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Nephrology And Urology Research

Derleme Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Association Of Organophosphate Poisoning With Kidney Injury: A Mini Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Eser Barış, Sarıaydın Tuba, Ay Mehmet Oğuzhan, Doğan Güvenç, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Nephrology And Urology Research

Derleme Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Novel Findings İn Brugada Syndrome: A Review İn Emergency Department Perspective

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Ay Mehmet Oğuzhan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Contemporary Research And Review

Derleme Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Novel Findings İn Brugada Syndrome: A Review İn Emergencydepartment Perspective

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Ay Mehmet Oğuzhan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Contemporary Research And Review

Derleme Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Pentraxin-3 And İschemia-Modified Albumin With Troponin İn Early Diagnosis Of Acute Coronary Syndrome

Yazar Adı :

 Demir Mehmet Tevfik, Baydın Ahmet, Amanvermez Ramazan, Erenler Ali Kemal, Güzel Murat, Yücel Oğuzhan

Dergi Adı :

 Bratislava Medical Journal

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Diagnostic Values Of Proenkephalin And S100B Protein İn Traumatic Brain İnjury

Yazar Adı :

 Yalçın Anıl, Baydın Ahmet, Tunçel Özgür Korhan, Çokluk Cengiz, Erenler Ali Kemal, Güzel Murat, Tomak Leman

Dergi Adı :

 Laboratoriumsmedizin

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Diagnostic Values Of Proenkephalin And S100Bprotein İn Traumatic Brain İnjury

Yazar Adı :

 Yalçın Anıl, Baydın Ahmet, Tuncel Özgür Korhan, Erenler Ali Kemal, Güzel Murat, Çokluk Cengiz, Tomak Leman

Dergi Adı :

 Neurologisches Labor/neurology Laboratory

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Nesfatin-1, Leptin And Ghrelin As A Biomarker For Early Diagnosis And Prognosis Of Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage

Yazar Adı :

 Ocak Metin, Baydın Ahmet, Amanvermez Ramazan, Tunçel Özgür Korhan, Çokluk Cengiz

Dergi Adı :

 Biomedical Research

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Evaluation Of Usefulness Of Cardiopulmonary Resuscitation Education On Public Health Physicians

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Duran Latif, Şengüldür Erdinç, Katı Celal, Tomak Leman, Erenler Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical And Experimental Investigations

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Effects Of A New Generation Synthetic Cannabinoid/bonsai On Respiratory System

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Yalçın Anıl, Yavuz Erdinç, Erenler Ali Kemal, Tomak Leman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türk Aile Hekimliği Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Clinical Use Of Pentraxin 3: A Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Yücel Oğuzhan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Direct Research Journal Of Health And Pharmacology

Derleme Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Efficiency Of Helmet And Protective Clothing Use On Outcomes Of Patients With Motorcycle Accidents

Yazar Adı :

 Ay Mehmet Oğuzhan, Erenler Ali Kemal, Koçak Cem, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 The Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Yeni Nesil Sentetik Bir Kannabinoid Olan Bonzai’Nin Solunum Sistemi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Yalçın Anıl, Erdinç Yavuz, Erenler Ali Kemal, Tomak Leman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türk Aile Hek Derg

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Massive Spinal Subdural Hematoma And Subarachnoid Hemorrhage İn A Patient Receiving Oral Anticoagulant Therapy

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Duran Latif, Bilgiç Mustafa, Amanvermez Ramazan, Çokluk Cengiz, İnce Meltem

Dergi Adı :

 Journal Of Emergency Medıcıne Case Reports

Vaka Takdimi

 

2016, 4

Makale Adı :

 Value Of Pulmonary Vascular Obstruction İndex For Determinig Thrombolytic Therapy

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Soylu Ayşegül İdil, Salt Ömer, Erenler Ali Kemal, Tomak Leman, Aksu Esra Arslan, Erdi Atay, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Acta Medica Mediterranea

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 The Role Of Nt Probnp And Apelin İn The Assessment Of Right Ventricular Dysfunction İn Acute Pulmonary Embolism

Yazar Adı :

 Çelik Yasemin, Yardan Türker, Baydın Ahmet, Demircan Sabri

Dergi Adı :

 J Pak Med Assoc

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Emergency Department Approach To The Growing Global Public Health Problem: Violence Against Women

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Ay Mehmet Oğuzhan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Emerg Med Inves

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Pentraxin 3 İschemia Modified Albumin And Myeloperoxidase İn3 Predicting A Cardiac Damage İn Acute Carbon Monoxide Poisoning

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Amanvermez Ramazan, Çelebi Hüseyin Ethem, Tuncel Ozgur Korhan, Demircan Sabri

Dergi Adı :

 American Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Acute İschemic Stroke And Severe Multiorgan Dysfunction Due Tomultiple Bee Stings

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Akar Handan, Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet, Kayabas Abdulcelil

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Emergency Medeicine

Vaka Takdimi

 

2016

Makale Adı :

 A Study To Develop Clinical Decision Rules For The Use Of Radiography İn Wrist Trauma Karadeniz Wrist Rules

Yazar Adı :

 Karaca Yunus, Turkmen Suha, Cansu Ayşegül, Baki Mehmet Emre, Eroğlu Oğuz, Tatlı Özgür, Günaydın Mücahit, Beyhun Nazım Ercüment, Gündüz Abdulkadir, Baydın Ahmet, Güzel Murat, Özşahin Faruk, Bilir Özlem, Şahin Aynur, Taşın Veyis, Kalay Aslan, Gül Orkun, Türedi Süleyman

Dergi Adı :

 American Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Copeptin A Diagnostic Factor For Critical Patients

Yazar Adı :

 Yılman Mete, Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences

Özgün Makale

 

2015, 8

Makale Adı :

 Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy Due To Head Trauma

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Anıl Yalcin, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Neurosurgery

Vaka Takdimi

 

2015, 7

Makale Adı :

 Nesfatin 1 As A Novel Appetite Controlling Peptide Will Obesity Be History

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal, Atmaca Hulusi, Turker Yardan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Endocrinology And Metabolism

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Outcomes Of Cardiopulmonary Resuscitation İn Trauma Patients İn The Emergency Department

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Suat Celik, Baydın Ahmet, Tomak Leman, Mehmet Kosargelir, A C Yastı

Dergi Adı :

 European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Ischemia Modified Albumin İs Not Better Than Creatine Kinase Mb And Cardiac Troponin I İn Predicting A Cardiac İnjury İn Nontraumatic Subarachnoid Haemorrhage

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Amanvermez Ramazan, Ozgur Korhan Tuncel, Metin Ocak, Murat Meric, Cengiz Cokluk

Dergi Adı :

 American Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Investigation Of Anxiety Levels Of Patients With Chest Pain Admitted To Emergency Department

Yazar Adı :

 Başara Gökhan, Baydın Ahmet, Yılmaz Ahmet, Yücel Oğuzhan, Erenler Ali Kemal, Murat Naci

Dergi Adı :

 Turk J Emerg Med

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Occipital Condyle Fracture As A Rare Cause Of Shoulder Pain

Yazar Adı :

 Yalçın Anıl, Erenler Ali Kemal, Yarar Ercan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques And Case Management

Vaka Takdimi

 

2015, 2

Makale Adı :

 Predictors Of Crimean Congo Hemorrhagic Fever İn The Emergency Department

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Fuat Kulaksız, Huseyin Ulger, Mustafa Capraz, Tomak Leman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Subarachnoid Hemorrhage And Pneumocephalus Due To Epidural Anesthesia

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Omer Salt, Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet, Mehmet Tevfik Demir, Anil Yalcin, Zahide Doganay

Dergi Adı :

 American Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2014, 8

Makale Adı :

 Characteristics Of Patients Admitted To The Emergency Department Due To Tick Bite

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Fuat Kulaksız, Hüseyin Ulger, Erdem Murat, Cem Kocak, Fatih Söylemez, Öztürk Özkan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Tropical Doctor

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 Acute Organophosphate Poisoning İn Adults A 10 Year Analysis

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal, Yardan Turker, Katı Celal, Duran Latif, Dilek Ahmet

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Reasons For Overcrowding İn The Emergency Department Experiences And Suggestions Of An Education And Research Hospital

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Sinan Akbulut, Halil Cetinkaya, Karaca Alev, Burcu Turkoz, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Turk J Emerg Med

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Workplace Violence İn Emergency Department And İts Effects On Emergency Staff

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Dergi Adı :

 International Journal Of Emergency Mental Health And Human Resilience

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Management Of Traumatic Eye İnjuries İn The Emergency Department

Yazar Adı :

 Guzel Murat, Erenler Ali Kemal, Niyaz Leyla, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Oa Emergency Medicine

Derleme Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 A Rare Reason Of Intestinal Obstruction A Foreign Body İn Rectum

Yazar Adı :

 Demir Mehmet Tevfik, Baydın Ahmet, Ersözlü Ercüment, Güzel Murat, Özsoy Sencer

Dergi Adı :

 Jcam

Vaka Takdimi

 

2014

Makale Adı :

 Epidemiology Of Organophosphate İntoxication And Predictors Of İntermediate Syndrome

Yazar Adı :

 Çolak Şahin, Erdogan Mehmet Ozgur, Baydın Ahmet, Afacan Mustafa Ahmet, Katı Celal, Duran Latif

Dergi Adı :

 Turk J Med Sci

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Antihistaminik Zehirlenmesine Bağlı Ventriküler Taşikardi Olgusu

Yazar Adı :

 Acar Ethem, Duran Latif, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Heart Type Fatty Acid Binding Protein As A Potential Biomarkır Of Acute Carbon Monoxide Poisoning

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Yardan Turker, Baydın Ahmet, Gunay Murat, Amanvermez Ramazan

Dergi Adı :

 Am J Emerg Med

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The Role Of Serum Cholinesterase Activity And S100B Protein İn The Evaluation Of Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Baydın Ahmet, Acar Ethem, Fatma Ulger, Dursun Aygun, Duzgün Ayla, Nar Rukiye

Dergi Adı :

 Hum Exp Toxicol

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Antikolinerjik Sendroma Neden Olan Bitki Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Nuray Aslan, Selim Genç, Arif Onur Eden, Ahmet Baydın

Dergi Adı :

 Konuralp Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Usefulness Of Heart Type Fatty Acid Binding Protein İn The Emergency Department A Review

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Yardan Turker, Duran Latif, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of The Pakistan Medical Association

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Is There A Relationship Between Serum Heart-Type Fatty Acid Binding Protein Level And Clinical Severity İn Patients With Subarachnoid Hemorrhage?

Yazar Adı :

 Yıman Metehan, Cokluk Cengiz, Baydın Ahmet, Yardan Türker, Katı Celal, Gunay Murat, Meriç Murat

Dergi Adı :

 Turkish Neurosurgery

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Acil Servise Boğulma Nedeniyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Yazar Adı :

 Başol Nurşah, Baydın Ahmet, Yardan Türker

Dergi Adı :

 Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Determinants Of Patient Satisfaction With An Emergency Department Observation Unit

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Genç Selim, Baydın Ahmet, Aydınkal Esra, Sunter Ahmet Tevfik

Dergi Adı :

 Hong Kong J Emerg Med

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of İschaemia Modified Albumin İn Pulmonary Contusion İn Rats

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Yardan Turker, Kefeli Mehmet, Ahmet Mentese, Suleyman Turedi, Baydın Ahmet, Suleyman Caner Karahan

Dergi Adı :

 Injury

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Is There A Relationship Between Serum Heart Type Fatty Acid Binding Protein Level With Clinical Severity Of Patients With Subarachnoid Hemorrhage

Yazar Adı :

 Yılman Metehan, Çokluk Cengiz, Baydın Ahmet, Yardan Turker, Katı Celal, Gunay Murat, Meric Murat

Dergi Adı :

 Turkish Neurosurgery

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Hsp 70 Hscrp And Oxidative Stress İn Patients With Acute Coronary Syndromes

Yazar Adı :

 Amanvermez Ramazan, Acar Ethem, Gunay Murat, Baydın Ahmet, Yardan Turker, Yüksel Bek

Dergi Adı :

 Bosn J Basic Med Sci

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 İzole Karın Travmalarının Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Ethem Acar, Ahmet Baydın, Türker Yardan

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Parasetamol Zehirlenmesinde İntravenöz N Asetil Sistein Kullanımı

Yazar Adı :

 Latif Duran, Bülent Şişman, Canan Doğruel, Türker Yardan, Ahmet Baydın, Yücel Yavuz

Dergi Adı :

 Jaem

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Usefulness Of S100B Protein İn Neurological Disorders

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet, Aydın Keramettin, Çokluk Cengiz

Dergi Adı :

 Journal Of Pakistan Medical Association

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 İnguinal Hematom Nedeniyle Acil Serviste Takip Edilen Hemofili Olgusu

Yazar Adı :

 Ali Kemal Erenler, Turker Yardan, Ahmet Baydın, Mehmet Selim Nural

Dergi Adı :

 Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 A Case Of Respiratory Failure Due To Poison Hemlock Poisning Presented To An Emergency Department

Yazar Adı :

 Erenler Ali Kemal, Baydın Ahmet, Duran Latif, Yardan Turker, Türköz Burcu

Dergi Adı :

 Hong Kong Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 The Role Of Heart Type Fatty Acid Binding Protein İn The Evaluation Of Carbon Monoxide Poisoning İn Rat

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Meriç Murat, Bozkurt Ayhan, Bilge Sırrı, Baş Duygu Belkıs, Bedir Abdülkerim, Özdemir Tülay, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Human & Experimental Toxicology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Effect Of Essential Hypertension On Qtc Dispersion İn Patients With İntracerebral Haemorrhage

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Bülent Şişman, Nural Mehmet Selim, Yılmaz Özcan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2010, 8

Makale Adı :

 Approach To The Pediatric Trauma Patients An Updated Review

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal, Cengiz Cokluk, Turker Yardan, Tander Burak, Keramettin Aydın, Tomak Yılmaz

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2010, 7

Makale Adı :

 Rectus Sheath Hemorrhage Due To Oral Anticoagulant Therapy

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Ekiz Mehmet, Turker Yardan, Latif Duran, Canan Doğruel, Çiğdem Ekşi, Eli Kemal Erenler

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Vaka Takdimi

 

2010, 6

Makale Adı :

 A Different Cause Of Chest Pain Spontaneous Pneumomediastinum

Yazar Adı :

 Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Baydın Ahmet, Erenler Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Ofexperimental And Clinical Medicine

Vaka Takdimi

 

2010, 4

Makale Adı :

 Metanol Zehirlenmesinde Bilateralputaminal Nekroz Ve Ani Körlük

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Akar Handan, Karaca Alev, Yardan Türker, Bayrak İlkay Koray, Baydın Meral

Dergi Adı :

 Yoğun Bakım Dergisi

Vaka Takdimi

 

2010, 3

Makale Adı :

 Fatal Poisoning From Eating Carp Ctenopharyngodon İdella

Yazar Adı :

 Aydın Deniz Karatas, Zahide Doğanay, Baydın Ahmet, Aygün Dursun, Yardan Turker

Dergi Adı :

 International Journal Of Clinical Practice

Vaka Takdimi

 

2010, 1

Makale Adı :

 Emergency Laboratory Abnormalities İn Suicidal Patients With Acute Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Amanvermez Ramazan, Baydın Ahmet, Yardan Turker, Başol Nurşah, Gunay Murat

Dergi Adı :

 Turk J Biochem

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 A Case Of Spontaneous Spinal Epidural Haematoma İn The Emergency Department Associated With Warfarin Therapy

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Baydın Ahmet, Genç Selim, Çokluk Cengiz, Acar Ethem, Aydın Keramettin

Dergi Adı :

 Hong Kong Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Fatal Poisoning From Eating Carp Ctenopharyngodon İdella

Yazar Adı :

 Karatas Ad, Doganay Z, Baydin A, Aygun D, Yardan T

Dergi Adı :

 Int J Clin Prac

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Wild Mushroom Poisonings İn The Middle Black Sea Region İn Turkey Analyses Of 6 Years

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Baydın Ahmet, Eden Arif Onur, Akdemir Hızır Ufuk, Aygün Dursun, Acar Ethem, Bora Arslan

Dergi Adı :

 Hum Exp Toxicol

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Time Course Of Serum S100B Protein And Neuron Specific Enolase Levels Of A Single Dose Of Chlorpyrifos İn Rats

Yazar Adı :

 Bozkurt Ayhan, Yardan Turker, Çiftçioğlu Engin, Baydın Ahmet, Haklıgör Aylin, Bitigiç Medine, Bilge Sırrı

Dergi Adı :

 Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 A Case Report Intermediate Syndrome After Intramuscular Injection Of Organophosphate Including Insectısıdes For Suicidal Attempt

Yazar Adı :

 Akdemir Hızır Ufuk, Yardan Türker, Baydın Ahmet, Etrhem Acar, Arslan Bora

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi

Vaka Takdimi

 

2010

Makale Adı :

 Mantar Zehirlenmesine Bağlı Gelisen Akut Pankreatit Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Akdemir Hızır Ufuk, Baydın Ahmet, Nural Mehmet Selim, Ecemiş Özgür, Genç Selim

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2009, 4

Makale Adı :

 Mantar Zehirlenmesine Bağlı Gelişen Akut Pankreatit Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Akdemir Hızır Ufuk, Nural Mehmet Selim, Baydın Ahmet, Ecemiş Özgür, Genç Selim

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2009, 4

Makale Adı :

 Akut İnmeli Olguların Başvuru Anındakikan Basıncı Ve Nabız Sayısı Değerlerinin Tutulanbeyin Yarıküresi İle İlişkisi

Yazar Adı :

 Dursun Aygun, Ekiz Mehmet, Akdemir Hızır Ufuk, Bülent Şişman, Baydın Ahmet, Turker Yardan

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 Ölümcül Doz Amitriptilin Zehirlenmesi Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Otal Yavuz, Karatas Aydın Deniz, Baydın Ahmet, Eden Arif Onur

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2009, 2

Makale Adı :

 Epidemiologic Evaluation Of Patients Admitted To The Emergency Department Due To Tick Bites

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Baydın Ahmet, Başol Nurşah, Duran Latif, Sünbül Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental Andclinical Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Wernicke S Encephalopathy Associated With Methanol Ingestion

Yazar Adı :

 Çolak Şahin, Erenler Ali Kemal, Aygün Dursun, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2009

Makale Adı :

 Does Mad Honey Poisoning Require Hospital Admission

Yazar Adı :

 Gündüz Abdülkadir, Merice Emine Sayın, Baydın Ahmet, Topbaş Murat, Uzun Hüküm, Türedi Süleyman, Kalkan Asım

Dergi Adı :

 Am J Emerg Med

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Elevated Serum Hyaluronic Acid And İnterleukin 6 Levels İn Patients With Mushroom Poisoning Admitted To The Emergency Department

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Yardan Turker, Birinci Asuman, Arif Onur Eden, Dursun Aygün, Nuray Asan, Karatas Aydın Deniz

Dergi Adı :

 Saudi Med J

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Platelet Counts İn Adults With İron Deficiency Anemia

Yazar Adı :

 Kuku İrfan, Kaya Emin, Yoloğlu Selim, Gökdeniz Remzi, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Platelets

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Haemodialysis İn Serious Valproic Acid Poisoning Acase Report

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Baydın Ahmet, Genç Selim, Acar Ethem, Aygün Dursun, Erenler Ali Kemal

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008, 9

Makale Adı :

 Yüksek Dozda Kalsiyum Kanal Blokeri Alımınabağlı Ölüm Olgusu Ve Literatürün Gözdengeçirilmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Yardan Türker, Dilek Ahmet, Nural Mehmet Selim, Eden Arif Onur, Gönüllü Hayriye

Dergi Adı :

 Turk J Emereg Med

Vaka Takdimi

 

2008, 6

Makale Adı :

 Samsun İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri Nin 2004 Yılında Ulaştığı Kardiyovasküler Sistem Sorunu Olan Hastaların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tomak Leman, Dündar Cihad, Baydın Ahmet, Cetinoglu Erhan, Pekşen Yıldız

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Acute Pancreatitis After Acute Aortic Dissection Report Of Acase And Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Selim Genc, Baydın Ahmet, Dursun Aygun, Eden Arif Onur, Turker Yardan, Muzaffer Bahcivan

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008, 4

Makale Adı :

 Acil Serviste Hasta Yakınları İle İletişim

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Eden Arif Onur, Baydın Ahmet, Genç Selim, Hayriye Gönüllü

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Mantar Zehirlenmeleri

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Eden Arif Onur, Baydın Ahmet, Arslan Bora, Kubilay Vural

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 3

Makale Adı :

 Klorpromazin İntoksikasyonu İle İlişkili Hiperamilazemi

Yazar Adı :

 Genç Selim, Aygün Dursun, Karatas Aydın Deniz, Tülek Nejla, Baydın Ahmet, Dervişoğlu Adem

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008, 2

Makale Adı :

 Acil Servis Hizmetlerinin İyileştirilmesi Ve Yenidenyapılanması Ocak 2008

Yazar Adı :

 Cander Başar, İkizceli İbrahim, Yıldırım Cuma, Baydın Ahmet, Dilsiz A, Kaymakçı A

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 2

Makale Adı :

 Farklı Klinik Tablo Sergileyen Benzer Karboksihemoglobin Düzeyi Olaniki Karbon Monoksit Zehirlenme Olgusu

Yazar Adı :

 Genç Selim, Baydın Ahmet, Aygün Dursun, İncealtın Onur

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008, 1

Makale Adı :

 Acil Serviste Akut Pulmoner Emboli Tanısı Alanolguların İncelenmesi

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Yardan Turker, Eden Arif Onur, Akdemir Hızır Ufuk, Aygün Dursun, Gönüllü Hayriye

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Simultaneous Joint Arthrodesis And Bonelengthening By The Ilizarov Method A Case Report

Yazar Adı :

 Pişkin Ahmet, Tomak Yılmaz, Tomak Leman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 O.m.ü. Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008

Makale Adı :

 B Type Natriuretic Peptide An Indicator Of Right Ventricular Dysfunction İn Acute Pulmonary Embolism

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Altıntop Levent, Baydın Ahmet, Özcan Yılmaz, Güven Hakan

Dergi Adı :

 Int J Clin Pract

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Role Of Ultrasonography İn The Diagnosis And Management Of Non Traumatic Acute Abdominal Pain

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Ceyhan Meltem, Baydın Ahmet, Genç Selim, Bayrak İlaky Koray, Elmalı Muzaffer

Dergi Adı :

 Intern Emerg Med

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Acute Organophosphate Poisoning Mimicks The Opioid Intoxication

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Aygün Dursun, Aydın Macit, Akdemir Hızır Ufuk, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Eur J Emerg Med

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Subcutaneous Emphysema Of The Face Neck And Upper Mediastinum Following A Minor Maxillofacial Trauma

Yazar Adı :

 Fikret Bidik, Baydın Ahmet, Zahide Doğanay, Nural Mehmet Selim, Deniz Turgut, Güven Hakan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery

Özgün Makale

 

2007, 7

Makale Adı :

 Computed Tomography Findings Of Gallstone İleus A Case Report

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Bakan Sibel, Ceyhan Meltem, Bayrak İlkay Koray, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2007, 4

Makale Adı :

 Organofosfat Zehirlenmesi Olgularda Mortalite Oranlarını Azaltmada Acil Tıp Eğitiminin Önemi

Yazar Adı :

 Aydin Deniz Karatas, Dursun Aygun, Yavuz Otal, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 The Relation Ofthe Lactate Base Excessand Injury Severity Scores Iss With Mortality İn Trauma

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Yardan Turker, Güven Hakan, Dervişoğlu Adem, Otal Yavuz, Eden Arif Onur, Karatas Aydın Deniz

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 3

Makale Adı :

 Atipik Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularıyla Seyreden Hipertansif Ensefalopati

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Baydın Ahmet, Gökçe Erkan, Nargis Cemil, Karaoğlanoğlu Müge

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2007, 3

Makale Adı :

 Aort Diseksiyonlarında Klinik Ve Radyolojik Değerlendirme

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Bahçıvan Muzaffer, Baydın Ahmet, Gökçe Erkan, Aslan Behzet

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Lung Parenchymal İnjury And İts Frequency İn Blunt Thoracic Trauma The Diagnostic Value Of Chest Radiography And Thoracic Ct

Yazar Adı :

 Elmalı Muzaffer, Baydın Ahmet, Nural Mehmet Selim, Arslan Bora, Bilgici Meltem Ceyhan

Dergi Adı :

 Diagn Interv Radiol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Spinal Epidural Air Following Multiple Thorax Trauma

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Aygün Dursun, Nural Mehmet Selim, Aydın Keramettin, Nargis Cemil

Dergi Adı :

 Neurol India

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 A Rare Complication Of Acute Cholecystitis Transhepatic Perforation Associated With Massive İntraperitoneal Hemorrhage

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Bakan Sibel, Bayrak İlkay Koray, Baydın Ahmet, Danacı Murat

Dergi Adı :

 Emerg Radiol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Acil Serviste Hayatını Kaybeden Olgularınretrospektif Analizi

Yazar Adı :

 Aydin Deniz Karatas, Baydın Ahmet, Yavuz Otal

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Late Onset İntermediate Syndrome Due To Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Yardan Turker, Baydın Ahmet, Aygün Dursun, Aydın Keramettin, Deniz Turgut, Doğanay Zahide

Dergi Adı :

 Clin Toxicol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Is There A Relationship Between The Blood Cholinesterase And Qtc İnterval İn The Patients With Acute Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Aygün Dursun, Yazıcı Mustafa, Karatas Aydın Deniz, Deniz Turgut, Yardan Turker

Dergi Adı :

 Int J Clin Prac

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 A New Minimally İnvasive Experimental Spinal Cord İnjury Model İn Rabbits

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Çokluk Cengiz, Aydın Keramettin

Dergi Adı :

 Minim Invasive Neurosurg

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Intermediate Syndrome Following Acute Organophosphate Poisoning And İts Correlation With The İnitial Serum Levels Of The Muscle Enzymes

Yazar Adı :

 Dursun Aygun, Erenler Ali Kemal, Aydın Deniz Karats, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Basic Clin Pharmacol Toxicol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Konvulsif Nöbetlerle Baflvuran Ki Olgudaendosülfan Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Karataş Aydın Deniz, Aygün Dursun, Genç Selim, Kama Hayriye, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 6

Makale Adı :

 Retrospective Evaluation Of Patients Used Warfarin Admitted To Emergency Department

Yazar Adı :

 Nargis Cemil, Baydın Ahmet, Karatas Aydın Deniz, Guven Hakan, Doganay Zahide, Yardan Turker

Dergi Adı :

 Turk İye Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 5

Makale Adı :

 Behcet Hastalığı Ve Pulmoner Tromboemboli Olgusu

Yazar Adı :

 Genç Selim, Baydın Ahmet, Aygün Dursun, İncealtın Onur, Acar Ethem

Dergi Adı :

 Akademik Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 4

Makale Adı :

 Is Administration Of Antivenin Necessary For All Cases Of Scorpion Envenomation A Case Report

Yazar Adı :

 Zahide Doğanay, Aydın Deniz Karatas, Baydın Ahmet, Bildik Fikret, Dursun Aygün

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 3

Makale Adı :

 Acil Servise Başvuran Hastalar Arasındaki İnfeksiyonhastalıklarının Sıklığının İicelenmesi

Yazar Adı :

 Fışgın Nuriye, Genç Selim, Tanyel Esra, Yılmaz Havva, Ahmet Baydin, Necla Tulek

Dergi Adı :

 Klimik Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 3

Makale Adı :

 Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yardan Tüker, Genç Selim, Baydın Ahmet, Nural Mehmet Selim, Aydın Macit, Aygün Dursun

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 2

Makale Adı :

 Endosulfan Poisoning İn Two Patients Presenting With Convulsive Seizures

Yazar Adı :

 Karataş Aydın Deniz, Dursun Aygun, Selim Genc, Hayriye Gonullu, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 2

Makale Adı :

 Yüksek Doz Warfarin Kullanımı Sonucu Gelişen Yaygın Alveoler Hemoraji

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Baydın Ahmet, Karataş Aydın Deniz, Muzaffer Elmalı

Dergi Adı :

 Toraks Dergisi

Vaka Takdimi

 

2006, 1

Makale Adı :

 Characteristics Of Endosulfan Poisoning A Study Of 23 Cases

Yazar Adı :

 Karatas Aydın Deniz, Aygün Dursun, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Singapore Med J

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Left Subclavian Artery Aneurysm Rupture İn Association With Aortic Coarctation

Yazar Adı :

 Bahçıvan Muzaffer, Nural Mehmet Selim, Baydın Ahmet, Genç Selim, Gökçe Erkan, Kolbakır Ferşat

Dergi Adı :

 Cardiovasc Intervent Radiol

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Painless Acute Aortic Dissection Presenting As An Acute Stroke

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Nural Mehmet Selim, Cemil Nargis, Dursun Aygun, Aydin Deniz Karatas, Muzaffer Bahcivan

Dergi Adı :

 Mount Sinai J

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Acil Serviste Erişkin Hastalardaki Epileptiknöbetlerin Nörolojik Aciller İçindeki Sıklığı

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Sevdegül Kabak, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Türkiye Acil Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 İzole Çapraz Wernicke Afazisi

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Genç Selim, Yıldırım Funüzar, Baydın Ahmet, Doğanay Zahide

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2005, 3

Makale Adı :

 Organofosfat Zehirlenmeli Bir Olguda Subaraknoidkanama

Yazar Adı :

 Karatas Aydın Deniz, Aygün Dursun, Nargis Cemil, Duran Latif, Katı Celal, Doganay Zahide, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2005, 2

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of Ultrasonography İn The Evaluation Of Blunt Abdominal Trauma

Yazar Adı :

 Nural Mehmet Selim, Yardan Türker, Güven Hakan, Baydın Ahmet, Bayrak İlkay Koray, Katı Celal

Dergi Adı :

 Diagn Interv Radiol

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Retrospective Evaluation Of Emergency Service Poisoning Patients A 3 Year Study

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Yardan Turker, Aygün Dursun, Doğanay Zahide, Nargis Cemil, İncealtın Onur

Dergi Adı :

 Advances İn Theraphy

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Acute Aortic Dissection Provoked By Sneeze

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet, Nural Mehmet Selim, Güven Hakan, Deniz Turgut, Bildik Fikret, Karaduman Ayten

Dergi Adı :

 Emerg Med J

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Posttraumatic Pneumocephalus İnduced Bilateral Oculomotor Nerve Palsy

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Doğanay Zahide, Baydın Ahmet, Alpaslan Şenel, Otal Yavuz, Nural Mehmet Selim, Güven Hakan

Dergi Adı :

 Clinical Neurology And Neurosurgery

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 B Tipi Natriüretik Peptidin Kalp Yetersizliğindekiyeri

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Baydın Ahmet, Demircan Sabri, Aygun Dursun, Doganay Zahide

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 4

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Servisçalışanlarının İş Memnuniyetini Etkileyenfaktörler

Yazar Adı :

 Karataş Aydin Deniz, Nargis Cemil, Baydın Ahmet, Doğanay Zahide, Aygun Dursun

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 4

Makale Adı :

 Electrocardiographic Changes During Migraine Attacks

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Altıntop Levent, Doğanay Zahide, Güven Hakan, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Headache

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Diagnostik Value Of Procalcitonin Levels As An Early Indicator Of Sepsis

Yazar Adı :

 Güven Hakan, Levent Altintop, Baydın Ahmet, Saban Esen, Dursun Aygun, Murat Hokelek, Zahide Doganay, Yuksel Bek

Dergi Adı :

 Am J Emerg Med

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Travmalarını Değerlendirmede Farklı Travma Skorlama Sistemlerinin Etkinliği

Yazar Adı :

 Guven Hakan, Yüksel Bek, Baydın Ahmet, Altıntop Levent, Aygün Dursun, Doğanay Zahide

Dergi Adı :

 O.m.ü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 3

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 RELATIONSHIP BETWEEN NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO, D-DIMER AND TROPONIN-I VALUES AND PULMONARY EMBOLISMSEVERITY INDEX

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Özgen Emre, Terzi Özlem, Demir Mehmet Tevfik, Yücel Murat, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Early detection of brain damage in emergency department andthe organ donation process: a case series

Yazar Adı :

 Aksoy İskender, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 15th National Emergency Medicine, 6th Intercontinental Emergency Medicine, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congresses

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 S-096 - EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO) DENEYİMLERİMİZ

Yazar Adı :

 Yücel Semih Murat, Çalışkan Fatih, Aksoy İskender, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Urethral Rupture at a Minor Trauma Patient With Car Accident.

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Gürler Sedat, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Pregabalin intoxication-induced Long PR Interval on ECG.

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Esgibay Mehmet Can, Aksoy İskender, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 A Case of Mushroon Intoxication Mimicking Stroke.

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF GERIATRIC PATIENTS WITH ABDOMINAL PAIN ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT

Yazar Adı :

 Çam Pınar Henden, Baydın Ahmet, Yürüker Saim Savaş, Erenler Ali Kemal, Şengüldür Erdinç

Etkinlik Adı :

 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Factors Predicting Patientsthat Will Not Bene

Yazar Adı :

 Özlü Tevfik, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kaya Akın, Yarar Esra, Kıraklı Sami Cenk, Şengören Dikiş Özlem, Kefeli Çelik Hale, Özkan Serdar, Bektaş Aksoy Hayriye, Küçük Ahmet Oğuzhan, Palabıyık Onur, Çörtük Mustafa, Ergün Recai, Kozanhan Betül, Erçen Diken Özlem, Bacakoğlu Feza, Uzun Kaya Süheyla, Aksoy İskender, Cinemre Hakan, Zerman Avşar, Usalan Adnan, Özkoçak Turan Işıl, Özdemir Esra, Fazlıoğlu Nevin, Yıldırım Fatma, Günay Ersin, Yılmaz Nafiye, Acar Bilgehan Atılgan, Akan Belgin, Arpağ Hüseyin, Sezgi Cengizhan, Can Atilla, Yalç

Etkinlik Adı :

 ATS 2018 SAN DIAGO. CA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Yeni Nesil Sentetik Bir Kannabinoid Olan Bonzai’nin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkileri

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Yalçın Anıl, Erdinç Yavuz, Erenler Ali Kemal, Tomak Leman, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 9th Asian Conference on Emergency Medicine and 13th Turkish Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Urethral Rupture at a Minor Trauma Patient With Car Accident

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Aksoy İskender, Gürler Sedat, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 4th Intercontyinental Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Pregabalin Intoxication-Induced Long PR Interval on ECG

Yazar Adı :

 Şengüldür Erdinç, Esgibay Mehmetcan, Aksoy İskender, Katı Celal, Yardan Türker, Baydın Ahmet

Etkinlik Adı :

 4th Intercontinental Emergency Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 El bilek Travmalarında Radyografi Kullanımı Karadeniz El Bilek Kuralları İçin İkinci Adım

Yazar Adı :

 Süha Türkmen, Cansu Ayşegül, Karaca Yunus, Baki Mehmet Emre, Eroğlu Oğuz, Tatlı Özgür, Günaydın Mücahit, Beyhun Nazım Ercüment, Abdulkadir Gündüz, Türedi Süleyman, Eryiğit Umut, Baydın Ahmet, Güzel Murat, Faruk Özşahin, Bilir Özlem, Şahin Aynur, Veyis Taşın, Aslan Kalay, Gül Orkun

Etkinlik Adı :

 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A case report Thorax trauma with air gun shot

Yazar Adı :

 Çalışkan Fatih, Baydın Ahmet, Uras Mustafa, Tander Burak, Sertaç Hancioglu

Etkinlik Adı :

 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Mantar Zehirlenmelerinde Serum IL 6 IL 8 ve Hyaluronate Seviyelerinin Karaciğer Yetmezliğinin Erken Teşhisi ve Prognozun Takibindeki Yeri

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Akut Pulmoner Embolide Pro BNP ve Apelin in Klinik Önemi

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sıçanlarda Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Kafeik Asit Fenil Ester in Antioksidan Etkinliğinin İncelenmesi

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Acil serviste Non travmatik subaraknoidkanama tanısı alan hastalarda hastalığın klinik şiddeti ile Nesfatin 1 Leptin Gherelin veTNF a ilişkisi

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Akut koroner sendromun erken tanısında Pentraxin 3 PTX 3 ve İskemi Modifiye Albumin İMA in karşılaştırılması

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Subaraknoid kanamalı hastalarda EKG bulguları ile kalp tipi yağ asidi bağlayıcı proteinin H FABP ilişkisi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Akut Karbonmonoksit Zehirlenmeli Hastalarda Pentraxin 3 Kardiyak Etkilenmenin Bir Göstergesi Olabilir mi

14.10.2013

 

15.10.2015

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 Acil serviste Non travmatik subaraknoid kanama tanısı alan hastalarda hastalığın klinik şiddeti ile Nesfatin 1 Leptin Ghrelin ve TNF düzeyleri arasındaki ilişki

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Acil Tıp Asistanlarının Acil Vakalarda ve Girişimsel İşlemlerde Yatakbaşı Ultrasonografi Kullanımı ile İlgili Becerilerin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Acil tıpta görüntüleme - Acil ultrasonografi

06.01.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Proje Adı :

 ACİL SERVİSE BAŞVURAN NON-TRAVMATİK SUBARAKNOİD KANAMALI HASTALARDA S100B PROTEİN VE GLİAL FİBRİLLARY ASİDİC PROTEİN’xxİN SERUM DÜZEYLERİ İLE OPTİK SİNİR ÇAPININ MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje Konusu :

 SUBARAKNOİD KANAMALI HASTALARDA

17.01.2019

 

30.09.2019

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 09

Proje Adı :

 Acil Serviste Mekanik Göğüs Kompresyon Cihazı Kullanımının Resüsitasyon Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Acil Serviste Mekanik Göğüs Kompresyon Cihazı Kullanımının Resüsitasyon Kalitesi Üzerine Etkisi

24.06.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

2011

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

2013

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıfları Teşvik Ödülü

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıfları Teşvik Ödülü

2011

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıfları Teşvik Ödülü

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıfları Teşvik Ödülü

2013

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 En iyi sözel sunum ikincilik ödülü

2010

 

The second EurAsian Congress on Emergency Medicine Congress

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 En iyi poster ikincilik ödülü

2003

 

1. Ulusal Acil Tıp Kongresi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2003

Ödül Adı :

 Bilimsel yayınları teşvik programı

2009

 

TUBİTAK

 

Ticari (KİT)

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 Bilimsel yayınları teşvik programı

2007

 

TUBİTAK

 

Ticari (KİT)

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 En iyi sözel sunum ikincilik ödülü

2015

 

11. TürkiyeAcil Tıp Kongresi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Travmalı Hastaya Yaklaşım Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

14.03.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikler Journal Of Case Reports

Yazar Adı :

 Akgül Ahmet, Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2016

 

2016

Yayın Adı :

 World Journal Of Clinical Cases

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Baishideng Publishing

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 The Scientific World Journal Emergency Medicine

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Hindawi Publishing

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 İnternational Journal Of Medical Science And Public Health

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

  Dipika Ranidan Charan

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Annals Of Medical Case Reports

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Open Access

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 The Scientific World Journal Emergency Medicine

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Hindawi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 World Journal Of Clinical Cases

Yazar Adı :

 Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Baishideng Publishing Group

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Mekanik Ventilasyonun Temelleri

Yazar Adı :

 Duran Latif, Baydın Ahmet

Yayınevi :

 Palme

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Polish Annals Of Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Polish Annals Of Medicine

 

POLONYA

 

İngilizce

 

Google scholar

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Sao Paulo Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Sao Paulo Medical Journal

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Saudi Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Saudi Medical Journal

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Biomedical And Enviromental Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Biomedical And Enviromental Sciences

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 American Journal Of Emergency Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

American Journal Of Emergency Medicine

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Medical Journals

Uluslararası

 

Dergi

 

Medical Journals

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Human And Experimental Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Human And Experimental Toxicology

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Balkan Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Balkan Medical Journal

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Medical Journals

Uluslararası

 

Dergi

 

Medical Journals

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Pubmed

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Analytical Medicine

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Plos One

Uluslararası

 

Dergi

 

Plos One

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Toxicology

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 American Journal Of Emergency Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

American Journal Of Emergency Medicine

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 International Journal Of Medical Science And Public Health

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Medical Science And Public Health

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Renal Failure

Uluslararası

 

Dergi

 

Renal Failure

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Pubmed

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Eurasian Journal Of Emergency Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Eurasian Journal Of Emergency Medicine

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

pubmed

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Atuder

Ulusal

 

Dergi

 

Atuder

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Turkiye Acil Tip Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Turkiye Acil Tip Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Web of Science, EBSCO, EMBASE, ULAKBİM, Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni

Ulusal

 

Dergi

 

Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCOhostScopeMedTÜBİTAK Turkish Medical IndexAkademikDizinIndexScholar,ndexCopernicusTurk Medline (Pleksus)Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türkiye Atıf Dizini, ULAKBİM, Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Analytical Medicine

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM National Databases,EMBASE, ESCI (Thomson Reuters), SCOPUS, Index Copernicus, Pleksus Medline,

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Academic Emergency Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Academic Emergency Medicine

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, DOAJ,Index Copernicusand TÜBİTAK/ULAKBİM Turkish Medical Database

 

Yayın Yeri :

 The Scientific World Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

The Scientific World Journal

 

İngilizce

 

Embase, Medline, Google Scholar, Pub Med,

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Medical Science And Public Health

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Medical Science And Public Health

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

Index medicus, Index copernicus, Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Human And Experimental Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Human And Experimental Toxicology

 

Boston

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Toxicology And Industrial Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Toxicology And Industrial Health

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Oman Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Oman Medical Journal

 

Al-Khoudh, Muscat,

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

 

İngilizce

 

PubMed Central, Scopus, EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar,

 

Yayın Yeri :

 Food And Chemical Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Food And Chemical Toxicology

 

İngilizce

 

MEDLINE,EMBASE,Current Contents/Science Citation Index

 

Yayın Yeri :

 Health Education Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Health Education Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Critical Care Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Critical Care Medicine

 

Mount Prospect

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Case Reports İn Neurological Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Case Reports İn Neurological Medicine

 

New York

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google scholar, Pub Med, EBSCOhost Connection

 

Yayın Yeri :

 Balkan Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Balkan Medical Journal

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Open Access Emergency Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Open Access Emergency Medicine

 

Albany, Auckland

 

İngilizce

 

Index Medicus, Google Scholar

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Neurology And Stroke

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Neurology And Stroke

 

İngilizce

 

Google scholar

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Emergency Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Emergency Medicine

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Google scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Medical Journals

Uluslararası

 

Dergi

 

Medical Journals

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Oman Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Oman Medical Journal

 

UMMAN

 

İngilizce

 

PubMed, Google scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Plos One

Uluslararası

 

Dergi

 

Plos One

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Pub Med, Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Emergency Medicine International

Uluslararası

 

Dergi

 

Emergency Medicine International

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Rare Diseases Research And Treatment

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Rare Diseases Research And Treatment

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Open accesss

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Biomedical And Environmental Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Biomedical And Environmental Sciences

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 American Journal Of Emeregency Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

American Journal Of Emeregency Medicine

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Clinical Neurology And Neurosurgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Clinical Neurology And Neurosurgery

 

BELÇİKA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Saudi Medical Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Saudi Medical Journal

 

SUUDİ ARABİSTAN

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 International Journal Of Critical Care And Trauma

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Critical Care And Trauma

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Medical Journals

Uluslararası

 

Dergi

 

Medical Journals

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google schoolar

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine Başvuran Göğüs Ağrılı Hastaların Kaygı Durumlarının İncelenmesi

Yazar :

 Gökhan Başara

2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2014

Tez Adı :

 Akut Koroner Sendromun Erken Tanısında Pentraxin 3 ve İskemi Modifiye Albuminin Yeri

Yazar :

 Mehmet Tevfik Demir

2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2014

Tez Adı :

 İlaçla Özkıyım Sonrası Acil Servise Başvuran Hastaların Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

Yazar :

 Gökhan Uzun

2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 KAFA TRAVMASI SONRASI GELİŞEN BEYİN HASARINI GÖSTERMEDE SERUM S100B PROTEİN VE PROENKEFALİN’İN TANISAL DEĞERİ

Yazar :

 Anıl Yalçın

2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnme ve Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Klinik Önemi

Yazar :

 Elif Sürmeli

2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

2017

Tez Adı :

 Pulmoner embolide sağ ventrikül disfonksiyonunun değerlendirilmesinde B-tipi natriüretik peptidin'in yeri

Yazar :

 Türker YARDAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2005

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Acil serviste akut miyokart enfarktüs tanısı alan hastaların retrospektif olarak incelenmesi

Yazar :

 Sevdegül KABAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2006

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Akut zehirlenme olgularında aspirasyon pnömonisi sıklığı ve nedenleri

Yazar :

 Aydın Deniz KARATAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2006

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Acil servise başvuran akut kafa travmalı hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Yazar :

 Yavuz OTAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2008

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Acil servise başvuran organofosfat zehirlenmesi olan olguların geriye dönük değerlendirilmesi

Yazar :

 Şahin ÇOLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2008

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda istenilen tetkikler ve maliyetin incelenmesi

Yazar :

 Nuray ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 İzole karın travmalarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Ethem ACAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Acil servise boğulma nedeniyle başvuran hastaların geriye dönük değerlendirilmesi

Yazar :

 Nurşah BAŞOL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Subaraknoid kanamalı hastalarda elektrokardiyografi bulguları ile kalp tipi yağ asidi bağlayıcı proteinin ilişkisi

Yazar :

 Metehan YILMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Acil servise başvuran spontan subaraknoid kanamalı hastalarda serum nesfatin-1, leptin ve ghrelin seviyeleri ile klinik şiddet ve hastane içi mortalite arasındaki ilişki

Yazar :

 Metin OCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Acil servise karın ağrısı yakınması ile başvuran geriatrik hastaların geriye dönük incelenmesi

Yazar :

 Pınar HENDEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Acil yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların geriye dönük incelenmesi

Yazar :

 Özgür Levent YAMANLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2016

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Acil servise akut iskemik inme veya geçici iskemik atakla başvuran hastalarda tam kan sayımı parametrelerinin klinik önemi

Yazar :

 Elif SÜRMELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Acil servise mantar intoksikasyonu ile başvuran hastalarda prognostik faktörler

Yazar :

 Erdinç ŞENGÜLDÜR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Acil servise başvuran non-travmatik subaraknoid kanamalı olgularda optik sinir kılıf çapının mortalite ile ilişkisi

Yazar :

 Ahmet YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Acil Tıp Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

2019
 • 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Acil Tıp Anabilim Dalı

 • 2016

  Sağlık Bakanlığı

  Klinik Şefi Eğitim Sorumlusu

  Acil Servis Kliniği Eğitiö Sorumlusu

 • 2015

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2012

  Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Klinik Şefi

  Eğitim Sorumlusu

 • 2009
  - 2015

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Acil Tıp Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2003
  - 2009

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Acil Tıp Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2003

  Uzman

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Acil Tıp Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr