İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: aeraslan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4006-9363
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Temel Eğitim
Anahtar Kelimeler Matematik Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Florida State University
Yüksek Lisans Oregon State University
Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2018 -
Doçent Eğitim Fakültesi, 2012 - 2018
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2006 - 2012
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Research Highlights İn Education And Science 2016

Bölüm Adı :

 Challenges Of 4Th-Year Middle-School Students İn The Process Of Mathematical Modeling: Summer Job Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Editör Adı :

 Wu, W., Alan, S., & Hebebci, M.t


2016

Kitap Adı :

 Students Cognitive Obstacles As They Explore Concepts Offunctions

2012

Kitap Adı :

 Ders Kitabı İncelemesi

Bölüm Adı :

 Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Işığında Ders Kitabı Hazırlama

Yazar Adı :

 Eraslan Ali, Şahin Neslihan

Editör Adı :

 Demirel, Ö. Ve Kıroğlu

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 İlkokulda Model Oluşturma Etkinlikleri Nasıl Uygulanmalı?

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

Derleme Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Cognitive Modeling Competencies Of Third-Year Middle School Students: The Reading Contest Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Necatibey Faculty Of Education Electrronic Jourrnal Of Science And Mathematics Education

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Fourth Grade Primary School Students Thought Processes And Challenges Encountered During The Butter Beans Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Modeling Processes Of Primary School Students The Crime Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Ted Eğitim Ve Bilim

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencilerin Modelleme Deneyimleri Kağıttan Uçak Yapma Yarışması Problemi

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Eğitim, Bilim Ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Modeling Processes Of 4Th Year Middle School Students And The Difficulties Encountered

Yazar Adı :

 Eraslan Ali, Kant Sinem

Dergi Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Teachers Reflections On The İmplementation Of The New Elementary School Mathematics Curriculum İn Turkey

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 Prospective Elementary Mathematics Teachers Thought Processes On A Model Eliciting Activity

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Prospective Mathematics Teachers And Cheating It İs A Lie If I Say I Have Never Cheated

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Education & Science

Özgün Makale

 

2011, 7

Makale Adı :

 Yeni İlköğretim Matematik Programı Hakkında Öğrenci Velileri Ne Düsünüyor

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Milli Eğitim-Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Bir Matematiksel Modelleme Etkinliği Büyük Ayak Problemi

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Eğitimci- Öğretmen Dergis

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Olusturma Etkinlikleri Ve Bunların Matematik Öğrenimine Etkisi Hakkındaki Görü Leri

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 İlköğretim Online,

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Bir Model Olusturma Etkinliği Voleybol Problemi

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Eğitimci- Öğretmen Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Finlandiya Nın Pısa Daki Başarısının Nedenleri Türkiye İçin Alınacak Dersler

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Japanese Lesson Study Can İt Work İn Turkey Education And Science 33 3 62 67 Sscı

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Education And Science,

Özgün Makale

 

2008, 7

Makale Adı :

 The Notion Of Reducing Abstraction İn Quadratic Functions International Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 International Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology,

Özgün Makale

 

2008, 7

Makale Adı :

 Fakülte Okul İşbirliği Programı Matematik Öğretmeniadaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 7

Makale Adı :

 The Notion Of Compartmentalization The Case Of Richard

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Dergi Adı :

 Nternational Journal Of Mathematical Education İn Science And Technology,

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Quadratic Functions Students Graphic Andanalytic Representations

Yazar Adı :

 Eraslan Ali, Aspinwall Leslie

Dergi Adı :

 Mathematics Teacher

Özgün Makale

 

2007, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Middle-School Prospective Mathematics Teachers’xx Opinions On The Use Of Modeling Activities At The Course Of Mathematics Applications.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 26th International Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 Different Mathematical Models For Third-Year Middle-School Students: Holiday Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 26th International Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 What 4th Year Primary School Students Are Thinking A Paper Airplane Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 18th International Conference on Psychology, Psychiatry, Neurological, Behavioral and Cognitive Sciences (ICPPNBCS).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 02

Bildiri Adı :

 Middle School Students Modeling Procesess Summer Reading

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 A Model Eliciting Problem Aircraft Boarding Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 Middle-School Prospective Mathematics Teachers’ Opinions On The Use Of Modeling Activities At The Course Of Mathematics Applications.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 26th International Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 Different Mathematical Models For Third-Year Middle-School Students: Holiday Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 26th International Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 FIRST-YEAR-MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ MODELING PROCESSES: TAXI PROBLEM

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Primary 4th Grade Students’ Thought Process on a Model Eliciting Problem

Yazar Adı :

 Eraslan Ali, Şahin Neslihan

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Education and Psychology Fall Sessions (ISEP 2014 Fall Sessions)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 11

Bildiri Adı :

 athematics Modeling and Movement (Grade 7-9): Using Calculators and CBRs to collect data on toys car and pendulums

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 Teaching Mathematics for Understanding

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2001, 10

Bildiri Adı :

 Mathematics Curriculum in Japan and USA (Junior High School)

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 Teaching Mathematics for Understanding

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2001, 10

Bildiri Adı :

 Mathematical Modeling and Representations of Primary School Students: The Playground Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education, Teaching Learning

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 08

Bildiri Adı :

 Examining Middle School Students’ Modeling Potantial WhileWorking on the Taxi Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education, Teaching Learning

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Modeling in the Middle School Eighth Grade Students Construction of the Summer Job Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 XIII International Conference on Education and Pedagogy (ICEP).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 Primary School Students Modeling Processes Crime Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 XIII International Conference on Education and Pedagogy (ICEP)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 Assessment of Primary 4th- Grade Students’ Cognitive Modeling Competencies: Music Course Problem.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 The 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Revealing Primary School Children’xxs Mathematical Modeling Potential: Hairdresser Salon Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 The 9th annual International Conference on Education and New Learning

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Revealing Primary School Children’s Mathematical Modeling Potential: Hairdresser Salon Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 The 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Assessment of Primary 4th- Grade Students’ Cognitive Modeling Competencies: Music Course Problem.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 The 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Mathematical Modeling in the Middle School: Students’ Modeling Processess.

Yazar Adı :

 Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 PME 35: the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Middle School Students Modeling Experiences A Paper Plane Contest Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 . International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST).

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Modeling Experinces of Middle-School Students: Holiday Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Modeling Experinces of Middle-School Students: Holiday Problem

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 06

Bildiri Adı :

 FIRST-YEAR-MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ MODELING PROCESSES: TAXI PROBLEM

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 06

Bildiri Adı :

 Primary Fourth Grade Students Perceptions About Model Eliciting Activities and Modeling Processes

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science (ICRES).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 06

Bildiri Adı :

 4th Year Primary School Children Developing Different Models

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 06

Bildiri Adı :

 Problems with Primary School Children During Group Work: Modeling Activities.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Primary 4th Grade Students Making Mathematical Modeling: The Famous Bafra Ice Cream Problem.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 nternational Conference on Education in Mathematics, Science Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 How Should the Learning Environment be in the Application of Modeling Activities in Primary School?

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Different Mathematical Models Developed by Primary Students: Kids Volleyball Tournament Problem.

Yazar Adı :

 Şahin Neslihan, Eraslan Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Model ve Modelleme Süreçleri

Proje Konusu :

 Egitimde yeni yontem ve uygulamalar

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi

Proje Konusu :

 Eğitimin sorunlarını belirleme

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 An Evaluation Project Using PDAs Personal Digital Assistants or Mobile Wireless Technology in the first year engineering class ENGR 112 at Oregon State University Corvallis OR USA

Proje Konusu :

 Using PDAs Personal Digital Assistants or Mobile Wireless Technology in the first year engineering class

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Matematik Eğitiminde Yeni Program Çerçevesinde Öğretmen Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Laboratuar Kurulması

Proje Konusu :

 Laboratuar Kurulması

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı SAMUYAK Model Olu turma Etkinlikleri

Proje Konusu :

 Bu projede 4 4 4 Eğitim Sistemi çerçevesinde ortaokul 1 2 3 ve 4 sınıflar için getirilen seçmeli Matematik Uygulamaları dersinin amacına uygun olarak öğrencilerin akıl yürütme problem çözme matematiği diğer disiplinler ve günlük hayatla ilişkilendirirken çoklu gösterimlerden faydalanma becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak olan Model Oluşturma Etkinliklerini öğretmenlerimize bizzat kendilerinin üzerinde çalışıp yapmaları sağlanarak tanıtmak

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Tübitak - 4004, GENÇ BEYİNLER BİLİM ve SANAT YAZ KAMPI II

Proje Konusu :

 ÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

15.06.2017

 

15.10.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Tübitak - 4004, GENÇ BEYİNLER BİLİM ve SANAT YAZ KAMPI II

Proje Konusu :

 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

15.06.2017

 

15.10.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı SAMUYAK

Proje Konusu :

 Benzer Destek Projesi (Matematik Eğitimi)

02.06.2013

 

01.10.2013

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 10

Proje Adı :

 Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı SAMUYAK

Proje Konusu :

 Matematik Eğitimi

01.06.2013

 

01.10.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 10

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 2. TÜRKİYE PROJE VE MATERYAL OLİMİYATLARI SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 ANKARA ÖZEL BİLFEN ÇAYYOLU LİSELERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Doktora derecesi

2005

 

MILLI EGITIM BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2005

Ödül Adı :

 Tesekkur belgesi

2005

 

MILLI EGITIM BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2005

Ödül Adı :

 Basbakanlık bursu

1989

 

BASBAKANLIK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1989

Ödül Adı :

 yurt dısı bursu

2000

 

MILLI EGITIM BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2000

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2016

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2013

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2012

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2011

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2008

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 SSCI kapsamında yayın

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Çorlu Mehmet Sencer, Avcıoğlu Hasan, Kara Ahmet, Sözbilir Mustafa, Uşak Muhammet, Feyzioğlu Burak, Çorlu Mehmet Ali, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Başpınar Adem, Göktaş Yüksel, Alpaydın Yusuf, Karakaya İsmail, Kayri Murat, Yaman Havva, Sağnak Mesut, Karadağ Engin, Saçkes Mesut, Lucia Flevares, Doğanay Ahmet, Yüksel Sedat, Otrar Mustafa, Arıcak Osman Tolga, Onder Fulya Cenkseven, Süleyman Nihat Sad, Eyyüp Çoşkun, Sanalan Vehbi Aytekin, Mehmet Ali Gulpı

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.12.2015

 

31.12.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Lucia Flevares, Fulya Cenkseven Onder, Süleyman Nihat Sad, Eyyup Coskun, Mehm

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.10.2015

 

31.10.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Lucia Flevares, Fulya Cenkseven Onder, Suleyman Nihat S

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.08.2015

 

31.08.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Lucia Flevares, Onder Fulya Cenkseven, Suleyman Nihat Sad, Eyyup Coskun, Mehm

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.06.2015

 

30.06.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Mehmet Ali Gulpınar, Eyyup Coskun, Suleyman Nihat Sad, Lucıa Flevares, Fulya

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.04.2015

 

30.04.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Lucia Flevares, Fuly A Cenkseven Onder, Suleyman Nihat Sad, Eyyup Coskun, Meh

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.02.2015

 

28.02.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Yazar Adı :

 Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Dede Yüksel, Ekşi Halil, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Yazar Adı :

 Sanalan Vehbi Aytekin, Arıcak Osman Tolga, Otrar Mustafa, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Saçkes Mesut, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Aypay Ahmet, Yaman Havva, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Alpaydın Yusuf, Göktaş Yüksel, Başpınar Adem, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Dinç Erkan, Çorlu Mehmet Ali, Feyzioğlu Burak, Uşak Muhammet, Sözbilir Mustafa, Kara Ahmet, Avcıoğlu Hasan, Çorlu Mehmet Sencer, Dilmaç Bülent, Akın Ahmet, Dede Yüksel, Ekşi Halil, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Başpınar Adem, Alpaydın Yusuf, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Çorlu Mehme

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

2017

 

15.12.2017

 

31.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Başpınar Adem, Alpaydın Yusuf, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Çorlu Mehme

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.10.2017

 

31.10.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Başpınar Adem, Alpaydın Yusuf, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Çorlu Mehme

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.08.2017

 

31.08.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Başpınar Adem, Alpaydın Yusuf, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Çorlu Mehme

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

2017

 

15.06.2017

 

30.06.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Başpınar Adem, Alpaydın Yusuf, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Çorlu Mehme

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.04.2017

 

30.04.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Akın Ahmet, Dilmaç Bülent, Arıcak Osman Tolga, Cenkseven Önder Fulya, Otrar Mustafa, Karadağ Engin, Sağnak Mesut, Alpaydın Yusuf, Kayri Murat, Karakaya İsmail, Yüksel Sedat, Doğanay Ahmet, Başpınar Adem, Kara Ahmet, Saçkes Mesut, Avcıoğlu Hasan, Ergül Cevriye, Şad Süleyman Nihat, Bayat Nihat, Göktaş Yüksel, Sanalan Vehbi Aytekin, Dinç Erkan, Artvinli Eyüp, Katılmış Ahmet, Çorlu Mehmet Ali, Sözbilir Mustafa, Feyzioğlu Burak, Sağlam Murat, Gülpınar Mehmet Ali, Çorlu Mehmet Sencer, Dede Yüksel, Eraslan Ali, Gür Bekir S

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

15.02.2017

 

28.02.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice (Estp)

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.03.2018

 

31.03.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice (Estp)

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

31.01.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice (Estp)

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.05.2018

 

31.05.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory Practice (Estp)

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dede Yüksel, Eraslan Ali

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.07.2018

 

30.07.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Educational Sciences: Theory And Practice

Yazar Adı :

 Ekşi Halil, Dinç Erkan, Katılmış Ahmet, Artvinli Eyüp, Başpınar Adem, Akın Ahmet, Doğanay Ahmet, Kara Ahmet, Eraslan Ali, Gür Bekir Sıddık, Feyzioğlu Burak, Dilmaç Bülent, Ergül Cevriye, Karadağ Engin, Cenkseven Önder Fulya, Avcıoğlu Hasan, Karakaya İsmail, Gülpınar Mehmet Ali, Saçkes Mesut, Sağnak Mesut, Kayri Murat, Sağlam Murat, Sözbilir Mustafa, Bayat Nihat, Arıcak Osman Tolga, Yüksel Sedat, Çorlu Mehmet Sencer, Şad Süleyman Nihat, Sanalan Vehbi Aytekin, Alpaydın Yusuf, Dede Yüksel, Göktaş Yüksel

Yayınevi :

 Edam

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Elektronik)

Uluslararası

 

Dergi

 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Elektronik)

 

Balıkesir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İlköğretim Online (Elektronik)

Uluslararası

 

Dergi

 

İlköğretim Online (Elektronik)

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin model oluşturma süreçleri ve karşılaşılan güçlükler

Yazar :

 Sinem KANT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin model oluşturma etkinlikleri üzerindeki düşünme süreçleri

Yazar :

 Neslihan ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Ortaokul matematik öğretmenlerinin model oluşturma süreçlerinin incelenmesi

Yazar :

 Hacer Nilgün TAŞKAYA ALİM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı düzeylerine göre model oluşturma süreçlerinin incelenmesi: Atatürk anıtı problemi

Yazar :

 Yasin DUMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel modelleme yeterliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Yazar :

 Neslihan ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:44:34

 

2017-09-28 16:21:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:43:31

 

2017-09-28 16:21:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:45:03

 

2017-09-28 16:21:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:45:46

 

2017-09-28 16:21:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:46:38

 

2017-09-28 16:21:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:47:27

 

2017-09-28 16:21:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:47:46

 

2017-09-28 16:21:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:48:12

 

2017-09-28 16:21:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:48:32

 

2017-09-28 16:21:11

 

2008-2009

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:49:02

 

2017-09-28 16:21:11

 

2007-2008

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:24:17

 

2017-09-28 16:20:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:20:26

 

2017-09-28 16:20:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:23:38

 

2017-09-28 16:19:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:19:46

 

2017-09-28 16:19:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:42:53

 

2017-09-28 16:19:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:42:44

 

2017-09-28 16:19:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:42:33

 

2017-09-28 16:19:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:42:23

 

2017-09-28 16:19:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:42:10

 

2017-09-28 16:19:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:41:56

 

2017-09-28 16:19:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:26:34

 

2017-09-28 16:19:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2006-2007

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:18:42

 

2017-09-28 16:18:42

 

2007-2008

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-20 10:44:11

 

2017-09-28 16:18:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2008-2009

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2006-2007

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 16:18:09

 

2017-09-28 16:18:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:24:10

 

2017-09-28 16:17:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2009-2010

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:17:23

 

2017-09-28 16:17:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:16:55

 

2017-09-28 16:16:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:24:42

 

2017-09-28 16:16:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:43:55

 

2017-09-28 16:16:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:44:26

 

2017-09-28 16:16:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:45:56

 

2017-09-28 16:16:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:45:23

 

2017-09-28 16:16:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:46:51

 

2017-09-28 16:16:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:47:36

 

2017-09-28 16:16:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:47:59

 

2017-09-28 16:16:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:48:38

 

2017-09-28 16:16:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:48:56

 

2017-09-28 16:16:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:48:23

 

2017-09-28 16:16:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-29 17:23:44

 

2017-09-28 16:15:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2010-2011

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2014-2015

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2008-2009

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2006-2007

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 16:15:24

 

2017-09-28 16:15:24

 

2007-2008

Ders Adı :

 Nitel Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:47:06

 

2014-01-24 14:59:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:47:01

 

2014-01-24 14:58:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metotları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:46:31

 

2014-01-24 14:57:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eğitimde Öğrenme Kuramları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:46:26

 

2014-01-24 14:57:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Problem Çözümleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-20 10:47:12

 

2014-01-24 14:56:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:55:00

 

2014-01-24 14:55:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Matematik Öğretiminde Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:54:10

 

2014-01-24 14:54:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-24 14:53:34

 

2014-01-24 14:53:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I Ve Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-20 10:46:08

 

2014-01-24 11:13:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:52:41

 

2014-01-24 11:13:00

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2019

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2013
  - 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2010

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  İlköğretim Bölümü

 • 2006
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1999

  Mıllı Egıtım Bakanlıgı

  Matematik Öğretmeni

  İlköğretim Ve Lisede Matematik Ve Geometri Dersleri

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr