İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: akayan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7981-6288
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Endüstri Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Bafra Meslek Yüksekokulu, 2013 -
Doçent , 2007 - 2013
Yardımcı Doçent , 1999 - 2007
Araştırma Görevlisi , 1993 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Kızılırmak Deltası Bilim Işığında Doğa Okulu

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan, Yeliz Genç Bekiroğlu, Ahmet Dürüst

2017

Kitap Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Bölüm Adı :

 Tütün Ziraatine Dair

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal, Baki İlknur

Editör Adı :

 Prof. Dr. Yavuz Bayram, Araş. Gör. M. İkbal Güler

2016

Kitap Adı :

 Kızılırmak Deltasında Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulu

2010

Kitap Adı :

 Bafra Tütün Tarımı Genel İlkeleri

2007

Kitap Adı :

 Karadenizi Lif Bitkileri Çalıştayı Keten-Kenevir-Isırgan

Bölüm Adı :

 Keten

Yazar Adı :

 Arslanoğlu Şahane Funda, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Funda Arslanoğlu Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Tütün Ve Çocuk

Bölüm Adı :

 Proje Çıktı Sonuçları Ve Öneriler

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Şahin Hasan Alp

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Tütün Ve Çocuk

Bölüm Adı :

 Alanların Tanınması

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Şahin Hasan Alp, Bütüner Bahrican, Baki İlknur

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Karadenizin Lif Bitkileri Çalıştayı Keten-Kenevir-Isırgan

Bölüm Adı :

 Isırgan Ve Lif

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Arslanoğlu Şahane Funda, Aytaç Selim

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Funda Arslanoğlu Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Karadenizin Lif Bitkileri Çalıştayı Keten-Kenevir Isırgan

Bölüm Adı :

 Endüstriyel Tip Kenevir (Cannabis Sativa L.) Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal, Arslanoğlu Şahane Funda

Editör Adı :

 Ali Kemal Ayan Selim Aytaç Funda Aslanoğlu Hasan Alp Şahin

2017

Kitap Adı :

 Current Academıc Studıes In Agrıcultural Scıences

Bölüm Adı :

 Suçlu Olarak Bilinen Bitki: Kenevir

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda, Ayan Ali Kemal

Editör Adı :

 Hurhan Kesin

2018

Kitap Adı :

 Current Academıc Studıes In Agrıcultural Scıences

Bölüm Adı :

 Keten Anadolu Coğrafyasında Küllerinden Yeniden Doğan Bitki

Yazar Adı :

 Arslanoğlu Şahane Funda, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Editör Adı :

 Hurhan Kesin

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 A Study On The Feed Value, İn Vitro Digestibility And Methaneproduction Of Tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Field Waste

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Kurt Dursun, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 A Study On The Feed Value, İn Vitro Digestibility And Methane Production Of Tobacco (Nicotinita Tabacum L.) Field Waste

Yazar Adı :

 Kılıç Ünal, Kurt Dursun, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Experts’ Points Of View On Developing Local Organic Bazaars İn Turkey

Yazar Adı :

 Boz İsmet, Ayan Ali Kemal, Ataseven Yener, Kaynakçı Cevahir

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Agricultural Extension, Economics Sociology

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Hıgh-Temperature Inhıbıtıon Of Seed Germınatıon Of Hemp (Cannabıs Sp.)

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Consumers’ Perceptıon Of Organıc Food Items: A Case Study Of Sisli And Kartal Organıc Bazaars Of Istanbul

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Boz İsmet, Kaynakçı Cevahir, Aytaç Selim

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture And Environmental Research

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Suppliers Of Organic Food: Evidence From Sisli And Kartal Ecological Bazaars Of Istanbul

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Boz İsmet, Kaynakçı Cevahir, Aytaç Selim

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific Research And Management

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 An Investıgatıon On The Use Of Tobacco Seeds For Bıodıesel Productıon

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal, Acar Mustafa, Gizlenci Şahin

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture And Environmental Research

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Phenolic Constituents Of Hypericum Triquetrifolium Turra Guttiferae Growing İn Turkey Variation Among Populations And Plant Parts

Yazar Adı :

 Çırak Cüneyt, Radusiene Ja, Janulis Va, Ivanauskas La, Çamaş Necdet, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Biology.

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 Seed Germination Of Hypericum Triquetrifolium And Hypericum Heterophyllum

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Medicinal And Aromatic Plant Science And Biotechnology,

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Isırganda Urtica Spp Farklı Dozlarda Npk Lı Organo Mineral Gübrenin Verim Ve Bazı Verim Kompanentlerine Etkisi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Secondary Metabolites Of Hypericum Scabrum And Hypericum Bupleuroides

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Radusiene Jolita, Çırak Cüneyt, Ivanauskas Liudas, Valdimaras Janulis

Dergi Adı :

 Pharmaceutical Biology

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 Radusiene J Janulis V Ivanauskas L Secondary Metabolites Of Hypericum Scabrum And Hypericum Bupleuroides

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Pharmaceutical Biology.

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Hypericin And Pseudohypericin Contents İn Some Hypericum Species Growing İn Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Çırak Cüneyt

Dergi Adı :

 Pharmaceutical Biology,

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Variation Of Bioactive Secondary Metabolites İn Hypericum Triquetrifolium Turra From Wild Populations Of Turkey

Yazar Adı :

 Çamaş Necdet, Radusiene Jolita, Ayan Ali Kemal, Çırak Cüneyt, Janulis Va, Ivanauskas La

Dergi Adı :

 Natural Product Communications.

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 Detection Of Hyperforin İn Turkish Species Of Hypericum Guttiferae

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Medicinal And Aromatic Plant Science And Biotechnology.

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Seasonal Variation Of Hypericin And Pseudohypericin Contents İn Hypericum Scabrum L Growing Wild İn Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Natural Product Communications

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Estimation Of Leaf Area İn Selected Hypericum Species

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Acta Botanica Hungarica

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Variation Of Hypericins İn Hypericum Triquetrifolium Turra Growing İn Different Locations Of Turkey During Plant Growth

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Natural Product Research,

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Modeling The Effect Of Different Pre Soaking Treatments On Seed Germination İn Stinging Nettle Urtica Dioica L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Seed Science And Biotechnology.

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Breaking Of Seed Dormancy İn A Turkish Endemic Hypericum Species Hypericum Aviculariifolium Subsp Depilatum Var Depilatum By Light And Some Pre Soaking Treatments

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Arid Environments

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Morphogeneticand Diurnal Variation Of Total Phonels İn Some Hypericum Species From Turkey During Their Phenological Cycles

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Yanar Pgizjam, Çırak Cüneyt, Bilgener Mahmut

Dergi Adı :

 Bangladesh Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Modelling Of Temperature On The Days To Germination İn Seed Of Flu Cured And Oriental Tobacco Nicotiana Tabacum L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 J. Plant Sciences

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Direct And İndirect Regeneration Of Plants From İnternodal And Leaf Expiants Of Hypericum Bupleurioides Gris

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Kevseroğlu Kudret

Dergi Adı :

 Journal Of Plantbiology

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Nature Of Seed Dormancy İn Stinging Nettle Urtica Dioica L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Seed Science And Biotechnology

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Morphogenetic And Diurnal Variation Of Hypericin İn Some Hypericum Species From Turkey During The Course Of Ontogenesis

Yazar Adı :

 Çırak Cüneyt, Sağlam Birsen, Ayan Ali Kemal, Kevseroğlu Kudret

Dergi Adı :

 Biochemical Systematics And Ecology

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 Variations İn Total Phenolics During Ontogenetic Morphogenetic And Diurnal Cycles İn Hypericum Species From Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Biology

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 In Vitro Multiplication Of Hypericumheterophyllum An Endemic Turkısh Species

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 American Journal Of Plant Physiology

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Isırganotu Urtica Spp Nun Ekonomik Önemi Ve Tarımı

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Seedling Quality Of Flue Cured Tobacco As Affected By Different Types Of Peat

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Communications İn Biometry And Crop Science

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Seedling Quality Of Common Sage Salvia Officinalis L As Affected By Seedling Production Methods

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Communications İn Biometry And Crop Science

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Physical And Physiological Seed Dormancy Of Some Hypericum Species Growing İn Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Plant Breeding And Seed Science

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Modeling The Temperature Effect On Days To Germinate Some Hypericum Species From Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Seed Technology

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Variation Of Hypericin İn St John S Wort Hypericum Perforatum L From Wild Population Of Northern Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Acta Botanica Hungarica

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Heavy Metal Contents Of St John S Worth Hypericum Perforatum L Growing İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Sciences

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Relation Between Leaf Area And Dimension Of Selected Medicinal Plants

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Research İn Agricultural Engineering

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Leaf Area Prediction Model For Safflower Carthamus Tinctorius L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Science

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Total Phenol Content Of Some Hypericum Species Growıng In Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Chemistry Of Natural Compounds

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Modeling The Effect Of Temperature On The Days To Seed Germination İn Safflower Carthamus Tinctorius L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Vı. International Safflower Conference,

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Callus Induction İn Some Hypericum Species Growing İn Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Field Crops

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Enhanced Hypericin Production İn Hypericum Perforatum And Hypericum Pruinatum İn Response To Inoculation With Two Fungal Pathogens

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Plant Protection Science

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Estimation Of Leaf Area İn Safflower Carthamus Tinctorius L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Vı. International Safflower Conference,

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Effects Of Explant Types And Different Concentrations Of Sucrose And Pytoharmones On Plant Regeneration And Hypericin Content İn Hypericum Perforatum L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Leaf Area Prediction Model For Summer Snowflake Leucojum Aestivum L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 International Journal Of Botany

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Trabzon Ve Bayburt İllerinde Tohumluk Patates Solanum Tuberosum L Yumrularında Belirlenen Vitüsler

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Relationships Between Seed Yield And Some Characters Of Safflower Carthamus Tinctorius L Cultivars Grown İn The Middle Black Sea Conditions

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Vı. International Safflower Conference,

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Effect Of Gibberellic Acid Ga3 And İndole 3 Acetic Acid Iaa On Flowering Stalk Elongation And Bulb Characteristics Of Tulip Tulipa Gesneriana Var Cassini

Yazar Adı :

 Kurtar Ertan Sait, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Organik Tarım Ve Türkiye’Xxdeki Durumu

Yazar Adı :

 Kurtar Ertan Sait, Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omu Ziraat Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Germination Rate Of St John S Worth Hypericum Perforatum L Seeds Exposed To Different Light Intensities And Illumination Periods

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 The Effects Of Light And Some Presoaking Treatments On Germination Rate Of St John S Worth Hypericum Perforatum L Seeds

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Bafra Ovasında Burley Tütünü İle Sebzelerin Girdi Kullanımı Ve Karlılık Yönünden Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Bulb Yield And Some Plant Characters Of Summer Snowflake Leucojum Aestivum L Under Shading As Affected By Gasub3 Sub And Naa At Different Concentrations

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Kurtar Ertan Sait, Kevseroğlu Kudret

Dergi Adı :

 Journal Of Agronomy

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 The Effects Of Different N Doses And Harvesting Times On Bulb Yield And Some Plant Characters Of Summer Snowflake Leucojum Aestivum L

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Plant Sciences

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Bulb Yield And Some Plant Characters Of Summer Snowflake Leucojum Aestivum L Under Shading As Affected By Ga3 And Naa At Different Concentrations

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Journal Of Agronomy

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Hypericin İn Some Hypericum Species From Turkey

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Plant Sciences

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Tütün Nicotiana Tabacum L Melezlerinde Kantitatif Özelliklerde Heterosisin Etkisi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1998

Makale Adı :

 Flue Cured Virginia Tütünlerinde Farklı Tepe Kırım Seviyelerinin Verime Ve Bazı Kalite Karakterleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE KENEVİR GENOTİPLERİNİN THC VE CBD İÇERİKLERİ

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Gizlenci Şahin, Arslanoğlu Şahane Funda, Ayan Ali Kemal, Efendioğlu Çelik Ayşegül, Aksoy Derya, Paslı Rıza

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİUygulamalı Bilimler

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 From Nature to School

Yazar Adı :

 Çobanoğlu Elif Omca, Çobanoğlu İbrahim Hakan, Ayan Ali Kemal, Bozoğlu Hatice, Karakaya Çiğdem, Ayan Sezgin

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Forest Area and Pen-Urban Forests

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köyün Dönüşümü Sürmeli Organik

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Boz İsmet

Etkinlik Adı :

 “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Innovations Brought by Agriculture 4.0 and Its Countribution to the National Economy

Yazar Adı :

 Dürüst Ahmet, Şahin Hasan Alp, Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Sustainable Agricultural Tactics in Rural Areas Kırsal Alanda Uygulanan Tarım Taktikleri

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Ayan İlknur, Kurt Dursun

Etkinlik Adı :

 International Scientific Forum, Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 KARADENİZ BÖLGESİNDE TÜTÜN TARIMI YAPAN AİLELERİN EĞİTİM VE SOSYO EKONOMİK DURUMLARI

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Bayram Yavuz, Aytaç Selim, Şahin Hasan Alp, Güler Muhammet İkbal

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI TÜTÜN ÇALIŞTAYI

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 ÜLKEMİZDE TÜTÜN BİTKİSİ TARLA ATIKLARININ BİYOKÜTLE AMAÇLI KULLANIM İMKÂNLARININ ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal, Gizlenci Şahin, Dok Mahmut

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Tütün Çalıştayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Organik Pazarlar

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Kurt Dursun, Gören Erkan, Şahin Eyüp

Etkinlik Adı :

 Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Learning In Nature

Yazar Adı :

 Çobanoğlu Elif Omca, Çobanoğlu İbrahim Hakan, Ayan Ali Kemal, Bozoğlu Hatice, Şahin Hasan Alp

Etkinlik Adı :

 International Forestry and Environment Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TURKEY HEMP

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Gün Merve, Ayan Ali Kemal, Arslanoğlu Şahane Funda, Gizlenci Şahin

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL BIOOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF NETTLE LINES COLLECTED IN THE BLACK SEA REGION

Yazar Adı :

 Şahin Hatice, Acar Mustafa, Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda, Paslı Rıza, Gizlenci Şahin

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL BIOOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Science and Nature in Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Çobanoğlu İbrahim Hakan, Ayan Ali Kemal, Bozoğlu Hatice, Çobanoğlu Elif Omca, Korkmaz Hasan, Şahin Hasan Alp

Etkinlik Adı :

 Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 07

Bildiri Adı :

 Keten Anadolu Coğrafyasında Küllerinden Yeniden Doğan Bitki

Yazar Adı :

 Arslanoğlu Şahane Funda, Aytaç Selim, Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 CURRENT ACADEMIC STUDIESIN AGRICULTURAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Suçlu Olarak Bilinen Bitki: Kenevir

Yazar Adı :

 Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda, Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 CURRENT ACADEMIC STUDIESIN AGRICULTURAL SCIENCES-

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Isırgan Otu (Urtica dioica) Tehdit mi ? Şans mı?

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda, Şahin Hasan Alp

Etkinlik Adı :

 CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ekolojik Tohumluk Üretimi ve Sorunları

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsun da Organik Tarım ve Geleceği

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Lif Amaçlı Isırganotu Urtica spp nun Ekonomik Önemi ve Tarımı

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsun da Ekolojik Tarım Turizmi Potansiyeli Samsun Sempozyumu

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsunda Azalan Tütün Alanlarına Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Ekolojik Tarım Turizmi Potansiyeli

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bafra Populasyonundan Toplanan Tütün hatlarının Bazı Özelliklerinin Analizi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Farklı Tütün Genotiplerinde Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Eldesi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Patates Tarımında Karşılaşılan Sorunlar

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Patates Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi Yabani Kantaron Hyperİcum perforatum L Populasyonlarında Uçucu Yağ Varyasyonu Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Açık Yastık ve Su Tüneli Fide Yetiştirme Sistemlerinin Hypericum pruinatum da Verim ve Bazı Özelliklere Etkileri

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Ticari Olarak Kantaron Adı Altında Baharatçılarda Satılan Bitki Materyallerinde Hiperisin Oranlarının Tespiti ve Değişim Aralıklarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bafra Kaynaklı Bazı Tütün Hatlarının Özelliklerinin Analizi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bafra Tütünlerinin Bazı Kalite ve Ekspertiz Değerlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Organik Kökenli Gübre Dozlarının Esendal Tütün Çeşidinin Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, MKÜ Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bafra Populasyonundan Toplanan Tütün Hatlarının Bazı Özelliklerinin Analizi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Farklı Ayçiçeği Genotiplerinin Değişik Kısımlardan Alınan Explantların Kallus Sürgün ve Kök Oluşumuna Çeşitli Hormon Kombinasyonlarının Etkisi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. tARLA bİTKİLERİ kONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tütünde Melez Varyete Islahında Tekdizi Analiz Yöntemine Göre Bazı Özelliklerin kalıtımının Belirlenmesi I Verim ve Bazı Morfolojik Özellikler

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Tütünde Melez Varyete Islahında Tek Dizi Analiz Yöntemine Göre Bazı Özelliklerin Kalıtımının Belirlenmesi II Kalite Özellikleri

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Fideleme Yöntemi İle Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Ülkemizde Tütün Bitkisi Tarla Atıklarının Biyoenerji ve Hayvan Yemi Amaçlı Kullanım İmkanlarının Araştırılması

15.07.2015

 

14.07.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Türk Oriental Tütünlerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Farklı Teknolojik Özelliklere Sahip Hatların Tanımlanması

15.10.2012

 

28.03.2016

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Samsun İli Tütün Üretim Alanlarına Yönelik Tohumluk Üretimi ve Çeşit Geliştirme

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Tütün Üretim Bölgelerinde Adıyaman Muş Hatay Altınözü Ege Tütün Menşeilerinin Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi TTL TÜTÜN Agronomi Bölümü Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Güney Akdeniz Şartlarında İri Kıtalı Tütün FCV Burley Çeşitlerinde Yetiştirme ve Kurutma Teknolojilerinin Araştırılması European Tobacco A Ş

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Tütün AR GE Çalışmaları Projesi Ege TAE TAGEM

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Erbaa Tütün Üretiminde Yeni Üretim Modelleri 1 Farklı Arazi Şartlarında Yeni Tütün Menşeinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması EGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TTL TÜTÜN A Ş Agronomi Bölümü Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Erbaa Tütün Üretiminde Yeni Üretim Modelleri 2 İhracata Yönelik Basma Tütün Hatlarının Farklı Gübra Dozları ve Farklı Tepe Kırımı Seviyeleri Uygulamaları İle Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi EGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TTL TÜTÜN A Ş Agronomi Bölümü Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Gümüşhacıköy Şartlarında Bazı Basma Tütün Genotiplerinin Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi EGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ TTL TÜTÜN A Ş Agronomi Bölümü Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Hastalıklara Dayanıklı Tütün Islahı Projesi Ege TAE TAGEM

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bafra Populasyonundan Toplanan Bazı Tütün Hatlarının Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi OMÜ Araştırma Fonu

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Tütün Melezlerinde Bazı Özelliklerin Analizi OMÜ Araştırma Fonu

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Fideleme Yöntemi İle Şeker Pancarı Yetiştiriciliği OMÜ Araştırma Fonu

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kantaron da Hypericum perforatum L Işık ve Sıcaklığın Büyüme Gelişme ve Hiperisin Üzerine Kantitatif Etkilerinin Matematiksel Modelleme İle Belirlenmesi Tübitak 107O916

Proje Konusu :

 Tıbbi Aromatik Bitki

Proje Koordinatörü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Organik Tütün Üretiminde Farklı Gübre Kaynakları ve Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri PYO BMY 1904 10 001

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Farklı Tütün Genotiplerinin Dihaploid Bitki Üretimine Yatkınlıkları OMÜ Araştırma Fonu BMYO 1

Proje Konusu :

 Endüstri Bitkileri Islahı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Mevcut Sosyo ekonomik Kaynakların Değerlendirilmesinde Çevre ve İnsan Paylaşım Dengesinin Korunarak Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması

Proje Konusu :

 Tarımsal Kalkınma

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 DOKAP LDI TR 90 Düzey 2 Yerel Kalkınma Girişimleri Uzungöl de Ekolojik Tarım Turizmi

Proje Konusu :

 Tarımsal Kalkınma

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 TR 0305 02 LDI 058 Bafra Ovasında Üreticelere Yönelik Tarımda Verimlilik Eğitimi ve Üretim Metodlarında Dönüşüm Projesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Kalkınma

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 TR 0305 02 LDI 093 Bafra Tarımsal Danışmanlık Merkezi Projesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Kalkınma

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Türk Oriental Tütünlerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Farklı Teknolojik Özelliklere Sahip Hatların Tanımlanması

Proje Konusu :

 Genetik Çeşitlilik

Proje Koordinatörü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiye de Virginia ve Burley Tütünlerinin Yetiştirilebilme İmkanlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Endüstri bitkilerinin ıslahı

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kısabacak Sarı Tohum Yöre Tütün Çeşitinin Nicotiana tabacum C U Kısabacak Sarı Tohum Verim Kalite ve Tip Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Proje Konusu :

 Endüstri bitkilerinin ıslahı

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Farklı Tütün Genotiplerinin Dihaploid Bitki Üretimine Yatkınlıkları

Proje Konusu :

 Endüstri bitkilerinin ıslahı

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Farklı Ayçiçeği Helianthus annus L Genotiplerinin Değişik Kısımlarından Alınan Explantların Kallus Sürgün ve Kök Oluşumuna Çeşitli Hormon Kombinasyonla rının Etkisi

Proje Konusu :

 Endüstri bitkilerinin ıslahı

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiyenin Keten Linum L Cinsine Ait Bazı Tek Yıllık Türlerin Taksonomik Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Bitki gen kaynaklarının korunması

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Göl Soğanında Leucojum aestivum Farklı İnvitro Koşullarının Regenerasyon Kabiliyeti ve Galanthamin İçeriğine Etkisi

Proje Konusu :

 Tıbbi Bitkilerin Biyoteknolojik yöntemlerle üretimi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Farklı Köklendirme Ortamlarının Kantaron Hypericum perforatum L Bitkisinde Köklenme ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Tıbbi Bitkilerin Biyoteknolojik yöntemlerle üretimi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak deltasında Sürdürülebilir tarım uygulamaları eğitimi projesi

Proje Konusu :

 Sürdürülebilir Tarım

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Karadeniz Bolgesinde Yaygın Olarak Bulunan Bazı Hypericum Türleri Üzerine Biyoteknolojik bir Çalışma BMYO 8

Proje Konusu :

 Tıbbi Bitkilerin Biyoteknolojik yöntemlerle üretimi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bafra Tarımsal Kalkınma Projesi TR305 02 LDI 071

Proje Konusu :

 Tarımsal Kalkınma

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 ABTR 0305 02 LDI 114Bafra Çiftçisini ihracata yönlendirme projesi

Proje Konusu :

 Tarım ürünlerinin ihracata yönlendirilmesi

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Uzungölde Ekolojik Tarım Turizmi

Proje Konusu :

 Ekolojik Tarım Turizmi

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 AB CFCU TR0402 11 Samsun İçme Suyu Çakmak Baraj Havzasında Kirliliğe Neden Olan Konvansiyonel Tarım Faaliyetlerinden Ekolojik Tarıma Geçiş Eğitimi

Proje Konusu :

 Organik Tarımın geliştirilmesi ve su havzalarının korunması

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Mandacılığı Geliştirme Projesi

Proje Konusu :

 Sulakalanlarda Hayvancılığı Geliştirme

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi

Proje Koordinatörü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası Doğa ve Bilimin Buluştuğu Yer

01.06.2017

 

15.04.2018

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 Tütün Yorgunu Çocuklar

Proje Konusu :

 Bu proje, tütün tarımında modern tekniklerin kullanılmasının teşvik edilmesi süretiyle kazanılan süreyi çocukların lehine değerlendirilmesini kapsamaktadır.

14.10.2015

 

13.12.2017

 

Yürütücü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 12

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Isırgan (Urtica spp.) Tarımının ve Teknolojisinin Yaygınlaştırılması

Proje Konusu :

 Ziraat Orman Sü Ürünleri, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

27.11.2017

 

Yürütücü

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 116B181 Kızılırmak Deltasında Bilimin Işığında Doğa Okulu

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

01.09.2016

 

10.09.2016

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Doğa ile Bilimin Buluştuğu Yer Kızılırmak Deltası

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi

01.05.2017

 

31.12.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa

Proje Konusu :

 Doğa Okulu

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Bilim Işığında Doğa Okulu

01.05.2016

 

01.03.2017

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Bazı Endüstri Bitkileri Hasat Atıklarından Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Yapılan Peletlerin Ruminantların Beslenmesinde Yem Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Endüstri bitkisi atıklarından pelet kaba yem hazırlanması

25.12.2015

 

13.04.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması

Proje Konusu :

 Biyolojik Kaynakların Geleneksel Kullanımlarının Belirlenmesi

01.06.2017

 

15.05.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması

Proje Konusu :

 Biyolojik kaynakların geleneksel kullanımlarının belirlenmesi

01.06.2017

 

15.05.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Parkı Projesi (PYO.BMY.1906.14.001)

Proje Konusu :

 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Parkının kurulması

15.09.2014

 

15.09.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 Kenevir (Cannabis sativa ssp sativa) Populasyonlarindan THC Oranı Düşük Genotiplerin Geliştirilmesi

15.10.2017

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1003

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 ÇOCUKLAR! TOPRAKTA SANAT VAR

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

27.07.2018

 

22.08.2019

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Çocuklar! Toprakta Sanat Var

27.07.2018

 

22.08.2019

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Doğa ve Bilimin Buluştuğu Yer: Kızılırmak Deltası

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 213B568 - Kızılırmak Deltasında Doğadan Okula Bilim Köprüsü (4004 Bilim ve Toplum)

Proje Konusu :

 Kızılırmak Deltasında yaşayan göl, deniz, bataklık, saz, balık, kuş, ıslak çayırlar, fundalıklar, kumullar, su basar ormanları ve tarım alanları gibi habitatları Ornitolojik, Floristik, Faunistik, Tarım, Doğal Kaynak ve Yaban Hayat açısından ele alan projemiz, öğretmen ve öğretmen adaylarını Yenilikçi Yöntem ve Tekniklerin etkileşimli olarak aktarılması şeklinde eğitmektir.

09.05.2014

 

03.10.2014

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 10

Proje Adı :

 112O153 - Türk Oriental Tütünlerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Farklı Teknolojik Özelliklere Sahip Hatların Tanımlanması

Proje Konusu :

 Genetik Kaynaklar

15.10.2012

 

28.03.2016

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 110B096 - Kızılırmak Deltasında Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu (4004 Bilim ve Toplum)

Proje Konusu :

 Sulak alandaki bütüncül yaşamın katılımcılara ekoloji temelli, bütüncül, katılımcı ve etkileşimli bir uygulama eğitimi sunularak bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinliklerdir.

01.06.2010

 

01.02.2011

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 02

Proje Adı :

 Bafra Tarımsal Kalkınma Projesi TR 0305 02 LDI 071

Proje Konusu :

 Üreticilerde Tarımsal Yeniliklerle İlgili Farkındalık Yaratmak

01.07.2006

 

30.06.2007

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2007, 06

Proje Adı :

 Türk Oriental Tütünlerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Farklı Teknolojik Özelliklere Sahip Hatların Tanımlanması

Proje Konusu :

 Türkiye deki yetiştirilmekte olan tütünlerin genetik yapılarının belirlenmesi

15.10.2012

 

28.03.2016

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası’ndaki Mandacılığın Geliştirilmesi Yoluyla Deltadaki Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Proje Konusu :

 Samsun İli Ramsar alanı olan Kızılırmak Deltasında doğal ortamda yaşayan ve çifçiler tarafından yetiştirilen mandaların bakım, besleme, üreme, sağlık ve biyoçeşitlikilik kapsamında iyileştirme programına alınması, bölgedeki manda ürünleri bakımından ekonominin iyileştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korumaya alınması bu projenin ana konusunu teşkil etmektedir.

09.06.2008

 

28.11.2010

 

Danışman

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2010, 11

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Kızılırmak-1072

Tasarım Özeti :

 Tütün Çeşidi

Tasarım Sahipleri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu

Bilimsel Tasarım

2005, 08

Tasarım Adı :

 ESENDAL

Tasarım Özeti :

 TÜTÜN ÇEŞİDİ

Tasarım Sahipleri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu

Bilimsel Tasarım

2005, 08

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 AGED Proje Ödülü

2013

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Geleceğe Taşköprüden Bakış Çalıştayına Katkı için Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Geleceğe Taşköprüden Bakış Çalıştayına Katkı için Teşekkür

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

Ödül Açıklama :

 Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği nedeniyle verilmiş teşekkür belgesidir

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Kenevir Hizmetiçi Eğitim Toplantısı katkı

Ödül Açıklama :

 Kenevir Hizmetiçi Eğitim Toplantısına eğitici olarak katılım

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Tütün Ve Çocuk

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Şahin Hasan Alp

Yayınevi :

 Güven Ofset

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

02.03.2017

 

02.04.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Karadenizin Lif Bitkileri

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Aytaç Selim, Arslanoğlu Şahane Funda

Yayınevi :

 Uğur Ofset

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

06.04.2017

 

28.12.2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Organik tütün (Nicotiana tabacum L.) üretiminde farklı gübre kaynakları ve dozlarının verim ve kaliteye etkisi

Yazar :

 Dursun KURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesinde yetiştirilen bazı tütün çeşitlerinde farklı azot ve sulama seviyelerinin verim ve randıman üzerine etkisi

Yazar :

 Ahmet DÜRÜST

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 ÇEŞME YARIMADASINDA YETİŞEN YABANİ (Pistacia lentiscus L.) VE KÜLTÜR SAKIZI (Pistacia lentiscus var. chia. Duham.) AĞAÇLARININ YAPRAKLARINDAKİ UÇUCU YAĞ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazar :

 Ahmet KEÇECİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:42:52

 

2014-01-28 16:42:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarım Ve Çevre (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:42:30

 

2014-01-28 16:42:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Münavebe Teknikleri (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:42:21

 

2014-01-28 16:42:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Genetik Ve Bitki Islahı (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:41:54

 

2014-01-28 16:41:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarım Ve Çevre

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:41:31

 

2014-01-28 16:41:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:41:16

 

2014-01-28 16:41:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:41:01

 

2014-01-28 16:41:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Münavebe Teknikleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:40:44

 

2014-01-28 16:40:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Genetik Ve Bitki Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:40:26

 

2014-01-28 16:40:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:40:02

 

2014-01-28 16:40:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Botanik (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:39:44

 

2014-01-28 16:39:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Boya Bitkileri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:39:17

 

2014-01-28 16:39:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:39:02

 

2014-01-28 16:39:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Botanik

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:38:43

 

2014-01-28 16:38:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:37:56

 

2014-01-28 16:37:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Organik Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:38:11

 

2014-01-28 16:37:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumculuk Ve Teknolojisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:38:25

 

2014-01-28 16:36:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tütün Kimyası Ve Teknolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:36:27

 

2014-01-28 16:36:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tütün Islahı Ve Genetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:36:02

 

2014-01-28 16:36:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tütün Tarımı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:35:44

 

2014-01-28 16:35:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Genel İlkeleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:35:22

 

2014-01-28 16:35:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:34:37

 

2014-01-28 16:34:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Fizyolojisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:34:02

 

2014-01-28 16:34:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Botanik (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:33:49

 

2014-01-28 16:33:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Boya Bitkileri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:33:28

 

2014-01-28 16:33:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Fizyolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:33:22

 

2014-01-28 16:33:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Botanik

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:33:00

 

2014-01-28 16:33:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tütüncülükte Özel Konular

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:32:43

 

2014-01-28 16:32:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Özel Harmancılık

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:32:23

 

2014-01-28 16:32:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:32:11

 

2014-01-28 16:32:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:31:55

 

2014-01-28 16:31:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Organik Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:31:36

 

2014-01-28 16:31:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tohumculuk Ve Teknolojisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:31:11

 

2014-01-28 16:31:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Organik Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:30:42

 

2014-01-28 16:30:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Besleme Ve Toprak Verimliliği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:30:14

 

2014-01-28 16:30:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tütün Kimyası Ve Teknolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:29:51

 

2014-01-28 16:29:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tütün Islahı Ve Genetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:29:19

 

2014-01-28 16:29:19

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tütün Tarımı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:28:55

 

2014-01-28 16:28:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Genel İlkeleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:28:44

 

2014-01-28 16:28:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Boya Bitkileri (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:28:17

 

2014-01-28 16:28:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Fizyolojisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:27:56

 

2014-01-28 16:27:56

 

2010-2011

Ders Adı :

 Botanik (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:27:42

 

2014-01-28 16:27:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bahçe Bitkileri Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:27:29

 

2014-01-28 16:27:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Boya Bitkileri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:27:10

 

2014-01-28 16:27:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Genetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:26:48

 

2014-01-28 16:26:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Fizyolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:26:27

 

2014-01-28 16:26:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Botanik

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:26:06

 

2014-01-28 16:26:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:25:43

 

2014-01-28 16:25:43

 

2010-2011

Ders Adı :

 Makine Bilgisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:25:18

 

2014-01-28 16:25:18

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Tarımı 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:25:04

 

2014-01-28 16:25:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:23:54

 

2014-01-28 16:23:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Kimyası Ve Teknolojisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:23:33

 

2014-01-28 16:23:33

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Islahı Ve Genetiği (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:23:05

 

2014-01-28 16:23:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:22:41

 

2014-01-28 16:22:41

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Kimyası Ve Teknolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:22:21

 

2014-01-28 16:22:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Islahı Ve Genetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:21:50

 

2014-01-28 16:21:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Bakımı Ve Manüplasyon

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:21:22

 

2014-01-28 16:21:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Tarımı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:21:06

 

2014-01-28 16:21:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Genel İlkeleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:09:20

 

2014-01-28 16:09:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütüncülükte Özel Konular (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:08:40

 

2014-01-28 16:08:40

 

2009-2010

Ders Adı :

 Beden Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:08:10

 

2014-01-28 16:08:10

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bahçe Bitkileri Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:07:47

 

2014-01-28 16:07:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Ekolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:07:26

 

2014-01-28 16:07:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Özel Harmancılık

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:07:06

 

2014-01-28 16:07:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Makine Bilgisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:06:47

 

2014-01-28 16:06:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Tarımı 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 16:06:28

 

2014-01-28 16:06:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tütün Islahı (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:05:42

 

2014-01-28 16:05:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Tarımı (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:05:24

 

2014-01-28 16:05:24

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Bakımı Ve Manüplasyon (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:04:41

 

2014-01-28 16:04:41

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:04:09

 

2014-01-28 16:04:09

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:03:49

 

2014-01-28 16:03:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Tarımı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:03:32

 

2014-01-28 16:03:32

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Bakımı Ve Manüplasyon

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:02:59

 

2014-01-28 16:02:59

 

2008-2009

Ders Adı :

 Özel Harmancılık (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:01:43

 

2014-01-28 16:01:43

 

2008-2009

Ders Adı :

 Makine Bilgisi (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 16:01:25

 

2014-01-28 16:01:25

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Tarımı 1 (İö)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 16:00:21

 

2014-01-28 16:00:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bahçe Bitkileri Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 15:59:35

 

2014-01-28 15:59:35

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütütncülükte Özel Konular

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 15:58:17

 

2014-01-28 15:58:17

 

2008-2009

Ders Adı :

 Özel Harmancılık

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 15:57:52

 

2014-01-28 15:57:52

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bitki Islahı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 15:57:29

 

2014-01-28 15:57:29

 

2008-2009

Ders Adı :

 Makine Bilgisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 15:57:00

 

2014-01-28 15:57:00

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tütün Tarımı 1

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 15:56:27

 

2014-01-28 15:56:27

 

2008-2009

2019
 • 2013
  - 2016

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

  Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü

 • 2012
  - 2013

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Turizm Fakültesi

 • 2012
  - 2014

  Yök Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 • 2011
  - 2012

  Yök Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Turizm Fakültesi

 • 2007
  - 2013

  Doçent

 • 2007

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doçent

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 2006
  - 2008

  Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 2001
  - 2005

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

  Teknik Programlar Bölümü

 • 2000
  - 2010

  Yök Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 1999
  - 2007

  Yardımcı Doçent

 • 1999
  - 2007

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 1993
  - 1998

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Bafra Meslek Yüksekokulu

 • 1993
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

 • 1990
  - 1992

  Tübitak

  Araştırmacı

  Toag-777 No'lu Proje

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 2 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 3 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 4 Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 6 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 8 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 9 Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 10 Gidaguvenligitoprakgubreyonetimi (2).ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 11 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 12 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 13 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM SUNUM.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
OTP214 Tarım ve Çevre 1 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 2 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 3 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 4 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 5 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 6 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 7 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 8 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 10 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 11 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 12 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 13 tarimvecevreiliskileri.ppt
OTP214 Tarım ve Çevre 14 tarimvecevreiliskileri.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 1 o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 2 Etiketleme -3.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 3 o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 4 o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 5 o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 6 o.t. ürün işleme ve muhafaza-1.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 7 Etiketleme -3.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 9 o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pptx
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 10 Etiketleme -3.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 11 Etiketleme -3.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 12 o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pptx
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 13 Etiketleme -3.pdf
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 14 o.t. ürün işleme ve muhafaza-2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 1 Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.pdf
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 2 Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.pdf
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 3 Sertifikasyon -1.ppt
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 4 Sertifikasyon -1.pdf
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 5 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 6 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.pdf
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 7 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 8 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 9 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 11 organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 12 Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.ppt
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 13 Etiketleme -3.pdf
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 14 Etiketleme -3.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TIB203 Fitoterapi 1 fitoterapi-4.pdf
TIB203 Fitoterapi 2 fitoterapi-4.pdf
TIB203 Fitoterapi 3 fitoterapi-4.pdf
TIB203 Fitoterapi 4 bitkisel tedavi -genel.pdf
TIB203 Fitoterapi 5 bitkisel tedavi-0.pdf
TIB203 Fitoterapi 6 bitkisel tedavi-1.pdf
TIB203 Fitoterapi 7 bitkisel tedavi-2.pdf
TIB203 Fitoterapi 8 bitkisel tedavi-3.pdf
TIB203 Fitoterapi 9 bitkisel tedavi-4.pdf
TIB203 Fitoterapi 11 fitoterapi-3.pdf
TIB203 Fitoterapi 12 fitoterapi-4.pdf
TIB203 Fitoterapi 13 bitkisel tedavi-3.pdf
TIB203 Fitoterapi 14 bitkisel tedavi-4.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TIB210 Tarım ve Çevre 1 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 2 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 3 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 4 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 5 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 6 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 7 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 8 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 10 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 11 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 12 erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 13 tarimvecevreiliskileri.ppt
TIB210 Tarım ve Çevre 14 tarimvecevreiliskileri.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 1 İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 1 İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 2 İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 2 İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 3 Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 3 İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 4 Cigarette consumption in Russia.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 4 İri Kıtalı Tütünler.pdf
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 5 İri Kıtalı Tütünler.pdf
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 5 Properties - Kopya.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 5 Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 6 Properties - Kopya.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 6 Cigarette consumption in Russia.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 7 Nitrogen fertilization of Tobacco and irrigation.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 7 Properties - Kopya.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 8 Nitrogen fertilization of Tobacco and irrigation.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 8 Tobacco pest control.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 8 Tobacco pest control 2.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 9 Properties - Kopya.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 10 Removal of inflorescences and lateral shoots.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 10 Curing groups of Tobacco.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 11 Removal of inflorescences and lateral shoots.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 11 Removal of inflorescences and lateral shoots.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 12 Tobacco pest control.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 12 Nitrogen fertilization of Tobacco and irrigation.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 13 Curing groups of Tobacco.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 13 Properties - Kopya.ppt
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 14 İri Kıtalı Tütünler.pdf
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 14 Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 14 Tobacco pest control 2.ppt
TAB646 Broad Leaf Tobacco Farming And Technology 14 Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 1 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 2 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 3 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 4 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 5 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 6 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 7 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 7 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 8 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 9 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 11 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 12 Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 13 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 14 SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 1 Sekonder metabolit.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 1 Sekonder metabolitlerin genel.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 2 Sekonder metabolit.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 2 Sekonder metabolitlerin genel.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 3 Bitkidokukltrlerindesekondermetabolitsentezi.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 3 Sekonder metabolit.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 4 Bitkidokukltrlerindesekondermetabolitsentezi.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 4 Sekonder metabolit.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 5 FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 5 SEKONDER METABOLİTLERİN TARİHÇESİ2.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 6 FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 6 SEKONDER METABOLİTLERİN TARİHÇESİ2.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 7 Uçucu Yağlar.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 7 Uçucu Yağlar.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 8 Uçucu Yağlar.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 8 Uçucu Yağlar.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 10 ALKOLOİDLER AZOT İÇEREN SEKONDER METABOLİTLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 10 FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 11 ALKOLOİDLER AZOT İÇEREN SEKONDER METABOLİTLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 11 FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 12 Konu 14. Dayanıklılık metabolit 2.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 12 Konu 14. Dayanıklılık metabolit 2.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 13 Bitkidokukltrlerindesekondermetabolitsentezi.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 13 ALKOLOİDLER AZOT İÇEREN SEKONDER METABOLİTLER.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 14 SEKONDER METABOLİTLERİN TARİHÇESİ2.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 14 Bitkidokukltrlerindesekondermetabolitsentezi.pdf
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 15 Sekonder metabolitlerin genel.pptx
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 15 Sekonder metabolit.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 1 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 2 Kekik.ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 3 Adaçayı.ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 4 Oğulotu.ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 5 Biberiye.ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 6 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 7 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 8 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 9 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 11 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 12 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 13 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II 14 33263494_tibbi_bitkiler_i-zootekni_2016 (5).ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SET721 Biyodinamik Tarım 1 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 2 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 3 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 4 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 5 Geçmişten geleceğeSKarabasa.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 6 Geçmişten geleceğeSKarabasa.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 7 Antroposofi.docx
SET721 Biyodinamik Tarım 8 Antroposofi.docx
SET721 Biyodinamik Tarım 9 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 10 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 11 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 12 Biodinamik tarım I.pdf
SET721 Biyodinamik Tarım 13 Antroposofi.docx
SET721 Biyodinamik Tarım 14 Geçmişten geleceğeSKarabasa.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr