İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: akin.temur@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9777-5256
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Arkeoloji
Anahtar Kelimeler Yunan ve Roma Dönemi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020 -
Doktor Öğretim Üyesi Geschichts Und Kulturwissenschaften Institut Für Altorientalistik, 2011 - 2011
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 -
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2009
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Academic Research İn Social, Human And Administrative Sciences-I

Bölüm Adı :

 Excavation Studies Of Trabzon Akçakale(Kordyle) Castle

Yazar Adı :

 İltar Gazanfer, Temür Akın

Editör Adı :

 Asoc. Prof. Bülent Cercis Tanrıtanır, Ph.d.asoc. Prof. Sevilay Özer, Ph.d


2018

Kitap Adı :

 Grek Sanatında Karışık Yaratıklar

Editör Adı :

 Murat Can Öztürk

2014

Kitap Adı :

 Doğudan Yükselen Işık, Arkeoloji Yazıları

Bölüm Adı :

 Hitit Sfenkslerinde Mısır, Suriye Ve Fenike Etkileri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Editör Adı :

 Can Birol, Işıklı Mehmet

2007

Kitap Adı :

 Tekkeköy Tarihi - Dünden Bugüne: Antik Dönem - Cilt:1

Bölüm Adı :

 Arkeolojik Devirlerde Tekkeköy

Yazar Adı :

 Temür Akın

Editör Adı :

 M. Yavız Erler, Akın Temür, Davut Yiğitpaşa

2018

Kitap Adı :

 Anadolu’Nun Eski Çağlarında İktisadi Ve Zirai Hayat

Bölüm Adı :

 Karadeniz’De Grek Kolonizasyonu Ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Editör Adı :

 L. Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen

2018

Kitap Adı :

 Black Sea Archaeology Studies Recent Developments

Bölüm Adı :

 Giresun, The Excavation Of The Island Of Aretias/khalkeritis

Yazar Adı :

 Temür Akın, İltar Gazanfer

Editör Adı :

 D. Yiğitpaşa - H. Öniz- A. Temür

2018

Kitap Adı :

 Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’Ya Sunulan Yazılar

Bölüm Adı :

 Sinop Müzesi Geç Antik Çağ Cam Bilezikleri

Yazar Adı :

 Temür Akın, Eker Fevziye

Editör Adı :

 A. Erön-E. Erdan

2019

Kitap Adı :

 Mezopotamya’Xxnın Eski Çağlarında İnanç Olgusu Ve Yönetim Anlayışı

Bölüm Adı :

 Ön Asya Sanatında Grifon Ve Grifon-Demon Tasvirleri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Editör Adı :

 L. Gürkan Gökçek, Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen

2019

Kitap Adı :

 Settlements And Necropoleis Of The Black Sea And İts Hinterland İn Antiquity.

Bölüm Adı :

 A Group Of Glass Bracelets From Samsun Museum

Yazar Adı :

 Temür Akın, Özbilgin Özkan

Editör Adı :

 Gocha R. Tsetskhladze, Sümer Atasoy

2019

Kitap Adı :

 Sinop Müzesi Cam Eserler Kataloğu

2019

Kitap Adı :

 Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar’A Armağan

Bölüm Adı :

 Samsun Müzesi’Nden Bir Grup Altın Eser Üzerine Gözlemler

Yazar Adı :

 Temür Akın

Editör Adı :

 Barış Gür, Semra Dalkılıç

2020

Kitap Adı :

 Amanosların Gölgesinde Hayriye Akın Anı Kitabı

Bölüm Adı :

 Milas Müzesi’Nde Bulunan İon Tipi Sütun Başlıkları

Yazar Adı :

 Temür Akın, Sarıgül Murat

Editör Adı :

 K. Serdar Girginer, Gonca Dardeniz, Ayça Gerçek, Fatih Erhan Vd.

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti Ve Territoryumu 2018 Yüzey Araştırması Ve Envanter Çalışmaları

Yazar Adı :

 Temür Akın, Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 History Studies

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Giresun Müzesi’Nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Kıta Yunanistan Erken Demir Çağı Apsidal Yapıları

Yazar Adı :

 Temür Akın, Kaytmaz Volkan

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Samsun Müzesi Koleksiyonundan Bir Grup Cam Şişe

Yazar Adı :

 Temür Akın, Özbilgin Özkan

Dergi Adı :

 Tüba-Ked

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Bolu Müzesi’Nden Bir Grup Roma Dönemi Korinth Başlığı

Yazar Adı :

 Temür Akın, Çelik Merve

Dergi Adı :

 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Sinop Müzesi Erken Bizans Dönemi Cam Kandilleri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Tarih Okulu Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Amisos’Tan Boğa Başı Formunda Bir Kandil Ve Kandelabrum

Yazar Adı :

 Temür Akın, Şirin Orhan Alper

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Doğu Karadeniz’De Antik Bir Yerleşim:aretias/khalkeritis Adası (Giresun Adası)

Yazar Adı :

 İltar Gazanfer, Temür Akın

Dergi Adı :

 Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Antalya Müzesi’Nden Bir Grup Kandil Üzerine Gözlemler

Yazar Adı :

 Temür Akın, Yüksel Sonay

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Sinop Müzesi Hellenistik Ve Roma Dönemi Mezar Stelleri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Ein Ohrring Mit Sphingenmotiv Aus Vezirköprü-Samsun (Nordtürkei)

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Mitteilungen Der Deutschen Orient Gesellschaft

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Yunan Sanatında Karışık Yaratıklar Ve Kökenleri Işığında Doğu Sanatları İle Batı Sanatları Arasındaki Etkileşimler

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Journal Of International Amisos

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Thoughts On A Grave Stele From The Classical Era İn Samsun Museum

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Belleten

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 The Superstıtıous Mystery Behınd The Eye The Symbol Of Eye And The Way That The Evıl Eye Bead Is Reflected In Turkısh Socıety From The Ancıent Hıstory To The Present

Yazar Adı :

 Koç Bozkurt, Temür Akın

Dergi Adı :

 Journal Of History School

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Amasya Yassıkaya Açık Hava Tapınım Alanı Üzerine Gözlemler

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Two Fake Glass Amphoriskoi From Samsun

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 A Group Coins From Samsun

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Arkeoloji Ve İnşaat Mühendisliği Ortak Çalışmaları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 International Journal Of History

Kitap Kritiği

 


2012, 3

Makale Adı :

 Geçmişten Geleceğe Armağan

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Kitap Kritiği

 

2011, 4

Makale Adı :

 Grek Tasvir Sanatında Pan

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 Erzurum’Da Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Aktüel Arkeoloji Dergisi

Kısa Makale

 

2009, 2

Makale Adı :

 Grek Sanatında Deniz Yaratıkları: Skylla

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Hippalektryon

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Türk Arkeoloji Ve Etnoğrafya Dergisi

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Grek Deniz Adamları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Arkeoloji Ve Sanat Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Parion’Dan Yüksek Kabartmalı Friz Blokları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Aktüel Arkeoloji Dergisi

Kısa Makale

 

2008, 10

Makale Adı :

 Altıntepe Kazıları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Aktüel Arkeoloji Dergisi

Kısa Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Grek Sanatında Görülen Khimaira Nın Köken Ve Gelişimi

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Girit Minos Ve Miken Sanatında Sfenks

Yazar Adı :

 Temür Akın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2008, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sinop Müzesi Örnekleri Işığında Bizans Dönemi Cam Kandilleri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 22. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ veTÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Stelai from Sinop Museum

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Sixth International Congress on Black Sea Antiquities

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Lighting Tools in Antiquity: Candles

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 International Traditional Arts Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 New Discovers from the Island of Aretias Khalkeritis

Yazar Adı :

 Temür Akın, Özbilgin Özkan

Etkinlik Adı :

 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH BLACK SEA ARCHAEOLOGY”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Giresun, The Excavation of the Island of Aretias /Khalkeritis

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 10TH SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH”BLACK SEA ARCHAEOLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Grek Sanatında Karışık Yaratıklar ve Kökenleri Işığında Doğu Sanatları İle Batı Sanatları Arasındaki Etkileşimler

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Identity and Interaction in Art

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 GİRİT MİNOS MİTOLOJİSİNDE GÖRÜLEN DOĞU ETKİLERİ VE YUNAN MİTOLOJİSİNE YANSIMALARI makale

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 10TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Karadeniz’de Grek Kolonizasyonu ve Argonautlar

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 11th International Balkan History Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Alabanda Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2016

Yazar Adı :

 Akkan Yılmaz, Tavukçu Ali Yalçın, Temür Akın, Aydın Tavukçu Zerrin, Ceylan Mesut, Coşkun Sinem, Eker Fevziye, Atalay Adem, Albayrak Sonay, Çelik Merve

Etkinlik Adı :

 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Karadeniz’de Grek Kolonizasyonu ve Argonautlar

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 11th International Balkan History Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Sinop Müzesi Hellenistik ve Roma Dönemi Mezar Stelleri

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Uluslarasrası Antropoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu (ANARSAN)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 A Group of Glass Bracelets in Samsun Museum

Yazar Adı :

 Temür Akın, Özbilgin Özkan

Etkinlik Adı :

 IIITH International Symposium on Black Sea in Antiquity “Tekkekoy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Observations on a Group of Glass Works in Sinop Museum

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Antik Çağdan Günümüze Amazonlar

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Arkeoloji’nin Kültürel Mirasımızın Gençlere Kazandırılmasında Rolü ve Önemi

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 08

Bildiri Adı :

 Girit Minos Mitolojisinde Görülen Doğu Etkileri ve Yunan Mitolojisine Yansımaları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 10th International Balkan History Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 07

Bildiri Adı :

 Alabanda Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2017

Yazar Adı :

 Tavukçu Ali Yalçın, Temür Akın, Aydın Tavukçu Zerrin, Ceylan Mesut, Coşkun Sinem, Eker Kasım

Etkinlik Adı :

 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Tokat-Zile İlçesi 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

Yazar Adı :

 Ful Şengül Dilek, Tekin Murat, Temür Akın, Susam Tekin, Akın Emine Saka

Etkinlik Adı :

 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Giresun Adası 2016-2017 Yılı Kazı Çalışmaları

Yazar Adı :

 İltar Gazanfer, Temür Akın, Öksüz Fatma

Etkinlik Adı :

 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 Alabanda 2015 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

Yazar Adı :

 Akkan Yılmaz, Tavukçu Ali Yalçın, Temür Akın, Aydın Tavukçu Zerrin, Ceylan Mesut, Coşkun Sinem, Atalay Adem

Etkinlik Adı :

 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 01

Bildiri Adı :

 Parion Kazısı 2008 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

Yazar Adı :

 Başaran Cevat, Keleş Vedat, Ful Şengül Dilek, Temür Akın, Ergürer Hasan Ertuğ, Kasapoğlu Hasan

Etkinlik Adı :

 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Parion Kazısı 2005 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

Yazar Adı :

 Başaran Cevat, Tavukçu Ali Yalçın, Aydın Tavukçu Zerrin, Ful Şengül Dilek, Temür Akın

Etkinlik Adı :

 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 01

Bildiri Adı :

 Construction Activities in Alabanda and after of the Late Antiquity

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 2nd Symposium of Mediterranean Medieval Studies: Turkish, Polish and Italian Common Projects

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Giresun Adası 2015 Kazıları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Samsun Arkeoloji Günleri II

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Samsun Arkeoloji Günleri

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Antik Grek Sanatında Siren

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kültürel Faaliyetleri

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sfenks

Yazar Adı :

 Temür Akın

Etkinlik Adı :

 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kültürel Faaliyetleri,

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2018 Yılı Yüzey Araştırması

Yazar Adı :

 Temür Akın, Yiğitpaşa Davut, Şahin Kemalettin, Çelik Merve, Özbilgin Özkan, Kaytmaz Volkan, Sarıgül Murat, Kıvrak Bünyamin

Etkinlik Adı :

 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alabanda Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2018

Yazar Adı :

 Tavukçu Ali Yalçın, Temür Akın, Aydın Tavukçu Zerrin, Ceylan Mesut, Eker Kasım, Avli Ayşe, Sevindi Cemal, Coşkun Sinem

Etkinlik Adı :

 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Giresun Adası 2016 Kazısı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

17.06.2016

 

30.10.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Alabanda Antik Kenti 2016 Kazsı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

27.06.2016

 

31.08.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 08

Proje Adı :

 Samsun Vezirköprü Havza İlçesi Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

01.10.2013

 

15.10.2013

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2013, 10

Proje Adı :

 Oymaagac Vezirköprü Archäologisches Projekt

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.06.2011

 

03.10.2011

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2011, 10

Proje Adı :

 Oymaagac Vezirköprü Archäologisches Projekt

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

04.06.2012

 

01.10.2012

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2012, 10

Proje Adı :

 Oymaagac Vezirköprü Archäologisches Projekt

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

03.06.2013

 

01.10.2013

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2013, 10

Proje Adı :

 Oymaagac Vezirköprü Archäologisches Projekt

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

02.06.2014

 

06.10.2014

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2014, 10

Proje Adı :

 Arkeoloji Bölümü Derslik ve Atölyelerinin Alt Yapısının Oluşturulması

Proje Konusu :

 Bölüm Alt Yapı Projesi

02.01.2012

 

02.06.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 06

Proje Adı :

 Grek Sanatında Karışık Yaratıklar ve Kökenleri Işığında Doğu Sanatlari ile Batı Sanatları Arasındaki Etkileşimler

Proje Konusu :

 Doktora Tez Projesi

01.01.2007

 

01.06.2009

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 06

Proje Adı :

 Erzurum Arkeoloji Müzesi nde Yer Alan Grek ve Roma Dönemi Sikkeleri

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

10.01.2005

 

01.01.2008

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2008, 01

Proje Adı :

 Çanakkale Biga Kemer Köyü Parion Ören Yeri Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

02.01.2005

 

04.06.2006

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 06

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Bulunan Tümülüsler

Proje Konusu :

 Arkeoloji

02.01.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Giresun Adası 2017 Kazısı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

09.08.2017

 

31.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Alabanda Antik Kenti 2017 Kazısı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

16.06.2017

 

31.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 2017 YILI TOKAT-ZİLE İLÇESİ IARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

Proje Konusu :

 TOKAT-ZİLE İLÇESİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

10.08.2017

 

15.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Antalya Müzesi Roma Dönemi Kandilleri

Proje Konusu :

 Yüksek Lisans Tez Projesi

16.04.2018

 

23.05.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Çanakkale Biga Kemer Köyü Parion Ören yeri Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2008.

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.2008

 

01.09.2008

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2008, 09

Proje Adı :

 Çanakkale Biga Kemer Köyü Parion Ören yeri Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2006.

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

02.07.2006

 

03.09.2006

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2006, 09

Proje Adı :

 Çanakkale Biga Kemer Köyü Parion Ören yeri Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2005.

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

03.07.2005

 

04.09.2005

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2005, 09

Proje Adı :

 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2004.

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.2004

 

01.09.2004

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2004, 09

Proje Adı :

 Erzincan-Altıntepe Urartu Kalesi Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2003

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.2003

 

01.09.2003

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2003, 09

Proje Adı :

 Balıkkesir Erdek Düzler Köyü Kyzikos Antik Kenti Kazısı-1996.

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.1997

 

01.09.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 09

Proje Adı :

 Balıkkesir Erdek Düzler Köyü Kyzikos Antik Kenti Kazısı-1997

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.1996

 

02.09.1996

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 09

Proje Adı :

 Sinop Müzesi’nde Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi Cam Buluntularının Enavanterlenmesi

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

03.01.2018

 

03.01.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Seramik Buluntuları Yardımıyla Parion’un Erken Dönem Yerleşim, Tarih ve Arkeolojisinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Doktora Tez Projesi

01.09.2008

 

04.10.2010

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 10

Proje Adı :

 Sixth International Congress on Black Sea Antiquities

Proje Konusu :

 Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

01.09.2017

 

08.10.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Giresun Adası 2015 Kazısı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.07.2015

 

01.09.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Alabanda Antik Kenti 2015 Kazsı

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

01.06.2015

 

01.09.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Alabanda Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2018

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Porjesi

01.01.2018

 

01.12.2018

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı Konulu Yüzey Araştırması-2018

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırmas

01.01.2018

 

01.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması-2018

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

01.01.2018

 

01.12.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

06.07.2018

 

27.06.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Samsun Müzesi’nde Bulunan Cam Eserler

Proje Konusu :

 Yüksek Lisans Tez Projesi

06.07.2018

 

27.06.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Bulunan Tümülüsler

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

02.01.2018

 

02.01.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Samsun - Vezirköprü Tümülüsleri

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

27.05.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Bolu Müzesi Roma Dönemi Sütun Başlıkları

Proje Konusu :

 Yüksek Lisans Tez Projesi

01.01.2019

 

01.08.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Alabanda Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları- 2019

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı ve Restorasyon Projesi

06.08.2019

 

09.10.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı Konulu Yüzey Araştırması-2019

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

06.08.2019

 

09.10.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması-2019

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

08.09.2019

 

09.10.2019

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve Yerleşim Yapısı Konulu Yüzey Araştırması-2017

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

10.08.2017

 

12.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Tekkeköy’de Sürdürülebilir Turizm. Tekkeköy Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Tekkeköy Kültür Merkezi

Etkinlik Yeri :

 Samsun/Tekkeköy

Düzenleyenler :

 Şeref Aydın, Davut Yiğitpaşa, Akın Temür, Mehmet Yavuz Erler

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.02.2018

 

10.02.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2018, 02

Etkinlik Adı :

 11th International Balkan History Congress

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Prof. Dr. Dimitris MICHALOPOULOS (Tarih/Yunanistan) Prof. Dr. Dusan MLACOVIC (Tarih/Slovenya) Prof. Dr. Ema MILJKOVIĆ (Tarih/Sırbistan) Prof. Dr. John D. TREADWAY (Tarih/A.B.D.) Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN (Coğrafya) Prof. Dr. Šerbo RASTODER-Karadağ P

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

02.12.2017

 

03.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 10TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Akın TEMUR, Dimitris MICHALOPOULOS, Duşan MILACOVIC, Ema MILJKOVIC, Kemalettin ŞAHİN, Mahmut AYDIN, Mehmet Yavuz ERLER, Bekir ŞİŞMAN, Kemal ÖZKURT, Murat KURT, Mustafa Said KURŞUNOĞLU, Nuray ERTÜRK KESKİN, Recep CENGİZ, Şule SANAL,

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

02.12.2016

 

04.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 10TH SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH BLACK SEA ARCHAEOLOGY

Etkinlik Yeri :

 Samsun, Ondokuz Mayıs Üniv. AKM:

Düzenleyenler :

 S. Yücel ŞENYURT , A. TEMÜR, .D. YİĞİTPAŞA, A. BALDIRAN, Gocha R. TSETSKHLADZE, Sergey FAZLULIN V.D.

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.12.2016

 

18.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

2016, 12

Etkinlik Adı :

 IIITH International Symposium on Black Sea in Antiquity “Tekkekoy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

27.10.2017

 

29.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2017, 10

Etkinlik Adı :

 16th International Kemer Underwater Days

Etkinlik Yeri :

 Kemer-Antalya

Düzenleyenler :

 Yrd.Doç.Dr.Hakan Öniz Yrd.Doç.Dr. Akın Temur Yrd.Doç.Dr. Davut Yiğitpaşa Tahsin Ceylan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

20.05.2017

 

20.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Turkish, Polish and Italian Common Projects Work Shop

Etkinlik Yeri :

 Selcuk University Underwater Research Center

Düzenleyenler :

 Yrd.Doç.Dr. Blazej Stanislawski, (PAN– Wroclaw) Prof. Dr. Osman Eravsar (Akdeniz Universitesi) Prof.Dr. Mustafa Hamdi Sayar (Istanbul Universitesi) Doç.Dr. Şengül Aydıngün (Kocaeli Universitesi) Yrd.Doç.Dr. Akın Temur (Samsun 19 Mayıs Universitesi) Y

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.05.2017

 

21.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Psikoloji Bağlamında Hatalı Nedensellik (Kontrol Yanılsaması)

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Gözlem Görüşme Oadası

Düzenleyenler :

 Bozkurt Koç

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.12.2016

 

26.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Samsun Arkeolojisi Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Davut Yiğitpaşa, Hakan Öniz, Akın Temür, Necati Kodalak, Emine Yılmaz, Uğur Terzioğlu, Mustafa Kolağasıoğlu, Orhan Alper Şirin, N. Tuba Yiğitpaşa

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.12.2016

 

18.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Kültürel Miras Bağlamında Arkeoloji ve Sanat Tarihinin Yeri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Düzenleyenler :

 Davut Yiğitpaşa, N. Tuba Yiğitpaşa

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.12.2016

 

30.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop

 

Türkçe

2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 SSCI / SCI / AHCI Expanded Kapsamında Yayınlanan Makale "Thoughts on a Grave Stele from the Classical Era in Samsun Museum” Belleten (ISSN: 0041-4255) Cilt: 80, Sayı: 286, 2015, ss. 817-825 (WOS:000368380800001)

2016

 

TÜBİTAK'tan alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba

Yayınevi :

 Elektronik

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos 

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Öniz Hakan, Eker Fevziye

Yayınevi :

 Elektronik

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 “Iııth International “The Black Sea İn Antiquity And Tekkekoy: An Ancient Settlement On The Southern Black Sea Coast / Iıı. Uluslararası ”Eskiçağda Karadeniz Ve Tekkeköy: Karadenizin Güney Kıyısında Eski Bir Yerleşme” (27-29 Ekim / October 2017), Progr

Yazar Adı :

 Tsetskhladze Gocha, Atasoy Yusuf Sümer, Yiğitpaşa Davut, Temür Akın

Yayınevi :

 Bizim Matbaa Yayınevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye, Öniz Hakan

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi - Dünden Bugüne: Antik Dönem - Cilt:1

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Temür Akın, Yiğitpaşa Davut

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

23.11.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Öniz Hakan, Eker Fevziye

Yayınevi :

 Elektronik

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

25.12.2018

 

25.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Archaeology Studies Recent Developments

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan, Temür Akın

Yayınevi :

 Arkeoloji Ve Sanat

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 The Journal Of International Amisos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 The Journal Of International Amisos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.06.2019

 

01.06.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 The Journal Of International Amisos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.06.2018

 

01.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Öniz Hakan

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.06.2017

 

01.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Iııth International Symposium On Black Sea İn Antiquity “Tekkekoy: An Ancient Settlement On The Southern Black Sea Coast, 27-29 October 2017, Tekkeköy / Samsun, (Bildiri Özet Kitapçığı)

Yazar Adı :

 Tsetskhladze Gocha, Atasoy Yusuf Sümer, Yiğitpaşa Davut, Temür Akın

Yayınevi :

 Bizim Matbaa

Ulusal

 

Kitap

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.10.2017

 

01.10.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Samsun Sempozyumu 1. Cilt

Yazar Adı :

 Temür Akın, Akbulut Dursun Ali, Öztürk Bahtiyar, Duyar Hünkar Avni, Bayram Yavuz, Balcı Çelik Seher, Beyazıt Nevzat, Bulut Yetkin

Yayınevi :

 Samsun Valiliği

Ulusal

 

Kitap

 

TÜRKİYE

 

2012

 

01.09.2012

 

01.09.2012

 

Basılı

2012

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus, Asos, Acarindex, Ebsco, Türk Eğitim İndeksi, OAJI, Sindex

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

 

Giresun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sobiad, Asos, Dergipark, arastirmax

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Van

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Dergi Park, Türk Eğitim Endeksi, Scientific Indexing Service

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Van

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Dergi Park, Türk Eğitim Endeksi, Scientific Indexing Service

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi

 

Gümüşhane

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, ASOS

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Burdur

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 International Journal Of History

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of History

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Asos, Doaj, Ebsco, Sobiad, Index Copernicus

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

BSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIO

 

2010

2010

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SI

 

2012

2012

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SI

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SI

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SI

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

 

ERZURUM

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Amisos

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Amisos

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

DRJI, OAJI, Journal Factor, Citefactor, Scientific Indexing, Index Copernicus, ResearchBib, Science Library , Eurasian Scientific Joarnal Index

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 2018-2019 Yüzey Araştırmaları Işığında Neoklaudiopolis Antik Kenti Roma Dönemi Seramikleri

Yazar :

 Semanur Karadeniz

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Antalya müzesi Roma Dönemi kandilleri

Yazar :

 Sonay YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bolu Müzesi'nden Roma Dönemi sütun başlıkları

Yazar :

 Merve ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Samsun müzesi'nde bulunan cam eserler

Yazar :

 Özkan ÖZBİLGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ege dünyası Erken Demir Çağ mimarisi

Yazar :

 Volkan KAYTMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Milas Müzesi'ndeki Korinth başlıkları

Yazar :

 Murat SARIGÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:12:40

 

2018-04-02 20:12:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:12:14

 

2018-04-02 20:12:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Roma Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:12:01

 

2018-04-02 20:12:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Önasya Mitolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:11:35

 

2018-04-02 20:11:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:11:21

 

2018-04-02 20:11:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anadolu Antik Kentleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:10:28

 

2018-04-02 20:10:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzecilik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:10:16

 

2018-04-02 20:10:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:09:57

 

2018-04-02 20:09:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:09:42

 

2018-04-02 20:09:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:09:27

 

2018-04-02 20:09:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anadolu Antik Kentleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:09:06

 

2018-04-02 20:09:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzecilik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:08:51

 

2018-04-02 20:08:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:08:39

 

2018-04-02 20:08:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:08:27

 

2018-04-02 20:08:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 20:08:17

 

2018-04-02 20:08:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:07:25

 

2018-04-02 20:07:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Semboller Ve İşaretler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:06:55

 

2018-04-02 20:06:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:06:37

 

2018-04-02 20:06:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Önasya Mitolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:06:20

 

2018-04-02 20:06:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:06:07

 

2018-04-02 20:06:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 20:05:52

 

2018-04-02 20:05:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu Antik Kentleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:55:41

 

2018-04-02 19:55:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Müzecilik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:55:09

 

2018-04-02 19:55:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:54:53

 

2018-04-02 19:54:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:54:18

 

2018-04-02 19:54:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:52:08

 

2018-04-02 19:52:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:51:51

 

2018-04-02 19:51:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Müzecilik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:50:57

 

2018-04-02 19:50:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:50:12

 

2018-04-02 19:50:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:49:51

 

2018-04-02 19:49:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:49:24

 

2018-04-02 19:49:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:48:28

 

2018-04-02 19:48:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Semboller Ve İşaretler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 19:46:22

 

2018-04-02 19:46:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 19:46:02

 

2018-04-02 19:46:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Roma Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-02 19:44:17

 

2018-04-02 19:44:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzecilik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:43:24

 

2018-04-02 19:43:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:43:11

 

2018-04-02 19:43:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:42:53

 

2018-04-02 19:42:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:42:31

 

2018-04-02 19:42:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-02 19:41:15

 

2018-04-02 19:40:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Önasya Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:18:55

 

2016-01-05 10:18:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:22:17

 

2016-01-05 10:18:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:18:25

 

2016-01-05 10:18:25

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzecilik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:17:55

 

2016-01-05 10:17:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:17:39

 

2016-01-05 10:17:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:17:27

 

2016-01-05 10:17:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:17:16

 

2016-01-05 10:17:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:17:05

 

2016-01-05 10:17:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Semboller Ve İşaretler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:16:16

 

2016-01-05 10:16:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:16:04

 

2016-01-05 10:16:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 Roma Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:15:44

 

2016-01-05 10:15:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:15:20

 

2016-01-05 10:15:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-05 10:14:55

 

2016-01-05 10:14:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Müzecilik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:13:56

 

2016-01-05 10:13:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:13:36

 

2016-01-05 10:13:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:13:08

 

2016-01-05 10:13:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:13:00

 

2016-01-05 10:13:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:12:50

 

2016-01-05 10:12:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:12:30

 

2016-01-05 10:12:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Müzecilik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:12:14

 

2016-01-05 10:12:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:12:00

 

2016-01-05 10:12:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:11:43

 

2016-01-05 10:11:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:11:32

 

2016-01-05 10:11:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:11:21

 

2016-01-05 10:11:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:10:49

 

2016-01-05 10:10:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:10:32

 

2016-01-05 10:10:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:10:21

 

2016-01-05 10:10:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arkeoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:10:09

 

2016-01-05 10:10:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fotoğrafçılık I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:09:56

 

2016-01-05 10:09:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:09:43

 

2016-01-05 10:09:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:09:31

 

2016-01-05 10:09:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eskiçağ Tarihi Iı (İ.ö.)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:08:59

 

2016-01-05 10:08:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eskiçağ Tarihi Iı (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:08:48

 

2016-01-05 10:08:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klasik Çağ Mimarlığı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:08:29

 

2016-01-05 10:08:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:08:12

 

2016-01-05 10:08:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:08:01

 

2016-01-05 10:08:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkeoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:07:23

 

2016-01-05 10:07:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:06:07

 

2016-01-05 10:06:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:05:53

 

2016-01-05 10:05:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klasik Çağ Mimarlığı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:05:06

 

2016-01-05 10:05:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:04:41

 

2016-01-05 10:04:41

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:04:24

 

2016-01-05 10:04:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mitoloji (İ.ö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:19:24

 

2016-01-05 10:03:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arkeoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:19:28

 

2016-01-05 10:03:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mitoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:02:27

 

2016-01-05 10:02:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:02:12

 

2016-01-05 10:02:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:01:13

 

2016-01-05 10:01:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:01:23

 

2016-01-05 10:00:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arkeoloji (İ.ö.)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 09:59:18

 

2016-01-05 09:59:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arkeoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 09:58:06

 

2016-01-05 09:58:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mitoloji (Örgün)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 09:56:41

 

2014-01-24 11:32:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mitoloji (İ.ö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-05 10:00:40

 

2014-01-24 11:32:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Mitoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-11 06:31:18

 

2019-03-11 06:31:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-11 06:31:02

 

2019-03-11 06:31:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Müzecilik Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:30:45

 

2019-03-11 06:30:45

 

2018-2019

Ders Adı :

 Anadolu Antik Kentleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:30:30

 

2019-03-11 06:30:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Antik Çağda Karadeniz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:30:17

 

2019-03-11 06:30:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:30:02

 

2019-03-11 06:30:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:29:46

 

2019-03-11 06:29:46

 

2018-2019

Ders Adı :

 Klasik Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:29:18

 

2019-03-11 06:29:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Roma Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-11 06:28:49

 

2019-03-11 06:28:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ön Asya Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-11 06:28:33

 

2019-03-11 06:28:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve İkonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-11 06:28:12

 

2019-03-11 06:28:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Müzecilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:27:51

 

2019-03-11 06:27:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Anadoluda Kentleşme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:27:20

 

2019-03-11 06:27:15

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Fotoğrafçılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:27:27

 

2019-03-11 06:26:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:27:34

 

2019-03-11 06:26:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Klasik Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 06:26:26

 

2019-03-11 06:26:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Önasya Mitolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-09 22:04:58

 

2019-10-09 22:04:58

 

2019-2020

Ders Adı :

 Roma Mitolojisi Ve Ikonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-09 22:04:00

 

2019-10-09 22:04:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Yunan Mitolojisi Ve Ikonografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-09 22:03:47

 

2019-10-09 22:03:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Müzecilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-09 22:03:16

 

2019-10-09 22:03:16

 

2019-2020

Ders Adı :

 Anadolu’Da Kentleşme

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-09 22:03:03

 

2019-10-09 22:03:03

 

2019-2020

Ders Adı :

 Temel Fotoğrafçılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-09 22:02:53

 

2019-10-09 22:02:53

 

2019-2020

Ders Adı :

 Yunan Mitoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-09 22:02:39

 

2019-10-09 22:02:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Klasik Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-09 22:02:24

 

2019-10-09 22:02:24

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

 • 2019

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2019

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çarşamba İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • 2014
  - 2015

  Fen Edebiyat Fakültesi İyileştirme Birimi Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2012
  - 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2014

  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2011
  - 2014

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2011
  - 2011

  Doktor Öğretim Üyesi

  Freie Universitaet Berlin

  Geschichts Und Kulturwissenschaften Institut Für Altorientalistik

 • 2011
  - 2014

  Fen Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan Çalışma Grubu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2010

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2013

  Arkeoloji Bölümü Çift Anadal Ve Yandal Bölüm Koor

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Arkeoloji Pr.

 • 2010
  - 2013

  Fen Edebiyat Fakültesi Kurul Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2010
  - 2013

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Arkeoloji Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2013

  Arkeoloji Bölümü Bologna Koordinatörlüğü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Arkeoloji Pr.

 • 2010
  - 2013

  Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Geliştirme Birimi Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2004
  - 2009

  Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 1 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 2 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 3 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 4 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 5 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 6 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 7 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 8 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 10 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 11 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 12 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 13 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 14 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 1 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 2 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 3 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 4 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 5 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 6 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 7 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 8 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 10 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 11 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 12 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 13 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 14 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 1 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 2 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 3 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 4 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 5 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 6 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 7 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 8 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 10 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 11 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 12 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 13 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 14 Roma Mitolojisi ve İkonografisi.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 1 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 2 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 3 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 4 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 5 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 6 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 7 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 8 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 10 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 11 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 12 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 13 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 14 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 1 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 2 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 4 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 5 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 6 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 7 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 8 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 10 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 11 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 12 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 13 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 14 Karşılaştırmalı Mitoloji.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK620 Semboller ve İşaretler 1 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 2 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 3 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 4 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 5 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 6 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 7 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 8 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 10 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 11 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 12 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 13 Semboller ve İşaretler.pptx
ARK620 Semboller ve İşaretler 14 Semboller ve İşaretler.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK113 Yunan Mitolojisi I 1 1. Hafta.mp4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 1 1. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 2 2. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 2 2. hafta.mp4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 3 3. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 3 3. hafta.mp4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 4 4. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 4 4. hafta.mp4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 5 5. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 5 5. hafta.mp4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 6 6. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 7 7. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 8 8. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 10 10. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 11 11. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 12 12. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 13 13. hafta.pdf
ARK113 Yunan Mitolojisi I 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 1 1. Hafta.mp4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 1 1. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 2 2. hafta.mp4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 2 2. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 3 3. hafta.mp4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 3 3. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 4 4. hafta.mp4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 4 4. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 5 5. hafta.mp4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 5 5. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 6 5. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 7 6. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 9 9. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 10 10. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 11 11. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 12 12. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 13 13. hafta.pdf
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK114 Yunan Mitolojisi II 1 1. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 2 2. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 3 3. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 4 4. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 5 5. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 6 6. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 7 7. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 8 8. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 10 10. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 11 11. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 12 12. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 13 13. hafta.pdf
ARK114 Yunan Mitolojisi II 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 1 1. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 2 2. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 3 3. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 4 4. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 5 5. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 6 6. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 7 7. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 8 8. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 10 10. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 11 11. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 12 12. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 13 13. hafta.pdf
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 1 1. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 1 1. hafta.mp4
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 2 2. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 2 2. hafta.mp4
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 3 3. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 3 3. hafta.mp4
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 4 4. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 4 4. hafta.mp4
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 5 5. hafta.mp4
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 5 5. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 6 6. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 7 7. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 9 9. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 10 10. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 11 11. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 12 12. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 13 13. hafta.pdf
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 1 1. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 2 2. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 3 3. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 4 4. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 5 5. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 6 6. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 7 7. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 9 9. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 10 10. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 11 11. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 12 12. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 13 13. hafta.pdf
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK417 Anadoluda Kentleşme 1 1. hafta.mp4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 1 1 hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 2 2. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 2 2. hafta.mp4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 3 3. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 3 3. hafta.mp4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 4 4. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 4 4. hafta.mp4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 5 5. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 5 5. hafta.mp4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 6 6. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 7 7. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 9 9. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 10 10. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 11 11. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 12 12. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 13 13. hafta.pdf
ARK417 Anadoluda Kentleşme 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK419 Müzecilik 1 1. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 1 1. hafta.mp4
ARK419 Müzecilik 2 2. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 2 2. hafta.mp4
ARK419 Müzecilik 3 3. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 3 3. hafta.mp4
ARK419 Müzecilik 4 4. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 4 4. hafta.mp4
ARK419 Müzecilik 5 5. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 5 5 hafta.mp4
ARK419 Müzecilik 6 6. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 7 7. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 8 8. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 10 10. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 11 11. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 12 12. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 13 13. hafta.pdf
ARK419 Müzecilik 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 1 1. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 2 2. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 3 3. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 4 4. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 5 5. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 6 6. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 7 7. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 9 9. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 10 10. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 11 11. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 12 12. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 13 13. hafta.pdf
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 14 14. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 1 1. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 2 2. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 3 3. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 4 4. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 5 5. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 6 6. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 7 7. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 8 8. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 10 10. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 11 11. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 12 12. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 13 13. hafta.pdf
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 14 14. hafta.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr