İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: aliseylan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4075-8185
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Tasarım
Anahtar Kelimeler Grafik Tasarımı
Öğrenim Bilgileri
Sanatta Yeterlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018 -
Doçent Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013 - 2018
Doçent Eğitim Fakültesi, 2012 - 2013
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2008 - 2012
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun-I (1840-1918)

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun -Iıı (1961-1975)

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun-Iı (1919-1960)

2017

Kitap Adı :

 Temel Tasarım

2005

Kitap Adı :

 Temel Tasarım

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Disiplinlerarası Bir Formasyon Olarak Medikal İllüstrasyon Ve Türkiye Deki İlk Örnek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimleme Yüksek Lisans Programı

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Tekno Kültür Bağlamında Yeni Medya Teknolojilerininçoklu Disipliner Sanatsal Üretimlere Tesirlerı

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Güney Engin

Dergi Adı :

 Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Tüketim Çağında Özne Nesne Diyalektiği Ve Değişen Anlam

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Seylan Ali, Abdülkerim Turkaya

Dergi Adı :

 Medeniyet Sanat Sanat Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 City Aesthetics And Typography İn Terms Of The Reflections Of Visual Culture On Social Structure And City Culture Samsun City Typography

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Tomak Ali, Seylan Ali, Turkaya Abdülkerim

Dergi Adı :

 E-Journal Of Social And Legal Studies

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Kavramsal Sanat Fenomonolojisi Ve Sanat Eğitimine Yansıma Olanakları Postmodern Sanat Eğitimine Doğru

Yazar Adı :

 Metin Eker, Ali Seylan

Dergi Adı :

 Buca Eğiim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanatsal Ve Pedagojik Postmodern Montajlar Artistic And Pedagogical Assemblies İn The Contemporary Art Education

Yazar Adı :

 Metin Eker, Ali Seylan

Dergi Adı :

 Eğitim Araştırmaları Dergisi (Euroasian Journal Of Educational Research)

Özgün Makale

 


2005, 4

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Müzecilik Anlayışında Yeni Yaklaşımlar: Amasya İlinin Kültürel Mirasının Aktarımında Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Güney Engin

Etkinlik Adı :

 Ulslararası Amasya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Stratejik Bir Konumlandırma Çalışması Olarak Kent Markalama

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Tomak Ali, Turkaya Abdülkerim

Etkinlik Adı :

 Samsun Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Yeni Medya İdeoloji İlişkisinde Küresel Görsel Kültür ve Genç Kitle

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Güney Engin

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 05

Bildiri Adı :

 Kavramsal Sanat Fenomonolojisi ve Sanat Eg itimine Yansıma Olanakları Postmodern Sanat Eğitimine Doğru

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Etkinlik Adı :

 I. Buca Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Buluşması

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışmalarında Kültürel Göstergelerin Belirleyiciliği

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Etkinlik Adı :

 IFAS International Fine Arts Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Yeni Eğilimlerin Amblem Logo Tasarımları ve Grafik Tasarım Eğitimi Sürecine Yansımaları

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Etkinlik Adı :

 IFAS International Fine Arts Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Sanat Teknoloji Işbirliği Ekseninde Sanat Eğitiminde Yeni Yönelimler

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Etkinlik Adı :

 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Postparadigmatik Paranoyalar Postmodern ist Sanat Eğitiminde Şimdi nin Bağlantısızlığı

Yazar Adı :

 Seylan Ali

Etkinlik Adı :

 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuarı PYO GUZ 1906 14 001 nolu proje

Proje Konusu :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin uygulama etkiniliğinin ve verimliliğinin artırılması

14.04.2014

 

14.04.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 04

Proje Adı :

 PYO.GSF.1906.17.001 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

06.07.2017

 

06.07.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 42. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.03.2017

 

10.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2017

 

12.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Posterland ”Organ Bağışı Konulu” Afiş Yarışması

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

12.04.2017

 

12.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

İngilizce

2017, 09

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Mixed Exhibition

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2017

 

27.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 9. United Designs Liechtenstein 2017 International Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Liechtenstein Liechtenstein National Museum

Düzenleyenler :

 United Designs Alliance Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Ali Tomak ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.09.2017

 

12.11.2017

 

LIECHTENSTEIN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Poster for Tomorrow “Seyahat Özgürlüğü” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Halle Pajol, Paris

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.12.2017

 

20.12.2017

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Ali SEYLAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TEMALI AFİŞ TASARIMLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Canik Kültür Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.07.2017

 

18.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Temalı Karma Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 AK Parti Genel Merkezi Fuaye Alanı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2017

 

21.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Uşak Üniversitesi Çarşı Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2017

 

17.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 My DOKDO Uluslararası Davetli Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 My DOKDO Uluslararası Davetli Afiş Tasarımı Sergisi, Seoul Art Center

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.10.2017

 

17.10.2017

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Demokrasi Şöleni” Konulu Uluslararası Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Antalya

Düzenleyenler :

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, TC. Başbakanlık Merkezi Finans İhale Birimi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.04.2014

 

28.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2014, 04

Etkinlik Adı :

 IV. United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Main Gallery, California State University Northridge (CSUN), ABD

Düzenleyenler :

 United Design Alliance Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dor. Ali Tomak ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.07.2009

 

29.07.2009

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2009, 07

Etkinlik Adı :

 V. United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gallery 49 Katholiki, Ellados Street, Limasol, Kıbrıs

Düzenleyenler :

 United Design Alliance Do. Dr. Ali Seyaln, Doç. Dr. Ali Tomak ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2011

 

07.07.2011

 

KKTC

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2011, 07

Etkinlik Adı :

 VIDAK (Vısual InformatıonDesign Association of Korea) Uluslar arası Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri I Ang, Seul, Güney Kore.

Düzenleyenler :

 VIDAK (Vısual InformatıonDesign Association of Korea)

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.07.2012

 

20.07.2012

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2012, 07

Etkinlik Adı :

 VI. United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 UMSL Gallery FAB, University of Missouri–St. Louis, ABD.

Düzenleyenler :

 United Design Alliance Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Ali Tomak ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.08.2013

 

14.09.2013

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2013, 09

Etkinlik Adı :

  VII. United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Wuxing Gallery, Fine Arts College, Shanghai Normal University No. 100 Guilin Rd. Shanghai, Çin.

Düzenleyenler :

 United Design Alliance Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Ali Tomak ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.11.2014

 

23.11.2014

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2014, 11

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükyehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Ali Tomak, Yrd. Doç. Dr. Ceren Pekşen, Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

25.06.2016

 

27.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 4th Block IX. Uluslarası EcoPoster Trienalii

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.04.2015

 

20.04.2015

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Afiş Tasarımı Workshop

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.04.2015

 

10.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Posterland Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.01.2015

 

13.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri M Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2015

 

20.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Ali Seylan Afişleri

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.04.2015

 

10.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.06.2016

 

08.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 5 Haziran Dünya Çevre Günü Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.06.2016

 

17.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar Jürili Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi GSFSergi Salonu

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.06.2016

 

06.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 14th Bienal Internacional Del Cartel En Mexico 2016

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.09.2016

 

02.10.2016

 

MEKSİKA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 Bicebe Bolivya Afiş Bienali

Etkinlik Yeri :

 La Paz

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.11.2015

 

21.11.2015

 

BOLİVYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

İngilizce

2015, 11

Etkinlik Adı :

 United Designs 8th International Biennial Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Yeon Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.11.2016

 

07.11.2016

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Korece

2016, 11

Etkinlik Adı :

 II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması OMÜ Öğretim Elemanları Karma Sergi

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Gülten İmamoğlu, Ali Seylan, Ali Tomak, Sevinç Yanbeyi Beşer, Tarık Yazar, Tamer Aslan, Sadık Şener, Feyza Özgündoğdu, Engin Güney, Abdulkerim Turkaya, Doğan Çelebi, Atakan Baş, Serap Bedel Özek, Ceylan Sebik, Neslihan Dilşad Dinç.

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2015

 

27.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Afiş Festivali Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Marka Kimliği Yerileme Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.12.2014

 

21.12.2014

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2014, 12

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Düzenleyenler :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 6. Tipografi Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Tahran

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.08.2010

 

18.08.2010

 

İRAN

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Farsça

2010, 08

Etkinlik Adı :

 Uluslararası "Persian Gulf" Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Tahran

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

25.04.2011

 

30.04.2011

 

İRAN

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Farsça

2011, 04

Etkinlik Adı :

 Çalık Yedaş Genç Mucitleri Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.05.2013

 

11.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Poster For Tomorrow Afiş Tasarımı Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Fransa

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.08.2013

 

15.08.2013

 

FRANSA

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Fransızca

2013, 08

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Samsun Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

09.05.2016

 

15.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Posterland Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Dumlupinar Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.03.2015

 

22.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

İngilizce

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Today Posters" World Without Violennce" Afiş Yarışması

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

24.02.2015

 

24.02.2015

 

İRAN

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

İngilizce

2015, 02

Etkinlik Adı :

 II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması

Etkinlik Yeri :

 Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler :

 TÜSGAD

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2015

 

25.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları 43. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

22.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Ulusal SERGİLER/Karma sergiler / 19 Mayıs 1919’un 100.Yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Abant İzzet Baysal üniversitesi GSF ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 The 1st International Congress on Social And Legal Studies (SLS 2018) Exhibition of New Approaches in Art Design

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 :E-Journal of Social And Legal Studies Univerista Degli Studi Buglielmo Marconi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 İzzet Baysal Şükran Günleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 AİBÜ İzzet Baysal Kültür Merkezi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi GSF ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

17.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 5. MoskovaAfiş Yarışması Final Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kuznetsky Most Caddesi, 20, Moskova Birleşik Sanatçılar Sergi Salonu, 2. kat

Düzenleyenler :

 Moscow Union of Artists, Poster Designers Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.10.2018

 

20.10.2018

 

RUSYA FEDERASYONU

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Rusça

2018, 10

Etkinlik Adı :

 VIDAK 2018 Uluslararası Afiş Tasarımı Sergisi

Düzenleyenler :

 VIDAK (Kore Görsel Snatçılar Derneği)

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.11.2018

 

10.10.2018

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Korece

2018, 10

Etkinlik Adı :

 TROYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 International Congress on Social Legal Studies Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun BŞB Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 International Congress on Social Legal Studies

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.08.2018

 

08.08.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 08

Etkinlik Adı :

 European Cultural Heritage Year Meetings of Cultures International Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve OMÜ GSF

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.04.2018

 

30.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 FREEDOM OF MOVEMENT EXHIBITION

Etkinlik Yeri :

 Unibes Cultural-Muro External

Düzenleyenler :

 POSTER FOR TOMORROW

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.12.2017

 

31.03.2018

 

BREZİLYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Portekizce

2018, 03

Etkinlik Adı :

 FREEDOM OF MOVEMENT EXHIBITION 2018

Etkinlik Yeri :

 17 Rue Lieutaud, 13100 Aix-en-Provence, France 13100 Aix-en-Provence

Düzenleyenler :

 POSTER FOR TOMORROW

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.02.2018

 

25.02.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Fransızca

2018, 02

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Organ Bağışı Yarışması

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversiesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Organ Nakli Vakfı

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.04.2019

 

28.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 The 3rd International Design Works Exchange Exhibition

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

11.09.2019

 

15.09.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2019, 09

Etkinlik Adı :

 2019 International Invitational Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Uijeongbu Arts Center

Düzenleyenler :

 Korea Gyeonggi Design Assoc. ve Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.09.2019

 

10.10.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2019, 10

Etkinlik Adı :

 2019 International Invitational Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Heilongjiang University Museum

Düzenleyenler :

 Korea Gyeonggi Design Assoc. ve Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.07.2019

 

13.07.2019

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2019, 07

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi

Düzenleyenler :

 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 100. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakütesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 İnsan Hakları İçin 100 Afiş

Etkinlik Yeri :

 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Galerisi

Düzenleyenler :

 Üsküdar Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.12.2019

 

31.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi

Düzenleyenler :

 Uluslararası Ada Sanatçıları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2019

 

25.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2019, 10

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Samsun Kavak Karayolu Cephe Estetiği Tasarımları

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan, Metin Eker

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 11

Tasarım Adı :

 Samsun Şehir Merkezi Karayolu Köprüleri, Viyadakler, Tramvay Köprüleri ve Üst Geçitlerin Renklendirilmesi

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan, Metin Eker

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 07

Tasarım Adı :

 20 Ocak Samsunspor Şehitleri Anıtı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 02

Tasarım Adı :

 2017 Deaflympics Resmi Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Bilimsel Tasarım

2017, 05

Tasarım Adı :

 Samsun 2017 23. Yaz Deaflympics Madalya tasarımları

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 07

Tasarım Adı :

 2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics Kurumsal Tasarımları (Logo tasarımı, branş piktogram tasarımları, etkinlik tipografik tasarımı, etkinlik afiş tasarımı, sertifika tasarımları, madalya tasarımları.)

Tasarım Özeti :

 Logo tasarımı, branş piktogram tasarımları, etkinlik tipografik tasarımı, etkinlik afiş tasarımı, sertifika tasarımları, kurumsal kimlik kılavuzu vb.

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 10

Tasarım Adı :

 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 04

Tasarım Adı :

 Kaykay pisti ve parkı tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan, Metin Eker

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 04

Tasarım Adı :

 International Samsun Poster Competition Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Sempozyumu Organizasyonu çerçevesinde başlatılan uluslararası etkinlik

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Araştırma Merkezi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 Samsun Raylı Sistemi BaruhaneDuvarıSeramik Dekor Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Bilimsel Tasarım

2015, 10

Tasarım Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Bilimsel Tasarım

2015, 12

Tasarım Adı :

 OMÜ 40.Yıl Logo

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

Bilimsel Tasarım

2015, 04

Tasarım Adı :

 Medikal İllüstrasyon Sergisi Afiş Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2018, 06

Tasarım Adı :

 Kırmızı Galeri Fidan Tonza Afiş Tasarımı”

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2018, 06

Tasarım Adı :

 Büyük Buluşma 2019 Sergisi Afiş Tasarımı

Tasarım Özeti :

 ÜAK Sanat Dalları Eğikim Konseyi Toplantısı ve Sergisi

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2019, 04

Tasarım Adı :

 Tokat Şehir Müzesi

Tasarım Özeti :

 Kurumsul Kimlik Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2019, 05

Tasarım Adı :

 OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2015, 07

Tasarım Adı :

 SAVDES SEN Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 SAVDES SEN SAVUNMA VE GÜVENLİK DESTEK HİZMETLERİ SENDİKASI

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2014, 03

Tasarım Adı :

 OMÜ Mimarlık Fakültesi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2014, 03

Tasarım Adı :

 Tokat TSO Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2011, 02

Tasarım Adı :

 Canik Belediyesi Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2012, 11

Tasarım Adı :

 OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Logo, Dergi Kapağı ve mizanpaj tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2012, 07

Tasarım Adı :

 Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2012, 09

Tasarım Adı :

 OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2012, 04

Tasarım Adı :

 OMÜ İletişim Fakültesi Logo tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2011, 05

Tasarım Adı :

 OMÜ UZEM Uzaktan Eğitim Merkezi Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımları

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2009, 09

Tasarım Adı :

 OMÜ Medya Ödülleri Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

1999, 03

Tasarım Adı :

 OMÜ İlahiyat Fakültesi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2013, 03

Tasarım Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2013, 05

Tasarım Adı :

 Tolerance in Violence out Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Sporda Şiddetin Temelleri ve Önlenmesi Yönündeki Stratejiler Sempozyumu

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2013, 06

Tasarım Adı :

 İlkadımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisinin Sunum Tasarımları

Tasarım Özeti :

 Samsun Valiliği Milli Mücadelenin 100. Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde 2019 yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde açılan sergilerin sunum paftalarının tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2019, 05

Tasarım Adı :

 OMÜ SEM Sürekli Eğitim Merkezi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

1998, 05

Tasarım Adı :

 III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2013, 01

Tasarım Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2010, 08

Tasarım Adı :

 OMÜ Samsun MYO Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2011, 06

Tasarım Adı :

 OMÜ Eğitim Bilimleri Ensitüsü Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2012, 10

Tasarım Adı :

 OMÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2012, 04

Tasarım Adı :

 OMÜ Tıp Fakültesi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

2014, 06

Tasarım Adı :

 Samsun Golf Kulübü Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Samsun Büyükşehir Kulübü Golf Kulübü Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Seylan

Uluslararası

 

2017, 02

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Mansiyon

2013

 

HiiiBrand Awards 2012

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

2013

Ödül Adı :

 Bronz Ödül

2013

 

HiiiBrand Awards 2012

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

2013

Ödül Adı :

 Takdir Diploması

2012

 

International Awakening World Awards

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İRAN

2012

Ödül Adı :

 Büyük Ödül

2011

 

3. International Poster for Tomorrow Competition

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

FRANSA

2011

Ödül Adı :

 Mansiyon

2011

 

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Logo Yarışması

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Kazanan Posterler

2010

 

Good 50x70 Poster Competition "Whale Shortages Section"

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İTALYA

2010

Ödül Adı :

 Kazanan Posterler

2012

 

Good 50x70 Poster Competition "Play for Africa"

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İTALYA

2012

Ödül Adı :

 Kazanan

2011

 

Utilita Manifesta "Design for Volunteering

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İTALYA

2011

Ödül Adı :

 2. lik Ödülü

2009

 

International 5. Typography Poster Competition

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İRAN

2009

Ödül Adı :

 3.lük Ödülü

2013

 

Şehitler ve Gaziler Derneği Ordu Şubesi " Ordulu Şehitler Anıt Yarışması"

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Hiiibrand Awards 2014

Ödül Açıklama :

 Hiiibrand Awards Profesyonel logo tasarımı Mansiyon ödülü 3 Haziran 2015 yılında alınmıştır.

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Hiiibrand Creative Professional Platform

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

2015

Ödül Adı :

 Uluslararası Adana Film Festivali Afiş Tasarımı Yarışması Başarı Ödülü

Ödül Açıklama :

 Başarı Ödülü

2016

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Diğer


Kırmızı Ödülleri

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 HiiiBrand 2015 Profesyonel Logo Kategoriesi Bronz Ödül

2016

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


HiiiBrand Creative Professional Platform

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

2016

Ödül Adı :

 Logo Lounge 10 Badge of Honor

2018

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


Logolounge

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2018

Ödül Adı :

 Badge of Honor

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


LogoLounge

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Güzel Sanatlar Sempozyumu / International Fine Arts Symposium (İfas) 2015

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Güzel Sanatlar Sempozyumu / International Fine Arts Symposium (İfas) 2015

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İlk ve ortaöğretim kurumlarımızda sanat eğitiminin değişen paradigmalarının görsel sanatlar dersi bağlamında incelenmesi

Yazar :

 Tayfur ÇİĞDEM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Yaşam boyu öğrenme bağlamında ülkemiz milli eğitim sisteminde yer alan sanat eğitimcilerinin mesleki gelişim olanakları

Yazar :

 Belkız KARAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 İlk ve orta öğretim kurumları için yetiştirilecek sanat eğitimcisinin taşıması gereken nitelikler

Yazar :

 Melike ERDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Dijital görsel kültür ve yeni medya ekseninde sanatın değişen rolü

Yazar :

 Engin GÜNEY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Sanat eğitiminde yeni yöntem ve yaklaşımlar

Yazar :

 Neslihan Dilşad DİNÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Logo tasarımında marka stratejilerinin önemi

Yazar :

 İlyas Deniz GÖKÇE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Etkin reklam modelleri ve markalaşma sürecinde OPET reklamları

Yazar :

 Sabri BAŞTURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Olimpiyat oyunlarında kültürel göstergeler

Yazar :

 Samet Emre KIVRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Pazarlama stratejileri çerçevesinde markalaşma ve görsel kimlik

Yazar :

 Emre ÇAĞMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Mekânla ilişkisinde görsel iletişim tasarımı

Yazar :

 Onur DAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Histoloji ve Embriyoloji Eğitiminde Medikal İllüstrasyon Kullanımına Üç Boyutlu Modelleme Tekniğinin Katkısı ve Bir Uygulama Önerisi

Yazar :

 Nesrin YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Gastrointestinal Endoskopi İşlemlerinde Hasta/Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Ve Bir Medikal İllüstrasyon Dizisi Geliştirme

Yazar :

 Mehmet KEPENEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNDE EMBRİYOJENİK DİSEKSİYON İLLÜSTRASYONLARI

Yazar :

 Ufuk KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mei 613 Medikal İllüstrasyon Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 15:01:03

 

2018-01-12 15:01:03

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 615 Etkin Reklam Stratejileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-12 15:00:33

 

2018-01-12 15:00:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 409 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 14:58:53

 

2018-01-12 14:58:53

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 403 Sergi Ve Çeresel Grafik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 14:58:20

 

2018-01-12 14:58:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 301 Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-01-12 14:57:49

 

2018-01-12 14:57:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 201 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-01-12 14:57:16

 

2018-01-12 14:57:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 612 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:29:29

 

2017-09-28 17:29:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 410 Mezuniyet Proje Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:28:05

 

2017-09-28 17:28:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 404 Sunum Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:27:19

 

2017-09-28 17:27:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 402 Grafik Tasarım Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:26:54

 

2017-09-28 17:26:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gity 615 Etkin Reklam Stratejileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 17:25:52

 

2017-09-28 17:25:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 409 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:24:36

 

2017-09-28 17:24:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 403 Sergi Ve Çevresel Grafik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:23:16

 

2017-09-28 17:23:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 401 Grafik Tasarım V

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:22:33

 

2017-09-28 17:22:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gsf 308 Üç Boyutlu Modelleme Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:20:47

 

2017-09-28 17:20:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 616 Deneysel Tipografi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:19:48

 

2017-09-28 17:19:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 612 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:19:09

 

2017-09-28 17:19:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:18:12

 

2017-09-28 17:18:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gsf 308 Üç Boyutlu Modelleme Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:21:16

 

2017-09-28 17:17:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gsf 307 3 Boyutlu Modelleme I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:21:31

 

2017-09-28 17:16:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 615 Etkin Reklam Stratejileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:15:23

 

2017-09-28 17:15:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git305 Pazarlama Stratejileri Ve Reklamcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:14:47

 

2017-09-28 17:14:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 301 Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:13:52

 

2017-09-28 17:13:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 616 Deneysel Tipografi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 17:12:17

 

2017-09-28 17:12:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 208 Tipografi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:11:24

 

2017-09-28 17:11:24

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 202 Grafik Tasarım Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:10:58

 

2017-09-28 17:10:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 6

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:10:22

 

2017-09-28 17:10:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 615 Etkin Reklam Stratejileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 17:09:03

 

2017-09-28 17:09:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 17:08:09

 

2017-09-28 17:08:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 201 Gnafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:07:13

 

2017-09-28 17:06:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 17:05:08

 

2017-09-28 17:05:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:33:46

 

2014-02-13 14:33:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Renk Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:33:32

 

2014-02-13 14:33:32

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ambalaj Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:32:14

 

2014-02-13 14:32:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:32:06

 

2014-02-13 14:32:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:31:34

 

2014-02-13 14:31:34

 

2009-2010

Ders Adı :

 Grafik Tasarım Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:31:16

 

2014-02-13 14:31:16

 

2009-2010

Ders Adı :

 Reklam Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:30:45

 

2014-02-13 14:30:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:30:09

 

2014-02-13 14:30:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:29:39

 

2014-02-13 14:29:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bilgisayar 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:29:27

 

2014-02-13 14:29:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:29:08

 

2014-02-13 14:29:08

 

2009-2010

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:28:42

 

2014-02-13 14:28:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:28:47

 

2014-02-13 14:28:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Renk Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:27:41

 

2014-02-13 14:27:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:27:04

 

2014-02-13 14:27:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:26:44

 

2014-02-13 14:26:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Grafik Tasarım Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:26:23

 

2014-02-13 14:26:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Reklam Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:25:51

 

2014-02-13 14:25:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-13 14:24:40

 

2014-02-13 14:24:40

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayar 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:23:57

 

2014-02-13 14:23:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:23:39

 

2014-02-13 14:23:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:23:10

 

2014-02-13 14:23:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:22:55

 

2014-02-13 14:22:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:22:21

 

2014-02-13 14:22:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-13 14:21:51

 

2014-02-13 14:21:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:20:46

 

2014-02-13 14:20:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-13 14:20:24

 

2014-02-13 14:20:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:18:55

 

2014-02-13 14:18:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:18:25

 

2014-02-13 14:18:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-13 14:15:49

 

2014-02-13 14:15:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ambalaj Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:15:24

 

2014-02-13 14:15:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-13 14:13:37

 

2014-02-13 14:13:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilgisayar 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-13 14:12:57

 

2014-01-23 18:08:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 18:08:21

 

2014-01-23 18:08:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 18:07:41

 

2014-01-23 18:07:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 18:07:25

 

2014-01-23 18:07:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 6

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-01-23 18:06:08

 

2014-01-23 18:06:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Desen Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 18:05:16

 

2014-01-23 18:05:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Modern Tipografi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-23 18:08:44

 

2014-01-23 18:04:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Reklam Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-23 18:03:49

 

2014-01-23 18:03:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-01-23 18:02:18

 

2014-01-23 18:02:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 18:01:19

 

2014-01-23 18:01:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 18:01:24

 

2014-01-23 18:01:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilgisayar 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 18:01:32

 

2014-01-23 18:00:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 18:01:36

 

2014-01-23 18:00:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Grafiktasarım Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-01-23 18:02:02

 

2014-01-23 17:59:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 17:58:29

 

2014-01-23 17:58:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 17:57:51

 

2014-01-23 17:57:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Reklam Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-23 17:55:47

 

2014-01-23 17:55:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 17:54:56

 

2014-01-23 17:54:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Grafik Tasarım 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-23 17:55:14

 

2014-01-23 17:54:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 17:55:06

 

2014-01-23 17:53:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-23 17:53:10

 

2014-01-23 17:53:10

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Grafik Bölümü

 • 2016

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2013
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Görsel İletişim Tasarımı Pr.

 • 2013
  - 2015

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Görsel İletişim Tasarımı (Yl) (Tezli)

 • 2013

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

 • 2013
  - 2016

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Görsel İletişim Tasarımı Pr.

 • 2013

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2015

  Rektör Danışmanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2012
  - 2013

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2012
  - 2013

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2012
  - 2012

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2011
  - 2013

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

 • 2011
  - 2013

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2009

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2008
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 1995
  - 1997

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Resim-İş Öğretmeni

  Sanat Eğitimcisi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT409 Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Mezuniyet Proje Geliştirme 2 410 Mezuniyet.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT404 Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sunum Tasarımı 2 Sunum Tasarımı 1.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT410 Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Mezuniyet Proje Uygulama 2 410 Mezuniyet.pptx
GİT410 Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Mezuniyet Proje Uygulama 3 410 Mezuniyet 2.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr