İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: alitomak@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-4088-2111
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Tasarım
Anahtar Kelimeler Grafik Tasarımı
Öğrenim Bilgileri
Sanatta Yeterlik Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018 -
Doçent Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011 - 2016
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2007 - 2011
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1997 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Güncel Sanat Pratiklerinde Görsel Retorik Ve Manipülatif Yöntemler

Yazar Adı :

 Karakaş Tabak Dilara, Tomak Ali

Dergi Adı :

 Yıldız Journal Of Art And Design

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Güncel Sanat Pratiklerinde Görsel Retorik Ve Manipülatif Yöntemler

Yazar Adı :

 Karakaş Tabak Dilara, Tomak Ali

Dergi Adı :

 Yıldız Journal Of Art And Design

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Estetik Üretim Olarak Bauhaus Mobilya Tasarımlarının Günümüz Mobilya Tasarımlarına Yansıması

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Tomak Ali, Öztürk Hikmet

Dergi Adı :

 Journal Of Interdisciplinary And Intercultural

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Tez Antitez Ve Sentez Kapsamında Ekslibris Sanatı Ve İç Mekan Tasarımı Thesis Antithesis And Synthesis Ekslibris Art And Interior Design

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Tomak Sena

Dergi Adı :

 International Journal Of Ex-Libris

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Tüketim Çağında Özne Nesne Diyalektiği Ve Değişen Anlam

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Seylan Ali, Yazar Tarık, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 Medeniyet Sanat Sanat Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Görsel Kültür Ekseninde Kent Estetiği Ve Tipografi Samsun Kent Tipografisi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Tomak Ali, Seylan Ali, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 E - Journal Of Social And Legal Studies

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği Ve Ekslibris Gift Tradition As A Cultural Value And Ekslibris

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Güney Engin

Dergi Adı :

 International Journal Of Ex-Libris

Özgün Makale

 

2014, 11

Makale Adı :

 Türkiye De Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarının Göstergebilimsel Çözümlemesi

Yazar Adı :

 Doç Dr Ali Tomak, Yrd Doç Zehra Sengir, Arş Gör Sena Sengir

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art-E Sanat Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarındaki Tasarım Sorunlarına Alternatif Yaklaşımlar Ve Bir Anket Uygulaması

Yazar Adı :

 Doç Dr Ali Tomak, Yrd Doç Dr Zehra Sengir, Arş Gör Sena Sengir

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art-E Sanat Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Grafik Ve Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının Tasarım Eğitimi Sürecine Etkileri Ve Good 50 X 70 2008 Örneği

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergis

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Kurum Kimliği Kapsamında Türkiye Deki Bazı Süpermarket Logolarının Analizi

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Ulusal Gazete ve Dergi Mizanpajlarında Tasarım ve İçerik Yönetimi

Yazar Adı :

 Turkaya Abdulkerim, Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Kent Kimliği ve Çevre Estetiği Bağlamında Samsun İli Açıkhava Reklamları

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 Çalıştay

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Cephe Estetiğinden Kent Estetiğine Samsun

Yazar Adı :

 Turkaya Abdulkerim, Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 Çalıştay

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Sanal Ortamlardaki Reklam Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Meşeli Figen, Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Görsel Sanatlar Öğretimi İle 12-16 Yaş Grubu Hafif Dereceli Zihinsel Engelli Bireylerin Kavramsal Algılarının Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 07

Bildiri Adı :

 Stratejik Bir Konumlandırma Çalışması Olarak Kent Markalama

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Tomak Ali, Turkaya Abdulkerim

Etkinlik Adı :

 Sempozyum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim İş Eğitimi Programları Özel Yetenek Giriş Sınavlarında Adayın Yaratıcılığını Ölçebilen Soru Tipleri Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Tasarım Disipliniyle İlgili Terimsel ve Yapısal Sorgulama

Yazar Adı :

 Gözde Varol, Doç Dr Ali Tomak

Etkinlik Adı :

 İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Meslek Yüksekokulları Grafik Tasarımı Programlarının Bologna Süreci Kapsamında Revizyonu

Yazar Adı :

 Öğr Gör Abdülkerim Turkaya, Doç Dr Ali Tomak

Etkinlik Adı :

 İletişimde Tasarım - Tasarımda İletişim

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Gelenekçi Anlayışlar İle Gelecekçi Yaklaşımların Temsili

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Etkinlik Adı :

 İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuarı

Proje Konusu :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuarı

14.04.2014

 

25.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

06.07.2017

 

06.07.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 2017 Beautiful Island of Korea Dokdo International Invitation Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Experimental Exhibition Hall, Seul Kalligraphy Museum, Seul Art Center (2406, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seul, Kore

Düzenleyenler :

 The Corea Forum of Design

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.10.2017

 

05.11.2017

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 The 9th UNITED DESIGNS Liechtenstein 2017 Messages to Humanity, International Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Liechtenstein National Museum Städtle 43, 9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein

Düzenleyenler :

 United Designs Alliance (UDA) and Liechtenstein National Museum

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.09.2017

 

12.10.2017

 

ALMANYA

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İngilizce

2017, 10

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çarşı Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Uşak Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımları Bölümleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2017

 

17.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu Üniversitesi Bilgehen Bilgi Kütüphanesi Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Batumi Art State University Art Gallery, Batumi/Georgia

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2017

 

27.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2017

 

12.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ak Parti Genel Merkezi Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2017

 

28.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 42. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.03.2017

 

10.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 2. Posterland.org Uluslararası Afiş Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye Organ Nakli Vakfı

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.04.2017

 

20.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Ali Tomak

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.10.2013

 

31.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Broşür Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Samsun Valiliği

Düzenleyenler :

 Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Kadın İlleri Platformu Samsun Derneği

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

20.04.2017

 

14.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Samsun Afiş Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Düzenleyenler :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.02.2016

 

08.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 1. Posterland.org Uluslararası Afiş Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye Organ Nakli Vakfı

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

06.01.2015

 

13.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Artvin Belediyesi Logo Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Artvin Belediyesi

Düzenleyenler :

 Artvin Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

05.05.2014

 

29.11.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2014, 11

Etkinlik Adı :

 “Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik” Ulusal Afiş Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.05.2014

 

28.11.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2014, 11

Etkinlik Adı :

 Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri” konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Ankara Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

17.10.2016

 

28.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2016, 10

Etkinlik Adı :

 Afiş ve Ekslibris Sergisi

Etkinlik Yeri :

 T.C. Ziraat Bankası Ömer Nafi Güvenli Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Doç. Dr. Ali Tomak

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.05.2005

 

13.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Afiş Tasarımları ve Ekslibris Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kütüphane Üst Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Doç. Dr. Ali Tomak

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.10.2008

 

06.11.2008

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2008, 11

Etkinlik Adı :

 AKADEMİADA IV. Uluslararası Sanat Akademisi Grafik Atölyesi Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.04.2013

 

10.04.2013

 

KKTC

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2013, 04

Etkinlik Adı :

 “Uluslararası Çağrılı Afiş Festivali“ Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.04.2013

 

19.04.2013

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

İngilizce

2013, 04

Etkinlik Adı :

 “İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim” Konulu Uluslararası Afiş Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.10.2013

 

26.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

İngilizce

2013, 10

Etkinlik Adı :

 “Demokrasi Şöleni” Konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Papillion Ayscha Hoteli, Antalya

Düzenleyenler :

 T.C. Başbakanlık Finans İhale Birimi, Dumlupınar Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.04.2014

 

28.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2014, 04

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Ekslibris Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Resim Heykel Müzesi

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.10.2003

 

30.10.2003

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2003, 10

Etkinlik Adı :

 10. Uluslar arası Tasarım Festivali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Osaka

Düzenleyenler :

 Japan Design Foundation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.10.2001

 

24.10.2001

 

JAPONYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2001, 10

Etkinlik Adı :

 Ankara Ekslibris Derneği Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri Akdeniz

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.11.2001

 

12.12.2001

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2001, 12

Etkinlik Adı :

 Internationales Beethovenfeste Bonn 2002 “Exlibris Ausstellung Ludwigvan Beethoven” Ankara Exlibris Derneği Uluslararası Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bonn, Almanya

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.09.2002

 

08.10.2002

 

ALMANYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2002, 10

Etkinlik Adı :

 Japonya Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı Posta Pulu Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Japonya

Düzenleyenler :

 Japonya Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.01.2002

 

22.01.2002

 

JAPONYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2002, 01

Etkinlik Adı :

 1. Uluslar arası Bilgisayar Tasarımı (Computer Generated Design) Ekslibris Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.05.2004

 

08.05.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2004, 05

Etkinlik Adı :

 II.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hanyang Üniversitesi Ana Galerisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

02.11.2005

 

16.06.2006

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2006, 06

Etkinlik Adı :

 2. Uluslar arası Katılımlı Melita’ dan Battalgazi’ ye “Tarih – Arkeoloji – Kültür – Sanat Günleri Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Battalgazi, Malatya.

Düzenleyenler :

 Battalgazi Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.09.2006

 

25.06.2006

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2006, 06

Etkinlik Adı :

 Ankara Ekslibris Derneği Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Snap Galeri ( Edmonton ), Kanada, Stoa Kültür Merkezi (Helsinki), Finlandiya.

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.03.2007

 

12.03.2007

 

KANADA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2007, 03

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Ekslibris Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.01.2007

 

25.01.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2007, 01

Etkinlik Adı :

 3. Uluslar arası Bilgisayar Tasarımı (Computer Generated Design) Ekslibris Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gent Zebra Center

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.12.2007

 

15.12.2007

 

BELÇİKA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2007, 12

Etkinlik Adı :

 Diyalog; Türkiye’den Çağdaş Baskıresimler ve Ekslibrisler Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sint Niklaas Ekslibris Müzesi

Düzenleyenler :

 Ankara Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.05.2008

 

16.05.2008

 

BELÇİKA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2008, 05

Etkinlik Adı :

 III.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Amman - Ürdün

Düzenleyenler :

 United Design Alliance

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.06.2007

 

28.05.2007

 

ÜRDÜN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2007, 05

Etkinlik Adı :

 IV.Uluslar arası “Su” konulu Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Lima- Peru

Düzenleyenler :

 Universidad San Ignacio De Loyola

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.10.2010

 

30.11.2010

 

PERU

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2010, 11

Etkinlik Adı :

 The 4th Block 7. Uluslar arası Ekolojik Afiş Tasarımı Trienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kharkov, Ukrayna

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.06.2009

 

26.06.2009

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2009, 06

Etkinlik Adı :

 3. Uluslar arası Afiş Tasarımı ve Bilgisayar Animasyonu Yarışması “AntiAids – Ukrayna” Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kharkov, Ukrayna

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.05.2009

 

25.05.2009

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2009, 05

Etkinlik Adı :

 1. Uluslar arası “Poster For Healthier World” Afiş Tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Meksika

Düzenleyenler :

 Instituto de Estudios Superiores A.C. IESAC - BUAP

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.07.2010

 

30.07.2010

 

MEKSİKA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 07

Etkinlik Adı :

 33. FISAE Uluslar arası Ekslibris Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Işık Üniversitesi GSF Işık Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 İstanbul Ekslibris Derneği, Işık Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.08.2010

 

30.08.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2010, 08

Etkinlik Adı :

 VIII.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Yeon Gallery 
680-4, Ido2-dong, Jeju-si, Jeju-do, Kore. 


Düzenleyenler :

 United Designs Alliance

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.09.2016

 

07.09.2016

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

İngilizce

2016, 09

Etkinlik Adı :

 Poster For Tomorrow’un “Right to Healthcare” konulu Uluslar arası Afiş Tasarım Yarışması Kazananlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Fransa

Düzenleyenler :

 Poster For Tomorrow

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.12.2015

 

30.07.2016

 

FRANSA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2016, 07

Etkinlik Adı :

 International Poster Exhibition as "World Without Violence"

Etkinlik Yeri :

 Niavaran Cultural Center

Düzenleyenler :

 Ali Tomak

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

06.02.2014

 

08.03.2014

 

İRAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2014, 03

Etkinlik Adı :

 Poster For Tomorrow’un “A Home For Everyone” konulu Uluslar arası Afiş Tasarım Yarışması Kazananlar Sergisi

Düzenleyenler :

 Poster For Tomorrow

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.11.2013

 

29.11.2013

 

FRANSA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2013, 11

Etkinlik Adı :

 IV.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 California State University, USA

Düzenleyenler :

 United Designs Alliance

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.06.2009

 

24.07.2009

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2009, 07

Etkinlik Adı :

 V.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gallery 49 Katholiki

Düzenleyenler :

 United Designs Alliance

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2011

 

17.07.2011

 

KKTC

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2011, 07

Etkinlik Adı :

 VI.United Designs Uluslar arası Afiş Tasarımı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 UMSL Gallery FAB, University of Missouri–St. Louis

Düzenleyenler :

 United Design Alliance

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.08.2013

 

14.09.2013

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2013, 09

Etkinlik Adı :

 VIDAK (Vısual InformatıonDesign Association of Korea) Uluslar arası Davetli Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri I - Ang, Seul, Güney Kore

Düzenleyenler :

 VIDAK (Vısual InformatıonDesign Association of Korea)

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.06.2012

 

29.06.2012

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2012, 06

Etkinlik Adı :

 Good 50 x 70 2008 Uluslar arası Afiş Tasarım Yarışması Kazananlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İtalya Milano Trienal Galerisi

Düzenleyenler :

 Good 50 x 70

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.03.2008

 

22.12.2008

 

İTALYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2008, 12

Etkinlik Adı :

 Good 50 x 70 2011 Uluslar arası Afiş Tasarım Yarışması Kazananlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İtalya

Düzenleyenler :

 Good 50 x 70

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.03.2012

 

15.12.2012

 

İTALYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Utilita Manifesta “Design For Volunteering” Uluslar arası Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 İtalya

Düzenleyenler :

 Utilita Manifesta Design For Social web sitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

02.03.2012

 

20.05.2012

 

İTALYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2012, 05

Etkinlik Adı :

 VIDAK (Vısual InformatıonDesign Association of Korea) Uluslar arası Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri I - Ang

Düzenleyenler :

 Vısual InformatıonDesign Association of Korea

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.05.2011

 

31.05.2011

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2011, 05

Etkinlik Adı :

 “Türkiye’den Yansımalar Grafik Tasarım“ Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.12.2012

 

13.01.2013

 

KIRGIZİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 01

Etkinlik Adı :

 “Demokrasi Şöleni” Konulu Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa, İstanbul

Düzenleyenler :

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, TC. Başbakanlık Merkezi Finans İhale Birimi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

30.04.2014

 

24.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 İstanbul Ekslibris Derneği Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Largo Art Gallery

Düzenleyenler :

 İstanbul Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.06.2015

 

29.06.2015

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 06

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Çağrılı Afiş Festivali

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.04.2013

 

18.04.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 04

Etkinlik Adı :

 “İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim” Konulu Uluslararası Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kütahya DumlupınarÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Kütahya DumlupınarÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ali Tomak

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.10.2013

 

26.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Poppy Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.06.2013

 

17.06.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 06

Etkinlik Adı :

 “Samsunspor Futbol Şehitleri Anıtı” Yararına Düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.05.2014

 

06.06.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 06

Etkinlik Adı :

 Türkmenler Yararına Düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Piazza Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.10.2014

 

22.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Ekslibris Kongresi ve Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.10.2014

 

16.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması

Etkinlik Yeri :

 Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2015

 

25.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 1.Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu 2016

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Ali Tomak, Yrd. Doç. Dr. Ceren Pekşen, Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 5 Haziran Dünya Çevre Günü Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonu

Düzenleyenler :

 Doç.Dr. Ali Tomak, Doç. Dr. Ali Seylan, Doç. Dr. Tarık Yazar

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.06.2016

 

17.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 “The world’s peace day” International Peace Poster Exhibition 2016

Etkinlik Yeri :

 Museum of Contemporary Art, Isfahan, İran.

Düzenleyenler :

 İranlı Grafik Tasarımcılar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.09.2016

 

13.10.2016

 

İRAN

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İngilizce

2016, 10

Etkinlik Adı :

 2016 Bio-Art Contest & Exhibition, "THE SURVIVAL"

Etkinlik Yeri :

 Venue: 1 Gwacheon National Science Museum, South Korea

Düzenleyenler :

 Medicinal Bioconvergence Research Center and Seoul National University

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.10.2016

 

06.11.2016

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İngilizce

2016, 11

Etkinlik Adı :

 COW International Design Festival 2016

Etkinlik Yeri :

 Dnipro City Central Library, Voskresenska str, 23, Dnipro 23 Ekim 2016, Ukrayna.

Düzenleyenler :

 COW Design Team

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.10.2016

 

08.11.2016

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2016, 11

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.06.2016

 

06.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

İngilizce

2016, 06

Etkinlik Adı :

 Ecuador Poster Bienal 2016

Etkinlik Yeri :

 Ekvador

Düzenleyenler :

 Christopher Scott (President) Christopher Scott President Santiago Gómez Vice-President Javier Jarrin Web Christopher Scott (President)

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2016

 

25.10.2016

 

EKVADOR

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

İngilizce

2016, 10

Etkinlik Adı :

 Poster For Tomorrow 2015

Etkinlik Yeri :

 Fransa

Düzenleyenler :

 Poster For Tomorrow

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

13.12.2015

 

13.12.2015

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Ali Tomak

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.11.2015

 

20.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 The Language of War and Peace The New Media

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale

Düzenleyenler :

 18 Mart Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

26.10.2015

 

27.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Enabled For Disabled (Engellilere Olanak Sağla)

Etkinlik Yeri :

 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.11.2015

 

27.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Isparta

Düzenleyenler :

 Ali Tomak

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.11.2015

 

28.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Posterland Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Organ Bağışı

Düzenleyenler :

 Dumlupınr Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.01.2015

 

13.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ankara - Galeri M Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.03.2015

 

21.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Farklı ve Birlikte III

Etkinlik Yeri :

 Kütahya

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2015

 

16.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Anlamlandırma Evreninde Özne Nesne Diyalektiği

Etkinlik Yeri :

 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Ali Tomak

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.11.2015

 

27.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Ödüller / Üniversite Ödülleri

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Ekslibris Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bulgaristan - Varna

Düzenleyenler :

 İstanbul Ekslibris Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.06.2015

 

23.06.2015

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 06

Etkinlik Adı :

 Fine Arts Faculty Instractors Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Mostar

Düzenleyenler :

 University of Dzemal Bijedic Faculty of Education

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

28.05.2015

 

31.05.2015

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 International Exhibition of The Invited Designers and Competition

Etkinlik Yeri :

 Uijeongbu Arts Center

Düzenleyenler :

 Gyeonggi Design Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.08.2018

 

21.08.2018

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Korece

2018, 08

Etkinlik Adı :

 The 1st International Congress on Social And Legal Studies (SLS 2018) Exhibition of New Approaches in Art Design

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 E-Journal of Social And Legal Studies Univerista Degli Studi Buglielmo Marconi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs 1919’un 100.Yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Abant İzzet Baysal üniversitesi GSF ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 X. International Trienniale Of Eco-Poster The 4th Block 2018 A Woman’s View Of The Echology

Etkinlik Yeri :

 Ukrayna

Düzenleyenler :

 Oleg Veklenko - President of The Triennial / Association of Graphic Designers 4th Block

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.05.2018

 

28.05.2018

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 05

Etkinlik Adı :

 A Planet For Tomorrow International Social Contest Poster Design Competition

Etkinlik Yeri :

 Fransa - Paris

Düzenleyenler :

 Herve Matine - Poster For Tomorrow

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.09.2018

 

30.09.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 09

Etkinlik Adı :

 LİFE TREE The International Invitational Poster Group Exhibition

Etkinlik Yeri :

 İran / Tebriz

Düzenleyenler :

 Darius Allahyari, Hamid Nejati

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.04.2018

 

29.04.2018

 

İRAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 04

Etkinlik Adı :

 İzzet Baysal Şükran Günleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 AİBÜ İzzet Baysal Kültür Merkezi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi GSF ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

17.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 43. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Ali Seylan, Ali Tomak, Tarık Yazar

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 xdgsdfgdfg

Etkinlik Yeri :

 dfrgdrtghdfhd

Düzenleyenler :

 fgtjfgjhfyj

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.01.2018

 

10.01.2018

 

ALMANYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 01

Etkinlik Adı :

 2018 VIDAK: International Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Doosung in The Paper Gallery of (41 Saimdang-ro 23-gil, Seocho-gu, Seul

Düzenleyenler :

 Visual Information Design Association of Korea

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.12.2018

 

07.12.2018

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 12

Etkinlik Adı :

 The Annual Poster Exhibition of TPDA Member and International Invitational Taiwan Poster Exhibition 2018

Etkinlik Yeri :

 Taiwan Academia Industry Consortium K2 Square, Taiwan

Düzenleyenler :

 Taiwan Poster Design Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.12.2018

 

22.12.2018

 

TAYVAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 12

Etkinlik Adı :

 International Invitational Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale

Düzenleyenler :

 18 Mart Çanakkale Üniversitesi GSF, İTMK, GMK

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.11.2018

 

06.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

İngilizce

2018, 12

Etkinlik Adı :

 European Cultural Heritage Year Meeting of Cultures International Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Prof. Dr. Metin Eker, Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.04.2018

 

30.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 04

Etkinlik Adı :

 International Invitational Exhibition 2019

Etkinlik Yeri :

 Uijeongbu Arts Center Korea

Düzenleyenler :

 Gyeonggi Design Association Korea, Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.09.2019

 

01.10.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Korece

2019, 10

Etkinlik Adı :

 International Invitational Exhibition 2019

Etkinlik Yeri :

 Cultural Museum of Heilongjiang University

Düzenleyenler :

 Gyeonggi Design Association Korea, Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.07.2019

 

13.07.2019

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Çince

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Gwangju Design Biennale International Invitational Poster Exhibition 2019

Etkinlik Yeri :

 The Asia Culture Center

Düzenleyenler :

 Gwangju Design Biennale

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.09.2019

 

27.10.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Korece

2019, 10

Etkinlik Adı :

 100th March First of the Korean Independence Movement

Etkinlik Yeri :

 1-4 Hall, Insa-Dong MARU Gallery

Düzenleyenler :

 IADA - International Art Design Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.02.2019

 

09.03.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Korece

2019, 03

Etkinlik Adı :

 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü ”Tütün ve Akciğer Sağlığı” Temalı Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesi

Düzenleyenler :

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.05.2019

 

08.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Samsun Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.05.2019

 

31.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Büyük Buluşma Sergisi 2019

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Konseyi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

09.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Feriye İstanbul / Çırağan Caddesi No:44 34347 Ortaköy/İstanbul

Düzenleyenler :

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlkar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Türkiye Organ Nakli Vakfı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.11.2019

 

13.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Bağımsızlık Mücadelemiz Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2019

 

18.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları 100. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 kapı askılığı

Tasarım Özeti :

 OMÜ Öğretim Üyeleri Öğretmenler Günü kapsamında kullanılmıştır.

Tasarım Sahipleri :

 Doç. Dr. Ali Tomak

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 11

Tasarım Adı :

 http://www.kentes.org/yarisma/

Tasarım Özeti :

 uluslararası Samsun afiş yarışması web sayfa tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Doç. Dr. Ali Tomak

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 http://www.kentes.org/anasayfa.html

Tasarım Özeti :

 1. Ulusal Kent Estetiği sempozyum web sayfa tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Doç. Dr. Ali Tomak

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Sempozyum Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Tomak

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Tomak

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 NeoPerformans

Tasarım Özeti :

 Soundpainting ve beden müziği ile doğaçlama resim, müzik ve dans seyirci etkileşimli performans

Tasarım Sahipleri :

 Ali Tomak

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 12

Tasarım Adı :

 Kent Estetiği Çalıştayı Problemler - Projeler

Tasarım Özeti :

 Bildiri Kitapçığı

Tasarım Sahipleri :

 Ali Tomak, Abdulkerim Turkaya

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 12

Tasarım Adı :

 TERMEMİZ

Tasarım Özeti :

 ISBN: 978-605-65826-0-8

Tasarım Sahipleri :

 Ali Tomak, Abdulkerim Turkaya

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 07

Tasarım Adı :

 Afiş Tasarımı

Tasarım Özeti :

 19 Mayıs 1919’xxun 100. yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi için Afiş Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Prof. Dr. Ali Tomak

Uluslararası

 

2018, 11

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Mansiyon

2006

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Üçüncülük Ödülü

2002

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2002

Ödül Adı :

 Mansiyon

2002

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı

 

Kamu

 

JAPONYA

2002

Ödül Adı :

 Mansiyon

2010

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


IESAC-BUAP

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

MEKSİKA

2010

Ödül Adı :

 Mansiyon

Ödül Açıklama :

 2016 Bio-Art Contest

2016

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Seoul National University, Gwacheon National Science Museum

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 Mansiyon

Ödül Açıklama :

 International Poster Exhibiton as "Worl Without Violence"

2014

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Iran Independent Designers Society - IIDS

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 Finalist

2018

 

Uluslararası güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Poster For Tomoorow

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

FRANSA

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 E Journal Of Social And Legal Studies

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Yayınevi :

 E-Dergi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

31.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 International Samsun Poster Competitionuluslararası Samsun Afiş Yarışması

Yazar Adı :

 Tomak Ali

Yayınevi :

 Erol Ofset

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.05.2016

 

31.05.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 1 Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Yazar Adı :

 Eker Metin, Seylan Ali, Tomak Ali, Pekşen Ceren, Turkaya Abdulkerim

Yayınevi :

 Erol Ofset Mat. Yay. Amb. San. Ve Tic. Lttd. Şti.

Ulusal

 

Kitap

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

10.05.2016

 

25.05.2016

 

Basılı

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Medeniyet Sanat Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Medeniyet Sanat Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Art-E Sanat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Art-E Sanat Dergisi

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Interdisciplinary And Interculturel Art

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Interdisciplinary And Interculturel Art

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Diğer Endeksler

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Nesnel gerçekçilik gelişim basamağındaki çocukların üç boyutlu modelleme tekniklerini öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim yöntemlerinin araştırılması

Yazar :

 Gürkan ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Yüksek öğretim kurumlarının sanat eğitimi dersleri olmayan programlarında sanat eğitiminin gerekliliği

Yazar :

 Koray EKİCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 İşitme engelliler ilköğretim okullarında görsel sanatlar dersini veren öğretmenlerin öğrencilerle iletişimlerinde empati becerilerinin rolü

Yazar :

 Selma KARAAHMET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Sanatın terapötik (tedavi edici) süreçlerde rolü ve çocuk resimlerini çözümleme yöntemlerine katkısı

Yazar :

 Dilek AYDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 İlköğretim görsel sanatlar dersinde dijital kültürün öğrencilerin yaratım sürecine etkileri

Yazar :

 Pınar KELEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Anadolu liseleri müfredatında yer alan görsel sanatlar dersinin eğitim öğretim süreçlerinin tasarlanmasında dijital teknolojinin yeri

Yazar :

 Yurdagül KILIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Yükseköğretim programlarına yansımaları açısından grafik tasarımın günümüzdeki terminoloji sorunu

Yazar :

 Gözde VAROL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Ülkemizde sektörel gereksinimler ekseninde meslek yüksekokulları grafik tasarımı programları

Yazar :

 Abdulkerim TURKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kendine özgü ölçme ve değerlendirme ilkeleri ve kriterleri açısından güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dallarının giriş/özel yetenek sınavları

Yazar :

 Aytaç ÖZMUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Bilimsel içerikli görsel öğelerin sağlık alanında ve pedagojisinde kullanımı

Yazar :

 Sefa Ersan KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Çağdaş sanat ve ontolojisi açısından estetik olgunun konumsal problemleri

Yazar :

 Merve EKİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Güncel sanatın manipülasyon yönelimlerine katkısında görsel retorik

Yazar :

 Dilara KARAKAŞ TABAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Görsel sanatlar uygulamaları ile özel eğitim kapsamında yer alan bireylerin eğitsel gelişimleri

Yazar :

 Fahrettin GEÇEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Değişen paradigmalar ekseninde görsel iletişim tasarımının lisans ve lisansüstü eğitim programlarına yansımaları

Yazar :

 Selma KARAAHMET BALCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Dijital teknolojiler bağlamında dijital öyküleme yaklaşımının güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu

Yazar :

 Özlem AYVAZ TUNÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Okul öncesi dönem çocuklarında imgelem gücü ve masal kitabı illüstrasyonları

Yazar :

 Aslı YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Bı̇r ı̇letı̇şı̇m aracı olarak ulusal ve uluslararası eksende ünı̇versı̇te tanıtım fı̇lmlerı̇

Yazar :

 Ezgi ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Reel ve sanal ortamlardaki reklam uygulamalarının tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Samsun ili örneği

Yazar :

 Figen MEŞELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 SIK TÜKETİLEN GIDA AMBALAJLARINDA TASARIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yazar :

 Okan RAKICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Artırılmış gerçeklik için oyunlaştırıcı kullanıcı arayüzü tasarımı

Yazar :

 Emirhan AKSU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Gity 605 Sosyal Duyarlılık Ve Afiş Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:45:22

 

2017-12-25 18:45:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 604 Hareketli Medya Ve Tipografi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:43:51

 

2017-12-25 18:43:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Res 404 Dijital Resim Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:42:49

 

2017-12-25 18:42:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Res 403 Dijital Resim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:42:24

 

2017-12-25 18:42:24

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 404 Sunum Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:41:01

 

2017-12-25 18:41:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 409 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:39:53

 

2017-12-25 18:39:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 401 Grafik Tasarım V

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-25 18:38:11

 

2017-12-25 18:38:11

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 303 Sayısal Arayüz Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:37:37

 

2017-12-25 18:37:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 402 Grafik Tasarım Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-25 18:36:14

 

2017-12-25 18:36:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 404 Sunum Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-25 18:34:19

 

2017-12-25 18:34:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Rsö 403 Grafik Tasarımı V - B

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-12-28 16:03:35

 

2016-12-28 16:02:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 404 Grafik Tasarımı Vı - B

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-12-28 16:02:53

 

2016-12-28 16:01:58

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 204 Grafik Tasarımı Iı - A

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-12-28 16:00:42

 

2016-12-28 16:00:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 303 Grafik Tasarımı Iıı - A

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-12-28 16:03:24

 

2016-12-28 16:00:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 12:05:03

 

2016-10-04 12:04:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 12:05:19

 

2016-10-04 12:04:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ras 202 Grafik Tasarım Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:04:50

 

2016-10-04 12:04:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ras 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:05:14

 

2016-10-04 12:03:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 12:05:08

 

2016-10-04 12:02:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 12:05:25

 

2016-10-04 12:02:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ras 301 Grafik Tasarım Iıı (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:04:57

 

2016-10-04 12:02:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ras 201 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:02:07

 

2016-10-04 12:02:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 403 Grafik Tasarımı V - B

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:01:15

 

2016-10-04 12:01:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ras 301 Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:01:22

 

2016-10-04 12:00:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ras 402 Grafik Tasarım Vı (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 12:00:24

 

2016-10-04 12:00:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Res 608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:59:21

 

2016-10-04 11:59:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ras 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:59:28

 

2016-10-04 11:58:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:59:35

 

2016-10-04 11:57:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:59:40

 

2016-10-04 11:57:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:59:46

 

2016-10-04 11:57:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:59:51

 

2016-10-04 11:56:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ras 301 Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:56:10

 

2016-10-04 11:55:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 101 Görsel İletişime Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:56:03

 

2016-10-04 11:29:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Rsö 404 Grafik Tasarımı Vı - B

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:28:06

 

2016-10-04 11:26:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 403 Grafik Tasarımı V - B

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:28:12

 

2016-10-04 11:26:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gsf 106 Çizim Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:28:23

 

2016-10-04 11:20:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:27:45

 

2016-10-04 11:19:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:27:54

 

2016-10-04 11:19:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Git 102 Grafik Tasarıma Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:29:01

 

2016-10-04 11:16:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bıg 202 Bilgisayar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:28:47

 

2016-10-04 11:14:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ras 202 Grafik Tasarım Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:28:41

 

2016-10-04 11:13:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ras 201 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-04 11:29:13

 

2016-10-04 11:13:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:29:07

 

2016-10-04 11:12:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 101 Görsel İletişime Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-04 11:11:41

 

2016-10-04 11:11:41

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 605 Sosyal Duyarlılık Ve Afiş Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-12-31 15:44:55

 

2018-12-31 15:44:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 401 Grafik Tasarım V

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-12-31 15:44:31

 

2018-12-31 15:44:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 409 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-31 15:44:06

 

2018-12-31 15:44:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 303 Sayısal Arayüz Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-31 15:43:42

 

2018-12-31 15:43:42

 

2018-2019

2019
 • 2019

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Grafik Anasanat Dalı

 • 2017

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2017

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2016

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 • 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Görsel İletişim Tasarımı (Yl) (Tezli)

 • 2013
  - 2016

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 • 2012

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Grafik Anasanat Dalı

 • 2012

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Grafik Anasanat Dalı

 • 2011
  - 2013

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2011
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Görsel İletişim Tasarımı Pr.

 • 2007
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

 • 1997
  - 2006

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 1 15 October, 2020 - Loom Recording.mp4
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 2 sunu 2.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 3 sunu 3.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 4 sunu 4.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 5 sunu 5.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 6 sunu 6.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 7 sunu 7.pptx
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 8 sunu 8.ppt
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 10 sunu 10.ppt
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 11 sunu 11.ppt
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 12 sunu 12.ppt
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 13 sunu 13.ppt
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı 14 sunu 14.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT301 Grafik Tasarım III 2 sunu 2.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 3 sunu 3.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 4 sunu 4.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 5 sunu 5.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 6 sunu 6.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 7 sunu 7.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 8 sunu 8.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 10 sunu 10.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 11 sunu 11.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 12 sunu 12.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 13 sunu 13.ppt
GİT301 Grafik Tasarım III 14 sunu 14.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT306 Staj 1 Staj sunusu.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT401 Grafik Tasarım V 2 sunu 2.pptx
GİT401 Grafik Tasarım V 3 sunu 3.pptx
GİT401 Grafik Tasarım V 4 sunu 4.pptx
GİT401 Grafik Tasarım V 5 sunu 5.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 6 sunu 6.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 7 sunu 7.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 8 sunu 8.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 10 sunu 10.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 11 sunu 11.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 12 sunu 12.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 13 sunu 13.ppt
GİT401 Grafik Tasarım V 14 sunu 14.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT402 Grafik Tasarım VI 1 1. hafta Marka Yönetimi.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 1 1. hafta Marka Yönetimi.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 2 2. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 2 2. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 3 3. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 3 3. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 4 4. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 4 4. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 5 5. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 5 5. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 6 6. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 6 6. hafta basın ilanı tasarımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 7 7. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 8 8. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 8 8. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 10 10. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 10 10. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 11 11. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 11 11. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 12 12. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 12 12. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 13 13. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 13 13. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 14 14. hafta reklam filmi yapımı.pptx
GİT402 Grafik Tasarım VI 14 14. hafta reklam filmi yapımı.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr