Doktor Öğretim Üyesi Atila TÜRKERİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: atilaturker@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-3893-4135
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Arkeoloji
Anahtar Kelimeler Seramik
Yerleşim Arkeolojisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ege Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 -
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Samsat’Tan Acemhöyük’E Eski Uygarlıların İzinde Alilye Öztan’A Armağan / From Samosata To Acemhöyük Trailing The Ancient Civilizations Studies Presented To Honour Of Aliye Öztan

Bölüm Adı :

 Suluca Karahöyük Çömlek Mezarları

Yazar Adı :

 Türker Atila

Editör Adı :

 Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker

2017

Kitap Adı :

 Managing Archaeological Heritage Past And Present

Bölüm Adı :

 Examples Of Archaeological Sites From Central Cappadocia (Turkey) İn The Context Of Destruction Of Cultural Heritage

Yazar Adı :

 Türker Atila

Editör Adı :

 Sayej, G.j., Henson, D., Wıllumsen, Y.f.

2015

Kitap Adı :

 Ege Üniversitesi Arkeolojik Kazıları

Bölüm Adı :

 Çattepe Höyük

Yazar Adı :

 Sağlamtimur Haluk, Türker Atila

Editör Adı :

 Altan Çilingiroğlu, Zeynep Mercangöz, Gürcan Polat


2012

Kitap Adı :

 Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur’A Armağanı / Half A Century Dedicated To Archaeology: A Festschrift İn Honor Of Sevil Gülçur

Bölüm Adı :

 Tekkeköy’Den İnsan Tasvirli Bir Kap Parçası

Yazar Adı :

 Türker Atila

Editör Adı :

 Çaylı, P. Demirtaş, I. Eser, B.

2019

Kitap Adı :

 The Archaeology Of Anatolia, Volume Iıı, Recent Discoveries (2017–2018)

Bölüm Adı :

 A New Space İn The Ayanıs Citadel: The Hall With Podium. A Preliminary Reporton The Excavations Of 2014–2018.

Yazar Adı :

 Işıklı Mehmet, Türker Atila, Aras Oğuz, Akın Aras Ayşegül, Özdemir Mehmet Ali, Öztürk Gülşah

Editör Adı :

 Steadman, Sharon R. Mcmahon, Gregory

2019

Kitap Adı :

 Metallurgica Anatolica Festschrift Für Ünsal Yalçın Anlässlich Seines 65. Geburtstags / Ünsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı

Bölüm Adı :

 A Pithos Grave From Devret Höyük

Yazar Adı :

 Türker Atila

Editör Adı :

 Yalçın, H.g., Stegemeier, O.

2020

Kitap Adı :

 Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı / Kütahya Museum Yearbook, 2017

Bölüm Adı :

 Çiledir Höyük İdolleri (2009-2012 Ve 2014 Yılı Buluntuları

Yazar Adı :

 Türker Atila, Çizikci Semih Yaşar

Editör Adı :

 Ünan, S.

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 A Holemouth Jar With Unique Appliqués From Uzgur Höyük (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Arkeoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Suluca Karahöyük: A Commercial Context In Central Cappadocia In Light Of Depas Amphikypellon Findings And A Foot-Shaped Stamp Seal

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Burıal Customs And Grave Practıces Of Devret Höyük

Yazar Adı :

 Türker Atila, Şarbak Ayşegül, Çırak Mustafa Tolga, Tırıl Cahide Gizem

Dergi Adı :

 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Devret Höyük Ölü Gömme Gelenekleri Vemezar Uygulamaları

Yazar Adı :

 Türker Atila, Şarbak Ayşegül, Çırak Mustafa Tolga, Tırıl Cahide Gizem

Dergi Adı :

 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 Suluca Karahöyük’Ten Bir Ayakkabı Ritonu Üzerine Bazı Düşünceler

Yazar Adı :

 Türker Atila, Çizikçi Semih Yaşar

Dergi Adı :

 Avrasya Sanat Ve Medeniyet Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Suluca Karahöyük Kapadokya Da Bir Tunç Çağı Merkezi

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Aktüel Arkeoloji

Kısa Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Kapadokya Nın Tarih Öncesi The Prehistory Of Cappadocia

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Arodergi

Derleme Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Suluca Karahöyük İdolleri

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Colloquium Anatolicum / Anadolu Sohbetleri

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Kapadokya Da Ticaretin Tarih Öncesi

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Ahika Bülten

Derleme Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Asur Zaman Aralığı Ve Önasya Nın Kesin Kronolojisi C Eder Assyrische Distanzangaben Und Die Absolute Chronologie Vordersiens Altorientalische Forschungen 31 2 191 236

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Tarih İncelemeleri Dergisi

Araştırma Notu

 


2009, 7

Makale Adı :

 Büyükardıç Doğu Anadolu Da Bir Erken Demir Çağı Yerleşmesi An Early Iron Age Hilltop Settlement İn Eastern Anatolia S Y Şenyurt Ve Diğ Yayın Tanıtım

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Tarih İncelemeleri Dergisi

Kitap Kritiği

 


2009, 12

Makale Adı :

 Assur Ticaret Kolonileri Çağında Acemhöyük Fincanları

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Arkeoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Yüceören Doğu Kilikya Da Bir Hellenistik Roma Nekropolü A Hellenistic And Roman Roman Necropolis İn Eastern Kilikia S Y Şenyurt Ve Diğ Yayın Tanıtım

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Arkeoloji Dergisi

Kitap Kritiği

 

2008, 6

Makale Adı :

 A Red Cross Bowl Belonging To Assyrian Colony Period

Yazar Adı :

 Türker Atila

Dergi Adı :

 Tarih İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 


2008, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Devret Höyük 2013 Kazısı ve İlk Sonuçlar The 2013 Excavations of Devret Höyük and First Results

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (36. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2014, 12

Bildiri Adı :

 Iron Age Pottery from Suluca Karahöyük and its Possibility of Being ‘Phrygian’

Yazar Adı :

 Türker Atila, Özdemir Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Proceedings of an International Conference‘The Phrygian Lands over Time:From Prehistory to the Middle of the 1st Millennium AD’, held at Anadolu University, Eskişehir, Turkey, Dedicated to the memory of Prof. G.K. (Ken) Sams, (Colloquia Antiqua 24)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Samsun Bölgesi 2016 Yılı Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması / Samsun Region Prehistoric-Protohistoric Age Archaeological Survey – 2016 Campaign

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (39. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi Erken Tunç Çağı Ölü Gömme Geleneklerine Bir Bakış

Yazar Adı :

 Türker Atila, Özdemir Celal, Bozkurt Derya

Etkinlik Adı :

 5. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Tekkeköy Höyük Kazısı ve Güncel Değerlendirmeler / Tekkeköy Mound Excavations and Current Evaluation

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 The Black Sea in Antiquity and Tekkeköy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast / III. Uluslararası Eskiçağda Karadeniz ve Tekkeköy: Karadenizin Güney Kıyısında Eski Bir Yerleşme

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Samsun Bölgesi Post-Neolitik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışma Raporu / The Study Report of Post-Neolithic Period Archaeological Survey in 2017 at Samsun Region

Yazar Adı :

 Türker Atila, Çizikçi Semih Yaşar, Tırıl Cahide Gizem

Etkinlik Adı :

 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (40. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 04

Bildiri Adı :

 Samsun Prehistoryası nda Atakum Lokalitesi Yeni Araştırmalar Işığında Arkeolojik Değerlendirmeler Belgeleme Koruma ve Etkili Tanıtım Önerileri

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Atakum’da Kentleşme, Ketlileşme, Sorunlar ve Çörüm Önerileri Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Tarih Öncesi Nevşehir / Prehistory of Nevşehir

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri / Papers of the 1st International Symposium on History and Culture of Nevşehir

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2012, 04

Bildiri Adı :

 Central Cappadocia Archaeological Sites in Destruction Example of Cultural Heritage

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Avanos Arkeolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Avanos Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Belediyesi ve Avanos Kaymakamlığı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 Samsun Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2015 Yılı Çalışmaları: İlkadım ve Canik Lokaliteleri / The Study of Archaeological Survey Samsun Region at 2015: Locations of İlkadım and Canik

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (38. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Bölgesi 2015 Yılı Çalışmaları

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Samsun Arkeoloji Günleri II (SAG II)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Devret Höyük Erken Tunç Çağı nda Bir Anadolu Köyü Devret Höyük An Anatolian Village in the Early Bronze Age

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 ODTÜ Graduate School of Social Sciences Settlement Archaeology

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Suluca Karahöyük ve Çevresindeki Araştırmalar

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Samsun Arkeoloji Günleri I (SAG I)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tüm Yönleriyle Osman Hamdi Bey

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzeler Haftası Etkinliği

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Neolitik Dönemde Son Gelişmeler GöbekliTepe

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Antalya Rehberler Odası Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hacıbektaş ve Nevşehir Müzeleri ndekiArkeolojik Buluntular

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tunç Çağları nda Nevşehir Kültürlerinin Araştırılması 2012-2013 Yılı Saha Çalışmaları Investigations on Bronze Age Cultures in Nevşehir 2012-2013 Field Works

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, (36. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Archaeology of Cappadocia

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tunç Çağlarında Nevşehir Bölgesi 2012 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (35. UKAAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Devret Höyük Erken Tunç Çağı Takıları

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 GÖNKUYSEM-2017

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 New Findings Groups from Anatolian Black Sea Region

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 23rd Symposium On Mediterranean Archaeology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Tarih Öncesinde Anadolu Çalıştayı. Derekutuğun ve Anadolu Arkeolojisindeki Yeri

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tatlıgöl Höyük

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı: MÖ 2. Bin Başlarında Orta Kuzey Anadolu

Uluslararası

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Suluca Karahöyük: A Commercial Context in Central Cappadocia in light of Three Depas Amphikypellon and a Foot Shaped Stamp Seal

Yazar Adı :

 Türker Atila

Etkinlik Adı :

 18th Symposium on Mediterranean Archaeology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun Bölgesi Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, 2016 Yılı Çalışmaları (Proje No: YA 015501/2016)

Proje Konusu :

 Samsun idari sınırları içerisinde (Canik, İlkadım, Atakum, Alaçam, Bafra, Ondokuzmayıs, Kavak, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı), kıyı kesimi ağırlıklı arkeolojik yüzey araştırması yeni keşifler mevcut sitlerin araştırılması ve belirgin bir yöntem dahilinde değerlendirilerek Samsun bölgesinin kültürel ilişkilerinin tespiti ve yerel kültür unsurlarının belirlenmesi.

10.10.2016

 

26.12.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 The Cultural Heritage of Hittite Anatolia An International and Interdisxiplinary Project for a Hittite Historical Atlas HHA TÜBİTAK Proje No 110K393

Proje Konusu :

 Hititler in maddi kültür ve yazılı kanakları ışığında inclenerek bir harita çalışmasıyla birlikte güncellenebilir bir veri tabanı oluşturmak

15.04.2011

 

15.04.2014

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Alaca Höyük Kazısı

Proje Konusu :

 Çorum İli Alaca İlçesi Alaca Höyük 2014 Yılı Kazısı

30.04.2014

 

14.11.2014

 

Araştırmacı

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2014, 11

Proje Adı :

 Çattepe 2010 Yılı Kazısı

Proje Konusu :

 Ilısu Baraj Alanında Kalan Çattepe Höyük Kurtarma Kazısı

11.06.2010

 

20.11.2010

 

Araştırmacı

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2010, 11

Proje Adı :

 Karkamış Projesi 2011 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Karkamış yerleşiminin arkeolojik bilimsel kazısı ve arkeopark projesi

01.07.2011

 

30.11.2011

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2011, 11

Proje Adı :

 Devret Höyük Kurtarma Kazısı

Proje Konusu :

 Defineciler tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş olan Kanatpınar Köyü (Suluova, Amasya) yakınındaki Devret Höyük’xxün külütrel miras unsurlarını bilimsel arkeolojik kurtarma kazısı yöntemiyle belgelemek.

25.06.2013

 

14.08.2013

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2013, 08

Proje Adı :

 Tunç Çağlarında Nevşehir Kültürlerinin Araştırılması TURNEVKAP 2012 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Arkeolojik Yüzey Araştırması

02.09.2012

 

04.10.2012

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2012, 10

Proje Adı :

 Nevşehir (Kızılırmak Kuzey Kesimi) Prehistorik Kültürlerin Araştırılması NEÜ.BAP 2010/16

Proje Konusu :

 Kızılırmak ın kuzey kesiminde kalan Nevşehir Prehistorik kültürlerin araştırılması

01.10.2010

 

01.10.2012

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 10

Proje Adı :

 Samsun Bölgesi Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, 2017 Yılı Çalışmaları (Proje No: YA015501[2017])

Proje Konusu :

 Samsun İli, Merkez İlçe, Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Tekkeköy, Asarcık, Çarşamba, Ayvacık, Terme ve Salıpazarı ilçelerindeki tarih öncesi ve ön tarihteki arkeolojik kültür varlıklarının yüzey araştırması yöntemiyle araştırlması ve belgelenmesi.

25.07.2017

 

23.10.2017

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Samsun Bölgesi Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, 2019 Yılı Çalışmaları [Proje No: YA015501(2019)]

Proje Konusu :

 Sasmun Bölgesi kıyı kesiminde yer alan tarih öncesi lokalitelerin keşfini yapmak, projenin konusudur.

10.06.2019

 

12.07.2019

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 07

Proje Adı :

 Ayanis Kalesi Kazısı

Proje Konusu :

 Ayanis Kalesi Kazısı 1994 Yılı Çalışmaları

03.07.1994

 

25.08.1994

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1994, 08

Proje Adı :

 Kemalpaşa Ovası-Nif Çayı Vadisi Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 Kemalpaşa Ovası-Nif Çayı Vadisi Yüzey Araştırması 1995 Yılı Çalışmaları

02.05.1995

 

30.05.1995

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1995, 05

Proje Adı :

 Kemalpaşa Ovası-Nif Çayı Vadisi Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 Kemalpaşa Ovası-Nif Çayı Vadisi Yüzey Araştırması 1994 Yılı Çalışmaları

02.04.1994

 

05.05.1994

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1994, 05

Proje Adı :

 Ulucak Höyük Kazısı

Proje Konusu :

 Ulucak Höyük Kazısı 1997 Yılı Çalışmaları

20.08.1997

 

24.09.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 09

Proje Adı :

 Ulucak Höyük Kazısı

Proje Konusu :

 Ulucak Höyük Kazısı 1996 Yılı Çalışmaları

08.06.1996

 

15.07.1996

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 07

Proje Adı :

 Ulucak Höyük Kazısı

Proje Konusu :

 Ulucak Höyük Kazısı 1995 Yılı Çalışmaları

15.06.1995

 

10.07.1995

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1995, 07

Proje Adı :

 Arslantepe Kazısı

Proje Konusu :

 Arslantepe Kazısı 1996 Yılı Çalışmaları

20.07.1996

 

12.10.1996

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 10

Proje Adı :

 İkiztepe Höyük Kazısı

Proje Konusu :

 Samsun İli Bafra İlçesi İkiztepe Höyük kazısı

25.06.1997

 

05.08.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 08

Proje Adı :

 Metropolis Kazısı (1997 Yılı Çalışmaları)

Proje Konusu :

 Metropolis antik kentinde gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları

28.09.1997

 

25.12.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 12

Proje Adı :

 Eski İzmir (Smyrna) Paleocoğrafya Araştırmaları

Proje Konusu :

 Eski İzmir (Smyrna) Paleocoğrafya Araştırmaları, Kemalpaşa, İzmir (1997 Yılı Çalışmaları)

18.06.1997

 

23.06.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 06

Proje Adı :

 Nif Çayı Vadisi Paleocoğrafya Araştırmaları

Proje Konusu :

 Nif Çayı Vadisi Paleocoğrafya Araştırmaları, Kemalpaşa, İzmir (1997 Yılı Çalışmaları)

09.06.1997

 

17.06.1997

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1997, 06

Proje Adı :

 Sos Höyük Kazısı 2000 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Erzurum - Pasinler İlçesi Yiğittaşı Köyü Sos Höyük’xxte gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları

04.04.2000

 

29.06.2000

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2000, 06

Proje Adı :

 Geç Kalkolitik’ten Demir Çağın Bitimine kadar Erzurum Ovası Yerleşimleri ve Tabakalaşmaları Sorunu Projesi

Proje Konusu :

 Erzurum Ovası Yerleşimlerinin Geç Kalkolitik’ten Demir Çağın Bitimine kadar olan kronolojisi ve kültürel dizilimi.

01.02.2001

 

30.08.2002

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2002, 08

Proje Adı :

 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Yüzey Araştırması (2002)

Proje Konusu :

 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi üzerindeki Arkeolojik ve diğer kültür varlıklarının keşfine yönelik Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana İllerinde gerçekleştirilen arkeolojik Yüzey Araştırması Çalışmaları

02.05.2002

 

30.08.2002

 

Uzman

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2002, 08

Proje Adı :

 Bayburt Kalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Bayburt Kalesi Kurtarma Kazısı, Restorasyon ve Röleve Çalışmaları

15.06.2006

 

02.09.2006

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2006, 09

Proje Adı :

 Acemhöyük Kazısı, 2007 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Acemhöyük yerleşiminin bilimsel arkeolojik kazısı

10.08.2007

 

18.12.2007

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2007, 12

Proje Adı :

 Acemhöyük Kazısı, 2006 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Acemhöyük yerleşiminin bilimsel arkeolojik kazısı

24.08.2006

 

12.10.2006

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2006, 10

Proje Adı :

 Acemhöyük Kazısı, 2005 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Acemhöyük yerleşiminin bilimsel arkeolojik kazısı

10.08.2005

 

02.12.2005

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2005, 12

Proje Adı :

 Acemhöyük Kazısı, 2003 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Acemhöyük yerleşiminin bilimsel arkeolojik kazısı

30.06.2003

 

05.08.2003

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2003, 08

Proje Adı :

 Acemhöyük Kazısı, 2002 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Acemhöyük yerleşiminin bilimsel arkeolojik kazısı

25.06.2002

 

20.08.2002

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2002, 08

Proje Adı :

 Karkamış Projesi 2012 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Karkamış yerleşiminin arkeolojik bilimsel kazısı ve arkeopark projesi

20.08.2012

 

05.12.2012

 

Araştırmacı

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2012, 12

Proje Adı :

 Köşk Höyük Kazısı, 2007

Proje Konusu :

 Köşk Höyük bilimsel arkeolojik kazısı

05.06.2007

 

15.07.2007

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2007, 07

Proje Adı :

 Köşk Höyük Kazısı, 2005

Proje Konusu :

 Köşk Höyük bilimsel arkeolojik kazısı

30.05.2005

 

01.07.2005

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2005, 07

Proje Adı :

 Tunç Çağlarında Nevşehir Kültürlerinin Araştırılması TURNEVKAP 2013 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Arkeolojik Yüzey Araştırması Nevşehir İli Arkeolojik kültür varlıklarının tespiti

30.10.2011

 

28.11.2011

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2011, 11

Proje Adı :

 Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, 2015 Yılı Çalışmaları

Proje Konusu :

 Samsun İli’nin kıyı kesimindeki ilçerin başalngıcından Demir Çağı’na dek olan süreçteki kültürel varlığını tespit etmek, mevcut lokaliteleri yeniden incelemek, yeni lokaliteler keşfetmek ve bunların Anadolu arkeolojisindeki konumunu belirlemek, projenin çalışma konusunu oluşturmaktadır

02.09.2015

 

05.10.2015

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 10

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Samsun Bölgesi Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması

Etkinlik Yeri :

 Samsun İli Merkez ilçeler, Alaçam, Bafra, Ondokuzmayıs, Kavak, Ayvacık, Çarşamba ve Salıpazarı İlçeleri

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.10.2016

 

26.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırması Başkanlığı Yapmak

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Samsun Bölgesi Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması

Etkinlik Yeri :

 Samsun İli, Merkez, Canik, İlkadım ve Atakum İlçeleri

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.07.2015

 

05.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırması Başkanlığı Yapmak

 

Türkçe

2015, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 1 Uluslararası Nevşehir Tarih Ve Kültür Sempozyumu Bildirileri

Yazar Adı :

 Adem Öğer

Yayınevi :

 Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2

Uluslararası

 

Kitap

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

NEVŞEHİR

 

TÜRKİYE

 

2012

 

16.11.2011

 

19.11.2011

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Samsat’Tan Acemhöyük’E Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan’A Armağan / From Samosata To Acemhöyük Trailing The Ancient Civilizations Studies Presented To Honour Of Aliye Öztan

Yazar Adı :

 Özkan Süleyman, Hüryılmaz Halime, Türker Atila

Yayınevi :

 Ege Üniversitesi Basımevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2017

 

01.11.2017

 

30.11.2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 V. Arkeoloji Sempozyumu: Anadolu Arkeoloji Zaman Mekan

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

V. Arkeoloji Sempozyumu: Anadolu Arkeoloji Zaman Mekan

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Sanat Ve Medeniyet Dergisi / Eurasian Academy Of Sciences Eurasian Art Humanities Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Sanat Ve Medeniyet Dergisi / Eurasian Academy Of Sciences Eurasian Art Humanities Journal

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Suluca Karahöyük MÖ 3.-2. binyıl kült eserleri

Yazar :

 Semih Yaşar ÇİZİKCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Samsun bölgesi kıyı kesimi beyaz boya bezemeli keramik kültürü (M.Ö. 2. binyıl öncesi)

Yazar :

 Cahide Gizem TIRIL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Dündartepe, Kaledoruğu ve Tekkeköy'e ait işlenmiş kemik/boynuz buluntular

Yazar :

 Gamze DURDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Erken Tunç Çağı’Xxnda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-23 18:06:35

 

2017-12-23 18:06:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 M.ö. 4. Ve 3. Binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-23 18:06:04

 

2017-12-23 18:06:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Seminer I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 18:04:49

 

2017-12-23 18:04:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 18:05:11

 

2017-12-23 18:04:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Asur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:40:57

 

2017-12-23 18:03:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Neolitik Çağ’Xxda Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 18:03:01

 

2017-12-23 18:03:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 18:02:23

 

2017-12-23 18:02:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 18:01:46

 

2017-12-23 18:01:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 M.ö. 4. Ve 3. Binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-04 13:57:22

 

2017-01-04 13:57:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Erken Tunç Çağı'nda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-04 13:56:59

 

2017-01-04 13:56:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:55:32

 

2017-01-04 13:55:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:55:19

 

2017-01-04 13:55:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:54:48

 

2017-01-04 13:54:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Neolitik Çağ'da Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:54:19

 

2017-01-04 13:54:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:53:34

 

2017-01-04 13:53:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:53:18

 

2017-01-04 13:53:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:52:50

 

2017-01-04 13:52:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:52:27

 

2017-01-04 13:52:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:51:36

 

2017-01-04 13:51:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:51:21

 

2017-01-04 13:51:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Assur Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:51:02

 

2017-01-04 13:51:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Assur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-04 13:50:50

 

2017-01-04 13:50:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kuramsal Arkeoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-06-11 13:35:39

 

2016-06-11 13:35:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 M.ö. 4. Ve 3. Binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-06-11 13:35:15

 

2016-06-11 13:35:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Erken Tunç Çağı'nda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-06-11 13:34:30

 

2016-06-11 13:34:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeolojik Hammadde Kaynakları Ve Üretim Teknolojileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:25:32

 

2015-12-25 13:25:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeolojik Hammadde Kaynakları Ve Üretim Teknolojileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:25:32

 

2015-12-25 13:25:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yerleşim Sistemleri Ve Kentleşme Süreci

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:25:13

 

2015-12-25 13:25:13

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yerleşim Sistemleri Ve Kentleşme Süreci

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:25:13

 

2015-12-25 13:25:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 M.ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:24:39

 

2015-12-25 13:24:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 M.ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-25 13:24:39

 

2015-12-25 13:24:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeoloji (Eğit. Fak Sosy.bil. Öğretmenl. Böl.)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:23:34

 

2015-12-25 13:23:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:22:13

 

2015-12-25 13:22:13

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:21:13

 

2015-12-25 13:21:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:20:58

 

2015-12-25 13:20:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:20:58

 

2015-12-25 13:20:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:20:39

 

2015-12-25 13:20:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:20:29

 

2015-12-25 13:20:29

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:20:29

 

2015-12-25 13:20:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Assur Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:19:25

 

2015-12-25 13:19:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Assur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:19:14

 

2015-12-25 13:19:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Assur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:19:14

 

2015-12-25 13:19:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:19:00

 

2015-12-25 13:18:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:18:01

 

2015-12-25 13:18:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:18:01

 

2015-12-25 13:18:01

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:17:21

 

2015-12-25 13:17:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:16:34

 

2015-12-25 13:16:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-25 13:16:34

 

2015-12-25 13:16:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Araştırma Projesi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 20:37:30

 

2014-03-02 20:37:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 M.ö. 1. Binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:09

 

2014-03-02 20:37:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Teknik Çizim Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:36:27

 

2014-03-02 20:36:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Teknik Çizim Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:36:01

 

2014-03-02 20:36:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Teknik Çizim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:35:40

 

2014-03-02 20:35:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seminer V

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:35:08

 

2014-03-02 20:35:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seminer Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:34:40

 

2014-03-02 20:34:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seminer Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:34:21

 

2014-03-02 20:34:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seminer Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:34:21

 

2014-03-02 20:34:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arkeolojide Fotoğrafçılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:33:36

 

2014-03-02 20:33:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anadolu Tarihi Coğrafyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:33:02

 

2014-03-02 20:33:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilimsel Kültürel Etkinlikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:32:42

 

2014-03-02 20:32:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Kültürel Etkinlikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:32:42

 

2014-03-02 20:32:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yakındoğu Uygarlıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:31:50

 

2014-03-02 20:31:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yakındoğu Uygarlıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:30:58

 

2014-03-02 20:30:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölü Gömme Gelenekleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:30:28

 

2014-03-02 20:30:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Temel Bilgisayar Teknolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:29:09

 

2014-03-02 20:29:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Temel Bilgisayar Teknolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:29:09

 

2014-03-02 20:29:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arkeolojik Belgeleme Ve Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:27:37

 

2014-03-02 20:27:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Bilgisayar Teknolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:26:01

 

2014-03-02 20:26:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Temel Bilgisayar Teknolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:24:36

 

2014-03-02 20:24:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arkeoloji İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:24:03

 

2014-03-02 20:24:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkeoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:23:42

 

2014-03-02 20:23:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkaik Çağ Mimarisi Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:22:40

 

2014-03-02 20:22:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arkaik Çağ Mimarisi Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:22:39

 

2014-03-02 20:22:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkaik Çağ Mimarisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:21:57

 

2014-03-02 20:21:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arkaik Çağ Mimarisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:21:57

 

2014-03-02 20:21:57

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:21:25

 

2014-03-02 20:21:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arkeolojiye Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:21:01

 

2014-03-02 20:21:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:20:34

 

2014-03-02 20:20:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:19:21

 

2014-03-02 20:19:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:19:21

 

2014-03-02 20:19:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:19:21

 

2014-03-02 20:19:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:17:25

 

2014-03-02 20:17:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:17:25

 

2014-03-02 20:17:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:16:55

 

2014-03-02 20:16:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:16:12

 

2014-03-02 20:16:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:16:12

 

2014-03-02 20:16:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:16:12

 

2014-03-02 20:16:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:16:12

 

2014-03-02 20:16:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları I İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:15:22

 

2014-03-02 20:15:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:38:54

 

2014-03-02 20:14:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:39:26

 

2014-03-02 20:14:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:38:37

 

2014-03-02 20:14:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anadolu Uygarlıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:38:09

 

2014-03-02 20:14:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 M.ö. 4. Ve 3. Binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-01-02 14:58:31

 

2019-01-02 14:58:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Erken Tunç Çağı’Nda Anadolu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-03-19 16:17:53

 

2019-01-02 14:57:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seminer I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-02 14:56:18

 

2019-01-02 14:56:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ölü Gömme Gelenekleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-02 14:55:58

 

2019-01-02 14:55:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Asur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:35:44

 

2019-01-02 14:54:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:37:15

 

2019-01-02 14:54:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-19 16:18:15

 

2019-01-02 14:53:57

 

2018-2019

Ders Adı :

 Neolitik Çağında Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-19 16:16:58

 

2019-01-02 14:53:10

 

2018-2019

Ders Adı :

 Arkeolojide Hammadde Kaynakları Ve Üretim Teknolojiler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-03 15:34:20

 

2020-01-03 15:34:20

 

2019-2020

Ders Adı :

 Erken Tunç Çağı’Nda Anadolu Kültürleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-03 15:34:00

 

2020-01-03 15:34:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mö 4. Ve 3.binyılda Doğu-Batı İlişkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-03 15:33:26

 

2020-01-03 15:33:26

 

2019-2020

Ders Adı :

 Seminer I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-03 15:32:49

 

2020-01-03 15:32:49

 

2019-2020

Ders Adı :

 Asur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:35:31

 

2020-01-03 15:32:14

 

2019-2020

Ders Adı :

 Eski Anadolu’Da Ölü Gömme Gelenekleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-03 15:32:28

 

2020-01-03 15:30:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mezopotamya Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-03 15:29:25

 

2020-01-03 15:29:25

 

2019-2020

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışması L

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:36:55

 

2020-01-03 15:27:58

 

2019-2020

Ders Adı :

 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-03 15:27:32

 

2020-01-03 15:27:32

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-19 16:22:19

 

2020-03-19 16:22:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eski Anadolu’Da Ölü Gömme Gelenekleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-19 16:21:45

 

2020-03-19 16:21:32

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bölge Arkeolojisi Ve Saha Çalışması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:37:40

 

2020-03-19 16:20:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seminer Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-19 16:19:21

 

2020-03-19 16:19:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Asur Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-23 08:35:51

 

2020-03-19 16:18:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mezopotamya Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-03-18 11:39:22

 

2020-03-18 11:39:22

 

2018-2019

2019
 • 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2016

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

 • 2015
  - 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2014

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2014

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

  Kapadokya Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2009
  - 2013

  Bölüm Başkanı

  Nevşehir Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

 • 2009

  Doktor Öğretim Üyesi

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

 • 2003
  - 2005

  Botaş Int.

  Saha Müfettişi

  Kültürel Miras Yönetimi Ve Arkeoloji Müfettişi

 • 2003
  - 2003

  Sta Co.

  Inspector

  Archaeological Inspection And Monitoring

 • 2002
  - 2003

  Gazi Üniversitesi

  Asistan

  Proje Asistanı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 1 ARK 109 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 1 ARK 109 (1) (video-asenkron) (15.31) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 2 ARK 109 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 2 ARK 109 (2) (video-asenkron) (5.50) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 ARK 109 (3) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 ARK 109 (3) (video-asenkron) (22.03) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 4 ARK 109 (4) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 4 ARK 109 (4) (video-asenkron) (11.51) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 5 ARK 109 (5) (video-asenkron) (14.48) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 5 ARK 109 (5) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 6 ARK 133 (6) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 6 ARK 109 (6) (video-asenkron) (18.03) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 7 ARK 109 (7) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 7 ARK 109 (7) (video-asenkron) (15.09) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 8 ÖMÜ.ARK.109(8).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 9 ÖMÜ.ARK.109(9).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 10 ÖMÜ.ARK.109(10).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 11 ÖMÜ.ARK.109(11).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 12 ÖMÜ.ARK.109(12).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 13 ÖMÜ.ARK.109(13).pdf
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 14 ÖMÜ.ARK.109(14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 1 OMÜ.ARK.110 (1).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 2 OMÜ.ARK.110 (2).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 3 OMÜ.ARK.110 (3).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 4 OMÜ.ARK.110 (4).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 5 OMÜ.ARK.110 (5).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 6 OMÜ.ARK.110 (6).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 7 OMÜ.ARK.110 (7).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 8 OMÜ.ARK.110 (8).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 9 OMÜ.ARK.110 (9).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 10 OMÜ.ARK.110 (10).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 11 OMÜ.ARK.110 (11).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 12 OMÜ.ARK.110 (12).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 13 OMÜ.ARK.110 (13).pdf
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 14 OMÜ.ARK.110 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 1 ARK 207 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 1 ARK 207 (1) (video-asenkron) (6.51) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 2 ARK 207 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 2 ARK 207 (2) (video-asenkron) (3.25) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 3 ARK 207 (3) Erken Tunç Çağı'nda Karadeniz Bölgesi.pptx
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 3 ARK 207 (3) (video-asenkron) (2.16) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 4 ARK 207 (4) Orta Tunç Çağı'nda Karadeniz Bölgesi.pptx
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 4 ARK 207 (4) (video-asenkron) (1.11) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 5 ARK 207 (5) Karadeniz'de Geç Tunç - Erken Demir Çağı Süreci.pptx
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 5 ARK 207 (5) (video-asenkron) (1.31) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 6 ARK 207 (6) Karadeniz Bölgesinin Tarihi-Coğrafyası.pptx
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 6 ARK 207 (6) (video-asenkron) (1.05) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 7 ARK 207 (7) Karadeniz'de Demir Çağı.pptx
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 7 ARK 207 (7) (video-asenkron) (1.12) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 8 OMÜ.ARK.203(5-6.2).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 9 OMÜ.ARK.203(7-8.1).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 10 OMÜ.ARK.203(7-8.2).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 11 OMÜ.ARK.203(9-10.1).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 12 OMÜ.ARK.203(9-10.2).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 13 OMÜ.ARK.203(14.1).pdf
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 14 OMÜ.ARK.203(14.2).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 1 OMÜ.ARK 208 (1).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 2 OMÜ.ARK 208 (2).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 3 OMÜ.ARK 208 (3).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 4 OMÜ.ARK 208 (4).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 5 OMÜ.ARK 208 (5).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 6 OMÜ.ARK 208 (6).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 7 OMÜ.ARK 208 (7).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 8 OMÜ.ARK 208 (8).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 9 OMÜ.ARK 208 (9).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 10 OMÜ.ARK 208 (10).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 11 OMÜ.ARK 208 (11).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 12 OMÜ.ARK 208 (12).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 13 OMÜ.ARK 208 (13).pdf
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 14 OMÜ.ARK 208 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK322 Asur Sanatı II 1 OMÜ.ARK.322 (1).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 2 OMÜ.ARK.322 (2).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 3 OMÜ.ARK.322 (3).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 4 OMÜ.ARK.322 (4).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 5 OMÜ.ARK.322 (5).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 6 OMÜ.ARK.322 (6).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 7 OMÜ.ARK.322 (7).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 8 OMÜ.ARK.322 (8).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 9 OMÜ.ARK.322 (9).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 10 OMÜ.ARK.322 (10).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 11 OMÜ.ARK.322 (11).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 12 OMÜ.ARK.322 (12).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 13 OMÜ.ARK.322 (13).pdf
ARK322 Asur Sanatı II 14 OMÜ.ARK.322 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 1 OMÜ.ARK.630 (1).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 2 OMÜ.ARK.630 (2).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 3 OMÜ.ARK.630 (3).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 4 OMÜ.ARK.630 (4).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 5 OMÜ.ARK.630 (5).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 6 OMÜ.ARK.630 (6).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 7 OMÜ.ARK.630 (7).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 8 OMÜ.ARK.630 (8).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 9 OMÜ.ARK.630 (9).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 10 OMÜ.ARK.630 (10).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 11 OMÜ.ARK.630 (11).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 12 OMÜ.ARK.630 (12).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 13 OMÜ.ARK.630 (13).pdf
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 14 OMÜ.ARK.630 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 1 OMÜ.ARK.632 (1).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 1 OMÜ.ARK.632 (1).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 2 OMÜ.ARK.632 (2).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 2 OMÜ.ARK.632 (2).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 OMÜ.ARK.632 (3).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 OMÜ.ARK.632 (3).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 4 OMÜ.ARK.632 (4).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 4 OMÜ.ARK.632 (4).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 5 OMÜ.ARK.632 (5).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 5 OMÜ.ARK.632 (5).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 6 OMÜ.ARK.632 (6).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 6 OMÜ.ARK.632 (6).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 7 OMÜ.ARK.632 (7).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 7 OMÜ.ARK.632 (7).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 8 OMÜ.ARK.632 (8).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 8 OMÜ.ARK.632 (8).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 9 OMÜ.ARK.632 (9).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 9 OMÜ.ARK.632 (9).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 10 OMÜ.ARK.632 (10).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 10 OMÜ.ARK.632 (10).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 11 OMÜ.ARK.632 (11).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 11 OMÜ.ARK.632 (11).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 12 OMÜ.ARK.632 (12).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 12 OMÜ.ARK.632 (12).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 13 OMÜ.ARK.632 (13).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 13 OMÜ.ARK.632 (13).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 14 OMÜ.ARK.632 (14).pdf
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 14 OMÜ.ARK.632 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK438 Seminer II 1 OMÜ.ARK 438 (1).pdf
ARK438 Seminer II 2 OMÜ.ARK 438 (2).pdf
ARK438 Seminer II 3 OMÜ.ARK 438 (3).pdf
ARK438 Seminer II 4 OMÜ.ARK 438 (4).pdf
ARK438 Seminer II 5 OMÜ.ARK 438 (5).pdf
ARK438 Seminer II 6 OMÜ.ARK 438 (6).pdf
ARK438 Seminer II 7 OMÜ.ARK 438 (7).pdf
ARK438 Seminer II 8 OMÜ.ARK 438 (8).pdf
ARK438 Seminer II 9 OMÜ.ARK 438 (9).pdf
ARK438 Seminer II 10 OMÜ.ARK 438 (10).pdf
ARK438 Seminer II 11 OMÜ.ARK 438 (11).pdf
ARK438 Seminer II 12 OMÜ.ARK 438 (12).pdf
ARK438 Seminer II 13 OMÜ.ARK 438 (13).pdf
ARK438 Seminer II 14 OMÜ.ARK 438 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 1 ARK 133 (1) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 1 ARK 133 (1) (video-asenkron) (9.44) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 2 ARK 133 (2) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 2 ARK 133 (2) (video-asenkron) (10.22) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 3 ARK 133 (3) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 3 ARK 133 (3) (video-asenkron) (5.18) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 4 ARK 133 (4) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 4 ARK 133 (4) (video-asenkron) (2.58) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 5 ARK 133 (5) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 5 ARK 133 (5) (video-asenkron) (3.33) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 6 ARK 133 (6) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 6 ARK 133 (6) (video-asenkron) (9.56) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 7 ARK 133 (7) ÖZET (video-asenkron).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 7 ARK 133 (7) (video-asenkron) (8.37) TÜRKER, A. AVYS.mp4
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 8 OMÜ.ARK.133(8).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 9 OMÜ.ARK.133(9).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 10 OMÜ.ARK.133(10).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 11 OMÜ.ARK.133(11).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 12 OMÜ.ARK.133(12).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 13 OMÜ.ARK.133(13).pdf
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 14 OMÜ.ARK.133(14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK134 Mezopotamya Sanatı 1 OMÜ.ARK.134 (1).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 2 OMÜ.ARK.134 (2).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 3 OMÜ.ARK.134 (3).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 4 OMÜ.ARK.134 (4).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 5 OMÜ.ARK.134 (5).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 6 OMÜ.ARK.134 (6).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 7 OMÜ.ARK.134 (7).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 8 OMÜ.ARK.134 (8).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 9 OMÜ.ARK.134 (9).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 10 OMÜ.ARK.134 (10).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 11 OMÜ.ARK.134 (11).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 12 OMÜ.ARK.134 (12).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 13 OMÜ.ARK.134 (13).pdf
ARK134 Mezopotamya Sanatı 14 OMÜ.ARK.134 (14).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 1 OMÜ.ARK.337 (1).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 2 OMÜ.ARK.337 (2).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 3 OMÜ.ARK.337 (3).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 4 OMÜ.ARK.337 (4).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 5 OMÜ.ARK.337 (5).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 6 OMÜ.ARK.337 (6).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 7 OMÜ.ARK.337 (7).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 8 OMÜ.ARK.337 (8).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 9 OMÜ.ARK.337 (9).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 10 OMÜ.ARK.337 (10).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 11 OMÜ.ARK.337 (11).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 12 OMÜ.ARK.337 (12).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 13 OMÜ.ARK.337 (13).pdf
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 14 OMÜ.ARK.337 (14).pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr