İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ayagli@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Anahtar Kelimeler Fransız Dili ve Edebiyatı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Selçuk Üniversitesi
Doktora Université De Toulouse Le Mirail
Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2014 -
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1990 - 2008
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Modern Bir Anlatı Sanatı Olarak Çizgi Roman

Editör Adı :

 -

2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 La Naıssance Du Comte De Monte-Crısto Et Son Adaptatıon Au Cınema

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Çizgi Romanlarda Kullanılan Bazı Semboller Ve Beden Dili

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Shsr Journal

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Balzac’In Otuzunda Kadın Adlı Romanındaki Julie İle Flaubert’İn Madame Bovary Adlı Romanındaki Emma’Nın Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 International Journal Of Languages’ Education

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Çizgi Roman Olarak Voltaire İn ”Kandid Ya Da İyimserlik Üzerine” Adlı Romanının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Çizgi Fimlerin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması Martine (Ayşegül) Örneği

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Smart

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Çizgi Romanlarda Dil Ve Kültür Aktarımı

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Social Sciences Studies Journal

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Wakfu Çizgi Filminindeki Subliminal Mesajların Okul Öncesi Çocukların Tutum Ve Davranışlarına Olumsuz Etkileri

Yazar Adı :

 Yağlı Ali, Erdoğan Fatma

Dergi Adı :

 Social Sciences Studies Journal

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Octave Feuıllet’Nin ”Bir Fakir Delikanlının Hikayesi”Adlı Romanının Ahlaki Değerler Açısından İncelenmesi Ve Türk Sinemasına Yansıması

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of History School

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Deux Dımensıons Fonctıonneles Majeures De La Bande Dessınee: Ludıque Et Pédagogıque

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Sciences

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Fransız Tarihi Ve Edebiyatında Üç Dumaslar

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Ahmet Mithat Efendi’Nin Felatun Bey İle Rakım Efendi Adlı Romanında Fransız Dili Ve Kültürünün İzleri

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Le Drame Familial Et Social Dans Le Pere Gorıot De Balzac

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Hugo Pratt’In Semerkant’Taki Altın Yaldızlı Ev Adlı Çizgi Roman’Inda Türk Osmanlı İzleri Ve Enver Paşa Efsanesi

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Çocuğun Eğitiminde Ve Sosyal Gelişiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Caıllou Ve Pepee Örneği

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 L’İnfluence De La Langue Française Dans La Littérature Du Tanzimat Et Du Servet-İ Fünun

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Atmet Mithat Efendi’Nin Roman Aracılığıyla Başlattığı Halk Eğitim Seferberliği

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi

Özgün Makale

 

2003, 5

Makale Adı :

 Tarih Bilincinin Aktarılmasında Tarihi Çizgi Romanların Önemi: Suat Yalaz’In Enver Paşa Efsanesi Adlı Çizgi Roman Örneği

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Çizgi Romanların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması ve Alphonse Daudet in ”Monsieur Seguin in Keçisi

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea Conference on Language Education,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Alexandre Dumas Père için Monte Kristo İsminin Önemi

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Mevlana Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Selçuk Üniversitesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Alexandre Dumas Père in D Artagnan ı ile Ahmet Mithat ın Musullu Süleyman ının karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Etkinlik Adı :

 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyiş Bilim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 RED KİT’İN ÇİZGİ ROMANDAN ÇİZGİ FİLME UYARLANMASI VE TÜRK SİNEMASINA ETKİSİ

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018 – Giresun Üniversitesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Antoine de Saint-Exupey nin Küçük Prens Adlı Romanıyla Bu Eserin Animasyon Yapımının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yağlı Ali

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Giresun Üniversitesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Sabit sıraların bulunmadığı akıllı tahta projektör bilgisayar ve yazıcıdan oluşmuş ses yalıtımlı ve dört temel dil becerisinin öğretimine uygun bir dil sınıfı

01.09.2014

 

01.04.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 04

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 L'utilisation de la Chanson et de la Poésie dans L'enseignement de FLE aux Enfants

Yazar :

 Hasan ATMACA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 608 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürler Arası İletişm

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 1

 

2017-12-19 21:09:37

 

2017-12-19 21:09:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 409 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 1

 

2017-12-19 10:58:07

 

2017-12-19 10:58:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Alö 407 Seç Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2017-12-19 10:57:38

 

2017-12-19 10:57:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö406 Sınav Haz.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:57:11

 

2017-12-19 10:57:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö308 Roman Öykü İnc.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:56:46

 

2017-12-19 10:56:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö 210 Sözcük Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:49

 

2017-12-19 10:56:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö 102 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:53

 

2017-12-19 10:55:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Alm 309 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:33:02

 

2017-12-19 10:54:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 Alö 407 Seç Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2017-12-19 10:53:27

 

2017-12-19 10:53:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö406 Sınav Haz.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:53:00

 

2017-12-19 10:53:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö 209 Sözcük Bilgisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:05

 

2017-12-19 10:52:28

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö308 Roman Öykü İnc.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:51:43

 

2017-12-19 10:51:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:51:13

 

2017-12-19 10:51:13

 

2015-2016

Ders Adı :

 Alm 310 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:32:01

 

2017-12-19 10:50:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:22

 

2017-12-19 10:44:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö 203 Sözcük Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:43:11

 

2017-12-19 10:43:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:39:56

 

2017-12-19 10:39:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 409 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 1

 

2017-12-19 10:38:29

 

2017-12-19 10:38:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:45

 

2017-12-19 10:37:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 201 Fransız Edebiyatı 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:37:26

 

2017-12-19 10:37:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Alm 310 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:30:41

 

2017-12-19 10:37:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-12-19 10:36:29

 

2017-12-19 10:36:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Alö 407 Seç Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2017-09-26 18:47:25

 

2017-09-26 18:45:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 409 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 18:43:59

 

2017-09-26 18:43:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-09-26 18:46:35

 

2017-09-26 18:42:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Alm 310 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:31:30

 

2017-09-26 18:39:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2017-09-26 18:46:50

 

2017-09-26 18:38:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Alm 309 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:33:22

 

2014-02-10 17:51:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö 110 Türk Fransız Kült.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:33:18

 

2014-02-10 17:28:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö406 Sınav Haz.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2014-02-10 17:27:59

 

2014-02-10 17:27:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö308 Roman Öykü İnc.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2014-02-10 17:25:37

 

2014-02-10 17:25:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö 209 Sözcük Bilgisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:33:26

 

2014-02-10 17:24:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:33:33

 

2014-02-10 17:22:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö 613 Dilbilim Araştırmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:33:08

 

2018-10-21 21:53:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:33:12

 

2018-10-21 21:51:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frö406 Sınav Haz.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:46

 

2018-10-21 21:41:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö308 Roman Öykü İnc.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:39

 

2018-10-21 21:38:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 608 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürler Arası İletişm

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:32

 

2018-10-21 21:38:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö 410 Öğretmenkik Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:32:43

 

2018-10-21 21:36:59

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-21 21:27:07

 

2018-10-21 21:27:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Alö 407 Seç Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:32:26

 

2018-10-21 21:26:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fre 613.1 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Bec. Geliştirme( Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:32:18

 

2018-10-21 21:24:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frö 410 Öğretmenkik Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-21 21:11:29

 

2018-10-21 21:11:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö406 Sınav Haz.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:38

 

2018-10-21 21:09:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 608 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürler Arası İletişm

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:54

 

2018-10-21 21:08:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö308 Roman Öykü İnc.

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:45

 

2018-10-21 21:07:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 409 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 1

 

2018-10-31 02:31:09

 

2018-10-21 20:58:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fre 613.1 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Bec. Geliştirme( Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:52

 

2018-10-21 20:57:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 209 Sözcük Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:05

 

2018-10-21 20:56:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 101 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:56

 

2018-10-21 18:39:18

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frö 210 Sözcük Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:48

 

2018-10-21 00:32:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 102 Dilbilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:34

 

2018-10-21 00:29:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frö 201 Fransız Edebiyatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:31:01

 

2018-10-21 00:15:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fre 613.1 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Bec. Geliştirme( Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:29

 

2018-10-19 11:32:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gk Seçmeli Yabancı Dil Fr.ı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:30:21

 

2018-10-19 10:54:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Alm 309 Seçmeli Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-19 10:52:37

 

2018-10-19 10:51:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Alö 407 Seç Fr.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:30:14

 

2018-10-19 10:49:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 Frö 307 Deneme Eleştiri Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:10

 

2018-10-19 10:48:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Frö 209 Sözcük Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 3

 

2018-10-31 02:30:04

 

2018-10-19 10:46:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Frae 101 Fransızcanın Dil Yapısı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Fransızca


Ders saati: 2

 

2018-10-31 02:30:25

 

2018-10-19 10:45:33

 

2018-2019

2019
 • 2014

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1990
  -

  Omü Eğitim Fakültesi

  Yard. Doç

  Yabancı Diller Bölümü

 • 1990
  - 2008

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 1 TAXİ.doc
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 1 Taxi 1. hafta.mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 TAXİ.doc
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 Taxi hafta 2.mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 3 taxi 3 hafta.mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 3 TAXİ.doc
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 4 Taxi 4. hft..mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 4 TAXİ.doc
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 5 Taxi 5. hafta.mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 5 TAXİ.doc
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 6 portre (taxi).mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 7 İkinci yab. dil fr. 7. hft..mp4
ALÖ413 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 7 TAXİ.doc
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRÖ102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Dilbilgisi II 13 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/O0000291792_le_subjonctif_pr_sent_et_pass__exercices_et_corrig_.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 1 Pour Ecrire Essai.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 2 LES ESSAIS DE MONTAIGNE.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 3 Discours-sur-linégalité-Rousseau.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 4 Essai sur Baudelaire.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 5 Tanzimat Dönemi.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 6 Bir Edebi Tür olarak Deneme.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 7 Crtique.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 8 ecrire_une_critique_de_film.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 9 critique suite.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 11 les jeunes et le portable.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 12 Lenfant_et_la_tele_Pour_en_savoir_plus.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 13 Musique et Peinture.pdf
FRÖ307 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Deneme-Eleştiri Çözümlemesi 14 La litérature.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 1 Dil Kültür Medeniyet.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 2 M. Kaplan'nın Dil Kültür hakkındaki Görüşleri.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 3 Çok dillilik çok kültürlülük.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 4 Yabancı dil Öğretiminde Kültürün Rolü.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 5 Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci üzerindeki etkisi.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 6 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Kültür İlişkisi Üzerine.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 8 Dil Kültür Erazyonu.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 9 İnflunce de la langue française......pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 10 A. Mithat Efendinin Felatun Bey rakım Efendi Romanında Fransız dili ve Kültürünün İzleri.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 11 Türkiyede Fransızcanın Yabancı Dil Olarak Tarihi Gelişimi.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 12 Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Fransız Okulları.pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 13 Dil Kültür Medya İlişkisi Bağlamında .....pdf
FRE604 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 14 Erasmus proğramının Kültürlerarası Diyalog Etkileşim.....pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 1 phrase_simple_complexe.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 2 Analyse.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 3 Apposition.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 4 Syntaxe de la phrase_complexe.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 5 Efficace Ecriture.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 6 Les conjonctions.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 7 Fiches outiles de l'écrit.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 8 Simplifier nos écrits.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 9 VİZE.docx
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 10 Pour bien écrire 209 leçons de base.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 11 https://www.superprof.fr/ressources/langues/francais/autres-niveaux-fr1/tout-niveau-fr1/devenir-un-bon-redacteur.html
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 12 Ecrire un texte sans faute.pdf
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 13 http://www.zaubette.fr/expression-ecrite-ce1-a94659268
FRE613 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 14 Causes des difficultés de l’écrit en français chez les étudiants.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 1 Accord des adjectifs.docx
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 1 Fransızcanın Yapısı 1. hafta.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 1 https://drive.google.com/file/d/1XCxGayVeOd3uq1PE4TRmkK80y04NGgKJ/view?usp=sharing
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 2 Fransızcanın Yapısı 2. Hafta.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 2 https://drive.google.com/file/d/1Z878dJi1155TJ4sTwqOCwAqxAphFKblD/view?usp=sharing
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 2 pronoms_cod_coi1.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 3
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 3 Fr Yapısı 3. hafta.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 3 pronoms_demonstratifstableau_et_exercices.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 4 Fr Yapısı 4. hafta.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 4 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F368034780_Les_possessifs_exercices_et_corrig_.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 5 Fr. yapısı 5.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 5 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-106776.php
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 6 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/O0000289917_le_pr_sent_de_l_indicatif_exercices_et_corrig__web.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 6 Fr. Yapısı 6.mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 7 Fr. Yapısı 7. hft..mp4
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 7 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/O0000289928_le_pass__compos__exercices_et_corrig__web.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 8 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F1682163489_Le_futur_simple_exercices_et_corrig_.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 10 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F1836712247_Les_pronoms_relatifs_Qui__Que__Dont__O_.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 11 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F1836712247_Les_pronoms_relatifs_Qui__Que__Dont__O_.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 12 https://flenantes.files.wordpress.com/2013/10/pronoms_relatifs_simples1.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 13 https://flenantes.files.wordpress.com/2013/10/pronoms_relatifs_simples1.pdf
FRAE101 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı I 14 https://alaattintorun.tr.gg/pronoms-ind-e2-finis.htm
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 1 verbes pronominaux.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 2 adverbes.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 3 Les pronoms relatifs Qui ou Que _.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 4 La passe anterieur Exercices et corrige.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 5 https://www.cla.uniud.it/fileadmin/AVVISI_LETTORI/FRANCESE/pascolo/GERONDIF_PARTICIPE_PRESENT_MC.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 6 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/O0000289917_le_pr_sent_de_l_indicatif_exercices_et_corrig__web.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 7 Les pronoms relatifs lequel, auquel, duquel.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 8 La forme passive Exercices et corrige.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 8 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F1070654179_la_forme_passive_exercices_et_corrig_.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 10 participe_present.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 11 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-102007.php
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 12 Le passe simple Exercices et corrige.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 13 Le subjonctif Exercices et corrige.pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 13 Le subjonctif Exer..pdf
FRAE102 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızcanın Yapısı II 14 https://alaattintorun.tr.gg/pronoms-ind-e2-finis.htm
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 1 CAUSE CONSEQUENCE.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 1 Sözcük 1. hafta.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 2 Mise en Relief.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 2 Sözcük 2. hafat.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 3 Sözcük 3. hafta.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 3 Propositions.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 4 Sözcük 4. Hafta. Mp4.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 4 Expressiondutemps.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 5 Sözcük 5. hafta.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 5 Les constructions impersonnelles .pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 6 Sözcük 6. hafta.mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 6 https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11988/3068990.cw/
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 7 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE69.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 7 Sözcük 7.hft..mp4
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 8 Expression-de-l-opposition-et-de-la-concessi.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 10 http://www.clg-3moulins-bonnelles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/memo_condition.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 11 https://www.google.com/search?q=Etudes+lexicologique+sur+des+dialogues+et+des+textes.-pdf&oq=Etudes+lexicologique+sur+des+dialogues+et+des+textes.-pdf&aqs=chrom
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 12 oogle.com/search?q=Complément+d%27objet+direct+et+indirect-+Direct+and+indirect+objectpdf&oq=Complément+d%27objet+direct+et+indirect-+Direct+and+in
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 13 Les pronoms relatifs lequel, auquel, duquel.pdf
FRAE211 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Fransızca Sözcük Bilgisi I 14 https://journals.openedition.org/lidil/4206?lang=fr
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 1 Taxi 1. hafta.mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 1 TAXİ.pdf
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 2 TAXİ.doc
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 2 Taxi hafta 2.mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 3 TAXİ.doc
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 3 taxi 3 hafta.mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 4 Taxi 4. hft..mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 4 TAXİ.doc
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 5 Taxi 5. hafta.mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 5 TAXİ.doc
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 6 fr corresp...mp4
GKF107 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Yabancı Dil I(Fransızca) 7 Fr.7 hft..mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 1 SÖYLEM ÇÖZÜMLESİ.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 1 SÖYLEM Çözümlemesi 1. hft..mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2 Söylem Çöz. 2 hft..mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2 METHODOLOGIE D’ANALYSE DU TEXTE.pdf
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 3 Texte_langue_.pdf
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 3 Söylem Çöz. 3. hft.mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 4 Söylem ve Resim.mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 4 Lecture images-.pdf
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 5 Monte Cristo 5 hafta.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 5 Söylem 5.hafta.mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 6 Mort du Petit SYlvstre.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 6 Söylem Çöz. 6 hft.mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 7 Söylem Çöz. 7 hft.mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 7 La différence entre l'écris et l'orale.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 8 Söylem 8 hft..mp4
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 8 Söylem Ç (1).docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 9 Metin Cümle ve Aktarım.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 11 Söylem ve Tümce.docx
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 12 Wanlin2[1].pdf
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 13 Cinema et literature.pdf
FRAE013 Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 14 İnterpreter un Texte.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr