İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ayhan.ak@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 312684684
Yabancı Diller Arapça
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi
Lisans Marmara Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Önlisans Anadolu Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2017 -
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 2013 - 2017
Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 2010 - 2012
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Abbasiler Dönemi Murabıtlar Devleti

Editör Adı :

 Mustafa Kasadar

2017

Kitap Adı :

 Şâri’İn Kesin Ve Bağlayıcı Talebinin Kavramsal Tezahürü

Editör Adı :

 Ercan Şen

2017

Kitap Adı :

 İslam Hukuk Literatüründe Hz Musa

2016

Kitap Adı :

 Fıkıh Lugatı Arapça İngilizce Türkçe

2012

Kitap Adı :

 İslam Hukuk Felsefesi Köken Ve Uyum Odaklı Analiz

2014

Kitap Adı :

 Iıı Halife Hz Osman Hayatı Şahsiyeti Ve Dönemi

Editör Adı :

 Mustafa Kasadar

2015

Kitap Adı :

 Hadis Usulüne Yeni Yaklaşımlar

Bölüm Adı :

 1. Bölüm: İlmi Gerçekler, 2. Bölüm: Mütekaddimûna Göre Hadis İlimlerinin İçeriği

Yazar Adı :

 Düzenli Muhittin, Ak Ayhan

Editör Adı :

 Yavuz Köktaş

2013

Kitap Adı :

 Ahiret Kitabı

Editör Adı :

 Hüseyin Türkan

2008

Kitap Adı :

 İman Kitabı

2014

Kitap Adı :

 Büyük Islah Ve Tecdid Önderi Ömer B Abdülaziz Hayatı Şahsiyeti Ve Dönemi

Editör Adı :

 Mustafa Kasadar

2009

Kitap Adı :

 Osmanlı’Nın Bilgeleri Molla Gürani

2018

Kitap Adı :

 İslam Borçlar Hukuku

Editör Adı :

 Yunus Araz

2018

Kitap Adı :

 İslam Kamu Hukuku

2019

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber Ve Ahlakı

Editör Adı :

 Abdulkadir Macit

2019

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber Ve Ahlakı

Bölüm Adı :

 Nebevî Ahlakın Hukukî Yansımaları

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Editör Adı :

 Abdulkadir Macit

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 İnsan Hakları Diplomasisinin İslam Devletler Hukuku Perspektifiyle Analizi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Türkiye De İslâmî İlimler Alanındaki Akademik Makalelerde Nitelik Değişiminin Kronolojik Analizi İkrah Örneği

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Hirâbe Ayetlerine Dair Yaklaşımların Metodolojik Tahlili

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Yetki Genişliği Tevsî İ Mezûniyet Prensibinin Mer Î Hukukla Mukayeseli Olarak İslam İdare Hukuku Ekseninde Analizi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Pozitif Hukuktaki Asgari Ücret Uygulamasının İslam Hukuku Bağlamında Analizi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İlahiyat Tetkikleri Dergisi (Eski Adı: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Hanefi Mezhebinde Hukuksal Yorum Aracı Olarak Evleviyet

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Meşrûiyet Analizi Bağlamında Varlık Yönetim Şirketleri

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Manevi Bütünlük Kavramının İslam Hukuku Perspektifiyle Tahlili

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 İbn Hazm In Teklifi Hüküm Anlayışı

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 8

Makale Adı :

 Hasâisü Mustalahi L Vâcib Ve Envâuhû Fi L Kütübi L Fıkhiyyeti Lletî Üllifet Münzü Bi Seti N Nebiyyi S Hattâ Asri İbn Rüşd El Hafîd

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Nebevi Ahlakın Hukukî Yansımaları

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Çok Yönlü Model Alim: Fatih’in Hocası Ahmed Gürani

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Çok Yönlü Model Alim: Fatih’xxinHocası Ahmed Gürani

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Kişiliğin Korunması İlkesinin İslam Hukuku Bağlamında Analizi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Hanefilerin Teferrüd Ettikleri Görüşleri Ekseninde Mezhep Düşüncesinin Nevi Şahsına Münhasır Yapısının Analizi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefilik Maturidilik

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Araçsal Yorum Tasavvuru’nun. Görünümü: Sekiz Yıl Otuz Yorum.

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 Malatya 1. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Risalet İmamet Ayrımından Din Devlet Ayrımına

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası İsar Sempozyumu Gelencek ve Gelecek Arasında Devlet

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İslam Hukuk Lİteratüründe Hz Musa

03.03.2015

 

10.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Ahkam Hadislerine Dair Klasik ve Modern Yorumların Tarihsel Değeri ve Bağlayıcılığı

06.06.2012

 

24.02.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 02

Proje Adı :

 İslam Hukukunda Şer îlik Kavramı

30.09.2010

 

30.12.2012

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Toplumsal Yardımlaşma

Etkinlik Yeri :

 Samsun Aks tv

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2017

 

01.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2017, 07

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Yayınevi :

 Elektronik Dergi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.09.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Yayınevi :

 Elektronik Dergi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

2019

 

05.03.2016

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Sünnet Ve Medeniyet

Yazar Adı :

 Ak Ayhan

Yayınevi :

 Üniversite Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Marife

Uluslararası

 

Dergi

 

Marife

 

Konya

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

 

Sivas

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 el-Mebsût Bağlamında Serahsî'nin Aile Hukukuyla İlgili Hadislere Yaklaşımı

Yazar :

 Berru ERCOŞKUN EKER

2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2016

Tez Adı :

 İslam hukukunda haram hüküm kategorisinin zamansal ve mekânsal görünümleri

Yazar :

 Kadir SAYIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Fakih sahâbîler

Yazar :

 Mustafa KIRIMLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Gazali'nin fıkıh düşüncesinde tasavvuf

Yazar :

 Mustafa SARICAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 İslam'da ibadet mekân tasavvuru

Yazar :

 Hamza AKGÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İşçinin hak ve borçları bakımından Türk iş hukuku ile İslam hukukunun mukayesesi

Yazar :

 Sabri SEMİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İslam Hukuku bağlamında teşebbüh kavramının işlevsel analizi

Yazar :

 Emine Büşra Nur DERELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Oryantalistlere göre icmâ

Yazar :

 Ertuğrul Gazi TUNCAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Rızaeddin B. Fahreddin ve fıkhî görüşleri

Yazar :

 Recep ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Molla Gürânî ve fıkıh düşüncesi

Yazar :

 Azize Nur AKYASAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-02-13 00:09:33

 

2017-02-13 00:09:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-02-13 00:08:39

 

2017-02-13 00:08:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-02-13 00:08:15

 

2017-02-13 00:08:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (Borçlar-Eşya Hukuku)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-02-13 00:06:34

 

2017-02-13 00:06:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iv (Ceza Hukuku)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-02-13 00:05:42

 

2017-02-13 00:05:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslami İlimlerde Usul

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 09:52:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hukuk Edebiyatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 09:52:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuk Felsefesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 09:52:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:51:30

 

2016-10-28 09:50:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:51:19

 

2016-10-28 09:49:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arapça Sözlü Anlatım

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-28 09:49:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iıı (İslam Miras Hukuku)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:48:35

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü I (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:47:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iv (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:46:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iıı (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:44:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:44:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:43:45

 

2016-10-28 09:43:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları (Yaz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 09:47:51

 

2016-10-28 09:41:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslami İlimlerde Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:27:33

 

2016-04-06 00:27:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Temel Hak Ve Hürriyetler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:25:17

 

2016-04-06 00:25:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:23:50

 

2016-04-06 00:23:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:23:50

 

2016-04-06 00:23:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:23:49

 

2016-04-06 00:23:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Günümüz Fıkıh Problemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:23:12

 

2016-04-06 00:23:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:22:42

 

2016-04-06 00:22:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:22:22

 

2016-04-06 00:22:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuk Felsefesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 09:49:43

 

2016-04-06 00:21:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:21:07

 

2016-04-06 00:21:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuk Edebiyatı, Özellikleri Ve Faydalanma Yolları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Arapça


Ders saati: 3

 

2016-04-14 15:21:56

 

2016-04-06 00:20:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arap Dili Ve Edebiyatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-04-06 00:19:02

 

2016-04-06 00:19:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arapça Yazılı Anlatım

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:19:11

 

2016-04-06 00:18:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:18:15

 

2016-04-06 00:18:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:17:53

 

2016-04-06 00:17:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:17:23

 

2016-04-06 00:17:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arapça Sözlü Anlatım

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:15:47

 

2016-04-06 00:15:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arapça Yazılı Anlatım I

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:15:22

 

2016-04-06 00:15:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:12:59

 

2016-04-06 00:12:59

 

2014-2015

Ders Adı :

 Güncel Fıkıh Problemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:10:56

 

2016-04-06 00:10:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:10:17

 

2016-04-06 00:10:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:09:51

 

2016-04-06 00:09:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-06 00:08:45

 

2016-04-06 00:08:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:07:38

 

2016-04-06 00:07:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Felsefesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-06 00:11:33

 

2016-04-06 00:07:01

 

2014-2015

Ders Adı :

 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:11:22

 

2016-04-06 00:06:18

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Edebiyatı, Özellikleri Ve Faydalanma Yolları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-06 00:11:13

 

2016-04-06 00:05:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:04:41

 

2016-04-06 00:04:41

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-06 00:03:58

 

2016-04-06 00:03:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:03:13

 

2016-04-06 00:03:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-05 23:58:27

 

2014-03-11 18:53:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Temel Hak Ve Hürriyetler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:24:43

 

2014-03-11 18:52:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Felsefesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-05 23:58:32

 

2014-03-11 18:51:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-05 23:59:53

 

2014-03-11 18:50:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuku Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:00:15

 

2014-03-11 18:50:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-06 00:00:01

 

2014-03-11 18:49:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-05 23:59:47

 

2014-03-11 18:49:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuku I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-05 23:59:15

 

2014-03-11 18:48:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-05 23:59:06

 

2014-03-11 18:48:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-05 23:58:55

 

2014-03-11 18:47:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-04-05 23:58:46

 

2014-03-11 18:47:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Güncel Dini Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-05 23:59:23

 

2014-03-11 18:47:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-05 23:59:36

 

2014-03-11 18:46:45

 

2013-2014

2019
 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2013
  - 2017

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2010
  - 2012

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2006
  - 2010

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH104 İslam İbadet Esasları 1 iie1.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 2 iie2.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 3 iie3.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 4 iie4.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 5 iie5.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 6 iie6.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 7 iie7.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 8 iie8.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 9 iie9.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 10 iie10.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 11 iie11.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 12 iie12.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 13 iie13.pdf
İLH104 İslam İbadet Esasları 14 iie14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 1 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 2 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 3 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 4 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 5 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 6 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 7 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 8 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 9 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 10 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 11 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 12 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 13 hukuk felsefesi.pdf
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 14 hukuk felsefesi.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH413 İslam Hukuku III 1 miras hukuku 1.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 1 1. İslam Miras Hukuku Giriş.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 1 İslam Hukuku 1. hafta 1. ders.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 1 İslam hukuku 1. hafta 2. ders.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 1 İslam Hukuku 1. hafta 3. ders.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 1 1. hafta.pdf
İLH413 İslam Hukuku III 2 2. hafta.pdf
İLH413 İslam Hukuku III 2 Miras hukuku 2.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 2 Miras Hukuku 2. hafta 3. ders (15 Ekim 2020).mp4
İLH413 İslam Hukuku III 2 Miras hukuku 2. hafta 1. ders (13 Ekim 2020).mp4
İLH413 İslam Hukuku III 2 Miras hukuku 2. hafta 4. ders (15 Ekim 2020).mp4
İLH413 İslam Hukuku III 2 Miras hukuku 2. hafta 2. ders (14 ekim 2020).mp4
İLH413 İslam Hukuku III 3 Miras hukuku 3. hafta 4. ders 22 Ekim 2020.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 3 3. hafta.pdf
İLH413 İslam Hukuku III 3 Miras hukuku 3.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 3 Miras Hukuku 3. Hafta 2. ders 21 Ekim 2020.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 3 Miras Hukuku 3. hafta 1. ders .mp4
İLH413 İslam Hukuku III 3 Miras hukuku 3. hafta 3. ders 22 Ekim 2020.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 4 4. hafta.pdf
İLH413 İslam Hukuku III 4 Miras hukuku 4.1.mp4
İLH413 İslam Hukuku III 4 Miras hukuku 4.2.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH414 İslam Hukuku IV 1 hukuk4 1. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 2 hukuk4 2. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 3 hukuk4 3. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 4 hukuk4 4. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 5 hukuk4 5. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 6 hukuk4 6. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 7 hukuk4 7. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 8 hukuk4 8. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 9 hukuk4 9. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 10 hukuk4 10. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 11 hukuk4 11. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 12 hukuk4 12. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 13 hukuk4 13. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 14 hukuk4 14. hafta.pdf
İLH414 İslam Hukuku IV 15 hukuk4 15. hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 1 SBE Tez Yazım Kılavuzu 2019.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 2 SBE Tez Yazım Kılavuzu 2019.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 3 SBE Tez Yazım Kılavuzu 2019.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 4 dr tezler konu eksenli tasnif.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 5 dr tezler konu eksenli tasnif.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 6 dr tezler konu eksenli tasnif.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 7 dr tezler konu eksenli tasnif.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 9 2017_1_AKA.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 10 2017_AKA.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 11 2009_13_RAHMIM.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 12 2012_19_ESENB.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 13 2011_17_ONDERM.pdf
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 14 2012_19_DUMANS içtihadın değişmesi.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İHY605 İçtihat Felsefesi 1 1973_c19_SENERA.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 2 2002_13_HASS.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 3 2005_DONMEZIK.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 4 2006_7_GURKANM.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 5 2008_1_1_DONMEZIK.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 6 1992_UZUNPOSTALCIM.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 7 1994_1_KIYICIS.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 8 2003_HMOS_YERINDEA.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 9 1981_YILLIGI_SAFAKA.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 10 2000_9_OZERS.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 11 2003_1_PEKCANA.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 12 2003_1_PEKCANA.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 13 1997_DONMEZI.pdf
İHY605 İçtihat Felsefesi 14 2002_15_ADUM.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr