İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ayhandag@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-9707-9477
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Yandal Uzmanlık Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
Tıpta Uzmanlık Ankara Üniversitesi
Lisans Erciyes Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2009 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2003 - 2009
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2000 - 2003
Öğretim Görevlisi (Dr) Tıp Fakültesi, 1999 - 2000
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Lokalized Neuroblastomas, Experience Of The Tpog Neuroblastoma 2009 Protocolon Behalf Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Varan Ali, Kızmazoğlu Deniz, Akıcı Ferhan, Emir Suna, Guler E, Aksoylar Serap, Sevinir Betül Berrin, Koksal Y, Tuğcu Deniz, Canan Vergin, Dağdemir Ayhan, Oguz A, Kebudi Rejin, Sarıalioğlu Faik, Tokuc Gülnur, Corapcıoglu Funda, Yesil S, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Pedıatrıc Blood Cancer

Özet

 

2019, 10

Makale Adı :

 Treatment Of Neuroblastoma İn İnfants Younger Than 18 Months With The Tpog Neuroblastoma Treatment Protocol On Behalf Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Varan Ali, Kızmazoğlu Deniz, Tokuc Gülnur, Dağdemir Ayhan, Sevinir Betül Berrin, Güler Elif, Oğuz Aynur, Vergin Canan, Tuğcu Deniz, Akıcı Ferhan, Aksoylar Serap, Corapcıoglu Funda, Emir Suna, Erbay Ayşe, Köksal Yavuz, Yıldırım Zuhal, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Pedıatrıc Blood Cancer

Özet

 

2019, 10

Makale Adı :

 Ganglioneuroma Experience Of The Tpog Neuroblastoma 2003 And 2009 Treatment Protocolson Behalf Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Kızmazoğlu Deniz, İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Varan Ali, Unal E, Onız H, Aksoylar Serap, Oguz A, Erbay Ayşe, Sevinir Betül Berrin, Tugcu D, Akıcı Ferhan, Guler E, Corapcıoglu Funda, Dağdemir Ayhan, Emir Suna, Tokuc Gülnur, Unal E, Vural S, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Pedıatrıc Blood Cancer

Özet

 

2019, 10

Makale Adı :

 Stage 4S Neuroblastoma Experience With The Tpog Neuroblastoma Treatment Protocols 2003 And 2009On Behalf Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Hazar Volkan, Çeçen Refik Emre, Çorapçıoğlu F, Onız Hakan, Varan Ali, Akıcı F, Anak Seniye Sema, Vergin C, Aksoylar Serap, Dağdemir Ayhan, Emir S, Kebudi Rejin, Köksal Yavuz, Ocak Süheyla, Oğuz A, Kızmazoğlu Deniz, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Pedıatrıc Blood Cancer

Özet

 

2019, 10

Makale Adı :

 Fetal Neuroblastoma Prenatal Ultrasonography (Us) And Magnetic Resonance Imaging (Mrı) Findings

Yazar Adı :

 Aslan Serdar, Öztürk Mesut, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Sağlam Dilek, Çelik Handan, Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Southern Clinics Of Istanbul Eurasia

Vaka Takdimi

 


2019, 1

Makale Adı :

 Fetal Neuroblastoma Prenatal Ultrasonography (Us) And Magnetic Resonance Imaging (Mrı) Findings

Yazar Adı :

 Aslan Serdar, Öztürk Mesut, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Sağlam Dilek, Çelik Handan, Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Southern Clinics Of Istanbul Eurasia

Vaka Takdimi

 


2019, 1

Makale Adı :

 Pulmonary Metastasis İn Infantile Choriocarcinoma: Successful Outcome

Yazar Adı :

 Kartal İbrahim, Dağdemir Ayhan, Elli Murat, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe

Dergi Adı :

 Indian Pediatrics

Vaka Takdimi

 


2018, 8

Makale Adı :

 A Skeptical Approach To The Management Of Persistent Oral Ulceration İn A Child

Yazar Adı :

 Kartal İbrahim, Dağdemir Ayhan, Elli Murat, Yıldız Levent, Yılmaz Ayşegül

Dergi Adı :

 Case Reports İn Pediatrics

Vaka Takdimi

 


2018, 1

Makale Adı :

 Treatment Of High‑Risk Neuroblastoma:national Protocol Results Of The Turkishpediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Varan Ali, Vergin Canan, Hazar Volkan, Akıcı Ferhan, Dağdemir Ayhan, Büyükavcı Mustafa, Kebudi Rejin, Kurucu Nilgün, Sevinir Betül Berrin, Ünal Emel, Vural Sema, Güler Elif, Apak Hilmi, Öniz Haldun, Karadeniz Ceyda, Canpolat Cengiz, Anak Seniye Sema, Ergürhan İlhan İnci, İnce Dilek, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Research And Therapeutics

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Treatment Of High Risk Neuroblastoma National Protocolresults Of Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Varan Ali, Vergin Ca, Hazar Volkan, Akıcı Fa, Dağdemir Ayhan, Kebudi R, Kurucu Nilgün, Unal E, Vural S, Vural S, Elif Guler, Vural S, Vural S, Güler Elif, Öniz H, Karadeniz C, Anak Seniye Sema, İnce Dilek, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 J Cancer Res Ther

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Treatment Of High Risk Neuroblastoma National Protocol Results Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Varan Ali, Vergin Canan, Hazar Volkan, Akıcı Ferhan, Dağdemir Ayhan, Büyükavcı Mustafa, Kebudi Rejin, Kurucu Nilgün, Sevinir Betül Berrin, Ünal Emel, Vural Sema, Güler Elif, Apak Hilmi, Öniz Haldun, Karadeniz Ceyda, Canpolat Cengiz, Anak Seniye Sema, İlhan İnci, İnce Dilek, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Research And Therapeutics

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Treatment Of High-Risk Neuroblastoma: National Protocol Results Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Varan Ali, Canan Vergin, Hazar Volkan, Akıcı Ferhan, Dağdemir Ayhan, Büyükavcı Mustafa, Kebudi Rejin, Kurucu Nilgün, Ünal Ekrem, Vural Sema, Güler Elif, Apak Hilmi, Oniz Haldun, Karadeniz Ceyda, Canpolat Cengiz, Anak Seniye Sema, Ergürhan İlhan İnci, İnce Dilek, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Research And Therapeutıcs

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Treatment Of High-Risk Neuroblastoma: National Protocol Results Of The Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Varan Ali, Vergin Canan, Hazar Volkan, Akıcı Ferhan, Dağdemir Ayhan, Büyükavcı Mustafa, Kebudi Rejin, Kurucu Nilgün, Sevinir Betül Berrin, Ünal Emel, Vural Sema, Güler Elif, Apak Hilmi, Oniz Haldun, Karadeniz Ceyda, Canpolat Cengiz, Anak Seniye Sema, İlhan İınci, İnce Dilek, Çeçen Refik Emre, Olgun Hatice Nur

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Research And Therapeutıcs

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Bilateral Ectopic Cervical Thymus Presenting As A Neck Mass: Ultrasound And Magnetic Resonance İmaging

Yazar Adı :

 Tanrıvermiş Sayit Aslı, Elmalı Muzaffer, Hashimov Jalal, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Pediatrics International

Vaka Takdimi

 


2016, 9

Makale Adı :

 Osteopoikilosis Report Of A Familial Case And Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Korkmaz Muhammet Furkan, Elli Murat, Özkan Mehmet Burak, Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Rheumatology International

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 Invasive Fungal Infections İn Children With Hematologic And Malignant Diseases

Yazar Adı :

 Feride Duru, Arzu Karlı, Dağdemir Ayhan, Sevinç Özesevik, Özyürek Hatice Emel, Albayrak Davut, Albayrak Canan, Şensoy Sema Gülnar, Belet Nurşen, Fışgın Tunç, Elli Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Pediatric Hematology/oncology

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Evaluation Of Primary Bone Lymphoma And The İmportance Of Positron Emission Tomography

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 The Late Effects Of Anticancer Therapy After Childhood Wilm S Tumor The Role Of Diastolic Function And Ambulatory Blood Pressure Monitoring

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Japanese Journal Of Clınıcal Oncology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 A Case Of Saccrococcygeal Neuroblastoma

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Rituximab Used İn Three Cases With Relapsed Non Hodgkin S Lymphoma

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Molecular And Clnical Oncology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Toraksta Lenfomayı Taklit Eden Enterik Kist Olgusu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Primary Yolk Sac Tumor Of The Retroperitoneal Region

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Contemporary Oncology (Pozn)

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Serum Osteopontin And Cd44 Levels İn Lymphoreticular Malignancies İn Children

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Serum Prealbumin Levels İn Hepatotoxicity Of Chemotherapy İn Children With Cancer

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Birincil Kemik Lenfoması

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Malign Baş Boyun Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Hodgkin Lenfoma Sonuçları Bir Çocuk Onkoloji Departmanının 30 Yıllık İzlemi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Treatment Of Wılms Tumor A Report From The Turkish Pediatric Oncology Group Tpog

Yazar Adı :

 Akyüz Canan, Yalçın Bilgehan, Yıldız İnci, Hazar Volkan, Yörük Asım, Tokuç Gülnur, Akıcı Ferhan, Büyükpamukçu Nebil, Kale Gülsev, Atahan Lale, Büyükünal Cenk, Dervişoğlu Sergülen, Akyıl Atkovar Gülyüz, Melikoğlu Mustafa, Karpuzoğlu Gülten, Olgun Nur, Ayan İnci, Oğuz Aynur, Yarış Nilgün, Dağdemir Ayhan, Darendeliler Emin, Sander Serdar, Kuyumcuoğlu Uğur, Özşeker Naciye, Çorapçıoğlu Funda, Tanyeli Atilla, Düzovalı Öznur, Burça Aydın G., Büyükpamukçu Münevver

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2010, 4

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Ewing Sarkomlu Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Poland Syndrome Wıth Intracranıal Germ Cell Tumor In A Chıld

Yazar Adı :

 Elli Murat, Oğur Gönül, Dağdemir Ayhan, Pınarlı Güçlü, Ceyhan Meltem, Dağçınar Adnan

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Protective Effect Of Vitamin A On Ara C İnduced İntestinal Damage İn Mice

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Tumorı

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sacrococygeal Teratoma Wıth Sarcomatous Dıfferentıatıon In A Chıld

Yazar Adı :

 Elli Murat, Pınarlı Faruk Güçlü, Kandemir Bedri, Dagdemir Ayhan, Ceyhan Meltem, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Periferik Lenfadenopatili Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Charcoal Haemoperfusion İn Amitriptyline Poisoning Experience İn 20 Children

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Nephrology

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Hair Selenium Status İn Children With Leukemia And Lymphoma

Yazar Adı :

 Ozgen Ilker Tolga, Dagdemir Ayhan, Elli Murat, Saraymen Recep, Pinarli Faruk Guclu, Fisgin Tunc, Albayrak Davut, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Journal Of Pediatric Hematology/oncology

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Nadir Tümörleri

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Klinik Gelişim

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Kemoterapiye Hızlı Yanıt Veren Ewing Sarkomu Na Bağlı Spinal Kord Basısı Olgusu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Asiklovir Tedavisine Geliştiği Düşünülen Bir Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Mikrobiyoloji Bülteni

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Tanınız Nedir Osteogenezis İmperfekta

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Intrathoracic Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor With Angiosarcoma İn A Child With Nf1

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Tumorı

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Veno Occlusive Disease Of The Liver İn A Child After Chemotherapy For Brain Tumor

Yazar Adı :

 Elli Murat, Güçlü Pınarlı Faruk, Da??demir Ayhan, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Pediatric Blood & Cancer

Özgün Makale

 


2006, 4

Makale Adı :

 Second Primary Rhabdomyosarcoma Of Bone After Osteosarcoma

Yazar Adı :

 Dagdemir Ayhan, Pinarli Faruk Guclu, Dabak Nevzat, Karagoz Filiz, Selcuk Mustafa Bekir, Elli Murat, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Pediatric Blood & Cancer

Özgün Makale

 


2006, 3

Makale Adı :

 Plasma Cell Granuloma Of The Mediastinum With Secondary Renal Amyloidosis

Yazar Adı :

 Pınarlı Faruk Güçlü, Mutlu Birgül, Elli Murat, Dağdemir Ayhan, Tander Burak, Çelenk Çetin, Bek Kenan, Aydın Oğuz

Dergi Adı :

 Pediatric Blood & Cancer

Özgün Makale

 


2006, 3

Makale Adı :

 Increased Intracranial Pressure Due To Chronic Active Epstein Barr Virus Infection

Yazar Adı :

 Dagdemir Ayhan, Tasdemir Haydar Ali, Dilber Cengiz, Gok Faysal, Kubar Ayhan

Dergi Adı :

 Pediatric Neurology

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 Electrocardiographic Findings After 5 Ht3 Receptor Antagonists And Chemotherapy İn Children With Cancer

Yazar Adı :

 Pınarlı F. G., Elli M., Da??demir A., Baysal K., Acar S.

Dergi Adı :

 Pediatric Blood & Cancer

Özgün Makale

 


2006, 10

Makale Adı :

 Melanotıc Neuroectodermal Tumor Of Infancy Of The Femur

Yazar Adı :

 Elli Murat, Aydın Oguz, Pınarlı Faruk Güçlü, Dagdemir Ayhan, Dabak Nevzat, Selcuk Mustafa Bekir, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Germ Cell Tumor Showing Partial Trisomy 1 İn A Gonadectomized Intersex Child With Monosomy X And Double Y Mosaicism

Yazar Adı :

 Ogur G??n??l, Pnarl Faruk G????l??, Da??demir Ayhan, Artan Sevilhan, Art??rk Ender, Elli Murat, Sezer ??zlem T??rkeli, ??kten G??lsen

Dergi Adı :

 Journal Of Pediatric Hematology/oncology

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Acquıred Von Wıllebrand Syndrome In A Patıent Wıth Ewıng Sarcoma

Yazar Adı :

 Elli Murat, Pinarli Faruk Guclu, Dagdemir Ayhan, Dabak Nevzat, Fisgin Tunc, Selcuk Mustafa Bekir, Sultansuyu Sevinc, Acar Sabri

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Kozlowski Type Spondylometaphyseal Dysplasia A Case Report With Literature Review

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Diagnostic Interventional Radiology

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Çocukluk Çağında Toraks Kökenli Plazma Hücreli Granülom Olgusu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Pulmonary Actinomycosis Mimicking Chest Wall Tumor İn A Child

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Japanese Journal Of Infectıous Dıseases

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Bilateral Adrenal Cystic Neuroblastoma With Superior Vena Cava Syndrome And Massive İntracystic Haemorrhage

Yazar Adı :

 Pinarli Faruk Guclu, Danaci Murat, Tander Burak, Dagdemir Ayhan, Diren Baris, Acar Sabri, Rızalar Rıza

Dergi Adı :

 Pediatric Radiology

Özgün Makale

 


2004, 9

Makale Adı :

 Ekstranodal Tutulum Gösteren Rosai Dorfman Hastalığı Olgu Sunumu Ve Tartışma

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Does Vitamin A Prevent High Dose Methotrexate İnduced D Xylose Malabsorption İn Children With Cancer

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Supportıve Care In Cancer

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Joubert Sendromu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Reduced Bone Mineral Density İn Childhood Chronic İdiopathic Thrombocytopenic Purpura Treated With High Dose Methylprednisolone

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Bone

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Serum İntercellular Adhesion Molecule 1 Levels İn Acute Rheumatic Fever

Yazar Adı :

 Yaman Ibrahim H., Dagdemir Ayhan, Baysal Kemal

Dergi Adı :

 Annals Of Tropical Paediatrics

Özgün Makale

 


2003, 9

Makale Adı :

 Sturge Weber Syndrome İnvolved Frontoparietal Region Without Facial Nevus

Yazar Adı :

 Dilber Cengiz, Tasdemir Haydar A., Dagdemir Ayhan, Incesu Lutfi, Odaci Ersan

Dergi Adı :

 Pediatric Neurology

Özgün Makale

 


2002, 5

Makale Adı :

 Endothelin Levels İn Henoch Schonlein Purpura

Yazar Adı :

 Muslu Ali, Islek Ismail, Gok Faysal, Aliyazicioglu Yuksel, Dagdemir Ayhan, Dundaroz Rusen, Kucukoduk Sukru, Sakarcan Abdullah

Dergi Adı :

 Pediatric Nephrology

Özgün Makale

 


2002, 11

Makale Adı :

 Kronik B Hepatitli Çocuklarda İntreferon Tedavisinin Hematolojik Yan Etkileri

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Neonatal Tetanus İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan, Küçüködük Şükrü

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Pediatrics

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Meningitis Due To Salmonella İn Preterm Neonates

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Pediatrics

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Visceral Childhood Leishmaniasis İn Turkey

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Acta Paedıatrıca

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Effects Of High Dose Methotrexate On The Hemostatic System İn Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

Yazar Adı :

 Totan Mehmet, Dagdemir Ayhan, Ak Ali Riza, Albayrak Davut, Kucukoduk Sukru

Dergi Adı :

 Medical And Pediatric Oncology

Özgün Makale

 


2001, 4

Makale Adı :

 G Csf Related Capillary Leak Syndrome İn A Child With Leukemia

Yazar Adı :

 Dagdemir Ayhan, Albayrak Davut, Dilber Cengiz, Totan Mehmet

Dergi Adı :

 Leukemia And Lymphoma

Özgün Makale

 


2001, 1

Makale Adı :

 Middle Cerebral Arterial Occlusion İn A Child With Osteopetrosis Major

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 European Radıology

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Evans Syndrome Related To Hepatitis B Virus Infection A Case Responded To Only Lamivudine Therapy

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Pediatric Gastroenterology And Nutrition

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Eritrositlerde Birden Fazla Trofozoit İçeren İki Plasmodium Vivax Olgusu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Türk Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromu 230 Olgunun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Is Low Serum Complement 3 İn Henoch Schönlein Purpura Unusual And Of Prognostic Value

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 European Journal Of Pediatrics

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Hematolojik Ve Kardiyovasküler Komplikasyonlara Neden Olan Hepatit A Enfeksiyonu

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Henoch Schönlein Vaskülitli Olguların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 A Thracal Spinal Cord Teratoma Associated With Taussig Bing Anomaly İn A Newborn

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Teratology

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Natural Kıller Cell Numbers And Cytotoxıc Actıvıty In Pedıatrıc Hodgkın Dısease

Yazar Adı :

 Ikinciogullari Aydan, Dogu Figen, Babacan Emel, Oflaz Gul, Ertem Ulya, Yavuz Gulsan, Unal Emel, Gozdasoglu Sevgi, Tacyildiz Nurdan, Dagdemir Ayhan, Cavdar Ayhan O.

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology-Oncology

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 Soluble L Selectin İncreases İn The Cerebrospinal Fluid Prior To Meningeal İnvolvement İn Children With Acute Lymphoblastic Leukemia

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Leukemıa & Lymphoma

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Hodgkin S Disease İn 82 Turkish Children Diagnosed Over A 10 Year Period Epidemiological Clinical And Histopathologic Features And Prognosis With Prolonged Chemotherapy

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology And Oncology

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Antrasiklin Kardiyotoksisitesi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Klinik Bilimler Ve Doktor

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Coexistence Of Life Threatening Chemotherapy Related Leukoencephalopathy Saggital Sinus Trombosis And Multipl Organ Failure İn A Child With Acute Lymphoblastic Leukemia An Unusual Case With Clinical Recovery

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Leukemıa & Lymphoma

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Pancreatoblastoma İn A 3 Year Old Boy Case Report

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Cancer

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Appearence Of Large Granular Lymphoblasts At Relapse İn Acute Lymphoblastic Leukemia

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Pediatric Hematology And Oncology

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Burkitt S Lymphoma İn Turkish Children Diagnosed Over A 10 Year Period

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Pediatric Hematology And Oncology

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 İmmün Trombositopenik Purpura 82 Olgunun İzlem Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinkleri Pediatri

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Koleji Öğrencilerinin Sağlık Durumları Ve Sosyo Kültürel Yapıları

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Reflü Nefropatisi

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri

Özgün Makale

 

1988

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Stage 4S Neuroblastoma Experience with the TPOG Neuroblastoma Treatment Protocols 2003 and 2009 on Behalf of the Turkish Pediatric Oncology Group

Yazar Adı :

 İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Sevinir Betül Berrin, Hazar Volkan, Çeçen Refik Emre, Çorapcıoğlu Funda Vesile, Varan Ali, Akıcı Ferhan, Vergın Canan, Anak Seniye Sema, Aksoylar Serap, Dağdemir Ayhan, Emir Suna, Kebudi Rejin, Köksal Yavuz, Ocak Süheyla, Oguz Aynur, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 PEDIATRIC BLOOD CANCER

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Fetal Nöroblastom Prenatal Ultrasonografi (US) ve Manyetik Rezonans (MR) Bulguları

Yazar Adı :

 Aslan Serdar, Öztürk Mesut, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Sağlam Dilek, Çelik Handan, Dağdemir Ayhan

Etkinlik Adı :

 38. Ulusal Radyoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 A new approach for prostatic rhabdomyosarcoma in children: Laparoscopic prostatectomy

Yazar Adı :

 Özden Ender, Gülşen Murat, Akdeniz Fırat, Bostancı Yakup, Yakupoğlu Yarkın Kamil, Dağdemir Ayhan, Kartal İbrahim, Yılmaz Ali Faik, Sarıkaya Şaban

Etkinlik Adı :

 6th Meeting of the EAU Section of Uro-Technology in conjunction with the Italian Endourology Association (IEA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 A New Approach for Prostatic Rhabdomyosarcomain Children: Laparoscopic Prostatectomy

Yazar Adı :

 Özden Ender, Gülşen Murat, Öner Süleyman, Akdeniz Fırat, Bostancı Yakup, Yakupoğlu Yarkın Kamil, Dağdemir Ayhan, Kartal İbrahim, Yılmaz Ali Faik

Etkinlik Adı :

 36TH WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 09

Bildiri Adı :

 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Nöroblastom 2009 Protokolü (TPOG-NB-2009), Evre 4S Sonuçları

Yazar Adı :

 Çeçen Refik Emre, Varan Ali, Sevinir Betül Berrin, Hazar Volkan, Ocak Süheyla, Dağdemir Ayhan, Vural Sema, Çakır Fatma Betül, Akıcı Ferhan, Öniz Haldun, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 XXII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 TÜRK PEDIATRIK ONKOLOJI GRUBU ADINA GANGLIONÖROM TANILI HASTALARIN DEĞERLENDIRILMESI

Yazar Adı :

 Kızmazoğlu Deniz, İnce Dilek, Kurucu Nilgün, Varan Ali, Ünal Ekrem, Öniz Haldun, Aksoylar Serap, Sevinir Betül Berrin, Oğuz Aynur, Erbay Ayşe, Akıcı Ferhan, Güler Elif, Çorapçıoğlu Funda, Dağdemir Ayhan, Emir Suna, Tokuç Ayşe Gülnur, Ünal Emel, Vural Sema, Çakır Fatma Betül, Çeçen Refik Emre, Küpeli Serhan, Özyörük Derya, Şahin Gürses, Keskin Yıldırım Zuhal, Zülfikar Osman Bülent, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 23. ULUSAL KANSER KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Klinik Eğitim Döneminde Sınav Analizleri Bize Ne Söylüyor? IV. Sınıf Solunum ve Dolaşım Blok Sınav Analizi Örneği

Yazar Adı :

 Yavuz Rahman, Dağdemir Ayhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Klinik Eğitim Döneminde Ölçme ve Değerlendirme Süreci

Yazar Adı :

 Yavuz Rahman

Etkinlik Adı :

 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Klinik Eğitim Döneminde Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıyla İlgili Görüş ve Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yavuz Rahman, Günday Melike

Etkinlik Adı :

 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Klinik Dönemde Tıp Öğrencilerinin Mesleklerarası Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri Nedir?

Yazar Adı :

 Yavuz Rahman, Sönmez Maide Öykü

Etkinlik Adı :

 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Lymphadenopathy in children

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Etkinlik Adı :

 Mediterranean Congress of Pediatrics Consensus in Pediatrics and Neonatology, Hotel Kempinski, Sofya, Bulgaristan

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

2014, 04

Bildiri Adı :

 TPOG NÖROBLASTOMA 2009 PROTOKOL YÜKSEK RİSK GRUBU OYOLOG KÖK HÜCRE TEDAVİ KOLU GÜNCEL SONUÇLAR

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Çeçen Refik Emre, Güler Elif, Ünal Emel, Ünal Ekrem, Demirağ Bengü, Varan Ali, Dağdemir Ayhan, Hazar Volkan, Kansoy Savaş, Tokuç Ayşe Gülnur, Çorapçıoğlu Funda, Akyüz Canan, Kebudi Rejin, İnce Dilek, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 UKK 2018

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 TPOG Nöroblastom 2009 protokolu: Yüksek risk grubu-otolog kök hücre transplantasyonu tedavi kolu güncel ön sonuçları

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Çeçen Refik Emre, Emir Suna, Güler Elif, Ünal Ekrem, Demirağ Bengü, Varan Ali, Dağdemir Ayhan, Özyürek Derya, Hazar Volkan, Oğuz Aynur, Tokuç Ayşe Gülnur, Çorapçıoğlu Funda, Kebudi Rejin, Akıcı Ferhan, Köksal Yavuz, Özdemir Gül Nihal, Öniz Haldun, Ocak Süheyla, Özdemir Hamiyet Hekimci, İnce Dilek, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 TPOG-Nöroblastom 2009 Protokolü: Yüksek Risk Grubu-Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Tedavi Kolu Güncel ön Sonuçları

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Çeçen Refik Emre, Emir Suna, Güler Elif, Ünal Ekrem, Demirağ Bengü, Varan Ali, Dağdemir Ayhan, Özyürek Derya, Hazar Volkan, Kansoy Savaş, Oğuz Aynur, Tokuç Ayşe Gülnur, Çorapçıoğlu Funda, Ünal Emel, Akyüz Canan, Kebudi Rejin, Genç Dildar Bahar, Akıcı Ferhan, Köksal Yavuz, Özdemir Nihal Gül, Çıtak Elvan Çağlar, Öniz Haldun, Ocak Süheyla, Ataş Erman, Bozkurt Ceyhun, Yüksek Nazmiye, Taçyıldız Nurdan, Hekimci Özdemir Hamiyet, Doğan Mustafa, İnce Dilek, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 XX. ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 TPOG-NBL 2009 Protokolü, Yüksek Risk Grubu Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Kolu güncel sonuçları

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Çeçen Refik Emre, Emir Suna, Ünal Ekrem, Güler Elif, Demirağ Bengü, Varan Ali, Dağdemir Ayhan, Ozyürek Derya, Hazar Volkan, Oğuz Aynur, Tokuç Ayşe Gülnur, Çorapcıoğlu Funda Vesile, Kebudi Rejin, Akıcı Ferhan, Köksal Yavuz, Hekimci Özdemir Hamiyet, Özdemir Gül Nihal, Öniz Haldun, Ocak Süheyla, İnce Dilek, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 TPOG-NÖROBLASTOM 2009 PROTOKOLU: YÜKSEK RISK GRUBU- OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU TEDAVI KOLU GÜNCEL ÖN SONUÇLARI

Yazar Adı :

 Aksoylar Serap, Çeçen Refik Emre, Emir Suna, Güler Elif, Ünal Ekrem, Demirağ Bengü, Varan Ali, Dağdemir Ayhan, Özyürek Derya, Hazar Volkan, Kansoy Savaş, Oğuz Aynur, Tokuç Ayşe Gülnur, Çorapçıoğlu Funda, Ünal Emel, Akyüz Canan, Kebudi Rejin, Genç Bahar, Akıcı Ferhan, Köksal Yavuz, Özdemir Gül Nihal, Çıtak Elvan Çağlar, Öniz Haldun, Ocak Süheyla, Ataş Erman, Bozkurt Ceyhun, Yüksek Nazmiye, Taçyıldız Nurdan, Hekimci Özdemir Hamiyet, İnce Dilek, Olgun Hatice Nur

Etkinlik Adı :

 XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İlaç Nefrotoksisite ve Nörotoksisite Modelinde Kreatin ve Çeşitli Antioksidanların Vitamin E Karnitin vb Mitokondriyal DNA Üzerindeki Etkileri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çocukluk Çağı Maliyn Hastalıklarında Plazma Osteopontin Ve CD44 Düzeyi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Lenfoproliferatif hastalıklarda saç ve serumda selenyum çinko ve bakır düzeyleri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yüksek doz metotreksat uygulanan maliynensili çocuklarda vitamin A nın intestinal protektif etkisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Pediatrics

Yazar Adı :

 Dağdemir Ayhan

Yayınevi :

 Turkish National Pediatric Society, Ankara, Turkey

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.12.2013

 

2015

Yayın Adı :

 The Turkish Journal Of Pediatrics

Yazar Adı :

 Özen Hasan, Coşkun Turgay, Yurdakök Murat, Düzova Ali, Akgül Sinem, Aliefendioğlu Didem, Alp Handan, Anarat Ali, Arısoy Ayşe Engin, Atalay Semra, Bakkaloğlu Ezgü Sevcan Azime, Bertan Münevver, Bideci Aysun, Boduroğlu Osman Koray, Camcıoğlu Yıldız, Coşkun Mehmet Yavuz, Çoban Emine Asuman, Dağdemir Ayhan, Derman Orhan, Ekim Mesiha, Guliyev Nasib, Hasanoğlu Enver, Kurugöl Nuri Zafer, Kutluk Mustafa Tezer, Mıhçı Ercan, Mir Sevgi, Okumuş Nurullah, Örs Rahmi, Özmert Elif Nursel, Poyrazoğlu Muammer Hakan, Salman Nuran, Selimoğlu Muk

Yayınevi :

 Metaksan Matbaacılık

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

01.01.2017

 

2017

Yayın Adı :

 The Turkish Journal Of Pediatrics

Yazar Adı :

 Aliefendioğlu Didem, Alp Handan, Anarat Ali, Arısoy Ayşe Engin, Atalay Semra, Bakkaloğlu Ezgü Sevcan Azime, Bertan Münevver, Bideci Aysun, Boduroğlu Osman Koray, Camcıoğlu Yıldız, Coşkun Mehmet Yavuz, Çoban Emine Asuman, Dağdemir Ayhan, Derman Orhan, Ekim Mesiha, Guliyev Nasib, Hasanoğlu Enver, Khatami Ghulemrıza, Konstantopoulos Andreas, Kurugöl Nuri Zafer, Kutluk Mustafa Tezer, Mıhçı Ercan, Mir Sevgi, Okumuş Nurullah, Örs Rahmi, Namazova Baranova Leyla, Özen Hasan, Özmert Elif Nursel, Poyrazoğlu Muammer Hakan, Salman Nura

Yayınevi :

 Metaksan

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

01.01.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Pediatrics

Yazar Adı :

 Aliefendioğlu Didem, Alp Handan, Anarat Ali, Arısoy Ayşe Engin, Atalay Semra, Bakkaloğlu Ezgü Sevcan Azime, Bertan Münevver, Bideci Aysun, Boduroğlu Osman Koray, Camcıoğlu Yıldız, Coşkun Mehmet Yavuz, Çoban Emine Asuman, Dağdemir Ayhan, Derman Orhan, Ekim Mesiha, Guliyev Nasib, Hasanoğlu Enver, Khatami Gholamreza, Konstantopoulos Andreas, Kurugöl Nuri Zafer, Kutluk Mustafa Tezer, Mıhçı Ercan, Mir Sevgi, Namazovabaranova Leyla, Okumuş Nurullah, Örs Rahmi, Özen Hasan, Özmert Elif Nursel, Poyrazoğlu Muammer Hakan, Salman Nuran

Yayınevi :

 Meteksan

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

20.11.2016

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 The Turkish Journal Of Pediatrics

Yazar Adı :

 Aliefendioğlu Didem, Alp Handan, Anarat Ali, Arısoy Ayşe Engin, Atalay Semra, Bakkaloğlu Ezgü Sevcan Azime, Bertan Münevver, Bideci Aysun, Boduroğlu Osman Koray, Camcıoğlu Yıldız, Coşkun Mehmet Yavuz, Çoban Emine Asuman, Dağdemir Ayhan, Derman Orhan, Ekim Mesiha, Guliyev Nasib, Hasanoğlu Enver, Khatami Gholamreza, Konstantopoulos Andreas, Mir Sevgi, Namazova Baranova Leyla, Örs Rahmi, Poyrazoğlu M Hakan, Salman Nuran, Selimoğlu Ayşe, Türmen Tomris

Yayınevi :

 Meteksan

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Çocukluk çağı kanserli olgularımızın değerlendirilmesi

Yazar :

 Nurdoğan KARADAĞLIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2002

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Çocukluk çağı hodgkin dışı lenfoma olgularının epidemiyolojik özellikleri, tedavi sonuçları ve komplikasyonları

Yazar :

 İlker Tolga ÖZGEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2004

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Çocuk acil polikliniğine başvuran akut zehirlenme olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Yazar :

 Birgül MUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2006

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Çocukluk çağı periferik lenfadenopatili olguların retrospektif değerlendirilmesi

Yazar :

 Rumeysayasemin ÇİÇEK ÖKSÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2008

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Çocukluk çağında görülen mediasten kaynaklı tümörlerin retrospektif incelenmesi

Yazar :

 Ali Emre ÇETİNKOL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Çocukluk çağı hemanjiyomlarının retrospektif incelenmesi

Yazar :

 Ufuk ÖZKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Çocukluk çağı germ hücreli tümör olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Yazar :

 Arzu YOSMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2016

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Tedavi sonrası remisyonda olan çocukluk çağı lösemi ve lenfoma hastalarında obezite ve metabolik sendrom sıklığı ile klinik ve laboratuvar özellikleri

Yazar :

 Abdurrahman ALAÇAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 2000-2015 arasında tanı alan çocukluk çağı nöroblastom hastalarında 2003 ile 2009 TPOG kemoterapi protokollerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Esra BEKAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanılı hasta grubu ile kontrol grubu arasında FOG1 geninin ekspresyon paterninin karşılaştırılması

Yazar :

 Elza BALAKISHIYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Moleküler Tıp Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2000-2001

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2001-2002

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2002-2003

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2004-2005

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2003-2004

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2006-2007

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2007-2008

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2008-2009

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:13:31

 

2015-01-20 16:13:31

 

2005-2006

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2000-2001

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2001-2002

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2002-2003

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2003-2004

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2006-2007

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2005-2006

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2007-2008

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2008-2009

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Lenfomalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-20 16:12:11

 

2015-01-20 16:12:11

 

2004-2005

2019
 • 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2012

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2011

  Bilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2009

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2012

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2003
  - 2009

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2003

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2000

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1999

  Sağlık Bakanlığı Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi

  Başasistan

 • 1993
  - 1996

  Sağlık Bakanlığı Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi

  Yandal Uzmanlık Asistanı

 • 1992
  - 1993

  Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi

  Uzman Doktor

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr