İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ayhans@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Matematik
Anahtar Kelimeler Geometri
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008 -
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Uygulamalı Lineer Cebir 9 Baskıdan Çeviri Bölüm Yazarı

2010

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Relatıons Between The Frames Of A Curveand Its Pedal In E3

Yazar Adı :

 Bayar Feray, Tul Sıdıka, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Science And Arts

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 On Relaxed Elastic Lines Of The Second Type On An Oriented Surface İn The Galilean Space G3

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Stachel Hellmuth, Tutar Ayhan

Dergi Adı :

 Results İn Mathematics

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 The Evolute Surface Of A Surface Which Parameter Lines Are Lines Of Curvature İn E4

Yazar Adı :

 Tul Sıdıka, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Science And Arts

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Connectıon Preservıng Maps And Some Applıcatıons

Yazar Adı :

 Bayar Feray, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Hadronic Journal

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 The Dıscrımınant Of The Second Fundamental Forms Under Connectıon Preservıng Map

Yazar Adı :

 Bayar Feray, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Science And Arts

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 On The Normal Curvatures Of Hypersurfaces Underthe Conformal Maps

Yazar Adı :

 Bayar Feray, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Science And Arts

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 On Integral Invarıants Of Ruled Surfaces Generatedby The Darboux Frames Of The Transversalıntersectıon Curve Of Two Surfaces In E 3

Yazar Adı :

 As Engin, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Journal Of Science And Arts

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 On The Pedal Surfaces Of 2 D Surfaces With The Constant Support Function İn E 4

Yazar Adı :

 As Engin, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Pure Mathematıcal Scıences

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 On The Characteristic Properties Of The Hyperpedal Surfaces İn N 1 Dimensional Euclidean Space

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Kuruoğlu Nuri

Dergi Adı :

 Pure And Applied Mathematika Science

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 On The Characteristic Properties Of The Reciprocal Surfaces İn The Euclidean Space

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Kuruoğlu Nuri

Dergi Adı :

 International Journal Of Applied Math

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 On The Some New Characteristic Properties Of The Reciprocal Hypersurface With Constant Support Function İn N 1 Dimensional Euclidean Space

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Kuruoğlu Nuri

Dergi Adı :

 Bulletin Of Pure And Applied Science

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 On The Some New Characteristic Properties Of The A Pedal Hypersurfaceof A Hypersurface With The Constant Support Function İn N 1 Dimensional Euclidean Space

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Kuruoğlu Nuri

Dergi Adı :

 Communications Faculty Of Sciences University Of Ankara

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 On The Characteristic Properties Of The Plane Pedal Curves

Yazar Adı :

 Sarıoğlugil Ayhan, Kuruoğlu Nuri, Çalışkan Mustafa

Dergi Adı :

 Pure And Applied Mathematika Sciences

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 On The Characteristic Properties Of The A Pedal Surfaces İn The Euclidean Space

Yazar Adı :

 Kuruoğlu Nuri, Sarıoğlugil Ayhan

Dergi Adı :

 Communications Faculty Of Sciences University Of Ankara

Özgün Makale

 

1993

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 THE DISCRIMINANT OF THE SECOND FUNDAMENTAL FORMS UNDER CONNECTION PRESERVING MAP

Yazar Adı :

 Bayar Feray, Sarıoğlugil Ayhan

Etkinlik Adı :

 COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 On parallel type surfaces in E4

Yazar Adı :

 Tul Sıdıka, Sarıoğlugil Ayhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 LİSANSÜSTÜ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

Proje Konusu :

 Heisenberg Uzayında Eğrilerin Diferensiyel Geometrisi

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

IĞDIR

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

EBSCO

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Reciprocal hiperyüzeylerinin bazı karakteristik özellikleri

Yazar :

 Ayça SUNMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Heisenberg uzayında eğrilerin diferensiyel geometrisi

Yazar :

 Sıdıka TUL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Paralel yüzeyler üzerine

Yazar :

 Gülsüm GÜVELİ TÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Dual uzayda paralel equidistant regle yüzeyler

Yazar :

 Sümeyye GÜR

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Dört boyutlu Öklid uzayında iki boyutlu yüzeylerin pedallarının karakteristik özellikleri

Yazar :

 Engin AS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Uzay formlarında lineer Weingarten yüzeyleri

Yazar :

 Feray BAYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 E^4 de paralel benzeri yüzeyler

Yazar :

 Sıdıka TUL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Konneksiyon koruyan dönüşümler ve bazı uygulamaları

Yazar :

 Feray BAYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

2019
 • 2008

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Geometri Anabilim Dalı

 • 1998

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Geometri Anabilim Dalı

 • 1989
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr