İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: aykaptan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Tasarım
Anahtar Kelimeler Grafik Tasarımı
Görsel Tasarım
İlustrasyon
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sanatta Yeterlik Anadolu Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2013 -
Profesör Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013 - 2016
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Işıkla Resmedenler

Bölüm Adı :

 Ata Yakup Kaptan Söylem Yaşam

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Tekin Ertuğ

2017

Kitap Adı :

 Fotoğrafımızda 1960 Dan Günümüze

Bölüm Adı :

 Ata Yakup Kaptan

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Prof. Dr. Güler Ertan, Leyla Emektar

2017

Kitap Adı :

 Ustaca Fotoğraflar Türk Fotoğraf Sanatının 20 Ustasından 220 Fotoğraf Bilgi

Bölüm Adı :

 Ata Yakup Kaptan Fotoğrafları Bölümü

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Serbülent Özkan

2016

Kitap Adı :

 Çocukta Sanat Eğitimi Ve Yaratıcılık Çocuğun Duygusal Ve Sosyal Gelişimine Etkisi

Bölüm Adı :

 Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Eğitiminin

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Doç. Dr. Halit Turgay Ünalan

2016

Kitap Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

2006

Kitap Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

2006

Kitap Adı :

 Temel Fotoğrafçılık

Bölüm Adı :

 Fotoğraf Okuma Ve Kompozisyon

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Doç.dr. Turgay Ünalan


2018

Kitap Adı :

 Temel Fotoğrafçılık

Bölüm Adı :

 Sayısal-Dijital Fotoğrafçılık

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Editör Adı :

 Doç.dr. Turgay Ünalan


2018

Kitap Adı :

 Görsel Estetik

Bölüm Adı :

 Fotoğraf Keşfi Ve Tekniği

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup, Ünalan Halit Turgay

Editör Adı :

 Toprak Mustafa

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 7-9 Yaş Eğitim Hedefli Yeni Medya Yazılımlarının Görsel Tasarımı Ve Örnek Bir İnceleme: Morpa Kampüs

Yazar Adı :

 Aydemir Dilek, Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Turkish Studies Information Technologies And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri

Yazar Adı :

 Baş Şenay, Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Erzincan Eğitim Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Okul Öncesine Yönelik Hareketli Masal Kitapları İllüstrasyonlarının Tasarımı Ve Bir Masal Kitabı Uygulaması

Yazar Adı :

 Arifoğlu Gökçe, Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması

Yazar Adı :

 Baş Şenay, Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Oyun Ve Öğrenme Aracı Olarak Çocuk Mobil Uygulamaları

Yazar Adı :

 Topuz Begüm, Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedogoji Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup, Aslan Hasbi

Dergi Adı :

 Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Lisans Düzeyindeki Resim Ataölye Derslerinde Plastik Anlayışın Öğretimi Kavramlar Ve Terimler Kastamonu Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi 2011

Yazar Adı :

 Ata Yakup Kaptan, Engin Ümer

Dergi Adı :

 Hakemli Dergi

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları Ve Sorunlara Çözüm Önerileri İnönü Ünv Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Ve Tasarım Dergisi 2011

Yazar Adı :

 Ata Yakup Kaptan, Kader Sürmeli

Dergi Adı :

 Hakemli Dergi

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları Ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi Ondokuzmayıs Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi 19 2005

Yazar Adı :

 Ata Yakup Kaptan, Serpil Kaptan

Dergi Adı :

 Hakemli Dergi

Özgün Makale

 


2005, 5

Makale Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Ders İçeriği Olarak Yazı Ve Tipografinin Önemi Ondokuzmayıs Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi 19 2005

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Dergi Adı :

 Hakemli Dergi

Özgün Makale

 


2005, 5

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ÇOCUK EDEBİYATINDA GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI OLARAK HAREKETLİ KİTAP İLLÜSTRASYONLARI (POP-UP KİTAPLAR)

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup, Arifoğlu Gökçe

Etkinlik Adı :

 International Educational Technology Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Oyun ve Öğrenme Aracı Olarak Çocuk Mobil Uygulamaları

Yazar Adı :

 Topuz Begüm, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Yeni Medya Platformlarının Öğrenci Merkezli Eğitime Katkıları

Yazar Adı :

 Aydemir Dilek, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU UETS-2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 “TÜRKİYE’xxDEKİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ ATÖLYE MEKANLARININ DURUM İNCELEMESİ VE ATÖLYENİN ÖNEMİ”

Yazar Adı :

 Şebnem İnan, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 POP UP BOOKS AS AN INTERACTIVE MATERIAL FOR PRESCHOOL CHILDREN

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup, Arifoğlu Gökçe

Etkinlik Adı :

 IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 10

Bildiri Adı :

 BANKSY’NİN PERFORMANSLARININ ALIMLAMA ESTETİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Kuzu Ekin Su, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Yeni Medya Yazılımlarında Bir Görsel İletişim Tasarımı Ürünü Olarak Caps’ler

Yazar Adı :

 Aydemir Dilek, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 03-07 Mayıs, 2017 - Muğla2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, May, 03-07,2017 - Mugla

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 06

Bildiri Adı :

 MEB Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi Atölye Donanım ve Mekan Gereklilikleri

Yazar Adı :

 Şebnem İnan, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Görsel İletişim Tasarımında Yazısız Tasarım: Poster

Yazar Adı :

 Topuz Begüm, Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 06

Bildiri Adı :

 FOTOĞRAFIN GELECEĞİ

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 6. Uluslarası Ankara Fotoğraf Günleri

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 FOTOĞRAF VE HAREKETLİ GÖRÜNTÜ

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI 1. EFELER BELEDİYESİ SANAT ÇALIŞTAYI

Uluslararası

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Grafik Tasarımı Eğitimi Kapsamında Afiş Tasarımı Uygulama ve Çözümleme Süreçlerinde Göstergebilimsel Çözümleme Yönteminin Kullanımı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İmece2009 Sanat Sempozyumu 239 250 Eskişehir Ekim 2009

Yazar Adı :

 Ata Yakup Kaptan, Aytaç Özmutlu

Etkinlik Adı :

 Uluslararası, Tam metin olarak yayınlanmıştır

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Çocuk Dergilerinin Grafik Tasarımı Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOGEM 3 Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Ankara Ekim 2011

Yazar Adı :

 Kader Sürmeli, Ata Yakup Kaptan

Etkinlik Adı :

 Tam metin olarak yayınlanmuştır

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Baudrillard ın Simülasyon Evresinin Sanat ve Sürrealist İmge Gerçek Yaklaşımıyla İlişkisi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Ulusal Sanat Sempozyumu 239 250 Ankara Ekim 2006

Yazar Adı :

 Engin Ümer, Ata Yakup Kaptan

Etkinlik Adı :

 Tam metin olarak yayınlanmuştır

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sanat ve Tasarım Eğitimi ve Gelecek Kaygısı konulu oturumda panel bildirisi sunumu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Eğitimine Eleştirel Bakışlar Konulu paneller dizisi kapsamında2006

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 Panel Kitapçığı

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 7 12 Yaş Grubuna Yönelik WEB Sitelerinin Tasarım Sorunları M E B Özel Meralcan Okulları 2 Ulusal Bilgi Şölenii Sempozyumu 305 309 Samsun 2004

Yazar Adı :

 Serpil Kaptan, Ata Yakup Kaptan

Etkinlik Adı :

 Tam Metin Olarak Bildiri Kitabı ve CD

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri nde Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimine Yönelik İçerik ve Öneriler İnönü Üniversitesi 8 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 509 510 Malatya 2004 ISBN 975 8573 04 7

Yazar Adı :

 İ Halil Türker, Ata Yakup Kaptan

Etkinlik Adı :

 Tam Metin Olarak Bildiri Kitabı ve CD

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Estetik ve Resim İş Eğitimi Kapsamında Oyun Güdüsü Gazi Üniversitesii 2 Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu Cilt 2 187 192 Ankara 2004

Yazar Adı :

 Kaptan Ata Yakup

Etkinlik Adı :

 2. Sempozyum, Tam Metin Bildiri Kitabı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Sanat İle Gülen Yüzler

Proje Konusu :

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ordu Valiliği ve Altın Ordu Belediyesi Sanat İle Gülen Yüzler Projesi

01.01.2016

 

09.03.2016

 

Uzman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Gezici Bilim Okulu Küçük Bilim İnsanı Yeti ştirme Projesi II

Proje Konusu :

 Bu projeyle ulaşımı zor ve ekonomik seviyesi düşük kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul 8 sınıf köy çocuklarını projeye dâhil edilerek bu öğrencilerin temel fen eğitimi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak çevreye doğaya ve temel fen konularına karşı ilgilerini artırarak gelecekte bilim adına neler başarabileceklerini göstermeyi temel olarak amaçlamaktadır

09.08.2015

 

13.09.2015

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 TÜBİTAK PROJESİ 2013 ASTRONOMİ ÖĞRENMEME ENGEL YOK

Proje Konusu :

 işitme engelli öğrenciler için astronomi öğretii işaret dili çözümü ve mevsimlerin sahada güneş hareketleriyle fotoğraflanarak öğretimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI VE NOVARTİS İN birlikte geliştirdiği Tarihi Hastaneler Gureba Hastaneleri nden Memleket Hastanelerine İlk Sivil Hastaneler adlı kültürel projede görsel çözümleri için görev almıştır Proje Aralık 2009 da sonuçlanmış ve ISBN 978 975 92061 8 5 kodla yayınlanmıştır İSTANBUL 2009

Proje Konusu :

  Tarihi Hastaneler Gureba Hastaneleri nden Memleket Hastanelerine İlk Sivil Hastaneler

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 AB PROJESİ OLAN ERASMUS PROGRAMI İLE LATVIA REZEKNES AUGSTSKOLA UNIVERSITY EDUCATİON AND DESİGN FACULTY Design and Craft Department da Erasmus Teaching Assignment Programme Letonya 2012

Proje Konusu :

 Teaching Assignment Programme

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROJESİ İstanbul 2010 Kapsamında SANATIN ANADOLU AYDINLANMASI PROJESİ Kapsamında projeye katılım İstanbul 2010

Proje Konusu :

  SANATIN ANADOLU AYDINLANMASI PROJESİ

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Doğa ve İnsan Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ulubey Meslek Yüksek Okulu Galerisi

Düzenleyenler :

 Ordu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.12.2017

 

11.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 ARALIK KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Düzenleyenler :

 ORDU ÜNİVERSİTESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.12.2017

 

29.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 ANKARA SANAT FUARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 ATO CONGRESIUM

Düzenleyenler :

 EFELER BELEDİYESİ KATKILARIYLA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.03.2017

 

19.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 SİNERJİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ UZEM BİNASI FUAYESİ

Düzenleyenler :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.02.2017

 

26.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 HERE AND THERE - ARADA DEREDE

Etkinlik Yeri :

 LINDA FAREL GALERIE

Düzenleyenler :

 KARAMA SANATÇILAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.01.2017

 

03.02.2017

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Fransızca

2017, 02

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLAR ARASI EFELER BELEDİYESİ SANAT ÇALIŞTAYI KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 MİLLİ AYDIN BANKASI KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 ULUSLAR ARASI SANATÇILAR

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.05.2017

 

30.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 FOTOĞRAFIMIZDA 1960 DAN GÜNÜMÜZE

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

Düzenleyenler :

 TÜRK FOTOĞRAF SANATÇILARI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.05.2017

 

31.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 ARINMA - KATARSİS SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 KASATAMANU İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ SERGİ SALONU HAMAM

Düzenleyenler :

 ÇEŞİTİLİ ÜNİVERSİTELERDEN SANATÇILAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.04.2017

 

27.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Karadeniz Bölgesi GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu Üniversitesi Sanat Galerisi, KASTAMONU

Düzenleyenler :

 Karadeniz Üniversiteleri Öğretim Elamanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.05.2017

 

20.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.02.2017

 

18.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya

Düzenleyenler :

 OMÜ Öğretim Elamanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2017

 

21.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Türk Amerikan Derneği Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.01.2017

 

02.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.01.2017

 

12.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.03.2017

 

31.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 OTAT GIDA ULUSAL INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 OTAT GIDA SAMSUN

Düzenleyenler :

 OTAT GIDA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.02.2016

 

14.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 4 Mevsim Yozgat Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Yoızgat Valiliği

Düzenleyenler :

 Yozgat Valiliği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.10.2016

 

30.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 11

Etkinlik Adı :

 Anadoluda Yaşam Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Osmaniye Belediyesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Osmaniye Belediyesi ve Anadolu Fotoğraf Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.03.2016

 

25.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Jurili Zaman ve İnsan Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Omü Mustafa Güneş Doğdu Kampüsü

Düzenleyenler :

 OMÜ İletişim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.12.2016

 

14.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 HAYATTAN KARELER 2- JURİLİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ MUSTAFA GÜNEŞ DOĞDU KAMPÜSÜ

Düzenleyenler :

 Omü İletişim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.05.2016

 

11.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 “Altın Safran Fotoğraf Yarışması”

Etkinlik Yeri :

 Safranbolu Belediyesi Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Safranbolu Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.09.2015

 

10.09.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 ''Kardeşlik'' Temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri :

 VAN TUŞBA BELEDİYESİ

Düzenleyenler :

 Tuşba Belediyesi - Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) ''Kardeşlik'' Temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.12.2016

 

18.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 11

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

27.12.2016

 

27.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Kuzalan Fotomaratonu Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Gezfod Dernek Binası

Düzenleyenler :

 MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.11.2016

 

06.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 11

Etkinlik Adı :

 INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 THE BODRUMCUP 2016 - BODRUM MARINA

Düzenleyenler :

 THE BODRUMCUP 2016 - BOFSAD

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.10.2016

 

26.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 11

Etkinlik Adı :

 RİZEDE DOĞA VE MANZARA FOTOĞRAF YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 RİZE VALİLİĞİ

Düzenleyenler :

 RİZE VALİLİĞİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.06.2016

 

15.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 ZEKİ SEZGİN FOTOMARATONU YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 TRABZON

Düzenleyenler :

 AKÇAABAT BELEDİYESİ VE TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.07.2016

 

16.07.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 07

Etkinlik Adı :

 FOTOĞRAF YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 GİRESUN TİCARET BORSASI

Düzenleyenler :

 GİRESUN TİCARET BORSASI V

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.10.2016

 

07.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 10

Etkinlik Adı :

 6. ULUSLARARASI ANKARA FOTOĞRAF GÜNLERİ

Etkinlik Yeri :

 ANAKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 FOTOĞRAF SANATI KURUMU, KÜLTÜR BAKANLIĞI

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.03.2016

 

31.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Gösteriler / Multivizyon Gösterileri

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Genç İletişimciler İFGİ Haber ve Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri :

 OMÜ İletişim Fakültesi

Düzenleyenler :

 Omü İletişim Fakültesi Dekanlığı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.06.2016

 

15.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL GLIWICE XI. GRAPHIC COMPETITION FOR EXLIBRIS

Etkinlik Yeri :

 GLIWICE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GLIWICACH

Düzenleyenler :

 GLIWICE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GLIWICACH

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2016

 

31.07.2016

 

POLONYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2016, 07

Etkinlik Adı :

 The Bodrumcup 2016 Yelken Sporou Fotoğrafçılığı Çekim Teknikleri

Etkinlik Yeri :

 Bodrum Marina Fahri Kaptan Gemisi ve Ege Denizi Boyunca

Düzenleyenler :

 The Bodrumcup 28, Organizasyon

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

17.10.2016

 

23.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 8. MALATYA KERVANSARAY BULUŞMASI KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Battal Gazi Belediyesi Kervansaray Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Battal Gazi Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.09.2016

 

13.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN SANAT MERKEZİ

Düzenleyenler :

 SAMSUN BELEDİYESİ VE MİLLİ PARKLAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.02.2016

 

03.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 "FOTOĞRAF AŞKINA" KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.03.2016

 

21.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 ARADA DEREDE - I KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 ÜRÜN SANAT GALERİSİ - İSTANBUL

Düzenleyenler :

 ÜRÜN SANAT GALERİSİ AKADEMİSYEN SANATÇILAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.12.2016

 

10.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 06

Etkinlik Adı :

 OMÜ ÖĞRETİM ELAMANLARI KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.06.2016

 

10.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 06

Etkinlik Adı :

 BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ - OMÜ ÖĞRETİM ELAMANLARI KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 SWISS OTEL BÜYÜK EFES SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 BÜYÜK EFES SANAT İZMİ,R BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.02.2016

 

21.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 02

Etkinlik Adı :

 ULUSLAR ARASI SANAT FESTİVALİ KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 KUŞADASI BELEDİYESİ ALAMAKİ KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 KUŞADASI BELEDİYESİ VE INTERNATIONAL ACTİVIST SANATÇILAR ASSOCIATION

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.05.2016

 

21.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLAR ARASI ALANYA KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 ALANYA KAPTANS HOTEL SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 ALANYA BELEDİYESİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.04.2016

 

20.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Ordu Üniversitesi 10. YIL Güzel Sanatlar Fakültesi 1. KARADENİZ BÖLGESİ GSF/STF VE GSE BÖLÜMLERİ KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Ordu Üniversitesi Sanat Galerisi, Morfoloji Binası - ORDU

Düzenleyenler :

 Ordu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.03.2016

 

08.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 1, ULUSLAR ARASI EFELER BELEDİYESİ FOTOĞRAF ÇALIŞTAYI KARMA SEGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Aydın Merkez Bankası Kültür Merkezi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Aydın Efeler Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.11.2016

 

20.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 11

Etkinlik Adı :

 14. Geleneksel Samsun Çarşı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Çarşı Mağazası Toplantı Salonu

Düzenleyenler :

 Çarşı Mağazası ve MEB katkılarıyla

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.12.2015

 

28.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Kızlırmağı Anlamak Konulu Fotoğraf Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Mili Parklar Müdürlüğü Kızılırmak Deltası

Düzenleyenler :

 Mili Parklar Müdürlüğü , Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.12.2015

 

20.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 İnsan ve Yaşam Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Türkiye Yeşilay Cemiyeti

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2015

 

07.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Ünv. GSE Öğretim Elamanları 29 EKİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Pera Sanat Akademi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Eğitim Fak. GSE Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2015

 

31.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 “Giresun ve Fındık Konulu Fotoğraf Yarışması” Juri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Giresun Ticaret Borsası Salonu

Düzenleyenler :

 Giresun Ticaret Borsası

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.10.2015

 

17.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 “Fair Play Konulu Karikatür Yarışması”

Etkinlik Yeri :

 Spor Bakanlığı İlkadım Gençlik Merkezi - Juri Üyeliği

Düzenleyenler :

 Spor Bakanlığı İlkadım Gençlik Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.09.2015

 

19.09.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 “Yedi Değirmenler Konulu Fotomaraton Yarışması”

Etkinlik Yeri :

 Giresun GEZFOD Binası

Düzenleyenler :

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve TFSF Patronajlı yarışma

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

31.05.2015

 

31.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 “Anıtkabir Konulu Fotoğraf Yarışması”

Etkinlik Yeri :

 Anıtkabir Komutanlığı Binası

Düzenleyenler :

 Kenel Kurmay Başkanlığı Anıt Kabir Komutanlığı ve Anıtkabir Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.05.2015

 

22.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 FineArt Baskı Hizmetleri “Bu Memleket Bizim” Temalı Geleneksel III. Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Beşiktaş Belediyesi Ortaköy Sanat Galerisi / 2015

Düzenleyenler :

 FineArt Baskı Hizmetleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.02.2015

 

28.02.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 02

Etkinlik Adı :

 “Anadoluda Yaşam” Konulu Karma Fotoğraf Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Tarihi Muhalimler Birliği Sanat Galerisi / KARABÜK

Düzenleyenler :

 Safranbolu Belediyesi Altın Safran Fotoğraf Festivali ve Anadolu Fotoğraf Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.10.2015

 

17.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Ondıkuz Mayıs Ünv. GSE Öğretim Elamanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Pera Sanat Akademi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Pera Sanat Akademi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2015

 

29.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Ordu ve Çankırı Ünv. Öğretim Elamanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ordu Umut Verdi Sanat Galerisi –Ofsad / ORDU

Düzenleyenler :

 Ordu Ünv. ve Çankırı Ünv

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.11.2015

 

21.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 “Sinerji” Konulu Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Giresun Üniversitesi, Tirebolu İletişim Fakültesi Sanat Galerisi / GİRESUN

Düzenleyenler :

 Marmaris Belediyesi ve Giresun Ünv.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.05.2015

 

19.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 “KADINIM” Konulu Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Afyon Lisesi Sergi Salonu AFYON [Ulusal]

Düzenleyenler :

 Afyon Lisesi Sergi Salonu AFYON 2015, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Afyon FRİG Fotoğraf Derneği Ortaklığıyla

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2015

 

13.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 "USTALAR" İsimli KİŞİSEL FOTOĞRAF GÖSTERİSİ

Etkinlik Yeri :

 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İLETİŞİMİ

Düzenleyenler :

 Maltepe Üniversitesi Kongre Kültür Salonu

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

28.04.2015

 

29.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Gösteriler / Multivizyon Gösterileri

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 “Görme Biçimleri” konulu KİŞİSEL GÖSTERİM 2015

Etkinlik Yeri :

 Bodrum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Delfi Otel Salonu BOFSAD

Düzenleyenler :

 Bodrum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Delfi Otel Salonu [Ulusal]

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.02.2015

 

27.02.2015

 

TÜRKİYE

 

Gösteriler / Multivizyon Gösterileri

 

Türkçe

2015, 02

Etkinlik Adı :

 12 cm. Exposicion

Etkinlik Yeri :

 La Capilla Ga galeria de arte Argudeas

Düzenleyenler :

 Exposición colectiva de pintura

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.03.2018

 

15.04.2018

 

İSPANYA

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İspanyolca

2018, 04

Etkinlik Adı :

 EXPOSICIÓN 12cm.

Etkinlik Yeri :

 EXPOSICIÓN 12cm. ESTA EN FRANCIA - Hendaya

Düzenleyenler :

 Exposition de peinture de groupe

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.02.2018

 

28.02.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Fransızca

2018, 02

Etkinlik Adı :

 12 cm Group eExhibition

Etkinlik Yeri :

 Praca De Republica Artgallery 4950-50 Mancao

Düzenleyenler :

 Republica Artgallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2018

 

30.07.2018

 

PORTEKİZ

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Portekizce

2018, 07

Etkinlik Adı :

 x.ULUSLARARASI KATILIMLI MELİTADAN BATTAL GAZİYE KERVAN SARAY BULUŞMASI GÜNCEL SANAT SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Malatya Battalgazi Belediyesi Kervansaray Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Battalgazi Belediyesi organizasyonuyla

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.09.2018

 

25.09.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 09

Etkinlik Adı :

 ARA’LIK KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Etkinlik Yeri :

 ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Karma Fotoğraf Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.12.2018

 

31.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Eve Dönüş 12.cm Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul Galeri Diani

Düzenleyenler :

 Galeri Diani Seçkisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.12.2018

 

29.06.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2018, 06

Etkinlik Adı :

 GRHD 7. Renkler ve Yansımalar Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Giresun Can Akengin Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Giresun Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.05.2018

 

07.06.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2018, 06

Etkinlik Adı :

 Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi GSF Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.11.2018

 

28.09.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 09

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elamanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.09.2018

 

20.09.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 09

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ablok Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.11.2018

 

07.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Elamanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Eğitim Fakültesi Sergi salonu A Blok

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2018

 

30.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 08 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK fUAYE aLANI

Düzenleyenler :

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2018

 

13.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLAR ARASI ESKİŞEHİR FOTĞRAF BULUŞMASI

Etkinlik Yeri :

 Turrgut Özakman Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Eskişehir Sanat Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.10.2019

 

15.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Ceyhun Atıf Kansu 100. Yıl “Kadın” Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 TED ÜNİVERSİTESİ AHMET ERSAN FUAYE ALANI

Düzenleyenler :

 TED ÜNİVERSİTESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.05.2019

 

30.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 05

Etkinlik Adı :

 MİLLİ MÜCADELEMİZİN 100. YILI ANISINA ULUSLARASI AFİŞ TASARIMLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Yeni Rektörlük Fuaye Sergi Salonu’xxnda (Güre Yerleşkesi)

Düzenleyenler :

 Giresun ÜNV GGSF Grafik Tasarım Bölümü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.05.2019

 

31.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 International Day For The Elimination of Violence Against Women

Etkinlik Yeri :

 Yeni Rektörlük Binası Fuaye Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Giresun Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.11.2019

 

29.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Manas University İnternational Art and Design Exibition ”Transformation”

Etkinlik Yeri :

 Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 2019 Prpf. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.04.2019

 

17.05.2019

 

KIRGIZİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2019, 05

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL POSTER EXIBITION ”BAUHAUS””

Etkinlik Yeri :

 Giresun Üniversitesi Rektörlük Yeni Binası Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Giresun Üniversitesi GSF

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

30.04.2019

 

10.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Ceyhun Atıf Kansu 100. Yıl “Kadın” Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çağdaş Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 Çankaya Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.11.2019

 

27.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Projesi Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Büyük Şehir Belediyesi Samsun Sanat Galerisi / SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2019

 

26.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Türkiye Baskı Resim sanatçıları sergisi

Etkinlik Yeri :

 Yakın Doğu Üniversitesi Hastahane sanat galerisi

Düzenleyenler :

 Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.09.2019

 

20.09.2019

 

KKTC

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 2. Milli Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Projesi,

Etkinlik Yeri :

 12- 22 Haziran 2019, Hazeranlar Konağı Sergi Salonu, Amasya

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı, Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2019

 

22.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 1.Milli Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Projesi,

Etkinlik Yeri :

 4- 5 Mayıs 2019, Samsun Sanat Merkezi Fuaye Alanı, Atakum/ Samsun

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.05.2019

 

05.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Uluslararası anı Para tasarımı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ahmet Göğüş Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Hacettepe Üniversitesi Kuratör : İncilay Yurdakul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2018

 

12.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 USTALAR ULUSLARARASI KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Galeri Mavist Rasimpaşa Mahallesi Kadıköy

Düzenleyenler :

 Galeri Mavist Kuratör: Melihat Tüzün

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.01.2019

 

20.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 02

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI

Tasarım Özeti :

 ODÜ 10. yıl kapsamında düzenlenen kurumsal kimlik tasarımları

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan, Adem Yücel

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 GRAFİK ÜRÜNLER TASARIMI

Tasarım Özeti :

 Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi için grafik ürünler tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 KİTAP KAPAK TASARIMI

Tasarım Özeti :

 Türkiye Parakendeciler Federasyonu "Gıda Parakendecisinin Ateşle İmtihanı Müşteri Memnuniyeti Kitabı"

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 AFİŞ TASARIMI - THE BODRUMCUP 2016 "Yelken Sporu Çekim Teknikleri" workshop Afiş,

Tasarım Özeti :

 THE BODRUMCUP 2016 "Yelken Sporu Çekim Teknikleri" workshop Afiş,

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 10

Tasarım Adı :

 AFİŞ TASARIMI-Ordu Üniversitesi GSF 08 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferans Afişi

Tasarım Özeti :

 Ordu Üniversitesi GSF 08 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferans Afişi "Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler"

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 03

Tasarım Adı :

 Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi LOGO Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Tasarım&Uygulama Ata Yakup Kaptan

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 01

Tasarım Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği Konseri Afişi

Tasarım Özeti :

 Tasarım&Uygulama

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 12

Tasarım Adı :

 ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Tasarım&Uygulama

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 03

Tasarım Adı :

 Ordu Üniversitesi Kurumsal Kimlik Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Tasarım&Uygulama

Tasarım Sahipleri :

 Ata Yakup Kaptan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 06

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 OMÜ Yurdışı Yayın AGED desteği kapsamında Bilimsel Teşvik Ödülü

2009

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 OMÜ Yurdışı Yayınları İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca, OMÜ Vakfı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

2008

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dâhildir. Dergimiz EBSCO-CEEAS

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences Akademık Dızın

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences Akademık Dızın

 

MERSİN

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

ULAKBİM EBSCO ERIHPLUS JOURNAL FACTOR INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING SCIENTIFIC INDEXING SERVICE DRJI ASOS DERGIPARK SOBIAD TURK EĞİTİM İNDEKSİ ARASTIRMAX ISAM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesibodrum Güzel Sanatlar Fakültesiuluslararası Sanat Sempozyumu“Sanat, Gerçeklik Ve Paradoks”

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesibodrum Güzel Sanatlar Fakültesiuluslararası Sanat Sempozyumu“Sanat, Gerçeklik Ve Paradoks”

 

MUĞLA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Aduef Ebd Adu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Aduef Ebd Adu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Aydın

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim Dergi Park Asos Sobiad

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Trakya Üniversitesi İibf Edergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Trakya Üniversitesi İibf Edergisi

 

Edirne

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SOBIAD ASOS EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Sine Filozofi Hakemli Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sine Filozofi Hakemli Dergisi

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi Gsf Sanat Tasarım Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi Gsf Sanat Tasarım Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesibodrum Güzel Sanatlar Fakültesiuluslararası Sanat Sempozyumu“Sanat, Gerçeklik Ve Paradoks”

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesibodrum Güzel Sanatlar Fakültesiuluslararası Sanat Sempozyumu“Sanat, Gerçeklik Ve Paradoks”

 

Muğla

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

Yayın Yeri :

 Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi Gstf Sanat & Tasarım Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi Gstf Sanat & Tasarım Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim - Ebsco

 

Yayın Yeri :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO ve DOAJ

 

Yayın Yeri :

 Adıyaman Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Adıyaman Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Adyaman

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

Yayın Yeri :

 Ç.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ç.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, ULAKBİM, SBVT

 

Yayın Yeri :

 Sanat Tasarım Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sanat Tasarım Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

JOURNAL SEEKER -ACADEMİC

 

Yayın Yeri :

 Ç.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ç.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, ULAKBİM, SBVT

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Türkiye'de 7-12 yaş seviyesi masal kitapları illüstrasyonlarına eleştirel bir bakış ve öneriler

Yazar :

 Kader SÜRMELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Desen dersinde, anatomik özelliklerin kavranabilmesi bağlamında üç boyutlu objelerin kullanılmasının önemi

Yazar :

 Ramazan TİLKİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 İlköğretim ikinci kademe resim dersleri kapsamında kolaj tekniğinin yaratıcılığı geliştirmesindeki yeri ve önemi

Yazar :

 Özlem SÖZEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Dramanın ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik resim-iş derslerinin uygulanmasındaki önemi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Fatma KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Zihinsel engelli öğrencilerin kavram öğretiminde kullanılan etkileşimli eğitim CD'lerinin görsel tasarım ilkelerine ve içeriğe uyumu

Yazar :

 Sevda YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Grafik tasarım atölye derslerinde afiş konusunun uygulama ve çözümleme süreçlerinde göstergebilimsel çözümleme yönteminin kullanımı

Yazar :

 Aytaç ÖZMUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Rönesans resminin plastik anlayışının güzel sanatlar eğitimi bölümlerindeki resim atölye derslerine katkısı

Yazar :

 Engin ÜMER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Türkiye'de eğitim amaçlı çocuk dergilerinde karşılaşılan temel grafik tasarım sorunları ve sorunlara çözüm önerileri

Yazar :

 Kader SÜRMELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Gelecekçi sanat eğitimi modellerine temel oluşturması bakımından görsel okuryazarlık ve eleştirel pedagoji ilişkisi

Yazar :

 Hasbi ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde grafik tasarım dersi eğitimine Gestalt kuramı ve ilkelerinin yansımaları

Yazar :

 Sera ÖZENGİN KUŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Popüler müzik kültürünün tipografiye yansımaları.

Yazar :

 Fatih ÖZDEMİR

İnönü Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Postmodern estetik koşullanma ve sanatta tüketim olgusu

Yazar :

 Yudum GÜNDÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Yeni Türk Alfabesine geçiş sürecinden günümüze tipografi eğitiminin temel disiplinlerinden biri olan metin fontu tasarımı

Yazar :

 Yavuz YÜCEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Cumhuriyet sonrası Türk grafik tasarımcılarının Türk grafik tasarım eğitimine etkileri

Yazar :

 Nesrin GÜRSES

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Nesnelerin sanata dönüşüm süreçlerinde bir anlatı olarak yoksul sanat

Yazar :

 Süleyman İRGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Sanatsal yaratım sürecinde SCAMPER tekniğinin kullanılması

Yazar :

 Şenay BAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 MEB ortaöğretim görsel sanatlar dersi atölye donanımları ve bir atölye uygulaması

Yazar :

 Şebnem İNAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yüksek baskı tekniği yöntemi ile 5-7 yaş grubuna yönelik hikaye kitabı uygulaması

Yazar :

 Saeıdeh SHAHMARI KALESTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Reel Ve Sanal Ortamlardaki Reklam Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Samsun İli Örneği

Yazar :

 Figen MEŞELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Giyilebilir sanat ifadesiyle moda

Yazar :

 Deniz ATİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Okul öncesine yönelik hareketli masal kitapları illüstrasyonlarının tasarımı ve bir masal kitabı uygulaması

Yazar :

 Gökçe ARİFOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 7-9 yaş eğitim hedefli yeni medya yazılımlarının görsel tasarımı

Yazar :

 Dilek AYDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Matbaa teknolojilerinin grafik tasarım uygulamalarına yansıması

Yazar :

 Raif SADIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Günümüz gençlik sanat hareketlerinde stencil

Yazar :

 Hanife USTA ALKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Grafik tasarım eğitimi alan öğrencilerin estetik düzeylerinin şekillenmesinde kitsch olgusunun rolü

Yazar :

 Gülruy YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yetişkinlerin sanatsal yaratıcılığında oyun güdüsü

Yazar :

 Ezgihan AKSU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Konstrüktivizm sanat anlayışının güzel sanatlar eğitimi bölümlerindeki temel tasarım atölye derslerine katkısı

Yazar :

 Ali MUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Res 102 Uzmanlık Alan Dersi-Tez

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 09:17:10

 

2017-09-28 09:17:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Res 101 Uzmanlık Alan Dersi-Tez

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 09:16:40

 

2017-09-28 09:16:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Res 607.1 Grafik Tasarım Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 09:16:28

 

2017-09-28 09:14:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 223.1 Seçmeli Estetik Ve Sanat Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 09:15:19

 

2017-09-28 09:13:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 403 Asa Grafik Tasarım -B

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 09:15:10

 

2017-09-28 09:13:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Rsö 403 Asa Grafik Tasarım -A

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-28 09:15:01

 

2017-09-28 09:12:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mım 311.1 Mimari Fotoğrafçılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 09:11:40

 

2017-09-28 09:11:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi - Tez

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:46:28

 

2014-01-27 14:46:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Gersi - Tez

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:45:25

 

2014-01-27 14:45:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Doktora - Res708 Grafik Tasarım Alan Dis. Öğr. Yönt.

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:45:47

 

2014-01-27 14:44:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Doktora – Res715 Fotoğraf Atl. Kur. Uygul

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:45:54

 

2014-01-27 14:44:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yüksek Lisans - Res607 Grafik Tasarım Atl. Öğr. Yönt.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:43:31

 

2014-01-27 14:43:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ras404 Grafik Tasarım – Vı-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:41:23

 

2014-01-27 14:41:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö203 Grafik Tasarımı I - A (2.öğrt)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:40:55

 

2014-01-27 14:40:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsa 208 Sanat Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:40:26

 

2014-01-27 14:40:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsm203 Estetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-27 14:39:51

 

2014-01-27 14:39:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ras403 Grafik Tasarım – V-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-01-27 14:39:11

 

2014-01-27 14:39:11

 

2013-2014

2019
 • 2016

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2014
  - 2016

  Bölüm Başkanı

  Ordu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Fotoğraf Bölümü

 • 2013
  - 2016

  Üniversite Senato Üyeliği

  Ordu Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2013
  - 2016

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ordu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Profesör

  Öğretim Üyesi

 • 2013
  - 2016

  Profesör

  Ordu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Grafik Tasarımı Bölümü

 • 2013
  - 2016

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ordu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2016

  Ünversite Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ordu Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

 • 2013
  - 2016

  Dekan

  Ordu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2010
  - 2013

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2010
  - 2013

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2008
  - 2009

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2007
  - 2010

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2007
  - 2010

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2007
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

 • 2006
  - 2012

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Doçent

  Öğretim Üyesi

 • 2003
  - 2005

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Yardımcı Doçent

  Öğretim Üyesi

 • 1995
  - 2003

  İnönü Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Okutman

  Öğretim Görevlisi

 • 1994
  - 1994

  Malatya İlisuluk Köyü İlkokul Öğretmenliği

  İlkokul Öğretmeni

  Öğretmen

 • 1994
  - 1995

  Samsun Kocapınar Köyü İlkokul Öğretmenliği

  İlkokul Öğretmeni

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ222 Sanat Felsefesi 1 SF1.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 2 SF2.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 3 SF3.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 4 SF4.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 5 SF5.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 6 SF6.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 7 SF7.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 8 SF8.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 9 SF9.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 10 SF10.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 11 SF11.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 12 SF12.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 13 SF13.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 13 SF14.pptx
RSÖ222 Sanat Felsefesi 14 SF14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 1 1.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 1 KURUMSAL KİMLİK TASARIMI_DERS_PLANI.docx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 2 2.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 3 3.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 4 4.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 5 5.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 6 6.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 7 7.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 8 8.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 9 9.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 10 10.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 11 11.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 12 12.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 13 13.DERS.pptx
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 14 14.DERS.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 1 zoom_0.mp4
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 1 1.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 2 2. ders_12_13Ekim.mp4
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 2 2.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 3 3. ders_19_20Ekim.mp4
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 3 3.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 4 4.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 4 4. ders_26_27Ekim.mp4
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 5 5.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 6 6.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 7 7.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 8 8.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 9 9.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 10 10.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 11 11.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 12 12.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 13 13.pptx
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 14 14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 1 Ders1.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 1 Enstitü_ders1.mp4
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 2 Ders2.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 2 enstüt2.mp4
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 3 Ders3.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 3 Yüksek_Lisans3..mp4
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 Ders4.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 5 Ders5.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 6 Ders6.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 7 Ders7.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 8 Ders8.ppsx
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 9 Ders9.ppt
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 10 Ders10.ppt
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 11 Ders11.pps
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 12 Ders12.pps
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 13 Ders13.pps
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 14 Ders14.pps
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 1 Ders1.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 2 Ders2.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 3 Ders3.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 Ders4.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 5 Ders5.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 6 Ders6.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 7 Ders7.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 8 Ders8.ppsx
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 9 Ders9.ppt
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 10 Ders10.ppt
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 11 Ders11.pps
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 12 Ders12.pps
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 13 Ders13.pps
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 14 Ders14.pps
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 1 Ders1.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 1 mimari_fotoğrafçılık_1.ders.mp4
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 2 mimari_fotoğrafçılık_2.ders.mp4
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 2 Ders2.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 3 Ders3.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 3 mimari_fotoğrafçılık_3.ders.mp4
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 4 Ders4.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 4 mimari_fotoğrafçılık_4.ders.mp4
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 5 Ders5.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 6 Ders6.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 7 Ders7.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 8 Ders8.ppsx
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 9 Ders9.ppt
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 10 Ders10.ppt
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 11 Ders11.pps
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 12 Ders12.pps
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 13 Ders13.pps
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 14 Ders14.pps
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 15 Ders9.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 1 Ders1.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 2 Ders2.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 3 Ders3.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 4 Ders4.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 5 Ders5.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 6 Ders6.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 7 Ders7.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 8 Ders8.ppsx
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 9 Ders9.ppt
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 10 Ders10.ppt
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 11 Ders11.pps
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 12 Ders12.pps
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 13 Ders13.pps
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 14 Ders14.pps
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSAE076 Sanat Felsefesi 1 SF1.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 1 Sanat_felsefesi2020.mp4
RSAE076 Sanat Felsefesi 2 SF2.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 2 2.ders_Sanat_felsefesi.mp4
RSAE076 Sanat Felsefesi 3 SF3.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 3 3.ders_Sanat_felsefesi.mp4
RSAE076 Sanat Felsefesi 4 SF4.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 4 4.ders_Sanat_felsefesi.mp4
RSAE076 Sanat Felsefesi 5 SF5.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 6 SF6.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 7 SF7.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 8 SF8.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 9 SF9.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 10 SF10.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 11 SF11.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 12 SF12.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 13 SF13.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 14 SF14.pptx
RSAE076 Sanat Felsefesi 15 Estetik_ve_güzel_main.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr