Doktor Öğretim Üyesi Aysın Pınar TÜRKMENİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: aysin.turkmen@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0330-9655
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Histoloji ve Embriyoloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi, 2014 - 2018
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Nerves And Nerve Injuries

Bölüm Adı :

 Development Of Cranial Nerves

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Altunkaynak Berrin Zühal, Önger Mehmet Emin, Annaç Ebru, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

 R. Shane Tubbs, Elias Rizk, Mohammadali Shoja, Marios Loukas, Nicholas Barbaro, Robert Spinner


2015

Kitap Adı :

 Nerves And Nerve Injuries

Bölüm Adı :

 Embryology Of The Peripheral Nerves

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Annaç Ebru, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

 R. Shane Tubbs, Elias Rizk, Mohammadali Shoja, Marios Loukas, Nicholas Barbaro, Robert Spinner


2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Embryo Flash Migration İn Fresh And Frozen Embryo Transfers For Day 3 And Day 5 Embryos

Yazar Adı :

 Ozdemir Ayse, Türkmen Aysın Pınar, Güven Davut, Ayas Bulent

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrıcs Gynecology And Reproductıve Bıology

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Are Acute Phase Reactants And Ca125 Useful For Pregnancy Prediction İn Frozen Embryo Transfer?

Yazar Adı :

 Özdemir Ayşe Zehra, Gülümser Çağrı, Türkmen Aysın Pınar, Güven Davut, Karlı Pervin

Dergi Adı :

 Advances İn Reproductive Sciences

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Cost-Effectiveness Of Gnrh Antagonist İmplementation On Hcg İnjection Day

Yazar Adı :

 Özdemir Ayşe Zehra, Güven Davut, Türkmen Aysın Pınar, Gülümser Çağrı

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Cost-Effectiveness Of Gnrh Antagonist İmplementation On Hcg İnjection Day

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Güven Davut, Ozdemir Ayse, Ayas Bulent, Gülümser Çağrı

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Do High Progesterone Levels Affect Clinical Pregnancy Rates İn Freeze-All Cycles?

Yazar Adı :

 Özdemir Ayşe Zehra, Gülümser Çağrı, Türkmen Aysın Pınar, Karlı Pervin, Güven Davut

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Obstetrics Gynecology

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Are Acute Phase Reactants And Ca125 Useful For Pregnancy Prediction İn Frozen Embryo Transfer?

Yazar Adı :

 Karli Pervin, Güven Davut, Türkmen Aysın Pınar, Ozdemir Ayse, Gülümser Çağrı

Dergi Adı :

 Advances İn Reproductive Sciences

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Do High Progesterone Levels Affect Clinical Pregnancy Rates İn Freeze-All Cycles?

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Güven Davut, Gülümser Çağrı, Ozdemir Ayse, Karli Pervin

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Obstetrics Gynecology

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Possible Effects Of Some Agents On The İnjured Nerve İn Obese Rats: A Stereological And Electron Microscopic Study

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman, Geuna Stefano, Türkmen Aysın Pınar, Muratori Luisa, Altun Gamze, Altunkaynak Berrin Zühal

Dergi Adı :

 Journal Of Cranıo-Maxıllofacıal Surgery

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Different Methods For Evaluating The Effects Of Microwave Radiation Exposure On The Nervous System

Yazar Adı :

 Altunkaynak Berrin Zühal, Altun Gamze, Yahyazadeh Ahmad, Kaplan Arife Ahsen, Deniz Ömür Gülsüm, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Electromagnetic Field And Brain Development

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Deniz Ömür Gülsüm, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kübra Kıymet, Aydın Işınsu, Altunkaynak Berrin Zühal, Davis Devra

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Is Parturition Timing Machinery Related To The Number Of İnhibitor Cd94 Nkg2A Positive Uterine Natural Killer Cells

Yazar Adı :

 Mazı Eser, Altunkaynak Berrin Zühal, Aydın Işınsu, Koçak İdris, Güven Davut, Türkmen Aysın Pınar, Yıldıran Alişan

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Controversies On Electromagnetic Field Exposure And The Nervous Systems Of Children

Yazar Adı :

 Warille Aymen, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Yurt Kübra Kıymet, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Histology And Histopathology

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Effect Of Mercury Vapor İnhalation On Rat Ovary Stereology And Histopathology

Yazar Adı :

 Altunkaynak Berrin Zühal, Akgül Nilgün, Yahyazadeh Ahmed, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Türkmen Aysın Pınar, Akgül Hayati Murat, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Diclofenac Sodium Exposure On Newborn Testis A Histomorphometric Study

Yazar Adı :

 Arslan Hanife, Aktaş Abit, Annaç Ebru, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kıymet Kübra, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 The Role Of Growth Factors İn Nerve Regeneration

Yazar Adı :

 Mehmet Emin Önger, Delibaş Burcu, Türkmen Aysın Pınar, Erener Erkan, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Drug Discoveries & Therapeutics

Derleme Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Effects Of Diclofenac Sodium On The Hippocampus Of Rats With Acute Subdural Hematoma Histological Stereological And Molecular Approach

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Kaplan Süleyman, Aksoy Abdurrahman, Altunkaynak Berrin Zühal, Yurt Kıymet Kübra, Annaç Ebru, Çokluk Cengiz, Onger Mehmet Emin

Dergi Adı :

 Folia Neuropathologica

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Effects Of Melatonin On Diclofenac Sodium Treated Rat Kidney A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Khoshvakhti Habib, Yurt Kübra Kıymet, Altunkaynak Berrin Zühal, Türkmen Aysın Pınar, Annaç Ebru, Aydın Işınsu, Kıvrak Elfide Gizem, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Renal Failure

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 A Stereological And Histopathological Study Of The Effects Of Exposure Of Male Rat Testes To Mercury Vapor

Yazar Adı :

 Altunkaynak Muhammed Eyüp, Akgül Nilgün, Yahyazadeh Ahmad, Altunkaynak Berrin Zühal, Türkmen Aysın Pınar, Akgül Hayati Murat, Aksak Karameşe Selina, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium And Saline On The Optic Nerve Of 4 And 20 Week Old Male Rats A Stereological And Histological Study

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Serdar, Aktaş Abit, Raimondo Stefania, Türkmen Aysın Pınar, Altunkaynak Berrin Zühal, Odacı Ersan, Geuna Stephano, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2014, 2

Makale Adı :

 The Effect Of Melatonin And Platelet Gel On Sciatic Nerve Repair An Electrophysiological And Stereological Study

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Pişkin Ahmet, Ayyıldız Mustafa, Aktaş Abit, Köksal Bülent, Ulkay Muzaffer Başak, Türkmen Aysın Pınar, Bakan Fatma, Geuna Stephano

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2011, 5

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Do platelet risch plasma Mamordica Charantia and Ankaferd blood stopper promote nerve regeneration of static nerve in obese rats

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Geuna Stephano, Türkmen Aysın Pınar, Raimondo Stefenia, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 3rd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Possible effects of some agents on the injured nerve in obese rats A stereological electrophysiological and electron microscopic study

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman, Geuna Stephano, Yahyzadeh Ahmad, Türkmen Aysın Pınar, Muratori Luisa, Altun Gamze, Altunkaynak Berrin Zühal

Etkinlik Adı :

 3rd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Estimation of particle number on physical and optical sections Physical and optical fractionator

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar

Etkinlik Adı :

 2nd Neuroscience Stereology and Scientific Writing Symposium

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Section thickness estimations

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar

Etkinlik Adı :

 Intensive Hands on Training Stereology Workshop, 2nd Asian and African Stereology Congress, 7th International Scientific Writing and Stereology Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Ulakbim

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Chemical Neuroanatomy

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
2019
 • 2014
  - 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr