İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bafsin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Kimya
Anahtar Kelimeler Fiziksel Kimya
Yüzey Kimyası
Termodinamik
Öğrenim Bilgileri
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans University Of Wales
Doktora University Of Wales
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 -
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2016
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1992 - 1994
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1985 - 1992
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Genel Kimya Moleküler Bir Yaklaşımla Kimyanın İlkeleri

Editör Adı :

 Ekrem Köksal , Adil Denizli

2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Structural Thermal And Morphological Properties Of A Novel Poly Acrylamide Co Methacrylic Acid Organoclay Nanocomposite

Yazar Adı :

 Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Synthesis And Reactivity İn Inorganic, Metal-Organic, And Nano-Metal Chemistry

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Insights İnto The Remediation Characterisation Of Modified Bentonite İn Minimising Organosulphur Compounds From Diesel Fuel

Yazar Adı :

 Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Journal Of Industrial And Engineering Chemistry

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Hydrogen Storage Properties Of Mgh2 20 Wt Na2Wo4 Composite

Yazar Adı :

 Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Materials Research Bulletin

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Pathways Of Volcanic Glass Alteration İn Laboratory Experiments Through İnorganic And Microbially Mediated Processes

Yazar Adı :

 Cuadros J, Afsin B, Jadubansa P, Ardakani, M Ascaso C Wierzchos, J

Dergi Adı :

 Clay Mınerals

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Microbial And İnorganic Control On The Composition Of Clay From Volcanic Glass Alteration Experiments

Yazar Adı :

 Cuadros J, Afsin B, Jadubansa P, Ardakani, M Ascaso C Wierzchos, J

Dergi Adı :

 Amerıcan Mıneralogıst

Özgün Makale

 

2013, 2

Makale Adı :

 Covalent Grafting Of Pyridine 2 Methanol İnto Kaolinite Layers

Yazar Adı :

 Çağlar Bülent, Çırak Çağrı, Tabak Ahmet, Eren Erdal, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Characterızatıon Of Unye Bentonıte After Treatment Wıth Sulfurıc Acıd

Yazar Adı :

 Çağlar Bülent, Afşin Beytullah, Engin Köksal, Tabak Ahmet, Eren Erdal

Dergi Adı :

 Quımıca Nova

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Fast Microscale Controlled Weathering Of Rhyolitic Obsidian To Quartz And Alunite

Yazar Adı :

 Cuadros J, Afsin B, Michalski Jr, Ardakani M

Dergi Adı :

 Earth And Planetary Scıence Letters

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Structural Characterization Of Aniline Bentonite Composite By Ftır Dta Tg And Pxrd Analyses And Bet Measurement

Yazar Adı :

 Koksal E, Afsin B, Tabak A, Caglar B

Dergi Adı :

 Spectroscopy Letters

Özgün Makale

 

2011, 2

Makale Adı :

 Structural Analysis Of Naproxen İntercalated Bentonite Unye

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Yılmaz Baran Nuray, Eren Erdal, Çağlar Bülent, Afşin Beytullah, Sarıhan Adem

Dergi Adı :

 Chemıcal Engıneerıng Journal

Özgün Makale

 

2011, 10

Makale Adı :

 Adsorption Of Reactive Red 120 From Aqueous Solutions By Cetylpyridinium Bentonite

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Baltaş Nimet, Afşin Beytullah, Emirik Mustafa, Çağlar Bülent, Eren Erdal

Dergi Adı :

 Journal Of Chemıcal Technology And Bıotechnology

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 The Spectral Structral And Thermal Characterizations Of Dimethyl Sulphoxide Pyridine Ethanolamine And N Methyl Formamide Intercalated Kaolinites

Yazar Adı :

 Caglar B, Afsin B, Eren E, Tabak A Cirak, C Cubuk, O

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal Of Physıcal Scıences

Özgün Makale

 

2010, 11

Makale Adı :

 Removal Of Basic Dye Using Raw And Acid Activated Bentonite Samples

Yazar Adı :

 Eren Erdal, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materıals

Özgün Makale

 

2009, 7

Makale Adı :

 Characterization Of The Cation Exchanged Bentonites By Xrpd Atr Dta Tg Analyses And Bet Measurement

Yazar Adı :

 Çağlar Bülent, Afşin Beytullah, Tabak Ahmet, Eren Erdal

Dergi Adı :

 Chemıcal Engıneerıng Journal

Özgün Makale

 

2009, 7

Makale Adı :

 Determination Of Adsorptive Properties Of A Turkish Sepiolite For Removal Of Reactive Blue 15 Anionic Dye From Aqueous Solutions

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Eren Erdal, Afşin Beytullah, Çağlar Bülent

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materıals

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Removal Of Lead İons By Acid Activated And Manganese Oxide Coated Bentonite

Yazar Adı :

 Eren Erdal, Afşin Beytullah, Önal Yunus

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materıals

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 An İnvestigation Of Cu Iı Adsorption By Raw And Acid Activated Bentonite A Combined Potentiometric Thermodynamic Xrd Ir Dta Study

Yazar Adı :

 Eren Erdal, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materıals

Özgün Makale

 

2008, 3

Makale Adı :

 Investigation Of A Basic Dye Adsorption From Aqueous Solution Onto Raw And Pre Treated Bentonite Surfaces

Yazar Adı :

 Eren Erdal, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Dyes And Pıgments

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Characterization And Pillaring Of A Turkish Bentonite Resadiye

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Afşin Beytullah, Çağlar Bülent, Engin Köksal

Dergi Adı :

 Journal Of Colloıd And Interface Scıence

Özgün Makale

 

2007, 9

Makale Adı :

 Benzamide Species Retained By Dmso Composites At A Kaolinite Surface

Yazar Adı :

 Çağlar Bülent, Afşin Beytullah, Tabak Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Thermal Analysıs And Calorımetry

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Structural Characteristics Of Organo Modified Bentonites Of Different Origin

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Afşin Beytullah, Aygün Şeker Fatma, Engin Köksal

Dergi Adı :

 Journal Of Thermal Analysıs And Calorımetry

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Investigation Of A Basic Dye Adsorption From Aqueous Solution Onto Raw And Pre Treated Sepiolite Surfaces

Yazar Adı :

 Eren Erdal, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Dyes And Pıgments

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Effect Of Cation Exchanged Bentonites Cebs On The Aggregation Of A Cresol Based Dye

Yazar Adı :

 Eren E, Afsin B

Dergi Adı :

 Dyes And Pıgments

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Phenanthroline Cu Iı Bentonite Composite Characterization

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Afşin Beytullah, Aygün Şeker Fatma, İçbudak Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Thermal Analysıs And Calorımetry

Özgün Makale

 

2005, 7

Makale Adı :

 Firmly Adsorbed Ammonia And Pyridine Species At Activated Kaolinite Surfaces

Yazar Adı :

 Tabak Ahmet, Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Adsorptıon Scıence & Technology

Özgün Makale

 

2001, 10

Makale Adı :

 Stability Of Hydroxy Formate Species At A Pb 110 Surface

Yazar Adı :

 Afsin B, Gokdere M, Tinkilic N

Dergi Adı :

 Spectrochımıca Acta Part B-Atomıc Spectroscopy

Özgün Makale

 

2000, 7

Makale Adı :

 Weakly Chemisorbed Ammonia Species At A Cu 110 Surface

Yazar Adı :

 Afsin B, Macit M

Dergi Adı :

 Physıcs Of Low-Dımensıonal Structures

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Formatıon Of An Oxychlorıde Overlayer At A Bı 0001 Surface

Yazar Adı :

 Afsın B, Roberts Mw

Dergi Adı :

 Spectroscopy Letters

Özgün Makale

 

1994, 1

Makale Adı :

 Reactıon Pathways In The Oxydehydrogenatıon Of Ammonıa At Cu 110 Surfaces

Yazar Adı :

 Afşin Beytullah, Phılıp Rossa Davıes, Amnon Pashusky, Meırıon Wyn Roberts, Vıncent Dıana

Dergi Adı :

 Surface Scıence

Özgün Makale

 

1993, 3

Makale Adı :

 Surface Structure And The Instabılıty Of The Formate Overlayer At A Pb 110 Surface

Yazar Adı :

 Afsın B, Roberts Mw

Dergi Adı :

 Catalysıs Letters

Özgün Makale

 

1992, 9

Makale Adı :

 The Role Of A Dıoxygen Precursor In The Selectıve Formatıon Of Imıde Nh A Specıes At A Cu 110 Surface

Yazar Adı :

 Afşin Beytullah

Dergi Adı :

 Surface Scıence

Özgün Makale

 

1991, 12

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of The Association Of Arab Universities For Basic And Applied Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Association Of Arab Universities For Basic And Applied Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (Jotcsa)

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (Jotcsa)

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Materials Research Bulletin

Uluslararası

 

Dergi

 

Materials Research Bulletin

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Arabian Journal Of Chemistry

Uluslararası

 

Dergi

 

Arabian Journal Of Chemistry

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Polymers And The Environment

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Polymers And The Environment

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of The Association Of Arab Universities For Basic And Applied Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Association Of Arab Universities For Basic And Applied Sciences

 

İngilizce

 

INSPEC Scopus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Environmental Pollution

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Pollution

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Çeşitli kaolin yüzeyleri üzerinde adsorplanmış amonyak ve piridin türleri

Yazar :

 Ahmet TABAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Çeşitli sepiolit yüzeylerince HCOOH, HCl, DFA moleküllerinin aktifleşmiş adsorpsiyonu

Yazar :

 Murat GÖKDERE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 FITIR, XRD, termal analiz ve yüzey alanı ölçümleriyle incelenmiş çeşitli kaolin-DMSO-organik türleri

Yazar :

 Bülent ÇAĞLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Çeşitli organo- ve anorgano- killerin ara-yüzey özelliklerinin FTIR, XRD, BET, UV-GÖR, HPLC ve termik analiz teknikleriyle incelenmesi

Yazar :

 Ahmet TABAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2003

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Na-, Ca- ve H-bentonitleri üzerinde anilin, difenilamin ve n-bütilamin adsorpsiyonunun çeşitli tekniklerle incelenmesi

Yazar :

 Engin KÖKSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Ham ve ön-işlem görmüş kil numunelerinin boyarmadde, ağır-metal, proton, piridin ve formik asit moleküllerini alıkoyma davranışlarının XRD, FTIR, termik analiz (DTA, TG-DTG), atomik absorbsiyon, uv-gör. spektroskopisi ve yüzey alanı ölçüm teknikleriy

Yazar :

 Erdal EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Kongo kırmızısının asitle aktifleştirilmiş ve katyon değiştirilmiş bentonitlerde tutunma olayının çeşitli yüzey analitik tekniklerle incelenmesi

Yazar :

 Serkan ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizikokimya Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Asitle aktifleştirilmiş-, metal- ve karışık metal-işli bentonitlerin brønsted ve lewis asitliklerinin çeşitli yüzey analiz teknikleriyle incelenmesi

Yazar :

 Bülent ÇAĞLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizikokimya Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

2019
 • 2006
  - 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

  Fizikokimya Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

  Fizikokimya Anabilim Dalı

 • 1999

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

  Fizikokimya Anabilim Dalı

 • 1992
  - 1994

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

 • 1985
  - 1992

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM427 Kimyasal Kinetik 1 Hız belirleme teknikleri.mp4
KİM427 Kimyasal Kinetik 2 Hız sabitinin ve hız denkleminin izahı.mp4
KİM427 Kimyasal Kinetik 3 Hız denklemlerinin basitleştirilmesi.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 1 Aktivasyon.doc
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 15 Adsorpsiyon teorileri.doc
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr