Doktor Öğretim Üyesi Bahar TÜRKİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bahar.turk@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9590-769X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Pazarlama
Anahtar Kelimeler Tüketici Davranışları
Pazarlama Araştırmaları
Ürün ve Marka Yönetimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Atatürk Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Bafra İşletme Fakültesi, 2018 -
Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 İnovasyon: Ekonomik Ve Sosyal Eğilimler

Bölüm Adı :

 Post-Dijital Çağın Yenilikçi Tüketicileri

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Editör Adı :

 Enes Emre Basar, Takan Durmaz

2018

Kitap Adı :

 Vırtual World And Marketıng

Bölüm Adı :

 Analysıs Of Vırtual Ego In The Vırtual World

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Editör Adı :

 Aysel Erciş, Sevtap Ünal, Enes Emre Başar

2018

Kitap Adı :

 Studies On Sustainability Research

Bölüm Adı :

 Developing Sustainable Marketing Strategy

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

2017

Kitap Adı :

 Studies On Sustainability Research

Bölüm Adı :

 Elements Of The Sustainable Marketing Mix

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

2017

Kitap Adı :

 Sustainable Procurement İn Supply Chain Operations

Bölüm Adı :

 Barriers On Sustainable Supply Chain Management Implementation For Turkish Sme Suppliers: A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Approach

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Çelik Ali Kemal

Editör Adı :

 Kumar, Anil Mangla, Sachin Kumar Luthra, Sunil Rana, Nripendra P.

2019

Kitap Adı :

 Girişimcilik Ve Yenilikçilikte Güncel Yaklaşımlar

Bölüm Adı :

 Döngüsel Ekonomi Ve Sürdürülebilir Girişimcilik

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Editör Adı :

 Kürşat Demiryürek, Ali Kahramanoğlu, Bahar Türk

2020

Kitap Adı :

 Planlı Davranış Teorisi Perspektifinden Sürdürülebilirlik İçin Pazar Bölümlerinin Politik Ve Sosyal Önerileri

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Yabancı Ürün Satın Alma Niyetinde Ekonomik Düşmanlık Algısı, Ülke Ve Ürün İmajı Etkisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Alışveriş Kanalının Mutluluğa Katkısı: Showrooming Ve Webrooming Eğilimi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar, Kaçer Zeynep

Dergi Adı :

 Atlas Journal International Refereed Journal On Social Sciences

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Examınatıon Of The Self Structure, Interpersonal Influence, Trust And Brand Attıtude As Antecedents Of The Emotıonal Brand Attachment

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Yıldız Tuğba, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Journal Of Global Strategic Management

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Bütünleşik Amaca Yönelik Davranış Modeli İle Çevreci Ürün Satın Alma Niyetinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 The Influence Of Customer Value And Self Congruıty On Emotıonal Brand Attachment

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Yıldız Tuğba, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Journal Of Global Strategic Management

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Determınatıon Of Fanatıc Consumer Behavıours At The Personalıty Level

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Deveci Fatma Görgün, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Journal Of Global Strategic Management

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Tüketici Etiğinin Yeniden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Suçluluk Duygusu Bağlamında İncelenmesi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Altay Şafak, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktsadi İdari Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Türkiye’De Çevre Politikası Ve Uluslararası Çevre Sözleşmeleri

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Materialism And Its Associated Concepts

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Dergi Adı :

 International Journal Of Organizational Leaders

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Marka Kişiliğinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisindeürün İlgileniminin Düzenleyici (Moderatör) Rolü

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Engin Yavuz, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 4A Marketing Mix İmpact On Organic Food Purchase İntention

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Dergi Adı :

 Serbian Journal Of Management

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Tersine Lojistik Kapsamında E Atık Sorunu Çözümüne Yönelik Davranışsal Değişim Stratejilerinin Derecelendirilmesi

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Kolektivist Kültür Yeşil Tutum Ve Davranışın Yeşil Ürünlere Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Kurnuç Murat, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Dumlupınar Üniversitesisosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Etik Çerçevesinde Tüketim Tüketici Ve Çevre Ekolojik Okuryazarlığın Moderatör Rolü

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesiiktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Ölüm Kaygısının Tüketici Tutumları Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Kotan Güzin, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Kamu Spotlarının Sigara Bırakma Azaltma Niyetiüzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Güllülü Uğur, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Pazarlama Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Moda Odaklı İçgüdüsel Satın Alma Davranışına Etki Eden Faktörler

Yazar Adı :

 İlknur Tüfekçi, Erciş Aysel, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 An Investigation Of Self Image Congruence Differences Between Materialistic And Non Materialistic Consumers

Yazar Adı :

 Başar Enes Emre, Türk Bahar, Ünal Sevtap

Dergi Adı :

 Bogazici Journal, Review Of Social, Economic And Administrative Studies

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Customer Love Research On The Ranking Of Food And Beverage Locations

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Dergi Adı :

 Management & Marketing

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Kişisel Değerler Ve İçsel Yenilikçilik Boyutları İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Ambalajlı Dondurma Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörler

Yazar Adı :

 Dağcı Büyük Haitce, Erciş Aysel, Türk Bahar

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Marka Kişiliğinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinde Ürün İlgileniminin Düzenleyici (Moderatör) Rolü

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Engin Yavuz, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 22. Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 TERSİNE LOJİSTİK KAPSAMINDA E ATIK SORUNU ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DAVRANIŞSAL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN DERECELENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Türk Bahar, Erciş Aysel

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci ÖzKimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Yıldız Tuğba, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 II. Business Organization Research (BOR)Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 EXAMINATION OF SELF STRUCTURE, INTERPERSONAL INFLUENCE, TRUST AND ATTITUDE TOWARDS THE BRAND THROUGHOUT THE PROCESS OF DEVELOPING EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Yıldız Tuğba, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management:Leadership, Innovation, Media and Communication

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF COLLECTIVIST CULTURE GREEN ATTITUDE AND GREEN BEHAVIOR ON WILLINGNESS TO PAY MORE FOR GREEN PRODUCTS

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Kurnuç Murat, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONGRESS ONAFRO-EURASIAN RESEARCH I

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 The Influence of Customer Value, Brand Trust, and Self Congruity in Creating Emotional Brand Attachment

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Yıldız Tuğba, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 7th Internatıonal Conference On Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Fanatic Consumer Behaviors at the Personality Level

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Deveci Fatma Görgün, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 7th Internatıonal Conference On Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 MEDIATOR EFFECT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES BETWEEN LIFESTYLEAND SUSTAINABLE CONSUMPTION

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 10

Bildiri Adı :

 MATERIALISM AND ITS ASSOCIATED CONCEPTS

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on New Challenges in Management and Business

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Kamu Teşviklerinden Yararlanan KOBİ’lerin Firma Performanslarının Teknoloji Transferi ve Pazarlama Yenilikçiliği Açısından İncelenmesi: TRA Bölgesi Uygulaması

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Başar Enes Emre, Türk Bahar, Kara Adnan

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Genişletilmiş Amaca Yönelik Davranış Modeli ile Çevreci Ürün Satın Alma Niyetinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Türk Bahar

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünleri Tercih Etmesi Üzerine Etkisi Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Türk Bahar, Başar Enes Emre, Gül Onur

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Müşteri Aşkı Yiyecek İçecek Mekânlarına Yönelik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Aysel Erciş, Bahar Türk

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 KAMU SPOTLARININ SİGARA BIRAKMA AZALTMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazar Adı :

 Güllülü. Uğur, Türk. Bahar

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tüketici Yenilikçiliğinin Moda Ürünleri Benimseme Eğilimi Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Aysel Erciş, Bahar Türk

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İLİŞKİSEL PAZARLAMA BOYUTLARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞIÜZERİNDEKİ ETKİSİ SHAMMOUT MODELİ DEĞERLENDIRMESI

Yazar Adı :

 Erciş Aysel, Eıvazzadeh Sanam, Türk Bahar, Orkan Serra

Etkinlik Adı :

 24.Pazarlama Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PAZAR BÖLÜMLERİNİN POLİTİK VE SOSYAL ÖNERİLERİ

01.11.2015

 

01.05.2016

 

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 ETİK ÇERÇEVESİNDE TÜKETİM TÜKETİCİ VE ÇEVRE EKOLOJİK OKURYAZARLIĞIN MODERATÖR ROLÜ

23.06.2015

 

23.06.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 23. Pazarlama Kongresi En İyi Bildiri İkincilik Ödülü

2018

 

Diğer

 

Çalışma Ödülü


Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 9th ICLTIBM Best Paper Award

Ödül Açıklama :

 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Best Paper Award

2019

 

Diğer

 

Çalışma Ödülü


ICLTIBM

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

03.04.2017

 

05.06.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

03.07.2017

 

04.09.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

02.10.2017

 

04.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.01.2017

 

01.03.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.10.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.07.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.04.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

15.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.01.2017

 

31.03.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.10.2017

 

31.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İkisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.04.2017

 

30.06.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.07.2017

 

30.09.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Özcan Muhammet, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Atatürk Ünivesitesi İksidai Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilmler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İibf

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

17.03.2013

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Türk Bahar

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

17.03.2013

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Erkal Gökhan, Çolakoğlu Elif, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Türk Bahar, Yüce Müge, Uçan Fatih

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakütesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Türk Bahar, Özcan Muhammet, Uçan Fatih, Yüce Müge

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Elif, Erkal Gökhan, Buzdağlı Özge, Ağırman Ensar, Türk Bahar, Özcan Muhammet, Uçan Fatih, Yüce Müge

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Girişimcilik Ve Yenilikçilikte Güncel Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Kahramanoğlu Ali, Türk Bahar

Yayınevi :

 Efe Akademi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2020

 

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Management Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Management Development

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Consumer Marketing

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Consumer Marketing

 

İngilizce

 

Scopus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Place Management And Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Place Management And Development

 

İngilizce

 

Scopus

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Journal Of Consumer Marketing

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Consumer Marketing

 

İngilizce

 

Scopus

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Pazarlama Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-11-05 13:14:01

 

2019-11-05 13:14:01

 

2019-2020

Ders Adı :

 Genel İşletme I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-11-05 13:13:45

 

2019-11-05 13:13:45

 

2019-2020

Ders Adı :

 Genel İşletme

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-11-05 13:13:27

 

2019-11-05 13:13:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:55:53

 

2020-02-25 15:55:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Logistic Management

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:50:49

 

2020-02-25 15:50:49

 

2019-2020

Ders Adı :

 Marketing Communication And Advertising

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:50:21

 

2020-02-25 15:50:15

 

2019-2020

Ders Adı :

 Global Marketing

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:49:17

 

2020-02-25 15:49:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Pazarlama Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:48:38

 

2020-02-25 15:48:38

 

2019-2020

Ders Adı :

 Genel İşletme Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-25 15:48:45

 

2020-02-25 15:47:57

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Kalite Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2020

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra İşletme Fakültesi

  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • 2019
  - 2020

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra İşletme Fakültesi

 • 2019

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Girişimcilik Ve Yenilikçilik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2019

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra İşletme Fakültesi

  Sigortacılık Bölümü

 • 2012
  - 2017

  Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2007
  - 2009

  Eti Gıda San. Ve Tic. A.ş.

  İdari Personel

  Sarf Ve Teknik Hizmet Satın Alma Ve İthalat

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İŞL101 Genel İşletme I 1 GİB 1. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 2 GİB 2. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 3 GİB 3. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 4 GİB 4. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 5 GİB 5. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 6 GİB 6. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 7 GİB 7. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 8 GİB 8. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 9 GİB 9. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 10 GİB 10. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 11 GİB 11. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 12 GİB 12. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 13 GİB 13. BÖLÜM.pdf
İŞL101 Genel İşletme I 14 GİB 14. BÖLÜM.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İŞL102 Genel İşletme II 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%201.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%202.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%203.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%204.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%205.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%206.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%207.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%208.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%209.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2010.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2011.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2012.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2013.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
İŞL102 Genel İşletme II 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/73288/G%C4%B0B%2014.%20B%C3%96L%C3%9CM.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BA402 Global Marketing 1 Chapter_01.pdf
BA402 Global Marketing 2 Chapter_02.pdf
BA402 Global Marketing 3 Chapter_03.pdf
BA402 Global Marketing 4 Chapter_04.pdf
BA402 Global Marketing 5 Chapter_05.pdf
BA402 Global Marketing 6 Chapter_06.pdf
BA402 Global Marketing 7 Chapter_07.pdf
BA402 Global Marketing 8 Chapter_08.pdf
BA402 Global Marketing 9 Chapter_09.pdf
BA402 Global Marketing 10 Chapter_10.pdf
BA402 Global Marketing 11 Chapter_11.pdf
BA402 Global Marketing 12 Chapter_12.pdf
BA402 Global Marketing 13 Chapter_13.pdf
BA402 Global Marketing 14 Chapter_14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 1. pazarlama kavramı ve tanımları.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 2 2. pazarlama anlayışındaki değişmeler.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 3 3. stratejik planlama.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 4 4. büyüme stratejilerii.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 5 5. pazarlama planıı.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 6 6. rekabetçi pazarlama stratejileri.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 7 7. pazarlama çevresi.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 8 8. tüketici davranışları.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 9 9. sosyal ve psikolojik faktörler.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 10 10. tüketici satın alma karar süreci.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 11 11. pazar bölümleme.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 12 12. pazar hedefleme.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 13 13. farklılastırma ve konumlandırma.pdf
SSD127 Pazarlama Yönetimi 14 14. pazarlamada yeni yaklaşımlar.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İKT107 Genel İşletme 1 IKT107. Genel İşletme - 1. Hafta Ders Tanıtımı.mp4
İKT107 Genel İşletme 1 GİB 1. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 2 GİB 2. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 2 https://www.loom.com/share/0af6b41a3d654e709a88a2455c404fcb
İKT107 Genel İşletme 3 https://www.loom.com/share/f7c1c8125e134d0cbef798ba5a682781
İKT107 Genel İşletme 3 GİB 3. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 4 https://www.loom.com/share/77b444fbcccf4f0fabed2a82eddd2832?from_recorder=1
İKT107 Genel İşletme 4 GİB 4. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 5 GİB 5. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 6 GİB 6. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 7 GİB 7. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 8 GİB 8. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 9 GİB 9. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 10 GİB 10. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 11 GİB 11. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 12 GİB 12. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 13 GİB 13. BÖLÜM.pdf
İKT107 Genel İşletme 14 GİB 14. BÖLÜM.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İKT250 Pazarlama Yönetimi 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/1.%20pazarlama%20kavram%C4%B1%20ve%20tan%C4%B1mlar%C4%B1.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 2 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/2.%20pazarlama%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%20de%C4%9Fi%C5%9Fmeler.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 3 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/3.%20stratejik%20planlama.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/4.%20b%C3%BCy%C3%BCme%20stratejilerii.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/5.%20pazarlama%20plan%C4%B1%C4%B1.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/6.%20rekabet%C3%A7i%20pazarlama%20stratejileri.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/7.%20pazarlama%20%C3%A7evresi.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/8.%20t%C3%BCketici%20davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/9.%20sosyal%20ve%20psikolojik%20fakt%C3%B6rler.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/10.%20t%C3%BCketici%20sat%C4%B1n%20alma%20karar%20s%C3%BCreci.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/11.%20pazar%20b%C3%B6l%C3%BCmleme.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/12.%20pazar%20hedefleme.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/13.%20farkl%C4%B1last%C4%B1rma%20ve%20konumland%C4%B1rma.pdf
İKT250 Pazarlama Yönetimi 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/131092/14.%20pazarlamada%20yeni%20yakla%C5%9F%C4%B1mlar.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138007/Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GIE609 Logistics Management 1 Introduction to Logistic Management...pdf
GIE609 Logistics Management 2 Introduction to Logistic Management...pdf
GIE609 Logistics Management 3 Introduction to Logistic Management...pdf
GIE609 Logistics Management 4 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
GIE609 Logistics Management 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138037/Introduction%20to%20Logistic%20Management...pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GIE614 Marketing Communication and Advertising 1 Chapter 1. An Overview Of Marketing Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 2 Chapter 2. Introduction to Marketing Communication and Advertising.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 3 Chapter 3. Ads now !.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 4 Chapter 4. Features, Objectives and Functions of Advertising.pptx
GIE614 Marketing Communication and Advertising 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 6 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 7 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 8 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 9 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 10 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 11 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 12 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 13 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
GIE614 Marketing Communication and Advertising 14 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/bahar.turk/138042/Chapter%201.%20An%20Overview%20Of%20Marketing%20Communications.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr