İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bahiddin.yilmaz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-1979-8329
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tıbbi Onkoloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Yandal Uzmanlık Başkent Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2018 -
Profesör Tıp Fakültesi, 2011 - 2018
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Acil Dahiliye

Bölüm Adı :

 Onkolojik Aciller

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sarıkaya Derya

Editör Adı :

 Başar Cander

2017

Kitap Adı :

 Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

Bölüm Adı :

 Onkolojik Aciller

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sarıkaya Derya

Editör Adı :

 Başar Cander

2016

Kitap Adı :

 Jinekolojik Kanserler

Bölüm Adı :

 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Işık Bayraktar Demet, Yılmaz Bahiddin

Editör Adı :

 Feyyaz Özdemir


2019

Kitap Adı :

 Mide Kanserleri

Bölüm Adı :

 Mide Kanseri Epidemiyolojisi Ve Risk Faktörleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sarıkaya Derya

Editör Adı :

 Hacı Mehmet Türk


2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prognostic Significance Of Pretreatment Lymphopenia İn Colorectal Cancer

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yucel Idrıs, Büyükşimşek Mahmut, Yılmaz Bahiddin, Demırag Guzın

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical And Analytical Medicine

Özgün Makale

 

2020, 3

Makale Adı :

 Bilateral Testicular Metastasis Of Prostate Adenocarcinoma: A Case Report

Yazar Adı :

 Majidova Nargiz, Yılmaz Bahiddin, Gültekin Arif Cengiz

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Vaka Takdimi

 

2019, 12

Makale Adı :

 The İmportance Of Red Cell Distribution Width On Gastric Cancer: A Preliminary Study

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Erdem Emre, Turgut Kurt Yasemin, Kaçan Turgut, Yılmaz Bahiddin, Günaldı Meral, Büyükşimşek Mahmut

Dergi Adı :

 The Annals Of Clinical And Analytical Medicine

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Lycopene Protects Against Spontaneous Ovarian Cancer Formation İn Laying Hens

Yazar Adı :

 Şahin Kazım, Yenice Engin, Tuzcu Mehmet, Orhan Cemal, Mızrak Cengizhan, Özercan İbrahim Hanifi, Şahin Nurhan, Yılmaz Bahiddin, Bilir Birdal, Özpolat Bülent, Küçük Ömer

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Prostat Kanseri İnsidansı Ve Risk Faktörleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sarıkaya Derya

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Anticancer Therapy On Anti Hepatitis B Antibody Titres İn Patients With Haematological Malignancies And Solid Tumours

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Erdem Dilek, Teker Fatih, Gören İbrahim, Yıldırım Beytullah, Kut Engin, Sarıkaya Derya, Atay Memiş Hilmi, Yücel İdris

Dergi Adı :

 Journal Of International Medical Research

Özgün Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Carotenoids And Non Alcoholic Fatty Liver Disease

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Şahin Kazım, Bilen Hande, Bahçecioğlu İbrahim H, Bilir Birdal, Ashraf Sara, Halazun Karim J, Küçük Ömer

Dergi Adı :

 Hepatobiliary Surgery And Nutrition

Derleme Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Delayed Severe Thrombocytopeniadue To Ipilimumab

Yazar Adı :

 Atay Memiş Hilmi, Kelkitli Engin, Yılmaz Bahiddin

Dergi Adı :

 Journal Of Balkan Union Of Oncology

Editöre Mektup

 

2015, 12

Makale Adı :

 Rdw İs A Novel Prognostic Parameter İn Diffuse Large B Cell Lymphoma İn The Rituximab Era

Yazar Adı :

 Fatih Teker, Yasemin Kemal, Yılmaz Bahiddin, Ahmet Siyar Ekinci, Güney Yusuf, Bek Yüksel, Turgut Mehmet, Yücel İdris

Dergi Adı :

 Jacobs Journal Of Biomarkers

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 Efficacy And Safety Of Docetaxel Or Epirubicin Combined With Cisplatin And Fluorouracil Dcf And Ecf Regimens As First Line Chemotherapy For Advanced Gastric Cancer A Retrospective Analysis From Turkey

Yazar Adı :

 Teker Fatih, Yılmaz Bahiddin, Kemal Yasemin, Kut Engin, Yücel İdris

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Single Dose Regorafenib İnduced Hypertensive Crisis

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Kemal Yasemin, Teker Fatih, Kut Engin, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Dergi Adı :

 Experimental Oncology

Vaka Takdimi

 

2014, 6

Makale Adı :

 Elevated Serum Neutrophil To Lymphocyte And Platelet To Lymphocyte Ratios Could Be Useful İn Lung Cancer Diagnosis

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Yücel İdris, Ekiz Kubilay, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Teker Fatih, Özdemir Meltem

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2014, 3

Makale Adı :

 Be Careful Before Prescribing Warfarin And Octreotide Together A New Drug Drug İnteraction Report

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Yasemin Kemal, Teker Fatih

Dergi Adı :

 Hıppokratıa

Editöre Mektup

 

2014, 10

Makale Adı :

 Primary Ovarian Lymphoma Detected During Tubal Ligation

Yazar Adı :

 Kelkitli Engin, Atay Memiş Hilmi, Yılmaz Bahiddin, Yıldız Levent, Turgut Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Vaka Takdimi

 


2013, 7

Makale Adı :

 The Evaluation Of Doxorubicin Cardiomyopathy By Signal Averaged Electrocardiography

Yazar Adı :

 Sakallı Hakan, Arslan Taş Didem, Karaarslan Osman, Mertsoylu Hüseyin, Yılmaz Bahiddin, Canataroğlu Abdullah

Dergi Adı :

 Cukurova Med J

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Kanser Hastalarında Beslenme

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Erdem Dilek, Kemal Yasemin

Dergi Adı :

 İç Hastalıkları Dergisi

Derleme Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 Peripheral Blood Cd4 Crth2 Cells İn Advanced Stage Non Small Cell Lung Cancer

Yazar Adı :

 Bülent Karagöz, Oğuz Bilgi, Emin Gökhan Kandemir, Alev Akyol Erikçi, Özkan Sayan, Alpaslan Özgün, Bahattin Yılmaz, Orhan Türken, Ahmet Alacacıoğlu, Ahmet Öztürk

Dergi Adı :

 Central European Journal Of Medicine

Özgün Makale

 


2010, 8

Makale Adı :

 Penis Metastazı Yapan Bir Mesane Karsinomu Olgusu

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Ulusan Şerife Nur, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Dergi Adı :

 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.

Vaka Takdimi

 

2010, 7

Makale Adı :

 Evre Iv Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Dergi Adı :

 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 7

Makale Adı :

 Cd122 Expression On Cd8 T Cells İn Peripheral Blood Of Advanced Stage Cancer Patients

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Sayan Özkan, Erikçi Alev Akyol, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Sücüllü İlker, Türken Orhan, Kandemir Emin Gökhan

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Clinical Investigation

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 Platelet Count And Platelet Distribution Width Increase İn Lung Cancer Patients

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Alacacıoğlu Ahmet, Bilgi Oğuz, Demirci Hakan, Özgün Mehmet Alpaslan, Erikçi Alev Akyol, Sayan Özkan, Yılmaz Bahiddin, Kandemir Emin Gökhan

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Clinical Investigation

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 Decreased Nkg2D Expression On Natural Killer Cells İn Gastric Cancer Patients

Yazar Adı :

 Bülent Karagöz, Oğuz Bı̇lgı̇, E. Gökhan Kandemı̇r, Özkan Sayan, Alev A. Erı̇kçı̇, Alpaslan Özgün, Bahiddin Yılmaz, Orhan Türken, Ahmet Öztürk

Dergi Adı :

 Uluslararası Hematolojı-Onkolojı Dergısı

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Autoimmunity And Thyroid Dysfunction During Sunitinib Treatment İn Metastatic Renal Cell Carcinoma

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Özgün Mehmet Alpaslan, Alacacıoğlu Ahmet, Yılmaz Bahiddin, Kandemir Emin Gökhan

Dergi Adı :

 The Endocrinologist

Vaka Takdimi

 


2009, 1

Makale Adı :

 Metastasıs To The Epıdıdymıs And Spermatıc Cord From Colon Adenocarcınoma A Case Report

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Küçükodacı Zafer, Soydan Hasan, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Sönmez Güner, Türken Orhan, Kandemir Emin Gökhan

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Clinical Investigation

Vaka Takdimi

 

2008, 9

Makale Adı :

 The İmportance Of Hepatitis B Prophylaxis İn Health Care Workers

Yazar Adı :

 Kelkitli Engin, Yılmaz Bahiddin, Karaoğlanoğlu Müge, Turgut Mehmet

Dergi Adı :

 The Turkish Journal Of Gastroenterology

Editöre Mektup

 

2006, 9

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Breast cancer in the elderly

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yılmaz Bahiddin, Çilingir Fatih Mehmet, Kocasaraç Selim, Teker Fatih, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2013 ASCO Annual Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 05

Bildiri Adı :

 Trombotik trombositopenik purpura ile prezante olan gastrointestinal kanser vakası

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Göksu Uğur Alp, Yılmaz Bahiddin, Kelkitli Engin, Ustaoğlu Müge, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2002, 09

Bildiri Adı :

 Brain metastases in gastrointestinal cancers

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kut Engin, Çilingir Fatih, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 37th ESMO Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 09

Bildiri Adı :

 “A RARE CLINICAL ENTITY: INTRACRANIAL HEMANGIOPERICYTOMA PRESENTING WITH HEPATIC METASTATIS”

Yazar Adı :

 Işık Bayraktar Demet, Yılmaz Bahiddin, Can Meydan Bilge

Etkinlik Adı :

 6th CONGRESS OF THEMEDITERRANEAN MULTIDISCIPLINARY ONCOLOGY FORUM 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ONCOLOGICAL SCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Bilateral Testicular Metastasis of Prostate Adenocarcinoma: Case Report

Yazar Adı :

 Majidova Nargiz, Yılmaz Bahiddin, Gültekin Arif Cengiz

Etkinlik Adı :

 6th CONGRESS OF THEMEDITERRANEAN MULTIDISCIPLINARY ONCOLOGY FORUM 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ONCOLOGICAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 The Effect of Anticancer Therapy on Anti HBs titers in Patients with Hematological Malignancies and Solid Tumors

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Erdem Dilek, Teker Fatih, Gören İbrahim, Yıldırım Beytullah, Kut Engin, Sarıkaya Derya, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 4th Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 KNOWLEDGE AND APPROCH OF MEDICAL ONCOLOGIST ON BISPHONATES AND BISPHONATES RELATED OF OSTEONECROSİS OF JAWS: A SURVEY STUDY

Yazar Adı :

 Torul Damla, Bereket Mehmet Cihan, Önger Mehmet Emin, Yılmaz Bahiddin, Keskin Metehan

Etkinlik Adı :

 TURKISH ASSOCATION of ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY 24 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 23-27 MAY, BODRUM, MUĞLA, TURKEY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Talasemi majör hastalarında doku doppler bulguları ve serum ferritin düzeyleri ile ilişkisi

Yazar Adı :

 Demircan Sabri, Yılmaz Bahiddin, Kelkitli Engin, Uğur Göksu, Şahbat Ertan, Neslioğlu Ebru, Turgut Mehmet

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2003, 09

Bildiri Adı :

 Sağlık personelinde hepatit B profilaksisinin önemi

Yazar Adı :

 Kelkitli Engin, Yılmaz Bahiddin, Neslioğlu Ebru, Karaoğlanoğlu Müge, Ustaoğlu Müge, Turgut Mehmet, Bektaş Ahmet

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2003, 09

Bildiri Adı :

 Kemoterapinin Anti HBs Titresi Ve Hepatit B Virüs Reaktivasyonu Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Erdem Dilek, Teker Fatih, Gören İbrahim, Yıldırım Beytullah, Kut Engin, Sarıkaya Derya, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

2015, 11

Bildiri Adı :

 Fludarabin ve rituximab ile uzun süreli remisyon elde edilen konvansiyonel tedaviye dirençli splenik marjinal zon lenfoma vakası

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Yılmaz Bahiddin, Kelkitli Engin, Karaoğlanoğlu Müge, Doğan İbrahim Öner

Etkinlik Adı :

 Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Hemodiyaliz hastalarında hangi kan basıncı değerini kullanmalıyız

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Arık Nurol

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2005, 05

Bildiri Adı :

 The impact of number and site of metastases on survival in stage IV non small cell lung cancer

Yazar Adı :

 Çolak Dilşen, Yılmaz Bahiddin, Sakallı Hakan, Çalıkuşu Züleyha, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Demirhan Beyhan, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 1st European Lung Cancer Conferance

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Boyun cildinde Carcinoma en cuirase şeklinde tutulum ile bulgu veren ileri evre mide kanseri

Yazar Adı :

 Kut Engin, Sarıkaya Derya, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 03

Bildiri Adı :

 Sağ atriumda kitlesi olan hepatosellüler karsinomlu hastaya yaklaşım

Yazar Adı :

 Kut Engin, Sarıkaya Derya, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 03

Bildiri Adı :

 Tiflitis tanısı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıbbi Onkoloji Bölümünde takip edilen hastaların özellikleri

Yazar Adı :

 Sarıkaya Derya, Kut Engin, Duygulu Mustafa Emre, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 6. Türk Tıbbi onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 03

Bildiri Adı :

 Akciğer kanseri hastalarımızın demografik özellikleri tek merkez deneyimi

Yazar Adı :

 Yücel İdris, Erdem Dilek, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Yıldırım Abdürrahim, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 02

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserinde lenfopeni önemli bir belirleyici midir

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Yıldırım Abdürrahim, Kemal Yasemin, Fatih Teker

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 02

Bildiri Adı :

 Primer mesane malign melanomu ile başvuran olgu

Yazar Adı :

 Kut Engin, Gül Özcan, Kocasaraç Selim, Teker Fatih, Kemal Yasemin, Yılmaz Bahiddin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserli hastaya doğal ve farmakolojik beslenme desteği

Yazar Adı :

 Özyılkan Özgür, Yılmaz Bahiddin

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Safra Kesesi Ve Safra Yollarında Saptanan Nöroendokrin Tümör Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Özgün Mehmet Alpaslan, Tuncel Tolga, Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Küçükodacı Zafer, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Mide Kanser Hastalarında Doğal Öldürücü Hücrelerde Azalmış NKG2D Ekspresyonu

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Kandemir Emin Gökhan, Sayan Özkan, Erikçi Alev Akyol, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Türken Orhan, Öztürk Ahmet

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Platin Ve Etopozid Sonrası Küçük Hücreli Akciğer Kanseri İkinci Basamak Tedavisinde İrinotekan Sisplatin Kombinasyonu İle Vinkristin Doksorubisin Ve Siklofosfamid VAC Kemoterapisinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Sayan Özkan, Erikçi Alev Akyol, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Öztürk Ahmet, Türken Orhan, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sunitinib Tedavisinde Gelişen Otoimmunite Ve Tiroid Disfonksiyonu

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Özgün Mehmet Alpaslan, Alacacıoğlu Ahmet, Yılmaz Bahiddin, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Over Kanserinin İzole Beyin Nüksü Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Özgün Mehmet Alpaslan, Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Sıldıroğlu Hüseyin Onur, Yılmaz Bahiddin, Alacacıoğlu Ahmet, Sönmez Güner, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Akciğer Kanser Hastalarında Periferik Kan CD4 CRTH2 Hücreleri

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Kandemir Emin Gökhan, Erikçi Alev Akyol, Sayan Özkan, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Türken Orhan, Alacacıoğlu Ahmet, Öztürk Ahmet

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 İleri Evre Kanser Hastalarının Periferik Kanında CD8 T Lenfositlerde CD122 Ekspresyon

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Sayan Özkan, Erikçi Alev Akyol, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Sücüllü İlker, Türken Orhan, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Kolon Adenokarsinomunun Epididim ve Spermatik Kord Metastazı

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Bilgi Oğuz, Küçükodacı Zafer, Soydan Hasan, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Sönmez Güner, Türken Orhan, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Kemik İliği Metastazlı Meme Kanserli Bir Olguda Kemoterapi Sonrası Ortaya Çıkan Uzamış Pansitopeni ile Saptanan Akut Miyeloid Lösemi

Yazar Adı :

 Bilgi Oğuz, Karagöz Bülent, Küçükodacı Zafer, Özgün Mehmet Alpaslan, Yılmaz Bahiddin, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Akciğer Kanseri Hastalarında Trombosit Sayısı ve Trombosit Dağılım Genişliği Artmıştır

Yazar Adı :

 Karagöz Bülent, Alacacıoğlu Ahmet, Bilgi Oğuz, Demirci Hakan, Akyol Erikçi Alev, Sayan Özkan, Yılmaz Bahiddin, Kandemir Emin Gökhan

Etkinlik Adı :

 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Kolorektal kanserlerde over metastazı Tek merkez deneyimi

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserinin nadir metastaz yeri Pankreas

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kemal Yasemin, Teker Fatih, Kut Engin, Çilingir Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Kolorektal kanserde sekonder maligniteler

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Gastrointestinal kanserlerde kranial metastaz

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kut Engin, Çilingir Fatih, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Over kanserinin cilt metastazı Nadir bir prezentasyon

Yazar Adı :

 Yücel İdris, Erdem Dilek, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kefeli Mehmet, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Kolorektal kanserde tedavi öncesi lenfopeni önemli bir prognostik gösterge olabilir

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Kemik metastazının az rastlanan orjini Kolorektal kanser

Yazar Adı :

 Demirağ Güzin, Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Kut Engin, Çilingir Fatih, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Krukenberg tümörü Subtotal gastrektomiden 11 yıl sonra

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Yılmaz Bahiddin, Erdem Dilek, Teker Fatih, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Ondokuz yaşında Wilms tümörü olgusu

Yazar Adı :

 Teker Fatih, Erdem Dilek, Yılmaz Bahiddin, Yücel İdris, Demirağ Güzin, Kefeli Mehmet, Türkmen Yasemin

Etkinlik Adı :

 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 The importance of red cell distribution width on gastric cancer.

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Erdem Emre, Kurt Yasemin Turgut, Topcu Turkan, Kacan Turgut, Gunaldı Meral, Yılmaz Bahiddin

Etkinlik Adı :

 Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The prognostic value of body mass index in Hodgkin lymphoma and diffuse non Hodgkin lymphoma

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Kelkitli Engin, Atay Memiş Hilmi, Çilingir Fatih Mehmet, Yılmaz Bahiddin

Etkinlik Adı :

 2014 ASCO Annual Meeting.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 05

Bildiri Adı :

 Sistemik kemoterapi ile tam yanıt alınan cilt metastazlı nadir bir over kanserli vaka

Yazar Adı :

 Sakallı Hakan, Mertsoylu Hüseyin, Çalıkuşu Züleyha, Yılmaz Bahiddin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür, Ekin Damla

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Son dönem böbrek yetmezlikli hemodiyaliz programında olan metastatik kolon karsinomlu bir olguda folfiri protokolü kullanımı

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sakallı Hakan, Çolak Dilşen, Çalıkuşu Züleyha, Mertsoylu Hüseyin, Ekin Damla Burçak, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Metastazla seyreden intraduktal meme karsinomlu bir olgu

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sakallı Hakan, Çalıkuşu Züleyha, Mertsoylu Hüseyin, Ekin Damla Burçak, Çolak Dilşen, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Düşük doz oral metotreksat ile tedavi edilen langerhans hücreli histiositozis olgusu

Yazar Adı :

 Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Çolak Dilşen, Çalıkuşu Züleyha, Mertsoylu Hüseyin, Ekin Damla Burçak, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Böbrek metastazı saptanan mide karsinomlu olgu

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Mertsoylu Hüseyin, Yılmaz Bahiddin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 İleri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde c erbB2 nin gemzar cisplatin kemoterapi cevabı üzerine olan etkisi

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Bal Nebil, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Nadir rastlanan bir olgu Kemoterapi ile tam yanıt alınan metastatik böbreğin primitif nöroektodermal tümörü

Yazar Adı :

 Mertsoylu Hüseyin, Sakallı Hakan, Çalıkuşu Züleyha, Yılmaz Bahiddin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 XVII. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 Pemfigus Vulgaris ile prezente olan akciğer kanseri Vaka sunumu

Yazar Adı :

 Teker Fatih, Kemal Yasemin, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Kut Engin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 03

Bildiri Adı :

 Ortalama trombosit volümü over kanserli hastaların takibinde kullanışlı bir belirteç midir

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Demirağ Güzin, Ekiz Kubilay, Yılmaz Bahiddin, Teker Fatih, Kut Engin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 03

Bildiri Adı :

 Vemurafenib ve Dress Sendromu

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Yücel İdris, Teker Fatih, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Kut Engin, Kocasaraç Selim

Etkinlik Adı :

 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 03

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserinde tam kan sayımındaki inflamatuar belirteçlerin yükselmesi önemli midir

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Yücel İdris, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Teker Fatih, Kut Engin, Ekiz Kubilay, Özdemir Meltem

Etkinlik Adı :

 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 03

Bildiri Adı :

 Metastatic basal cell carcinoma Report of a case and review of the literature

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Kemal Yasemin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Sunitinib induced complete facial edema A rare clinical Entity

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Kemal Yasemin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Rhabdomyosarcoma in an elderly patient A case and literature

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Demirağ Güzin, Yılmaz Bahiddin, Kemal Yasemin, Kandemir Bedri, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Transitional cell carcinoma of the ovary A rare case

Yazar Adı :

 Kemal Yasemin, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Karaoğlanoğlu Müge, Sayıcı Yasin, Erdem Dilek, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 11

Bildiri Adı :

 Efficacy of cetuximab based and bevacizumab based chemotherapy in the first line treatment of metastatic colorectal cancer

Yazar Adı :

 Okutur Sadi Kerem, Erdem Dilek, Pilancı Kezban Nur, Eren Orhan Önder, Yılmaz Bahiddin, Aydın Kübra, Bozkurt Mustafa, Namal Esat, Öztürk Akın, Demir Osman Gökhan, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 2nd International Gastrointestinal Cancer Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2012, 12

Bildiri Adı :

 Bıldırcın eti tüketimine bağlı rabdomiyoliz

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Karaoğlanoğlu Müge, Yılmaz Bahiddin, Yıldırım Hasan, Dilek Melda, Arık Nurol

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2004, 09

Bildiri Adı :

 Kansere Zihinsel Uyum Ölçeği- Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Karabekiroğlu Aytül, Kemal Yasemin, Aker Servet, Yılmaz Bahiddin, Akyürek Özge

Etkinlik Adı :

 TPD 23. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 04

Bildiri Adı :

 Metastatik kanser hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ile kansere zihinsel uyum süreci arasındaki ilişki.

Yazar Adı :

 Karabekiroğlu Aytül, Kemal Yasemin, Yılmaz Bahiddin, Aker Servet, Akyürek Özge

Etkinlik Adı :

 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Dynamic correlation of serum C reactive protein CRP levels with serum prostate specific antigen PSA levels in patients with prostate cancer PCa on androgen deprivation therapy ADT

Yazar Adı :

 Küçük Ömer, Balcı Bengi, Lıu Yuan, Zhang Chao, Yılmaz Bahiddin, Janı Ashesh B, Harris Wayne, Carthon Bradley Curtıs, Rossı Peter John, Master Vıraj A, Alemozaffar Mehrdad, Fılson Chrıstopher Paul, Sanda Martın George

Etkinlik Adı :

 2016 Genitourinary Cancers Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 01

Bildiri Adı :

 Orak Hücreli aneminin eşlik ettiği meme karsinomu olgusu

Yazar Adı :

 Yılmaz Bahiddin, Sakallı Hakan, Çalıkuşu Züleyha, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 3.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Penis metastazı yapan bir mesane karsinomu olgusu

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 3.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Diz metastazı saptanan özefagus karsinomlu olgu

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Beyin metastazı saptanan epitelyal over karsinomlu olgu

Yazar Adı :

 Çalıkuşu Züleyha, Sakallı Hakan, Yılmaz Bahiddin, Mertsoylu Hüseyin, Akçalı Zafer, Özyılkan Özgür

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 The Role of Hematological Parameters on Prognosis of Metastatic Gastric Carcinoma

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yılmaz Bahiddin, Erdem Emre, Çilingir Fatih Mehmet, Kut Engin, Kocasaraç Selim, Demirağ Güzin, Yücel İdris

Etkinlik Adı :

 ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 07

Bildiri Adı :

 What is the role of the decrease in M protein after the first cycle in patient with multiple myeloma

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Akyazı Elif, Kelkitli Engin, Atay Memiş Hilmi, Yılmaz Bahiddin

Etkinlik Adı :

 2016 ASCO Annual Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Effect of body mass index on chemotherapy induced neutropenia in breast cancer

Yazar Adı :

 Yücel İdris, Teker Fatih, Kemal Yasemin, Ekinci Ahmet Siyar, Yılmaz Bahiddin, Kut Engin

Etkinlik Adı :

 2016 ASCO Annual Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Baseline lymphopenia as a prognostic marker for colorectal carcinoma

Yazar Adı :

 Erdem Dilek, Yücel İdris, Yılmaz Bahiddin, Demirağ Güzin, Kemal Yasemin, Teker Fatih

Etkinlik Adı :

 2012 ASCO Annual Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 06

Bildiri Adı :

 Nüks Over Kanserinde Kemoradyoterapi ile Tam Yanıt: Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Serarslan Alparslan, Gürsel Şükriye Bilge, Yılmaz Bahiddin, Meydan Ahmet Deniz, Özbek Okumuş Nilgün

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Erken evre meme kanseri olan hastalarda antiestrogen tedaviye cevabın FOXA1 expresyonu ile ilişkisi

01.10.2013

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Experimental And Clinical Medicine

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türkiye Atıf Dizini, NLM Catalog (PubMed), CEPIEC, Crossref, DOAJ, EMBASE, EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, Scopus, World Cat

 

1900

1900

Yayın Yeri :

 Clinical Breast Cancer

Uluslararası

 

Dergi

 

Clinical Breast Cancer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Düzce Tıp Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Düzce Tıp Dergisi

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, ULAKBIM NATIONAL INDEX, Tubitak/Ulakbim

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Servisinde yatan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin retrospektif incelenmesi

Yazar :

 Gökçe GÜL GÜNEYSU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

2019
 • 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2015

  Emory University

  Research Scholar

 • 2013

  Transfüzyon Komitesi Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2012

  Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2012

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2011
  - 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2011

  Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

  Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı

  Mecburi Hizmet

 • 2008
  - 2009

  Gata Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi

  Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı

  Yedek Subay Olarak

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr