İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: baltay@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5823-1117
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2007 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 0-6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı Ders Notları

Bölüm Adı :

 Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Korunma Yolları Ve Bakım

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Mumcu Boğa Nuran, Sucu Gülsen

Editör Adı :

 Yüksel Kesim, Zeliha Koç

2010

Kitap Adı :

 Developments İn Health Sciences

Bölüm Adı :

 Determination Of Knowledge And Attitudes Of Midwifery And Nursing Intern Students About Medical Malpractice

Yazar Adı :

 Koç Emine, Altay Birsen

Editör Adı :

 Recep Efe

2017

Kitap Adı :

 Developments İn Health Sciences

Bölüm Adı :

 Determination Of Tendency Of Midwifery And Nursing Students Towards Medical Malpractice

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Koç Emine

Editör Adı :

 Recep Efe

2017

Kitap Adı :

 Akademisyen Yayınevibilimsel Araştırmalar Kitabı 2018

Bölüm Adı :

 Bölüm 12 Evde Bakım Hizmeti Alan Yaşlı Bireylerde Aileden Algılanandestek İle Özbakım Gücü Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Sadiç Ebru, Altay Birsen

Editör Adı :

 Fatma Eti Aslan Fatma Deniz Sayıner


2018

Kitap Adı :

 Güncel Hemşirelik Çalışmaları Iı

Bölüm Adı :

 Bölüm 29 Ameliyethanede Çalışan Hekim Dışı Sağlık Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Görmüş Yeliz

Editör Adı :

 Fatma Eti Aslan

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Adölesan Dönemdeki Öğrencilerin Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarında Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Saraçoğlu Esra, Cabar Huriye Demet, Gönener Ahmet

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Erkuran H, Altay B. Alzheimer’Lı Hastaya Bakım Veren Kişilerin Bakım Yükünün Stresle Baş Etme Durumlarına Etkisi.

Yazar Adı :

 Erkuran Hatun, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Jurnal Of Health Services And Education (Sağlık Hizmetleri Ve Eğitimi Dergisi)

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Sleep Quality And Quality Of Life İn Older Women Withurinary Incontinence Residing İn Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Bulut Tuba, Altay Birsen

Dergi Adı :

 J Wound Ostomy Continence Nurs

Özgün Makale

 

2020, 3

Makale Adı :

 Determining Attitudes Of A Group Of Nurses Working İn The Northern Region Of Turkey Towards Lgbt İndividuals.

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2020, 2

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumları.

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Pamukkale Tıp Dergisi Medical Journal Pam Tıp Derg

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Trans Bireylerin Sağlığı Ve Hemşirenin Rolü.

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Derleme Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Eşcinsel Ve Biseksüel Bireylerin Sağlığı Ve Hemşirelik Bakımıhealth Of Homosexual And Bisexual Individuals And Nursing Care

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı Ve Düşmeye Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Balıkesir Sağlık Bil Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Altay Birsen, Saraçoğlu Esra

Dergi Adı :

 Asos Journal. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Care Management Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Eren Dilek Çelik, Öz Yıldırım Özge, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Caremanagement Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Altın Alaattin, Karaoglanoglu Özden, Buberci Ayse

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Caremanagement Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receivingchemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Altın Alaattin

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Children And Play

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Altay Merve, Altay Birsen, Ersoy Karaçuha Melek

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Et İntellectus

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 İnfertilte Tedavisi Gören Kadınlarda Kaygı Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Aydın Avci İlknur, Aydın Nahide

Dergi Adı :

 Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Geriatric Depression And Death Depression İn Older Individuals That Are Provided With Care İn The Hospitals Located İn Northern Anatoliaart Index (Art Research Database, Ebsco)

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Yılmaz Tuğba, Rızalar Selda

Dergi Adı :

 International Journal Of Caring Sciences

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Alzheimerlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Erkuran Hatun, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Eşcinsellere Yönelik Tutumu

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Alzheimerlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Erkuran Hatun, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Relationships Among Use Of Complementary And Alternative Interventions, Urinary Incontinence, Quality Of Life, And Self-Esteem İn Women With Urinary Incontinence

Yazar Adı :

 Öz Özge, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Journal Of Wound Ostomy And Continence Nursing.

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Adolesan Döneminde Beslenme Ve Okul Sağlığı

Yazar Adı :

 Altay Merve, Cabar Huriye Demet, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Derleme Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Relationships Among Use Of Complementary And Alternative Interventions, Urinary Incontinence, Quality Of Life, And Self-Esteem İn Women With Urinary Incontinence

Yazar Adı :

 Öz Özge, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Journal Of Wound, Ostomy And Continence Nursing

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Attitude And Practice Of Family Planning Methods Among Roma Women Living İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Aydın Mesiya, Altay Birsen

Dergi Adı :

 International Journal Of Nursing Sciences

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Üriner İnkontinans Risk Faktörlerive Hemşirelik Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Öz Özge , Altay Birsen

Dergi Adı :

 İnönü Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 University Students’ Awareness Of Breast And Cervical Cancers: A Comparison Of Two Countries And Two Different Cultures

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Aydın Avci İlknur, Zoladkiewicz Paulina, Altay Birsen, Moraczewska Iga

Dergi Adı :

 Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Breast And Cervıcal Cancer Awareness Among Unıversıty Students: Comparıson Of Two Country And Two Dıfferent Cultur

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Aydın Avci İlknur, Zoladkiewicz Paulina, Altay Birsen, Moraczewska Iga

Dergi Adı :

 Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’Nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek Ve Yalnızlık Düzeyleri İle Kaygı Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Maleki Sani Maleki Rogayyeh, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgi Ve Tutumlarınındeğerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Altay Birsen, Nuriyeva Gülşat, Öngör Buket

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 The Quality Of Life And Home Care Needs Of Patients Treated For Heartfailure.

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Pakistan Heart Journal

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Saptanması

Yazar Adı :

 Oğuz Sümeyye, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Omu. Sağlık Bilimleri Dergisi.

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Yaşlıların Sağlık Algısı Yaşam Kalitesi Ve Sağlıkla İlgiliyaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çaloğlu Ayşe

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Evaluation Of Relationships Self Evaluation And Self Esteem Of Women S With Histerectomy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Altınel Büşra

Dergi Adı :

 Prog Health Sci

Özgün Makale

 

2016, 7

Makale Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Özakım Gücü Ve Yaşam Doyumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Aydın Yıldırım Tuğba, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Güsbd

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Ev Ziyaretler Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Uygulaması Ev Ziyaretleri Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Ve Profesyonel Hemşirelik Rolleri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Öz Özge

Dergi Adı :

 Omu. Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Effect On Colorectal Cancer Patients Anxiety Levels Of Planned Following At Home

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Aydın Avcı İlknur, Karaoğlanoğlu Özlem, Büber Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Annals Of Oncology.

Özet

 


2015, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three Component Health Care Management Program Newcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avcı, Çavuşoğlu Figen, Özlem Karaoğlanoğlu, Karaoğlanoğlu Özlem, Ayşe Büberci, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen, Altay Birsen

Dergi Adı :

 European Journal Of Cancer.

Özet

 

2015, 9

Makale Adı :

 Breast And Cervical Cancer Knowledge And Awareness Among University Students

Yazar Adı :

 Altay Birsen, İlknur Aydın Avcı, Rızalar Selda, Öz Hatice, Meral Damla

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Tıp Fakültesi Hastanesi Nde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, İlknur Güneştaş

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, Deuhfed

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Attitudes Of Women About Breast Cancer And Cervical Cancer Screening Kadınların Meme Ve Servikal Kanser Taramalarına Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Rızalar Selda, Özdelikara Afitap, Öz Hatice

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi 2015

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Tuğba

Dergi Adı :

 Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Madde Kullanım Durumlarına Göre Benlik Saygısının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Zengin Seher, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi /gümüşhane University Journal Of Health Sciences

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Nutritional Habits And Obesity Primary School Students İn Sinop The Northernmost Point Of Turkey

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Özeren Gül Sultan, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 The Knowledge Of Teenagers About Breast Self Examination

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Argun Acıl Dilay, Altay Birsen, Güler Yelda

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 Attitudes Of Nursing Students Towards Older People İn Turkey

Yazar Adı :

 Bilge Bal Özkaptan, Altay Birsen, Demet Gönener Cabar

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 Nurses Protective Measures During Chemotherapy Preparation And Administration İn Turkey

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Tural Esra, Altay Birsen

Dergi Adı :

 International Journal Of Nursing Practice

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski Ve Bazı Sosyo Demografik Özelliklerin Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Üstün Gonca

Dergi Adı :

 Acı Badem Üniversitesi (Acu) Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin İletişim Becerileri

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Gök Uğur Hacer, Yılmaz Ayten, Güzel Nesime

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi,

Özgün Makale

 

2012, 10

Makale Adı :

 15 49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Ertop Güzel Nesime, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Kü Tıp Fak Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Examining The Relation Between Sociotropic And Autonomic And Problem Solving Abilities Of Nursing Students

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Gönener Demet, Bal Özkaptan Bilge, Gümüş Kübra

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Enuresis Regional Primary Boarding Schoolin Sinop The Northest Point Of Turkey

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Altay Birsen, Özeren Gül Sultan

Dergi Adı :

 Healthmed,

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Jinekolojik Muayeneye Gelen Kadınların Anksiyete Düzeyi Ve Etkileyen Bazı Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Kefeli Çol Bahar

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Samsun Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Durumları Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Tuğba, Kefeli Çol Bahar

Dergi Adı :

 Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Nursing Care Rendered For The Elders In Their Own Homes

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Emiroğlu Oya Nuran

Dergi Adı :

 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Fizik Tedavi Alan Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Cabar Huriye Demet, İslam Kübra, Göv Pınar

Dergi Adı :

 Gaziantep Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Zihinsel Engelli Çocukların Evde Bakımı Ve Hemşirelik Yaklaşımları

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Güler Yelda, Altay Birsen, Argun Acıl Dilay

Dergi Adı :

 Gaziantep Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Durumları Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Tuğba, Kefeli Çol Bahar

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Geriatry

Özet

 

2010, 4

Makale Adı :

 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin E Tükenmişlik Düzeyleri Aile Desteğinin Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Demet Gönener Cabar, Ceren Demirkıran

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Meme Kanseri Olan Kadıınların Erken Tanı Uygulamaları

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Alanlı Köyünde Yaşayan Yaşlılarda Aileden Algılanan Sosyal Destek Etkenleri İle Depresyon Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin,

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Samsun 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Oturan 15 49 Yaş Grubu Kadınların Sağlık Ocağı Hizmetlerini Bilme Ve Kullanma Durumları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Adölesanda Obesite Ve Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Yelda Güler, Demet Gönener, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme Ve Kullanma Durumları Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Demet Gönener Cabar

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 Samsun Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bazı Özellikleri İle Depresyon Riski Arasındaki İlişkirelatıonshıp Between Selected Characterıstıcs And Depressıon Rısk Among Elderly Lıvıng In The Nursıng Home, Samsun

Yazar Adı :

 Altay Birsen, İlknur Aydın Avcı

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Geriatrics

Özgün Makale

 

2009, 11

Makale Adı :

 Huzur Evinde Yaşayan Yaşlılarda Öz Bakım Gücü Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 The Problems Encountered By Midwives During Breast Self-Examination Training

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Özcan Ayşegül, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Ebe Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Sağlık İnançları

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Kocatürk Betül

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Yaşlılık Hizmetleri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Emiroğlu Oya Nuran

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 10

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı Ve Sigara İçmeyi Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çetin Atife

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Samsun 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Grubu Evli Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Hemşirelikte İstihdam Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Birsen Altay

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Aıds Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Cabar Huriye Demet, Aygut Güler, Kılıç Asuman

Dergi Adı :

 Aids Dergisi.

Özgün Makale

 

2006, 10

Makale Adı :

 Gerontoloji Hemşireliği

Yazar Adı :

 Birsen Altay, Oya Nuran Emiroğlu

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Bireylerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Hendekci Ayla, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Birinci Basmak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Bireylerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Palandöken Uluslararsı Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Home care requırement of individual with prostate cancer and burden of caregivers

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2 nd world congress on nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 The relationship between domestic violence experience and violence tendencies of the students studying

Yazar Adı :

 Altın Alaattin, Altay Birsen, Öz Özge, Çelik Dilek

Etkinlik Adı :

 2nd world congress on nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Determining malpractice trends of nursing and midwifery senior student

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd world Congress On Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Evaluation of the realationship between university students eating habits and health behaviour

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd world congres of nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Palliative vare needs of cancer patient

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd world congres on nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Burden of care of caregiver of alzheimer patient

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd world congress on nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 The effect of state stress of coping of care burden in alzheimer patient caregiver

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Öztürk Hatun

Etkinlik Adı :

 2nd world congress on nursing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Yaşlılarda Hipertansiyona Yaklaşım - Approach to Hypertensıon in Elderly

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 ULuslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 08

Bildiri Adı :

 Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranışları Ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Kök Riveyde, Bayrak Çağlar

Etkinlik Adı :

 Öğrenci Hemşireleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi Hemşirelik Eğitimi ve Mesleğe Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Kök Riveyda, Bayrak Çağlar

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Kadın Sağlığı Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

Yazar Adı :

 Güzel Ertop Nesime, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 .10.Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Samsun Sağlık Yüksek Okulu Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Transkültürel Hemşirelik Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Altay Birsen, Memiş Ayşegül, Atak Emel, Özel Duygu

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Türkiye’de 0-12 Aylık Bebek Bakımında Uygulanan Geleneksel Yöntemler.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Bıçakcı Hatice

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Yetişkin Tüketicilerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının ğı Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Tosun Elif, Altay Birsen, Özenoğlu Aliye

Etkinlik Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Beslenme Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 06

Bildiri Adı :

 Yurtta kalan Üniversite Öğrencilerinin AİDS konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 6.Uluslar Arası Hemşirelik Öğrenci Kongre Kitabı,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Belediye Temizlik İşçilerinin Kişisel Hijyen Konusundaki Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, İslam Kübra

Etkinlik Adı :

 6. Uluslar Arası Hemşirelik Öğrenci Kongre

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlığı Geliştirme Davranışları

Yazar Adı :

 Güler Asuman, Altay Birsen, Aygut Güler

Etkinlik Adı :

 6. Uluslar Arası Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin ‘Cinsel Yönelimler Ve Cinsiyet Kimlikleri’xx Konusuna Bakışlarının İncelenmesi: ’xxBenim Çocuğum’xx Filmi

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 03

Bildiri Adı :

 The Power Of Amazon Women Wıthın Us We Can Protect From Cancer And We Can Fight To Cancer

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Rızalar Selda, Özdelikara Afitap, Öz Hatice, Meral Damla

Etkinlik Adı :

 The 18 th World Congress On Controversies in Obstetrics Gynecology İnfertility ”Vienna

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Breast and cervical cancer knowledge and awareness among university students

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur, Rızalar Selda, Öz Hatice, Meral Damla

Etkinlik Adı :

 The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility. Austria /Vienna. COGI13-ABS-1221

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Kefeli Çol Bahar, Aydın Tuğba

Etkinlik Adı :

 5. Akademik Geriatri 2012” Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 05

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyetin Beslenme Üzerine Etkisi Sözel Bildiri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Özenoğlu Aliye, Akar Zeynep

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 03

Bildiri Adı :

 Fiziksel Engelli Kadınlarda Cinsel Sağlık Sözel Bildiri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Cabar Demet

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 03

Bildiri Adı :

 İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda İnfertilitenin Evlilik Uyumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Nahide

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası, 5.Ulusal Ebelik Öğrenci kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 12

Bildiri Adı :

 Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Baltacı Nazlı, Altay Birsen, Emel Odabaşoğlu, Nuran Çebitürk

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası, 5.Ulusal Ebelik Öğrenci kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Kadın Doğum Polikliniğine Gelen İkinci Ve Üçüncü Trimestrdeki Gebelerin Anksiyete Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Merve Aksöz

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası, 5.Ulusal Ebelik Öğrenci kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 HUZUREVINDE YAŞAYAN YAŞLI BIREYLERIN SAĞLIK ALGISI İLE YAŞAM DOYUMUARASINDAKI İLIŞKI

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Bıçakçı Hatice, Altın Alaattin, Arslan Lütfi

Etkinlik Adı :

 6.ULUSLARARASI HEMŞİRELİKKONGRESİ “Hemsirelik Bakımında Fark Yaratmak”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Determination of Women Awareness About Early Diagnosis of Cervical Cancer.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Solmaz Tuğba

Etkinlik Adı :

 Trakya University Association 1st International Medical Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Health Professionals’s Roles İn The Of Homosexuel And Bisexual İndividuals.

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Trakya University Association 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Attitudes of Nurses Related to Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual Individuals: Samsun Case

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Trakya University Association1. International Health Sciences Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 The İnvestigation About Care And Loneliness Situations Of Elders Having Home Care Service And Nursing Home ResidentsEvde Bakım Hizmeti Alan Yaşlılar İle Huzurevinde Kalan Yaşlıların Sosyal Destek ve Yalnızlık Durumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Nazlı Özçelik, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 4. National and International Participatory Home Health and Care Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Perceived Support and Self Care Ability in Elderly People Receiving Home Care Services.

Yazar Adı :

 Sadiç Ebru, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 4. National and International Participatory Home Health and Care Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Relationship Between Life Quality And Social Support Determined In Elderly Patients With Home Care Service.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Özcelik Nazlı

Etkinlik Adı :

 4. National and International Participatory Home Health and Care Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERDE AİLEDENALGILANAN DESTEK İLE ÖZ BAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yazar Adı :

 Sadıç Ebru, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 4. ulusal ve uluslararası katılımlı evde sağlık ve bakım kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Social Participation and Quality of Life in Elderly

Yazar Adı :

 Yılmaz Medine, Uyanık Gülçin, Kundakçı Gamze, Subaşı Baybuga Media, Altay Birsen, Cingil Dilek, Bakan Ayşe Berivan, Aktaş Betül, Çapık Cantürk, Erol Saime, Pehlivan Şenay, Fidan Güler

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Evaluation of The Efficacy of The Three-Component Health care Management program Newcot in Colorectal Cancer Patient Receiving Chemotherapy / Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Üç Bileşenli Hasta Bakım Yönetim Programı Hewet in Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avcı, Özlem Karaosmanoğlu, Çavuşoğlu Figen, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen, Ayşe Büberci

Etkinlik Adı :

 European Journal Of Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Samsun Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Durumlarına Bazı Sosyo Demografik Özelliklerin Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 7.Ulusal Geriatri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 12

Bildiri Adı :

 Social Participation and Quality of Life in Elderly

Yazar Adı :

 Yılmaz Medine, Uyanık Gülçin, Kundakçı Gamze, Subaşı Baybuga Media, Altay Birsen, Cingil Dilek, Bakan Ayşe Berivan, Aktaş Betül, Çapık Cantürk, Erol Saime, Pehlivan Şenay, Fidan Gülfer

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 OMÜ Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlığı Algılama Durumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Güneştaş İlknur

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Hemsirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Ev ziyaretler Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Uygulaması Ev Ziyaretleri Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Ve Profesyonel Hemşirelik Rolleri

Yazar Adı :

 Öz Özge, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi”

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 06

Bildiri Adı :

 Yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığı sorunları ve beslenme üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Önal Ayşegül

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi”

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Yeme Tutumları Ve Beden Algıları Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Rogayyeh Maleki Sani Maleki

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Ortaokul öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Ayla Hendekçi

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi”

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Attitudes of Midwifery Students TowardsViolence Against Women and Gender

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 01

Bildiri Adı :

 Breast and Servical cancer awereness among university students:Comparison of two conuntries and two different cultures

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Aydın Avci İlknur, Zoladkiewicz Poula, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 EONS 9 CONGRESS (European Journal Of Oncology Nursing)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Transkültürel Hemşirelik Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Altay Birsen, Gümüş Kübra

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Assesment Of Smoking Habit Among Students Of Nursing

Yazar Adı :

 Argun Dilay, Özçerezci Oya, Öztürk Gülay, Cabar Huriye Demet, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 İnternational Congress On Nursing Education Practice.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 06

Bildiri Adı :

 Sağlıklı Yaşlanma ve Çevre

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Solmaz Tuğba

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık,Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin ‘Cinsel Yönelimler ve Cinsiyet Kimlikleri’xx Konusuna Bakışlarının İncelenmesi: ’xxBenim Çocuğum’xx Filmi

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Sigara İçme ile Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Karakoç Hatice

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kültürlerarası Bakım ve Hemşirelik

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Meme Kanserinde Anksiyete, Depresyon ve Hemşirelik Üzerine Bir Derleme

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Erken Tanı Davranışları

Yazar Adı :

 Sadiç Ebru, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kültüre Duyarlı Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Yılmaz Bulut Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Sağlık Kültür sempozyumları. Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik öğrencilerinin kişiliklerinin kişilik özelliklerininkültürlerarsı duyarlılıklarına etkisi

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 iNTERNATİONAL AKADEMİK RESEARC CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 LOW CALORIAN FOOD PRODUCTS USE STATUS IN STUDENTS AND INVESTIGATION OF EFFECTIVE FACTORS

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Yılmaz Hilal

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME VE KİŞİSEL HİJYEN HAKKINDA BİLGİ VE DAVRANIŞI

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Ayan Gamze

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Farklı Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Karakaş Didar

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress. 12-13 Ekim 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of the efficacy of the three component health care management program Newcot in cancer patients receiving chemotherapy. Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Üç Bileşenli Hasta Bakım Yönetim Programı Hewet in Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi Erzurum 2014 10-12 eylül 2015

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur, Çavuşoğlu Figen, Özden Karaoğlaoğlu, Büberci Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Genital Hygiene Behaviors of Women between 15-49 Years of Age Registered at Different Family Health Centers.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çelik Eren Dilek, Karakaş Didar, Öz Özge, Büyük Elif

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Gender Sensıtıvıty In The Theses Of Health Scıences.

Yazar Adı :

 Akman Gülay, Mumcu Nuran, Altay Birsen, Altın Alaattin, Özdelikara Afitap, Kulakaç Özen

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Attitudes Towards The Early Detection ofCervical Cancer in Women with The Age of15-49

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Öz Özge, Büyük Elif, Çelik Eren Dilek, Karakaş Didar

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Perception Of Homosexuality İn Nursing Last Terms Students

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Health Management Department Students Use of Complementary and Alternative Treatment Methods.(Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumları).

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 international Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Relationship Between Education Needs and Healthy Life Style Behaviors for Improving Health of Adolescent Students

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Mesiya, Büyük Elif

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Roghayyeh Maleki Sani Maleki, Birsen ALTAY. Ondokuz Mayıs Ünıversıtesı’nde Öğrenım Gören Yabancı Uyruklu Öğrencılerın Sosyal Destek Ve Yalnızlık Düzeylerı Ile Kaygı Durumlarının Belirlenmesi. Poster Bildiri

Yazar Adı :

 Maleki Sani Maleki Demirer Rogayyeh, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi 12-13 Ekim 2017.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Determination of Genital Hygiene Behaviours of Women between 15-49 years of Age in Dİfferent Family Health Centers

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çelik Eren Dilek, Karakaş Didar, Öz Özge, Büyük Elif

Etkinlik Adı :

 International Congress of Black Sea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Attitudes Towards The Early Detection of Cervical Cancer in Women with The Age of 15-49.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Öz Özge, Çelik Eren Dilek, Karakaş Didar

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress. 12-13 Ekim 2017. SAMSUN

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Attitudes Towards The Early Detection of Cervical Cancer in Women with The Age of 15-49.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Öz Özge, Çelik Eren Dilek, Karakaş Didar

Etkinlik Adı :

 International Nursing Education Congress. 12-13 Ekim 2017. SAMSUN

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE DÜŞMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Sema Karaaslan, Sinem Ceyhan

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Gender Sensitivity in the Theses of Healt sciences

Yazar Adı :

 Akman Gülay, Mumcu Nuran, Altay Birsen, Özdelikara Afitap, Altın Alaattin, Kulakaç Özen

Etkinlik Adı :

 International Congress of Black Sea Nursing Education-Samsun

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Examining Nursing First and Fourth Grade Students’xx Attitudes Towards Domestic Violence and Academic Self-Efficacy Levels

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 IV. International Academic Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kanser Erken Tanı ve Tarama Merkezine Başvuran Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Gök Uğur Hacer, Yılmaz Yalçıner Ayten, Güzel Ertop Nesime

Etkinlik Adı :

 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyum Kitabı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Yaşlıların Bazı Sağlık Sorunlarında Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar Ve Sosyo Demografik Değişkenlerin Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Rızalar Selda

Etkinlik Adı :

 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürler arası Yaklaşım Sempozyum

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 04

Bildiri Adı :

 Sağlıklı Yaşlanma ve Çevre

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Solmaz Tuğba

Etkinlik Adı :

 Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Kültürlerarası Bakım ve Hemşirelik

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Erken TanıDavranışları

Yazar Adı :

 Sadıç Ebru, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 uluslararası sağlık toplum ve kültür sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 03

Bildiri Adı :

 Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Evlilik Uyumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Kongre

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 MEME KANSERİ TANISI ALAN KADINLARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2020, 01

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Özbakım Gücü ve Yaşam Doyumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Aydın Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Yaşlılara Evde Verilen Hemşirelik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Emiroğlu Oya Nuran

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 İnterseks Bireylerin Sağlığı Ve Hemşirelik

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1st Internatıonal Health Science and Life Congress (IHSLC 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Sağlık Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve bazı Değişkenlerle İlişkisi

Yazar Adı :

 Altılı Hatice, Özyanık Rabia, Tekin Esra, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 8.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 İntra Kardiyak Defibrilatör Uygulanan Bireyin Eğitimi

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Altay Birsen, Akbulut Mehtap, Memiş Ayşegül

Etkinlik Adı :

 8.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Bir Grup Meme Kanserli Hastada Geçmişteki Erken Tanı Uygulamalarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Altay Birsen, Ertav Esra, Töngel Emel

Etkinlik Adı :

 8.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hasta Yakınlarının Gereksinimlerinin Saptanması ve Ailelerin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Yılmaz Yavuz Ayten, Gök Uğur Hacer

Etkinlik Adı :

 8.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 OMÜ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Aktivite durumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Güleray Demet, Badak Raife

Etkinlik Adı :

 7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2008, 06

Bildiri Adı :

 Ebelik Ve Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Tıbbi Hatalar Konusundaki Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Emine, Altay Birsen, Erciyes Ümran

Etkinlik Adı :

 II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye de Ebelik Sorunları

Yazar Adı :

 Koç Emine, Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Akman Gülay, Sani Tina

Etkinlik Adı :

 2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Yabancı Hemşire İstihdamına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1st Internatıonal Health Science and Life Congress (IHSLC 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Yaşlıya Evde Bakım Veren Bireylerin Yaşadıkları Güçlükler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Kültürler Arası Hemşirelik Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 06

Bildiri Adı :

 Lohusaların Emzirme İle İlgili Bilgi Uygulama Ve Davranıslarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Bayram Zehra

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Effect On Colorectal Cancer Patients Anxiety Levels Of Planned Following At Home

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Aydın Avcı İlknur, Özlem Karaoglanoglu, Ayşe Biber, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 ESMO 17.th Word Congresson Gastroentestinal Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 07

Bildiri Adı :

 Histerektomi Ameliyatı Olan Kadınların Benlik Saygısı ve Beden İmajı

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Aydın Nahide

Etkinlik Adı :

 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Gebeliğin Kadın Cinselliği Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Maleki Sani Maleki Rogayyeh, Bayram Zehra

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Gebelerin Fetal Sağlığını Değerlendirme Testleri Hakkındaki Bilgi Ve Yaklaşımları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Yalçın Dönüş

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Kadınların Doğum Yöntemleri Konusunda Görüşleri Deneyim Ve Memnuniyetleri

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Yalçın Dönüş

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Aile Planlaması Kliniğine Başvuran 15 49 Yaş Grubu Kadınların Acil Kontrasepsiyon Konusunda Bilgi Ve Tutumları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aksöz Merve

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda İnfertilitenin Kaygı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur, Nahide Aydın

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 05

Bildiri Adı :

 Premature Bebeği Hastanede Tedavi Gören Annelerin Depresyon ve Maternal Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Maleki Sani Maleki Rogayyeh, Dönüş Yalçın

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası, 5.Ulusal Ebelik Öğrenci kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 Amniosentez Yapılan Kadınlarda Anksiyete Durumunun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Aksöz Merve

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 04

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Durumları ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Tuğba, Kefeli Çol Bahar

Etkinlik Adı :

 13.Ulusal Geriatri Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendromun Akademik Özyeterliliğe Etkisi

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2 nd İnternational Symposium on İnnovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 To Evaluate sleep and life quality of the old women over 65 years old with urinary incontinence Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Tuba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2 nd İnternational Scientific-Expert Conference on Nursing “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow¨

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The use of family planning methods in romanis living in the north of turkey and their attitudes towards family planning Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Mesiya Aydın, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 The use of family planning methods in romanis living in the north of turkey and their attitudes towards family planning (Turkey) 2 nd İnternational Scientific-Expert Conference on Nursing “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow¨

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Uyku Kalitesi Yaşam Doyumu ve Algılanan Aile Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Töngel Emel, Esen Esra, Demir Gülizar

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Huzur Evinde Kalan Yaşlılarda Yanlızlık ve Algılanan Sosyal Destek Durumları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çevik Merve, Kıyıcı Nida, Piroğlu Selin

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun 6 nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Grubu Evli Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kadınların Yiyecekleri Hazırlama Pişirme ve Sunma Konusundaki Bilgi ve Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 6. Uluslar Arası Hemşirelik Kongresi Kongre

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fizik Tedavi Alan Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, İslam Kübra

Etkinlik Adı :

 7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaşlıların Sağlık Algısı Yaşam Kalitesi ve Sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğrenci Gözüyle Yaşlı ve Yaşlılığa Sosyo Kültürel Bakış

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Taşkın Feyza, Yılmazer Tuğçe

Etkinlik Adı :

 10 Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Jinekolojik muayeneye gelen kadınlarda oluşan anksiyete ye bazı değişkenlerin etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Kefeli Çol Bahar

Etkinlik Adı :

 4.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kadınların Sağlığı Koruma Davranışları İle Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Sosyo Kültürel İncelenmesi 9 11 Nisan 2009

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyum

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Durumu

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Üstün Gonca

Etkinlik Adı :

 7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 15 46 Yaş Grubu Evli Kadınların Şiddete Karşı Görüşleri ve Şiddete Maruz Kalanların Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Genç Ulviye, Bilgili Nuran

Etkinlik Adı :

 1.Kadın Sağlığı Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Yurdunda Kalan Kız Öğrencilerin İlk Menarş Deneyimleri ve Mensturasyon Hijyeni İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Tunç Rukiye

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Ebelik Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evlenme Şekli Evlilik Memnuniyeti ve Ailedeki Geleneksel Rol Yapısının Aile Planlaması Kullanma Durumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur, Özcan Ayşegül

Etkinlik Adı :

 Üreme sağlığı ve Aile planlaması kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Acil Kontrasepsiyon Konusunda Ebe ve Hemşirelerin Bilgi düzeyi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çetin Atife

Etkinlik Adı :

 Üreme Sağlığı ve Aile planlaması KongreSİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımı İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlar

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Çetin Atife

Etkinlik Adı :

 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongre

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitimlerinde Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Özcan Ayşegül, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 T.S.K III.Ulusal Uluslar Arası Katılımlı Hemşirelik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Knowledge and Attitudes Of Teenagers Between 12 and 19 Years old About Self Breast Examination

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Argun Dilay, Altay Birsen, Güler Yelda

Etkinlik Adı :

 İnternational Congress On Nursing Education Practice.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İnvestıgation Of Risk Factors İn A Group Of Breast Canser Patients

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 İnternational Congress On Nursing Education Practice

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Levels of Self Esteem and Assertiveness of İn First Class Students At School Of Health and Relationshıps of Some Variables

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Rızalar Selda

Etkinlik Adı :

 İnternational Congress On Nursing Education Practice.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Samsun 6 nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Grubu Evli Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Yazar Adı :

 Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kadınların yiyecekleri hazırlama,pişirme ve saklama konusundaki Bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Özenoğlu Aiye, İncekul Merve

Etkinlik Adı :

 Gıda Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Özenoğlu Ailye, Bilecen Yasin

Etkinlik Adı :

 Gıda Kongresi 2013

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Effect On The Eating Attitudes Of Test Anxiety İn Senior High School Students.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Büyük Elif

Etkinlik Adı :

 15.WONCA World Rural Health Conferance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İnmeli Hastalara Bakım Veren Yakınlarının Tükenmişlik Ve Stresle Baş Etme Durumlarının Değerlendirilmesi.

Yazar Adı :

 Gün Seda, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı Ve Düşmeye Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Solmaz Tuğba, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Menopoz Semptomlarının Cinsel Yaşam Ve Evlilik Uyumu Üzerine Etkisi.

Yazar Adı :

 Görmüş Yeliz, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Trans Bireylerin Sağlığında Hemşirelerin Rolü.

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yaz Döneminde Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobi Düzeylerinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Soner Güven, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Somatizasyon ve Akademik Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi .

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I .Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarına Etkisi.

Yazar Adı :

 Karakaş Didar, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Adölesanların İletişim Becerileri Ve Etkileyen Faktörler.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Karakaş Didar, Güven Emel

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği .Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluatıon Of Self-Care And Qualıty Of Lıfe In Stroke Patıents. İnmeli Hastalarda Öz Bakım Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Oral presentation . New Delhi İndia 26-29 Nisan 2018

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Gün Seda

Etkinlik Adı :

 15.WONCA World Rural Health Conferance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluatıon Of Self-Care And Qualıty Of Lıfe In Stroke Patıents. İnmeli Hastalarda Öz Bakım Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Oral presentation . 2018.

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Gün Seda

Etkinlik Adı :

 15.WONCA World Rural Health Conferance April 26-29 New Delhi İndia

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin, Bakım Verme Yükü Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Dönmez Merve, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Menopoz Semptomlarının Cinsel Yaşam Ve Evlilik Uyumu Üzerine Etkisi.

Yazar Adı :

 Görmüş Yeliz, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Determınatıon Of The Effectıveness Of Educatıon On Sexual And Reproductıve Health In The Reproductıve Health Perıod Students” New Delhi İndia 26-29 Nisan 2018.GİTTİ. ID=978 15.WONCA World Rural Health Conferance April 26-29 New Delhi İndia 2018

Yazar Adı :

 Cabar Huriye Demet, Altay Birsen, Saraçoğlu Esra

Etkinlik Adı :

 15.WONCA World Rural Health Conferance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determınatıon Of Attıtudes Of Mıdwıfery Students Toward Agaınst Vıolence Women And Gender. Oral presentation. New Delhi İndia 26-29 Nisan 2018.

Yazar Adı :

 Güven Emel, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 15.WONCA World Rural Health Conferance April 26-29 New Delhi İndia 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Türkiye’de 0-12 Aylık Bebek Bakımında Uygulanan Geleneksel Yöntemler. July 2019

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Bıçakcı Hatice

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Kemoterapi alan kolorektal kanserli hastalarda üç bileşenli hasta bakım yönetim programı HEWET in etkinliğinin değerlendirilmesi. Evaluatıon Of The Effıcacy Of The Three Component Health Care Management Program Newcot In Colorectal Cancer Patıents Receıvıng Chemotherapy

Proje Konusu :

 Kemoterapi alan kolorektal kanserli hastalarda evde bakım

05.12.2014

 

05.12.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 1904 A Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Konusu :

 Alzheimer lı Hastaya Bakım Verenin Bakım Yükünün ve Stresle Başetme Durumlarına Etkisi

01.09.2014

 

31.08.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 08

Proje Adı :

 Çocuk Bakıcısı Yetiştirme Projesi Avrupa Birliği Projesi

Proje Konusu :

 0 6 yaş arası çocuk bakım elemanı yetiştirme programı

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 1904- A-Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Konusu :

 Hemşirelerin lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel bireylere ilişkin tutumlarının belirlenmesi: Samsun örneği

19.12.2016

 

18.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 1906-Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri

Proje Konusu :

 Ebelik Mesleki Beceri Eğitiminde Simulasyon Uygulaması

08.06.2016

 

08.06.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 1904 - Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Konusu :

 Menopoz Semptomlarının Cinsel Yaşam Ve Evlilik Uyumu Üzerine Etkisi

24.08.2016

 

24.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 İnternational Programe (IP)

Proje Konusu :

 People First: :iİnterventions Supporting Life Quality Of Persons With Dementia

31.03.2014

 

11.04.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Hayatımız Roman

Proje Konusu :

 Romanlar

01.11.2016

 

31.10.2017

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 10

Proje Adı :

 1904- A-Yüksek Lisans Tez Projeleri Başlama Tarihi 28-02-2018 Bitiş Tarihi 28-11-2018

Proje Konusu :

 Meme Kanseri Tanısı Alan Kadınlarda Anksiyete, Depresyon ve Cinsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi.

28.02.2018

 

28.11.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 11

Proje Adı :

 1904- A-Yüksek Lisans Tez Projeleri Tarihi19-10-2017Bitiş Tarihi19-08-2018 (Tamamlandığı Tarih: 22-11-2018)

Proje Konusu :

 Evlli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Evlilik Uyumuna Etkisi

19.10.2016

 

19.08.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 Kadın dostu kent Samsun

Proje Konusu :

 Projenin genel amacı yerel düzeyde kadın erkek eşitliğinin güçlendirilmesidir. Proje aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmetlerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kadınların yerel karar alma mekanizmalarına ve süreçlerine katılımın arttırılmasını hedeflemektedir.

01.09.2017

 

01.09.2018

 

Eğitmen

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 09

Proje Adı :

 EuropeAid/135743/ID/ACT/TR Hayatımız Roman Projesi Psikolojik Danışman

Proje Konusu :

 Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı nın İnsan Kaynaklarını Geliştirme bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Hayatımız Roman Projesi amacı dezavantajlıların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerin kaldır

01.11.2016

 

31.10.2017

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 10

Proje Adı :

 Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Üç Bileşenli Hasta Bakım Yönetim Programı HEWET in Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 kemoterapi alan kanser hastalarının evde bakımı

15.05.2016

 

06.06.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Hayatımız Roman

Proje Konusu :

 Roman bireylerin Sosyal hayata entegrasyonu ile istihdam edilebilme potansiyellerinin arttırılması

01.11.2016

 

31.10.2017

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 10

Proje Adı :

 1904- B- Doktora Tez Projeleri

Proje Konusu :

 Geriatrik Hipertansif Hastalarda Tedaviye Uyumda Eğitim ve İlaç Hatırlatıcı Kol Saatinin Rolü

25.02.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 02

Proje Adı :

 1904- A-Yüksek Lisans Tez Projeler

Proje Konusu :

 PYO.SBF.1904.19.007 [ D12 ]Üniversitede Okuyan Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Bağımlılıklarının ve Akademik Özyeterliklerinin İncelenmesi

14.10.2019

 

14.06.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 06

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

  4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Kongre Sözel Bildiri. 3. Ödülü

Ödül Açıklama :

 Amniosentez Yapılan Kadınlarda Anksiyete Durumunun Değerlendirilmesi. 4 Mayıs 2013. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Sözel Bildiri. 3. Ödülü

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

  Yayın teşvik ödülü

Ödül Açıklama :

 100 Puan yayın teşvik

2017

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Experimental Investigations

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Experimental Investigations

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Journal of Clinical and Experimental Investigations is abstracted/indexed by DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, HINARI®WHO, Socol@r, Turkey Citation Index and Turk Medline.

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Frontiers

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers

 

Lausanne Switzerland

 

SVAZILAND

 

İngilizce

 

PubMed, PubMed Central, DOAJ, CrossRef

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

 

istanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO/CINAHLTürkiye Atıf DiziniTürkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Omega - Journal Of Death And Dying.

Uluslararası

 

Dergi

 

Omega - Journal Of Death And Dying.

 

Newyork

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Omega - Journal Of Death And Dying

Uluslararası

 

Dergi

 

Omega - Journal Of Death And Dying

 

Newyork

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

PubMed/Medline, ISI/Web of Science/Thomson Reuters

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Omega - Journal Of Death And Dying

Uluslararası

 

Dergi

 

Omega - Journal Of Death And Dying

 

Newyork

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

PubMed/Medline, ISI/Web of Science/Thomson Reuters

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Frontiers İn Public Health.

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers İn Public Health.

 

University of Helsinki,Lausanne, Switzerland

 

İSVİÇRE

 

İngilizce

 

PubMed, PubMed Central, DOAJ, CrossRef

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) , Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve Google Akademik (Google Scholar

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 American Journal Of Men’Xxs Health

Uluslararası

 

Dergi

 

American Journal Of Men’Xxs Health

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

İNDEX MEDİCUS,•TÜBİTAK-ULAKBİM•İNDEX COPERNİCUS INTERNATIONAL•CiteFactor-AKADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Düzce Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Düzce Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Turkiye Citation Index) Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) , Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve Google Akademik (Google Scholar

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Dusbed)

Ulusal

 

Dergi

 

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Dusbed)

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Turkiye Citation Index) Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) , Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve Google Akademik (Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Dusbed

Ulusal

 

Dergi

 

Dusbed

 

Düzce

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) , Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve Google Akademik (Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO/CINAHLTürkiye Atıf DiziniTürkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Klinik Ve Deneysel Araştırmalar Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Klinik Ve Deneysel Araştırmalar Dergisi

 

Diyarbakır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, ULAKB�M Türk T�p Dizini ve Türkiye At�f Dizini taraf

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Frontiers

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers

 

Lausanne Switzerland

 

SVAZILAND

 

İngilizce

 

PubMed, PubMed Central, DOAJ,CrossRef

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Experimental Investigations

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Experimental Investigations

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergisi

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Public Health Nursing.

Uluslararası

 

Dergi

 

Public Health Nursing.

 

İngilizce

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Dergisi

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Kara Elmas İş Sağlığı Ve Güvenliği Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kara Elmas İş Sağlığı Ve Güvenliği Dergisi

 

Zonguldak

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Tina maleki- Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeyleri ile Kaygı Durumlarının Belirlenmesi 06 Temmuz 2017.

Yazar :

 Rogayyeh Maleki Sani Maleki Demirer

2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

2017

Tez Adı :

 15-49 yaş arası evli kadınların kullandıkları aile planlaması yönteminin eş uyumuna etkisinin incelenmesi

Yazar :

 Nesime GÜZEL ERTOP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Samsun il merkezindeki lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Bahar KEFELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Huzurevinde yaşayan yaşlıların geleceğe yönelik beklentilerinin özbakım gücü ve yaşam doyumuna etkisi

Yazar :

 Tuğba AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Gebelik yaşının kadınların kaygı düzeylerine etkisinin incelenmesi

Yazar :

 İlknur GÜNEŞTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Sınıf öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin madde kullanım durumlarının benlik saygısı ile ilişkisi

Yazar :

 Seher ZENGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Tıp fakültesi kardiyoloji servisinde kalp yetmezliği nedeniyle yatan hastaların yaşam kalitesi ve evde bakım gereksinimleri

Yazar :

 Ayşe ÇALOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Alzheimerlı hastaya bakım veren kişilerin bakım yükünün stresle başetme durumlarına etkisi

Yazar :

 Hatun ERKURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Üriner inkontinansı olan yaşlı kadınlarda uyku ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Tuba YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Üriner inkontinanslı kadınların kullandıkları alternatif yöntemler, yaşam kalitesi ve benlik saygısı arasındaki ilişki

Yazar :

 Özge ÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Evde bakım hizmeti alan yaslilar ile huzurevinde kalan yaşlılarin sosyal destek ve yalnızlık durumlarının incelenmesi

Yazar :

 Nazlı ÖZÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Menopoz semptomlarının cinsel yaşam ve evlilik uyumu üzerine etkisi

Yazar :

 Yeliz GÖRMÜŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 İnmeli hastalara bakım veren yakınlarının tükenmişlik ve stresle baş etme durumlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Seda GÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Hemşirelerin lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel bireylere ilişkin tutumlarının belirlenmesi: Samsun örneği

Yazar :

 Güven SONER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kronik obstruktif akciğer hastalarına evde bakım veren aile bireylerinin bakım yükü

Yazar :

 Merve Dilek DÖNMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazar :

 Rıfat GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Determination of Postnatal Support Needs and Support Levels of Migrant Women

Yazar :

 Merve Ekin AKA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazar :

 Rıfat GÜRKAN

2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

2019

Tez Adı :

 Evli kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının evlilik uyumuna etkisi

Yazar :

 Didar KARAKAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Geriatrik Hipertansif Hastalarda Tedaviye Uyumda Eğitim ve İlaç Hatırlatıcı Kol Saatinin Rolü

Yazar :

 Tuğba SOLMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Meme kanseri tanısı alan kadınlarda anksiyete,depresyon ve cinsel yaşam kalitesinin incelenmesi

Yazar :

 Emel GÜVEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kadınların meme kanseri erken tanı, bilgi ve davranışları ile meme kanseri korkusu arasındaki ilişki

Yazar :

 Ebru SADIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Zihinsel engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi

Yazar :

 Rıfat GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hemşirelerin meme kanseri taramalarına yönelik uygulamaları ve sağlık inançları

Yazar :

 Pelin PELİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hemşirelerin palyatif bakım algısı

Yazar :

 Sibel ULUSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Alaca ilçe merkezindeki lise öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve psikososyal faktörler

Yazar :

 Burcu DAYSAL

Hitit Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranışları ve ruhsal sağlık durumu

Yazar :

 Ayşe ÇALMAZ

Hitit Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üniversitede Okuyan Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Bağımlılıklarının ve Akademik Öz Yeterliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Gül ERTURAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üriner inkontinanslı kadınlarda cinsel yaşam kalitesi ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Yazar :

 Alime GÜLERYÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 ÜNİVERSİTEDE OKUYAN EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ VE AKADEMİZ ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar :

 Gül Ertural

2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-28 14:41:06

 

2017-12-28 14:41:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bes 112 Toplum Ve Sağlık

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:12:39

 

2017-12-23 15:12:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem 752 Sağlığı Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:46:57

 

2017-12-23 14:46:57

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 403 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:36:20

 

2017-12-23 14:36:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem518 Hemşirelikte Temelkavram Ve İlkeler (İo)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:35:30

 

2017-12-23 14:35:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ebh 600 Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:14:55

 

2017-12-23 03:14:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebe 206 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:13:29

 

2017-12-23 03:13:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebs 500 Evde Bakı Hemşireliği (Uö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:12:17

 

2017-12-23 03:12:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebs 500 Evde Bakı Hemşireliği (Iö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:35:07

 

2017-12-23 03:10:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bes 112 Toplum Ve Sağlık (Beslenme Lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:08:55

 

2017-12-23 03:08:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebh 603 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:01:51

 

2017-12-23 03:01:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebh 503 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları (İö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:55:45

 

2017-12-23 02:55:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem 315 Geriatri Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:53:36

 

2017-12-23 02:51:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebh 600 Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:47:34

 

2017-12-23 02:47:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem 225 Transkültürel Hemşirelik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-23 02:36:08

 

2017-12-23 02:36:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebh 508 Toplumu Tanıma Ve Trankültürel Hemşirelik (Uö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:56:32

 

2017-12-23 02:33:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebe 206 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:26:54

 

2017-12-23 02:26:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebe 204 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:25:50

 

2017-12-23 02:25:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bes 406 Mezuniyet Tazi -Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:24:52

 

2017-12-23 02:24:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bes 112 Toplum Ve Sağlık

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:54:43

 

2017-12-23 02:23:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kap 622 Kadın Ve Sağlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:15:34

 

2017-12-23 02:15:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hsh 601 Halk Sağlığı Hemşireliği-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:09:55

 

2017-12-23 02:09:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebh 503 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları(Uö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:50:23

 

2017-12-23 01:50:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebh 500 Evde Bakım Hemşireliği (Uö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:47:14

 

2017-12-23 01:47:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem 403 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2017-12-23 01:40:32

 

2017-12-23 01:40:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kap 622 Kadın Ve Sağlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:36:54

 

2017-12-23 01:36:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebh 619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlr Ve Erken Tanı Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-23 01:33:18

 

2017-12-23 01:30:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bes 406 Beslenme Bitirme Tezi-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-23 01:34:03

 

2017-12-23 01:27:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hsh 621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:24:39

 

2017-12-23 01:24:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hsh 601 Halk Sağlığı Hemşireliği-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-23 01:38:44

 

2017-12-23 01:23:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hem 618 Hemşirelikte Temel Kavram Ve İlkeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:19:37

 

2017-12-23 01:18:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hbh508 Toplumu Tanıma Ve Transkltürel Hemşirelik (Iö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:06:37

 

2017-12-23 01:06:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hsh 601 Halk Sağlığı Hemşireliği -1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-23 01:03:09

 

2017-12-23 01:03:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ebe 204 Aile Planması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-23 00:51:10

 

2017-12-23 00:51:10

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 621 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:35:11

 

2017-12-23 00:35:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem403 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-23 00:21:52

 

2017-12-23 00:21:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Pfs 110 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2017-12-22 23:59:01

 

2017-12-22 23:55:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hsh 626 Okul Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:02:25

 

2017-12-22 23:53:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hsh 620 İş Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-22 23:53:03

 

2017-12-22 23:53:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 746 Risk Yaklaşımıyla Geriatri Hemşireliği (Doktora)

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-22 23:51:29

 

2017-12-22 23:51:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 304 Araştırma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-22 23:50:44

 

2017-12-22 23:50:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebh520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı-Uyg-(İö) (2.öğretim-Tezsiz Yüksek Lisans )

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:30:48

 

2017-12-22 23:49:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebh 508 Toplumu Tanıma Ve Transkültürel Hemşirelik (İö) (2. Öğretim- Tezsiz Yüksek Lisans )

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:30:10

 

2017-12-22 23:47:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebe 204 Aile Planlaması ( Lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-22 23:46:54

 

2017-12-22 23:46:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hsh 621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-22 23:44:57

 

2017-12-22 23:44:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hsh 601 Halk Sağlığı Hemşireliği-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-22 23:44:20

 

2017-12-22 23:44:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 743 Tamamlayıcı Ve Alternatif Bakım Ve Tedavi (Doktora)

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-22 23:43:25

 

2017-12-22 23:43:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 537 Hemşirelikte Epidemiyoloji (İö) ( 2. Öğretim-Tezsiz Yüksek Lisans )

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:28:56

 

2017-12-22 23:42:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 534 Geriatri Hemşireliği ( (İö) ( 2.öğretim-Tezsiz Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:29:21

 

2017-12-22 23:40:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hem 403 Halk Sağlığı Hemşireliği ( Lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2017-12-22 23:40:02

 

2017-12-22 23:40:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebh 619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-22 23:38:54

 

2017-12-22 23:38:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebh 519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları (İö) ( Tezsiz Yüksek Lisans 2. Öğretim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-23 14:25:42

 

2017-12-22 23:37:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebh 624 Toplumu Tanıma Ve Transkültürel Hemşirelik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:52:17

 

2017-12-15 23:08:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 748 Risk Yaklaşımı İle Aile Sağlığı Hemşireliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-23 00:44:12

 

2017-12-15 22:56:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 626 Okul Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:48:12

 

2017-12-15 22:52:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 749 Kültürler Arası Bakım Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:47:22

 

2017-12-15 22:50:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 745 Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-23 01:04:10

 

2017-12-15 22:46:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 532 Halk Sağlığı Hemşireliği -1 (İö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-12-23 14:38:25

 

2017-12-15 20:59:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hem 752 Sağlığı Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-15 20:09:44

 

2017-12-15 20:09:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ebh 518 Hemşirelikte Kavram Ve İlkeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 14:16:28

 

2017-12-15 20:06:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hsh 621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-15 20:05:41

 

2017-12-15 20:05:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hem 532 Halk Sağlığı Hemşireliği (Iö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-12-23 14:18:06

 

2017-12-15 20:04:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hem 601 Halk Sağlığı Hemşireliği-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-12-23 14:19:03

 

2017-12-15 20:02:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hsh 615 Okul Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:30:41

 

2017-11-21 12:46:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem 613 Geriatri Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:29:59

 

2017-11-21 12:42:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hsh 624 Geriatri Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-15 23:23:51

 

2017-11-21 12:42:24

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hsh 624 Geriatri Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 00:49:21

 

2017-01-07 00:11:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hsh 626 Okul Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-15 23:20:35

 

2016-01-06 21:17:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebh624 Toplumu Tanıma Ve Kültürlerarası Hemşirelik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:35:03

 

2016-01-06 21:16:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hem 225 Transkültürel Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 01:20:37

 

2016-01-06 21:14:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebh 519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları (Iö)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-23 01:29:43

 

2016-01-06 21:12:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bes 406 Beslenme Mezuniyet Tezi-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-23 14:49:15

 

2016-01-06 16:43:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ebe 204 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-15 23:19:19

 

2016-01-06 16:42:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-02 23:16:56

 

2014-02-02 23:16:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:14:15

 

2014-02-02 23:14:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:13:59

 

2014-02-02 23:09:40

 

2010-2011

Ders Adı :

 Geriatri Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:09:21

 

2014-02-02 23:09:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 22

 

2014-02-02 23:08:48

 

2014-02-02 23:08:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 İş Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:05:56

 

2014-02-02 23:05:56

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hemşirelikte Yönetim

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-02 23:05:33

 

2014-02-02 23:05:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Evde Bakım Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:05:11

 

2014-02-02 23:05:11

 

2010-2011

Ders Adı :

  Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:04:51

 

2014-02-02 23:04:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-02 23:04:13

 

2014-02-02 23:04:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 İş Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:02:44

 

2014-02-02 23:02:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 22

 

2014-02-02 23:01:47

 

2014-02-02 23:01:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hemşirelikte Yönetim

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-02 23:00:28

 

2014-02-02 23:00:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 22:59:52

 

2014-02-02 22:59:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Geriatri Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 22:59:30

 

2014-02-02 22:59:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bulaşıcı Hastalıklar Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 22:59:13

 

2014-02-02 22:59:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-21 12:47:14

 

2014-02-02 22:58:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-02 22:58:31

 

2014-02-02 22:58:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Demografik Yapı Ve Sağlık

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 22:57:46

 

2014-02-02 22:57:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hem 301 Hemşirelikte Yönetim

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-23 15:13:57

 

2014-02-02 02:41:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem 301 Hemşirelikte Yönetim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:16:26

 

2014-02-02 02:40:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 17

 

2014-02-02 02:39:57

 

2014-02-02 02:39:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem225 Transkültürel Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:10:52

 

2014-02-02 02:37:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem404 İş Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:14:18

 

2014-02-02 02:37:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem 212 Evde Bakım Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:13:29

 

2014-02-02 02:36:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem315 Geriartri Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:11:25

 

2014-02-02 02:36:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hem206 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:10:29

 

2014-02-02 02:35:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Epidemiyoloji Ve Bulaşıcı Hastalıklar Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 15:34:15

 

2014-02-02 02:35:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-02 02:34:37

 

2014-02-02 02:34:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kap 622 Kadın Ve Sağlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:18:33

 

2014-02-02 02:28:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toplum Ve Sağlık

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 23:11:51

 

2014-02-02 02:26:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hem 315 Geriartri Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:35:22

 

2014-02-02 02:23:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hem 206 Bulaşıcı Hastalıklar Hem

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:16:02

 

2014-02-02 02:23:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebs 500 Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:34:47

 

2014-02-02 02:18:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ebe 204 Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-23 03:12:45

 

2014-02-02 02:17:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bes 405 Beslenme Mezuniyet Tezi -I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 03:02:41

 

2014-02-02 02:15:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ebh 603 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:28:58

 

2014-02-02 02:14:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem 225 Transkültürel Hemşirelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-23 02:05:24

 

2014-02-02 02:12:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hem537.1Hemşirelikte Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-01 20:09:33

 

2019-01-01 20:09:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ebh518.1 Hemşirelikte Temel Kavram Ve İlkeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-01 20:10:37

 

2019-01-01 20:09:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hem 743 Tamamlayıcı Ve Alternatif Bakım Ve Tedavi (Doktora)

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-01 20:07:15

 

2019-01-01 20:07:15

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hsh 621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-01 20:06:44

 

2019-01-01 20:06:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hsh 601 Halk Sağlığı Hemşireliği-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2019-01-01 20:06:20

 

2019-01-01 20:06:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hem 403 Halk Sağlığı Hemşireliği ( Lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2019-01-01 20:10:21

 

2019-01-01 20:05:05

 

2018-2019

2019
 • 2020
  - 2020

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  İş Sağlığı Hemşireliği

  Yüksek Lisans Ders Verme

 • 2020
  - 2020

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelikte Temel İlke Ve Uygulamalar

  Yüksek Lisans Ders Verme

 • 2019
  - 2019

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelikte Temel İlke Ve Uygulamalar

  Ders Verme

 • 2019
  - 2019

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  İş Sağlığı Hemşireliği

  Yüksek Lisans Ders Verme

 • 2018
  - 2018

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  İş Sağlığı Hemşireliği

  Yüksek Lisans Ders Verme

 • 2018
  - 2019

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelikte Temel Kavram Ve İlkeler

  Yüksek Lisans Ders Verme

 • 2017

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yüksek Lisans İş Sağlığı Hemşireliği Dersi

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu İş Sağlığı Hemşireliği Dersi

 • 2016
  - 2017

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Yüksek Lisans Dersi

 • 2016
  - 2017

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yüksek Lisans Programı İş Sağlığı Hemşireliği

  Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu İş Sağlığı Hemşireliği Dersi

 • 2013
  - 2016

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Evde Bakım Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2013
  - 2015

  Omü Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ebelik Bölümü

 • 2013
  - 2016

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

 • 2013
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

 • 2012
  - 2016

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

 • 2010
  - 2013

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

 • 2009
  - 2013

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

 • 2009
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

  Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği

  Fot Teaching Mission Of 5 (Five) Hours İn Lecturing At The School Of Health Of Enstituto Politecnico Da Guarda, 20 Th To The 25Th July 2009

 • 2007

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Öğretim Üyesi

 • 2007
  - 2010

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

 • 2007

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2007

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 2000
  - 2003

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 1998
  - 1999

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 1997
  - 2000

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 1996
  - 2006

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Yüksek Okulu

  Öğretim Görevlisi

 • 1991
  - 1996

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

  Öğretim Görevlisi

 • 1983
  - 1990

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Meslek Lisesi

  Öğretmen

 • 1981
  - 1983

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi Hastanesi

  Sorumlu Hemşire

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 1 1. avys - Bakım Kavramı ve Yararları D.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 1 1. avys - Bakım Kavramı ve Yararları D.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 2 2. avys dünyada Evde Bakım.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 3 3. avys Evde Bakımda Yasal Konular.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 3 3. avys Evde Bakımda Yasal Konular.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 3 2. avys dünyada Evde Bakım.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 4 4. avys Evde Bakım Hemşiresi Roller.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 4 4. avys Evde Bakım Hemşiresi Roller.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 5 5. avys-Evde Bakım Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerininoranizasyonu.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 5 5. avys-Evde Bakım Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerininoranizasyonu.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 6 6. avys - Evde Bakım-Taburculuk Hizmeti ve Eğitimi.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 6 6. avys - Evde Bakım-Taburculuk Hizmeti ve Eğitimi.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 7 7. avys . Evde Bakım Verenler Ve Yaşadıkları Güçlükler, Bakım Vericinin Eğitimi, Aile Eğitimi (1).pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 7 7. avys . Evde Bakım Verenler Ve Yaşadıkları Güçlükler, Bakım Vericinin Eğitimi, Aile Eğitimi (1).pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 9 9. avys . Evde bakımda güvenli çevre.pptx
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği 9 9. avys . Evde bakımda güvenli çevre.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBH618 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 1 Temal Kavramlar- İNSAN.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 1 EBH Toplumu Tanıma ve Toplumu Tanımanın Yararları.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 1 1. AVYS -İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Sunu1.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 1 1. AVYS -İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Sunu1.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 2 2. AVYS -Dünyada ve Türkiyede iş sağlığı tarihi.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 2 2. AVYS -Dünyada ve Türkiyede iş sağlığı tarihi.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 3 3. AVYS İş Sağlığı Göstergeler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 3 3. AVYS İş Sağlığı Göstergeler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 4 4. AVYS İş sağlığı hemşireliği.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 4 4. AVYS İş sağlığı hemşireliği.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 5 5.ĞRI iş sağlığı yasal düzenlemeler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 5 5.ĞRI iş sağlığı yasal düzenlemeler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 6 6. AVYS İş Sağlığı Çalışan Bireyin sağlığının değerlendirilmesi.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 6 6. AVYS İş Sağlığı Çalışan Bireyin sağlığının değerlendirilmesi.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 7 7. AVYS İş Sağlığı Fiziksel ve Kimyasal Riskler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 7 7. AVYS İş Sağlığı Fiziksel ve Kimyasal Riskler.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 9 9. AVYS İş Sağlığı -Çalışma Yaşamında Riskli Gruplar.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 9 9. AVYS İş Sağlığı -Çalışma Yaşamında Riskli Gruplar.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 10 10.AVYS İş Sağlığı- iş kazaları.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 10 10.AVYS İş Sağlığı- iş kazaları.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 13 13. AVYS İş sağlığı - İşçi beslenmesi ve hijyeni.pptx
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 13 13. AVYS İş sağlığı - İşçi beslenmesi ve hijyeni.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HSH624 Geriatri Hemşireliği 1 1-AVYS Yaşlanma, yaşlılık, demografik değişimler.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 1 1-AVYS Yaşlanma, yaşlılık, demografik değişimler.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 2 2. AVYS Geriatri dersi Geriatri hemşiresinin rolleri ve sorumluluklarI.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 2 2. AVYS Geriatri dersi Geriatri hemşiresinin rolleri ve sorumluluklarI.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 3 3-AVYS Yaşlılarda meydana Gelen değişimler.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 3 3-AVYS Yaşlılarda meydana Gelen değişimler.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 4 4. AVYS Geriatrik değerlendirme.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 4 4. AVYS Geriatrik değerlendirme.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 5 5. AVYS GERİATRİ YAŞLILARA VERİLEN HİZMETLER Sunu-4.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 5 5. AVYS GERİATRİ YAŞLILARA VERİLEN HİZMETLER Sunu-4.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 6 6. Geriatri Yaşlılarda görülen kronik hastalıklar.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 6 6. Geriatri Yaşlılarda görülen kronik hastalıklar.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 7 7. AVYS Geriatri Sağlığı koruma.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 7 7. AVYS Geriatri Sağlığı koruma.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 9 9. AVYS Geriatri Güvenli çevre düşme ve kazaların önlenmesi.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 9 9. AVYS Geriatri Güvenli çevre düşme ve kazaların önlenmesi.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 10 10.AVYS Geriatri -Yaşlıda Görülen Sendromlar ve Ağrı.pptx
HSH624 Geriatri Hemşireliği 10 10.AVYS Geriatri -Yaşlıda Görülen Sendromlar ve Ağrı.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 1 1. AVYS DOKTORA SUNU RİSK YÖNETİMİ.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 1 1. AVYS DOKTORA SUNU RİSK YÖNETİMİ.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 2 2. AVYS DOKTORA Sunu Halk Sağlığı Yönünden Risk.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 2 2. AVYS DOKTORA Sunu Halk Sağlığı Yönünden Risk.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 3 3. AVYS DOKTORA Sunu-Çevre Açısından Risk Yaklaşımı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 4 4. AVYS DOKTORA Sunu- Risk Yaklaşımı ile yaşlılık.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 4 4. AVYS DOKTORA Sunu- Risk Yaklaşımı ile yaşlılık.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 5 5. AVYS Sunu risk yaklaşımı ile kadın sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 5 5. AVYS Sunu risk yaklaşımı ile kadın sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 6 6. AVYS DOKTORA -Sunu çocuk.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 6 6. AVYS DOKTORA -Sunu çocuk.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 7 7. AVYS DOKTORA Sunu- Risk Yaklaşımı adölesan.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 7 7. AVYS DOKTORA Sunu- Risk Yaklaşımı adölesan.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 8 8.AVYS Risk Yaklaşımı İle Erkek Sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 8 8.AVYS Risk Yaklaşımı İle Erkek Sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 9 9. AVYS DOKTORA Sunu Krize müdahale olgu sunumu.pdf
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 9 9. AVYS DOKTORA Sunu Krize müdahale olgu sunumu.pdf
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 10 10. AVYS Sunu-AFET.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 10 10. AVYS Sunu-AFET.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 11 11. AVYS DOKTORA Sunu Risk Yaklaşımı ile Göçmen Sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 11 11. AVYS DOKTORA Sunu Risk Yaklaşımı ile Göçmen Sağlığı.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 12 12. AVYS DOKTORA -Sunu Kanıt Temelli Araştırmalar.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 12 12. AVYS DOKTORA -Sunu Kanıt Temelli Araştırmalar.pptx
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 13 13. AVYS DOKTORA Sunu Kanıt temelli uygulama Makale.pdf
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 13 13. AVYS DOKTORA Sunu Kanıt temelli uygulama Makale.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 1 1. 2020 güz avys Tamamlayıcı ve Alternetif Tedavi.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 1- 2020 güz AVYS -HALK SAĞLIĞI GİRİŞ.pptx
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 2 4. 2020 güz TOPLUMU TANIMA.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr