Doktor Öğretim Üyesi Benan ÇOKOKUMUŞİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bcokokumus@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2106-4615
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Anahtar Kelimeler Resim
Baskı Resim
Disiplinler Arası Sanat
Öğrenim Bilgileri
Sanatta Yeterlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2016 -
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1999 - 2007
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1992 -
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1991 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Programında Özgün Baskı Dersinde Karşılaşılan Sorunlar

Yazar Adı :

 Aslan Murat, Türker İbrahim Halil, Çokokumuş Benan

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Gerçeküstücülük Rene Magritte Den Jerry Uelsmann’ A

Yazar Adı :

 Türker İbrahim Halil, Çokokumuş Benan

Dergi Adı :

 Sanat Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar Ve Renk Alanı

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Dergi Adı :

 Sanat Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Dijital Ortamda Kültür Ve Sanat

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Dergi Adı :

 International Journal Of New Trends İn Arts, Sports Science Education

Özgün Makale

 


2012, 7

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Dijital Görüntü Estetiği İçerisinde Resim Alanında Yeni İfade Biçimleri New Ways Of Expressıon In Art Within Digital İmage Aesthetics

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Sanat Sempozyumu/ Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 11

Bildiri Adı :

 Geleneksel ve Çağdaş Teknolojik Sanatsal Yaratı Ürünlerin Etkileşiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu / Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Kadın Ve Toplumsal Kültür Woman and Social Culture

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi / Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 10

Bildiri Adı :

 Camera Obscura Fotoğraf Tekniğinde Abelardo Morell

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 IFAS ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 11

Bildiri Adı :

 Dijital Medya Sanatçısı Dan Hays Ve Beverly Fishman

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 3.Uluslararası Felsefe,Eğitim,Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Alternatif Fotoğraf Süreci Daguerreotype Jerry Spagnoli Tarafından Çağdaş Yaklaşım

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 2.ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 11

Bildiri Adı :

 Soyut Sanat Yapıtlarında Görmeye Ve Düşünmeye Çağıran Sanatçı Wassily Kandinsky

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 GUSBAG III.Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 04

Bildiri Adı :

 Çağdaş Fotoğrafçılar Tarafından Yeniden Canlandırılan Eski Fotoğraf Baskı Yöntemleri

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 GUSBAG II.CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ II.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 04

Bildiri Adı :

 Minimalizmi Kinetik Sanat ile Buluşturan Sanatçı Dan FlavinDan Flavin the Artist Compound Minimalism with Kinetic Art

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 “İlk Anadolu Uygarlıkları Seramik Sanatından Etkilenen Çağdaş Türk Seramik Sanatçıları”

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 3.Uluslararası Sanat Ve Estetik Sempozyum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Art and Culture on Digital Media

Yazar Adı :

 Çokokumuş Benan

Etkinlik Adı :

 GEC 2011 New Trend On Global Education Conference /Cyprus International Unıversty North Cyprus

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 ”Öğretim Elemanları Karma Sergi”

Etkinlik Yeri :

 Ankara Türk-Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi Ankara

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim AnabilimDalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.01.2017

 

02.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 ”Renklerin Gürültüsü I ”

Etkinlik Yeri :

 Next Level Karma Sergi Sanatın Yansımaları Next Level Ankara

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.02.2017

 

18.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlaı Karma Sergisi ”Eski Düşüncenin Yeni Düşüncede Yol Alması” ”Renklerin Gürültüsü”

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya , Çankaya Kültür Sanat Rehberi ANKARA

Düzenleyenler :

 O.M.Ü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlaı Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.01.2017

 

12.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 01

Etkinlik Adı :

 ”Eski Düşüncenin Yeni Düşüncede Yol Alması”

Etkinlik Yeri :

 Atılım Üniversitesi Ankara

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.02.2017

 

22.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 ”Yağmurdan Sonrası”

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya Kızılay Ankara

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.03.2017

 

22.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 ”Yüzeylerin Hareket Etme İsteği”

Etkinlik Yeri :

 SASAV - Maltepe / İstanbul

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.03.2017

 

31.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 ”Living tree on the Autum Melancholy” 30cmx 47.5cm on the paper silc screen

Etkinlik Yeri :

 OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje 2016 Macedonia 8. Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, Macedonia

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.09.2016

 

21.10.2016

 

MAKEDONYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

Makedonca

2016, 10

Etkinlik Adı :

 TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi

Etkinlik Yeri :

 TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi Beşiktaş İSTANBUL

Düzenleyenler :

 T.C.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalları Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.05.2016

 

03.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 ”BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ”

Etkinlik Yeri :

 Swıss Otel Efes İzmir – Kordon Salonları

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.02.2016

 

21.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 1.Karadeniz Bölgesi GSF / STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergi ”untitled”Kağıt Üzerine Serİgrafi Baskı Resim

Etkinlik Yeri :

 Ordu Ünivesitesi 10.Yıl etkinlikleri Kapsamında düzenlenen Karma Sergi Ordu Ordu Ünivesitesi 10.Yıl etkinlikleri 1.Karadeniz GSF/ STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Davetli Karma Sergisi Ordu

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.03.2016

 

08.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 KARMA SERGİ OMU Öğretim Elemanları ”Untitled” Tuval Üzerine Serigrafi Baskı Resim

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi İlkadım- Samsun

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.06.2016

 

10.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ”

Etkinlik Yeri :

 Canik / SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2016

 

11.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 ”İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE KARMA SERGİSİ”

Etkinlik Yeri :

 Gazi Müzesi Cumhuriyet Meydanı SAMSUN

Düzenleyenler :

 SAMSUN VALİLİĞİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.12.2019

 

08.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 01

Etkinlik Adı :

 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI CUMHURİYET SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 BULVAR AVM PERA SERGİ SALONU SAMSUN

Düzenleyenler :

 BULVAR AVM PERA SANAT AKADEMİ 19 Mayıs Bulvarı Eski Tekel Fabrikası Binaları No:17 Kat: 2

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2015

 

05.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 ARTFORUM 2009 ANKARA 5.SANAT FUARI BAHARİYE SANAT GALERİSİ STADI

Etkinlik Yeri :

 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / ANKARA

Düzenleyenler :

 ANKARA 5.SANAT FUARI BAHARİYE SANAT GALERİSİ ANKARA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.11.2009

 

22.11.2009

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2009, 11

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ/SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.1992

 

21.05.1992

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

1992, 05

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

Etkinlik Yeri :

 AMASYA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ HAZERANLAR KONAĞI AMASYA

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.09.1993

 

30.09.1993

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

1993, 09

Etkinlik Adı :

 FATSA VE ÇEVRE İLÇELERİ III.KALKINMA KURULTAYI

Etkinlik Yeri :

 FATSA HALK KÜTÜPHANESİ/ FATSA

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.07.2002

 

20.07.2002

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2002, 07

Etkinlik Adı :

 III.ULUSLARARASI KERVANSARAY BULUŞMASI ”200 sanatçı 200 eser” Davetli Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / MALATYA

Düzenleyenler :

 UNESCO(A.I.A.P.),KÜLTÜR TÜRİZM BAKANLIĞI, BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI ,ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.09.2010

 

27.09.2010

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2010, 09

Etkinlik Adı :

 3.ULUSAL KADIN ETKİNLİKLERİ FESTİVALİ SAMSUN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Etkinlik Yeri :

 T.C.ZİRAAT BANKASI GÜZEL SANATLAR GALERİSİ / SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL. RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.09.2004

 

11.09.2004

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2004, 09

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. ”KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 O.M.Ü. TIP FAKÜLTESİ SERGİ SALONU KURUPELİT/SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. EĞİT. FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI 7SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.05.2012

 

31.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2012, 05

Etkinlik Adı :

 16 MART ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 154.YILI

Etkinlik Yeri :

 KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU/SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.03.2002

 

17.03.2002

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2002, 03

Etkinlik Adı :

 I. KİŞİSEL RESİM SERGİSİ ”DÖNGÜSEL ZAMAN” SERİGRAFİ BASKI RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 T.C.ZİRAAT BANKASI SANAT GALERİSİ /SAMSUN

Düzenleyenler :

 T.C.ZİRAAT BANKASI SANAT GALERİSİ /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2005

 

28.12.2005

 

TÜRKİYE

 

Kişisel Resim Sergisi

 

Türkçe

2005, 12

Etkinlik Adı :

 II.KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 TUNALI HİLMİ CADDESİ NO:104 KAVAKLIDERE / ANKARA

Düzenleyenler :

 T.C.ZİRAAT BANKASI, ”KUĞULU SANAT GALERİSİ”ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.04.2009

 

15.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Iı. Kişisel Resim Sergisi

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ/ SAMSUN

Etkinlik Yeri :

 OPEL VEKTRA GALERİSİ / SAMSUN

Düzenleyenler :

 OPEL VEKTRA’ OPEL ASTRA ’xxNIN KATKILARIYLA O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ/ SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.06.1999

 

13.06.1999

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

1999, 06

Etkinlik Adı :

 CUMHURİYETİN 80.YIL KUTLAMALARI

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2003

 

31.10.2003

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2003, 10

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Etkinlik Yeri :

 75.YIL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ/ SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü. EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI/SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2007

 

13.05.2007

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2007, 05

Etkinlik Adı :

 ”EKİM GEÇİDİ 9 SERGİSİ” Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ SAKARYA

Düzenleyenler :

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ SAKARYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.10.2010

 

25.11.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2010, 11

Etkinlik Adı :

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN O.Y.P. ÜNİVERSİTELERİ GÜZEL SANATLAR GALERİSİ

Etkinlik Yeri :

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / KONYA

Düzenleyenler :

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / O.Y.P. ÜNİVERSİTELERİ/KONYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.05.2005

 

11.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ ESKİŞEHİR

Düzenleyenler :

 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ ESKİŞEHİR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.05.2009

 

10.06.2009

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2009, 06

Etkinlik Adı :

 O.M.Ü. KONUKEVİ AÇILIŞI

Etkinlik Yeri :

 O.M.Ü. TIP FAKÜLTESİ SERGİ SALONU /SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.05.2001

 

05.05.2001

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2001, 05

Etkinlik Adı :

 MÜZELER HAFTASI KUTLAMALARI

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI /SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2000

 

20.05.2000

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2000, 05

Etkinlik Adı :

 "DESEN SERGİSİ"

Etkinlik Yeri :

 DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ /SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü.EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.05.2002

 

15.05.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2002, 05

Etkinlik Adı :

 SAMSUN SEMPOZYUMU

Etkinlik Yeri :

 O.M.Ü TIP FAKÜLTESİ SERGİ SALONU/ SAMSUN

Düzenleyenler :

 O.M.Ü EĞİT.FAK.GÜZ.SAN.EĞİT.BÖL.RESİM A.B.D ÖĞRETİM ELEMANLARI / SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.10.2011

 

16.10.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2011, 10

Etkinlik Adı :

 2010 Avrupa Kültür Başkenti “SANATIN ANADOLU AYDINLANMASI” projesi Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/ İSTANBUL

Düzenleyenler :

 IŞIK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU / İSTANBUL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.11.2010

 

30.11.2010

 

TÜRKİYE

 

Karma Sergi

 

Türkçe

2010, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 BULVAR AVM PERA SANAT AKADEMİ 19 Mayıs Bulvarı Eski Tekel Fabrika BinalarıNo:17 Kat:2 Bulvar AVM Pera Sergi Salonu SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2015

 

29.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 KARMA SERGİ ”Yüzeylerin Hareket Etme İsteği II”,

Etkinlik Yeri :

 Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi Karakeçili Mah.Karakeçili Sokak No:54 ÇORUM

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.09.2018

 

20.09.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 09

Etkinlik Adı :

 ”Renklerin Gürültüsü II ” OMU.Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu A Blok Kurupelit Kampüsü Samsun

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2018

 

30.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 ”Doğadaki Hareketlenmeler”

Etkinlik Yeri :

 Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Güre Kampüsü

Düzenleyenler :

 3.Uluslararası Felsefe,Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi sempozyumu sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.10.2018

 

13.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ Karma Sergi ”Üçlü Grup” Kağıt Üzerine Serigrafi Resim

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu A Blok Kurupelit Kampüsü / Samsun

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ”24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergi ”

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.11.2018

 

07.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 II.Uluslararsı Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Cer Modern , Çağdaş Sanat Sergisi , Anafartalar Mah.Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye ANKARA

Düzenleyenler :

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Cebeci ANKARA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.12.2018

 

14.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 KÜÇÜK İŞLER BÜYÜK YORUMLAR ” Kuğunun Mavi Hareketi” Tuval üzerine Serigrafi resim 50x55cm

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat İstanbul Çaferağa Mah. Kadife Sok. Kızıltunç Apt.No:1/1 Kadıköy / İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.11.2018

 

04.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 ”BAHARİYE ŞENLİĞİ” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 BAHARİYE SANAT GALERİSİ KADIKÖY

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.05.2019

 

28.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 ”İSTANBUL HİKAYELERİ ” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.04.2019

 

07.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 ”RİTM” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.10.2019

 

22.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ”TOLERANS” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 BAHARİYE SANAT GALERİSİ KADIKÖY

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

18.07.2019

 

30.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 ”YENİLİKLER YENİ YORUMLAR”

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.01.2019

 

15.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 01

Etkinlik Adı :

 ”DÜŞLER GERÇEKLER” Ulusal Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.03.2019

 

19.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 03

Etkinlik Adı :

 ” ÖZGÜN DİYALOGLAR ” Uluslararası Karma Sergi İstanbul

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.09.2019

 

08.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ”PEDALLAR HAYALLERE DÖNÜŞSÜN”

Etkinlik Yeri :

 Türkiye Yardım Sevenler Derneği Tam Bağış Sergisi

Düzenleyenler :

 Türkiye Yardım Sevenler Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.02.2019

 

24.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 ”ÖZGÜN DİYALOGLAR”Ulusal Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.01.2019

 

29.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 01

Etkinlik Adı :

 ”METAFOR” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Caferağa Mahallesi Kadife Sokak Kızıltunç Apartmanı No1/1 Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.08.2019

 

07.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 ”ROTA” Uluslararası Karma Sergi Kadıköy İstanbul

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.11.2019

 

19.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 ”İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ”

Etkinlik Yeri :

 ÜSKÜP KENT MÜZESİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.12.2019

 

25.11.2019

 

MAKEDONYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 ”İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ”

Etkinlik Yeri :

 KKTC LEFKOŞE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

18.11.2019

 

22.11.2019

 

KKTC

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 ”İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ” FOTOTENTOONSTELLİNG

Etkinlik Yeri :

 TENTOOSTELLİNGSRUIMTE HOF VAN RYHOVEM ONDERSTRAAT 20 - 22, 9000 GENT-

Düzenleyenler :

 ORGANISATIE BELÇİKA TÜRK EĞİTİM VAKFI HAACHTSESTEENWEG 173 1030 BRUSSEL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.10.2019

 

29.10.2019

 

BELÇİKA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ”İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ”

Etkinlik Yeri :

 BERLİN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.06.2019

 

28.06.2019

 

ALMANYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Almanca

2019, 06

Etkinlik Adı :

 ”İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ” EXPOSITION Sur La Guerre D’xxINDEPENDANCE

Etkinlik Yeri :

 ESPACE MENDES FRANCE 23 ROUTE DE PARİS 93800 EPINAY - SUR- SEINE VERNISSAGE 17.6.2019 A 19H

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.06.2019

 

22.06.2019

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Fransızca

2019, 06

Etkinlik Adı :

 OMU.ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu A Blok Kurupelit Kampüsü SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMU.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2018

 

30.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 “ULUSLARARASI KOLLEKTİF SERGİSİ ”

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İSTANBUL

Düzenleyenler :

 BAHAİYE SANAT GALERİSİ KADIKÖY

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.06.2019

 

25.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 ”ULUSLARARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU SERGİSİ”

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN

Düzenleyenler :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.10.2019

 

28.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 3.Uluslararası Sanat Ve Estetik Sempozyumu Sergisi, “Var Olan Güzellikleri Yakalama Çabası”

Etkinlik Yeri :

 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları,

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.04.2019

 

06.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 04

Etkinlik Adı :

 “İZ” Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İSTANBUL

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi İSTANBUL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 “MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ ANKARA BULUŞMASI”

Etkinlik Yeri :

 Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Rektörlük Binası Teknik Okullar Merkez ANKARA

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.11.2019

 

07.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 “MÜCADELENİN 100.YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Mithatpaşa Caddesi No:92/A Konak / İZMİR

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim dalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.10.2019

 

29.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 “ MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonu, AFYON

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar EğitimiBölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.08.2019

 

06.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 “ MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Cumhuriyet Üniversitesi Eski Kültür Merkezi 2 Nolu Sanat Galerisi SIVAS

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.08.2019

 

23.08.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 08

Etkinlik Adı :

 “ MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Resim Heykel Müzesi ERZURUM

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.06.2019

 

28.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 “ İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Metro Sanat Galerisi ANKARA

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.10.2019

 

03.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 “MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Hazeranlar Konağı Sergi Salonu / AMASYA

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.06.2019

 

22.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 “ İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE KARMA SERGİ ”

Etkinlik Yeri :

 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi İSTANBUL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.05.2019

 

26.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 “MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU PROJESİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Sanat Merkezi Fuaye Alanı Atakum SAMSUN

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.05.2019

 

05.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 ”İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ” FOTOTENTOONSTELLİNG

Etkinlik Yeri :

 HAACHTSESTEENWEG 173. 1030 BRUSSEL

Düzenleyenler :

 ORGANISATIE BELÇİKA TÜRK EĞİTİM VAKFI HAACHTSESTEENWEG 173 1030 BRUSSEL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.10.2019

 

29.10.2019

 

BELÇİKA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ” İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ” FOTOTENTOONSTELLİNG

Etkinlik Yeri :

 TENTO ONSTELLİNGSRUIMTE CASINO MODERN GENK ANDRE DUMONTLAAN 2, 3600 GENK

Düzenleyenler :

 ORGANISATIE BELÇİKA TÜRK EĞİTİM VAKFI HAACHTSESTEENWEG 173 1030 BRUSSEL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

21.10.2019

 

24.10.2019

 

BELÇİKA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Mücadelenin 100.Yılında Kurtuluş Yolu Sergisi AFYON

Etkinlik Yeri :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi Sergi Salonu AFYON

Düzenleyenler :

 OMU.Eğit.Fak.Güz.San.Eğit.Böl.Resim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.08.2019

 

06.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 İLKADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Sanat Merkezi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi

Düzenleyenler :

 OMU.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.02.2020

 

07.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 02

Etkinlik Adı :

 İLK ADIMDAN KURULUŞA MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 OMU.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilimdalı Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.01.2020

 

24.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 01

Etkinlik Adı :

 BÜYÜK CUMHURİYET SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 BBahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.10.2019

 

05.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Cumhuriyet Üniversitesi Eski Kültür Merkezi 2 Nolu Sanat Galerisi SIVAS

Düzenleyenler :

 OMU.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.08.2019

 

23.08.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 08

Etkinlik Adı :

 MÜCADELENİN 100.YILINDA KURTULUŞ YOLU SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Erzurum Resim Heykel Müzesi Erzurum

Düzenleyenler :

 OMU.Eğit. Fak. Güz. San. Eğit.Böl. Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.06.2019

 

28.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Amasya Güzel Sanatlar Galerisi Hazeranlar Konağı Amasya

Düzenleyenler :

 OMU Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.06.2019

 

22.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 Sevgiye Dair Herşey Bahariye Sanat Galerisi 2019

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.02.2019

 

26.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI OMU. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ Perşembe YAYLASI

Etkinlik Yeri :

 AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI OMU. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ Perşembe YAYLASI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.07.2007

 

08.07.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 07

Etkinlik Adı :

 OMU.Eğit.Fak.Güz.San.Eğit.Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 OMU.Tıp Fakültesi Sergi Salonu Kurupelit SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMU.Eğit.Fak.Güz.San. Eğit.Böl. Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.05.2007

 

08.06.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 06

Etkinlik Adı :

 30.Yıl Omu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 ATATÜRK kÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMU. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2005

 

27.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Atatürk Ve Kadın OMU Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Arkeoloji Müzesi SAMSUN

Düzenleyenler :

 OMU Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2004

 

25.05.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2004, 05

Etkinlik Adı :

 BOYUT Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.01.2020

 

28.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2020, 01

Etkinlik Adı :

 ÖZGÜN DİYALOGLAR Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.09.2019

 

08.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 22 Yıl Usta Yorumcular Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.02.2020

 

03.06.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 06

Etkinlik Adı :

 SEVGİYE DAİR HERŞEY

Etkinlik Yeri :

 Bahariye Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Bahariye Sanat Galerisi Kadıköy İstanbul

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.02.2020

 

18.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 02

Etkinlik Adı :

 8 Mart ”Cumhuriyet’in Kadınları Resim Sergisi”

Etkinlik Yeri :

 Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı MALİK AKSEL Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Gazi Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2020

 

20.03.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 03

Etkinlik Adı :

 ”Mücadelenin 100.yılında Kurtuluş Yolu Sergisi”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 OMU.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.05.2020

 

05.05.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 05

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fotoğrafın resim sanatı üzerindeki etkisi ve görsel sanatlar eğitiminde kompozisyon kurmadaki yeri ve önemi

Yazar :

 H. Nurşen BATUK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Barok resim sanatından "light art"a uzanan ışık kavramı

Yazar :

 Bahar AĞÇİÇEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yabancı sanatçıların, Türkiye Cumhuriyetinin ilk döneminde, kadın sanatçıların eserleri üzerindeki yansımaları

Yazar :

 Şerife Gonca KAYA ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Rönesans dönemi sanatçılarından Leonardo da Vinci'nin kullandığı teknik ve yöntemler

Yazar :

 Muhsin KESİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hitit seramik ve bezemelerinin Türk seramik sanat eğitimcilerinin yapıtlarına yansıması

Yazar :

 Nilgün AĞIRLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-18 01:45:55

 

2016-01-18 01:45:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Estetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-12 22:28:41

 

2016-01-12 22:25:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Estetik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-12 22:28:27

 

2016-01-12 22:24:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Görsel Algı Ve Yaratıcılık

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-12 22:28:14

 

2016-01-12 22:23:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anasanat Resim Atölye

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-12 22:27:37

 

2016-01-12 22:22:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-12 22:27:59

 

2016-01-12 22:21:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-06 00:03:08

 

2014-03-06 00:03:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:17:33

 

2014-02-18 01:17:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sanat Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-12 22:29:13

 

2014-02-18 01:16:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sanat Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 01:15:28

 

2014-02-18 01:15:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anasanat Atölye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-18 01:01:49

 

2014-02-18 01:01:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2004-2005

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2005-2006

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2006-2007

Ders Adı :

 Fotğraf Atölye Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-03-05 23:53:30

 

2014-02-18 01:00:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-18 01:00:07

 

2014-02-18 01:00:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yüksek Lisans Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-06 12:21:31

 

2018-11-06 12:21:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-06 12:19:37

 

2018-11-06 12:19:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atelye Öğretim Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-05 11:36:03

 

2018-11-05 11:36:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Görsel Algı Ve Yaratıcılık

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 11:35:12

 

2018-11-05 11:35:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Desen Atelye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme)

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 11:34:20

 

2018-11-05 11:34:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Desen

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 11:33:20

 

2018-11-05 11:33:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Atelye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-05 11:31:53

 

2018-11-05 11:31:53

 

2018-2019

Ders Adı :

 Anasanat Resim Atelye

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-11-05 11:30:49

 

2018-11-05 11:30:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-11-05 11:31:07

 

2018-11-05 11:29:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Rsae 108 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-21 05:23:49

 

2019-03-21 17:29:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-03-21 17:28:22

 

2019-03-21 17:28:22

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Sanatında Dizisellik

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-03-21 17:27:42

 

2019-03-21 17:27:42

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 634 Renk Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-03-21 17:24:01

 

2019-03-21 17:24:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Rsö 332 Çağdaş Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:15:09

 

2020-01-21 05:23:07

 

2019-2020

Ders Adı :

 Res 634 Renk Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-21 05:24:08

 

2020-01-21 05:21:42

 

2019-2020

Ders Adı :

 Res 703 Görsel Algı Ve Yaratıcılık

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-21 05:24:20

 

2020-01-21 05:14:30

 

2019-2020

Ders Adı :

 Res 703 Görsel Algı Ve Yaratıcılık

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-21 05:14:30

 

2020-01-21 05:14:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 736 Rresim Sanatında Dizisellik

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-21 05:17:23

 

2020-01-21 05:09:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Görsel Algı Ve Yaratıcılık

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-21 05:09:20

 

2020-01-21 05:09:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 606 Resim Atelye Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:34:46

 

2020-06-18 16:33:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Res 603.1 Desen Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:34:22

 

2020-06-18 16:31:12

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsae 102 Temel Tasarım (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:14:02

 

2020-06-18 16:13:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsae 043 Ssa Resim Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:14:36

 

2020-06-18 16:12:02

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsae 002 Asa Resim Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:10:04

 

2020-06-18 16:09:52

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsae 081 Tasarım Kültürü

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-18 16:10:17

 

2020-06-18 15:29:23

 

2019-2020

2019
 • 2016

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 1999
  - 2007

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 1992

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 1991
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 1 RES 736 Resim Sanatında Dizisellik.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr