İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bekirkuru@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7774-6431
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Genel Cerrahi
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2012 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2006 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Onkoplastik Meme Cerrahisi Atlası

Bölüm Adı :

 Meme Koruyucu Cerrahide Uygun Ve Uygun Olmayan Kesi Örnekleri

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Editör Adı :

 Mustafa Emiroğlu, Bekir Kuru, Gürsel Remzi Soybir

2015

Kitap Adı :

 The Breast Comprehensive Management Of Bening And Malignant Disorders Meme Benign Ve Malign Hastalıkların Kapsamlı Tedavisi Fourth Edition 2009 Kirby I Bland Edward M Copeland

Editör Adı :

 Ozaslan C, Kuru B, Yalçın B, Güney Y

2009

Kitap Adı :

 Bölüm Travmatik Şok Bekir Kuru Kitabın Adı Tüm Yönleriyle Şok

Editör Adı :

 Selman Sökmen, Koray Topgül

2010

Kitap Adı :

 Paratiroid Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Paratiroid Cerrahisi Komplikasyonları

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Editör Adı :

 Cafer Polat

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Thyroid Fine Needle Aspiration Reporting Rates And Outcomes Before And After Bethesda İmplementation: A Single-Center Experience Over 8 Years

Yazar Adı :

 Tarım İsmail Alper, Kuru Bekir, Karabulut Kağan, Ozbalcı Gökhan Selçuk, Derebey Murat, Polat Cafer, Atmaca Ayşegül, Erzurumlu Kenan, Koca Bülent

Dergi Adı :

 Experimental Biomedical Research

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Risk Factors Associated With Malignancy And With Triage To Surgery İn Thyroid Nodules Classified As Bethesda Category Iv (Fn/sfn)

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Kefeli Mehmet

Dergi Adı :

 Dıagnostıc Cytopathology

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Echoes From The 40Th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, 2017

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 European Journal Of Breast Health

Derleme Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Does A Close Surgical Margin For Ductal Carcinoma In Situ Associated With Invasive Breast Carcinoma Affect Breast Cancer Recurrence?

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Yürüker Saim Savaş, Süllü Yurdanur, Gürsel Şükriye Bilge, Özen Necati

Dergi Adı :

 Journal Of Investigative Ssciurgery

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Axiller Lenf Nodu Pozitif Meme Kanserinde Non-Sentinel Lenf Nodu Pozitifliğine Etki Eden Faktörler Ve Nomogramların Etkinliğinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Koca Bülent, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Degisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Axiller Lenf Nodu Pozitif Meme Kanserinde Non-Sentinel Lenf Nodu Pozitifliğine Etki Eden Faktörler Ve Nomogramların Etkinliğinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Koca Bulent

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Management Of The Axilla İn T1-2 Breast Cancer Patients With Macrometastatic Sentinel Node Involvement Who Underwent Breast-Conserving Therapy.

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Yürüker Saim Savaş, Süllü Yurdanur, Gürsel Şükriye Bilge, Özen Necati

Dergi Adı :

 J Invest Surg

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Management Of The Axilla İn T1-2 Breast Cancer Patients With Macrometastatic Sentinel Node Involvement Who Underwent Breast-Conserving Therapy

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Yürüker Saim Savaş, Süllü Yurdanur, Gursel Bilge, Özen Necati

Dergi Adı :

 Journal Of Investigative Surgery

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Factors Influencing The Decision On Surgery Or Observation For Patients With Bethesda Category 3 (Aus/flus)

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Annals Of Surgical Oncology

Editöre Mektup

 


2017, 12

Makale Adı :

 The Main Topics At The Oncoplastic Breast Surgery Course And Expert Panel

Yazar Adı :

 Emiroğlu Mustafa, Kuru Bekir, Gülçelik Mehmet Ali, Atahan Mustafa Kemal, Sezer Yavuz Atakan, Karaali Cem, Güllüoğlu Mahmut Bahadır

Dergi Adı :

 Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Factors Predicting Non Sentinel Lymph Node Metastasis İn T1 2 İnvasive Breast Cancer With 1 2 Axillary Sentinel Lymph Node Metastases Presentation Of Ondokuz Mayis Scoring System

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Süllü Yurdanur, Yürüker Saim Savaş, Bayrak İlkay Koray, Özen Necati

Dergi Adı :

 J Buon

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 Malignancy Rate Associated With Bethesda Category Iıı Aus Flus With And Without Repeat Fine Needle Aspiration Biopsy

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Atmaca Ayşegül, Kefeli Mehmet

Dergi Adı :

 Diagnostic Cytopathology

Özgün Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Risk Factors Associated With Malignancy And With Triage To Surgery İn Thyroid Nodules Classified As Bethesda Category Iıı Aus Flus

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Atmaca Ayşegül, Tarım İsmail Alper, Kefeli Mehmet, Topgül Hüseyin Koray, Yürüker Saim Savaş, Elmalı Muzaffer, Danacı Murat

Dergi Adı :

 European Journal Of Surgical Oncology (Ejso)

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Is Repeated Fine Needle Aspiration Biopsy Of Nodules With Bethesda Category Iıı Atypia Of Undetermined Significance Follicular Lesion Of Undetermined Significance Associated With A Decreased Or Increased Malignancy Rate

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Acta Cytologica

Editöre Mektup

 


2015, 4

Makale Adı :

 Should The Patients With Thyroid Nodule Who Had Benign Fine Needle Aspiration Biopsy Findings And Suspicious Ultrasonographic And Clinical Findings Undergo Surgery

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Diagnostic Cytopathology

Editöre Mektup

 


2015, 12

Makale Adı :

 Re The İncidence Of Cancer And Rate Of False Negative Cytology İn Thyroid Nodules Greater Than Or Equal To 4 Cm

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Surgery

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 A Breast Cancer Nomogram For Prediction Of Non Sentinel Node Metastasis Validation Of Fourteen Existing Models

Yazar Adı :

 Koca Bülent, Kuru Bekir, Özen Necati, Savas Yoruker, Bek Yüksel

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Efficacy Of Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor On The Survival Of İschaemic Skin Flaps İn Rats

Yazar Adı :

 Kuru B, Dınc S, Elıtok O, Gulcelık Ma, Alagol H

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Plastic And Reconstructive Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Effects Of Locally Applied Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor On İschemic Bowel Anastomoses İn Rat

Yazar Adı :

 Dınc S, Gulcelık Ma, Kuru B, Ergenecı D, Camlıbel M, Caydere M, Alagol H

Dergi Adı :

 European Surgıcal Reserach

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Prognostic Factors Affecting Disease Free Survival İn Patients At Age 35 Or Younger With İnvasive Breast Cancer

Yazar Adı :

 Koca Bülent, Kuru Bekir, Karabıçak İlhan, Yürüker Saim Savaş, Özen Necati

Dergi Adı :

 Annalı Italıanı Dı Chıurgıa

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Non Operative Treatment Approach For Blunt Splenic İnjury İs Grade The Unique Criterion

Yazar Adı :

 Koca Bülent, Topgül Hüseyin Koray, Saim Savaş Yuruker, Çınar Hamza, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Ulusaltravma Ve Acil Cerrahi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 7

Makale Adı :

 A Genetic Algorithm Model Based On Artificial Neural Network For Prediction Of The Axillary Lymph Node Status İn Breastcancer

Yazar Adı :

 Karakış Rukiye, Tez Mesut, Kılıç Yusuf Alper, Kuru Bekir, Güler İnan

Dergi Adı :

 Engineering Applications Of Artificial Intelligence

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Factors Affecting Surgical Margin Positivity İn İnvasive Ductal Breast Cancer Patients Who Underwent Breast Conserving Surgery After Preoperative Core Biopsy Diagnosis

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Koca Bülent, Yuruker Savaş, Gökgül Barış, Özen Necati

Dergi Adı :

 Journal Of Korean Surgıcal Socıety

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 A Genetic Algorithm Model Based On Artificial Neural Network For Prediction Of The Axillary Lymph Node Status İn Breast Cancer 26 5 6 945 50 Corrigendum1641 2013

Yazar Adı :

 Karakıs R, Tez M, Kılıc Ya, Kuru, B , Guler, I A

Dergi Adı :

 Engıneerıng Applıcatıons Of Artıfıcıal Intellıgence

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 The 2009 Revised American Thyroid Association Guidelines For Thyroid Cancer The Extent Of Surgery For Thyroid Carcinoma Less Than One And One Half Centimeters Or Low Risk Thyroid Carcinoma

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Thyroıd

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Complications Of Completion Versus Total Thyroidectomy

Yazar Adı :

 Gülçelik Mehmet Ali, Kuru Bekir, Halil Dinçer, Mithat Camlıbel, Erdinç Yenidoğan, Erhan Reis

Dergi Adı :

 Asıan Pacıfıc Journal Of Cancer Preventıon

Özgün Makale

 

2012, 10

Makale Adı :

 Application Of Sentinel Node Biopsy İn Breast Cancer Patients With Clinically Negative And Positive Axilla And Role Of Axillary Ultrasound Examination To Select Patients For Sentinel Node Biopsy

Yazar Adı :

 Kuru B, Gulcelık Ma, Topgul K, Ozaslan C, Dınc S, Dıncer H, Bozgul M, Camlıbel M, Alagol H

Dergi Adı :

 Journal Of Buon

Özgün Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 Prognostic Factors For Locoregional Recurrence And Survival İn Stage Iııc Breast Carcinoma İmpact Of Adjuvant Radiotherapy

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Sıngapore Medıcal Journal

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Early Complications Of A Reduction Mammoplasty Technique İn The Treatment Of Macromastia With Or Without Breast Cancer

Yazar Adı :

 Gülçelik Mehmet Ali, Doğan Lütfi, Mithat Çamlıbel, Niyazi Karaman, Kuru Bekir, Haluk Alagöl, Ozaslan Cihangir

Dergi Adı :

 Clinical Breast Cancer

Özgün Makale

 


2011, 12

Makale Adı :

 Single İncision Laparoscopic Cholecystectomy İn A 6 Month Pregnant Woman

Yazar Adı :

 Topgül Hüseyin Koray, Yürüker Saim Savaş, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques

Vaka Takdimi

 


2011, 1

Makale Adı :

 Life Threatening İntestinal Bleeding From İntestinal Peripheral Nerve Sheath Tumor İn A Patient With Type 1 Neurofibromatosis

Yazar Adı :

 Karabıcak I, Kuru B, Topgul K, Angı S, Gun S, Yıldız L

Dergi Adı :

 Amerıcan Surgeon

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 The False Negative Rate Of Fine Needle Aspiration Cytology For Diagnosing Thyroid Carcinoma İn Thyroid Nodules

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Gülçelik Neşe Ersöz, Gülçelik Mehmet Ali, Halil Dinçer

Dergi Adı :

 Langenbeck’Xxs Archives Of Surgery

Özgün Makale

 


2010, 2

Makale Adı :

 Lymphedema After Treatment Of Breast Cancer

Yazar Adı :

 Cihangir Ozaslan, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 The American Journal Of Surgery

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Predictive İndex For Carcinoma Of Thyroid Nodules And İts İntegration With Fine Needle Aspiration Cytology

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Gülçelik Neşe Ersöz, Gülçelik Mehmet Ali, Dinçer Halil

Dergi Adı :

 Head And Neck

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 The Sensitivity And The False Negative Rate Of Fine Needle Aspiration Biopsy İn Thyroid Nodule

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Annals Of Surgery

Özgün Makale

 

2008, 8

Makale Adı :

 Triaging Patients With Thyroid Nodules For Surgery By Fine Needle Aspiration Cytology

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Amerıcan Journal Of Surgery

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Staging Of İnvasive Breast Carcinoma Patients With T4Anynm0 And T1 3N3M0

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 Annals Of Surgıcal Oncology

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Risk Of Malignancy İn Patients With Follicular Neoplasm Predictive Value Of Clinical And Ultrasonographic Features

Yazar Adı :

 Gülçelik Neşe Ersöz, Gülçelik Mehmet Ali, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 (Archives Of) Jama Otolaryngology--Head Neck Surgery

Özgün Makale

 

2008, 12

Makale Adı :

 Prognostic Factors For Survival İn Breast Cancer Patients Who Developed Distant Metastasis Subsequent To Definitive Surgery

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Mithat Çamlıbel, Dinç Soykan, Gülçelik Mehmet Ali, Doğan Gönüllü, Haluk Alagöl

Dergi Adı :

 Sıngapore Medıcal Journal

Özgün Makale

 

2008, 11

Makale Adı :

 Prognostic Factors Determining Survival İn Differentiated Thyroid Cancer

Yazar Adı :

 Gülçelik Mehmet Ali, Neşe Ersöz Gülçelik, Kuru Bekir, Haluk Alagöl

Dergi Adı :

 Journal Of Surgical Oncology

Özgün Makale

 


2007, 12

Makale Adı :

 Long Term Administration Of Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Decreases Development Of 1 2 Dimethylhydrazine İnduced Colon Cancer İn Rats

Yazar Adı :

 Dınc S, Ozbırecıklı B, Kuru B, Gulcelık Ma, Ustun H, Alagol H, Oz M

Dergi Adı :

 Journal Of Surgıcal Oncology

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 The İncidence Of Hyperthyroidism İn Patients With Thyroid Cancer İn An Area Of İodine Deficiency

Yazar Adı :

 Gülçelik Mehmet Ali, Gülçelik Neşe Ersöz, Dinç Soykan, Kuru Bekir, Camlıbel Mithat, Alagöl Haluk

Dergi Adı :

 Journal Of Surgıcal Oncology

Özgün Makale

 

2006, 7

Makale Adı :

 The İmpact Of Axillary Lymph Nodes Removed İn Staging Of Node Positive Breast Carcinoma

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Mustafa Bozgül

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Oncology * Biology * Physics .

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Prognostic Significance Of Total Number Of Nodes Removed Negative Nodes Removed And Ratio Of Positive Nodes To Removed Nodes İn Node Positive Breast Carcinoma

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Dergi Adı :

 European Journal Of Surgical Oncology (Ejso)

Özgün Makale

 


2006, 12

Makale Adı :

 Methylene Blue Prevents Surgery İnduced Peritoneal Adhesions But İmpairs The Early Phase Of Anastomotic Wound Healing

Yazar Adı :

 Dinç Soykan, Özaslan Cihangir, Kuru Bekir, Karaca Sefa, Üstün Hüseyin, Alagöl Haluk, Nurten Renda, Öz Murat

Dergi Adı :

 Canadıan Journal Of Surgery

Özgün Makale

 

2006, 11

Makale Adı :

 Effects Of Beta D Glucan On Steroid İnduced İmpairment Of Colonic Anastomotic Healing

Yazar Adı :

 Dınc S, Durmus E, Gulcelık Ma, Kuru B, Ustun H, Renda N, Alagol H

Dergi Adı :

 Acta Chırurgıca Belgıca

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 A Comparison Of The Outcomes Of Non Randomised Chemotherapy Regimens İn Node Positive Breast Cancer

Yazar Adı :

 Kuru B, Camlıbel M, Dınc S, Gulcelik Ma, Atalay C, Alagol H

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental & Clinical Cancer Research

Özgün Makale

 

2005, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Locally İnjected Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor On The Healing Of İntraoperatively İrradiated İntestinal Anastomoses İn Rats

Yazar Adı :

 Dinç Soykan, Özbirecikli Bülent, Gülçelik Mehmet Ali, Kuru Bekir, Erdem Erhan, Çaydere Muzaffer, Alagöl Haluk, Ergeneci Deniz

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental & Clinical Cancer Research

Özgün Makale

 

2004, 3

Makale Adı :

 Prognostic Significance Of Apex Axillary İnvasion For Locoregional Recurrence And Effect Of Postmastectomy Radiotherapy On Overall Survival İn Node Positive Breast Cancer Patients

Yazar Adı :

 Kuru B, Camlıbel M, Dınc S, Gulcelık Ma, Alagol H

Dergi Adı :

 World Journal Of Surgery

Özgün Makale

 

2004, 3

Makale Adı :

 Serum İnterleukin 6 Levels Correlate With Malnutrition And Survival İn Patients With Advanced Non Small Cell Lung Cancer

Yazar Adı :

 Necla Songür, Kuru Bekir, Kalkan Faruk, Çiğdem Özdilekcan, Çakmak Hüseyin, Nedret Hızel

Dergi Adı :

 Tumori

Özgün Makale

 


2004, 3

Makale Adı :

 Effect Of Different Enteral Nutrients On Bacterial Translocation İn Experimental Obstructive Jaundice

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Dinç Soykan, Altınok Gülçin, Aksöz Tamer, Çamlıbel Mithat, Gülçelik Mehmet Ali, Haluk Alagöl

Dergi Adı :

 European Surgical Research

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Effect Of Different Enteral Nutrients On Bacterial Translocation İn Experimental Obstructive Jaundice

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Dinç Soykan, Altınok Gülçin, Aksöz Tamer, Çamlıbel Mithat, Gülçelik Mehmet Ali, Alagöl Haluk

Dergi Adı :

 European Surgical Research

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Risk Factors For Breast Cancer İn Turkish Women With Early Pregnancies And Long Lasting Lactation A Case Control Study

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Cihangir Ozaslan, Özdemir Pınar, Soykan Dinç, Mithat Çamlıbel, Haluk Alagöl

Dergi Adı :

 Acta Oncologıca

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Prognostic Factors Affecting Survival And Disease Free Survival İn Lymph Node Negative Breast Carcinomas

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Çamlıbel Mithat, Gülçelik Mehmet Ali, Alagöl Haluk

Dergi Adı :

 Journal Of Surgical Oncology

Özgün Makale

 


2003, 7

Makale Adı :

 Prognostic Significance Of Axillary Node And İnfraclavicular Lymph Node Status After Mastectomy

Yazar Adı :

 Kuru Bekır, Camlıbel Mıthat, Dınc Soykan, Gulcelık Ma, Alagolh

Dergi Adı :

 Ejso (European Journal Of Surgıcal Oncology)

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Comparison Of Completion Thyroidectomy And Primary Surgery For Differentiated Thyroid Carcinoma

Yazar Adı :

 Erdem Erhan, Gülçelik Mehmet Ali, Kuru Bekir

Dergi Adı :

 European Journal Of Surgical Oncology (Ejso)

Özgün Makale

 


2003, 11

Makale Adı :

 Efficacy Of Postoperative Steroids On İschemic Skin Flap Survival İn Rats

Yazar Adı :

 Kuru B, Dınc S, Camlıbel M, Durmus E, Allagol H

Dergi Adı :

 European Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Prognostic Factors Affecting Local Recurrence And Survival For Operable Rectal Cancers

Yazar Adı :

 Kuru B, Camlıbel M, Dınc S, Erdem E, Alagol H

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental & Clinical Cancer Research

Özgün Makale

 

2002, 9

Makale Adı :

 Serum Progesterone Levels İn Patients With Gastric And Colorectal Cancers

Yazar Adı :

 Kuru B, Ozaslan C, Yalman K, Camlıbel M

Dergi Adı :

 Acta Chırurgıca Belcıga

Özgün Makale

 

2002, 4

Makale Adı :

 Locally Applied Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor İmproves The İmpaired Bowel Anastomoses İn Rats With Long Term Corticosteroid Treatment

Yazar Adı :

 Soykan Dinç, Haluk Alagöl, Gülçelik Mehmet Ali, Bülent Özbirecikli, Kuru Bekir, Nurten Renda, Hüseyin Üstün

Dergi Adı :

 World Journal Of Surgery

Özgün Makale

 

2002, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Neoadjuvan Kemoterapi Verilen Meme Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yürüker Saim Savaş, Karabacak Ufuk, Tarım İsmail Alper, Kuru Bekir, Bayrak İlkay Koray, Süllü Yurdanur, Yücel İdris, Özen Necati

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 The management of axilla in T1-2 breast cancer patients with macrometastatic sentinel node involvement who underwent breast conserving surgery

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Yürüker Saim Savaş, Süllü Yurdanur, Gürsel Şükriye Bilge, Özen Necati

Etkinlik Adı :

 15th St. Gallen International Breast Cancer Conference (SG-BCC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Does close margin of ductal carcinoma in situ associated with invasive breast carcinoma affect breast cancer recurrence?

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Yürüker Saim Savaş, Süllü Yurdanur, Gürsel Şükriye Bilge, Özen Necati

Etkinlik Adı :

 SABCS-San Antonio

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 A rare type of thyroid tumour: Primary epithelioid angiosarcoma

Yazar Adı :

 Kefeli Mehmet, Gün Seda, Koç Seda, Kuru Bekir, Barış Yakup Sancar

Etkinlik Adı :

 VIRCHOWS ARCHIV

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Risk factors associated with malignancy in thyroid nodules classified asBethesda category IV (follicular neoplasm/suspicious for follicularneoplasm)

Yazar Adı :

 Kuru Bekir, Kefeli Mehmet

Etkinlik Adı :

 19th European Congress ofEndocrinology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Erkeklerde Meme Kanseri

Yazar Adı :

 Kesicioğlu Tuğrul, Yürüker Saim Savaş, Derebey Murat, Kut Engin, Çınar Hamza, Özbalcı Gökhan Selçuk, Kuru Bekir, Özen Necati

Etkinlik Adı :

 4. KARADENİZ MEME KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu folliküler neoplazi veya folliküler neoplazi şüphesi olan hastaların patoloji sonuçlarının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tarım İsmail, Kuru Bekir, Karabulut Kağan, Atmaca Ayşegül, Özbalcı Gökhan Selçuk, Erzurumlu Kenan

Etkinlik Adı :

 7. ulusal endokrin cerrahi kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 MEME KANSERİ TEDAVİLERİNİN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal meme hastalıkları kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Onkoplastik Meme Cerrahi Atlası

Yazar Adı :

 Emiroğlu Mustafa, Kuru Bekir, Soybir Gürsel Remzi

Yayınevi :

 Birleşik Matbaacılık Ltd. Şti.

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

izmir

 

TÜRKİYE

 

2015

 

02.03.2015

 

04.03.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 The Breast Comprehensive Management Of Bening And Malignant Disorders Meme Benign Ve Malign Hastalıkların Kapsamlı Tedavisi Fourth Edition 2009 Kirby I Bland Edward M Copeland

Yazar Adı :

 Bland Kı, Copeland Em

Yayınevi :

 Palme Yayıncılık

Ulusal

 

Kitap

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2009

 

2009

Yayın Adı :

 European Journal Of Breast Health

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Yayınevi :

 Aves Yayıncılık

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Clinics İn Surgery

Yazar Adı :

 Kuru Bekir

Yayınevi :

 Remedy Publications Llc

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 European Journal Of Breast Health

Ulusal

 

Dergi

 

European Journal Of Breast Health

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Surgery

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Surgery

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Otolaryngology - Head Neck Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Otolaryngology - Head Neck Surgery

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Clinical Breast Cancer

Uluslararası

 

Dergi

 

Clinical Breast Cancer

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Cancer Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Cancer Medicine

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of İnvestigative Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of İnvestigative Surgery

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental And Clinical Cancer Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Experimental And Clinical Cancer Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental & Clinical Cancer Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Experimental & Clinical Cancer Research

 

LONDRA

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 World Journal Of Surgical Oncology

Uluslararası

 

Dergi

 

World Journal Of Surgical Oncology

 

LONDRA

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sentinel lenf nodu biyopsisi uygulaması ve başarı oranı

Yazar :

 Enis ONDUK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Aksiller lenf nodu pozitif meme kanserinde non-sentinel lenf nodu pozitifliğine etki eden faktörler ve nomogramların etkinliklerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Bülent KOCA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


2012

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Tiroid nodüllerinde maligniteye ve ince iğne aspirasyon biyopsi'nin yanlış negatifliğine etki eden faktörler ve ATA 2006 ve bethesda sınıflamalarının karşılaştırılması

Yazar :

 İsmail Alper TARIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Nazogastrik Sonda, Sıvı Elektrolit Tedavisi, Rektal Tuşe

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:12:37

 

2014-02-24 00:12:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Akut Pankreatitler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:13:22

 

2014-02-24 00:11:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Varis Dışı Üst Gis Kanamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:10:45

 

2014-02-24 00:10:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tiroid Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:10:02

 

2014-02-24 00:08:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Meme Hastalıklarında Muayene

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:07:19

 

2014-02-24 00:07:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cerrahi Alan Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:06:59

 

2014-02-24 00:06:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sutür Materyalleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:06:36

 

2014-02-24 00:06:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Akut Karında Muayene Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:07:43

 

2014-02-24 00:06:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Akut Karın Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:05:29

 

2014-02-24 00:04:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntestinal Obstrüksüyonlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-24 00:04:24

 

2014-02-24 00:04:24

 

2013-2014

2019
 • 2014

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Memorıal Sloan Ketterıng Cancer Center

  Observer

  Abd New York'ta Mskcc De Meme Ve Tiroid Cerrahisinde 2 Ay Observer Olarak Bulundum

 • 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2008

  Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Genel Cerrahi Uzmanı

 • 1987
  - 2008

  Sağlık Bakanlığı

  Genel Cerrahi Uzmanı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr