İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: bsiriken@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Uludağ Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Uludağ Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2013 -
Doçent Veteriner Fakültesi, 2006 -
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2005 - 2006
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2001 - 2005
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2000 - 2001
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1998 - 2000
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1993 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Urrent Academıc Studıes In Natural Scıence And Mathematıcs Scıences

Bölüm Adı :

 Antımıcrobıal Actıvıtıes And Dna Interactıons Of Varıous Extracts Of Teucrıum Polıum L. (Lamıaceae)

Yazar Adı :

 Tanrıkulu Güler İnci, Kılıç Dudu Duygu, Başkan Ceren, Sırıken Belgin

Editör Adı :

 Asst. Prof. Dr. Mehmet Ali Kandemir, Asst. Prof. Dr. Fatma Erdoğan

2018

Kitap Adı :

 Current Academıc Studıes In Natural Scıence And Mathematıcs Scıences

Bölüm Adı :

 Antıbacterıal Actıvıty And Dna Damage Inhıbıtory Analysıs Of Various Extracts Of Salvia Tomentosa Mill. (Lamiaceae)

Yazar Adı :

 Kılıç Dudu Duygu, Başkan Ceren, Tanrıkulu Güler İnci, Sırıken Belgin

2018

Kitap Adı :

 Current Academic Studies İn Veterinary Sciences

Bölüm Adı :

 Biofilm Properties Of Cheese Origin Methicillin Resistance Coagulase Positive Staphylococci.

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Güler Ayhan

Editör Adı :

 Hıdır Gümüş

2018

Kitap Adı :

 Current Academic Studies In Veterinary Science

Bölüm Adı :

 Characterisatiıon Of Pseudomonas Anda Pseudomonas Aeruginosa

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Güler Ayhan

Editör Adı :

 Hıdır Gümüş

2018

Kitap Adı :

 Current Academıc Studıes In Natural Scıence And Mathematıcs Scıences

Bölüm Adı :

 Antımıcrobıal Actıvıtıes And Dna Interactıons Of Varıous Extracts Of Teucrıumpolıum L. (Lamıaceae)

Yazar Adı :

 Tanrıkulu Güler İnci, Kılıç Dudu Duygu, Başkan Ceren, Sırıken Belgin

2018

Kitap Adı :

 Current Academic Studies İn Veterinary Science

Bölüm Adı :

 Characterisation Of Pseudomonas And Pseudomonas Aeruginosa

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Öz Veli, Güler Ayhan

2018

Kitap Adı :

 Current Academıc Studıes In Natural Scıence And Mathematıcs Scıences

Bölüm Adı :

 Antıbacterıal Actıvıty And Dna Damage Inhıbıtory Analysıs Of Various Extracts Ofsalvia Tomentosa Mill. (Lamiaceae)

Yazar Adı :

 Kılıç Dudu Duygu, Başkan Ceren, Tanrıkulu Güler İnci, Sırıken Belgin

2018

Kitap Adı :

 Current Academic Studies İn Veterinary Science

Bölüm Adı :

 Biofilm Properties Of Cheese Origin Methicillinresistancecoagulase Positive Staphylococci

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Güler Ayhan

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Staphylococcus Aureus And Staphylococcal Enterotoxin Detection İn Raw Milk And Cheese Origin Coagulase Positive İsolates

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Sadati Farid, Kocaman Berna, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Letters

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Investigation Of Antibacterial And Dna Damage Inhibitory Activities Of Propolis Extract From Izmir Of Turkey

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Kılıç Dudu Duygu, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Academia Journal Of Scientific Research

Özgün Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 In Vitro Study On Antioxidant, Antibacterial And Dna İnteraction Activities Of Extracts From Arbutus Andrachne L.

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Duygu Kılıc Dudu, Sırıken Belgin, Tanrıkulu Güler İnci, Gül Melek, Ertürk Ömer

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Forest Science

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Prevalence, Serotypes Distribution And Characterization Ofsalmonella İn Common Carp (Cyprinus Carpio), Afyonkarahisar Province, Turkey

Yazar Adı :

 Pamuk Şebnem, İnat Gökhan, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Fisheries Sciences

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Antibacterial, Antioxidant And Dna Interaction Properties Of Cistus Creticus L. Extracts

Yazar Adı :

 Kılıç Dudu Duygu, Sırıken Belgin, Erturk Omer, Tanrıkulu Güler İnci, Gül Melek, Başkan Ceren

Dergi Adı :

 J. Int. Environmental Application Science

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Methicillin Resistance Coagulase Positive Staphylococci And Staphylococcus Aureus İsolated From Raw Milk And Cheese, Samsun Province-Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Yıldırım Tuba, Yavuz Ceren, Çiftci Alper

Dergi Adı :

 Gıda Ve Yem Bilimi-Teknolojisi

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 A General Outlook On Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Çiftci Alper

Dergi Adı :

 Journal Of Advances İn Microbiology

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Beslenme Ve Epigenetik

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Sırıken Fatih, Ünsal Cengiz, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Antibacterial Activity Of Laurus Nobilis: A Review Of Literature

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Güler Ayhan

Dergi Adı :

 Medical Science And Discovery

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Antibacterial Activity Of Laurus Nobilis: A Review Of Literature

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yavuz Özge Ceren, Güler Ayhan

Dergi Adı :

 Medical Science And Discovery

Derleme Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Beslenme Ve Epigenetik

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Sırıken Fatih, Ünsal Cengiz, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Harran Üniv Vet Fak Derg

Derleme Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Investigation Of The Presence Of Salmonella Spp. And Listeria Monocytogenes İn Bovineorigin Foods

Yazar Adı :

 Pamuk Şebnem, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Prevalence Of Salmonella Spp And Listeria Monocytogenes İn Bovine Origin Foods

Yazar Adı :

 Pamuk Şebnem, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Faculty Of Veterinary Medicine, Erciyes University

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Escherichia Coli O157 And O157:h7 İn Raw Cow Milk

Yazar Adı :

 İnat Gökhan, Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem

Dergi Adı :

 Animal Healty, Production And Hygiene

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Çiğ İnek Sütlerinde Escherichia Coli O157 Ve O157:h7 Varlığı

Yazar Adı :

 İnat Gökhan, Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem

Dergi Adı :

 Animal Health Prod And Hyg

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Pseudomonas Aeruginosa: Özellikleri Ve Quorum Sensing Mekanizması

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Öz Veli

Dergi Adı :

 Gıda Ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Escherichia Coli O157 And O157:h7 İn Raw Cow Milk

Yazar Adı :

 İnat Gökhan, Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem

Dergi Adı :

 Animal Health Production And Hygiene

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Prevalence And Molecular Characterization Of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus İn Foods Of Animal Origin Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, Güney Akif Koray, Erol İrfan, Durupınar Belma

Dergi Adı :

 Journal Of Food Protection

Araştırma Notu

 


2016, 11

Makale Adı :

 Sığır Kıyma Ve Köftelerinde Salmonella Spp Varlığı

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Sırıken Belgin, Yavuz Ceren

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Çiğ Süt Ve Peynirlerde Koagulaz Pozitif Stafilokoklar

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Sırıken Belgin, Yavuz Ceren

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 


2016

Makale Adı :

 Prevalence And Characterization Of Salmonella Isolated From Chicken Meat İn Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Haldun Türk, Yıldırım Tuba, Durupınar Belma, İrfan Erol

Dergi Adı :

 Journal Of Food Science

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 Comparative Evaluation Of Physical Parameters Of Blankets Meat Of Goats And Sheep From Northeastern Portugal Evaluation Of Blankets Meat Of Goats And Sheep

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Food Measurementand Characterization

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Electrochemical Genosensor To Detect Pathogenic Bacteria E Coli 157 H7 As Applied İn Real Food Samples Fresh Beef To Improve Food Safety And Quality Control

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Agricultural And Food Chemstry

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Growth And Volatile Compounds Of Esherichia Coli O157 H7 On Pork

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Food Quality

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Listeria Monocytogenes İn Retailed Raw Chicken Meat İn Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Ayaz Naim Deniz, İrfan Erol

Dergi Adı :

 Berlıner Und Munchener Tıerarztlıche Wochenschrıft

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Effects Of Heme And Nonheme Iron On Meat Quality Characteristics During Retail Display And Storage Seın D 14 00074

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Food Measurement And Characterization

Bilirkişi Raporu vb.

 

2014

Makale Adı :

 Tüketime Hazır Tuzlanmış Hamsi Balıklarının (Engraulis Encrasicolus) Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İnat Gökhan, Pamuk Şebnem, Sırıken Belgin, Demirel Yağmur Nil

Dergi Adı :

 Veterner Hekmler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Kanatlı Etleri Ve Salmonellozis

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Animal Health Production Hygiene

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Salmonella Patojenite Adaları

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Mikrobiyoloji Bülteni

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Prevalence And Characterization Ofcoagulase Positive Staphylococci Isolatedfrom Salted Anchovy

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, İrfan Erol, Durupınar Belma, Ciftçi Alper, Onuk Ertan Emek

Dergi Adı :

 Journal Of Aquatic Food Product Technology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Prevalence And Serotype Distributionof Listeria Monocytogenes İn Saltedanchovy Raw Anchovy And Raw Musselusing Ims Based Cultivation Techniqueand Pcr

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Ayaz Naim Deniz, Erol İrfan

Dergi Adı :

 Journal Of Aquatic Food Product Technology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The İnvestigation Of Prevalence Vancomycine Resistance And Slime Factor Production Of Enterococci İsolated From Chicken Carcasses

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Fındık Arzu, İnat Gökhan, Çadırcı Özgür, Kevenk Tahsin Onur

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobioloji Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Detection Of Microbiological Quality Of Common Carp Cyprinus Carpio Sold İn Public Bazaar İn Afyonkarahisar

Yazar Adı :

 Pamuk Şebnem, Gürler Zeki, Yıldırım Yeliz, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 The Prevalence Of Escherichia Coli O157 And O157 H7 İn Ground Beef And Raw Meatball By İmmunomagnetic Separation And The Detection Of Virulence Genes Using Multiplex Pcr

Yazar Adı :

 Çadırcı Özgür, Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Kevenk T Onur

Dergi Adı :

 Meat Science

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Detectıon Of Enterovıruses And Hepatıtıs A Vırus Rna In Cow Mılk By Rt Pcr

Yazar Adı :

 Terzi Göknur, Albayrak Harun, Sırıken Belgin, Çadırcı Özgür, Gümüşova Semra, Yazıcı Zafer

Dergi Adı :

 Acta Veterınarıa-Beograd

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Effect Of Estrus On Mılk Yıeld And Composıtıonın Jersey Cows

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Çadırcı Özgür, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Bulgarian Journal Of Agricultural Science

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Detection Of Escherichia Coli O157 And Escherichia Coli O157 H7 By Theimmunomagnetic Separation Technique And Stx1 And Stx2 Genes Bymultiplex Pcr İn Slaughtered Cattle İn Samsun Province Turkey

Yazar Adı :

 İnat Gökhan, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Veterinary Science

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Microbiological And Chemical Quality Of Afyon Clotted Cream

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İrfan Erol

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Some Microbiological And Pysica Chemical Quality Of Turkish Sucuk Sausage

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Çadırcı Özgür, İnat Gökhan, Yenisey Çiğdem, Serter Mukadder, Özdemir Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Microbiological Examination Of Meatball Cream Cake And Turkish Delight Lokum

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Some Microbiological Chemical Analysis And Nitrate Nitrite Levels Of Drinking And Well Water Samples İn Afyonkarahisar

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet, Sırıken Belgin, Yavuz Hidayet, Birdane Yavuz Osman

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Effect Of Recombinat Bovine Somatotropin On Milk Production And Composition İn Buffaloes

Yazar Adı :

 Bayram İsmail, Uçar Mehmet, Küçükkebapçı Mehmet, Sırıken Belgin, Yildirir Mehmet, Yildirir Mehmet

Dergi Adı :

 Indian Veterinary Journal

Özgün Makale

 

2006, 11

Makale Adı :

 A Note On The İncidences Of Salmonella Spp Listeria Spp Andescherichia Coli O157 H7 Serotypes İn Turkish Sausage Soudjouck

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem, Özakın Cüneyt, Gedikoğlu Suna, Eyigör Mete

Dergi Adı :

 Meat Scıence

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 The Microbiological Quality And Residual Nitrate Nitrite Levelsin Turkish Sausage Soudjouck Produced İn Afyon Province Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Özdemir Mehmet, Pamuk Şebnem, Yavuz Hidayet

Dergi Adı :

 Food Control

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Incidence Of E Coli And L Monocytogenes İn Ground Beef İn Afyon Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem

Dergi Adı :

 Indian Veterinaryjournal

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Determination Of Optimum Pre Slaughter Feed Withdrawal Time İn Broiler Chickens And İts Effect On Meat Yield Microbiological Composition Of Gut Content And Microbiological Quality Of The Carcass

Yazar Adı :

 Şengör Erol, Yardımcı Mehmet, Sırıken Belgin, Bozkurt Zehra, Tekerli Mustafa, Kenar Beytullah, Şahin E Hesna

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Afyonkarahisar Bölgesi Kuyu Sularında Siyanürdüzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Microbiological Contamination Of Chicken Burger

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem

Dergi Adı :

 Indian Veterinary Journal

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 The Presence Of Yersinia Enterocolitica And Other Yersinia Speciesin Ground Beef İn Ayd N Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 The Microbiological Quality Of Ground Beef İnaydin And Afyon Provinces Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Effects Of Probiotics Alone And İn A Mixture Of Biosacc Pluszinc Bacitracin On The Caecal Microflora Of Japanese Quail

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Önol Ahmet Gökhan, Bayram İsmail

Dergi Adı :

 Research In Veterınary Scıence

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Gıda Kaynaklı Patojen Yersinia Enterocolitica

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Hayvancılık Araştırma Dergisi (Journal Of Animal Research)

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Ankara Daki Çesitli Pastanelere Ait Dondurmalarınmikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Erol İrfan, Küplülü Özlem, Sırıken Belgin, Çelik Tarık Haluk

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

Özgün Makale

 

1998, 8

Makale Adı :

 Pastırmadan İzole Edilen Laktobasillerin Bazı Biyokimyasal Ve Fizyolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Özdemir Hr, Sırıken B

Dergi Adı :

 Veterinary Journal Of Ankara Üniversity

Özgün Makale

 

1996, 5

Makale Adı :

 Yüksek Sıcaklık Derecesinde Olgunlaştırılan Türk Fermente Sucujlarında Laktobasiillerin İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

Yazar Adı :

 Özdemir Haydar, Çelik Tarık Haluk, İrfan Erol, Şireli Ufuk Tansel, Sırıken Belgin

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Kremalı Pastaların Mıkrobıyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kısa Ö, Albay A, Erol İ, Sırıken B, Esin N, Gün H, Yurtyeri A

Dergi Adı :

 Veterinary Journal Of Ankara Üniversity

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Kremalı Pastalardan Izole Edıle N Koagulaz Stafılokokların Enter Otoksın Oluşturmaözelliklerinin Vıdas Yö Ntemiyle Belırlenmesı

Yazar Adı :

 Kısa Ö, Albay A, Erol İ, Sırıken B, Esin N, Gün H, Yurtyeri A

Dergi Adı :

 Veterinary Journal Of Ankara Üniversity

Özgün Makale

 

1996

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Süt kökenli Enterobacteriacea izolatlarının antibiyotik dirençlilik özelliklerinin belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Bakterilerde Biyofilm Oluşumu

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kogresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 03

Bildiri Adı :

 ATP-binding cassette transporters

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Mesci Seda, Yazgan Burak, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Some characterisation of coagulase positive stapylococci isolated from cheese samples

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Yavuz Ceren, Yıldırım Tuba, Çiftci Alper, Erol İrfan

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress (IDDGC) 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Nutrition and Epigenetic

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Sırıken Fatih, Ünsal Cengiz, Çiftci Gülay

Etkinlik Adı :

 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Nutrution And Epigenetic

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Sırıken Fatih, Çiftci Gülay, Ünsal Cengiz

Etkinlik Adı :

 1 st International GAP Agriculture and Livestock Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 SOME CHARACTERISATION OF COAGULASE POSITIVE STAPYLOCOCCI ISOLATED FROMCHEESE SAMPLES

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Yıldırım Tuba, Yavuz Ceren, Çiftci Alper, Erol İrfan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 ATP-BINDING CASSETTE TRANSPORTERS

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Mesci Seda, Yazgan Burak, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 SALMONELLA PATHOGENICITY ISLANDS

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, Yavuz Ceren

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 DETERMINATION of BIOFILM FORMATION by Pseudomonas aeruginosa ISOLATED from RAWMILK SAMPLES

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Yavuz Ceren, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 SOME CHARACTERISATION OF COAGULASE POSITIVE STAPYLOCOCCI ISOLATED FROMRAW MILK SAMPLES

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Yavuz Ceren, Yıldırım Tuba, Çiftci Alper, Erol İrfan

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress 2017 (IDDGC 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Some characterisation of coagulasepositive Stapylococci isolated from raw milk samples.

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Yavuz Ceren, Yıldırım Tuba, Çiftçi A, Erol İ

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and GenomeCongress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 ATP-BINDING CASSETTE TRANSPORTERS

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Mesci Seda, Yazgan Burak, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 ATP-BINDING CASSETTE TRANSPORTERS. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (IDDGC’17)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Use of antimicrobials in aquacultureKültür Balıkçılığında Antimikrobiyal Kullanımı

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, İnat Gökhan, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Prevalence and Characterization of salmonella isolatyed from chicken meat in Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Türk Haldun, Yıldırım Tuba, Durupınar Belma, Erol İrfan

Etkinlik Adı :

 32nd World Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Presence of Salmonella spp in Ground Beef and Cattle Meatball and Antibiotic Resistance Profiles

Yazar Adı :

 Al Gökhan, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 3rd International Vetistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Prevalence and molecular characterization f MRSA in Food of Animal Origin Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, Güney Akif Koray, Erol İrfan, Durupınar Belma

Etkinlik Adı :

 3rd International Vetistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Antibiotic Resistance Profile of Fish origin Pseudomonas aeruginosa(Balık Orjinli Pseudomonas aeruginosa’ların Antibiyotik Dirençlilik Profilleri)

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Öz Veli

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference onScience, Engineeringand Technology(EurasianSciEnTech2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Pseudomonas aeruginosa detection methods from fish samples

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Öz Veli, Başkan Ceren

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Pseudomonas aeruginosa detection methods from ground beef and chicken meat samples

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, İnat Gökhan, Başkan Ceren

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Role of Efflux Pump in Biofilm Formation of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Genetyping and phenotyping identification of clinical origin Pseudomonas aeruginosa isolates

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Sırıken Belgin, Kılınç Çetin, Sırıken Fatih

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Biofilm-Induced Dental Caries Caused by Streptococcus Mutants

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Sırıken Belgin, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 6.ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 08

Bildiri Adı :

 Propolis’xxin Antiquorum Sensing Aktivitesi

Yazar Adı :

 Başkan Ceren, Sırıken Belgin, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 6.ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Cinguatera Toksinleri ve Cinguatera Balık Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 Erasmus İnternational Academic Research Symposium in Health Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Kıyma Kökenli Enterobacteracea izolatlarında antibiyotik direnci ve İntegron Varlığı

Yazar Adı :

 Yavuz Ceren, Yıldırım Tuba, Gündoğdu Gülşah, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 9. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 11

Bildiri Adı :

 Phenotypic and genotypic characterization of Staphylococcus aureus strains from some food stuff of animal origin

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, Güney Akif Koray, Erol İrfan, Durupınar Belma

Etkinlik Adı :

 2nd World Congress on Bio Summit & Molecular Biology Expo

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Beta Laktam Antibiyotikler ve Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamazlar (ESBL).

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Sırıken Fatih

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Antibiotic Resistance Properties of Chicken meat and Ground Beef Origin Pseudomonas aeruginosa.

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Antibiotic Resistance Properties of Chicken meat and Ground Beef OriginPseudomonas aeruginosa

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren

Etkinlik Adı :

 ISAS2018-Winter 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Paper Title Beta Laktam Antibiyotikler ve Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamazlar (ESBL)

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Başkan Ceren, Sırıken Fatih

Etkinlik Adı :

 ISAS2018-Winter 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Acientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella spp in bovine origin food

Yazar Adı :

 Pamuk Şebnem, Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 2 nd International Congress on Food Technology

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2014, 11

Bildiri Adı :

 Listera monocytogenes in retailed raw chicken meat

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Ayaz Naim Deniz, Erol İrfan

Etkinlik Adı :

 7th International Veternary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The role of probiotics in the pathogenesis of metabolic disorder

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Sırıken Belgin, Taştekin Berika, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Incidence of L. monocytogenes and E. coli O157:H7 in ground beef

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Presence of Salmonella spp. in ground beef and cattle meatball

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Yıldırım Tuba, Yavuz Ceren

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Quorum sensing in Pseudomonas aeroginosa

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Öz Veli

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The role of probiotics in the pathogenesis of metabolic disorders

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Sırıken Belgin, Taştekin Berika, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Incidence of L. monocytogenes and E. coli O157:H7 in ground beef

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Pamuk Şebnem, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Coagulase Positive Staphylococci in Milk

Yazar Adı :

 Yıldırım Tuba, Sırıken Belgin, Yavuz Ceren

Etkinlik Adı :

 3rd International Vetistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sütte Anti Brucella antikorlarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması

Yazar Adı :

 Terzi G, Büyüktanır Ö, Sırıken B, Genç O

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde tüketilen hayvansal gıdalardan elde edilen Staphylococcus aureus suşlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Yıldırım T, Sırıken B, Güney Ak, Erol İ, Durupınar B

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tavuk karkaslarında Enterococcus spp Prevalansı ile vankomisin dirençliliği ve slime faktör üretme yeteneklerinin araştırılması

Yazar Adı :

 Sırıken B, Fındık A, İnat G, Çadırcı Ö, Kevenk To

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determination of cyanide levels in well water in the Afyonkarahisar region

Yazar Adı :

 Özdemir M, Sırıken B

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çiğ sütlerde Escherıciıa coiı O157 Ve O157 H7 varlığının IMS Yöntemiyle belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kevenk To, Inat G, Çadırcı Ö, Terzi G, Sırıken B, Gücükoğlu A

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Karkaslarında Escherichia coli O157 ve O157 H7 Prevelansı ile İzolatlarda stx1 ve stx2 Genlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İnat G, Sırıken B

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Deve Sucuğunda Biyojen Amin Miktarları ile Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gücükoğlu A, Çadirci Ö, Sırıken B, Inat G, Kevenk To

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tüketime Hazır Tuzlanmış Hamsi Balıklarının Engraulis encrasicolus Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Çadırcı Ö, İnat G, Kevenk To, Terzi G

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Kıymaları ve Köftelerinde Escherichia coli O157 ve O157 H7 ile Kontaminasyon Düzeylerinin IMS Yöntemiyle ve İzolatlarda stx1 stx2 ve eaeA Genlerinin Multipleks PZR ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çadırcı Ö, Sırıken B, Inat G, Kevenk O, Gücükoğlu A

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Köfte Pişmemiş Yaş Pasta Ve Lokumun Mikrobiyolojik Analizleri

Yazar Adı :

 Sırıken B, Çadırcı Ö

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Afyon İlinde Tüketime Sunulan Kaymakların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Çadırcı Ö

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sucukların Kimyasal Kalitesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Yenisey Ç, Serter M, Özdemir M, Çadırcı Ç,

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mikrobiyolojik Kalitesi ve Nitrat Nitrit Kalıntısı Yönünden Araştırılması

Yazar Adı :

 Sırıken B, Özdemir M, Yavuz H, Pamuk Ş

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Afyon Bölgesinde Üretilen Sucuklarda Salmonella spp Listeria spp ve Escherichia coli O157 H7 Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Pamuk Ş, Özakın Ö, Gedikoğlu S, Eyigör M

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, AÜ Veteriner Fakültesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Afyon Bölgesinde Tüketime Sunulan Kıymalarda E coli O157 H7 ve L monocytogenes insidensinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Pamuk Ş

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Afyon da Tüketime Sunulan Sucuklarda Listeria spp ve Salmonella spp Varlığının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken B, Pamuk Ş

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Aydın İli nde Tüketime Sunulan Dana Kıymalarının Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal BUİATRİ Kongresi (Uluslararası Katılımlı).

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tavuk Karkas ve İç Organlarında Yersinia enterocolitica ve Diğer Yersinia Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu

Yazar Adı :

 Sırıken B, Kaymaz Ş

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeşitli Dondurma Tiplerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Erol İ, Küplülü Ö, Sırıken B, Çelik Th

Etkinlik Adı :

 XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kremalı Pastalardan İzole Edilen Koagulaz Stafilokokların Enterotoksin Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kısa Ö, Albay A, Erol İ, Sırıken B, Esin N, Gün H, Yurtyeri A

Etkinlik Adı :

 ”, XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kremalı Pastaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Erol İ, Sırıken B, Şireli Ut, Kısa, Ö, Albay, A, Hgün, Ve Ş Kaymaz

Etkinlik Adı :

 XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Detection and Serotype Distribution Of Listeria monocytogenes in raw and salted anchovy and raw mussels usıng IMS based cultivation technique and PCR

Yazar Adı :

 Sırıken B, Erol İ

Etkinlik Adı :

 International Aquaculture Biosecurity Conference: Practical Approaches for the Prevention, Control and Eradication of Disease

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 THE PREVALENCE OF ESCHERICHIA COLI O157 AND O157 H7 INRAW COW MILK BY IMMUNOMAGNETIC SEPARATION ANDTHE DETECTION OF VIRULENCE GENES BY USINGMULTIPLEX PCR

Yazar Adı :

 Inat G, Sırıken B, Kevenk Ot

Etkinlik Adı :

 Proc. of the 3rd Animal Wealth Research Conf. in the Middle East & North Africa

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Microbiologial Chemical Quality and Residual Nitrate Nitrite Levels of Drinking Water

Yazar Adı :

 Özdemir M, Sırıken B, Yavuz H

Etkinlik Adı :

 1st International Food and Nutrition Congress,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Aflatoxin M1 Levels in White Cheese Consumed in Afyon Province Turkey

Yazar Adı :

 Özdemir M, Sırıken B, Özbek E

Etkinlik Adı :

 1st International Food and Nutrition Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Microbiological Quality of Chicken Burger in Aydın and Afyon Provinces in Turkey

Yazar Adı :

 Sırıken B, Pamuk Ş

Etkinlik Adı :

 ”, XXII World’s Poultry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Isolation and Identification of Yersinia enterocolitica and Other Yersinia species From Ground Beef and Determination Pathogenicity of Yersinia enterocolitica

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Etkinlik Adı :

 27th World Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect of Probiotics and the Mixture of Probiotics Plus Antibiotics on the Caecal Microbial Flora of Quails

Yazar Adı :

 Sırıken B, Balkaya M, Ünsal H, Ünsal C

Etkinlik Adı :

 ,” IX European Symposium on the Quality of Eggs Products &Proceedings of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Detection of enteroviruses and hepatitis A virus RNA in milk by reverse transcriptase polymerase chain reaction

Yazar Adı :

 Terzi G, Albayrak H, Siriken B, Cadirci, O, Yazıcı, Z

Etkinlik Adı :

 34th FEBS (The Federation-of-European-Biochemical-Societies) Congress,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 DETECTION OF SALMONELLA SPP IN FRESH FISH SALTEDANCHOVIES AND MUSSELS BY THE IMMUNO MAGNETICSEPARATION IMS AND CLASSIC CULTURE TECHNIQUES

Yazar Adı :

 Sırıken B, Çadirci Ö, İnat G

Etkinlik Adı :

 Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 DETECTION GENOTYPING AND CHARACTERIZATION FORMETHICILLINE RESISTANCE PVL GENE BIOFILMFORMATION OF COAGULASE POSITIVE STAPHYLOCOCCIISOLATED FROM SALTED ANCHOVY

Yazar Adı :

 Siriken B, Yildirim T, Erol İ, Durupinar B, Çiftci A, Onuk Ee

Etkinlik Adı :

 Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 DETECTION OF SALMONELLA SPP IN COMMON CARP CYPRINUS CARPIO AND ANTIBIOTIC RESISTANCE IN THEISOLATES

Yazar Adı :

 Pamuk Ş, Sırıken B, Gürler Z

Etkinlik Adı :

 Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun’da tüketime sunulan sığır kıyma ve tavuk parka eti örneklerinden Enterobacteriacea izolasyonu, izolatların tür düzeyinde belirlenmesi ve geniş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) aktivetelerinin belirlenmesi

03.07.2017

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 Çiğ Süt vePeynirlerden İzole Edilen Koagulaz Pozitif Stafilokokların Karakterizasyonu

27.05.2016

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Sığır Kıyma ve Köftelerinde Salmonella Varlığı ve Karakterizasyonu ile İzolatlarda Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesş

01.12.2013

 

27.01.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 01

Proje Adı :

 Amasya ilinde Tüketime sunulan Süt ve Peynirlerde Staphylococcus aureus izolatlarının ve enterotoksin gen bölgelerinin Belirlenmesi

15.05.2012

 

15.09.2014

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 09

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Sığır Kıyma ve Köftelerinde Salmonella Varlığı ve Karakterizasyonu ile İzolatlarda Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 masya ilinde Tüketime Sunulan Süt ve Peynirlerde Staphylococcus aureus İzolatlarının ve Enterotoksin Gen Profillerinin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Sığır Kıyma ve Köftelerinde Salmonella spp Varlığı ve Antibiyotik Dirençlilik Profilleri

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bilimseşl Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Taze Balık Tuzlanmış Balık ve Midyelerin L monocytogenes ve Salmonella spp ile Kontaminasyon Düzeylerinin Immuno Magnetik Seperasyon Yöntemi İle Belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Samsun da Tüketime Sunulan Tavuk Karkas ve Parça Etlerinde Termofilik Campylobacter Varlığının Belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Tavuk Karkas ve Parça Etlerinde Staphylococcus aureus ve Clostridium perfringens in Varlığının Saptanması

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Tavuk Karkas ve Parça Etlerinde Salmonella spp Varlığının IMS Tekniği ile Saptanmas

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Sığır Karkaslarında Escherichia Coli O157 Ve O157 H7 Kontaminasyon Düzeyleri İle İzolatlarda stx1 ve stx2 Gen inin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Sığır Kıymaları ve Köftelerinde Escherichia coli O157 ve O157 H7 Kontaminasyon Düzeylerinin IMS Yöntemiyle ve İzolatlarda stx2 ile eaeA Genlerinin Multipleks PCR ile Belirlenmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Eğitim Projesi

Proje Konusu :

 Samsun İli Süt Hayvancılığını Geliştirmek Amacıyla Çiftçilerin Eğitimi Projesi

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Bilimseşl Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Taze Balık Tuzlanmış Balık ve Midyelerin L monocytogenes ve Salmonella spp ile Kontaminasyon Düzeylerinin Immuno Magnetik Seperasyon Yöntemi İle Belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimseşl Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Afyon Bölgesi Kuyu Suları ve İçme Sularının Kimyasal Mikrobiyolojik ve Toksikolojik Bazı Parametreler Yönünden İncelenmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 TÜBİTAK

Proje Konusu :

 Kesim Öncesi Optimum Aç Bırakma Zamanının Tespiti ve Bunun Broiler Piliçlerinde Kesim Randımanı Barsak İçeriği Mikrobial Yapısı ve Karkas Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisinin Araştırılması

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Afyon Bölgesinde Tüketime Sunulan Sucukların Mikrobiyolojik Kalitesi ve Nitrat Nitrit Kalıntısı Yönünden Araştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Aydın Bölgesinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Yersinia enterocolitica ve Diğer Yersinia Türlerinin İzolasyonu ve Patojenitesinin Belirlenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 SAMSUN’DA TÜKETİME SUNULAN SIĞIR KIYMA VE TAVUK PARÇA ETİ ÖRNEKLERİNDEN ENTEROBACTERIACEAE İZOLASYONU, İZOLATLARIN TÜR DÜZEYİNDE BELİRLENMESİ VE GENİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Tavuk ve Sığır Kıyma Kökenli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Quorum Sensing Yönünden Değerlendirilmesi”

04.01.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Offoodan Nutritional 171 Yayın Kurulu Editör Sayısı

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Sm Online Scientific Resources Llc

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Sm Journal Of Food And Nutritional Disorder

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Sm Online Scientific Resources Llc# 160

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Veterınary Medıcıne Research

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Gümüşova Semra

Yayınevi :

 Madridge

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Sm Journal Of Food And Nutritional Disordes

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Smgroup

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 World Journal Of Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Science Publishing Group

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Clinical Nutrition And Food Science

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Somato Publications

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Academıc Studıes In Health Scıences-2019 / 2

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin, Güler Ayhan, Erkinüresin Taşkın

Yayınevi :

 Ivpe

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

16.03.2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Sm-Journal Of Food Nutrtional Disorder

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Smonline

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Clnical Nutrition And Food Science

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Somato Publication

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 World Journal Of Food Science And Tecnology

Yazar Adı :

 Sırıken Belgin

Yayınevi :

 Science Publishing Group

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Joural Of Food Measurement And Characterization (Seın)

Uluslararası

 

Dergi

 

Joural Of Food Measurement And Characterization (Seın)

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

AgBiotech,Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini,Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Scobus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iranian Journl Of Basic Medical Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journl Of Basic Medical Science

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kayseri

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Gıda Ve Yem Bilimi Teknolojis

Ulusal

 

Dergi

 

Gıda Ve Yem Bilimi Teknolojis

 

Bursa

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim, DergiPark

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Applied Mcrobiology And Biyoteknology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Applied Mcrobiology And Biyoteknology Research

 

İngilizce

 

Google Scholar, Index Corpernicus, PubMed, Scientific Journal Impact Factor, Global Impact Factor, CAB Direct, ISI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Annals Of Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Annals Of Animal Science

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Venomous Animals And Toxins İncluding Tropical Diseases

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Venomous Animals And Toxins İncluding Tropical Diseases

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Applied Microbiology And Biotechnology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Applied Microbiology And Biotechnology Research

 

İngilizce

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Annals Of Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Annals Of Animal Science

 

İngilizce

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Measurement And Characterizaton

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Measurement And Characterizaton

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Quality

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Quality

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Animal Health, Production And Hygiene,

Ulusal

 

Dergi

 

Animal Health, Production And Hygiene,

 

Aydın

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

 

TRABZON

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Safety

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Safety

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

 

TRABZON

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Measurement & Characterization

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Measurement & Characterization

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AgBiotechNet, Animal Breeding Abtracts, Animal Science Database, CAB Abstracts, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series B:Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

KARS

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Measurement And Characterization

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Measurement And Characterization

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Agrıcultural And Food Chemıstry

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agrıcultural And Food Chemıstry

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Qualıty

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Qualıty

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Food Microbiology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Food Microbiology

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Food Measurement And Characterization

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food Measurement And Characterization

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Microbiology And Antimicrobials

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Microbiology And Antimicrobials

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Microbiology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Microbiology Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Microbiology And Immunology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Microbiology And Immunology Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 The Phılıppıne Agrıcultural Scıentıst

Uluslararası

 

Dergi

 

The Phılıppıne Agrıcultural Scıentıst

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultureal Science And Technology.ıslamic Republic Of Iran

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultureal Science And Technology.ıslamic Republic Of Iran

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 European Food Research And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

European Food Research And Technology

 

İngilizce

 

SSCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Marmara bölgesi askeri birliklerinde tüketime sunulan süt ve süt ürünlerinde aflatoksin M1 düzeylerinin belirlenmesi

Yazar :

 Ender ÖZBEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Sığır karkaslarında Escherichia coli O157 ve O157:H7 prevelansı ile Stx1 ve Stx2 genlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Gökhan İNAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Tavuk karkas ve parça etlerinde salmonella SPP varliğinin IMS tekniği ile saptanmasi

Yazar :

 Haldun TÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Sığır kıyma ve köftelerinde salmonella SPP. varlığı ve antibiyotik dirençlilik profilleri

Yazar :

 Gökhan AL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Balıklardan izole edilen pseudomonas aeruginosa izolatlarının quorum sensing yönünden değerlendirilmesi

Yazar :

 Veli ÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 801 Sbetz Tez

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-12 11:49:33

 

2017-12-12 11:49:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sbeyl Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-12 11:48:30

 

2017-12-12 11:48:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sbetz Tez

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-12 11:48:11

 

2017-12-12 11:48:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Saua100 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-12 11:47:49

 

2017-12-12 11:47:49

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vet 317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-12 11:47:13

 

2017-12-12 11:47:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-12 11:45:01

 

2017-12-12 11:45:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh Gıda Ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-12 11:43:24

 

2017-12-12 11:43:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 640 Su Ürünleri İşletme Ekonomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-12 11:42:48

 

2017-12-12 11:42:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 802 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-07-14 14:13:35

 

2017-07-14 14:13:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vet 504 Hayvansal Ürünler Ve Gıda Güvenliği Grubu (Uygulama)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-07-14 14:12:17

 

2017-07-14 14:12:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 651 Et Bilimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-14 14:12:33

 

2017-07-14 14:11:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 638 Deniz Ürünleri Kaynaklı Toksinler

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-14 14:13:24

 

2017-07-14 14:10:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-14 14:09:54

 

2017-07-14 14:09:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 801 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-14 14:08:51

 

2017-07-14 14:08:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Vsh 642 Kabuklular

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-09-07 13:52:12

 

2016-09-07 13:52:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Akvaryum Balık Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-09-07 13:51:34

 

2016-09-07 13:51:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vbyl Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-09-07 13:50:49

 

2016-09-07 13:50:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 635-Deniz Ürünleri Ve Endüstr Türleri, Ürünler, İşletme Ve Güvenlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:52:28

 

2016-09-07 13:50:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vet 317 Su Ürünleri Hastalıkları Ve Yetiştiriciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:52:47

 

2016-09-07 13:49:13

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vet 317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-09-07 13:48:04

 

2016-09-07 13:48:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 646 Su Ürünleri Yönetmeliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-09-07 13:47:24

 

2016-09-07 13:47:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-09-07 13:46:48

 

2016-09-07 13:46:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 637 Gıda Ve Su Üürünleri Kaynaklı Patojeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:46:26

 

2016-09-07 13:46:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 801 Uzmanlık Alan Dersi (Güz Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-09-07 13:45:39

 

2016-09-07 13:45:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vet 0.22 İntörn Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2016-09-07 13:43:40

 

2016-09-07 13:43:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sbeyl Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-09-07 13:43:12

 

2016-09-07 13:43:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sbh 802 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-09-07 13:42:39

 

2016-09-07 13:42:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh Su Kalitesi Ve Kriterleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:42:04

 

2016-09-07 13:42:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vshv653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullnılan Katkı Maddeleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:41:36

 

2016-09-07 13:41:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 252 Su Ürünlerinde Kalıntı Ve Kontaminantlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:40:50

 

2016-09-07 13:40:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sbeyl Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 10:00:55

 

2016-01-13 10:00:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Saua 100 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-13 10:00:34

 

2016-01-13 10:00:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vet 359 Akvaryum Balığı Yetiştiricliği Ve Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-13 09:59:32

 

2016-01-13 09:59:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vet 317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-07 13:50:58

 

2016-01-13 09:58:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 646 Su Ürünleri Yönetmeliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-13 09:53:01

 

2016-01-13 09:53:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh 642 Kabuklular

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 09:52:34

 

2016-01-13 09:52:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Vsh637 Gıda Ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 09:52:10

 

2016-01-13 09:52:10

 

2015-2016

Ders Adı :

 Deniz Ürünlerivsh 635-1 Endüstr Türleri, Ürünler, İşletme Ve Güvenlik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 09:51:32

 

2016-01-13 09:51:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Alan Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 17:17:18

 

2014-03-03 17:17:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı Ve Çevre

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 17:10:57

 

2014-03-03 17:10:57

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mezbaha Ve Balıkhane Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:10:28

 

2014-03-03 17:10:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mezbaha Ve Balıkhane Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:09:45

 

2014-03-03 17:09:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Et Muayenesi Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:09:16

 

2014-03-03 17:09:16

 

2009-2010

Ders Adı :

 Süt Ve Süt Ürünleri Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:08:41

 

2014-03-03 17:08:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Modülü

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2014-03-03 17:07:35

 

2014-03-03 17:07:35

 

2008-2009

Ders Adı :

 Alan Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-03-03 17:07:03

 

2014-03-03 17:07:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Gıda Hijyeni Ve Kontrolü

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:06:42

 

2014-03-03 17:06:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mezbaha Ve Balıkhane Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:06:32

 

2014-03-03 17:06:32

 

2008-2009

Ders Adı :

 Et Muayenesi Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:06:08

 

2014-03-03 17:06:08

 

2008-2009

Ders Adı :

 Süt Bilimi Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 17:03:34

 

2014-03-03 17:03:34

 

2010-2011

Ders Adı :

 Süt Bilimi Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 17:03:01

 

2014-03-03 17:03:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gıda Mikrobiyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 17:02:39

 

2014-03-03 17:02:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gıda Mikrobiyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:02:14

 

2014-03-03 17:02:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Süt Bilimi Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 17:01:44

 

2014-03-03 17:01:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vbh 804 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:22:49

 

2014-03-02 20:22:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Vbh 903 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:22:06

 

2014-03-02 20:22:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vbh 803 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:21:19

 

2014-03-02 20:21:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vbh 904 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:20:36

 

2014-03-02 20:20:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 804 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:20:43

 

2014-03-02 20:20:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 620 Peynir Teknolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:19:20

 

2014-03-02 20:19:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 604 Gıda Muhafazası

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:18:35

 

2014-03-02 20:18:35

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 706 Gıda Muhafazası

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:17:57

 

2014-03-02 20:17:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:17:23

 

2014-03-02 20:17:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 726 Gıda Ambalajları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:16:27

 

2014-03-02 20:16:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 903

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:15:13

 

2014-03-02 20:15:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 721 Süt Ürünleri Teknolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:15:23

 

2014-03-02 20:14:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 730 Mezbaha Yan Ürünler Teknolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:15:34

 

2014-03-02 20:12:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 610 Kanatlı Etleri, Yumurta Ve Bal Muayene Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:11:37

 

2014-03-02 20:11:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vbh 904 Uzmanlık Lan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:10:25

 

2014-03-02 20:10:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 726 Gıda Ambalajlatı

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:09:55

 

2014-03-02 20:09:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 723 Gıda Kontaminantları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:06:25

 

2014-03-02 20:06:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 708 Gıda Güvenliği Ve Kalite Kontrolü

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:06:36

 

2014-03-02 20:05:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 609 Kanatlı Eti Hijyeni

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:13:48

 

2014-03-02 20:04:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 609 Gıda Kalite Kontrolü

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:04:13

 

2014-03-02 20:04:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 602 Gıda Kimyası I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:07:50

 

2014-03-02 20:03:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 704 Gıda Mikrobiyolojisi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 20:08:03

 

2014-03-02 20:02:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:08:02

 

2014-03-02 20:02:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vbh 732 Ermente Süt Ürünleri Tekniği

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:01:22

 

2014-03-02 20:01:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Vbh 709 Gıda Enfeksiyonu Ve Zehirlenmeler

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:08:13

 

2014-03-02 20:00:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Vbh 730 Mezbaha Yan Ürünleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:08:24

 

2014-03-02 20:00:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 >Vbh 719 Gıda Mikolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:08:39

 

2014-03-02 19:59:31

 

2008-2009

Ders Adı :

 Vbh 711 Süt Bilimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 20:09:06

 

2014-03-02 19:58:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Vbh 701 Seminer

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 19:58:13

 

2014-03-02 19:58:13

 

2008-2009

2019
 • 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Su Ürünleri Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Su Ürünleri Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2010

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bölüm Başkanlığı

 • 2009
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bölüm Başkanlığı

 • 2009
  - 2009

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Anabilim Dalı Başkanlığı

  Gıda Mikrobiyolojisi, Moleküler Ve Gıda Kimyası Laboratuar Kurulması

 • 2006
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2010

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Anabilim Dalı Başkanlığı

  Laboratuar Kurulması, Her Türlü Gıda Analizleri

 • 2005
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2005

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Gıda Kontrol Merkez Müdürlüğü

  Laboratuar Kurulması, Her Türlü Gıda Analizleri

 • 2002
  - 2005

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Gıda Kontrol Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2002
  - 2005

  Anabilim Dalı Başkanı

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin-Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2005

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Anabilim Dalı Başkanı

  Laboratuar Kurulması

 • 2001
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin-Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2001

  Yardımcı Doçent

  Adnan Menderes Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin-Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin, Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2000

  Araştırma Görevlisi

  Adnan Menderes Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Besin-Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Besin, Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Bölümü

  Veterinerlik Gıda Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1992
  - 1993

  T.c. Deiz Kuvvetleri Komutanlığı

  Gıda Kontrol Uzmanı

 • 1992
  - 2001

  Adnan Menderes Üniversitesi

  Anabilim Dalı Başkanı

  Laboratuar Kurulması

 • 1992
  - 1990

  Merko Gıda Sanayi

  Gıda Laboratuarı

  Donmuş Gıdaların Mikrobiyolojik Analizleri

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 Su Ürünleri Hastalıkları Ders Notları-Prof. Dr. Belgin SIRIKEN-Öğrencilere Verilen-31 Kasım 2014.pptx
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 Su_Ürün.Yet._Ve_Hast._pdf.pdf
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 Tatlı Su Balıkları.pptx
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 PowerPoint - 1-Su Ürünleri Hastalıkları Ders Notları-Prof. Dr. Belgin SIRIKEN-Öğrencilere Verilen-31 Kasım 2014 - PowerPoint.mp4
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 https://avys.omu.edu.tr/video/2/127203
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 2 Su Ürünleri Hastalıkları Ders Notları-Prof. Dr. Belgin SIRIKEN-Öğrencilere Verilen-31 Kasım 2014.pptx
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 2
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 2 8 October, 2020 - Loom Recording.mp4
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 2 https://drive.google.com/file/d/1GTuW_1C-ViN-M1UU8fgjSAl49DS2Nhit/view
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3 https://www.loom.com/share/029f5e11f06347a3bc37a99876554fdc
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3 3-8 October, 2020 - Loom Recording (4).mp4
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3 Su Ürünleri Hastalıkları Ders Notları-Prof. Dr. Belgin SIRIKEN-Öğrencilere Verilen-31 Kasım 2014.pptx
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3 Tatlı Su Balıkları-2.pptx
VET317 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 PROFDR~2[3214]-AKVARYUM DERSİ DERS NOTLARI.pptx
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 2 PROFDR~2[3214]-AKVARYUM DERSİ DERS NOTLARI.pptx
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 3 3. hafta-Prof. Dr. Belgin SIRIKEN - AKVARYUM BİLGİSİ 2020.pptx
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 4 PROFDR~2[3214]-AKVARYUM DERSİ DERS NOTLARI.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr