İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: btatar@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-8722-7210
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri
Anahtar Kelimeler İslam Felsefesi
Öğrenim Bilgileri
Doktora The Catholic University Of America
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2008 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2003 - 2008
Öğretim Görevlisi (Dr) İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre

Bölüm Adı :

 Yunus Emre’Xxde Şiirsel Düşünme Biçimi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Okumuş, Ejder

2013

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Başkası Modern Felsefe Ve İslam Düşüncesinde Öteki

Bölüm Adı :

 Kur’An’Da Ahlaki Perspektif Ve Başkası

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Sunar, Lütfi Varlık, Selami

2017

Kitap Adı :

 İslam Geleneğinde Metin-Yorum İlişkisi

2001

Kitap Adı :

 Din Ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Kültürel Sosyo Psikolojik Boyutlarıyla

Bölüm Adı :

 Formasyon - Deformasyon - Transformasyon Diyalektiği Olarak Şiddet Bağlamında Din Dili

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Sancar, Faruk

2016

Kitap Adı :

 İslama Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar

Bölüm Adı :

 İman-Ahlak İlişkisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Erul, Bünyamin

2006

Kitap Adı :

 İslam’A Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar

Bölüm Adı :

 Ahlakın Kaynağı

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Erul Bünyamin

2006

Kitap Adı :

 Hz. Peygamber Ve Güven Toplumu

Bölüm Adı :

 Küresel Risklerin Alacakaranlığında Emanet Bilinci Ve Güven Toplumu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

2017

Kitap Adı :

 Felsefe Edebiyat Sempozyumu Bildiri Kitabı

Bölüm Adı :

 İki Farklı Düşünme Ve Varolma Tarzı Nesir Ve Şiir

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Taşdelen, Vefa Vd

2015

Kitap Adı :

 Din Dili

Bölüm Adı :

 Din Dilinin Ontolojik-Tarihsel Karakteri Üzerine Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Baydar, Ahmet

2015

Kitap Adı :

 Ahlak Felsefesi Yazıları

Bölüm Adı :

 Ahlakın Kaynağı

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Çilingir, Lokman

2015

Kitap Adı :

 Din Dilinde Mucize

Bölüm Adı :

 Bilim Ve Mucize

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Baydar, Ahmet

2015

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Tevhid Ve Vahdet

Bölüm Adı :

 İki Temel Kavram: Tevhid Ve Vahdet

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Salman Yüksel

2016

Kitap Adı :

 Siyasi Hermenötik Siyaset Felsefesinin Temel Sorunları

Bölüm Adı :

 Siyasi Hermenötik Sorunu Hakkında Bazı Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Tatar Burhanettin

2016

Kitap Adı :

 New Approaches To Human Dignity İn The Context Of Qur’Anic Anthropology The Quest For Humanity

Bölüm Adı :

 Time And Historicity Of Man İn The Context Of His Divine Destiny: Reflection On Qur’Xxanicanthropology And Alterity İn The Perspective Of Modern Hermeneutics

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Braun, Rüdiger Çiçek, Hüseyin I.

2017

Kitap Adı :

 Kur’An’I Anlamanın Fikri Arkaplanı Varlık Bilgi İnsan

Bölüm Adı :

 Kur’An’Da Varlık Tasavvuru

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Yavuz, Yusuf Şevki

2017

Kitap Adı :

 Kur’An’I Anlamanın Fikri Arkaplanı Varlık Bilgi İnsan

Bölüm Adı :

 Kur’An’Da İnsan: Varlığın Asli Boyutları

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Yavuz, Yusuf Şevki

2017

Kitap Adı :

 Truth And Morality: The Role Of Truth İn Public Life

Bölüm Adı :

 On The Problem Of The Temporality Of Moral Truth

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Danca Wilhelm

2008

Kitap Adı :

 Din, İlim Ve Sanatta Hermenötik

2014

Kitap Adı :

 3 Derste Hermenötik

2016

Kitap Adı :

 Müzik Ve Zihnin Gizemleri

Bölüm Adı :

 Müzik İman Ve Felsefe Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Kocabaş Ethem, Semra Türk

2013

Kitap Adı :

 İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

Bölüm Adı :

 Din Ve Ahlak İlişkisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Saruhan Müfit Selim

2010

Kitap Adı :

 Nahe İst Dir Das Wort Schriftauslegung İn Christentum Und Islam

Bölüm Adı :

 Die Relevanz Der Koranhermeneutikfür Das Heutige Muslimische Leben

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Hansjörg Schmid, Andreas Renz, Bülent Ucar

2010

Kitap Adı :

 İslam Düşünce Tarihi

Bölüm Adı :

 İslam Düşüncesinin Temel Sorunları, Osmanlı Düşüncesi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Bayraktar Mehmet

2010

Kitap Adı :

 İslam Düşüncesine Giriş

Editör Adı :

 Subaşı Necdet, Aktay Yasin

2009

Kitap Adı :

 Çağdaş Sorunlar Spekülatif Düşünceler

2008

Kitap Adı :

 Alter Text Neuer Kontext Koranhermeneutık In Der Türkeı Heute

Bölüm Adı :

 Das Problem Der Koranauslegung

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Körner Felıx

2006

Kitap Adı :

 Change And Essence Dıalectıcal Relatıons Between Change And Contınıuty In The Tradıtıon

Bölüm Adı :

 The Hermeneutıcal In Recent Turkısh Intellectual Thought

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Gündüz Şinasi, Yaran Cafer S.

2005

Kitap Adı :

 Muslım And Crıstıan Reflectıons On Peace

Bölüm Adı :

 Some Remarks On The Authorıtyof Sacred Text And Vıolence

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Woodberry J. Dudley, Zümrüt Osman, Köylü Mustafaa

2005

Kitap Adı :

 Hermenötik

2004

Kitap Adı :

 Felsefe Ansiklopedisi

Bölüm Adı :

 Akıl

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Ahmet Cevizci

2003

Kitap Adı :

 İslam Ve Öteki

Bölüm Adı :

 Kelam'a Göre Öteki Dinlerin Durumu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Yaran Cafer S.

2001

Kitap Adı :

 Siyasi Hermenötik

Bölüm Adı :

 Siyasi Hermenötik Sorunu Hakkında Bazı Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

2000

Kitap Adı :

 Siyasi Hermenötik

2000

Kitap Adı :

 Islamıc And Chrıstıan Cultures Conflıct Or Dıalogue

Bölüm Adı :

 The Problem Of Textual Authorıty In The Context Of Intercultural Dıalogue

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Makarıev Plamen


1999

Kitap Adı :

 Felsefi Hermenötik Ve Yazarın Niyeti

1999

Kitap Adı :

 Interpretatıon And Problem Of The Intentıon Of The Author H G Gadamer Vs E D Hırsh

1998

Kitap Adı :

 Der Islam Und Das Crıstentum Eın Vergleıch Der Grundwerte Als Basis Für Eınen Interrelıgıösen Dıalog

Bölüm Adı :

 Freıhet, Solıdarıtat Und Gerechtıgkeıt Dıe Sozıalethık Des Islam Des Crıstentums

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

2007

Kitap Adı :

 Kuran Ve Tarihselcilik

Bölüm Adı :

 İkinci Baskıya Giriş

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Şevket Kotan

2015

Kitap Adı :

 Seyyid Kutub: Siyasal Teoloji Fıkıh Ve Tarihsellik

Bölüm Adı :

 Seyyid Kutub’Xxta Cahiliyye Kavramı

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Editör Adı :

 Yasin Aktay

2018

Kitap Adı :

 Din, İlim Ve Sanatta Hermenötik

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 İmge Ve Boşluk: Tevhid Anlatısına Dair Felsefi Bir Analiz

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Kırpık Hafıza Ve Kırılgan Bilincin Üç Öyküsü: Tarih, Tarihsellik, Tarihselcilik

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Geleneğin Tahripkâr Gücünün Yansımaları: Baskı, Susturma Ve Unutulmuşluk

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal: İnanç, Kültür Ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Hadis Rivayeti Üzerine Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 ’Kutsal Mekan’: Fenomenolojik Bir Analiz

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Müzik Ve İktidar İlişkisi: Kuramsal Ve Tarihsel Bir Analiz

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin, Aydın Sümeyye

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Kutsal Metin Ve Otorite: Tarihsel- Fenomenolojik Bir Analiz

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Cahiliye Kavramı Üzerine Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Edebiyatın Gerçekliği Dönüştürücü Gücü Ve Siyasi Anlatılar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Tezkire -Düşünce-Siyaset-Sosyal Bilim

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Relations Between Time Space Text And Reader İn Qur Anic Hermeneutics

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Frankfurter Zeitschrift Für Islamisch-Theologische Studien

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Şehir-Müzik İlişkisine Dair Kuramsal Düşünceler

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Günümüz İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Hadis Ahlak Felsefesi Ve Müzik Derslerinin Anlamı Üzerine Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2013

Makale Adı :

 The Problem Of The Relevance Of Time And Space To The Qur Nic Text

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ilahiyat Studies

Özgün Makale

 

2011, 3

Makale Adı :

 Kur An Da Kıssaların Temel Anlamları Üzerine Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Aklın Merkezindeki Aşk İbn Hazm In Güvercin Gerdanlığı Hakkında Bir Felsefi Yorum

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2009, 9

Makale Adı :

 Müzikte Anlam Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 İslam Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Tarihsel Mekan Fenomenolojisine Bir Giriş Denemesi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2007, 10

Makale Adı :

 Klasik İslam Düşüncesinde Gayri Müslimleri Temsil Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 An Evaluatıon Of Islamıc Approach Toward Non Muslıms In Our Globalızed World

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Hadis Tarihinde Metin Merkezli Düşüncenin Diyalektik Yapısı Üzerine

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Hadis Tetkikleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Gerçek İle Kurgu Arasındaki Öteki

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Bilimname

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Tarih Ufkunda Beliren Kur An Vahyi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 İslamiyat

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Kelamî Söylemin Monolojik Karakteri

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Tezkire

Özgün Makale

 

2003, 3

Makale Adı :

 Mircea Eliade’Da Tarihsel Bilinç Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Temel İslam Bilimlerinin Paradoksal Düşünme Tarzı Üzerine

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 İslamiyat

Özgün Makale

 

2003, 10

Makale Adı :

 Mırcea Eliade In Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Bilimname

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Tarihsel Hadis Bilincinin Rehabilitasyonu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kitap Kritiği

 

2001, 4

Makale Adı :

 Siyasi Hermenötik Bağlamında Diyalojik Bilinç Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Hegel İn Zihin Fenemenolojisi Nde Arzu Desire Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Hans Georg Gadamer Ve Hakikat Ve Yöntem Wahreıt Und Methode Adlı Eseri

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Unıty Of Self Conscıousness In Kant S Phılosophy

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Tarihsel Bilincin Zamansallığı Ve Rivayetselliği

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Tezkire

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Aklın Tarihsel Değişimi Hakkında

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Kadın Bilincinin Özgürleşmesi Bağlamında Dil Sorunu

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 İslamiyat

Özgün Makale

 

2000, 4

Makale Adı :

 Gazali De Metin Yorum İlişkisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 İslami Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 Tarihsel Akıl Ve Makul Rivayet

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fekültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Heıdegger Notıon Of Truth In Beıng And Tıme

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Fazlur Rahman In Yorum Yöntemi Üzerine

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Dergi Adı :

 Tezkire

Özgün Makale

 

1998

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Şehir Hermenötiği Bağlamında Çorum Üzerine Bazı Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 12

Bildiri Adı :

 Hat Sanatının Tarihsel Ontik Estetik Karakteri Üzerine Felsefi Düşünceler

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE HÜSN-Ü HAT SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 FELSEFİ HERMENÖTİK AÇISINDAN DİNLER ARASI DİYALOĞUN İMKANI SORUNU

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 HOŞGÖRÜYILI VE İNANÇ TURİZMİNDE GÖLLER BÖLGESİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2001, 01

Bildiri Adı :

 Tevhid Sanat İlişkisi Üzerine Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 6. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 KUR AN I YORUMLAMA SORUNU

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 KUR'AN VE DİL- DİLBİLİM VE HERMENÖTİK- SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2001, 12

Bildiri Adı :

 YERLEŞİKLİK YUVA VE SÜRGÜN DİYALEKTİĞİ MODERN TOPLUMLARDA AİLENİN YAPISINA İLİŞKİN BİR TAHLİL

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 KÜRESELLEŞEM DÜNYADA AİLE SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2009, 06

Bildiri Adı :

 TÜRK MÜZİĞİ BAĞLAMINDA ŞEHİR VE MÜZİK İLİŞKİSİNİN FELSEFİ SORUNLARI

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ŞEHİR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 07

Bildiri Adı :

 NORMATİFLİĞİN VE TARİHSELLİĞİN DİYALEKTİĞİ

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 KLASİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Formasyon-Deformasyon-Transformasyon Diyalektiği Olarak Şiddet Bağlamında Din Dili

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 İSLAM DA KURBAN HADİSESİ BEŞERİ DÜŞÜNCEYİ NEREYE ÇAĞIRIR

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 12

Bildiri Adı :

 Yunus Emre de Şiirsel Düşünme Biçimi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 06

Bildiri Adı :

 İnsanlara Ulaşacak Bir Din Dilinin İnşası Nasıl Sağlanabilir

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Gelenek Ve Modernite Arasında İslam Yorumları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 AYRIMLARIN EŞİĞİNDE ANLAMA

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 DİB GÜNCEL DİNİ MESELELER BİRİNCİ İHTİSAS TOPLANTISI

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 04

Bildiri Adı :

 THE PROBLEM OF DEHUMANİZATION OF CULTURAL MEANING THE AGE OF GLOBALISM

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 THE DIALOGUE OF CULTURAL TRADITIONS A GLOBAL PERSPECTIVE

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

2008, 01

Bildiri Adı :

 Barış Mitosunca Meşrulaştırılan Şiddet Metafiziğinin Bir Eleştirisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Din ve Dünya Barışı Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 01

Bildiri Adı :

 Gelenek Sanat İlişkisi Üzerine Felsefi Notlar

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Sanatta Gelenek Gelenekte Sanat

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ŞEHİR MÜZİK İLİŞKİSİNE DAİR KURAMSAL DÜŞÜNCELER

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 HİKMET VE MEDENİYET ALGILARI BAĞLAMINDA ŞEHİR VE İSLAM SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İslam Toplumlarında Dini Metin Algısının Dönüşümünde Müziğin Rolü

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 DİN VE MÜZİK SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Doğu Ve Batının Ötesinde Tek Merkezli Hakikat Tasarımının Bir Eleştirisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Samsun Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 BİR MEDENİYET TEZAHÜRÜ OLARAK KLASİKLER

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 4. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Our Nation Can We Grow Together

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 6th Annual International Inter-religious Abraham Conference

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Çoğulculuk Birlikte Yaşama ve Çok Kültürlülüğün Değerleri Üzerine Bir Analiz

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 İslam Medeniyetinde Birarada Yaşama Tecrübesi -Kutlu Doğum Haftası- Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Dialogical Dimension of Islamic Ethics

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 International Conference on Islamic Philosophy and the Challenges of the Present-DayWorld

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Time and Historicity of Man in The Context of His Divine Destiny Reflections on Intertextual Anthropology and Alterity in The Perspective of Modern Hermeneutics

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Notions of Dignity and Deficiency –Intertextual Approaches to The Anthropology of the Qur’an Incontemporary Muslim Discourse

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 MEVLANA S INTERPRETATION OF MORALITY

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 Proceedings of Symposium on Mevlana Celaeaddin-i Rumi and Inter-cultural and civilization Dialogue

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Et Tefsîru l Kebîr Mukaddimesinin Yorum Teorisi Açısından Tahlili

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Etkinlik Adı :

 VEFATININ 800. YILINDA FAHREDDİN RAZİ SEMPZOYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Milel Ve Nihal Dergisi

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Yayınevi :

 Milal Ve Nihal Eğitim, Kültür Ve Düşünce Platformu Derneği

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

2016

 

2016

Yayın Adı :

 Siyasi Hermenötik Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

Yazar Adı :

 Tatar Burhanettin

Yayınevi :

 Vadi Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Milel Ve Nihal

Yayınevi :

 Milel Ve Nihal Eğitim, Kültür Ve Düşünce Derneği

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2010

 

01.09.2009

 

31.12.2009

 

Basılı

2010

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Dinbilimleri Akademik Araşırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Dinbilimleri Akademik Araşırma Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Gazali felsefesinde dini hakikat sorunu

Yazar :

 Aynur ÇEŞME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Klasik islam filozoflarında şehir-felsefe ilişkisi sorunu

Yazar :

 Fatma SAYIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Modern Türk düşüncesinde felsefi hermenötik bilincin gelişimi

Yazar :

 Yakup KAHRAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Çevre etiğinin dilsel boyutu: Felsefi bir analiz

Yazar :

 Şengül ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 İlahiyatçılık ve din görevliliği meslek ahlakı

Yazar :

 Cafer Sadık YARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Gazali ve Baudrillard felsefesinde eleştirel göz sorunu

Yazar :

 Yusuf ODABAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Edebî metnin anlamının teşekkülünde okurun rolü

Yazar :

 Atiye Gülfer GÜNDOĞDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 ŞİİRİN ÖZGÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDA POETİKA SORUNU

Yazar :

 Servet GÜNDOĞDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Öğrenme Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 28

 

2014-01-31 21:30:39

 

2014-01-31 21:30:39

 

2006-2007

Ders Adı :

 Felsefi Hermenötiğe Giriş

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:51

 

2014-01-31 21:24:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Felsefi Hermenötiğe Giriş

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:51

 

2014-01-31 21:24:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Felsefi Hermenötiğe Giriş

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:51

 

2014-01-31 21:24:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Felsefi Hermenötiğe Giriş

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:51

 

2014-01-31 21:24:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çağdaş İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:24:15

 

2014-01-31 21:24:15

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2004-2005

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2005-2006

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2006-2007

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2008-2009

Ders Adı :

 İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 21:23:32

 

2014-01-31 21:23:32

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:48

 

2014-01-31 21:21:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2000-2001

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2002-2003

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2003-2004

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2004-2005

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2008-2009

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2006-2007

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-31 21:21:47

 

2014-01-31 21:21:47

 

2005-2006

2019
 • 2008

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2008

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2003

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 1 islam düşünce tarihi ed. m bayraktar.pdf
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 1 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 1 https://drive.google.com/open?id=1k2h7qPiYdmPGEtRokbcd1zEfoitY2WXq&authuser=0
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 1 6 ekim asenkron ders videosu.mp4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 2 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 2 12 ekim asenkron ders videosu.mp4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 2 https://drive.google.com/file/d/1SgW2CS1yPjy1xtYJgYqjb-UgFagICMQ7/view?usp=sharing
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 3 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 3 https://drive.google.com/file/d/1TJRGVNosfgllZX0NjTJAapy5JXhOKFMJ/view?usp=sharing
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 3 3. hafta 18 ekim asenkron video.mp4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 4 https://drive.google.com/file/d/1iRZbquc87F52qaT4v_2wXJHeHpja0h2u/view?usp=sharing
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 4 26 ekim asenkron ders videosu.mp4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 4 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 5 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 6 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 7 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 8 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 9 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 11 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 12 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 13 Fazlur Rahman.b.t.doc
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 14 islam düşünce tarihi kitabı hakkında kısa bir ders notu.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 1 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 2 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 3 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 4 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 5 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 6 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 7 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 8 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 9 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 11 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 12 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 13 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 14 GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 1 dersin iki ana ekseni.docx
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 2 farabi hayatı ihsaul ulum yorumu.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 3 farabi el medinetü'l-fazıla.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 3 Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 4 FARABININ_IDEAL_DEVLETI_ERDEMLI_SEHIR.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 5 h atay farabi ve ibn sina yaratma.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 6 Cilingir-Farabi'de Rasyonel Siyaset ve Akil İnanci.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 7 Ibn_Sina_Hayati_Eserleri_DIA_c._20_s._31.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 8 dersin iki ana ekseni.docx
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 9 Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 10 Aygun_Akyol_Ibn_Sina_Metafiziginde_Tanri.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 11 dersin iki ana ekseni.docx
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 12 sudur-kurami-plotinus-ve-ibn-sina-arasinda-bir-karsilastirma-siirt-20171022101013477.pdf
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 13 ibn sina siyaset.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 1 dersin iki ana ekseni.docx
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 2 dersin iki ana ekseni.docx
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 3 siyasi hermenötik.doc
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 4 FARABININ_IDEAL_DEVLETI_ERDEMLI_SEHIR.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 5 Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 6 farabi hayatı ihsaul ulum yorumu.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 7 Cilingir-Farabi'de Rasyonel Siyaset ve Akil İnanci.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 8 farabi el medinetü'l-fazıla.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 9 Ibn_Sina_Hayati_Eserleri_DIA_c._20_s._31.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 9 ibn sina siyaset.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 10 ibn Sina -sembol.docx
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 11 dersin iki ana ekseni.docx
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 12 ibn bacce siyaset.pdf
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 13 https://www.fikriyat.com/felsefe/2017/5/29/ibn-tufeyl-hay-bin-yakzan
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 14 dersin iki ana ekseni.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 2 farabi hayatı ihsaul ulum yorumu.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 3 dersin iki ana ekseni.docx
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 4 Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 5 farabi el medinetü'l-fazıla.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 6 FARABININ_IDEAL_DEVLETI_ERDEMLI_SEHIR.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 7 Ibn_Sina_Hayati_Eserleri_DIA_c._20_s._31.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 8 ibn Sina -sembol.docx
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 9 ibn sina siyaset.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 10 h atay farabi ve ibn sina yaratma.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 11 dersin iki ana ekseni.docx
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 12 Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 13 izutsu metaphysics of islamic thought.pdf
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 14 dersin iki ana ekseni.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 2 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 3 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 4 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 5 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 6 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 7 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 8 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 9 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 10 h.g.gadamer ve hakikat yontem.pdf
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 11 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 12 Kur'an'ı Yorumlama Sorunu.pdf
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 13 dersin iki ana ekseni.docx
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 14 dersin iki ana ekseni.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr