İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: cafer.yaran@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Arapça,İngilizce
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri
Anahtar Kelimeler Din Felsefesi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Anadolu Üniversitesi
Doktora University Of Wales, Lampeter
Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2011 -
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2006 - 2011
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2003 - 2006
Doçent İlahiyat Fakültesi, 1999 - 2003
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 1994 - 1999
Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 1987 - 1994
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Başkası: Modern Felsefe Ve İslam Düşüncesinde Öteki

Bölüm Adı :

 İslam Ahlak Felsefesi Açısından Ötekiyle Yaşama Ahlakı: Adalet, Muavenet, Ülfet

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Lütfi Sunar, Selami Varlık

2017

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Müeyyide: Ahlakın Anlamı Ve Sınırı Üzerine Konuşmalar

Bölüm Adı :

 Ahlaki Müeyyide: Çoklu, Güçlü, İlkeli

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Ömer Türker

2017

Kitap Adı :

 Din Felsefesine Giriş

2017

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Etik

2016

Kitap Adı :

 Kötülük Ve Teodise

2016

Kitap Adı :

 Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları

2011

Kitap Adı :

 Çağdaş Ve Klasik Metinlerle Din Felsefesi

Bölüm Adı :

 Felsefe-Din İlişkisi: Din Felsefesi Yapmanın Dört Farklı Yolu

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Cafer Sadık Yaran

1997

Kitap Adı :

 Oryantalistlerin Gözüyle İslam

Bölüm Adı :

 Watt'a Göre Oryantalist Bakışın Felsefi, Pluralist Ve Liberal Versiyonu

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Ahmet Yücel

2003

Kitap Adı :

 Yaşayan Dünya Dinleri

Bölüm Adı :

 Hümanizm Ve Postmodernizmin Din Anlayışı

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Şinasi Gündüz

2007

Kitap Adı :

 The Balkans As Reality Religious Culture National Security And Ethnic Peace On The Balkans

Bölüm Adı :

 Religious Culture, Terrorism And Ethnical Peace İn The Balkans

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 B. Todorava, V. Litvhev, R. Mudrov, S. Yotov, V. Kolev

2004

Kitap Adı :

 The Balkans As Reality Living Faithfully Living Together

Bölüm Adı :

 Virtues And Duities For Living Faithfully And Together According To Muslim Moralists Kınalızade And Akseki

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Bogdana Todorova

2009

Kitap Adı :

 Religion And Culture After Modernity

Bölüm Adı :

 Religious Pluralism After Modernity: Towards A Non-Radical Version

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Vladimir Peterca, Magdalena Dumitrana

2004

Kitap Adı :

 Handeln Gottes Antwort Des Menschen

Bölüm Adı :

 Theodizee İm Islam

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Klaus Von Stosch, Muna Tatari

2014

Kitap Adı :

 İslam Ahlak Esasları

Bölüm Adı :

 İş Ahlakı

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Tahsin Görgün

2010

Kitap Adı :

 İslam Ahlak Esasları

Bölüm Adı :

 Çevre Ahlakı

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Tahsin Görgün

2010

Kitap Adı :

 Din Ve Bilim Çağdaş Batı Ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar

Bölüm Adı :

 Din Ve Bilim

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Cafer Sadık Yaran

1997

Kitap Adı :

 Kötülük Ve Teodise Batı Ve İslam Din Felsefesinde Kötülük Problemi Ve Teodiseler

1997

Kitap Adı :

 Richard Swinburne E Özel Bir Referansla Günümüz Din Felsefesinde Tanrı İnancının Akliliği

2000

Kitap Adı :

 İslam Ve Öteki Dinlerin Doğruluk Kurtarıcılık Ve Bir Arada Yaşama Sorunu

Bölüm Adı :

 İbn Arabi, Mevlana Ve Yunus Emre'ye Göre "öteki"nin Durumu

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Cafer Sadık Yaran

2001

Kitap Adı :

 İslam Ve Öteki Dinlerin Doğruluk Kurtarıcılık Ve Bir Arada Yaşama Sorunu

Bölüm Adı :

 John Hick'in Din Felsefesinde Dinsel Çoğulculuk

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Cafer Sdık Yaran

2001

Kitap Adı :

 İslam Ve Öteki Dinlerin Doğruluk Kurtarıcılık Ve Bir Arada Yaşama Sorunu

Bölüm Adı :

 Dinsel Kapsayıcılık (İnklusivizm)

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Cafer Sadık Yaran

2001

Kitap Adı :

 Islamic Thought On The Existence Of God

2003

Kitap Adı :

 Change And Essence Dialectical Relations Between Change And Continuity İn The Turkish Intellectual Tradition

Bölüm Adı :

 Non-Exclusivist Attitudes Towards The Other Religions İn Recent Turkish Theology And Philosophy Of Religion

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Sinasi Gunduz, Cafer S. Yaran

2005

Kitap Adı :

 İslamda Ahlakın Şartı Kaç Dört Temel İslami Erdem

2005

Kitap Adı :

 İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar

Bölüm Adı :

 İslam Ahlakında Erdem

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Muhammet Şevki Aydın, Ahmet Hadi Adanalı

2015

Kitap Adı :

 İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar

Bölüm Adı :

 İslam'a Göre Ahlaki Davranış Ve Kıstasları

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Muhammed Şevkş Aydın, Ahmet Hadi Adanalı

2015

Kitap Adı :

 Muslim Religious Experiences

2004

Kitap Adı :

 Ahlak Felsefesi Yazıları

Bölüm Adı :

 Dindarlık-Ahlaklılık İlişkisini Yeniden Düşünmek

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Lokman Çilingir

2015

Kitap Adı :

 İlahiyatçılık Ve Din Görevliliği Meslek Ahlakı

2015

Kitap Adı :

 Ahlakın Temeli

Bölüm Adı :

 Ahlakın Temelleri Ve 'hakla Kal' Önerisi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Ömer Türker

2015

Kitap Adı :

 Understanding Islam

2007

Kitap Adı :

 Dini Tecrübe Ve Meunet Sıradan İnsanların Sıradışı Dini Deneyimleri

2009

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Etik

2010

Kitap Adı :

 Din Felsefesine Giriş

2010

Kitap Adı :

 İnformel Mantık Aklı Hatadan Koruma Ve İyi Kullanma Sanatı

2011

Kitap Adı :

 İslam Ahlak Felsefesine Giriş

2011

Kitap Adı :

 Din Felsefesine Giriş Akıl Allah Ahlak

2012

Kitap Adı :

 Doğu Dan Batı Ya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi

Bölüm Adı :

 Richard Swinburne

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Bayram Ali Çetinkaya, Şamil Öçal

2015

Kitap Adı :

 Doğu Dan Batı Ya Düşüncenin Serüveni Antikçağ Yunan Ve Ortaçağ Düşüncesi

Bölüm Adı :

 Epikuros

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Bayram Ali Çetinkaya, Celal Türer, Hakan Olgun

2015

Kitap Adı :

 Doğu Dan Batı Ya Düşüncenin Serüveni Antikçağ Yunan Ve Ortaçağ Düşüncesi

Bölüm Adı :

 Sinop'lu Diyojen (Diogenes)

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Bayram Ali Çetinkaya, Celal Türer, Hakan Olgun

2015

Kitap Adı :

 Müslümanın Edilmesi Gereken Ahlaki Erdemler

2018

Kitap Adı :

 Kültürlerarası Din Öğretimi

Bölüm Adı :

 İslamın Ötekine Bakışı: Tasavvuf Örneği

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2019

Kitap Adı :

 Adil Bir Dünya Ümidi

2019

Kitap Adı :

 Kültürlerarası Din Öğretimi

Bölüm Adı :

 Hıristiyanlığın Ötekine Bakışı: Dini Çoğulculuk

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kur’Xxan Ve Mantık: Kur’Xxan’Xxda Kanıtlı Düşünmenin Önemi Ve Örnekleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İnsan Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Ahlaklılığın Evreleri Ve İdeal Ahlakın Özellikleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Yetkin Düşünce

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Çağdaş Epistemolojik Dikotomiler Ve Sofyalojik Bir Epistemoloji Önerisi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Bilgi Ahlak İlişkisi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Diyanet (Aylık Dergi)

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Muslim Religious Experience Recent Researches İn Turkey

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Journal For The Study Of Religious Experience

Özgün Makale

 


2015

Makale Adı :

 Batı Ahlaken Çöküyor Klişesinden Batıyı Ahlak Yarışında Geçiyoruz Realitesine Doğru

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Sabah Ülkesi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Religious Experience İn Contemporary Turkey

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Modern Believing

Özgün Makale

 

2010, 10

Makale Adı :

 Din Felsefesi Bağlamında Değer

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Din Ve Hayat

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Lale Delili: Estetikten Etiğe Ve Metafiziğe

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Mevlana Nın Yedi Öğüdü Evrensel Erdemler Kozmik Temellendirmeler Ve Aidiyet Meselesi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Eleştirel Deneyimcilik Dini Tecrübede Swinburne Ün Safdillik İlkesi Ne Karşı Eleştirellik İlkesi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Mevlana Ve Evrensel Çağrısı Gel

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Diyanet (Aylık Dergi)

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 İslamda Ahlakın Şartı Kaç İslam Erdem Etiğinin Yeniden Yapılandırılması Önerisi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Din Ve Terör İlişkisinin Din Felsefesi Açısından Tahlili

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Dini Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Savaş Barış Ve Felsefe

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Tezkire

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Islam And Islamic Mysticism İn Relation To Budhism A Contribution To Muslim Badhist Dialogue

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Milel Ve Nihal

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Yeni Doğal Teoloji Ve Doğu İslam Felsefesi Mirası

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Tezkire

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 İslam Felsefesinin Karakteristik Yapısı Özgün Eklektisizm

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 İnsanın Egzistansiyal İhtiyaçları Ve Dinin Perenniyal Cevapları

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Felsefe Bilgelik Sevgisi Epistemolojisi Ve Bilge İnsan

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Tabula Rasa

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Leibniz De Teodise Ve Savunma

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Felsefe Dünyası

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 İnsan Evren İlişkisi Ve İnsancı Kozmolojik İlke

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Natural Theology İn Christianity And Islam Is There A Common Core

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Life After Death İn Contemporary Islamic Thought

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Dini Epistemolojide Eleştirel Akılcılık Ve Tahkiki İmancılık

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 The Ecological Value Of The Teleological Argument

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Scientific Obkectivity And Theistic Belief

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 In Depth: A Journal For Values And Public Policy

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Death And Immortality İn Islamic Thought

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Dergi Adı :

 O.m.ü.i.f.d

Özgün Makale

 

1988

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 İnformel Mantık: Konular, Yaklaşımlar ve Katkılar

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 VII. Mantık Çalıştayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Ali Fuad Başgil’xxin Ahlak Felsefesi ve Ahlak Eksenli Toplumsal Analizleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Dinlerin Cihad Öğretisi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 İslam kaynaklarında, geleneğinde ve Günümüzde Cihad

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Religious Experience in Contemporary Turkey and Some Basic Comparisons with the Surwey in Taiwan

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 International Conference on the Comparative Study of Religious Experience in Contemporary Taiwan

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Gençler İçin Güleryüzlü Ahlak Kant ta Güleryüzlü Etik ve Asıkyüzlü Etik Ayrımının Düşündürdükleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 İslam Ahlakı Eserlerinde Adalet Sevgi Kıyaslamaları

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kur'an ve Sosyal Adalet Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Adaletin Feda Edilemezliği Teoride Evrenselliği Uygulamada İlkeselliği Savunmak

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 A Non Radical Religious Pluralism for A Peaceful Diversity in Unity

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Philosophy Bridging Civilisations and Cultures

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 05

Bildiri Adı :

 Kur an ve Çevre Ahlakı

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Kur'an ve Toplumsal Ahlak Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 05

Bildiri Adı :

 Batının Klasik Erdem Etiği ve Çağdaş Ödev Etiği Kuramlarının İslam Ahlakına Etkileri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 05

Bildiri Adı :

 Din Felsefesi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler ve Çözüm Yolları

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1990, 05

Bildiri Adı :

 Mevlana Öteki Dinler ve Dini Çoğulculuk

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 05

Bildiri Adı :

 Modernitenin İnsan Sevgisine Etkileri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 D.İ.B. İnsan Sevgisi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 11

Bildiri Adı :

 Erdem Etiği Açısından Yunus Emre nin Ahlak Felsefesi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Doğumunun 770. Yıldönümünde Yunus Emre Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 İslam Düşüncesinde Ailenin Felsefi ve Etik Temelleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Küreselleşen Dünyada Aile

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 08

Bildiri Adı :

 İslam Çevre Etiğinin Dört Kuramı ve Sekiz İlkesi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Çevre ve Din Uluslarası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 08

Bildiri Adı :

 Wisdom as an Inter Religious Concept for Peace

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Muslim and Christian Reflections on Peace

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2005, 05

Bildiri Adı :

 Mevlana ve Yunus Emre de Dinler ve Mezhepler Arası Barış

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Din ve Dünya Barışı Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 04

Bildiri Adı :

 The Historical Dialogue of Knowledge and Wisdom and Contemporary Need for a Sophialogical Epistemology

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2003, 08

Bildiri Adı :

 Peygamber Yolunun Ahlaki Temelleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Peygamber Yolu Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 01

Bildiri Adı :

 İnformel Mantıkta Toulmin Modeli Kanıtlama Özgün mü Kıyasın Tersine Çevrilmiş Hali mi

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 VI. Mantık Çalıştayı Kitabı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Öldürtmeyeceksin Hipatya nın Öldürülüşünün 1600 Yılında Zorlamalı Ölümler Karşısında Din ve Felsefe

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 4. Ilgaz Felsefe Günleri: Ölüm ve Felsefe

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mesnevide Dinsel Çoğulculuk ve Kapsayıcılık Meselesi ve Barış İçinde Yaşama Öğütleri

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi SEmpozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kınalızade nin Nefs Teorisi ve Erdem Etiği

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kınalızade Ailesi SEmpozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Metaetik Bağlamında Ahlaki Görecelik Sorunu

Proje Konusu :

 Ahlak Felsefesinde Görecelik

20.03.2014

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

  A Comparison of Religious and Spiritual Experience amongst Muslims in Turkey and the U K

Proje Konusu :

 Türkiye ve İngiltere deki Müslümanlar arasında Dini Tecrübe yaşanma oranı araştırması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Katılım Belgesi

Ödül Açıklama :

 Katılım Belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Balkan Journal Of Philosophy

Yazar Adı :

 Yaran Cafer Sadık

Yayınevi :

 Bulgarian Academy Of Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Sofia

 

BULGARİSTAN

 

2015

 

01.02.2016

 

Basılı

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Din-bilim ilişkisi bağlamında evrenin yaratılışı

Yazar :

 Şahin EFİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Dini epistemolojide eleştirel akılcılık

Yazar :

 Münteha YASA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Ateizmin psikolojik gerekçeleri ve teizmin cevapları

Yazar :

 Hasan ATSIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Ateizmin sosyolojik gerekçeleri ve teizmin cevapları

Yazar :

 Ferhat AKDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Ateizmin etik boyutu ve teizmin verdiği cevaplar

Yazar :

 Ömer İPEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 John Hick'in din felsefesinde dinsel dışlayıcılığa yöneltilen eleştiriler

Yazar :

 Mustafa ÇAKMAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Dini epistemolojide fideizm

Yazar :

 Recep ALPYAĞIL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 İnsan-evren ilişkisi ve antropik ilke

Yazar :

 M. Said KURŞUNOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Çağdaş erdem etiği bağlamında din ve ahlak ilişkisi

Yazar :

 Muhammed Veysel BİLİCİ

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Karl Popper'in eleştirel akılcılığı ve din felsefesine yansımaları

Yazar :

 Eldeniz RAJABOV

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Din felsefesinde dekonstrüksiyon

Yazar :

 Recep ALPYAĞIL

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 John Hick'in din felsefesinde kötülük problemi ve günümüz açısından teodise

Yazar :

 Rafiz MANAFOV

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 İnsanın arınma ihtiyacına dini ahlakın katkısı

Yazar :

 Emine GÖREN

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Çağdaş din felsefesinde estetik ve sanat

Yazar :

 Duygu AKSOY

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Kant etiğinin çağdaş İslam ahlakı üzerine etkileri: Ahmet Hamdi Akseki örneği

Yazar :

 Zeynep FAZLA

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Çağdaş batı ve islam düşüncesinde dinsel kapsayıcılık

Yazar :

 Mustafa ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 "Ötenazi" kavramının ahlak felesefesi açısından incelenmesi

Yazar :

 Hatice İLHAN

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Dini tecrübede güvenirlilik ölçütleri

Yazar :

 Betül AKDEMİR

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Din felsefesi açısından insan doğası

Yazar :

 Semra TÜFENKCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Richard Dawkins'in tanrı yanılgısı kitabındaki mantık yanlışları

Yazar :

 Sonnur GÜNAYDIN ASAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Metaetik bağlamında ahlâkî görecelik sorunu

Yazar :

 Mehmet Akif ALTUNIŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Ahlakta duygu faktörü: Felsefi bir analiz

Yazar :

 Duygu AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Din felsefesinde teizm-ateizm tartışmalarında kullanılan kanıtların mantıksal analizi

Yazar :

 Yusuf TAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Aristoteles'in topikler ve sofistçe çürütmeler'inde informel mantık

Yazar :

 Yeşim AKÇAGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-17 16:21:56

 

2016-01-17 16:21:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mantık

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-17 16:21:25

 

2016-01-17 16:21:25

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-17 16:21:03

 

2016-01-17 16:21:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Eğitim Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 09:06:36

 

2014-02-14 09:06:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Antropolojiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 09:05:58

 

2014-02-14 09:05:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Felsefeye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 09:05:11

 

2014-02-14 09:05:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Din Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 09:03:15

 

2014-02-14 09:03:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-14 09:01:34

 

2014-02-14 09:01:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mantık

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-14 09:01:11

 

2014-02-14 09:01:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Danışmanlık Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:04:47

 

2018-11-08 11:04:47

 

2018-2019

Ders Adı :

 Danışmanlık Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 11:04:20

 

2018-11-08 11:04:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 11:00:26

 

2018-11-08 11:00:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 10:59:27

 

2018-11-08 10:59:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mantık

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 10:50:37

 

2018-11-08 10:50:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2018-11-08 10:49:45

 

2018-11-08 10:49:45

 

2018-2019

2019
 • 2016
  - 2017

  Dekan

 • 2011

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Mantık Anabilim Dalı

 • 2011

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2006
  - 2011

  Profesör

  İstanbul Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2003
  - 2006

  Doçent

  İstanbul Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 1999
  - 2003

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 1994
  - 1999

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 1987
  - 1994

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 1 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.12-24 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 2 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.24-35 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 3 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.35-43 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 4 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.43-59 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 5 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.59-77 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 6 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.77-103 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 7 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.103-117 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 8 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.117-135 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 9 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.135-151 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 10 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.151-171 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 11 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.171-179arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 12 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.179-203 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 13 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.203-221 arası
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 14 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.221-229 arası
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr