İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: cburcin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7620-4497
Yabancı Diller Almanca,İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Göğüs Cerrahisi
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Önlisans Anadolu Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2018 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2011 - 2018
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2008 - 2011
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2007 - 2007
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, 1998 - 2004
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Pulmoner Rehabilitasyon Özel Sayısı

Bölüm Adı :

 Misafir Editör

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Ayten Kayı Cangır, Şerife Tuba Liman

2015

Kitap Adı :

 Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap

Bölüm Adı :

 Soliter Pulmonernodül Ve Buzlu Cam Dansitesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Mustafa Yüksel, Akın Ersan Balcı

2015

Kitap Adı :

 Göğüs Cerrahisi Stajer Kitabı

Bölüm Adı :

 Özofagusun Nöromusküler Bozuklukları

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Çelik B

Editör Adı :

 Özdülger A

2012

Kitap Adı :

 Plevra Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Malign Plevral Sıvı

Yazar Adı :

 Çelik B, Bekdemir Ös

Editör Adı :

 Genç O, Yücel O

2011

Kitap Adı :

 Erişkin Göğüs Cerrahisi

Bölüm Adı :

 Ivor Lewis Özofajektomi

Yazar Adı :

 Çelik B

Editör Adı :

 Yüksel M

2011

Kitap Adı :

 Erişkin Göğüs Cerrahisi

Bölüm Adı :

 Radikal Anblok Özofajektomi

Yazar Adı :

 Çelik B

Editör Adı :

 Yüksel M

2011

Kitap Adı :

 Sabiston Textbook Of Surgery

Bölüm Adı :

 Toraks Damarsal Yapıları (Torasik Aorta İle Birlikte)

Yazar Adı :

 Çelik B, Keçeligil Ht

Editör Adı :

 Ulusoy An

2010

Kitap Adı :

 Toraks Travması

Bölüm Adı :

 Penetran Toraks Travması Sonrasında Yabancı Cisimlere Yaklaşım

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin

Editör Adı :

 Özyurtkan Oğuzhan, Bostancı Korkut, Özpolat Berkant

2018

Kitap Adı :

 Yaşlılarda Göğüs Cerrahisi

Bölüm Adı :

 Yaşlılarda Mediasten Cerrahisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Cemal Özçelik


2019

Kitap Adı :

 Konjenital Akciğer Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Anormal Pulmoner Venöz Bağlantılar: Scimitar Sendromu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Mehmet Bilgin


2019

Kitap Adı :

 Timus Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Timusun Benign Hastalıkları

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Koray Dural, Berker Özkan, Berkaant Özpolatt


2019

Kitap Adı :

 Paratiroid Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Mediastinal Paratiroid Adenomlarının Cerrahi Tedavisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Editör Adı :

 Cafer Polat

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The İmpact Of Thoracotomy On Psychological And Sexual Function İn Men With Lung Cancer

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çelik Burçin, Akdeniz Ekrem, Çelik Hale Kefeli

Dergi Adı :

 Revista Internacional De Andrología

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Clinical İmpact Of Lung Age On Postoperative Complications And Prognosis İn Patients Aged 60 Years With Non-Small Cell Lung Cancer And No Comorbidities Treated By Anatomical Resection

Yazar Adı :

 Apaydın Tuba, Bek Yüksel, Başoğlu Ahmet, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Rare İntrathoracic Metastases Of Renal Cell Carcinoma: Case Reports. (Kabul Edilen Olgu Sunumu, Baskıda)

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çelik Burçin, Çınar Hüseyin Ulaş

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Pulmonology

Vaka Takdimi

 

2019, 10

Makale Adı :

 Comparison Of Awake And İntubated Video-Assisted Thoracoscopic Surgery İnthe Diagnosis Of Pleural Diseases: A Prospective Multicenter Randomized Trial

Yazar Adı :

 Kocaturk Celalettin İbrahim, Kutluk Ali Cevat, Usluer Ozan, Onat Serdar, Çınar Hüseyin Ulaş, Yanık Fazlı, Cesur Ezgi, Ülkü Refik, Karamustafaoğlu Yekta Altemur, Çelik Burçin, Demirhan Recep, Kalafat Cem Emrah, Özpolat Berkant

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 The İmpact Of Thoracotomy On Psychological And Sexual Function İn Men With Lung Cancer

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale, Akdeniz Ekrem

Dergi Adı :

 Revista Internacional De Andrología

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 The İmpact Of Thoracotomy On Psychological And Sexual Function İn Men With Lung Cancer

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale, Akdeniz Ekrem

Dergi Adı :

 Revista Internacional De Andrología

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of Signal Peptide-Complement C1R/c1S, Uegf, And Bmp1-Epidermal Growth Factor Domain-Containing Protein 1 On Serum And Tissue Samples İn Non-Small Cell Lung Cancer

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Çelik Burçin, Menteşe Ahmet, Us Altay Diler

Dergi Adı :

 The Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of Signal Peptide-Complement C1R/c1S, Uegf, And Bmp1-Epidermal Growth Factor Domain-Containing Protein 1 On Serum And Tissue Samples İn Non-Small Cell Lung Cancer

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Çelik Burçin, Menteşe Ahmet, Us Altay Diler

Dergi Adı :

 The Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 A Case Report Of Secondary Simultaneous Bilateral Pneumothorax Due To Pazopanib Treatment

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Sürücü Zeynep Pelin, Yılmaz Volkan, Kefeli Çelik Hale

Dergi Adı :

 Turkish Thoracic Journal

Vaka Takdimi

 


2018, 1

Makale Adı :

 A Case Report Of Secondary Simultaneous Bilateral Pneumothorax Due To Pazopanib Treatment

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Surucu Zeynep Pelin, Yilmaz Volkan, Kefeli Çelik Hale

Dergi Adı :

 Turkish Thoracic Journal

Vaka Takdimi

 


2018, 1

Makale Adı :

 A Rare Complication Of Metastatic Lung Disease Treatment

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Elmalı Muzaffer, Gülel Okan, Demirağ Mustafa Kemal

Dergi Adı :

 Saudi Medical Journal

Vaka Takdimi

 


2017, 12

Makale Adı :

 Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenomas: A Report Of Four Cases

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Polat Cafer, Kefeli Mehmet

Dergi Adı :

 Respiratory Case Reports

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Asymptomatic Giant Thymic Cyst Treated With Vats

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Elmalı Muzaffer, Süllü Yurdanur

Dergi Adı :

 Current Thoracic Surgery

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Granulomatous Diseases Should Be Considered İn Mediastinal Lymphadenopathies With High F-18 Fdg Uptake On Pet-Ct Scans

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Yılmaz Muhammet Ali, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Şahin Murathan

Dergi Adı :

 Respiratory Case Reports

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Acil Serviste Künt Göğüs Travmalı Hastaya Yaklaşım

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Emerg Med

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Perikardiyal Kistler

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Odu Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Paraneoplastic Pemphigus Associated With Lung Cancer A Case Report

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin, Kocatürk Celalettin, Çelik Kefeli Hale

Dergi Adı :

 Respiratory Case Reports

Vaka Takdimi

 


2016, 2

Makale Adı :

 Santral Venöz Kateterizasyona Bağlı Superior Vena Kava Perforasyonun Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi İle Tedavisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Sürücü Zeynep Pelin, Duran Harun Tolga

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 

2016, 11

Makale Adı :

 Radiological Assesment Of Postero Anterior And Lateral Diameter Of Chest İn Patients With Pectus Excavatum Deformity Preoperatively And Postoperatively

Yazar Adı :

 Sema Gül Türk, Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Chest Diseases And Critical Care

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 The Usefulness Of Early Surgical Rib Stabilization İn Flail Chest

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Gurz Selcuk

Dergi Adı :

 Acta Chirurgica Belgica

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Effects Of Hyperbaric Oxygen Treatment On Cartilage Regeneration An Experimental Study

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Mehmet, Kefeli Çelik Hale, Bekdemir Ömer Serdar, Koç Gülen Evin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Firstly Safety To Treatment Of Morgagni Hernia Transthoracic Apporach

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Sakarya Medical Journal

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 The Risk Of Tumor Cell Dissemination İn Mediastinoscopy A Cytological Study

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Can Meydan Bilge, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Extrapleural Hematoma Cases Treated With Video Assisted Thoracic Surgery

Yazar Adı :

 Pirzirenli Mehmet Gökhan, Çelik Burçin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery

Vaka Takdimi

 


2015, 1

Makale Adı :

 Is Sentinel Lymph Node Mapping Helpful When Deciding On Whether To Perform A Sublobar Resection

Yazar Adı :

 Kavaklı Kuthan, Sapmaz Ersin, Çelik Burçin, Karataş Okan

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Editöre Mektup

 


2014, 4

Makale Adı :

 The Effectiveness Of Single Port Thoracoscopic Approach İn Pleural Effusions

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Dicle Medical Journal

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Treatment Choices İn Spontaneous Pneumothorax

Yazar Adı :

 Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Durgun Yetim Tülin, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 The Journal Of Kartal Training And Research Hospital

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Plevranın Soliter Fibröz Tümörü Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Çelik B, Sürücü Zp, Barış Ys

Dergi Adı :

 Turk Toraks Derg

Vaka Takdimi

 

2014

Makale Adı :

 Complication Of Right Subclavian Vein Catheterization Superior Vena Cava Perforation

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kocamanoğlu Serhat, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Esra Sarıhasan

Dergi Adı :

 Journal Of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia And Intensive Care Society

Vaka Takdimi

 


2013, 7

Makale Adı :

 Recurrent Catamenial Pneumothorax Caused By Diaphragmatic Fenestration

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Dergi Adı :

 Respiratory Care

Vaka Takdimi

 

2013, 1

Makale Adı :

 Investigation Of Micrometastasis By Cytokeratin Staining İn Non Small Cell Lung Cancer Patients With Tumor Negative Mediastinoscopic Lymph Node Biopsies

Yazar Adı :

 Kaya S, Başoğlu A, Karabacak Yb, Çelik B, Sengül A, Yetim Td, Yıldız L

Dergi Adı :

 J Exp Clin Med

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 An İntrathoracic Gossypiboma A Diagnostic Challenge

Yazar Adı :

 İlkay Özaydın, Elmalı Muzaffer, Çelik Burçin, Dilek Kocabıçak

Dergi Adı :

 Diagn Interv Radiol

Vaka Takdimi

 

2013, 1

Makale Adı :

 Early Diagnosis Saves Lives İn Esophageal Perforations

Yazar Adı :

 Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Durgun Yetim Tülin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Diagnosis Of Epidermoid Lung Carcinoma İn A Patient Presenting With Skin Lesions

Yazar Adı :

 Yüksel Ep, Çelik B, Şahin G, Aydın F, Şentürk N, Özden Mg, Cantürk T, Turanlı Ay

Dergi Adı :

 J Exp Clin Med

Vaka Takdimi

 

2013

Makale Adı :

 Morgagni Hernia

Yazar Adı :

 Çelik B, Bekdemir Ös, Gürz S, Pirzirenli Mg

Dergi Adı :

 J Clin Anal Med

Vaka Takdimi

 

2012, 1

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of İschaemia Modified Albumin İn Pulmonary Contusion İn Rats

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Yardan Türker, Kefeli Mehmet, Menteşe Ahmet, Türedi Süleyman, Baydın Ahmet

Dergi Adı :

 Injury

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Cervical Screw Extrusion İnto The Trachea Leading To Perforation

Yazar Adı :

 Aydın K, Çokluk C, Kocabıçak E, Çelik B, Taslak A

Dergi Adı :

 Chirurgia

Vaka Takdimi

 

2012, 1

Makale Adı :

 Travmatik Asfiksi Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Çelik B, Öztürk Cd, Gürz S

Dergi Adı :

 J Exp Clin Med

Vaka Takdimi

 

2012, 1

Makale Adı :

 Empyema Necessitatis And Chest Wall Defect Due To Profound Malnutrition

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 

2012

Makale Adı :

 Descending Necrotizing Mediastinitis Associated With An İnfected Dentigerous Cyst

Yazar Adı :

 Baş Burcu, Özden Bora, Bekçioğlu Burak, Koray Sanal, Yılmaz Seda, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet, Çelenk Çetin

Dergi Adı :

 Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol

Vaka Takdimi

 

2012

Makale Adı :

 Intralobar Pulmonary Sequestration As An Unusual Cause Of Recurrent Hemoptysis

Yazar Adı :

 Kayhan Servet, Çelik Burçin, Belet Ümit, Aydın Oğuz

Dergi Adı :

 J Clin Imaging Science

Vaka Takdimi

 

2012

Makale Adı :

 A Case Of Non Hodgkin S Lymphoma Presented With Tension Chylothorax

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Çelik Burçin, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 


2011, 10

Makale Adı :

 The Effects Of Chlorhexidine Gluconate And Silver Nitrate On Rabbit Lung An Experimental Study

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Elagöz Şahande, Çelik Burçin, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Akkaş Yücel, Kaptanoğlu Melih, Manduz Şinasi

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 An Analysis Of 214 Cases Of Rib Fractures

Yazar Adı :

 Karadayı Şule, Nadir Aydın, Şahin Ekber, Çelik Burçin, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Clinics

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Monuier Kuhn Syndrome A Rare Cause Of Bronchial Dilatation

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Salih Bilgin, Yüksel Canan

Dergi Adı :

 Tex Heart Inst J

Vaka Takdimi

 

2011

Makale Adı :

 Bilateral Elastofibroma Dorsi A Case Report

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Aydın Oğuz, Ömer Serdar Bekdemir, Cemgil Diren Öztürk

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Vaka Takdimi

 


2010, 9

Makale Adı :

 Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz

Yazar Adı :

 Çelik B, Bilgin S, Furtun K

Dergi Adı :

 Turk Toraks Dergisi

Vaka Takdimi

 

2010, 1

Makale Adı :

 An Experimental Model To Study Pneumothorax İn Rats

Yazar Adı :

 Akkaş Y, Şahin E, Çelik B, Nadir A, Karadayı Ş, Cesur G, Çınar Z, Kaptanoğlu M

Dergi Adı :

 Scientific Research And Essays

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Trakeobronşiyal Yaralanmalarda Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yirmi Üç Olgunun Analizi

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Çelik Burçin, Manduz Şinasi, Akkaş Yücel, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Trakea Stenozlarında Tedavi Yaklaşımları On Beş Olgunun Analizi

Yazar Adı :

 Çaylak Hasan, Kavaklı Kuthan, Çelik Burçin, Yücel Orhan, Sapmaz Ersin, Çubuk Sezai, Gürkök Sedat, Genç Onur, Dakak Mehmet

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Poland Sendromu Ve Spontan Pnömotoraks Nadir Bir Birliktelik

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Dergi Adı :

 Tüberküloz Ve Toraks Dergisi

Vaka Takdimi

 

2010

Makale Adı :

 Analyses Of Preoperative Presumptive Diagnosis İn Lung And Mediastinal Lesions

Yazar Adı :

 Şahin E, Karadayı Ş, Nadir A, Çelik B, Sezer H, Kaptanoğlu M

Dergi Adı :

 J Clin Anal Med

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Buffalo Chest Secondary To The Asymptomatic Destroyed Lung

Yazar Adı :

 Çelik B, Özkaya Ş

Dergi Adı :

 J Clin Anal Med

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Tüberküloz Tanı Ve Tedavisinde Göğüs Cerrahisinin Yeri

Yazar Adı :

 Yücel Orhan, Çelik Burçin, Gözübüyük Alper, Kavaklı Kuthan, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Gürkök Sedat, Hasan Çaylak, Mehmet Dakak, Genç Onur

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Med Sci

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Trakeobronkopatia Osteokondroplastika Bir Olgu Nedeniyle

Yazar Adı :

 Çelik B, Bilgin S

Dergi Adı :

 J Clin Anal Med

Vaka Takdimi

 

2010

Makale Adı :

 The Effects Of Hyperbaric Oxygen Treatment On The Healing Of Tracheal Anastomosis Following İrradiation İn Rats

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Meydan Ahmet Deniz, Kefeli Mehmet, Evin Koç Gülen, Özbek Okumuş Nilgün

Dergi Adı :

 Thorac Cardiovasc Surgeon

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Soliter Pulmoner Nodüllerde Cerrahi Yaklaşım

Yazar Adı :

 Hasan Çaylak, Kavaklı Kuthan, Çelik Burçin, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Genç Onur, Mehmet Dakak

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Göğüs Duvarı Fibröz Displazili Olguların Tanısı Ve Uzun Dönem Takibi

Yazar Adı :

 Yücel O, Çelik B, Çaylak H, Kavaklı K, Gözübüyük A, Gürkök S, Dakak M, Sapmaz E, Çubuk S, Genç O

Dergi Adı :

 Trakya Univ Tıp Fak Derg

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Is Esophagoscopy Necessary For Corrosive İngestion İn Adults

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Nadir Aydın, Şahin Ekber, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Disease Of Esophagus

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 The Role Of Meteorological Conditions İn The Development Of Spontaneous Pneumothorax

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Hale Kefeli Çelik, Hasan Hamzaçebi, Demir Hasan, Demir Hasan, Kamil Furtun, Cemil Ortamevzi

Dergi Adı :

 Thorac Cardiovasc Surgeon

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Yaygın Kosta Tutulumu İle Seyreden Poliostotik Fibröz Displazi Olgusu

Yazar Adı :

 Yücel O, Çelik B, Çaylak H, Kavaklı K, Dakak M

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Arch Lung

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 A Comparison Of The Effectiveness Of Talc Polidocanol And Ethanol As Pleural Sclerosing Agents İn Rabbits

Yazar Adı :

 Çelik B, Aydın O, Çilingir A, Başoğlu A

Dergi Adı :

 Thoracc Cardiovasc Surgeon

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Spontan Pnömotorakslı Olgularımızın Klinik Özellikleri

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kamil Furtun, Demir Hasan, Yılmaz Muhammed Ali

Dergi Adı :

 Gülhane Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Iatrogenic Pneumothorax Etiology İncidence And Risk Factors

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Thorac Cardiovasc Surgeon

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Göğüs Duvarı Yerleşimli Non Hodgkin Lenfoma Olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Salih Bilgin

Dergi Adı :

 Gülhane Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sternum Fractures And Effects Of Associated İnjuries

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih

Dergi Adı :

 Thorac Cardiovasc Surgeon

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Effects Of Desflurane And Sevoflurane On Oxygenation And Shunt Fraction During One Lung Ventilation And On Recovery Time

Yazar Adı :

 Çelik Hk, Üstün Fe, Çelik B, Başoğlu A

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Med Sci

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Hastaneye Yatırılmayı Gerektiren Toraks Travmalı 748 Olgunun Analizi

Yazar Adı :

 Yücel Orhan, Ersin Sapmaz, Hasan Çaylak, Gözübüyük Alper, Gürkök Sedat, Mehmet Dakak, Çelik Burçin, Kavaklı Kuthan, Işık Hakan, Genç Onur

Dergi Adı :

 Gülhane Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Nüks Spontan Pnömotorakslı Olgularda Risk Faktörleri Klinik Ve Radyolojik Değerlendirme

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Nadir Aydın, Şahi Ekber, Kaptanoğlu Melih, Demir Hasan, Kamil Furtun

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Göğüs Duvarının Nadir Tümörü Hemangioperisitom

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Çelik B, Sengul A, Demircan S

Dergi Adı :

 Toraks Dergisi

Vaka Takdimi

 

2008, 1

Makale Adı :

 Atipik Doğuştan Timus Kisti Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demir Hasan, Hale Kefeli Çelik

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 

2008

Makale Adı :

 Massive Spontaneous Hemopneumothorax Complicating Rheumatoid Lung Disease

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Çelik B, Durgun Yetim T

Dergi Adı :

 The Annals Of Thoracic Surgery

Vaka Takdimi

 


2007, 4

Makale Adı :

 Posttorakotomi Ağrısı Prilokain Bupivakain Ve Ropivakain İle İnterkostal Sinir Blokajı

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Hasan Hamzaçebi, Hale Kefeli Çelik

Dergi Adı :

 Akciğer Arşivi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax A Case Report

Yazar Adı :

 Çelik B, Çelik Hk

Dergi Adı :

 Ann Saudi Med

Vaka Takdimi

 

2007

Makale Adı :

 Perioperatif Atrial Fibrilasyon Atağı İle Ortaya Çıkan Dev Sol Ventrikül Anevrizması

Yazar Adı :

 Çelik B, Demircan S, Yazıcı M, Demircan S

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Vaka Takdimi

 

2007

Makale Adı :

 Posttraumatic Pulmonary Pseudocyst A Rare Complication Of Blunt Chest Trauma

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 The Thoracic And Cardiovascular Surgeon

Vaka Takdimi

 


2006, 9

Makale Adı :

 Pulmonary Hyalinizing Granuloma Mimicking Lung Carcinoma

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Fındık S, Çelik B, Yıldız L

Dergi Adı :

 The Thoracic And Cardiovascular Surgeon

Vaka Takdimi

 


2006, 6

Makale Adı :

 Giant Gastrointestinal Stromal Tumor Of The Esophagus Presenting With Dyspnea

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Kaya Ekrem, Çelik Burçin, Yıldız Levent

Dergi Adı :

 The Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 


2006, 5

Makale Adı :

 Esophageal Schwannoma

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Yıldız Levent

Dergi Adı :

 The Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 


2006, 2

Makale Adı :

 Geç Tanınan Travmatik Sağ Diyafram Hernisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demir Hasa

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 

2006

Makale Adı :

 Özefagus Kanserinde Endoskopik Lugol Boyama Yöntemi İle Proksimal Cerrahi Rezeksiyon Sınırının Tespiti

Yazar Adı :

 Aliosman Akdağ, Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Aydın Oğuz

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 An Unusual History Of A Foreign Body Aspiration

Yazar Adı :

 Demircan Sedat, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Asian Cardiovasc Thorac Ann

Vaka Takdimi

 

2004, 1

Makale Adı :

 Malign Plevral Effüzyonda Farklı Plörodezis Yöntemleri İle Talk Ve Oksitetrasiklinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demircan Sedat, Bek Yüksel, Başoğlu Ahmet

Dergi Adı :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Endobronchial Lipoma A Rare Cause Of Bronchial Occlusion

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Aliosman Akdağ, Taslak Şengül Ayşen

Dergi Adı :

 Interactive Cardiovascular And Thoracic Surgery

Vaka Takdimi

 

2004, 1

Makale Adı :

 Erişkinlerde Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Çelik B, Demircan S, Akdağ Ao, Gundogdu B, Kaya S, Büyükkarabacak Y, Yetim Td

Dergi Adı :

 Omü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Descending Necrotizing Mediastinitis With Bilateral Pleural Empyema

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Ayşen, Kaya Sinan

Dergi Adı :

 Turk Resp J

Vaka Takdimi

 

2004, 1

Makale Adı :

 Göğüs Travmaları 521 Olgunun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Aliosman Akdağ, Çelik Burçin, Demircan Sedat

Dergi Adı :

 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Mediastinoscopic Diagnosis Of İsolated Mediastinal Lymph Node Tuberculosis

Yazar Adı :

 Demircan Sedat, Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Bilgin Salih

Dergi Adı :

 Case Rep Clin Pract Rev

Vaka Takdimi

 

2004

Makale Adı :

 Giant Parenchymal Bronchogenic Cyst Mimicking Hydropneumothorax

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Dergi Adı :

 The Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Vaka Takdimi

 


2003, 10

Makale Adı :

 Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Demircan S, Çelik B, Akdağ Ao, Taslak A

Dergi Adı :

 Omü Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Massive spontaneous hemopeumothorax complicating rheumatoid lung disease

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Gündoğdu Birol, Durgun Yetim Tülin

Etkinlik Adı :

 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2003, 08

Bildiri Adı :

 Comparison of the effectiveness of talc polidocanol and ethanol as pleural sclerosing agent in rabbits

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Aydın Oğuz, Çilingir Arzu, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2003, 08

Bildiri Adı :

 Pulmoner rezeksiyon sonrası akut dispne KOAH akut alevlenme mi? PTE mi?

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Yılmaz Volkan, Temel Necmiye Gül, Kolcu Halil, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Pulmoner lezyon olmayan plevral effüzyonda torakoskopik plevra biyopsisinin değeri

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, İşevi Caner, Yılmaz Volkan, Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Dirençli transüdatif effüzyonlarda palyatif tedavi seçenekleri

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Kolcu Halil, Özel Buğra, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında parankim biyopsisinin değeri

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Temel Necmiye Gül, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 The role of diagnostic and therapeutic thoracic surgical procedures in tuberculosis

Yazar Adı :

 Gözübüyük Alper, Çelik Burçin, Yücel Orhan, Kavaklı Kuthan, Sapmaz Ersin, Çubuk Sezai, Gürkök Sedat, Çaylak Hasan, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 13th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 10

Bildiri Adı :

 Surgical treatment of bronchiectasis improves or not the lung function tests a prospective study of 30 cases

Yazar Adı :

 Kavaklı Kuthan, Gözübüyük Alper, Çaylak Hasan, Yücel Orhan, Gürkök Sedat, Çelik Burçin, Sapmaz Ersin, Çubuk Sezai, Dakak Mehmet

Etkinlik Adı :

 13th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 10

Bildiri Adı :

 Bullous azygos lobe

Yazar Adı :

 Gözübüyük Alper, Kavaklı Kuthan, Çubuk Sezai, Gürkök Sedat, Çaylak Hasan, Çelik Burçin, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 13th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 10

Bildiri Adı :

 Intralobar sequestration with pulmonary vascular anomaly and pulmonary hypertension

Yazar Adı :

 Gözübüyük Alper, Kavaklı Kuthan, Çubuk Sezai, Gürkök Sedat, Çaylak Hasan, Çelik Burçin, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 13th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 10

Bildiri Adı :

 SS-134 Plevral Patoloji Etyolojisi için yapılan VATS Genel anestezi ile mi? Sedo-analjezi ile mi?

Yazar Adı :

 Kocatürk Celalettin İbrahim, Kutluk Ali Cevat, Usluer Ozan, Onat Serdar, Yanık Fazlı, Çınar Ulaş, Cesur Ezgi, Ülkü Refik, Karamustafaoğlu Yekta Altemur, Çelik Burçin, Demirhan Recep

Etkinlik Adı :

 TUSAD 40. ULUSAL KONGRESİ 13-16 EKİM 2018

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Plevral patoloji etyolojisi için yapılan VATS genel anestezi ile mi? Sedo analjezi ile mi?

Yazar Adı :

 Kocaturk Celalettin, Kutluk Ali Cevat, Usluer Ozan, Onat Serdar, Yanık Fazlı, Çınar Ulaş, Cesur Ezgi, Ulku Refik, Karamustafaoğlu Yekta Altemur, Çelik Burçin, Demirhan Recep

Etkinlik Adı :

 Kırkıncı Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 The effects of chlorhexidine gluconate and silver nitrate on rabbit lung an experimental study

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Çelik Burçin, Kaptanoğlu Melih, Elagöz Şahande, Akkaş Yücel

Etkinlik Adı :

 45th Congress of the European-Society-for-Surgical-Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 Case Report Mediastinal Hamartoma one year old patient

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Çelik Burçin, Küçüködük Şükrü, Sancak Recep, Kandemir Bedri

Etkinlik Adı :

 8th International Thoracic Surgery Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2000, 05

Bildiri Adı :

 Treatment in thoracic trauma

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Akdağ Aliosman, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 The 1st World Congress of Emergency & Military Contingency Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2002, 06

Bildiri Adı :

 Management of patients with flail chest

Yazar Adı :

 Demircan Sedat, Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Akdağ Ali Osman

Etkinlik Adı :

 The 1st World Congress of Emergency & Military Contingency Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2002, 06

Bildiri Adı :

 Toraks travma olgularında takip ve tedavi sonuçları

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Akdağ Ali Osman, Gündoğdu Birol, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mediyastinal kitlelerde cerrahi girişimler

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Çelik Burçin, Gündoğdu Birol

Etkinlik Adı :

 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Malign özofagus tümörlerinde cerrahi tedavi uygulamalarımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Akdağ Ali Osman, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organofosfor toksikasyonu sonrası gelişen trakeal stenosis olgularımız

Yazar Adı :

 Doğanay Zahide, Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Güven Hakan

Etkinlik Adı :

 TARK 2002

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakeobronşiyal yabancı cisimler 5 yıllık tecrübelerimiz

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Çelik Burçin, Gündoğdu Birol, Akdağ Ali Osman, Kaya Sinan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Durgun Yetim Tülin

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hidropnömotoraksı taklit eden dev bronkojenik kist olgusu

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirilmesinde mediyastinoskopinin yeri

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Demircan Sedat, Gündoğdu Birol, Akdağ Ali Osman, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Kaya Sinan

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofagus kanserli hastalarda cerrahi tedavi uygulamalarımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Akdağ Ali Osman, Gündoğdu Birol, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Kaya Sinan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserli ileri yaşlı hastalarda cerrahi tedavi sonuçlarımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Kaya Sinan, Gündoğdu Birol, Akdağ Ali Osman, Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofagusun simultane gastrointestinal stromal tümörü GIST ve rekürren epidermoid karsinomu

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Kaya Sinan

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evre IIIB küçük hücre dışı akciğer kanserli KHDAK hastalarda neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası cerrahi

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Taslak Şengül Ayşen, Gündoğdu Birol, Akdağ Ali Osman, Çelik Burçin, Durgun Yetim Tülin

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bronş obstrüksiyonu ile seyreden endobronşiyal lipom olgusu

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Akdağ Aliosman, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dispneye yol açan özofagusun dev gastrointestinal stromal tümörü GIST

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Kaya Ekrem, Çelik Burçin, Akdağ Ali Osman, Yıldız Levent

Etkinlik Adı :

 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Malign plevral effüzyonda farklı plörodezis yöntemleri ile talk ve oksitetrasiklinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demircan Sedat, Bek Yüksel, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 7. Toraks Derneği Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spontan pnömomediastinum 10 yıllık tecrübe

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Başoğlu Ahmet, Yılmaz Volkan

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Vertebra invazyonu olan KHDAK nun multidisipliner tedavi olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin, Altun Adnan, Tarakçı Baki, Öztürk Selçuk

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Uzamış hava kaçağı hastalarında otolog kan yama uygulaması

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Temel Necmiye Gül, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Metastatik göğüs duvarı tümörlerinin rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Çınar Hüseyin Ulaş, Şimşek Tekin, Urgan Halit

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ektopik paratroid adenomu 3 olgu nedeniyle

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Polat Cafer, Kefeli Mehmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şilotoraks 10 yıllık klinik tecrübe

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Yılmaz Volkan

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Metastatik göğüs duvarı tümörü nedeniyle göğüs duvarı rezeksiyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Apaydın Tuba, Yılmaz Volkan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi,

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Neoadjuvan KT ve KRT sonrası radyografik incelemelerinde ve PET BT de tam yanıt alınan ve anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan hastaların değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Yücel İdris, Özbek Okumuş Nilgün, Apaydın Tuba, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan erkek hastaların psikolojik durumlarının ve cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale, Akdeniz Ekrem

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs travmalı olgularımızın değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Durgun Yetim Tülin, Taslak Şengül Ayşen, Kaya Sinan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Kutlu Tamer

Etkinlik Adı :

 V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Posttravmatik akciğer psödokisti

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Primer akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanan olgularımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Kaya Sinan, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Durgun Yetim Tülin, Kutlu Tamer

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ekstended rezeksiyon uygulanan olgularımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Durgun Yetim Tülin, Taslak Şengül Ayşen, Kaya Sinan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Kutlu Tamer

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserini taklit eden pulmoner hyalinizing granülom olgusu

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Fındık Serhat, Çelik Burçin, Yıldız Levent

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Asemptomatik kronik sağ diyafragma rüptürü

Yazar Adı :

 Demir Hasan, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Metastatik akciğer tümör tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Durgun Yetim Tülin, Kaya Sinan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Kutlu Tamer

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Toraks duvarının nadir görülen tümörü hemanjiyoperisitom

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofageal schwannoma olgu sunumu

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Yıldız Levent

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bronşiyal karsinoid tümörlü olgularımız

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Salih, Furtun Kamil

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofageal malign fibröz histiyositom

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şengör Mehmet, Okumuş İbrahim Barış, Aykın Aykut, Karagöz Filiz

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tek akciğer ventilasyonunda desfluran ve sevofluranın oksijenizasyon şant oranı ve uyanma sürelerine etkileri

Yazar Adı :

 Kefeli Çelik Hale, Üstün Faik Emre, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet, Sarıhasan Bahriye Binnur

Etkinlik Adı :

 TARK 2005

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Poland sendromu ve spontan pnömotoraks nadir bir birliktelik

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eşzamanlı bilateral primer spontan pnömotoraks

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spontan pnömotorakslı olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demir Hasan, Furtun Kamil

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Posttorakotomi ağrısı prilokain bupivakain ve ropivakain ile interkostal sinir blokajı

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale, Hamzaçebi Hasan

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İklimsel olayların nüks ve spontan pnömotoraks gelişimine etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Hamzaçebi Hasan, Furtun Kamil, Demir Hasan, Ortamevzi Cemil

Etkinlik Adı :

 IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nüks spontan pnömotorakslı olgularımızın değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Nadir Aydın, Şahin Ekber, Kaptanoğlu Melih, Demir Hasan, Furtun Kamil

Etkinlik Adı :

 IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğerin Langerhans hücreli histiyositozu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Furtun Kamil, Bilgin Salih

Etkinlik Adı :

 IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğer hamartomunda cerrahi tedavi 20 olgunun retrospektif analizi

Yazar Adı :

 Çaylak Hasan, Kavaklı Kuthan, Sapmaz Ersin, Yücel Orhan, Gözübüyük Alper, Çelik Burçin, Gürkök Sedat, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 TÜSAD 30. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Soliter pulmoner nodüllerde cerrahi tedavi 110 olgunun retrospektif analizi

Yazar Adı :

 Çaylak Hasan, Çelik Burçin, Kavaklı Kuthan, Yücel Orhan, Ersin Sapmaz, Çubuk Sezai, Gürkök Sedat, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs duvarı fibröz displazili olguların tanısı ve uzun dönem takibi

Yazar Adı :

 Yücel Orhan, Çelik Burçin, Çaylak Hasan, Kavaklı Kuthan, Gözübüyük Alper, Gürkök Sedat, Dakak Mehmet, Sapmaz Ersin, Çubuk Sezai, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaygın kosta tutulumu ile seyreden poliostotik fibröz displazi olgusu

Yazar Adı :

 Yücel Orhan, Çelik Burçin, Çaylak Hasan, Kavaklı Kuthan, Dakak Mehmet

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Meteorolojik olaylar rekürren spontan pnömotoraksta risk faktörü müdür

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Demir Hasan, Yılmaz Muhammed Ali, Furtun Kamil

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları onbeş olgunun analizi

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Karadayı Şule, Nadir Aydın, Çelik Burçin, Kaptanoğlu Melih

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofagus yanıklarında erken özofagoskopi gerekli midir

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Çelik Burçin, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih, Özbek Veli, Sarzep Hakan

Etkinlik Adı :

 Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakeal divertiküllerle seyreden Mounier Kuhn sendromu olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Salih, Yüksel Canan

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakeobronkopatia osteokondroplastika bir olgu nedeniyle

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Salih

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Masif şilotoraks ile başvuran non hodgkin lenfoma olgusu

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Çelik Burçin, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Kaptanoğlu Melih

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğer ve mediastinal lezyonlarda preoperatif tanı tahminlerimizin analizi

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Karadayı Şule, Nadir Aydın, Çelik Burçin, Sezer Hafize, Kaptanoğlu Melih, Özbek Veli, Sarzep Hakan

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakeobronşiyal rüptürlerde tanı ve tedavi yaklaşımları yirmi üç olgunun analizi

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih, Karadayı Şule, Çelik Burçin, Manduz Şinasi, Özbek Veli

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sıçanlarda standart pnömotoraks modeli arayışları

Yazar Adı :

 Akkaş Yücel, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Çelik Burçin, Karadayı Şule, Gümüş Cesur, Çınar Ziynet, Kaptanoğlu Melih, Özbek Veli

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tüberkülozlu olgularda tanı ve tedavi amaçlı torasik cerrahi girişimler

Yazar Adı :

 Yücel Orhan, Çelik Burçin, Gözübüyük Alper, Çaylak Hasan, Sapmaz Ersin, Gürkök Sedat, Kavaklı Kuthan, Çubuk Sezai, Dakak Mehmet, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs duvarı defekti oluşturmuş ağır malnütrisyona bağlı ampiyema necessitatis

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Kaptanoğlu Melih

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sternum kırıkları ve eşlik eden travmanın etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şahin Ekber, Nadir Aydın, Karadayı Şule, Kaptanoğlu Melih

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klorhegzidin glukonat ve gümüş nitratın tavşan akciğeri üzerindeki etkileri Deneysel bir çalışma

Yazar Adı :

 Şahin Ekber, Karadayı Şule, Çelik Burçin, Nadir Aydın, Kaptanoğlu Melih, Manduz Şinasi, Elagöz Şahande, Akkaş Yücel, Özbek Veli

Etkinlik Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bilateral elastofibroma dorsi Olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Aydın Oğuz, Bekdemir Ömer Serdar, Öztürk Cemgil Diren

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hiperbarik oksijen tedavisinin radyoterapi sonrası yapılan trakea anastomozunun iyileşmesi üzerine etkisi Deneysel çalışma

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Meydan Ahmet Deniz, Kefeli Mehmet, Gülen Koç Evin, Özbek Okumuş Nilgün

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hospitalizasyon gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi

Yazar Adı :

 Sapmaz Ersin, Yücel Orhan, Çaylak Hasan, Gözübüyük Alper, Gürkök Sedat, Dakak Mehmet, Kavaklı Kuthan, Çelik Burçin, Çubuk Sezai, Işık Hakan, Genç Onur

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Travmatik asfiksi olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Öztürk Cemgil Diren, Gürz Selçuk

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hiperhidrozis nedeniyle bilateral transtorakal sempatikotomi uygulanan hastaların erken dönem memnuniyet değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bekdemir Ömer Serdar, Öztürk Cemgil Diren, Gürz Selçuk, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rezektabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda tümör boyutuna göre sağ kalım değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Bekdemir Ömer Serdar, Başoğlu Ahmet, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rezektabl küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda perinöral anjiolenfatik ve viseral plevra invazyonuna göre sağ kalım değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Taslak Şengül Ayşen, Bekdemir Ömer Serdar, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Gürz Selçuk

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yelken göğüs klinik özellikleri ve risk faktörleri

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Bekdemir Ömer Serdar

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kıkırdak rejenerasyonu üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi deneysel çalışma

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale, Kefeli Mehmet, Bekdemir Ömer Serdar, Koç Gülen Evin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanan olgularda intraoperatif plevral lavaj sitolojisinin prognostik önemi

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Kandemir Bedri, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sarkoidoz tanısında mediastinoskopinin rolü

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğerin inflamatuvar miyofibroblastik tümörü

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Fındık Serhat, Yılmazbayhan Emine Dilek

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Videomediastinoskopiden beklenenler ve klinik uygulamalarda elde edilen sonuçlar

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Durgun Yetim Tülin, Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Sürücü Zeynep Pelin, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diyafragmatik fenastrasyona bağlı katemenial pnömotoraks olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Kefeli Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kendiliğinden rezorbe olan spontan tansiyon pnömotoraks olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lineer IgA büllöz dermatozu ile tanı konulan akciğerin epidermoid kanseri olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Pancar Yüksel Esra, Güler Özden Müge, Aydın Fatma, Şentürk Nilgün, Cantürk Mehmet Tayyar

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diyafram evantrasyonu tanı ve tedavisinde klinik deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nadir konjenital diyafram anomalisi Morgagni hernisi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mediastinoskopik biopsi sonrası tümör ekiminin lavaj örneklerinin sitolojik incelemesi ile değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Gürz Selçuk, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Travmatik ekstraplevral hematomlu olgularımız

Yazar Adı :

 Pirzirenli Mehmet Gökhan, Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs tüpünün nadir bir komplikasyonu Horner sendromu

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Gürz Selçuk, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Metastatik akciğer hastalığı tedavisinin nadir bir komplikasyonu pnömoperikardiyum

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Elmalı Muzaffer, Gülel Okan, Demirağ Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağ subklaviyan ven kateterizasyonun nadir bir komplikasyonu superior vena kava peforasyonu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Sarıhasan Esra

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Renal hücreli karsinomlu olguda izole mediastinal lenf nodu metastazı

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Primer intratorasik guatrlarda cerrahi tedavi uygulamaları

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Apaydın Tuba, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakeobronşial ilginç yabancı cisimler

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Primer endobronşial leiomyoma

Yazar Adı :

 Ünsal Meftun, Çelik Burçin, Süllü Yurdanur, Sarıaydın Muzaffer, Koçak Gamze

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 PET BT de yüksek düzeyde FDG tutulumu olan mediastinal lenfadenopatilerde granülomatöz hastalıklar düşünülmelidir

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Yılmaz Muhammet Ali, Pirzirenli Mehmet Gökhan

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Benign bir göğüs duvarı tümörü olan elastofibroma dorside deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile tedavi edilen intradiyafragmatik bronkojenik kist olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Elmalı Muzaffer, Yıldız Levent

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük Hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda SUVmax değeri ile tümör boyutu ve patolojik grade arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Apaydın Tuba, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özofagus striktürlerinde dilatasyon uygulamaları

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Apaydın Tuba, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Plevral effüzyonlarda VATS ın yeri

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pulmoner aspergilloma hastalarında tanı ve tedavide klinik deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spontan şilotoraks olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Asemptomatik dev timik kist

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Elmalı Muzaffer, Süllü Yurdanur

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Perikardiyal kist tanısı ile ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pektus carinatumda minimal invaziv cerrahi tedavinin solunum fonksiyonları üzerindeki etkisi

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Sürücü Zeynep Pelin, Çelik Burçin, Apaydın Tuba, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pektus ekskavatum hastalarında göğüs ön arka ve yan çaplarının radyolojik olarak preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gül Türk Sema, Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tansiyon pnömoperikardiyuma neden olan künt toraks travması olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tanı ve takibinde SCUBE1 in yeri

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Menteşe Ahmet

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hiperhidrozisde T2 T4 ile T4 sempatikotominin sonuçları ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sternokostaklavikular hiperosteozis tanısı konulan 20 hastanın değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Canbaz Tosun Fevziye, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Sürücü Zeynep Pelin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pektus karinatumda minimal invaziv cerrahi sonrasında hasta kontrollü analjezinin etkinliği

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Timik malignitelerde extended rezeksiyon uygulamaları

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Çelik Burçin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nadir soliter pulmoner nodül nedeni Bronkosel

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Elmalı Muzaffer

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir sternum tümörünün başarılı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Şimşek Tekin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Sürücü Zeynep Pelin

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akciğer kanseri ile ilişkili paraneoplastik pemfigus PNP olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endotrakeal entübasyona bağlı distal trakea rüptürünün sol torakotomi ile onarımı

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pazopanib tedavisine sekonder eşzamanlı bilateral spontan pnömotoraks olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Sürücü Zeynep Pelin, Yılmaz Volkan, Kefeli Çelik Hale

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trakea darlığının nadir bir nedeni yabancı cisim aspirasyonu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erişkin yaşta tanı konulan konjenital lober amfizem olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Kefeli Çelik Hale

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pektus ekskavatumlu hastalarda sternum boyu ve deformite derecesinin ilişkisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Elmalı Muzaffer, Yılmaz Volkan, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ACTH salgılayan bronşiyal karsinoidin neden olduğu ektopik Cushing sendromu olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Avcı Uğur, Atmaca Ayşegül

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs Cerrahisi Uzmanları ve Araştırma Görevlilerinde İşe Bağlı Gerginlik ve Tükenmişlik Sendromu Prevalansı: Ulusal Anket Çalışması

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Canbaz Sevgi

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endobronşiyal nörofibrom: olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin, Bilgin Salih, Saltabaş Faruk

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İyatrojenik bilioplevral fistülün videotorakoskopik onarımı

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Yılmaz Volkan

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Malignite dışı nedenlerle tanısal mediastinoskopi uygulanan olgularımız

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Gürz Selçuk, Yılmaz Volkan, Temel Necmiye Gül, Kolcu Halil

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Toraks duvarı hematomları: 3 olgu sunumu

Yazar Adı :

 Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Yılmaz Volkan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pektus karinatum cerrahisinde Abramson deneyimimiz

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Kolcu Halil

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Morgagni hernisinin atipik prezantasyonu: solunum arresti

Yazar Adı :

 Yılmaz Volkan, Apaydın Tuba, Kolcu Halil, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Videoyardımlı torasik cerrahi ile tedavi edilen mediastinal bronkojenik kist olgusu

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Uaş, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İntratorasik ekstraparankimal kistler

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Temel Necmiye Gül, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Entübasyona bağlı giderek artan laringotrakeal stenozlar ve sebepleri

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Yılmaz Volkan

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kateter torakostomi uygulanırken karşılaşılan nadir bir komplikasyon: kateterin kırılması veya kopması

Yazar Adı :

 Yılmaz Volkan, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nadir görülen bir plevral sıvı nedeni: bilioplevral fistül

Yazar Adı :

 Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Yılmaz Volkan, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Renal hücreli karsinomun nadir intratorasik metastazları

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Çnar Hseyin Uaş, Blat Mustafa Suat

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nadir bir stridor nedeni: Substernal (plonjan) guatr

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin, Özkaya Şevket

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Preoperatif N2 değerlendirmesi nasıl yapılmalı?

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Satellit Akciğer Kanseri

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Total akciğer lavajı uygulanan pulmoner alveolar proteinozis olgusu

Yazar Adı :

 Aydın Davut, Çelik Burçin, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Köksal Nurhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Membranöz glomerülonefrit ve benign akciğer nodülü birlikteliği: olgu sunumu

Yazar Adı :

 Güzel Aygül, Köksal Nurhan, Çelik Burçin, Sayarlıoğlu Hayriye

Etkinlik Adı :

 Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 On-Q elastomerik pompa aracılığıyla lokal anestezik infiltrasyonun torakotomi sonrası ağrı yönetimindeki etkinliği

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Kefeli Çelik Hale, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akılcı ilaç

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 KDAK nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda tespit edilen akciğer parankim nodüllerinin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Temel Necmiye Gül, Çelik Burçin, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Torakotomi uygulanan hastalarda kinesio-tape uygulaması yapılarak ağrı ve dispne algısının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gül Türk Sema, Kefeli Çelik Hale, Çelik Burçin, Akça Zeynep

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Operasyon hazırlık, masa düzeni ve port yerlerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 TÜSAD 40. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaşlılarda mediasten cerrahisi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 TÜSAD AKADEMİ, Yaşlı Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nadir görülen akciğer tümörü: sklerozan pnömositom

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Temel Necmiye Gül, Süllü Yurdanur, Kolcu Halil

Etkinlik Adı :

 Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Lateral dekübit pozisyonda torakotomi sonrası düşük el gelişmesi

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yelken göğüslü hastalarda kosta fraktürlerinin erken ve geç dönem cerrahi stabilizasyon sonuçlarının karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sekonder spontan pnömotoraks olgusunda saptanan akciğer adenokarsinomu

Yazar Adı :

 Yılmaz Volkan, Özel Buğra, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Torakotomi sonrası nadir bir komplikasyon: edinsel lenfanjiektazi

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin, Saltabaş Faruk

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastaların ikamet ettikleri bölgelere göre takipleri

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Gürz Selçuk, Temel Necmiye Gül, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan uzun dönem sağkalıma sahip primer meme malign fibröz histiositom olgusu

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, İşevi Caner, Şimşek Tekin, Özel Buğra, Temel Necmiye Gül

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İntratorasik fikse edilen posteiror kosta fraktürü: olgu sunumu

Yazar Adı :

 Çınar Hüseyin Ulaş, Çelik Burçin

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Oligometastatik/oligorekürrensli akciğer karsinomu olgularımız

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Çelik Burçin, Yılmaz Volkan, Temel Necmiye Gül, Kolcu Halil, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Torasik outlet sendromunun supraklavikuler yaklaşımla tedavisi

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Temel Necmiye Gül, İşevi Caner, Özel Buğra, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Radyolojik olarak diyafragma rüptürü/hernisi düşünülen dev timolipoma olgusu

Yazar Adı :

 Özel Buğra, Kolcu Halil, Yılmaz Volkan, Çelik Burçin, Süllü Yurdanur

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prognostik faktör olarak akciğer metastazlarında lenf nodu örneklemesinin önemi

Yazar Adı :

 Çelik Burçin, Yılmaz Volkan, Gürz Selçuk, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Kolcu Halil, İşevi Caner

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pulmoner rezeksiyonda KOAH derecesinin postoperatif komplikasyon üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Çelik Burçin, Taslak Şengül Ayşen, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Kolcu Halil, Temel Necmiye Gül, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Timektominin myastenia gravisli hastalarda postoperatif ilaç kullanımına etkisi

Yazar Adı :

 Gürz Selçuk, Pirzirenli Mehmet Gökhan, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Taslak Şengül Ayşen, Çelik Burçin, Temel Necmiye Gül, Başoğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde serum ve doku örneklerinde SCUBE 1 in signal peptide CUB EGF domain containing protein 1 değerlendirilmesi

01.02.2014

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 02

Proje Adı :

 Göğüs duvarı rezeksiyonunda kıkırdak rejenerasyonu üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi

01.11.2014

 

31.01.2015

 

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 01

Proje Adı :

 İskemi modifiye albuminin İMA akciğer kontüzyonu tanısındaki yeri

01.01.2009

 

01.01.2012

 

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2012, 01

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Poster İkinciliği

2006

 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi En iyi Sözel Sunum

2007

 

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi En İyi Poster

2009

 

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 En İyi Şube Ödülü

2011

 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2011

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Bezmiâlem Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Bezmiâlem Science

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Emergency Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Emergency Medicine

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Disease Of The Esophagus

Uluslararası

 

Dergi

 

Disease Of The Esophagus

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Cardiothoracic Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Cardiothoracic Surgery

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Bmj Case Reports

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmj Case Reports

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

PUBMED

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Current Thoracic Surgery

Ulusal

 

Dergi

 

Current Thoracic Surgery

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Medical Sciences

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Cardiothoracic Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Cardiothoracic Surgery

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Analytical Medicine

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bmc Pulmonary Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Pulmonary Medicine

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Current Thoracic Surgery

Ulusal

 

Dergi

 

Current Thoracic Surgery

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

yeni dergi

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Experimental And Clinical Medicine

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

PubMed

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Journal Of Emergencies Trauma And Shock

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Emergencies Trauma And Shock

 

İngilizce

 

PubMed

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Annals Of Medical And Health Sciences Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Annals Of Medical And Health Sciences Research

 

İngilizce

 

PubMed

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Emergency Medicine International

Uluslararası

 

Dergi

 

Emergency Medicine International

 

İngilizce

 

EBSCO

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Journal Of Cardiothoracic Surgery

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Cardiothoracic Surgery

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Ulusal

 

Dergi

 

Journal Of Clinical And Analytical Medicine

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

1900

1900

Yayın Yeri :

 Respiratory Care

Uluslararası

 

Dergi

 

Respiratory Care

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Lung

Uluslararası

 

Dergi

 

Lung

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Revista Portuguesa De Pneumologia

Uluslararası

 

Dergi

 

Revista Portuguesa De Pneumologia

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 PEKTUS EKSKAVATUM HASTALARINDA GÖĞÜS ÖN-ARKA VE YAN ÇAPLARININ RADYOLOJİK OLARAK PREOPERATİF VE POSTOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar :

 Sema GÜL TÜRK

2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde serum ve doku örneklerinde SCUBE1 (sıgnal peptıde-CUB-EGF domaın-contaınıng proteın 1)'in değerlendirilmesi

Yazar :

 Selçuk GÜRZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Pektus ekskavatum hastalarında göğüs ön-arka ve yan çaplarının radyolojik olarak preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi

Yazar :

 Sema GÜL TÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Cerrahi rezeksiyon uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda plevral invazyon derecesinin sağkalıma olan etkisi

Yazar :

 Volkan YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tüp Torakostomi, Torasentez Ve Kateter Torakostomi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:21:07

 

2017-01-09 20:21:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Invaziv Tanı Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:20:35

 

2017-01-09 20:20:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mediastinal Hastalıklar Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:18:30

 

2017-01-09 20:18:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:18:02

 

2017-01-09 20:18:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Thoracic Trauma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:17:44

 

2017-01-09 20:17:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mediastinal Disease

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:17:30

 

2017-01-09 20:17:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mediastinal Diseases

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:17:07

 

2017-01-09 20:17:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Thoracic Trauma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:16:40

 

2017-01-09 20:16:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tüp Torakostomi, Torasentez Ve Kateter Torakostomi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:16:06

 

2017-01-09 20:16:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:15:23

 

2017-01-09 20:15:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mediasten Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:15:03

 

2017-01-09 20:15:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Invaziv Tanı Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-09 20:14:38

 

2017-01-09 20:14:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mediasten Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:09:38

 

2014-02-27 21:09:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:10:20

 

2014-02-27 21:09:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mediasten Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:08:57

 

2014-02-27 21:08:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:08:28

 

2014-02-27 21:08:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mediasten Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:07:59

 

2014-02-27 21:07:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:07:33

 

2014-02-27 21:07:33

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toraks Travmalarında Pulmoner Fizyoterapi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:07:19

 

2014-02-27 21:07:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tüp Torakostomi, Torasentez, Kateter Torakostomi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:04:44

 

2014-02-27 21:04:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mediasten Hastalıkları Ve Cerrahi Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:04:01

 

2014-02-27 21:04:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 İnvaziv Tanı Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:03:17

 

2014-02-27 21:03:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Toraks Travmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 21:03:00

 

2014-02-27 21:03:00

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2013

  Duke University Hospital

  Visitor Scholar

 • 2012
  - 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2007

  Yardımcı Doçent

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2008

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

  Uzman Tabip Asteğmen

  Askerlik Görevi

 • 2005
  - 2007

  Samsun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

  Uzman Doktor

 • 2004
  - 2005

  Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi

  Uzman Doktor

 • 1998
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr