İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: cevikm@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-0754-6116
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Dölerme ve Suni Tohumlama
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2018 -
Doçent Veteriner Fakültesi, 2013 - 2018
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2003 - 2013
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Evcil Hayvanların Spermasının Saklanmasında Son Gelişmeler

Bölüm Adı :

 Köpek Spermasının Saklanması

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yalçın Burcu

Editör Adı :

 Savaş Yıldız

2018

Kitap Adı :

 Erkek Hayvanlarda İnfertilite Sorunu Ve Çözüme Yönelik Güncel Yaklaşımlar

Bölüm Adı :

 Erkek Hayvanlarda Üremenin Kontrolü (Kontrasepsiyon)

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Genç Merve Deniz, Yalçın Burcu

Editör Adı :

 Prof. Dr. Mesut Çevik

2019

Kitap Adı :

 Çiftlik Hayvanlarında İn Vitro Fertilizasyon

Bölüm Adı :

 İn Vitro Fertilizasyon Sürecini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Çevik Mesut

Editör Adı :

 Sarıözkan S

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Memelilerde Cinsiyetin Tayini Ve Değerlendirilmesi / Gender Determination And Evaluation İn Mammals

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Hayvansal Üretim

Derleme Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Effects Of Subcutaneous Melatonin İmplants And Short-Term İntravaginal Progestagen Treatments On Estrus İnduction And Fertility Of Kivircik Ewes On Seasonal Anestrus

Yazar Adı :

 Yilmazer C., Çevik Mesut, Koçyiğit Alper

Dergi Adı :

 Polısh Journal Of Veterınary Scıences

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Erkek İnfertilitesinde Spermatozoon Dna Hasarının Rolü Ve Önemi

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Köpek Spermasının Saklanması

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yalçın Burcu

Dergi Adı :

 Tr Klinikleri

Derleme Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Mandalarda Üreme Ve Üreme Performansının Arttırılmasına Yönelik Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yalçın Burcu

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi

Derleme Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Effects Of Melatonin İmplantation On The Fertility Potentials Of Kivircik And Charollais Ewes And Rams Breeds During The Non-Breeding Season

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yılmazer Çağrı

Dergi Adı :

 Polish Journal Of Veterinary Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Mandalarda Üreme Performansının Arttırılmasına Yönelik Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yalçın Burcu

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Comparison Of Sexual Performance And Testicular Characteristics Of Melatonin Treated Kivircik And Charollais Rams During The Non-Breeding Season

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Yılmazer Çağrı, Koçyiğit Alper

Dergi Adı :

 Arquivo Brasileiro De Medicina Veterinária E Zootecnia

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Leucemia İnhibitory Factor İnvestigating The Time-Dependent Effect On Viability Of Vitrified Bovine Embryos

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Reproduction İn Domestic Animals

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Effect Of Growth Factors On Oocyte Maturation And Allocations Of İnner Cell Mass And Trophectoderm Cells Of Cloned Bovine Embryos

Yazar Adı :

 Arat Sezen, Arzu Taş Çaputcu, Çevik Mesut, Tolga Akkoç, Gaye Çetinkaya, Bağış Haydar

Dergi Adı :

 Zygote

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Correlation Between The Cryosurvival Cell Number And Diameter İn Bovine İn Vitro Produced Embryos

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Cryobiology

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Effects Of Leukemia İnhibitory Factor And İnsulin Like Growth Factor I On The Cell Allocation And Cryotolerance Of Bovine Blastocysts

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Cryobiology

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Macromolecule And Growth Factor Combinations On İn Vitrodevelopment Of Bovine Embryos

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 E Selectin Expression İn The Mouse Testis After Experimental Testicular Torsion İschemia Reperfusion

Yazar Adı :

 Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Veterinary Archives

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Can Sequential Human Embryo Culture Media Be Used İn Bovine İn Vitro Embryo Culture

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Kafkas

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Effects Of Exposure To Electromagnetic Field 1 8 0 9 Ghz On Testicular Function And Structure İn Growing Rats

Yazar Adı :

 Nisbet Hatice Özlem, Nisbet Cevat, Akar Ayşegül, Çevik Mesut, Karayiğit Mehmet Önder

Dergi Adı :

 Research İn Veterinary Science

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 Memeli Reprodüktif Dokuları Gamet Hücreleri Ve Embriyolarında Apoptozis

Yazar Adı :

 Kocyigit A, Cevik M

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 Effects Of Serum Gonadotropins Epidermal Growth Factor And Estradiol 17 Beta On Cumulus Expansion And Nuclear Maturation Of Bovine Oocytes

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Şen Uğur, Koçyiğit Alper, Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Kafkas

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 The Effect Of Antioxidants On Post Thawed Angora Goat Capra Hircus Ancryrensis Sperm Parameters Lipid Peroxidation And Antioxidant Activities

Yazar Adı :

 Bucak Mustafa Numan, Sarıözkan Serpil, Tuncer Pürhan Barbaros, Sakin Fatih, Ateşşahin Ahmet, Kulaksız Recai, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Comparison Of Pregnancy Rates After Timed Artificial Insemination İn Ovsynch Heatsynch And Cıdr Based Synchronization Protocol İn Dairy Cows

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Selçuk Murat, Doğan Soner

Dergi Adı :

 Journal Of The Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Kafkas

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Comparing In Vitro Embryonic Development Of Bovine Oocytes Cultured İn G1 3 G2 3 Sequential Media And Cr1Aa Medium

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Sağırkaya Hakan, Arzu Taş Çaputcu, Akkoç Tolga, Bağış Haydar, Arat Sezen

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 A Comparative Study Of Parthenogenetic Activation And In Vitro Fertilization Of In Vitro Matured Bovine Oocytes

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Arzu Taş Çaputcu, Akkoç Tolga, Bağış Haydar, Arat Sezen

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

Özgün Makale

 


2009, 3

Makale Adı :

 Comparison Of Spermatological Characteristics And Biochemical Seminal Plasma Parameters Of Normozoospermic And Oligoasthenozoospermic Bulls Of Two Breeds

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Tuncer Pürhan Barbaros, Taşdemir Umut, Özgürtaş Taner

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

Özgün Makale

 


2007, 8

Makale Adı :

 Evcil Hayvanlarda Spermanın Fiziko Kimyasal Yapısı Ve Üreme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Cevik M, Tuncer Pb

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 6

Makale Adı :

 Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı İle Dondurulması Ve İn Vitro Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tuncer Pb, Cevik M, Demiral O, Kinet H

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 12

Makale Adı :

 Holştayn Boğa Spermalarının 4 C De Saklanmasında Farklı Sperma Sulandırıcılarının Motiliteye Etkisi

Yazar Adı :

 Tuncer Pb, Cevik M, Kinet H

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Bal Arılarında Üreme Özellikleri Ve Suni Tohumlamanın Kullanımı

Yazar Adı :

 Cevik M

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 6

Makale Adı :

 Alabalık Gökkuşağı Alabalığı Spermasının Dondurulması Ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Cevik M, Daskin A

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 5

Makale Adı :

 Değişik Antioksidanlar İçeren Farklı Sulandırıcılarla Dondurulmuş Koç Spermalarından Elde Edilen Dölverimi

Yazar Adı :

 Uysal Ongun, Kinet Hüseyin, Çevik Mesut, Sarıözkan Serpil

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 4

Makale Adı :

 Evcil Hayvanlarda Fotoperiyodizm Ve Dölverimine Etkisi

Yazar Adı :

 Cevik M, Yurdaydin N

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi,

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Hindi Spermasının Değişik Sulandırıcılarda 40C De Saklanması

Yazar Adı :

 Akçay Ergün, Tekin Necmettin, Selçuk Murat, Çevik Mesut

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 5

Makale Adı :

 Köpeklerde Vaginal Sitoloji Üzerine Çalışmalar

Yazar Adı :

 Akcay E, Cevik M, Serin I, Yurdaydin N, Tekin N

Dergi Adı :

 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Bacterial infections affecting reproductive performance in mares

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 II. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 İn Vitro Üretilmiş Sığır Embriyolarının Morfolojisi ve Hücre Dağılımı Üzerinde Lösemi İnhibitör Faktör LIF in Etkileri

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Gender Diagnosis in the Preimplante Equine Embryos

Yazar Adı :

 Kaya Cumali, Yalçın Burcu, Selçuk Murat, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 I. INTERNATIONAL EQUINE MEDICINE AND TRAINING CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Different Approaches to Freezing of Stallion Sperm

Yazar Adı :

 Nizam Mustafa Yiğit, Selçuk Murat, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 I. INTERNATIONAL EQUINE MEDICINE AND TRAINING CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Immunocontraception in Horses Population Control: pZP Vaccines

Yazar Adı :

 Genç Merve Deniz, Akal Eser, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 I. INTERNATIONAL EQUINE MEDICINE AND TRAINING CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Effects of Leukemia Inhibitory Factor on Cell Allocation of Vitrified Bovine Embryos

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Lösemi İnhibitör Faktörün Kültüre Katılma Zamanlamasının Vitrifiye Edilen Sığır Embriyolarının Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Standart Kültür Koşullarında Klon Sığır Embriyolarının Gelişme Potansiyeli Yumurta Yaşının Elektrofüzyon Parametrelerinin ve Verici Hücre Kaynağının Etkisi

Yazar Adı :

 Arat Sezen, Taş Çaputcu Arzu, Çevik Mesut, Akkoç Tolga, Çetinkaya Gaye, Bağış Haydar

Etkinlik Adı :

 Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Allocation of inner cell mass and trophectoderm cells of nuclear transfer embryos cultured in medium supplemented with epidermal growth factor and insulin like growth factor I

Yazar Adı :

 Arat Sezen, Arzu Taş Çaputcu, Çevik Mesut, Tolga Akkoç, Gaye Çetinkaya, Bağış Haydar

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the Annual Conference of the International Embryo Transfer Society

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 01

Bildiri Adı :

 Immunological Approaches to Contraception

Yazar Adı :

 Genç Merve Deniz, Kaya Cumali, Akar Melih, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 International Black Sea Coastline Countries Symposium-II

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Spermatogonial Stem Cell and Transplantation

Yazar Adı :

 Akar Melih, Genç Merve Deniz, Kaya Cumali, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 International Black Sea Coastline Countries Symposium-II

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Gene transfer methods used in reproductive biotechnology: Sperm-mediated Gene Transfer

Yazar Adı :

 Kaya Cumali, Akar Melih, Genç Merve Deniz, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 International Black Sea Coastline Countries Symposium-II

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Mevsimsel Anöstrustaki Kıvırcık Koyunların Üreme Performansı Üzerinde Melatonin ve Kısa Süreli Progesteron Uygulamalarının Etkileri

Yazar Adı :

 Yılmazer Çağrı, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 VIII. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 MEMELİLERDE CİNSİYETİN TAYİNİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 9. REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 09

Bildiri Adı :

 ERKEK İNFERTİLİTESİNDE SPERMATOZOON DNA HASARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 9. REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 09

Bildiri Adı :

 Effect of donor cell type gender on efficiency of somatic cell nuclear transfer

Yazar Adı :

 Arat Sezen, Taş Çaputcu Arzu, Çevik Mesut, Akkoç Tolga, Çetinkaya Gaye

Etkinlik Adı :

 European Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Üreme Sezonu Dışındaki Kıvırcık ve Şarole Irkı Koçların Üreme Performansı ve Testiküler Özellikleri Üzerinde Melatonin İmplantının Etkileri

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Yılmazer Çağrı, Koçyiğit Alper

Etkinlik Adı :

 VIII. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effect of melatonin treatment on fertility potentials and testicular characteristics in Kivircik and Charollais ewes and rams out of the breeding season

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Yılmazer Çağrı

Etkinlik Adı :

 International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of Growth Factors and Macromolecules on Developmental Competence and Blastocyst Morphology of In Vitro Produced Bovine Embryo

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper

Etkinlik Adı :

 International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Manda Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Embriyolarının İn Vitro Gelişiminde Ardışık ve Klasik Kültür Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Cevik M, Kocyigit A, Sen U, Kuran M

Etkinlik Adı :

 VII. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Embriyolarının İn Vitro Gelişiminde Büyüme Faktörleri Ekzojen Protein Kaynakları ve Makromoleküllerin Etkileri

Yazar Adı :

 Cevik M, Kocyigit A, Sen U, Kuran M

Etkinlik Adı :

 VII. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Dozlardaki Linoleik Asitin Dondurulmuş Çözdürülmüş Boğa Sperması Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Tasdemir U, Tuncer Pb, Buyukleblebici S, Bucak Mn, Cevik M, Kinet H, Akcadag Hı

Etkinlik Adı :

 VI. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sperm Hücrelerinin Liyofilizasyonu Dondurarak Kurutma

Yazar Adı :

 Kocyigit A, Sen U, Cevik M

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Deneysel Olarak Iskemi Reperfuzyon Oluşturulan Fare Testisinde E Selektin Ekspresyonu

Yazar Adı :

 Selcuk M, Celebi M, Gulbahar My, Kabak Yb, Cevik M

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Frekanslardaki Elektromagnetik Alan Uygulamalarının Erkek Wistar Ratlarının Spermatolojik Özellikleri ve Serum Testosteron Seviyeleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Cevik M, Nisbet Ho, Nisbet C, Akar A

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Oositlerinin Kumulus Ekspansiyonu ve Nükleer Maturasyonu Üzerinde Gonadotropinler Epidermal Büyüme Faktörü ve Östradiol 17 beta nın Etkileri

Yazar Adı :

 Cevik M, Kocyigit A, Sen U, Kuran M

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lipoik Asitin Holştayn Irkı Boğa Spermaları Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Buyukleblebici S, Tuncer Pb, Tasdemir U, Cevik M, Bucak Mn, Kuzuguden F, Akcadag Hı, Kinet H

Etkinlik Adı :

 VI. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Balarılarında Bazı Reprodüktif Parametreler ve Suni Tohumlama

Yazar Adı :

 Kocyigit A, Cevik M

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Partenogenetik Aktivasyon ve İn Vitro Fertilizasyon ile Üretilmiş Sığır Embriyolarının Ardışık Kültür Medyumunda Gelişim Oranları

Yazar Adı :

 Cevik M, Tas A, Akkoc T, Bagis H, Arat S

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sütçü İneklerde Ovsynch Heatsynch ve CIDR Senkronizasyon Protokollerinden Elde Edilen Gebelik Oranlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Cevik M, Selcuk M, Dogan S

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İn Vitro Fertilize Edilmiş Sığır Embriyolarının Gelişimi Üzerinde Farklı Kültür Medyumlarının Etkileri

Yazar Adı :

 Cevik M, Bagis H, Arat S, Sagirkaya H

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Köpek Irklarında Bazı Reprodüktif Parametrelerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Cevik M, Tuncer Pb

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Suni Tohumlama Laboratuvarı Boğalarında Sperma Üretimi ve Kalitesi Üzerine Irk ve Mevsimin Etkisi

Yazar Adı :

 Tuncer Pb, Kinet H, Cevik M, Bilgen A

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Değişik Antioksidanlar İçeren Farklı Sulandırıcılarla Dondurulmuş Koç Spermalarından Elde Edilen Dölverimi

Yazar Adı :

 Uysal O, Kinet H, Cevik M, Cetinkaya S

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Achal Teke Aygırlarında Androlojik Muayeneler

Yazar Adı :

 Yurdaydin N, Tekin N, Cevik M, Ozden B

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dondurulmuş Aygır Spermalarının İn Vitro Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yurdaydın N, Tekin N, Keskin O, Cevik M

Etkinlik Adı :

 IX. KÜKEM Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effects of Exposure to Electromagnetic Field 1 8 0 9 GHz on Testicular Function and Structure in Growing Rats

Yazar Adı :

 Nisbet O, Nisbet C, Akar A, Cevik M, Karayigit Mo

Etkinlik Adı :

 Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 The effects of exogenous protein sources on the developmental competence of bovine embryos in vitro

Yazar Adı :

 Cevik M, Sen U, Kocyigit A, Kuran M

Etkinlik Adı :

 1st General Meeting of EPICONCEPT

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Development of an In Vitro Bovine Oocyte Maturation System Effects of Serum Hormones and Epidermal Growth Factor on Oocyte Maturation

Yazar Adı :

 Cevik M, Sen U, Kocyigit A, Soydan E, Kuran M

Etkinlik Adı :

 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizceBildiri Adı :

 The effect of Antioxidants on Post Thawed Angora Goat Capra hircus ancryrensis Sperm Parameters Lipid Peroxidation and Antioxidant Activities

Yazar Adı :

 Bucak Mn, Sarıozkan S, Tuncer Pb, Sakin F, Atessahin A, Kulaksiz R, Cevik M

Etkinlik Adı :

 43rd Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizceBildiri Adı :

 Investigation of Potential Testicular Toxicity of Subchronic Dermal Application of Alphacypermethrin in Rabbits

Yazar Adı :

 Aksoy A, Yavuz O, Das Yk, Gulbahar My, Cevik M, Selcuk M, Yarim Gf, Bedir A

Etkinlik Adı :

 11th European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 In Vitro Evaluation of Cock s Semen

Yazar Adı :

 Keskin O, Yurdaydin N, Cevik M, Serin I

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Microbiology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Testiculo scrotal Morphology and Genital Microflora in Achal Teke Stallions

Yazar Adı :

 Yurdaydin N, Keskin O, Akcay E, Cevik M, Ozdemir T, Klug E

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Microbiology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 ERKEK İNFERTİLİTESİNDE SPERMATOZOON DNA HASARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Yazar Adı :

 Yalçın Burcu, Çevik Mesut

Etkinlik Adı :

 9. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun ili Manda Yetiştiriciliğinin İyileştirilmesi

Proje Konusu :

 Samsun ili Manda Yetiştiriciliğinin İyileştirilmesi

15.04.2012

 

15.04.2014

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Koyunlarda Üreme Sezonu Dışında Melatonin ve Kısa Süreli Progesteron Uygulamalarının Üreme Performansına Etkileri

Proje Konusu :

 Koyunlarda Üreme Sezonu Dışında Üreme Performansının Arttırılmasına yönelik uygulama denemelri

15.03.2014

 

25.06.2015

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 06

Proje Adı :

 PYO VET 1901 064

Proje Konusu :

 Medikal Biyoteknolojik Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirilmesi

24.06.2008

 

24.06.2011

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 06

Proje Adı :

 VET 005

Proje Konusu :

 Sığırlarda Brusellozisin İmmünolojik ve Moleküler Tanısı

04.04.2005

 

04.04.2007

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 04

Proje Adı :

 Sığır Embriyosunun İn Vitro Üretimi ve Vitrifikasyonunda Sitokin LIF ve Büyüme Faktörü IGF I nün Etkileri PYO VET 1904 11 011

Proje Konusu :

 Sığır Embriyosunun İn Vitro Üretimi ve Vitrifikasyonunda Sitokin LIF ve Büyüme Faktörü IGF I nün Etkileri

28.12.2011

 

05.03.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 KİTAM PROJESİ

Proje Konusu :

 KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

03.04.2009

 

03.04.2012

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2012, 04

Proje Adı :

 VET 057

Proje Konusu :

 Deneysel Testis Torsiyonu Sonrası Iskemi Reperfuzyon Fare Testisinde E Selektin Ekspresyonu

20.03.2008

 

10.03.2010

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 03

Proje Adı :

 TARAL1007 106G005

Proje Konusu :

 Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının İn Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması 1

15.03.2007

 

15.03.2012

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2012, 03

Proje Adı :

 PYO VET 1901 09 002

Proje Konusu :

 Epidermal Growth Factor ve Insulin like Growth Factor ün İn Vitro Fertilize Edilmiş Sığır Embriyolarının Gelişimi ve Dondurulması Üzerinde Etkileri

25.05.2010

 

09.11.2012

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 11

Proje Adı :

 Proje No 99100004

Proje Konusu :

 Değişik Antioksidanlar İçeren Farklı Sulandırıcılarla Dondurulmuş Koç Spermalarından Elde Edilen Dölverimi

10.02.1999

 

12.10.2000

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2000, 10

Proje Adı :

 VET 032

Proje Konusu :

 Sütçü İneklerde Ovsynch Heatsynch ve CIDR Östrus Senkronizasyonu Protokolleri ile Planlanmış Suni Tohumlama PST Programlarının Uygulanması ve Elde Edilen Gebelik Oranlarının Değerlendirilmesi

22.05.2006

 

22.10.2007

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 10

Proje Adı :

 VET 011

Proje Konusu :

 Plazma Membran Bütünlüğü Belirlenmiş Boğa Spermaları ile İn Vitro Fertilizasyon IVF ve Oluşan Blastosistlerin Farklı Kültür Ortamlarında Üretilmesi

12.07.2005

 

12.12.2007

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 12

Proje Adı :

 GENİŞ SPEKTRUMLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SPERMA ANALİZ CİHAZI (CASA) ALIMI

Proje Konusu :

 GENİŞ SPEKTRUMLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SPERMA ANALİZ CİHAZI (CASA) ALIMI

15.03.2018

 

20.03.2020

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2020, 03

Proje Adı :

 Köpek Spermasının Dondurulmasında Farklı Selenyum Formlarının Kriyoprotektif Etkilerinin Araştırılması: Nanopartikül Selenyum ve Sodyum Selenit Karşılaştırması

Proje Konusu :

 Köpek Spermasının Dondurulmasında Farklı Selenyum Formlarının Kriyoprotektif Etkilerinin Araştırılması

28.02.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 02

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


Giresun Ili Damızlık Manda Yetistiricileri Birligi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Erkek Hayvanlarda İnfertilite Sorunu Ve Çözüme Yönelik Güncel Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Çevik Mesut

Yayınevi :

 Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

27.12.2019

 

27.12.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Therıogenology

Uluslararası

 

Dergi

 

Therıogenology

 

NEW YORK

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Lıvestock Productıon

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Lıvestock Productıon

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Reproduction İn Domestic Animals

Uluslararası

 

Dergi

 

Reproduction İn Domestic Animals

 

HOBOKEN

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kocatepe Veterinary Jorunal

Ulusal

 

Dergi

 

Kocatepe Veterinary Jorunal

 

Afyon

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TUBITAK-ULAKBIM (TR Index), Journal Index, Academic Index, Turkey Citation Index, and Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

KARS

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bmc Veterinary Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Veterinary Research

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

KARS

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kayseri

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB ABSTRACT

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Anımal Health, Productıon And Hygıene

Ulusal

 

Dergi

 

Anımal Health, Productıon And Hygıene

 

Aydın

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB ABSTRACT

 

Yayın Yeri :

 Asian Journal Of Research İn Animal And Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Asian Journal Of Research İn Animal And Veterinary Sciences

 

İngilizce

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Reproductıon In Domestıc Anımals

Uluslararası

 

Dergi

 

Reproductıon In Domestıc Anımals

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sığır embriyosunun in vitro üretimi ve vitrifikasyonunda sitokin (LIF) ve büyüme faktörünün (IGF-1) etkileri

Yazar :

 Alper KOÇYİĞİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı​


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Koyunlarda üreme sezonu dışında melatonin ve kısa süreli progesteron uygulamalarının üreme performansına etkileri

Yazar :

 Çağrı YILMAZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı​


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Köpek Spermasının Dondurulmasında Farklı Selenyum Formlarının Kriyoprotektif Etkilerinin Araştırılması: Nanopartikül Selenyum ve Sodyum Selenit Karşılaştırması

Yazar :

 Burcu ESİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı​


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Atlarda Damızlık Seçimi Ve Üreme Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-09 15:36:36

 

2017-06-09 15:36:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Domuzlarda Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-09 15:36:06

 

2017-06-09 15:36:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Reprodüktif Hormonlar Ve Etki Mekanizmaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-09 15:35:21

 

2017-06-09 15:35:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Domuzlarda Dölverimi Ve Suni Tohumlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-09 15:34:46

 

2017-06-09 15:34:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü Ve Kısırlık

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 11:23:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evcil Hayvanlarda Suni Tohumlama Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 11:23:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon Ve İmplantasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 11:22:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji (Seçmeli Ders)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 11:21:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sürü Fertilite Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-28 11:20:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-28 11:19:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2016-10-28 11:19:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji (Seçmeli)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 10:53:21

 

2015-12-24 10:53:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 10:53:01

 

2015-12-24 10:53:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2015-12-24 10:52:33

 

2015-12-24 10:52:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Reprodüktif Hormonların Etki Mekanizmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:51:33

 

2015-12-24 10:51:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon, İmplantasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:51:15

 

2015-12-24 10:51:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Androlojik Muayeneler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:50:32

 

2015-12-24 10:50:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dölermenin Biyolojik Mekanizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:50:11

 

2015-12-24 10:50:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-24 10:49:46

 

2015-12-24 10:49:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Döl Verimini Etkileyen Başlıca Faktörler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:49:23

 

2015-12-24 10:49:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus Ve Biçimleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:48:55

 

2015-12-24 10:48:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-24 10:48:27

 

2015-12-24 10:48:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Yeri Ve Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 10:48:05

 

2015-12-24 10:48:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon, İmplantasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:47:42

 

2015-12-24 10:47:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dölermenin Biyolojik Mekanizması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-24 10:47:21

 

2015-12-24 10:47:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Atlarda Damızlık Seçimi Ve Üreme Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 10:46:37

 

2015-12-24 10:46:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 10:46:09

 

2015-12-24 10:46:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2015-12-24 10:45:37

 

2015-12-24 10:45:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:58:02

 

2014-02-20 15:58:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:57:44

 

2014-02-20 15:57:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:57:31

 

2014-02-20 15:57:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:57:08

 

2014-02-20 15:57:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 15:55:08

 

2014-02-20 15:55:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-20 15:54:43

 

2014-02-20 15:54:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-20 15:54:15

 

2014-02-20 15:54:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-20 15:53:27

 

2014-02-20 15:53:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:52:17

 

2014-02-20 15:52:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:51:51

 

2014-02-20 15:51:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Organizasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 15:51:01

 

2014-02-20 15:51:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 15:50:07

 

2014-02-20 15:50:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-20 15:48:23

 

2014-02-20 15:48:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dölerme Ve Suni Tohumlama Modülü

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 15:47:45

 

2014-02-20 15:47:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 15:01:34

 

2014-02-20 15:01:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-20 15:00:46

 

2014-02-20 15:00:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-20 15:00:34

 

2014-02-20 15:00:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:58:12

 

2014-02-20 14:58:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:57:58

 

2014-02-20 14:57:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Östrus Senkronizasyonu Ve Embriyo Nakli

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-20 14:56:56

 

2014-02-20 14:56:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı Ve Belirleme Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:56:10

 

2014-02-20 14:56:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 14:55:27

 

2014-02-20 14:55:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dölerme Ve Suni Tohumlama Modülü

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 14:54:04

 

2014-02-20 14:54:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Reprodüksiyon Ve Androloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:52:36

 

2014-02-20 14:52:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-20 14:45:50

 

2014-02-20 14:45:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:45:12

 

2014-02-20 14:45:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Deve Ve Mandalarda Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 14:44:26

 

2014-02-20 14:44:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Atlarda Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:43:49

 

2014-02-20 14:43:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-20 14:40:52

 

2014-02-20 14:40:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 14:39:32

 

2014-02-20 14:39:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Organizasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 14:39:01

 

2014-02-20 14:39:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-20 14:51:16

 

2014-02-20 14:38:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus Ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 14:36:54

 

2014-02-20 14:36:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 12:03:11

 

2014-02-20 12:03:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Spermanın Kısa Ve Uzun Süreli Saklanması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-20 12:02:48

 

2014-02-20 12:02:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Ve Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 12:01:59

 

2014-02-20 12:01:59

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 12:01:25

 

2014-02-20 12:01:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Materyalin Dondurulması Ve Kriyoprotektanlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:58:46

 

2014-02-20 11:58:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı Ve Belirleme Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:57:12

 

2014-02-20 11:57:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:56:08

 

2014-02-20 11:56:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Materyalin Dondurulması Ve Kriyoprotektanlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:55:41

 

2014-02-20 11:55:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon, İmplantasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 11:55:03

 

2014-02-20 11:55:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:53:06

 

2014-02-20 11:53:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Androlojik Muayeneler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 11:52:12

 

2014-02-20 11:52:12

 

2009-2010

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon Ve İmplantasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 11:51:52

 

2014-02-20 11:51:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:51:06

 

2014-02-20 11:51:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji Ve Uygulamalar

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 11:38:22

 

2014-02-20 11:38:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Spermanın Dondurma Biçim Ve Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 11:37:50

 

2014-02-20 11:37:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dölerme Ve Suni Tohumlama Modülü

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:32:22

 

2014-02-20 11:32:22

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-20 11:32:10

 

2014-02-20 11:32:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Reprodüksiyon Ve Androloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:31:18

 

2014-02-20 11:31:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Atlarda Damızlık Seçimi Ve Üreme Özellikleri (Seçmeli)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:30:35

 

2014-02-20 11:30:35

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-20 11:30:18

 

2014-02-20 11:30:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Suni Tohumlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:29:28

 

2014-02-20 11:29:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dölerme Ve Suni Tohumlama Modülü

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:28:59

 

2014-02-20 11:28:59

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2014-02-20 11:28:32

 

2014-02-20 11:28:32

 

2009-2010

Ders Adı :

 Reprodüksiyon Ve Androloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 11:28:16

 

2014-02-20 11:28:16

 

2009-2010

Ders Adı :

 Atlarda Damızlık Seçimi Ve Üreme Özellikleri (Seçmeli)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:27:50

 

2014-02-20 11:27:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-20 11:27:10

 

2014-02-20 11:27:10

 

2009-2010

Ders Adı :

 Suni Tohumlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 11:26:35

 

2014-02-20 11:26:35

 

2009-2010

Ders Adı :

 Androlojik Muayeneler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-07-24 14:41:15

 

2018-07-24 14:41:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Reprodüktif Hormonlar Ve Etki Mekanizmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-07-24 14:40:46

 

2018-07-24 14:40:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gametogenesis, Fertilizasyon Ve İmplantasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-07-24 14:40:04

 

2018-07-24 14:40:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dölermenin Biyolojik Mekanizması

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-07-24 14:39:32

 

2018-07-24 14:39:32

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-07-24 14:38:39

 

2018-07-24 14:38:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Atlarda Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-07-24 14:37:27

 

2018-07-24 14:37:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Atlarda Damızlık Seçimi Ve Üreme Özellikleri (Seçmeli)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-07-24 14:36:30

 

2018-07-24 14:36:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Reprodüktif Biyoteknoloji (Seçmeli)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-24 14:35:26

 

2018-07-24 14:35:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-07-24 14:34:51

 

2018-07-24 14:34:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Suni Tohumlama Ve Reprodüksiyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-07-24 14:33:48

 

2018-07-24 14:33:34

 

2017-2018

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2007

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2013

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2003

  Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü

  Araştırmacı Veteriner Hekim

  Araştırmacı Veteriner Hekim

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 1 Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 2 KISRAKLARDA REPRODÜKSİYON, DAMIZLIK SEÇİMİ.pdf
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 3 Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 4 Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 5 KISRAKLARDA REPRODÜKSİYON, DAMIZLIK SEÇİMİ.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 13 Spermanın Muayenesi.pptx
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 13 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 13 SENKRONİZASYON.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 13 kedi köpek reprodüksiyon ve kontrolü.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 6 REPRODUKTİF FİZYOLOJİ VE ENDOKRİNOLOJİ.doc
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 6 Öst-Belirleme Yöntemleri.pptx
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 6 SENKRONİZASYON.ppt
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 6 Spermanın Muayenesi.pptx
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 6 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 1 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon Dersi (09.10.2020).MP4
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 2 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon dersi II. Hafta.MP4
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 3 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 3. HAFTA AVYS.MP4
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 4 Suni Tohumlama ve Reprodükiisyon 4. hafta AVYS__26.10.2020.MP4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 1 Spermatogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 2 Spermatogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 Spermatogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 4 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 5 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 7 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 8 Spermatogenesis ve Fertilizasyon.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 9 Spermatogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 10 Spermatogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 11 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 12 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 13 Oogenezis.ppt
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 14 Fertilizasyon.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 1 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 2 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 4 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 5 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 6 Hormon.doc
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 8 HORMONE INFLUENCE.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 9 HORMONE INFLUENCE.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 10 HORMONE INFLUENCE.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 11 HORMONE FUNCTION.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 12 HORMONE FUNCTION.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 13 HORMONE FUNCTION.ppt
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 14 HORMONE FUNCTION.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 1 KRİYOBİYOLOJİ.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 2 KRİYOBİYOLOJİ.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 3 KRİYOPROTEKTANLAR VE KRİYOPROTEKTİF ETKİ.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 4 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 5 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 6 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 8 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 9 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 10 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 11 SPERMA VE EMBRİYO KRYOPREZERVASYONU.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 12 KRİYOPROTEKTANLAR VE KRİYOPROTEKTİF ETKİ.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 13 KRİYOPROTEKTANLAR VE KRİYOPROTEKTİF ETKİ.ppt
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 14 KRİYOPROTEKTANLAR VE KRİYOPROTEKTİF ETKİ.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr