İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: cyilmaz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Beşeri ve İktisadi coğrafya
Anahtar Kelimeler Nüfus Coğrafyası
Türkiye Beşeri Coğrafyası
Kültürel ve Doğal Miras
Öğrenim Bilgileri
Doktora İstanbul Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2009 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2009
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1992 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme İlçesi Sel Ve Taşkınları

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu, Dinçer Hasan

Editör Adı :

 Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme’De Sanayi Faliyetleri

Yazar Adı :

 Özçelebi Muhammed Akif, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Yılmaz, Cevdet

2017

Kitap Adı :

 Orta Karadeniz Kültürü

Bölüm Adı :

 Ordu İlinin Nüfus Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Bahaeddin Yediyıldız - Hakan Kaynar - Serhat Küçük

2005

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme İlçesi’Nin Cumhuriyet Dönemi Şehir, Bucak/belde Ve Köy Nüfusları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Yeşilırmak Deltası - Terme Sahillerinde Kıyı Erozyonu

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme’Nin Turizm Coğrafyası Ve Başlıca Turistik Çekicilikler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme Çayı Üzerinde Eski Bir Ulaşım Şekli Limbolarla Nakliyat

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme İlçesinde Kırsal Mimari

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun–Iıı (1961-1975)

2016

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun – I (1840-1918)

2016

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun – Iı (1919-1960)

2016

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Ordu Köyünde Yerleşme Ve Meskenler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 1994 Turizm Yıllığı

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Turizmin Geliştirilmesi Ve Turizm Gelirlerinin Arttırılmasında Batı Avrupa’Daki İşçilerimizden Faydalanma İmkânları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

1994

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Ordu Köyü’Nde Geçmişten Günümüze Ulaşım

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Ordu Köyünde Tarım, Hayvancılık Ve Diğer Ekonomik Faaliyetler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 C.yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Ordu Köyünün Turistik Çekicilikleri Ve Turizm Potansiyeli

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Ordu Köyünün Nüfus Ve Kültürel Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Bölüm Adı :

 1930'lardan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Türkeli Nüfusu

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Bölüm Adı :

 Arşivlerdeki Türkeli

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Samsun Araştırmaları İkinci Kitap

Bölüm Adı :

 Samsun Semt Pazarları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2013

Kitap Adı :

 Bafra Ovası Nın Beşeri Ve İktisadi Coğrafyası

2007

Kitap Adı :

 Türkiye Ormancılığında Bir İltizam Modeli Zindan Ve Çangal Ormanları Zingal T A Ş

2015

Kitap Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Bölüm Adı :

 Türkeli; Coğrafi Ortam, İnsan Ve Mekan

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Yılmaz Cevdet

2016

Kitap Adı :

 Samsun Coğrafyası

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Kırsal Yerleşmeler I Terminolojik Sorunlar

2002

Kitap Adı :

 Tarih Boyunca Çarşamba

Bölüm Adı :

 Bir Zamanlar Çarşamba (1940-1960)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 İbrahim Tellioğlu

2018

Kitap Adı :

 Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop

Bölüm Adı :

 Sinopta Nüfus Ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Özçelebi Muhammed Akif

Editör Adı :

 Özgür Kıran

2018

Kitap Adı :

 Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop

Bölüm Adı :

 Geçmişten Günümüze Sinop’Ta Orman Endüstrisi

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Özgür Kıran

2018

Kitap Adı :

 Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop

Bölüm Adı :

 Sarıkum Gölü’Nün Doğal Ortam Özellikleri Ve Kültürel Ekolojisi (Sinop)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim

Editör Adı :

 Özgür Kıran

2018

Kitap Adı :

 Günümüz Dünya Sorunları

Bölüm Adı :

 Nüfus Sorunları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Akengin Hamza

Editör Adı :

 Hamza Akengin

2018

Kitap Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun Albümü I (Osmanlı Dönemi)

2011

Kitap Adı :

 Prof. Dr. Nuran Taşlıgil’E Armağan Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları,

Bölüm Adı :

 Samsun’Da Mevsimlik Tarım İşçileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Erbilen, S.ü.-Şahin, Güven

2019

Kitap Adı :

 Prof. Dr. Nuran Taşlıgil’E Armağan Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Araştırmalar

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı / İletici / Kolaylaştırıcı Faktörler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Erbilen, S.ü. –Şahin, Güven

2019

Kitap Adı :

 Kuzey Anadolu’Da Geleneksel Mimari: Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler

2019

Kitap Adı :

 Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop

Bölüm Adı :

 Geçmişten Günümüze Sinop’Ta Orman Endüstrisi

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Özgür Kıran

2018

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun-Iı (1919-1960)

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun -Iıı (1961-1975)

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun-I (1840-1918)

2017

Kitap Adı :

 Günümüz Dünya Sorunları

Bölüm Adı :

 Nüfus Sorunları

Yazar Adı :

 Akengin Hamza, Yılmaz Cevdet

Editör Adı :

 Akengin, Hamza Dölek İskender

2018

Kitap Adı :

 Kuzey Anadolu’Da Geleneksel Mimari Ayancık Yöresinde Taş Örtülü Evler

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Sınıf Dışı Eğitimin Mekânsal Sorunların Tespitine Ve Çözümlerine Katkısının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Tağrikulu Pınar, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Lnternational Journal Of Geography And Geography Education

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Sınıf Dışı Eğitimin Mekânsal Sorunların Tespitine Ve Çözümlerine Katkısının İncelenmesi - Investigation Of Contribution Of Outdoor Education To Spatial Problems And Their Solutions

Yazar Adı :

 Tağrikulu Pınar, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 International Journal Of Geography And Geography Education

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Endüstriyel Miras Turizmi İçin Bir Örnek: Ayancık-Zingal Orman İşletmesi (Sinop)

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Bir Mikrotoponimi Denemesi Sinop-Ayancık’Ta Zingal Orman İşletmesi’Nin Yer Adlarına Etkisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Bir Anadolu Kentinin Kuruluş Ve Gelişmesinde Sanayinin Etkisi: Ayancık Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Dergi Adı :

 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 5

Makale Adı :

 Kültür Coğrafyası Ve Kültürel Miras Açısından Doğu Karadeniz’De “Otçu Göçügeleneği Ve Kadırga Otçu Şenlikleri”

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Türk Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Kültür Coğrafyası Ve Kültürel Miras Açısından Doğu Karadeniz’De “Otçu Göçü Geleneği Ve Kadırga Otçu Şenlikleri” / “Otçu Göçü” Tradition And Kadırga Otçu Festival İn Eastern Black Sea Region İn The Context Of Culture Geography And Cultural Heritage

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Türk Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Endüstriyel Miras Turizmi İçin Bir Örnek: Ayancık-Zingal Orman İşletmesi (Sinop)

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Bir Mikrotoponimi Denemesi Sinop-Ayancık’Ta Zingal Orman İşletmesi’Nin Yer Adlarına Etkisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Bir Anadolu Kentinin Kuruluş Ve Gelişmesinde Sanayinin Etkisi: Ayancık Örneği

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Yaşlı, Mutlu, Huzurlu İl Sinop’Un Nüfus Özellikleri / The Province Of The Old, Happy And Peaceful People: Sinop And Its Population Characteristics

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 (Yaşlı, Mutlu, Huzurlu İl) Sinop’Un Nüfusözellikleri

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı Faktörler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 Bafra Demiryolu Bafra Engiz Dekovil Hattı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Sinop Ta Mübadele Ve Bir Mübadil Köyü Karacaköy

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Marmara Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Samsun Da Turizm Niçin Kim İçin

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Vezirköprü Kunduz Ormanlarından Bafra Kereste Fabrikası Na Kızılırmak Üzerinden Tomruk Nakliyatı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Samsun Şehir Ve Üniversite

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Samsun Kültür Sanat

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Sanayide Yer Seçimini Etkileyen Faktörlere Bir Örnek Türkiye Kibrit İnhisarı Ve Sinop Kibrit Fabrikası

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Samsun Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Samsun Kültür Sanat Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Bütünşehir İn Caddeleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir,

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Bu Şehrin Yaşlıları Samsun Da Yaşlı Nüfus

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Kırdan Kente Göç Sürecinde Aracı Olan Faktörler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Samsun Da Son Kervancı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Samsun Da Şehir İçi Göçler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Aksu Çayı Havzası Traverten Mağaraları Giresun Travertine Caves İn The Aksu Creek Drainage Basin Giresun

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Marmara Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Bafra Treni Bafra Engiz Dekovil Hattı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Bafra Vezirköprü Arasında Seyrüsefer Eyleyen Kızılırmak In Yelkenli Kayıkları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Şehir İçi İkametgâh Hareketliliği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Samsun Ve Amisos

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Bütünşehir

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 1980 1990 Arası Dönemde Avrupa Dan Kesin Dönüş Yapan İşçilerimizin Sosyo Ekonomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 10 Der Restbetrieb İn Den Achtziger Jahren Nach Aufnahmen Und Berichten Von Keith Chester Und Wolfram Veith

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Dünden Bugüne Çarşamba Köprüsü

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Çarşamba Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Cumhuriyet Dönemi Vezirköprü Kent Ve Kır Nüfusu

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Altınkaya Barajı'nın Vezirköprü'ye Etkileri (Samsun)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Cumhuriyet Dönemi Çarşamba Kent Bucak Belde Ve Köy Nüfusları 1927 2012

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Çarşamba Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 8 Das Sagewerk İn Ayancik Hartholzsage Und Weitere Nebenanlagen

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Vezirköprü De Az Bilinen İki Ahşap Eser Çorakdere Ve Karanar Camileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 5 Von Der Seilbahn Zur Eisenbahn

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Turizmin Gelişmesinde Jeomorfolojik Faktörlerin Engelleyici Rolü Batı Karadeniz Bölümü Sinop İnebolu Arası Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Fen-Ed. Fak. Dergisi, Coğrafya Serisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 9 Das Sagewerk İn Ayancik Versandanlagen

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Çarşamba Da Süpürgecilik

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Çarşamba Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Dünyada Ve Türkiye De Termal Turizmin Önemi Ve Havza Kaplıcaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Samsun Araştırmaları (2. Kitap),

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 6 Mit Der Eisenbahn Zum Sagewerk

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 7 Das Sagewerk İn Ayancik Holzentladung Weichholzsage Und Energieversorgung

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Holztransport Zu Lande Zu Wasser Auf Schienen Und İn Der Luft Die Waldbahn Der Zingal Ag İn Ayancik Türkei Teil 4 Wasser Als Transportmittel

Yazar Adı :

 Peter Höhn, Cevdet Yılmaz

Dergi Adı :

 Argeschmalspur Info

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Coğrafi Ortam Üzerine Etkilerine Bir Örnek Ayancık Hes

Yazar Adı :

 Cevdet Yılmaz, Ali Uzun, Halil İbrahim Zeybek, Mutlu Kaya

Dergi Adı :

 E-Journal Of New World Sciences Academy

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Canik

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 İlkçağdan Cumhuriyete Canik

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Prospective Teachers View On Geography Fieldworks / Aday Öğretmenlerin Coğrafya Arazi Çalışmalarına Bakışı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeren Akbulut Merve Görkem

Dergi Adı :

 Educational Sciences Theory Practice

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Türkiye’De Tarihçiler Ve Coğrafyacılar Tarafından Farklıanlamlarda Kullanılan Bir Terim: Divana Term Used Different Meanings By Historians And Geographers İn Turkey Divan

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Historical Studies

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 The Causes Direction And Main Characteristics Of Migrations İn The Rural Area Of Bulancak County Giresun Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Für Die Welt Der Türken /journal Of World Of Turks

Özgün Makale

 

2010, 2

Makale Adı :

 Tarihi Sinop Kalesi Cezaevi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Samsunluluk Bilincinin Oluşmasında Nüfus Hareketlerinin Yeri Ve Bunun Samsunspora Yansımaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Samsunspor; Kırmızı Beyaz Siyah

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Faktörlerden Biri Evlilik Yoluyla Göç

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Samsun Yöresi Coğrafya Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun, (2. Kitap)

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Samsun İl Nüfusunun Sosyo Ekonomik Yapısı Demografik Nitelikleri Ve Coğrafi Dağılış Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun, (2. Kitap)

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Samsun İlinde Nüfus Hareketleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun, (2. Kitap)

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Erfelek Çağlayanları Sinop Erfelek Waterfalls Sinop

Yazar Adı :

 Sabahat Uzun, Ali Uzun, Cevdet Yılmaz, Halil İbrahim Zeybek

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Ordu Yöresi Coğrafya Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Orta Karadeniz Kültürü

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Batı Avrupa Daki Türk İşçileri Sorunlar Ve Karşılıklı Beklentiler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Kentleşme, Göç Ve Yoksulluk

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Sinop-Kastamonu Yöresi Ahşap Kır Meskenlerinde Taş Çatı Örtüsü - The Stone Roof Cover Of Wooden Rural Houses İn The Sinop-Kastamonu Areas

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 9

Makale Adı :

 Türkiye Nin Kır Potansiyelinin Değerlendirilmesine Bir Örnek Süpürge Otu Üretimi Ve Süpürgecilik

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Fen-Ed. Fak. Dergisi, Coğrafya Serisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Sinop Kastamonu Yöresinde Geçici Bir Mesken Tipi Gelik

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Bafra Çocuk İşçi Pazarı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Akademik Açı

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Ders Geçme Ve Kredi Sistemine Göre Liselerimizde Coğrafya Öğretiminin Yeri Ve Bazı Sorunları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Coğrafya Eğitiminde Arazi Tatbikatlarının Önemi Ve Bir Uygulama Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Sulama Amaçlı Baraj Suları Altında Kalan Tarım Alanları Ve Derbent Barajı Bafra Ovası Sulama Projesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Akademik Açı

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Batı Avrupa Daki Türk İşçilerinin Bazı Demografik Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Akademik Açı

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Sosyal Problemlerin Mekân Tercihleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Türkiye De Kentsel Konut Sorunu Ve Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Büyük Şehirlerimizdeki Konut Probleminin Çözümüne Katkıları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Türkiye De Turizmin Geliştirilmesi Ve Turizm Gelirlerinin Arttırılmasında Batı Avrupa Daki İşçilerimizden Faydalanma İmkânları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 1994 Turizm Yıllığı

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Türkiye De Kırsal Sanayinin Desteklenmesi Ve İşçi Şirketleri Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Batı Avrupa Ülkelerinde Çalışan İşçilerimizin Türkiye Deki Hızlı Şehirleşme Hareketine Etkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Şehirlerin Kuruluş ve Gelişmesinde Panayırların Etkisi Boyabat Panayırı Örneği (Sinop)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Kent ve Demiryolu : Ayancık - Zingal Örneği

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Samsun’un Endüstriyel Miras Turizmi Potansiyeli

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Yeni Bir Olgu Aylık Sabit Gelir İhtiyacı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Doğal Afet Riski Taşıyan Yörelerde Yeniden İnşa Edilebilir Yapı Malzemesi Kullanımının Önemi Sinop Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Ulusal Coğrafya Kongresi 2005

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Sarıkum Gölü Ekosistemi (Sinop)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 TURQUA - Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 06

Bildiri Adı :

 Cultivation of Natural Plants ‘Medical Mint’ Example in Tokat-Erbaa

Yazar Adı :

 Şahin Tuğba, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Bafra Ovası nda Mevsimlik İşgücünün Barınma ve Çalışma Şartları Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Center for Migration Research (Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), İstanbul.Mevsimlik İşgücü Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Hızlı Kentleşme Sürecinde Samsun ve Estetik Kaygı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Hızlı Kentleşme Belediyeler Hukuk ve Kent Estetiği Atakum Yenimahalle Örneği Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu (25-27 Mayıs 2016)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Şehirlerin Kuruluş ve Gelişmesinde Panayırların Etkisi Boyabat Panayırı Örneği (Sinop)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim, Kaya Mutlu

Etkinlik Adı :

 II: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Delta da Eğitim Nasıl Olmalı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Gönüllüleri Çalışma Toplantısı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 4 Temmuz 2012 Samsun şehir Seli

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 06

Bildiri Adı :

 Yurtdışına Göçün Kırsal Mimarideki Değişim Üzerine Etkileri Ayancık Türkeli Yöresi Örneği Sinop

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Etkinlik Adı :

 Sinop İli Değerleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Samsun Semt Pazarlarındaki Pazarcı Kadılar

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Işkın Pınar

Etkinlik Adı :

 5.Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Sarıkum Gölü (TKA) Yönetim Planı Önerisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 III.Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 Orduluların, Samsun İlinin Yakın Dönem Nüfus Hareketlerindeki Yeri

Yazar Adı :

 Hatipoğlu İlter Kutlu, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 02

Bildiri Adı :

 Samsun İline Göçlerde Amasyaliların Rolü

Yazar Adı :

 Dinçer Hasan, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 02

Bildiri Adı :

 Samsun da Nüfusun Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Özçelebi Muhammed Akif

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Yer Seçimi ve Küreselleşme Ayancık Zingal Örneği Sinop

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 VII. Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Samsun’da Coğrafya Branş Öğretmenlerine Yönelik Öğreniyorum Öğretiyorum Uygulamasının Şehrimiz Dersi Programı Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation in Terms of Program of The Curriculum of Our City for “I’xxm Learning - I’xxm Teaching” Practice for Geography Branch Teachers in Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 100th Year Educatıon Symposıum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Samsun Şehrinde Ortaöğretim Derslerinde Sınıf Dışı Etkinlik ve Eğitim Alanı Olarak Kullanılabilecek Millî Mücadele Mekânları / National Struggles Areas Can Be Used as External Activity and Education Area in Secondary Education Courses in The Samsun City

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 100th Year Educatıon Symposıum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Sınıf Dışı Eğitim Alanı Olarak ‘Kurtuluş Yolu’ (Samsun-Türkiye) / Outdoor Classroom Traınıng Area For Socıal Studıes Course As ‘Independence Road’ (Samsun-Turkey)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 II. Internatıonal Congress On Geographıcal Educatıon (ICGE-2019)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Artvin’den Bursa’ya Göç ve Kültürel Birikimin Değerlendirilmesi / Migration from Artvin to Bursa and Evaluation of Cultural Accumulation

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Albayrak Leman

Etkinlik Adı :

 1st Istanbul Internatıonal Geography Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kurtuluş Yolu’nun Kültür Coğrafyası ve Kültürel Miras Turizmi Açısından Önemi (Samsun-Türkiye) / Importance of Independence Road in terms of Cultural Geography and Cultural Heritage Tourism (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 1st Istanbul Internatıonal Geography Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Ortaokullarda Okutulan Şehrimiz Dersinin İçeriği, Okul Kütüphanelerinin Durumu “Her Okula Samsun Kitaplığı” Örneği / The Content of Our City Lesson in Secondary Schools, Status of School Libraries Example of “Samsun Library for Every School

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 International Learning Teaching and Educational Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Samsun’da İnkılap Tarihi Derslerinde Kullanılabilecek Yeni Mekânlar / New Places to be Used in Revolution History Courses in Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 International Learning Teaching and Educational Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Oluşum Sebepleri, Verdiği Zararlar ve Alınan Önlemler Bağlamında Samsun- Atakum Sel ve Taşkınları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Kaya Mutlu

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Kıyı Çizgisi Değişikliklerinin CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 12

Bildiri Adı :

 Korgan İlçe Merkezi Heyelanlarıı (Ordu)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali

Etkinlik Adı :

 UJES 2012,III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 12

Bildiri Adı :

 Atakum Kıyılarında İnşası Devam Eden Yat Limanı ve Dolgu Alanının Dalga ve Akıntı Desenine Etkileri ve Kıyı Morfolojisinde Beklenen Değişmeler, Samsun, Türkiye

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 12

Bildiri Adı :

 TÜİK VERİLERİNE GÖRE GÜMÜŞHANE İLİNİN NÜFUSÖZELLİKLERİ

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 I. ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Sinop Yöresi Ahşap Kır Meskenlerinde Taş Çatı Örtüsü

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Sinop İli Değerleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Samsun’da Yeni Sanayi Bölgelerinin Jeomorfolojiyle Uyumu

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Özçelebi Muhammed Akif

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Yeni Bir Olgu Aylık Sabit Gelir İhtiyacı A New Case of Effective on Process Rural to Urban Areas in Turkey Fixed Monthly Income Needs

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu International Geography Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Kıyı Çizgisi Değişikliklerinin Sonuçları

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Özdemir Semra

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Delta Bütçesine Yapılan Müdahalelerin Delta Sahası ve Morfolojisi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Özdemir Semra

Etkinlik Adı :

 UJS, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu – 2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye deki geçici barınaklarla ilgili kırsal mesken terminolojisine ilişkin yeni görüş ve öneriler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 12

Bildiri Adı :

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanında Ulaşım ve Nakliyat

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 İlkadımdan Cumhuriyete Millî Mücadele

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 05

Bildiri Adı :

 Gümüşhane İli Hidroelektrik Potansiyeli ve Yöre Ekonomisine Katkısı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Şahin Tuğba

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Delta Bütçesine Yapılan Müdahalelerin Delta Sahası ve Morfolojisi Üzerine Etkileri. In Özdemir, M. A. (Eds.), Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 Bildiriler Kitabı (s. 185-194), Afyonkarahisar, 11-13 Ekim 2010.

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 11

Bildiri Adı :

 Şehirlerin Kültürel Geçmiş Ve Birikimlerinin Ortaya Çıkarılması, Korunması Ve Geleceğe Aktarılması Sorunu Gümüşhane Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 TÜİK Verilerine Göre Gümüşhane İlinin Nüfus Özellikleri

Yazar Adı :

 Kaya Mutlu, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Müze ile eğitimin geleceğe hazırlanmaktaki rolüne yönelik bir öneri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Tağrikulu Pınar

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Mekânsal sorunların tespitine sınıf dışı eğitimin katkısının incelenmesi: Samsun Şahinkaya Kanyonu örneği

Yazar Adı :

 Tağrikulu Pınar, Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 A Very Important Foundation in Socio Economic History of Ayancik and Its Surroundings The Zingal Company Ayancık ve Çevresinin Sosyo Ekonomik Tarihinde Çok Önemli Bir Kuruluş Zingal Şirketi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Earth System Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 09

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Meydana Gelen Erozyonun Coğrafi Analizi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 TURQUA - Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 06

Bildiri Adı :

 2015 Orta Öğretim TÜBİTAK Projelerinde Mevsimlik İşgücü Sorunu

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Center for Migration Research (Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), İstanbul.Mevsimlik İşgücü Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Tokat İlinin Doğal Gölleri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Tokat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 08

Bildiri Adı :

 Samsun da Isıtma Soğutma Gün Derecelerinin Analizi ve Yıllık Isınma Maliyetinin Hesaplanması

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 06

Bildiri Adı :

 Samsun ilinde Kadın İntihar Vakalarının Coğrafi Analizi

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Aylar Faruk, Hatipoğlu İlter Kutlu, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Tarım Topraklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar Çarşamba Ovası Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Helsinki Yurttaşlar Derneği / Yerel-Bölgesel Demokratik Yönetişim Projesi Samsun Çalıştayı / Orta Karadeniz’de Kırsal Kalkınmanın Rolü: Tarım Topraklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 03

Bildiri Adı :

 Erfelek Çağlayanlarının Doğal Ortam Özellikleri

Yazar Adı :

 Uzun Saadet, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUAV V

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 06

Bildiri Adı :

 Samsun Semt Pazarlarındaki Pazarcı Kadınlar

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şehir ve Kadın Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Ziyaretçi Bakış Açısıyla Tomara Çağlayanı ve Tesisleri (Şiran-Gümüşhane)

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Ekşioğlu Ayşen Gönül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Giresun, Trabzon kırsalında göçe katılmayan ailelerin gerekçeleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Tağrikulu Pınar

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Yakın Dönemde (2008-2015) Samsun’a Olan İç Göçlerin İller İtibariyle Dağılışı

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Aylar Faruk, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Bir İç Göç Olayı: Samsun’da Tokatlılar

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İline Göç Eden Trabzonluların Mekânsal Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Yılmaz Cevdet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Özçelebi Muhammet Akif

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İline Göçlerde Amasyalıların Rolü

Yazar Adı :

 Dinçer Hasan, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Sinop Batısında Jeomorfolojik Yapının Karadeniz Sahil Yolu İnşaatına Etkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Giresun ve Trabzon Kırsalında Göçe Katılmayan Ailelerin Gerekçeleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Tağrikulu Pınar

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı Faktörler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İline Göç Eden Trabzonluların Mekânsal Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Yılmaz Cevdet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Özçelebi Muhammed Akif

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Kadın Suç Dağılımına Bir Bakış

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Aybastı-Kabataş Yöresinde (Ordu) Nüfus Hareketleri, Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 17. Aybastı-Kabataş Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Cumhuriyetin ilk Yıllarında Sinop’ta İdarî Sınır Değişiklikleri ve Devlet-Millet İlişkisi

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Yusuflu Köyü (Türkeli – Sinop)

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Samsun Şehri Kuruluş Yeri ve Kentsel Gelişim Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Samsun da Mevsimlik Tarım İşçileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Oluşum Sebepleri Verdiği Zararlar ve Alınan Önlemler Bağlamında Samsun Atakum Sel ve Taşkınları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de 2013 ve 2014 Yıllarında Ölümcül Hastalıkların CBS Teknikleri ile Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Yılmaz Cevdet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Özçelebi Muhammed Akif

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prof Dr Erol Tümertekin in Yeni Coğrafya Anlayışı ve Şehirlere Bakışı

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası Yörükler Subasar Ormanının Bitki Örtüsü Özellikleri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Karaer Fergan, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Ovası nda Mevsimlik İşgücünün Barınma ve Çalışma Şartları Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Etkinlik Adı :

 Mevsimlik İşgücü Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Öğreniyorum Öğretiyorum Projesi 3 Kızılırmak Deltası

01.01.2011

 

07.01.2017

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Doğadan Okula Bilim Köprüsü

01.01.2016

 

05.09.2016

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Bölgesel İdare ve Yerel Demokrasi

Proje Konusu :

 Yerel Bölgesel Kamu Politikaları ve Yurttaş Katılımı

01.08.2013

 

01.02.2016

 

Danışman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2016, 02

Proje Adı :

 Aksu Çayı Havzasının Jeomorfolojisi

Proje Konusu :

 Fiziki Coğrafya

15.09.2011

 

05.03.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Türkeli Sinop Yöresinin Coğrafi Potansiyeli OMÜ EF 024

Proje Konusu :

 Türkeli Sinop Yöresinin Coğrafi Potansiyeli

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bilgisayar Destekli Arazi Uygulamaları OMÜ EF 091

Proje Konusu :

 Arazi Uygulamaları

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Mağaraları OMÜ EF 086

Proje Konusu :

 Mağaralar

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi Amasya

Proje Konusu :

 Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Eğitmen

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Bafra Samsun 2 Kamp dönemi

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Bafra Samsun

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi 27 Ağustos 4 Eylül 2013 Amasya

Proje Konusu :

 Doğa Eğitimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sarıkum TKA Sosyo Ekonomik Yapı Analizi

Proje Konusu :

 Sarıkum Gölü Sinop Ekosistemi

01.02.2007

 

02.12.2007

 

Yürütücü

 

Dünya Bankası

 

ULUSLARARASI

2007, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 1930 LU YILLARDA AYANCIKTA TURİZM FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 AYANCIK HALK EĞİTİMİ VE ASO SALONU

Düzenleyenler :

 CEVDET YILMAZ - MUTLU KAYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.01.2017

 

22.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 01

Etkinlik Adı :

 CUMHURİYET DÖNEMİ ULUSAL GAZETELERDE AYANCIK HABERLERİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 AYANCIK HALK EĞİTİMİ VE ASO

Düzenleyenler :

 MUTLU KAYA - CEVDET YILMAZ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.01.2017

 

22.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 01

Etkinlik Adı :

 “Atatürk ve Samsun Sergisi”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kent Müzesi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kent Müzesi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kent Müzesi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Kent Müzesi

Düzenleyenler :

 Nedim İPEK - Cevdet YILMAZ-Zekeriya TUTKAÇ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.11.2015

 

10.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 “Türkiye Ormancılığında Bir İltizam Modeli; Zindan ve Çangal Ormanları (Zingal) T.A.Ş."

Etkinlik Yeri :

 Türkiye Ormancılar Derneği Sinop Temsilciliği - Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri

Düzenleyenler :

 Cevdet YILMAZ - Mutlu KAYA - Fatma KARAHAN

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.04.2015

 

05.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 “Çarşamba Kent Müzesi’ne Kavuşuyor”

Etkinlik Yeri :

 Çarşamba Belediyesi Vefa AVM, Çarşamba Çarşamba Belediyesi Vefa AVM, Çarlşamba

Düzenleyenler :

 Cevdet YILMAZ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.05.2015

 

10.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Coğrafya Bilgi Sistemleri Harita sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.05.2016

 

18.05.2016

 

Harita Sergisi

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Ulusal Gazetelerde Bafra Haberleri (1929-1950)

Etkinlik Yeri :

 Bafra / SAMSUN

Düzenleyenler :

 Mutlu Kaya - Cevdet Yılmaz

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.05.2018

 

07.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bafra

Etkinlik Yeri :

 Bafra / SAMSUN

Düzenleyenler :

 Cevdet Yılmaz - Mutlu Kaya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.05.2018

 

07.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 HİZMET ÖDÜLÜ

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


MAHALLİ İDARELER

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun 1 Kitap

Yazar Adı :

 Cevdet Yılmaz, Ve Diğerleri

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2006

 

01.10.2006

 

Basılı

2006

Yayın Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun 2 Kitap

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı Yay

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2007

 

01.07.2007

 

Basılı

2007

Yayın Adı :

 Samsun Tourısm Guide İngilizce

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

01.01.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Samsun Turizm Rehberi Türkçe

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

01.01.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 İlk Çağdan Cumhuriyet E Canik

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Canik Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

08.08.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Vezirköprü Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2014

 

01.01.2014

 

14.04.2014

 

Basılı

2014

Yayın Adı :

 Çarşamba Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Çarşamba Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2014

 

01.01.2014

 

30.01.2014

 

Basılı

2014

Yayın Adı :

 Samsun Araştırmaları 1 Kitap Tarihsel Geçmiş

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2013

 

01.01.2013

 

20.07.2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Samsun Araştırmaları 3 Kitap Mimari Ve Kültürel Miras Efsane Dil Sanat Edebiyat Ve Siyaset

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2013

 

01.01.2013

 

15.08.2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Samsun Araştırmaları 2 Kitap İktisat Tarihi Ekonomik Yapı Turizm Nüfus Ve Coğrafi Çevre

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2013

 

01.01.2013

 

31.07.2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Ord Prof Dr Ali Fuad Başgil

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Çarşamba Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2013

 

02.02.2013

 

03.05.2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Serander

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TRABZON

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

28.12.2016

 

2016

Yayın Adı :

 Samsun Çarşambada Beylik Merkezi Ordu Köyü

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Çarşamba Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

28.12.2016

 

2016

Yayın Adı :

 Terme’Nin Biyoçeşitlilik Vedoğal Ortam Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Korkmaz Hasan

Yayınevi :

 Serander Yayınevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

18.12.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Terme Araştırmaları

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Serander

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

20.12.2017

 

20.12.2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Zeitschrift Für Die Welt Der Türken

Uluslararası

 

Dergi

 

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Marmara Coğrafya Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Marmara Coğrafya Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Göksun'da yaylacılık (kar yaylacılığı)

Yazar :

 Mehmet GÜRBÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Samsun çevre yolu

Yazar :

 Mesut YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Tekkeköy şehir coğrafyası

Yazar :

 Gülhan ÖZGÜR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Bulancak ilçesinin nüfus özellikleri

Yazar :

 Zühal ZEREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Türkiye'nin ilk sanayi kasabalarından biri Ayancık, Sinop

Yazar :

 Mutlu KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Samsun'da şehiriçi ikametgah hareketliliği

Yazar :

 Nurcan DÜBÜŞ KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Bafra ve Kavak organize sanayi bölgelerinin karşılaştırmalı coğrafi analizi

Yazar :

 Muhammed Akif ÖZÇELEBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ayancık ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyeli

Yazar :

 Mutlu KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 The economic and social impacts of forced migration: A case study of Syrian and Iraqi forced migrants in Samsun

Yazar :

 Obaıda M.a. ASSIDA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Erbaa'da bazı tıbbi aromatik bitkilerin coğrafi dağılışı ve kırsal kalkınma ilişkisi (Tokat)

Yazar :

 Tuğba ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Enerji coğrafyası açısından Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

Yazar :

 Sarıtel ABBASZADE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Dedeli, Gülaçar ve Kocadal köylerinde (Torul-Gümüşhane) mevsimlik nüfus hareketleri

Yazar :

 Aynur ÖZDAMAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Tekkeköy ilçesinin turizm coğrafyası (Samsun)

Yazar :

 Manolya MİDİLLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Türkiye Nüfus Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 00:39:39

 

2018-01-29 00:39:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Şehir Coğrafyası Araştırmaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 00:39:15

 

2018-01-29 00:39:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Yerleşme Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:38:47

 

2018-01-29 00:38:47

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:38:20

 

2018-01-29 00:38:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiyede Kırsal Konut Mimarisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 00:37:50

 

2018-01-29 00:37:24

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiyede İç Ve Dış Göçler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 00:37:56

 

2018-01-29 00:36:02

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sanayi Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:35:44

 

2018-01-29 00:35:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiyenin Kır Potansiyeli

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:36:29

 

2018-01-29 00:35:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:34:57

 

2018-01-29 00:34:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Nüfus Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 00:36:42

 

2018-01-29 00:34:31

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 17:41:06

 

2017-01-10 17:41:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye'nin Kır Potansiyeli

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 17:41:45

 

2017-01-10 17:40:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Yerleşme Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 17:42:04

 

2017-01-10 17:40:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Nüfus Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 17:41:37

 

2017-01-10 17:40:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 17:41:29

 

2017-01-10 17:39:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ekoturizm

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-10 17:41:18

 

2017-01-10 17:39:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye'de Nüfus Artışı Ve Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-10 17:41:53

 

2017-01-10 17:39:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-10 17:41:24

 

2017-01-10 17:38:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye'de İç Ve Dış Göçler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-10 17:41:59

 

2017-01-10 17:38:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-02 17:22:57

 

2014-02-02 17:22:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ekoturizm

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-02 17:23:05

 

2014-02-02 17:21:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye'de Nüfus Artışı Ve Sorunları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:13

 

2014-02-02 17:21:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye'de İç Ve Dış Göçler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:21

 

2014-02-02 17:20:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:32

 

2014-02-02 17:20:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Yerleşme Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:42

 

2014-02-02 17:20:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:51

 

2014-02-02 17:19:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Nüfus Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:23:58

 

2014-02-02 17:19:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye'nin Kır Potansiyeli

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:24:07

 

2014-02-02 17:18:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Turizm Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:18:26

 

2014-02-02 17:18:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Siyasi Coğrafya

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-02 17:17:59

 

2014-02-02 17:17:59

 

2013-2014

2019
 • 2014

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2014

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2009

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2009

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

 • 2000
  - 2003

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1998

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Coğrafya (Yl) (Tezli)

 • 1992
  - 2003

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 1988
  - 1992

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Görevlisi

  Öğretim Görevlisi

 • 1986
  - 1988

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 1 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 2 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 3 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 4 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 5 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 6 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 8 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 9 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 10 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 11 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 12 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 13 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 14 TÜRKİYE NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 1 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 2 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 3 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 4 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 5 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 6 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 7 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 8 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 9 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 10 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 11 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 12 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 13 TÜRKİYE YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 1 TURİZM COĞRAFYASI -1 - Prof. Dr. Cevdet YILMAZ.pdf
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 1 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 2 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 3 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 5 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 6 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 7 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 8 NÜFUS COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 9 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 10 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 11 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 12 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 13 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 14 TURİZM COĞRAFYASI.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 1 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 2 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 3 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 4 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 5 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 6 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 7 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 8 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 9 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 10 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 11 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 12 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 13 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 14 Türkiye'nin kır potansiyeli AVYS.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 1 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 3 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 4 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 5 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 6 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 7 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 8 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 9 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 10 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 11 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 12 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 13 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 14 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ716 Kültürel Coğrafya 1 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 2 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 3 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 4 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 5 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 6 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 7 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 8 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 9 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 10 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 11 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 12 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 13 Kültürel Coğrafya.pptx
COĞ716 Kültürel Coğrafya 14 Kültürel Coğrafya.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 1 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 2 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 3 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 4 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 5 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 6 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 7 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 9 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 10 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 11 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 12 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 13 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 14 Türkiye Kırsal Konut Mimarisi Kül. Öz..pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 1 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 2 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 3 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 4 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 6 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 7 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 9 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 10 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 11 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 12 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 13 Türkiye'de iç ve dış göçler.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 1 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 2 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 3 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 4 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 5 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 6 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 7 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 9 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 10 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 11 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 12 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 13 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 14 Türkiye Nüfus sorunları.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 1 NÜFUS COĞRAFYASI DERS İÇERİĞİ - ANA BAŞLIKLAR - Prof. Dr. Cevdet YILMAZ.pdf
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 1
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 1 NÜFUS COĞ..pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 1 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 2 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 3 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 4 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 5 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 6 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 7 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 9 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 10 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 11 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 12 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 13 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 14 NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 1 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 2 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 3 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 4 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 5 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 6 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 7 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 9 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 10 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 11 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 12 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 13 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 14 YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr