İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: dakbulut@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1562-1099
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Anahtar Kelimeler Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Atatürk Üniversitesi
Bütünleşik Doktora Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 1995 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1989 - 1995
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1988 - 1989
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi, 1980 - 1988
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Albayrak Olayı

2006

Kitap Adı :

 Saltanattan Ulusal Egemenliğe

2006

Kitap Adı :

 Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı

Bölüm Adı :

 Türk Kozmogonisi Hakkında Bir Deneme

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Prof. Dr. Alpaslan Ceylan

2017

Kitap Adı :

 Birinci Dünya Savaşı Ve Milli Mücadele’De Erzurum (2. Cilt)

Bölüm Adı :

 Şark Harekatı Öncesi Celalettin Arif Bey’İn Erzurum’A Gelişi Ve Erzurum’Da Bazı Hadiseler

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Yavuz Aslan, Tolga Başak

2019

Kitap Adı :

 Birinci Dünya Savaşı Ve Milli Mücadele’De Erzurum

Bölüm Adı :

 Albayrak Gazetesi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Yavuz Aslan, Tolga Başak

2019

Kitap Adı :

 Birinci Dünya Savaşı Ve Milli Mücadele’De Erzurum, Cilt:2

Bölüm Adı :

 Heyet-İ Temsiliye Nasıl Teşekkül Etti?

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Yavuz Aslan, Tolga Başak

2019

Kitap Adı :

 Birinci Dünya Savaşı Ve Milli Mücadele’De Erzurum (2. Cilt)

Bölüm Adı :

 Erzurum Kongresi’Nin Son Günü

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Yavuz Aslan, Tolga Başak

2019

Kitap Adı :

 İşgalden Kurtuluşu’Nun 100. Yılında Bayburt

Bölüm Adı :

 I. Dünya Savaşı Sırasında Bayburt’Tan Bakü’Ye Katliam İzleri

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Süleyman Çiğdem, M. Yasin Taşkesenlioğlu, Esat Aktaş

2019

Kitap Adı :

 Türkler (1. Cilt)

Bölüm Adı :

 Akhunlar (Kionit/hyon) Ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir Ve Horasan’Xxda Türkler

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Editör Adı :

 Kemal Çiçek, Salim Koca, Hasan Celal Güzel

2002

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Mustafa Kemal Paşanın Erzurum Günleri Hakkında İstanbul Haberleri

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Türkiye Günlüğü

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Paris Barış Konferansı Yolunda Azerbaycan Cumhuriyeti

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Vakanüvis

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Milli Mücadelede Orta Karadeniz Kuva-Yı Milliyesi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 History Studies

Özgün Makale

 

2012, 3

Makale Adı :

 Erzurum'dan Sivas'a Heyeti Temsiliye

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Türk Yurdu

Özgün Makale

 

2011, 10

Makale Adı :

 Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Samsun'u İkinci Ziyaretleri (20-24 Eylül 1924).

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 5

Makale Adı :

 Samsun’Un Gazi Günü Ya Da 19 Mayıs Bayramı

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Özgün Makale

 

1995, 11

Makale Adı :

 "hey'et-İ Vekilecik"

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 12

Makale Adı :

 Harbiye Nazırı Ferit Paşa'nın Vahideddin'e Sunmuş Olduğu Arizalar

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Türk Yurdu

Özgün Makale

 

1991, 10

Makale Adı :

 Maraş, Urfa Ve Antep'in İşgali Üzerine Erzurum'dan Çekilen Protesto Telgrafı

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 5

Makale Adı :

 Hey'et-İ Temsiliye Nasıl Teşekkül Etti

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 3

Makale Adı :

 Erzurum Kongresi'nin Son Günü

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1989, 5

Makale Adı :

 Şark Harekatı Öncesi Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'a Gelişi Ve Erzurum'da Bazı Hadiseler

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1989, 5

Makale Adı :

 Hilafetin Kaldırılması Üzerine Erzurum'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Çekilen Telgraflar

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeeeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1988, 11

Makale Adı :

 Erzurum Kongresi'nin Doğu Anadolu'daki Etkileri

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Dergi Adı :

 Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1988

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Türk Tarihinin Öğretimi ve Yazımında Başlıca Meseleler

Yazar Adı :

 Zeren Akbulut Merve Görkem, Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu/International Symposium on Contemporary Education and Social Sciences (ISCESS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Erzurum Kongresi'nin Mahalli Boyutu

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu, Gazi Üniv.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 12

Bildiri Adı :

 Mondros Mütarekesinin İlk Günlerinde İzmit

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Sempozyumu III

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 1924 Erzurum Depremi'nin Samsun'daki Yankıları

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 12

Bildiri Adı :

 Albayrak Gazetesi'ne Göre Sarıkamış ve Kars'ın Kurtuluşu

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1992, 06

Bildiri Adı :

 Hamit Bey'in Canik Mutasarrıflığı Sırasında Karşılaştığı Problemler

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 12

Bildiri Adı :

 Atatürk Cumhuriyeti'nin Niteliği

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 12

Bildiri Adı :

 Brest-Litovsk'ta Arazi-i Meşgule Meselesi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Osmanlı-Rus Mücadelesinde Doğu Anadolu Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 12

Bildiri Adı :

 Milli Mücadelenin Başında İngiliz Baskısına Bir Örnek Osman (Selmen/Selmeniko) Bey Olayı

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 Süreli Yayınlarda İzmit'in İşgalden Kurtuluşu (28 Haziran 1921)

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Erzurum'dan Sivas Kongresi'ne Bakış

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 12

Bildiri Adı :

 Kumandanlar Toplantısı

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Sivas Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 12

Bildiri Adı :

 İrade-i Milliye Gazetesi ve Sivas

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Sivas Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2003, 12

Bildiri Adı :

 Sivas Kongresi'nin Gündemi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Sivas Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 12

Bildiri Adı :

 Kadın ve Şehir Anlatımları

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İki İzmit Gezisi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Mondros Mütarekesi Görüşmelerinde ve Sonrasında Vilayat-ı Şarkiyye Meselesi

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1993, 11

Bildiri Adı :

 Halifeliğin Kaldırılmasının Uluslararası Boyutu

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 02

Bildiri Adı :

 Mütareke Günlerinde Ermeniler (Kasım-Aralık 1918).

Yazar Adı :

 Akbulut Dursun Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İlkadım Sempozyumu (18-20 Aralık 2015) Samsun

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 20. yüzyıl başında Türk Polis Teşkilatı

Yazar :

 Sebahattin ŞEN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşu, evreleri, yetki ve sorumluluğu (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923)

Yazar :

 Yavuz ASLAN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Abdülmecid Efendi'nin Halifeliğe seçilmesi

Yazar :

 Halit EKEN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Atatürk inkılabının fikri yönü (1908-1928)

Yazar :

 Selami KILIÇ

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından Abdurrahman Dursun (Yalvaç) Bey

Yazar :

 Erol KÜRKÇÜOĞLU

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Refet Paşa ve işgalden kurtulacak İstanbul'un idaresi meselesi

Yazar :

 Betül ASLAN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 Tehcirden dönen Rum ve Ermenilerin iskanı meselesi

Yazar :

 İbrahim Ethem ATNUR

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 İstanbul basınında Vilayat-ı Şarkiye meselesi

Yazar :

 Enis ŞAHİN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 General Harbord'un Erzurum gezisi

Yazar :

 Ali KARAKAYA

Atatürk Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 Türkiye ve Mavera-yı Kafkasya ilişkileri içerisinde Trabzon ve Batum konferansları ve antlaşmaları (1917-1918)

Yazar :

 Enis ŞAHİN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Lozan görüşmeleri ara döneminde Ankara basınında dış haberler

Yazar :

 İlhan AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 55 numaralı Mühimme Defteri

Yazar :

 Musa GÜNAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı

Yazar :

 Erol KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Lozan görüşmeleri ara döneminde Ankara basınında iç haberler

Yazar :

 Özgül AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Milli Mücadele`de Sarıkamış ve Kars harekatımız

Yazar :

 İbrahim DİLEK

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1995

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 I. Dünya Savaşı esnasında Azerbaycan Türkleri`nin Anadolu Türkleri`ne kardaş kömeği (yardımı) ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayiyesi

Yazar :

 Betül ASLAN

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Osmanlı yönetiminden Sovyet yönetimine kadar Nahçıvan (1918-1921)

Yazar :

 İbrahim Ethem ATNUR

Atatürk Üniversitesi

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Cumhuriyetin ilk yıllarında Samsun`un ekonomisi

Yazar :

 Coşkun TOPAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Mütareke Döneminde İstanbul'un iaşesi (1918-1922)

Yazar :

 Mehmet AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 I. Dünya Savaşı sırasında orta ve doğu Karadeniz bölgesinde Ermeni terör faaliyetleri

Yazar :

 Önder DUMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 İttihat ve Terakki Fıkrası'nın dağılması

Yazar :

 Bünyamin KOCAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2003

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Lozan Anlaşmasından sonra ordunun yeniden düzenlenmesi

Yazar :

 İ. Enis ERGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 İşgalden kurtarılan Batum`da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 1918)

Yazar :

 Mustafa BAKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2004

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Moskova Anlaşması'ndan sonra Doğu Anadolu'nun savunulması sorunu

Yazar :

 Coşkun TOPAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2005

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Atatürk Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinde emniyet teşkilatı (1920-1938)

Yazar :

 Kenan SAYIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Haber gazetesinin başyazılarına göre bölgenin ve Türkiye'nin gündemine bir bakış (1923-1924)

Yazar :

 Ali ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'de çağdaş müzik politikaları (1923-1945)

Yazar :

 Fülya AÇIKSÖZ MUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çağdaş müzik politikaları (1945-1990)

Yazar :

 Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Orta Asya'ya düzenlenen keşif seferleri Sir Marc Aurel Stein'ın hayatı ve eserleri

Yazar :

 Dilek TAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Milli eğitim şuralarında mesleki ve teknik eğitim (1939-1974)

Yazar :

 Mehmet Raci EVREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Çanakkale Cephesindeki rolü

Yazar :

 Yasin ÇATAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Giresun ve Çevresinin Orta Çağ Boyunca Tarihi Coğrafyası

Yazar :

 Bekir SARIYILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 XIII. MİLÂDÎ ASIRDA HÂREZM'DE TELîF OLUNAN CİHÂN-NÂME'NİN TÜRKÇE'YE TERCÜME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar :

 Reşit Harun AKSUNGUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:13:35

 

2017-09-26 20:13:35

 

2001-2002

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Kaynakları I-Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:10:26

 

2017-09-26 20:10:11

 

2002-2003

Ders Adı :

 Çağdaş Dünya Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:07:52

 

2017-09-26 20:07:52

 

2002-2003

Ders Adı :

 Siyasi Düşünceler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:11:23

 

2017-09-26 20:07:15

 

2001-2002

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:06:48

 

2017-09-26 20:06:48

 

2001-2002

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 20:06:08

 

2017-09-26 20:06:08

 

2001-2002

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:02:49

 

2017-09-26 20:02:49

 

2005-2006

Ders Adı :

 İlkçağ Türk Devletleri Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:01:14

 

2017-09-26 20:01:14

 

2002-2003

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:59:25

 

2017-09-26 19:58:56

 

2002-2003

Ders Adı :

 Siyasi Düşünceler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:08:40

 

2017-09-26 19:58:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:57:47

 

2017-09-26 19:57:47

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:54:46

 

2017-09-26 19:54:46

 

2007-2008

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:54:04

 

2017-09-26 19:54:04

 

2007-2008

Ders Adı :

 Siyasal Düşünceler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:53:33

 

2017-09-26 19:53:33

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:53:05

 

2017-09-26 19:53:05

 

2007-2008

Ders Adı :

 İlkçağ Türk Devletleri Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:52:29

 

2017-09-26 19:52:29

 

2007-2008

Ders Adı :

 Türk Anayasa Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:51:51

 

2017-09-26 19:51:51

 

2007-2008

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:51:03

 

2017-09-26 19:51:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:50:18

 

2017-09-26 19:50:18

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:49:45

 

2017-09-26 19:49:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 İlkçağ Türk Devletleri Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:49:15

 

2017-09-26 19:49:00

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türk Tarihi Ve Kültürü

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:43:51

 

2017-09-26 19:43:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:43:12

 

2017-09-26 19:43:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:42:44

 

2017-09-26 19:42:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:41:41

 

2017-09-26 19:41:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:41:14

 

2017-09-26 19:41:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Siyasal Düşünceler Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:39:55

 

2017-09-26 19:39:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türk Anayasa Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:39:23

 

2017-09-26 19:39:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Modern Dünya Tarihi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-26 19:38:59

 

2017-09-26 19:38:59

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:38:23

 

2017-09-26 19:38:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:37:28

 

2017-09-26 19:37:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Siyasal Düşünceler Tarihi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:36:45

 

2017-09-26 19:36:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türk Anayasa Tarihi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:36:14

 

2017-09-26 19:36:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Modern Dünya Tarihi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-26 19:35:37

 

2017-09-26 19:35:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:34:36

 

2017-09-26 19:34:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslan Öncesi Türk Tarihi Ve Kültürü I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:34:04

 

2017-09-26 19:34:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:32:29

 

2017-09-26 19:32:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:31:55

 

2017-09-26 19:31:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:30:43

 

2017-09-26 19:30:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:30:13

 

2017-09-26 19:30:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:28:03

 

2017-09-26 19:28:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:26:57

 

2017-09-26 19:26:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:26:12

 

2017-09-26 19:26:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:25:42

 

2017-09-26 19:25:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Öncesi Türk Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:24:55

 

2017-09-26 19:24:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:22:54

 

2017-09-26 19:22:54

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I- Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:23:25

 

2017-09-26 19:21:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Genel Türk Tarihi I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 19:23:11

 

2017-09-26 19:21:16

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları I

Doktora

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-26 14:09:37

 

2017-09-26 14:09:10

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çağdaş Dünya Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:04:22

 

2017-09-26 14:04:17

 

2005-2006

Ders Adı :

 Türk Tarihi Ve Kültürü I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 14:01:53

 

2017-09-26 14:01:53

 

2005-2006

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 13:56:03

 

2017-09-26 13:56:03

 

2004-2005

Ders Adı :

 Türk Tarihi Ve Kültürü Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 13:54:50

 

2017-09-26 13:54:50

 

2004-2005

Ders Adı :

 Çağdaş Dünya Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 14:00:13

 

2017-09-26 13:53:18

 

2004-2005

Ders Adı :

 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:04:05

 

2017-09-26 13:52:11

 

2005-2006

Ders Adı :

 Siyasi Düşünceler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 20:03:41

 

2017-09-26 13:50:18

 

2005-2006

Ders Adı :

 Cumhuriyet Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 13:49:02

 

2017-09-26 13:49:02

 

2004-2005

2019
 • 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2013

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2006
  - 2007

  Bakü Devlet İktisat Üniversitesi Türk İşletme Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Adı Geçen Fakültede Siyasi Tarih İle Azerbaycan Tarihi Dersleri Yürütülmüştür.

 • 2003

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1997
  - 2000

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1997

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1995
  - 2001

  Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi

  Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Asli Üyeliği

  Atatürk Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Görevleri Yerine Getirmek, Merkez Adına Yayın Yapmak, Konferanslar Vermek, Kongre Ve Sempozyumlara Katılmak

 • 1995

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1994

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 1992
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

 • 1989
  - 1995

  Doçent

  Atatürk Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

 • 1988
  - 1989

  Yardımcı Doçent

  Atatürk Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

 • 1980
  - 1992

  Atatürk Üniversitesi

  Öğretim Elemanı

 • 1980
  - 1988

  Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

 • 1977
  - 1980

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR103 Genel Türk Tarihi I 1 Genel Türk Tarihi I_I. Hafta.pdf
TAR103 Genel Türk Tarihi I 1 Hunlarda Devlet Teşkilatı (1. Hafta).pdf
TAR103 Genel Türk Tarihi I 1 TAR 103 GENEL TÜRK TARİHİ I Ders Tanıtım Dosyası_Dursun Ali AKBULUT.pdf
TAR103 Genel Türk Tarihi I 2 ASYA HUN DEVLETİNİN SOSYAL VE SİYASİ YAPISI.pdf
TAR103 Genel Türk Tarihi I 3 Teoman ve Oğlu Mete.pdf
TAR103 Genel Türk Tarihi I 4 Mete'nin Seferleri.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR104 Genel Türk Tarihi II 1 I. ve II. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 2 I. ve II. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 3 3. ve 4. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 4 3. ve 4. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 5 5. ve 6. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 6 5. ve 6. Haftalar.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 7 7. ve 8. Haftalar .pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 8 7. ve 8. Haftalar .pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 10 Uygur Kağnlığının Kuruluş ve Yükseliş Dönemi.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 10 10. Hafta.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 11 11. Hafta.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 12 12.Hafta.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 13 13. Hafta.pdf
TAR104 Genel Türk Tarihi II 14 14. Hafta.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr