İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: davut.yigitpasa@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-8821-5628
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Arkeoloji
Anahtar Kelimeler Yerleşim Arkeolojisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yüksek Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doktora Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2019 -
Yardımcı Doçent University Of Liverpool İn The School Of Histories, Languages And Cultures, 2012 - 2013
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 -
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Atakum A Akademik Bir Bakış Yeni Atakum

Bölüm Adı :

 Atakum Kültür-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Editör Adı :

 Bekir Şişman


2016

Kitap Adı :

 Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Kültürü

Editör Adı :

 Taşkın Köksal

2016

Kitap Adı :

 Tarhan Armağanı M Taner Tarhan A Sunulan Makaleler Essays İn Honour Of M Taner Tarhan

Bölüm Adı :

 Samsun İlinde Geç Kalkolitik Çağa? Tarihlenen Deliklitepe Ve Kürkürün Tepe Höyüğü

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Editör Adı :

 Oğuz Tekin, Mustafa H. Sayar, Erkan Konyar

2013

Kitap Adı :

 Tekkeköy Tarihi -Dünden Bugüne: Antik Dönem- Cilt: I

Bölüm Adı :

 Tekkeköy İlçesi Kaya Mezarları

Yazar Adı :

 Şirin Orhan Alper, Kolağasıoğlu Mustafa, Yiğitpaşa Davut

Editör Adı :

 Mehmet Yavuz Erler, Akın Temür, Davut Yiğitpaşa

2018

Kitap Adı :

 Black Sea Archaeology Studies Recent Developments

Bölüm Adı :

 An Overview Of The Iron Age Settlements İn Samsun

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Editör Adı :

 Davut Yiğitpaşa, Hakan Öniz, Akın Temür

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Soloi Pompeiopolis Antik Kenti Kazıları 2018 / Excavations At Soli Pompeiopolis İn 2018

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Elazığ Müzesi’Nde Korunan Urartu Adak Levhaları Ve İşlevleri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Yılmaz Sibel

Dergi Adı :

 Amisos

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Üçpınar Kaya Kiliseleri

Yazar Adı :

 Başak Oktay, Yiğitpaşa Davut, Yiğitpaşa Nadire Tuba

Dergi Adı :

 Arkeoloji Ve Sanat

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Soli Pompeiopolis Kazıları 2017 / Excavations At Soli Pompeiopolis 2017

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’Nden Bir Grup Urartu Eseri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Can Süleyman

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 2015 Soli Pompeiopolis Kazıları Excavations At Soli Pompeiopolis 2015

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Tuşpa Altıntepe Halk Mezarlığı Ve Çanak Çömleği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 İdil

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 An Early Bronze Age Portable Stove From The Van Castle Mound

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Arkeolojik Veriler Ve Müze Buluntuları Işığında Urartu Madeni Bilezikleri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 2

Makale Adı :

 Cultural Change In The Post Urartıan Medıan And Achaemenıd Perıods Of Eastern Anatolıa

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Amisos

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Late Iron Age Rhytons Kept İn Van And Istanbul Eski Şark Eserleri Museums

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Kaüsbed)

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Arkeolojik Veriler Ve Erzurum-Van Müzeleri Buluntuları Işığında Urartu Madeni Pazubentleri (Kolçakları)

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Arkeoloji Ve Sanat

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 International Symposium On Underwater Research Isur Black Sea Archaeology

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın

Dergi Adı :

 Amisos

Özet

 


2016, 12

Makale Adı :

 10 Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi 10Th International Balkan History Congress

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Amisos

Özet

 


2016, 12

Makale Adı :

 Urartu Kültür Koridoru Projesi Çalıştayı

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler

Özet

 

2015, 5

Makale Adı :

 Arkeolojik Veriler Işığında Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Mö 7 4 Y Y Çanak Çömleği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/the Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Doğu Anadolu Bölgesi Geç Demir Çağı Ritonları

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Arkeoloji Dergisi (Aderg)

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 Uluslararası Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Kongresi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler

Özet

 

2015, 1

Makale Adı :

 Akın Temür Grek Sanatında Karışık Yaratıklar

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler

Kitap Kritiği

 

2015

Makale Adı :

 Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Seramikleri Üzerinde Görülen Figürlü Ve Bitkisel Bezemeler

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/the Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2013, 4

Makale Adı :

 Arkeoloji

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Samsun Kültür-Sanat Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 4

Makale Adı :

 Excavations At The Mound Of Van Fortress 2011

Yazar Adı :

 Konyar Erkan, Ayman İsmail, Avcı Can, Yiğitpaşa Davut, Genç Bülent, Akgün Rıza Gürler

Dergi Adı :

 Colloqium Anatolicum

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Van Müzesi Buluntuları Işığında Van Muş Bölgesi Nde Erken Tunç Çağı Ve Karaz Kültürü

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Can Süleyman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Investigations On Late Iron Age Pottery Traditions İn Van Lake Area And Surrounding Regions

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Aramazd – Armenian Journal Of Near Eastern Studies (Ajnes)

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Samsun Sempozyumu

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler

Özet

 

2012, 1

Makale Adı :

 Urartu Ölü Gömme Adetleri Urartian Burial Traditions

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Hiyerarşi, Aylık Bilim Kültür Sanat Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Van Altıntepe Urartu Nekropolü Sunu Kapları

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 8

Makale Adı :

 Urartu Ölü Gömme Gelenekleri Ve Ölümle İlgili Ritüeller

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Erzurum Müzesi Nden Bir Grup Boya Bezemeli Geç Demir Çağı Seramiği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 Veli Sevin Eski Anadolu Ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliği Ne Kadar

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Dergi Adı :

 Belleten

Kitap Kritiği

 

2007

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Demir Çağında Sinop: Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Genel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öztürk Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sinope Ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Early Bronze Age Culture and Settlement Texture of Samsun

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 IIIth International “The Black Sea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement On The Southern Black Sea Coast

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Early Bronze Age Settlements in Samsun and New Discovered Centers

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 IIIth International “The Black Sea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement On The Southern Black Sea Coast

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Demir Çağında Balkanlar’ın Anadolu’ya Etkileri Üzerine Genel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öztürk Osman

Etkinlik Adı :

 11. Balkan Tarihi Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Van/Üçpınar Örneği Işığında Doğu Anadolu’da Kilise Olarak Kullanıldığı Düşünülen Urartu Kaya Mezarları

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Samsun s Iron Age Configuration

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 10th International Symposium On Underwater Research "Black Sea Archaeology"

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 2017 Soli Pompeiopolis Kazıları

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (22-26 Mayıs 2017) 3, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Eski Van Şehri Kalesi ve Höyüğü 2014 Yılı Kazı Çalışmaları

Yazar Adı :

 Konyar Erkan, Avcı Can, Yiğitpaşa Davut, Tan Armağan, Tümer Hale

Etkinlik Adı :

 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 THE CASTLE OF GÖLKÖY (HABSAMANA) /ORDU

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS ON BLACK SEA ANTIQUITIES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Sinop in the Iron Age: An Overwiev of the Excavations and Surface Investigations / Demir Çağı’xxnda Sinop: Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Genel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology ”Ancient Sinope and the Black Sea” / Ululslararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi Sempozyumu ”Antik Sinope ve Karadeniz”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Soloi Pompeiopolis Kazıları 2017

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (07-11 Mayıs 2018) 3, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Erken Tunç Çağı Anadolusu nda Balkan Etkileri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 10th International Balkan History Congress / 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 DEMİR ÇAĞINDA BALKANLAR’IN ANADOLUYAETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ / EFFECTS OF ANATOLIA ON BALKANS IN IRON A GENERAL OVERVIEW

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 XI. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ / XI. INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Erken Tunç Çağı Anadolusu’nda Balkan Etkileri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 10. BALKAN TARİHİ KONGRESİ / 10TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 07

Bildiri Adı :

 2015 Soli Pompeiopolis Kazıları

Yazar Adı :

 Yağcı Remzi, Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23-27 Mayıs 2016) 2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Edirne

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Urartu Takıları ve Takı Yapımında Kullanılan Yapım ve Süsleme Teknikleri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Van Kalesi Höyüğü 2011 Yılı Çalışmaları

Yazar Adı :

 Konyar Erkan, Ayman İsmail, Avcı Can, Yiğitpaşa Davut, Genç Bülent, Akgün Rıza Gürler

Etkinlik Adı :

 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2 (28 Mayıs-1 Haziran 2012), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 01

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Keşfedilen İki Höyük 13 16 Ekim 2011 Samsun 2012 83 98

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 01

Bildiri Adı :

 Erzurum Müzesi nden Bir Grup Geç Demir Çağ Çanak Çömleği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu/The Fifth International Symposium of Van Lake Region

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 SAMSUN IN IRON AGE

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 10th International Symposium On Underwater Research "Black Sea Archaeology"

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Van Müzesi nden Bir Grup Urartu Bileziği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık: Urartular

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi nden Bir Grup Urartu Eseri

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Can Süleyman

Etkinlik Adı :

 Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık: Urartular

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eski Van Şehri Kalesi ve Höyüğü Kazısı 2010 2014

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Samsun Arkeoloji Günleri 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Kültürel Faaliyetleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Urartular da Ölüm ve Sonraki Hayat

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerleri

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tarihi Eser Kaçakçılığı

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü Seminerleri

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Excavations at the Mound and Van Castle 2012 03 Nisan 2013

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis FLLASH-CALHISTE Campus du Mont Houy Valenciennes / France

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Cultural Change in the Post Urartian Median and Achaemenid Periods of Eastern Anaolia

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 Anatolian Interactions Postgraduate Workshop

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Van Müzesi’nden Bir Grup Urartu Bileziği

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut

Etkinlik Adı :

 ”Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan”, V. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, 2016.

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Neokllaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2018 Yılı Yüzey Araştırması

Yazar Adı :

 Temür Akın, Yiğitpaşa Davut, Şahin Kemalettin, Kıvrak Bünyamin, Çelik Merve, Özbilgin Özkan, Kaytmaz Volkan, Sarıgül Murat

Etkinlik Adı :

 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (17-21 Haziran 2019), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Soli/Pompeiopolis Kazıları

Proje Konusu :

 Soli/Pompeiopolis Antik Kenti'ni arkeolojik kazı ile ortaya çıkarmak, açık hava müzesi haline getirmek.

15.06.2016

 

15.09.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH BLACK SEA ARCHAEOLOGY

Proje Konusu :

 Arkeoloji Sempozyumu

01.12.2016

 

19.01.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Akeramik Neolitik Çağ da Görülen İnanç Sistemleri

Proje Konusu :

 Arkeoloji

07.03.2016

 

15.09.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 Pers Mimarisinde Apadanalar Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Proje Konusu :

 Pers Mimarisi nin önemli yapılarından olan Apadanalar Kabul Salonları nın ilk Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

18.06.2016

 

29.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Çanak Çömleği

Proje Konusu :

 BAP Uzun Süreli Yurt Dışı Ziyaret Programı Projesi

01.01.2013

 

01.12.2013

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 12

Proje Adı :

 Mountains and Valleys A Symposium on Highland Lowland interaction in the Bronze Age settlement systems in Eastern Anatolia Transcaucasia and Northwestern Iran Van 09 13 Ağustos 2004

Proje Konusu :

 Mountains and Valleys A Symposium on Highland Lowland interaction in the Bronze Age settlement systems in Eastern Anatolia Transcaucasia and Northwestern Iran Van 09 13 Ağustos 2004

09.08.2004

 

13.08.2004

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2004, 08

Proje Adı :

 ARCANE Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean Project Synchronizing Cultures and Civilizations of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean in the Third Millenium BC

Proje Konusu :

 Arkeolojik çalışma

01.01.2003

 

01.12.2008

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2008, 12

Proje Adı :

 İlk Çağ dan Orta Çağ a Kadar Muş Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 İlk Çağ dan Orta Çağ a Kadar Muş Yüzey Araştırması incelemeleri

01.01.2009

 

01.12.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 Kültürel Varlıkların Korunması İçin Uzay Bilgi Teknolojileri Temelli Akıllı Bir Sayısal Sistem Geliştirilmesi GAP Bölgesi Örnek Modellemesi ve Çok Disiplinli Uygulaması Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri Projesi

Proje Konusu :

 Kültürel Varlıkların Korunması İçin Uzay Bilgi Teknolojileri Temelli Akıllı Bir Sayısal Sistem Geliştirilmesi GAP Bölgesi Örnek Modellemesi ve Çok Disiplinli Uygulaması gerçekleştirmek

01.01.2007

 

01.12.2007

 

Araştırmacı

 

TÜBA

 

ULUSAL

2007, 12

Proje Adı :

 Anadolu daki Urartu Çivi Yazıtları

Proje Konusu :

 Anadolu daki Urartu Çivi Yazıtları nı Arkeolojik açıdan ele almak

01.01.2008

 

01.01.2012

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 01

Proje Adı :

 Arkeolojik Veriler Işığında Doğu Anadolu Geç Demir Çağı MÖ 6 4 Y Y Çanak Çömleği

Proje Konusu :

 Arkeolojik Veriler Işığında Doğu Anadolu Geç Demir Çağı MÖ 6 4 Y Y Çanak Çömleği Arkeolojik incelemeleri

01.01.2007

 

01.01.2010

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 01

Proje Adı :

 Van Gölü Havzasında Holocene Boyunca İnsan ve Çevre Etkileşimi Human and Environmental Interactions in the Lake Van Basin Turkey During the Holocene

Proje Konusu :

 Van Gölü Havzasında Holocene Boyunca İnsan ve Çevre Etkileşimini Arkeolojik açıdan ele alınması

01.01.2003

 

01.01.2005

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2005, 01

Proje Adı :

 Doğu Anadolu Yüksek Yaylası ve Transkafkasya Kültürleri Arasındaki İlişkiler

Proje Konusu :

 Doğu Anadolu Yüksek Yaylası ve Transkafkasya Kültürleri Arasındaki Arkeolojik İlişkileri saptamak

01.01.2002

 

01.01.2006

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 01

Proje Adı :

 Doğu Anadolu da Kurgan Türü Mezar Geleneğinin Yayılımı ve Sınırları

Proje Konusu :

 Doğu Anadolu da Kurgan Türü Mezar Geleneğinin Yayılımını ve Sınırlarını belirlemek

01.01.2003

 

01.01.2008

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2008, 01

Proje Adı :

 Çağlar Boyunca Doğu Anadolu Boncukları

Proje Konusu :

 Çağlar Boyunca Doğu Anadolu Boncuklarının Arkeolojik araştırımı

01.01.2003

 

01.01.2007

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 01

Proje Adı :

 Van Bölgesi Tarihsel Kültürel Varlıklar Envanteri

Proje Konusu :

 Van Bölgesi Tarihsel Kültürel Varlıklar Envanteri Arkeolojik incelemeleri

01.01.2002

 

01.01.2005

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2005, 01

Proje Adı :

 Van Kalecik Kazı ve Araştırma Çalışmaları

Proje Konusu :

 Van Kalecik Kazı ve Araştırma Çalışmaları nda Arkeolojik verileri tespit etmek

01.01.2007

 

01.01.2011

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 01

Proje Adı :

 Süphan Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması Başlangıcından Geç Demir Çağı Sonuna Kadar Mt Süphan Archaeological Survey From the Beginning to the Late Iron Age Çalışmasının Yayına Hazırlanması

Proje Konusu :

 Süphan Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması nda Arkeolojik verileri keşfetmekl

01.01.2007

 

01.01.2008

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2008, 01

Proje Adı :

 Doğu Anadolu Yüksek Yaylası Orta Tunç Son Tunç Erken Demir Çağ Kültürleri M Ö 3 Binyıl Sonu Erken 1 Binyıl

Proje Konusu :

 Arkeoloji

01.01.2006

 

01.01.2008

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2008, 01

Proje Adı :

 Sixth International Congress on Black Sea Antiquities

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi PYO.FEN.1921.2017.009 Proje No’lu 1921-BAP Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Projesi

10.06.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 2017 Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazıları

Proje Konusu :

 Arkeolojik Kazı ve Belgeleme

07.07.2017

 

26.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Bulunan Tümülüsler

Proje Konusu :

 Arkeoloji

02.01.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması-2018

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

01.01.2018

 

01.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

06.07.2018

 

27.06.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 19. - 20. Yüzyıl Alaçam Evleri

Proje Konusu :

 Samsun ili Alaçam ilçesinde yer alan ve 19 ile 20. yüzyıllarda inşa edilen konaklar.

03.01.2018

 

02.01.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Sinop Müzesi’nde Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi Cam Buluntularının Enavanterlenmesi

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

03.01.2018

 

03.01.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 2017 Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazıları

Proje Konusu :

 Arkeolojik kazı ve belgeleme

07.07.2017

 

26.12.2017

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Soli/Pompeiopolis Kazıları 2018

Proje Konusu :

 Arkeolojik Kazı

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Bulunan Tümülüsler

Proje Konusu :

 Arkeoloji

02.01.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Sinop Müzesi’nde Bulunan Tunç Çağı Seramiklerinin Envanterlenmesi

Proje Konusu :

 1904-A Yüksek Lisans Tez Projeleri (PYO.FEN.1901.19.006)

10.01.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Proje Adı :

 Elazığ Müzesi’nde Korunan Urartu Adak Levhaları ve İşlevleri

Proje Konusu :

 1904-A Yüksek Lisans Tez Projeleri (PYO.FEN.1904.19.008)

27.05.2019

 

19.12.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 12

Proje Adı :

 Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnoğrafya Müzesi’nden Bir Grup Eserin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 1904-A Yüksek Lisans Tez Projeleri (PYO.FEN.1904.18.027)

02.01.2019

 

01.08.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Soli/Pompeiopolis Kazıları 2019

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeolojik Kazı Projesi

01.07.2019

 

04.09.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 09

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Bulunan Tümülüsler

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

02.01.2018

 

02.01.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Samsun - Vezirköprü Tümülüsleri

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

27.05.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması-2019

Proje Konusu :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüzey Araştırması Projesi

08.09.2019

 

09.10.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 18.-19. YÜZYIL SAMSUN SİVİL MİMARİSİNİN ENVANTERLENMESİ

Proje Konusu :

 1904-A Yüksek Lisans Tez Projeleri (PYO.FEN.1901.19.007)

06.01.2020

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 11. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ / 11TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Etkinlik Yeri :

 Şehit Ömer Halis Demir Salonu, İlkadım-Samsun

Düzenleyenler :

 Türk Tarih Kurumu (Turkish History Association), Ondokuz Mayıs University, SOTOD (Studies of the Ottoman Domain), Samsun Büyükşehir Municipality, İlkadım Municipality, Tekkeköy Municipality, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (Black-Sea Balkan N

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

02.12.2017

 

03.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

İngilizce

2017, 12

Etkinlik Adı :

 “Turkish, Polish and Italian Common Projects Workshop”, “Sustainable Tourism and Underwater Cultural Heritage”, by ICOMOS-ICUCH/Turkey at Grand Haber Hotel - Kemer

Etkinlik Yeri :

 Grand Haber Hotel - Kemer

Düzenleyenler :

 Gościwit Malinowski, Przemysław Urbańczyk, Blazej Stanislawski, Osman Eravsar, Şengül Aydıngün, Hakan Öniz, Murat Karademir, Selçuk Üni., Kocaeli Üni., Polish Academy of Sciences, ICOMOS-ICUCH/Turkey

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.05.2017

 

21.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2017, 05

Etkinlik Adı :

 10th International Symposium on Underwater Research, Black Sea Archaeology

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA, Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ, Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR, Dr. Murat KARADEMİR, (PhD Student) Ceyda ÖZTOSUN, (M.A.) Okay SÜTÇÜOĞLU, (M.A.) Kamran KAMAEI, Günay DÖNMEZ.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.12.2016

 

18.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

İngilizce

2016, 12

Etkinlik Adı :

 “2nd Cilician Chronology Workshop”

Etkinlik Yeri :

 “Soli/Pompeiopolis Kazıları – 2015”, Tatarlı – Sirkeli/Adana.

Düzenleyenler :

 Davut Yiğitpaşa

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

29.08.2015

 

30.08.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2015, 08

Etkinlik Adı :

 Soli/Pompeiopolis Antik Kenti Kazısı

Etkinlik Yeri :

 Mersin/Mezitli

Düzenleyenler :

 Remzi YAĞCI - Davut YİĞİTPAŞA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2015

 

01.09.2015

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 10. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ / 10TH INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS

Etkinlik Yeri :

 Samsun Serra Hotel

Düzenleyenler :

 Samsun Mübadele Ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği İlkadım Belediyesi Balkan Türk Dernekleri Konfederasyonu TİKA IRCICA KATAP

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

03.12.2016

 

04.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 “KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNİN YERİ”

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Seminer Salonu

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğitpaşa

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.12.2016

 

30.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA HATALI NEDENSELLİK (KONTROL YANILSAMASI)

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gözlem Görüşme Odası

Düzenleyenler :

 çalışmasına Prof. Dr. Bozkurt Koç, Doç. Dr. Murat Kurt, Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğitpaşa, Arş. Gör. Gizem Gerdan ve Yüksek Lisans Öğr. Gülferi Akın

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.12.2016

 

26.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Samsun Arkeolojisi Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz, Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğitpaşa, Necati Kodalak, Emine Yılmaz, Uğur Terzioğlu, Mustafa Kolağasıoğlu, Orhan Alper Şirin

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.12.2016

 

18.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 “Anatolian Interactions Postgraduate Workshop”, University of Liverpool in the School of Histories, Languages and Cultures, Liverpool / England

Etkinlik Yeri :

 University of Liverpool in the School of Histories, Languages and Cultures, Liverpool / England

Düzenleyenler :

 Düzenleme Komitesi: Doç. Dr. Alan Michael GREAVES ve Yrd. Doç. Dr. N. Tuba YİĞİTPAŞA ile birlikte.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.05.2013

 

10.05.2013

 

İNGİLTERE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

İngilizce

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Van-Altıntepe Nekropolü Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1997

 

01.09.1997

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1997, 09

Etkinlik Adı :

 Mersin-Yumuktepe Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1997

 

01.09.1997

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1997, 09

Etkinlik Adı :

 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2013

 

01.09.2013

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2013, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1996

 

01.07.1996

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1996, 07

Etkinlik Adı :

 Erzincan/Saztepe-Cimintepe II Yüzey Araştırması

Düzenleyenler :

 Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU- Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA- Yrd. Doç. Dr. Halim KORUCU ve Araş. Gör. M. Ali YILMAZ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2009

 

01.09.2009

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2009, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Kalecik Nekropolü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2007

 

01.09.2007

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2007, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Kalecik Nekropolü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2004

 

01.09.2004

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2004, 09

Etkinlik Adı :

 Hakkari-Yüksekova Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2003

 

01.09.2003

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2003, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1997

 

01.07.1997

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1997, 07

Etkinlik Adı :

 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2012

 

01.09.2012

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2012, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Altıntepe Nekropolü Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1999

 

01.09.1999

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1999, 09

Etkinlik Adı :

 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2014

 

01.09.2014

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2014, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2005

 

01.09.2005

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2005, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2008

 

01.09.2008

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2008, 09

Etkinlik Adı :

 Bozkurt Kurgan Nekropolü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2007

 

01.09.2007

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2007, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Kalecik Nekropolü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2005

 

01.09.2005

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2005, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2002

 

01.09.2002

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2002, 09

Etkinlik Adı :

 Van Kalesi Höyüğü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2011

 

01.09.2011

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2011, 09

Etkinlik Adı :

 Muş İli Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2010

 

01.09.2010

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2010, 09

Etkinlik Adı :

 Erzincan/Altıntepe Urartu Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2009

 

01.09.2009

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2009, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2004

 

01.09.2004

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2004, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü Kazıları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1999

 

01.09.1999

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

1999, 09

Etkinlik Adı :

 Van-Kalecik Nekropolü Kazısı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2006

 

01.09.2006

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2006, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2006

 

01.09.2006

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2006, 09

Etkinlik Adı :

 Van, Ağrı, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2007

 

01.09.2007

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2007, 09

Etkinlik Adı :

 “Anatolian Interactions Postgraduate Workshop”, “Cultural Change in the Post-Urartian, Median and Achaemenid Periods of Eastern Anaolia”, University of Liverpool in the School of Histories, Languages and Cultures, Liverpool / England

Etkinlik Yeri :

 “Cultural Change in the Post-Urartian, Median and Achaemenid Periods of Eastern Anaolia"

Düzenleyenler :

 Düzenleme Komitesi: Doç. Dr. Alan Michael GREAVES, Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA ve Yrd. Doç. Dr. N. Tuba YİĞİTPAŞA ile birlikte.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.05.2013

 

10.05.2013

 

İNGİLTERE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2013, 05

Etkinlik Adı :

 17th International Underwater Days

Etkinlik Yeri :

 Kemer

Düzenleyenler :

 Hakan Öniz

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

17.05.2018

 

20.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

İngilizce

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Tekkeköy’xxde Sürdürülebilir Turizm. Tekkeköy Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Etkinlik Yeri :

 Tekkeköy Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Şeref Aydın, Ata Yakup Kaptan, M. Yavuz Erler, Davut Yiğitpaşa, Akın Temür

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.02.2018

 

10.02.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop Yöneticiliği

 

Türkçe

2018, 02

Etkinlik Adı :

 Tekkeköy’xxde Sürdürülebilir Turizm. Tekkeköy Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Etkinlik Yeri :

 Tekkeköy Kültür Merkezi Samsun

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.02.2018

 

10.02.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2018, 02

Etkinlik Adı :

 KATAP (Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu)-2018 Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Park inn by Radisson Hotel/SAMSUN

Düzenleyenler :

 Şeref Aydın

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.04.2018

 

21.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 The Workshop of ICOMOS-ICUCH on the Awareness on Underwater Cultural Heritage

Etkinlik Yeri :

 Grand Haber Hotel - Kemer/TURKEY

Düzenleyenler :

 Hakan Öniz

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.05.2018

 

19.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı / Mersin

Düzenleyenler :

 Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.07.2019

 

18.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2019, 07

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Dergi Logo ve Kapak

Tasarım Özeti :

 Uluslararası Amisos Dergisi Logo ve Kapak

Tasarım Sahipleri :

 Davut Yiğitpaşa

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Cultural Change in the Post-Urartian, Median and Achaemenid Periods of Eastern Anaolia

2012

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Amisos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa N Tuba

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

23.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 10Th International Symposium On Underwater Research Black Sea Archaeology

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan

Yayınevi :

 Samsun Copycenter

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.12.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Eker Fevziye, Yiğitpaşa Nadire Tuba

Yayınevi :

 Elektronik

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.07.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos 

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Öniz Hakan, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 “Iııth International “The Black Sea İn Antiquity And Tekkekoy: An Ancient Settlement On The Southern Black Sea Coast / Iıı. Uluslararası ”Eskiçağda Karadeniz Ve Tekkeköy: Karadenizin Güney Kıyısında Eski Bir Yerleşme” (27-29 Ekim / October 2017), Progr

Yazar Adı :

 Tsetskhladze Gocha, Atasoy Yusuf Sümer, Yiğitpaşa Davut, Temür Akın

Yayınevi :

 Bizim Matbaa Yayınevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Öniz Hakan, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

25.12.2018

 

25.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Antik Dönem Cilt I

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Temür Akın, Yiğitpaşa Davut

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

2018

Yayın Adı :

 The Journal Of Internatıonal Amısos

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye, Öniz Hakan

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Black Sea Archaeology Studies Recent Developments

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Öniz Hakan, Temür Akın

Yayınevi :

 Arkeoloji Ve Sanat

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Öniz Hakan, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Öniz Hakan, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

30.12.2019

 

30.12.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Uluslararası Amisos Dergisi

Yazar Adı :

 Yiğitpaşa Davut, Temür Akın, Öniz Hakan, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Eker Fevziye

Yayınevi :

 -

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

28.06.2019

 

28.06.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences / Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences / Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Amisos

Uluslararası

 

Dergi

 

Amisos

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Euroasıan Researches / Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Euroasıan Researches / Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, EBSCO HOST

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Amisos

Uluslararası

 

Dergi

 

Amisos

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Journal Factor, DRJI, OAJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Index Copernicus, Science Library Index, ResearchBib

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ordu Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad)

Uluslararası

 

Dergi

 

Ordu Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad)

 

ORDU

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus, Asos Index, DRJI, Acarindex, SOBİAD, EBSCO, Türk Eğitim İndeksi, OAJI, CiteFactor, Journal Factor, Sindex, Academic Keys

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Tescilli arkeolojik buluntu alanlarında, yeni yapılanma ve koruma yaklaşımlarının tespiti ve irdelenmesi: Sinop örneği

Yazar :

 Mahitap SEL

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Mimarlık Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Pers mimarisinde Apadanalar: Ortaya çıkışı ve gelişimi

Yazar :

 Osman ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ordu Paşaoğlu konağı ve Etnografya Müzesi'nden bir grup eserin değerlendirilmesi: Neolitik çağ'dan Hellenistik Dönem'e

Yazar :

 Aynur YAĞCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlıca akeramik neolitik çağ merkezleri ve inanç sistemleri

Yazar :

 Gökçen BAYRAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Elazığ Müzesinde korunan Urartu adak levhaları ve işlevleri

Yazar :

 Sibel YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 2018-2019 Vezirköprü yüzey araştırmaları ışığında Erken Tunç Çağı çanak çömleği

Yazar :

 Boran ÖNTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Arkeoloji Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-12-26 15:35:05

 

2017-12-26 15:35:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-26 15:34:37

 

2017-12-26 15:34:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-12-26 15:33:51

 

2017-12-26 15:33:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-26 15:33:36

 

2017-12-26 15:33:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Ölü Gömme Adetleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-26 15:28:48

 

2017-12-26 15:28:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-26 15:28:27

 

2017-12-26 15:28:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-26 15:28:14

 

2017-12-26 15:28:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arkeoloji (Eğt. Fak.)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:27:54

 

2017-12-26 15:27:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Pers Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:27:36

 

2017-12-26 15:27:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:27:21

 

2017-12-26 15:27:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Ark.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:27:07

 

2017-12-26 15:27:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:26:51

 

2017-12-26 15:26:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araş. Tek. I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 15:26:34

 

2017-12-26 15:26:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Urartu Ölü Gömme Gelenekleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:56:00

 

2017-10-09 22:56:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anadolu'da Pers Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:55:39

 

2017-10-09 22:55:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:55:11

 

2017-10-09 22:55:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:54:53

 

2017-10-09 22:54:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:54:18

 

2017-10-09 22:54:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Urartu Sanatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-09 22:53:53

 

2017-10-09 22:53:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arkeoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:53:32

 

2017-10-09 22:53:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Pers Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:53:03

 

2017-10-09 22:53:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frig Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:51:06

 

2017-10-09 22:51:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:50:58

 

2017-10-09 22:50:58

 

2016-2017

Ders Adı :

 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:52:48

 

2017-10-09 22:50:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:50:21

 

2017-10-09 22:50:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Pers Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:49:53

 

2017-10-09 22:49:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Pers Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:49:44

 

2017-10-09 22:49:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:49:20

 

2017-10-09 22:49:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:49:10

 

2017-10-09 22:49:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araştırma Teknikleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:48:44

 

2017-10-09 22:48:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araştırma Teknikleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-09 22:48:32

 

2017-10-09 22:48:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Urartu Ölü Gömme Gelenekleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-18 13:15:33

 

2016-04-18 13:15:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu’Da Pers Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-18 13:14:43

 

2016-04-18 13:14:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Urartu Sanatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-18 13:14:22

 

2016-04-18 13:14:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Pers Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:14:02

 

2016-04-18 13:14:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:13:47

 

2016-04-18 13:13:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frig Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:13:31

 

2016-04-18 13:13:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araştırmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:13:18

 

2016-04-18 13:13:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzecilik Ve Eski Eser Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:13:01

 

2016-04-18 13:13:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:12:44

 

2016-04-18 13:12:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu Medeniyetleri Ve Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:12:31

 

2016-04-18 13:12:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Tez Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 13:11:56

 

2016-04-18 13:11:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Ölü Gömme Adetleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-10 12:02:11

 

2016-01-10 12:02:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-10 12:02:01

 

2016-01-10 12:02:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-10 12:01:48

 

2016-01-10 12:01:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Antik Medeniyetler Ve Sanatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:01:14

 

2016-01-10 12:01:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu Medeniyetleri Ve Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:01:03

 

2016-01-10 12:01:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Tez Çalışması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:00:53

 

2016-01-10 12:00:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Pers Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:00:43

 

2016-01-10 12:00:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:00:30

 

2016-01-10 12:00:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Ark.

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:00:18

 

2016-01-10 12:00:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 12:00:07

 

2016-01-10 12:00:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araş. Tek. I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-10 11:59:53

 

2016-01-10 11:59:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu’Da Pers Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-08 14:44:26

 

2016-01-08 14:44:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Urartu Sanatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-08 14:44:14

 

2016-01-08 14:44:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-08 14:43:58

 

2016-01-08 14:43:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-08 14:43:44

 

2016-01-08 14:43:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu Medeniyetleri Ve Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:42:35

 

2016-01-08 14:42:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Müzecilik Ve Eski Eser Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:42:15

 

2016-01-08 14:42:15

 

2014-2015

Ders Adı :

 Batı Mitolojisi Ve İkonografi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:42:00

 

2016-01-08 14:42:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Tez Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:41:47

 

2016-01-08 14:41:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Pers Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:41:32

 

2016-01-08 14:41:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frig Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:41:16

 

2016-01-08 14:41:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:40:55

 

2016-01-08 14:40:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:40:24

 

2016-01-08 14:40:24

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araştırmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:40:01

 

2016-01-08 14:40:01

 

2014-2015

Ders Adı :

 Pers Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:39:20

 

2016-01-08 14:39:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:38:36

 

2016-01-08 14:38:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:38:41

 

2016-01-08 14:37:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:38:46

 

2016-01-08 14:37:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araş. Tek. I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 14:36:52

 

2016-01-08 14:36:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Assur Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:55

 

2014-02-14 15:23:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:43

 

2014-02-14 15:23:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Ark.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:31

 

2014-02-14 15:23:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:19

 

2014-02-14 15:23:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:11

 

2014-02-14 15:23:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:22:51

 

2014-02-14 15:22:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seramik Üretim Yöntemleri Ve Terminolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:22:44

 

2014-02-14 15:21:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:21:19

 

2014-02-14 15:21:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mezopotamya Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:21:04

 

2014-02-14 15:21:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seramik Üretim Yöntemleri Ve Terminolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:20:51

 

2014-02-14 15:20:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:20:35

 

2014-02-14 15:20:35

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-25 15:24:28

 

2018-12-25 15:24:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-12-25 15:24:11

 

2018-12-25 15:24:11

 

2018-2019

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-12-25 15:23:37

 

2018-12-25 15:23:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2018-12-25 15:22:52

 

2018-12-25 15:22:52

 

2018-2019

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-25 15:22:27

 

2018-12-25 15:22:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araş. Tek. I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-25 15:22:00

 

2018-12-25 15:22:00

 

2018-2019

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-25 15:21:40

 

2018-12-25 15:21:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Ark.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-25 15:21:19

 

2018-12-25 15:21:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Pers Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-25 15:20:56

 

2018-12-25 15:20:56

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-09 14:10:22

 

2020-01-09 14:10:22

 

2019-2020

Ders Adı :

 Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2020-01-09 14:10:02

 

2020-01-09 14:08:01

 

2019-2020

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Ölü Gömme Adetleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-09 14:06:37

 

2020-01-09 14:06:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-09 14:06:20

 

2020-01-09 14:06:20

 

2019-2020

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-09 14:05:59

 

2020-01-09 14:05:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Doğu Anadolu’Da Akhamenid Dönem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-09 14:04:28

 

2020-01-09 14:04:28

 

2019-2020

Ders Adı :

 Frig Sanatı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-09 14:03:47

 

2020-01-09 14:03:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Arkeolojik Kazı Ve Araş. Tek. I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-09 14:03:31

 

2020-01-09 14:03:31

 

2019-2020

Ders Adı :

 Urartu Arkeolojisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-09 14:03:16

 

2020-01-09 14:03:16

 

2019-2020

Ders Adı :

 İran Arkeolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-09 14:03:00

 

2020-01-09 14:03:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tunç Çağı Anadolu Ark.

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-09 14:01:42

 

2020-01-09 14:01:42

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2018

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2013

  Yardımcı Doçent

  University Of Liverpool

  University Of Liverpool İn The School Of Histories, Languages And Cultures

  Archaeology

  Archaeology

 • 2011
  - 2016

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2016

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2009

  İstanbul Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu

  İngilizce Öğretmeni

  Sözleşmeli İngilizce Öğretmeni

 • 2009
  - 2011

  Farabi Koordinatörü

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2011

  Erasmus Koordinatörü

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2011

  Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Arkeoloji Bölümü

  Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 1 1. Ders Tunç Çağı.mp4
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 1 1. Ders Tunç Çağı.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 2 Tunç 2. Ders.mp4
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 2 2. Ders.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 3 3. Ders Troya.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 3 3. Ders Troya.mp4
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 4 Tunç Çağı.mp4
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 4 4. Ders Troya 2.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 5 5. Ders Bademağacı.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 6 6. Ders Beycesultan.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 7 7. Ders Demircihüyük Sarıket.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 8 8. Ders Karataş Semahöyük.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 10 10. Ders ETÇ.Orta Anadolu.pptx
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 11 11. Ders Küllüoba.pptx
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 12 12. Ders OTÇ. Orta Anadolu.pptx
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 13 13. Ders Orta Anadolu- 2.ppt
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 14 14. Ders Maden.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 1 1. Ders ETÇ. Orta Anadolu.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 2 2. Ders Karadeniz-Akdeniz-Güneydoğu.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 3 3. Ders Doğu Anadolu.ppt
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 4 4. Ders Ana Tanrıça-Maden Sanatı-Erken Saraylar.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 5 5. Ders ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI.ppt
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 6 6. Ders Doğu Anadolu Orta-Son Tunç Çağı-Kurgan.ppt
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 7 7. Ders Son Tunç Çağ Batı.ppt
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 8 8. Ders EDÇ.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 10 10. Ders Demir Çağı.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 11 11. Ders Lidya.ppt
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 12 12. Ders Lidya.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 13 13. Ders LİDYALILAR.pptx
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 14 14. Ders LİDYA TÜMÜLÜS.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 1 1. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 1 1. Ders Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri.mp4
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 2 Kazı 2. Ders.mp4
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 2 2. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 3 3. Ders.mp4
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 3 3. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 4 Arkeolojik Kazı.mp4
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 4 4. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 5 5. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 6 6. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 7 7. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 8 8. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 10 10. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 11 11. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 12 12. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 13 13. Ders.pptx
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 14 14. Ders.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 1 1. Ders Arkeolojide Bilimsel Kazı.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 2 2. Ders Kazı Sistemleri.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 3 3. Ders Kazı Yöntemleri.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 4 4. Ders.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 5 5. Ders.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 6 6. Ders.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 7 7. Ders Kayıt.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 8 8. Ders Kayıt Tekniği.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 10 10. Ders Belgeleme.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 11 11. Ders.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 12 12. Ders Kazı Çeşitleri.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 13 13. Ders Arkeolojik Kazıda Antropoloji.pptx
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 14 14. Ders Arkeometri.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK313 Frig Sanatı I 1 1. Ders Frig Sanatı I.mp4
ARK313 Frig Sanatı I 1 1. Ders Frig Krallığı.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 2 Frig 2. Ders.mp4
ARK313 Frig Sanatı I 2 2. Ders.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 3 3. Ders Frig Kaya Fasadları.mp4
ARK313 Frig Sanatı I 3 3. Ders Frig Kaya Fasadları.pptx
ARK313 Frig Sanatı I 4 4. Ders.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 4 Frig.mp4
ARK313 Frig Sanatı I 5 5. Ders.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 6 6. Ders.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 7 7. Ders Mimarlık ve Anıtlar.pptx
ARK313 Frig Sanatı I 8 8. Ders Mezar Mimarisi 1.pptx
ARK313 Frig Sanatı I 10 10. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 11 11. Ders TÜMÜLÜS GELENEĞİ.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 12 12. Ders Frig Toplumunun Yapısı.ppt
ARK313 Frig Sanatı I 13 13. Ders Frig Dini.pptx
ARK313 Frig Sanatı I 14 14. Ders Dil ve Yazı.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK314 Frig Sanatı II 1 1. Ders Frig Dini.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 2 2. Ders Dil ve Yazı.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 3 3. Ders Mezar Mimarisi.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 4 4. Ders TÜMÜLÜS.ppt
ARK314 Frig Sanatı II 5 5. Ders Frig Keramiği.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 6 6. Ders Friglerde Maden İşçiliği.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 7 7. Ders Friglerde Marangozluk.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 8 8. Ders Heykeltraşlık.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 10 10. Ders Frig Kale ve Kentleri.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 11 11. Ders Gordion.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 12 12. Ders PESSİNUS.ppt
ARK314 Frig Sanatı II 13 13. ŞARHÖYÜK -DORYLAION.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 14 14. Ders Nakoleia.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 15 15. Ders Hacı Tuğrul.pptx
ARK314 Frig Sanatı II 16 16. Ders Tatarlı-Samsun.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 1 1. Ders Urartu Arkeolojisi.mp4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 1 1. Ders Erken Demir Çağ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 2 Urartu 2. Ders.mp4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 2 2. Ders Erken Demir Çağ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 3 Urartu.mp4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 3 3. Ders Erken Demir Çağ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 4 4. Ders ARAMU-I. SARDURİ.pptx
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 4 Urartu 4.mp4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 5 5. Ders İŞPUİNİ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 6 6. Ders MENUA.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 7 7. Ders I. ARGİŞTİ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 8 8. Ders II. SARDURİ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 10 10. Ders I. RUSA.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 11 11. Ders II. ARGİŞTİ.ppt
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 12 12. Ders .pptx
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 13 13. Ders.pptx
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 14 14. Ders Kaleler ve Kentler.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 1 1. Ders Tuşpa.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 2 2. Ders Ayanis Kalesi.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 3 3. Ders Çavuştepe (Sardurihinili).pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 4 4. Ders Din.ppt
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 5 5. Ders Tapınaklar.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 6 6. Ders Mezarlar ve Ölü Gömme Gelenekleri2.ppt
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 7 7. Ders Seramik.ppt
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 8 8. Ders URARTU HEYKELLERİ.ppt
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 10 10. Ders Yazı.ppt
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 11 11. Ders Maden Sanatı.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 12 12. Ders Urartu Takıları.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 13 13. Ders Kemerler-Bilezikler-İğneler.pptx
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 14 14. Ders Fibula-Adak Levhaları-Boncuk.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders 6.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 2 2. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 2 2. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 3. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 3. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 4 4. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 4 4. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 5 5. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 5 5. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 6 6. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 6 6. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 7 7. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 7 7. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 8 8. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 8 8. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 9 9. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 9 9. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 10 10. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 10 10. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 11 11. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 11 11. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 12 12. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 12 12. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 13 13. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 13 13. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 14 14. Ders.ppt
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK610 Urartu Arkeolojisi 1 1. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 1 1. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 1 1. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 1 1. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 2 2. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 2 2. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 3. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 3. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 4 4. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 4 4. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 5 5. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 5 5. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 6 6. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 6 6. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 7 7. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 7 7. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 8 8. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 8 8. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 9 9. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 9 9. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 10 10. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 10 10. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 11 11. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 11 11. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 12 12. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 12 12. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 13 13. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 13 13. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 14 14. Ders.ppt
ARK610 Urartu Arkeolojisi 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 1 1. Ders 1.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 1 1. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 1 1. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 1 1. Ders 1.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 2 2. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 2 2. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 3. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 3. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 4 4. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 4 4. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 5 5. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 5 5. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 6 6. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 6 6. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 7 7. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 7 7. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 8 8. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 8 8. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 9 9. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 9 9. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 10 10. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 10 10. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 11 11. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 11 11. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 12 12. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 12 12. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 13 13. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 13 13. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 14 14. Ders.ppt
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK625 Urartu Sanatı 1 1. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 1 1. Ders 2.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 1 1. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 1 1. Ders 2.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 2 2. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 2 2. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 3 3. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 3 3. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 4 4. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 4 4. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 5 5. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 5 5. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 6 6. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 6 6. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 7 7. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 7 7. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 8 8. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 8 8. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 9 9. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 9 9. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 10 10. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 10 10. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 11 11. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 11 11. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 12 12. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 12 12. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 13 13. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 13 13. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 14 14. Ders.ppt
ARK625 Urartu Sanatı 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 1 1. Ders 3.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 1 1. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 1 1. Ders 3.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 1 1. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 2 2. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 2 2. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 3. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 3. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 4 4. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 4 4. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 5 5. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 5 5. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 6 6. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 6 6. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 7 7. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 7 7. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 8 8. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 8 8. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 9 9. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 9 9. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 10 10. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 10 10. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 11 11. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 11 11. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 12 12. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 12 12. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 13 13. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 13 13. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 14 14. Ders.ppt
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders 4.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders 4.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 1 1. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 2 2. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 2 2. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 3. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 3. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 4 4. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 4 4. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 5 5. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 5 5. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 6 6. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 6 6. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 7 7. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 7 7. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 8 8. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 8 8. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 9 9. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 9 9. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 10 10. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 10 10. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 11 11. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 11 11. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 12 12. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 12 12. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 13 13. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 13 13. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 14 14. Ders.ppt
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 14 14. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK443 İran Arkeolojisi 1 1. Ders Coğrafya.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 1 1. Ders İran Arkeolojisi.mp4
ARK443 İran Arkeolojisi 2 İran 2. Ders.mp4
ARK443 İran Arkeolojisi 2 2. Ders İran'ın eski kültürleri.ppt
ARK443 İran Arkeolojisi 3 3. Ders İran'ın eski kültürleri.ppt
ARK443 İran Arkeolojisi 3 3. Ders İran'ın eski kültürleri.mp4
ARK443 İran Arkeolojisi 4 4. Ders Erken Dönemler.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 4 İran.mp4
ARK443 İran Arkeolojisi 5 5. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 6 6. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 7 7. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 9 9. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 10 10. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 11 11. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 12 12. Ders.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 13 13. Ders Kassit.pptx
ARK443 İran Arkeolojisi 14 14. Ders Elam.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 1 1. Ders İran Demir Çağı.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 2 2. Ders Medler.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 3 3. Ders Persler.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 4 4. Ders Persepolis.ppt
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 5 5. Ders Anadolu Pers Sanatı.ppt
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 6 6. Ders Anadolu'da Perslerin İzinde.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 7 7. Ders PERS DÖNEMİ'NDE ANADOLU'DA PARA VE TİCARET.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 9 9. Ders Anadoluda Pers Etkili Prestij Nesneleri (Insignia).ppt
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 10 10. Ders PERS ANADOLUSUN'DA TANRILAR VE HALKLAR.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 11 11. Ders Mühür.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 12 12. Ders Apadana.pptx
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 13 13. Ders Karya.ppt
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 14 14. Ders Lykia.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 1 1. Ders.ppt
ARK703 Anadolu Maden Sanatı 1 1. Ders.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK704 Urartu Maden Sanatı 1 1. Ders 2.ppt
ARK704 Urartu Maden Sanatı 1 1. Ders 2.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 1 1. Ders 3.ppt
ARK705 Mezopotamya Tarihi ve Sanatı 1 1. Ders 3.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 1 1. Ders 3.ppt
ARK706 Yeni Assur Arkeolojisi 1 1. Ders 4.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr