İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: demirsoy@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Meyve Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2011 - 2014
Doçent Ziraat Fakültesi, 2005 - 2011
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1999 - 2005
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1989 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Türkiye Ilıman İklim Meyve Üretimi Ve Dış Ticareti Yardımcı Ders Kitabı

1994

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 I. Bölüm (1. Giriş, 2. Kirazı Tanıyalım, 3. Kirazın Sağlık Açısından Önemi Ve Besin İçeriği, 4. Sık Dikim Kiraz Bahçelerinde Büyüme Ve Verimliliği Etkileyen Faktörler)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Vı. Bölüm (17. Örtüaltı Kiraz Yetiştiriciliği)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Iı. Bölüm (5. Kiraz Çeşitleri)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Assessment Of Tımıng Of Flower Bud Dıfferentıatıon And Development Stages Of Blackberry (Rubus Spp.) Cultıvars In Northern Turkey

Yazar Adı :

 Kocaman Beril, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

Özgün Makale

 

2020, 12

Makale Adı :

 The Applicability Of New Training Systems For Sweet Cherry İn Turkey

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Lang Gregory, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Performances Of Some Organic Waste İn Organic Strawberry Cultivation

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Waste And Biomass Valorization

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Protected Strawberry Cultivation And Status İn Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Kandemir Ayşenur, Doğan Derviş Emre

Dergi Adı :

 Bahçe

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Yield And Quality Characteristics Of Some Strawberry Varieties

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Determination Of Food Preference Of Tetranychus Urticae Koch (Acari:tetranychidae) İn Different Strawberry Varieties.

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Toksöz Şeyma, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture Innovations And Research

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Mısır Derya, Adak Nafiye

Dergi Adı :

 Anadolu

Derleme Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Ülkemizde Islah Edilen Bazı Yeni Çilekçeşitlerinin Verim, Kalite Ve Bitki Büyümeözellikleri

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Gisela 5 Gisela 6 Ve Sl 64 Anaçlarının In Vitro Koşullarda Farklı Besinortamlarında Çoğaltılması

Yazar Adı :

 Aydın Erol, Varol İsmail, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Er Ercan

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Sık Dikim Kiraz Yetiştiriciliğinde Bahçe Yönetiminin Önemi

Yazar Adı :

 Köse Dilek, Macit İdris, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Seçilmiş Bazı Armut Genotiplerinin Samsun Ekolojisindeki Fenolojiközelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirel Gizem

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 The Effects Of Different Organic Wastes On Mineral Element Content İn Organic Strawberry Cultivation

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Compost Science & Utilization

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Kirazlarda Yeni Bir Terbiye Sistemi Ufo

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Köse Dilek, Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Kirazlarda Terbiye Sistemleri

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Macit İdris, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Anadolu

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Quality Characteristics And İndividual Phenolic Compounds Of European Pearcultivars

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Öztürk Sema

Dergi Adı :

 African Journal Of Traditional Complementary And Alternative Medicines

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Phenolic Compounds And Chemical Characteristics Of Pears Pyrus Communis L

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Asan Adem, Gül Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Food Properties

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Investigation Of The Effect Of Different Shading Treatments On Growth Sweet Charlie Strawberry Variety With Quantitave Analyses

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 The Effect Of Shadıng On Net Assımılatıon Rate And Relatıve Growth Rate In Strawberry

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 Two New Sweet Chestnut Cultivars From The Anatolian Region Unal And Erfelek

Yazar Adı :

 U Serdar, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 J Amer Pom Soc

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Kirazlarda Eşeysel Uyuşmazlık

Yazar Adı :

 Beyhan Neriman, Erdem Sinem Öztürk, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Characterization Of Cherry Genotypes From North Anatolia Basımda

Yazar Adı :

 D Köse, L Demirsoy, H Demirsoy, İ Macit

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Promising Pear Genotypes From North Anatolia Turkey Preliminary Observations

Yazar Adı :

 A Öztürk, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Journal Of The American Pomological Society

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Different Growing Conditions Affect Nutrient Elements Content Fruit Quality Yield And Growth İn Strawberry

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Balcı Gülden

Dergi Adı :

 Pak J Bot

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Çileklerde Fragaria Çiçeklenme İle Fotoperiyot Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Demirsoy L, A Öztürk, S Serçe

Dergi Adı :

 Anadolu J Agr Sci

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 High Tunnel Sweet Cherry Studies Innovative Integration Of Precision Canopies Precocious Rootstocks And Environmental Physiology

Yazar Adı :

 Ga Lang, T Valentino, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2011, 8

Makale Adı :

 High Tunnel Management For Early Ripening Of Sweet Cherries Bringing Hawaii To Michigan

Yazar Adı :

 Ga Lang, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Hortscıence

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 A Morphological And Phenological Comparison Of Chestnut Castanea Cultivars Serdar And Marigoule

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Australian Journal Of Crop Science

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Morphological And Phenological Characteritics Of Ersinop And Eryayla Chestnut Cultivars Ae J Agri Envir Sci

Yazar Adı :

 U Serdar, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Ae J Agrı Envır Scı

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Molecular Characterization Of Sweet Cherry Genetic Resources İn Giresun Turkey

Yazar Adı :

 Demir Taki, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Kaçar Yıldız, Yılmaz M, Macit İdris

Dergi Adı :

 Fruits

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Some Phenologıcal Propertıes Of Chestnut Genotypes In The Black Sea Regıon Turkey

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Beyhan Neriman, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2010, 6

Makale Adı :

 Seasonal Variation Of Npk And Ca Content Of Leaf Crown And Root Of Sweet Charlie Strawberry Under Different Irradiation

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Kocaman Beril, Balcı Gülden, Kızılkaya Rıdvan

Dergi Adı :

 Zemdirbyste-Agriculture

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Seed Treatment With Ga3 Or Stratification Enhances Emergence Of Some Strawberry Tree Genotypes

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Çelikel Güley, Macit İdris, Kocaman Beril

Dergi Adı :

 Horticultural Science

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Determination Of Superior Chesnut Genotypes İn The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 U Serdar, L Demirsoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2009, 3

Makale Adı :

 Characteristics Of The Fruit Skin Epidermis Of Some Sweet Cherry Cultivars

Yazar Adı :

 L Demirsoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 8

Makale Adı :

 Identification Of Some Sweet Cherry Cultivars Grown İn Amasya By Rapd Markers

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demir Taki, Demirsoy Hüsnü, Kaçar Yıldız, Okumuş Ahmet

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 8

Makale Adı :

 The Strawberry Tree Arbutus Unedo L Selection İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelikel Gülay, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Traditional Cherry Growing İn Amasya İn Turkey A Brief Overview

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Hort.

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Effects Of Different Periods Of Shading On Growth And Yield İn Sweet Charlie

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Uzun Sezgin, Öztürk Ahmet

Dergi Adı :

 Europ. J.hort.sci

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Bodur Kirazlarda Göz Yönetimi

Yazar Adı :

 Lang Ga, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Gisela Anaçları Üzerindeki Kirazların Bakımı Hasad Dergisi 23 266 50 64

Yazar Adı :

 Lang Ga, Robinson T, Anderson R, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Effects Of Dried On Some Properties Of Strawberry Tree Fruits

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy, G Çelikel, T Koyuncu

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Prediction Model For Estimating Peach Fruit Weight And Volume On The Basis Of Fruit Linear Measurements During Growth

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Journal Of Fruit And Ornamental Plant Research

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Kiraz Bahçelerinde Meydana Gelebilecek Kış Zararları Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 L Demirsoy, H Demirsoy, Ga Lang

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Gölgelemenin Camarosa Çilek Çeşidinde Büyümeye Etkisinin Kantitatif Analizlerle İncelenmesi

Yazar Adı :

 A Öztürk, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Omu, Ziraat Fak.dergis

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Doğada Bir Hazine Kocayemiş

Yazar Adı :

 L Demirsoy, G Çelikel

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Improved Model For The Non Destructive Estimation Of Strawberry Leaf Area

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet

Dergi Adı :

 Fruıts

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Characteristics Of Some Local Sweet Cherry Cultivars From Homeland

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 J. Agron

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Non Destructive Leaf Area Estimation İn Peach

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Uzun Sezgin, Kocaman Beril

Dergi Adı :

 Europ. J.hort.sci

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 The Epidermal Characteristics Of Fruit Skin Of Some Sweet Cherry Cultivars İn Relation To Fruit Cracking

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Pak.j.bot

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim Ve Büyüme Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 A Öztürk, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 A Study On Relationships Among Some Fruit Characteristics İn Cherries

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Fruıts

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Leaf Area Estimation Model For Some Local Cherry Genotypes İn Turkey

Yazar Adı :

 L Demirsoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Pak. Biol. Sci

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 A Validated Leaf Area Prediction Model For Some Cherry Cultivars İn Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Pak.j.bot

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Characteristics Of Some Local And Standard Sweet Cherry Cultivars Grown İn Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 J. Amer. Pom. Soc

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Kirazlarda Meyve Çatlamasını Etkileyen Kültürel İşlemler

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Omü., Ziraat Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Kirazlarda Meyve Çatlamasını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Omü., Ziraat Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Meyve Çatlamasına Hassasiyet Bakımından Bazı Kiraz Çeşitlerinin Kütikülar Ve Epidermal Özellikleri Üzerine Kimyasal Uygulamalarının Etkileri

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Bilgener Ş

Dergi Adı :

 Turk J.agric.for

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 The Effects Of Preharvest Calcium Hydroxide Applications On Cracking İn 0900Ziraat Lambwert And Van Sweet Cherries

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Bilgener Şükriye

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


1998, 7

Makale Adı :

 The Effects Of Preharvest Chemicals Applications On Cracking And Fruit Quality İn 0900 Ziraat Lambert And Van Sweet Cherry Varieties

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Bilgener Şükriye

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


1998, 7

Makale Adı :

 The Pomological Characteristics Of Local Sweet Cherry Cultivars Grown İn Amasya Turkey

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Samsun İli Kürtün Vadisi Meyvecilik Potansiyeli Ve Sorunlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, L Karaduva Demirsoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Çarşamba Ovası Fidancılık Potansiyeli Ve Sorunlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, H Demirsoy, L Karaduva Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Çileklerde Yaz Dikim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Bilgener Şükriye

Dergi Adı :

 O.m.ü, Ziraat Fak Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Çileklere Uygulanan Değişik Gübre Kombinasyonlarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, L Karaduva Demirsoy, Ee Kara, A Korkmaz

Dergi Adı :

 Omü., Ziraat Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Modern Çilek Yetiştiriciliğinin Karadeniz Bölgesi İçin Önemi

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, L Karaduva Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü., Ziraat Fak. Dergis

Özgün Makale

 

1991

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Yeni Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mısır Derya, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 5. Üzümsü Meyveler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Promising Sweet Cherry Genotypes as Cherry Rootstocks fromNorth Anatolia Preliminary Results

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Aydın Erol, Soysal Dilek, Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XI International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 Evaluation of relationships between pear genotypes using SSR markers

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Third Balkan Symposiumon Fruit Growing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Yazar Adı :

 Aşkın Mehmet Atilla, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Koyuncu Mehmet Ali, Yıldırım Fatma, Hallaç Türk Filiz, Dilmaçünal Tuba

Etkinlik Adı :

 Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 04

Bildiri Adı :

 The effects of flower removal on summer and fall fruit production of ’xxAlbion’xx and ’xxSweet Ann’xx strawberries

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Lizalo Adis, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XXX International Horticultural Congress IHC2018: III International Berry Fruit Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Preliminary results of the evaluation of some sweet cherry genotypes from Turkey for breeding of new dwarf rootstocks

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Aydın Erol, Soysal Dilek, Macit İdris, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetişen Üzümsü Meyvelerin Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz B, Çelik Hüseyin, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 05

Bildiri Adı :

 Harvest season and some fruit quality characteristics of strawberry under protected and open field conditions

Yazar Adı :

 Kandemir Ayşenur, Mısır Derya, Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XXX International Horticultural Congress IHC2018: III International Berry Fruit Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Günümüzde Bazı Ilıman İklim Meyve Türleri İçin Kullanılan Anaçlar

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2000, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Kimyasal Uygulamalarının Türkoğlu Kirazında Meyve Çatlaması ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 09

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Önemi ve Geleceği

Yazar Adı :

 Kaplan N, Onur C, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsunun Ayvacık İlçesinde Adaptasyonlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Strawberry culture in Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Serçe Sedat

Etkinlik Adı :

 Third Balkan Symposiumon Fruit Growing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Üzümsü Meyvelerin Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Çelik Hüseyin, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 06

Bildiri Adı :

 The new cherry genotypes from origin of cherry

Yazar Adı :

 H Demirsoy, İ Macit, L Demirsoy, D Köse

Etkinlik Adı :

 THE SECOND BALKAN SYMPOSIUM ON FRUIT GROWING Pitesti Romania

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Determining of the Cherry Resources in Origin of Cherry

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Demir Taki, Macit İ, Kurt Haydar

Etkinlik Adı :

 1st International Non-wood Forest Product, symposium,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 11

Bildiri Adı :

 Saklı cennet Camili’xxde yetiştirilen armut çeşiteri

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet, Serdar Ümit, Duman Emine

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 09

Bildiri Adı :

 Identification of the genetic relationship between promising local cultivars and some sweet cherries

Yazar Adı :

 Öztürk Erdem Sinem, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 THE LEAF AREA ESTIMATION MODELS DEVELOPED BY ONDOKUZ MAYISUNIVERSITY, DEPARTMENT OF HORTICULTURE

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet, Çelik Hüseyin, Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 NEW LEAF AREA ESTIMATION MODEL IN PEAR

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Meyve Üretiminin Geliştirilme Yöntem ve Hedefleri

Yazar Adı :

 Köksal İlhami, Okay Fatma Yeşim, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Özüpek Nt, Güneş Mehmet

Etkinlik Adı :

 Ziraat Mühendisliği IIV. Teknik kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Karadeniz BölgesindeYetişen Bazı Üzümsü Meyvelerin Özellikleri.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz B, Çelik Hüseyin, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 01

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Bazı Ilıman İklim Meyve Türlerinin Yaygınlaştırılmasında Yeni Teknikler

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Demirsoy Leyla, Uslu S, Yazgan İ, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 01

Bildiri Adı :

 Samsun da Yapılan Böğürtlen Çeşit Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye, Öztürk Ahmet, Kocaman Beril, Çelikel Gülay, Balcı Gülden

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 10

Bildiri Adı :

 Samsun da Yapılan Ahududu Çeşit Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye, Kocaman Beril, Öztürk Ahmet, Balcı Gülden, Çelikel Gülay

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 11

Bildiri Adı :

 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyvelerin Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İli Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Demirsoy Leyla, Ceyhan Vedat, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Kuşburnu Simpozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 09

Bildiri Adı :

 Samsun da 1994 Yılı Olağandışı İklim Koşullarının Şeftalilerin Fenolojik Gelişmeleri Meyve Kalitesi ve Dökümler Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Bilgener Ş, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 09

Bildiri Adı :

 The applicability of the new training systems for cherries in Turkey

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Lang Greg A, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 VIII Internationa cherry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesindeki Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Frenküzümü Çeşitlerinin Samsun Koşullarına Adaptasyonu

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Balcı Gülden, Kocaman Beril, Bilgener Şükriye

Etkinlik Adı :

 III. UlusalÜzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Böğürtlenin Çiçek Yapısı ve Döllenme Biyolojisi

Yazar Adı :

 Kocaman Beril, Demirsoy Leyla, Beyhan Neriman

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Atıkların Vejetatif Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 Amasya Elmalarında Elle ve Kimyasallarla Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül, Yalova, s. 171-178.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1997, 09

Bildiri Adı :

 Sweet cherry growing in Turkey - a biref overview

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Akçay Mehmet Emin, Baş Mehmet, Demirtaş İsmail, Sarısu Cumhur, Yavuz Taner, Küden Ali

Etkinlik Adı :

 Vıı International Cherry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Characterization of cherry genotypes from North Anatolia

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris

Etkinlik Adı :

 8. Uluslararası Kiraz Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Demirsoy L Demirsoy H Bilgener Öztürk A Ersoy B Çelikel G Balcı G 2006 SamsundaYapılan Böğürtlen Çeşit Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye, Öztürk Ahmet, Çelikel Gülay, Kocaman Beril, Balcı Gülden

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yeni Çilek Çeşitlerinin Samsun da performanslarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mısır Derya, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sweet Cherry Growing in Turkey A Brief overview

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Akçay Mehmet Emin, Baş Mehmet, Demirtaş İsmail, Sarısu Cumhur, Yavuz Taner, Küden Ali

Etkinlik Adı :

 7. Uluslarası Kiraz Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Çileklerde Yaprak Alan Tahmini Üzerine Bir Formül

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Drying kinetics of two types strawberry tree fruits Arbutus unedo L in a parallel air flow type dryer International Food and Health Innovation Conference

Yazar Adı :

 T Koyuncu, F Lüle, L Demirsoy, H Demirsoy

Etkinlik Adı :

 International Food and Health Innovation Conference, Malmö, Sweden

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effect on yield and quality different agricultural organic waste in organic strawberry growing

Yazar Adı :

 G Balcı, H Demirsoy, L Demirsoy

Etkinlik Adı :

 Second Symposium on Horticulture in Europe, Angers, France

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Göz Yönetimi ile Terbiye Edilen Kirazlarda Büyüme Verim ve Kalite Üzerine Araştırmalar

Proje Konusu :

 Değişik anaçlar üzerindeki kirazlarda göz yönetiminin etkisi ortaya konmuştur

23.03.2015

 

23.06.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Yeni Çilek Çeşitlerinin Samsun da Açıkta Ve Plastik Serada Performanslarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Samsun da örtüaltında değişik çilek çeşitlerinin performansları değerlendirilmiştir

01.08.2014

 

01.04.2016

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Amasya Elmalarında Değişik Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinde Derim Öncesi Çeşitli Kimyasal Uygulamalarının Meyve Çatlaması ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Ekolojik koşullarında Çileklerde Yaz Dikim Zamanının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Frenk Üzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi TAP

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Sinop İli ve Samsun un Yakakent İlçesinde Kocayemiş Seleksiyonu

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Büyüme Üzerine Etkileri

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin RAPD Analizi ile Belirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kirazın Anavatanı Giresun da Kiraz Gen Kaynaklarının Tespiti TOVAG 104O113 2005

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sinop İlindeki Yerel Armut Genotiplerinin Morfolojik Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ümitvar Bazı Armut Genotiplerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya Ve Giresun dan Toplanan Kiraz Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Kiraz Genotiplerinin Özelliklerinin Belirlenmesi TOGTAG 2601 2004

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi için Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili TOVAG 106O076 2009

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz vişne ve Mahlep Genotiplerinin invitro koşullarda çoğlatılması

Proje Konusu :

 Karadeniz Bölgesinde Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz vişne ve Mahlep Genotiplerinin invitro koşullarda çoğlatılması

01.03.2013

 

01.03.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Türkiye’de Kirazlarda Yeni Terbiye Sistemlerinin Uygulanabilirliği

Proje Konusu :

 Kirazlarda yabancı danışman ile yeni terbiye sistemlerinin uygulanmasını içermektedir.

01.10.2013

 

01.10.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Bahçe

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Yayınevi :

 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araşt. Enst.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

22.12.2019

 

25.12.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Bahçe

Uluslararası

 

Dergi

 

Bahçe

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRİCOLa

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural And Food Chemistry

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural And Food Chemistry

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Değişik gölgeleme uygulamalarının çilek çeşidinde büyüme, verim ve meyve kalitesine etkileri

Yazar :

 Ahmet ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Sinop ili ve Samsun'un Yakakent ilçesinde kocayemiş (Arbutus unedo L.-Ericaceae) seleksiyonu

Yazar :

 Gülay ÇELİKEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Sinop ilindeki armut genotiplerinin morfolojik, pomolojik ve moleküler karakterizasyonu

Yazar :

 Ahmet ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Samsun ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı önemli böğürtlen çeşitlerinin morfolojik ayrım zamanı ve çiçek gelişim safhalarının belirlenmesi

Yazar :

 Beril ERSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Amasya ve Giresun'dan toplanan kiraz genotiplerinin karakterizasyonu

Yazar :

 Dilek KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu

Yazar :

 Derya MISIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Bazı çilek çeşitlerinin örtüaltında performanslarının belirlenmesi

Yazar :

 Ayşenur KANDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Bah 408 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 10:25:20

 

2014-02-04 10:25:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bbb 202 Bahçe Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:24:43

 

2014-02-04 10:24:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 406 Üzümsü Meyveler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-04 10:24:18

 

2014-02-04 10:24:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:23:51

 

2014-02-04 10:23:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 641Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:22:37

 

2014-02-04 10:22:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:21:35

 

2014-02-04 10:21:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 702 Bah.tar. Büyümeyi Düzen. Mad. Kul.

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:15:39

 

2014-02-04 10:15:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 642 Üzümsü Meyve Islahı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:20:34

 

2014-02-04 10:14:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 641 Üzümsü Meyvelerde Yeni Gelişmeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:15:04

 

2014-02-04 10:13:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 201 Genel Meyvecilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:13:53

 

2014-02-04 10:12:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 434 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 10:11:01

 

2014-02-04 10:11:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 432 Üzümsü Meyveler

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-04 10:10:27

 

2014-02-04 10:10:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 642 Üzümsü Meyveler Islahı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:09:34

 

2014-02-04 10:09:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 641 Üzümsü Meyvelerde Yeni Gel.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:09:01

 

2014-02-04 10:09:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 433 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-04 10:08:18

 

2014-02-04 10:08:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 637 Org. Üzümsü Meyve Yet.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 10:07:24

 

2014-02-04 10:07:24

 

2011-2012

2019
 • 2011
  - 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 1989
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 1 9 October, 2020 - Loom Recording.mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 1 1. GİRİŞ.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 1 1.1. METABOLİZMA FİZ- su alımı-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 2 2.METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ- mineral alınımı.pdf
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 2 15 October, 2020 - Loom Recording (2).mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 3 gqf-fkvw-bug (2020-10-19 at 08_00 GMT-7).mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 3 3. METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ-fotosentez-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 4 4. METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ-solunum-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 4 pcw-ozha-zvo (2020-10-25 at 22_38 GMT-7).mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 5 ykp-snjg-rpc (2020-11-19 at 04_05 GMT-8).mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 5 5. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Büyüme ve Gelişme-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 6 6. hafta.mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 6 6. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Büyüme ve Gelişme-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 7 yoz-qtnu-nph (2020-11-19 at 03_14 GMT-8).mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 7 7. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Etkili İçsel Faktörler-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 8 8. hafta.mp4
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 8 8. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Etkili İçsel Faktörler-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 10 10. BAHÇE BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK OLAYLARI DİNLENME-dönüştürüldü.pdf.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 11 11. BAHÇE BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK OLAYLARI Apikal Dominansi-Kısa dönüştürüldü.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 12 12. PERİYODİSİTE.pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 13 13. STRES FİZYOLOJİSİ (Kuraklık Stresi).pptx
BBB307 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 14 14. STRES FİZYOLOJİSİ (Düşük Sıcaklık Stresi).pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 1 Hafta 1.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 2 Hafta 2.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 3 Hafta 3.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 4 Hafta 4.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 5 Hafta 5.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 6 6.3 Hasat ve Muhafaza.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 6 Hafta 6.1.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 6 6.2 Hastalık ve Zararlılar.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 7 Hafta 7.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 7 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/Belgeler/bahce/sayilar/Bahce.48-1ozel(2019).pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 8 Hafta 8.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/337755
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 10 Hafta 10.pdf
BBB406 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Üzümsü Meyveler 12 Hafta 12.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 1 Hafta 1.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 2 Hafta 2.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 3 Hafta 3.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 4 Hafta 4.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 5 Hafta 5.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 6 Hafta 6.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 7 Hafta 7.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 8 Hafta 8.pdf
BAH649 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyve Ağaçları Fizyolojisi 10 Hafta 10.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 1 Türkiye’de Çilek Üretim ve Dış Ticaretinde Gelişmeler.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 1 Strawberry culture in Turkey.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 2 ÇİLEKLERDE (Fragaria) ÇİÇEKLENME İLE FOTOPERİYOT ARASINDAKİ İLİŞKİLER.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 ÖRTÜALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 4 TÜPLÜ TAZE FİDE TEKNOLOJİSİNDEKİ.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 4 Çilekte Tüplü Fide Kullanımı.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 5 Geçmişten Günümüze Çilek Islahı.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 6 Investigation of some blackberry cultivars in terms of phenological, yield and fruit characteristics[#618727]-839962.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 6 10.25308-aduziraat.516592-759153.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 6 TABAD-Issue1-f0d9035c5e75470f8189b28c1a7fe862.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 7 [23279834 - HortScience] Primocane-fruiting Blackberries_ Potential for Extending Harvest Season and Production Regions (1).pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 8 [23279834 - HortScience] Primocane-fruiting Blackberry Breeding.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 10 E2.Ahududu (1).pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 10 BAZI KIRMIZI AHUDUDU (Rubus idaeus L.) __E____TLER__N__N __ORUM EKOLOJ__K KO__ULLARINA ADAPTASYONU[#561304]-839164.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 10 Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum).pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 10 10.18016-ksutarimdoga.vi.532643-748199.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 11 APS_Apr18.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 12 [23279834 - HortScience] Primocane-fruiting Raspberry Production.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 13 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDANT KAPASİTESİ.pdf
BAH641 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 14 Bahce.48-1ozel(2019).pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 1 1.HORMONLARIN TANIMI.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 2 2.OKSİNLER-1.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 3 3.OKSİNLER-2.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 5 4.GİBERELLİNLER.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 6 5.SİTOKİNİNLER.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 7 6.ABSİSİK ASİT.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 8 7.ETİLEN.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 9 8.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-1.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 11 10.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-2.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 12 11.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-3.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 13 12.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-4.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 14 13.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-5.pdf
BAH702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 15 14.Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı-6.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr