Öğretim Görevlisi Didem DELİCEİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: didem.delice@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe
Anahtar Kelimeler Ahlak Felsefesi
Tarih Felsefesi
Modern Felsefe
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi (Dr) Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 -
Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 - 2004
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Afşar Timuçin E Armağan Kitabı

Bölüm Adı :

 Hegel'in Köle-Efendi Diyalektiği Bağlamında Bilincin Gelişim Süreci

Yazar Adı :

 Delice Didem

Editör Adı :

 Çetin Veysal, Zehra Gül Erdoğan

2010

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Heidegger'in Tekniğin Kökenine İlişkin Soruşturması

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Flsf

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Derrida Nın Ötekinin İcadı Na İlişkin İcadı

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Felsefe Logos

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Annales Okulu Ve Rıcoeur Un Anlatı Bağlamında Annales Okulu Eleştırısı

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Hıstory Studıes: Internatıonal Journal Of Hıstory

Özgün Makale

 


2011, 7

Makale Adı :

 Ahlak Kavramı Ve Eylemin Etik Olanaklılığı

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Dil Ve Yaratıcılık

Özgün Makale

 

2009, 5

Makale Adı :

 Kültür Endüstrisinin Üretim Nesnsesi Olarak Sanat

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Felsefe Yazın

Özgün Makale

 

2007, 7

Makale Adı :

 Benjamin İn Eleştirel Düşüncesinin Edebi Kaynakları

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Felsefe Yazın

Özgün Makale

 

2006, 5

Makale Adı :

 Kant In Sürekli Barış İdesi Ve Savaş Ahlakı

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Felsefe Yazın

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Estetik Bir Yargı Olarak Güzel

Yazar Adı :

 Delice Didem

Dergi Adı :

 Araştırma

Özgün Makale

 

2004, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 NUTKU NUN İNSAN FELSEFESİNDE ÖZ SORUNU

Yazar Adı :

 Delice Didem

Etkinlik Adı :

 Türkiye'de Felsefi Antropoloji Çalışmaları Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ETİK BİR PROBLEM OLARAK GELENEKSEL AHLAKIN KADINA ŞİDDETİ

Yazar Adı :

 Delice Didem

Etkinlik Adı :

 T.C. Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu 2-3-4 Mayıs 2014

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 KADINI ÖZGÜRLEŞTİRİCİ ETİK VAROLUŞ ARAYIŞI

Yazar Adı :

 Delice Didem

Etkinlik Adı :

 KADAUM I. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 35 Yıla Armağan

Yayınevi :

 Samsun Sanat Merkezi

Ulusal

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2012

 

2012

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Aydınlanma Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-08 15:27:26

 

2015-02-08 15:26:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Felsefeye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2014-02-28 20:17:39

 

2014-02-28 20:17:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rousseau Ve Aydınlanma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:16:51

 

2014-02-28 20:16:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özgürlük Problemi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:15:52

 

2014-02-28 20:15:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Etik Kuramlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 20:15:16

 

2014-02-28 20:15:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Varoluşçuluk

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:14:59

 

2014-02-28 20:14:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Felsefeye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 20:14:15

 

2014-02-28 20:14:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Felsefeye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-28 20:13:17

 

2014-02-28 20:12:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Özgürlük Problemi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:11:27

 

2014-02-28 20:11:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özgürlük Problemi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:11:27

 

2014-02-28 20:11:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rousseau Ve Aydınlanma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:09:19

 

2014-02-28 20:09:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 19.yy’Da Felsefe -Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 20:08:05

 

2014-02-28 20:08:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 19.yy’Da Felsefe -Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 20:08:05

 

2014-02-28 20:08:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 19.yy’Da Felsefe -I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 20:07:34

 

2014-02-28 20:07:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mitoloji Ve Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:06:33

 

2014-02-28 20:06:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Aristoteles

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 20:07:26

 

2014-02-28 20:06:09

 

2013-2014

2019
 • 2012

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Felsefe Bölümü

  Felsefe Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Sakarya Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Felsefe Tarihi (Yl) (Tezli)

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 1 1- Aydınlanma Düşüncesi.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 2 2- İngiliz Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar J. Locke, D. Hume.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 3 3- Fransız Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar P. Bayle, Montesquieu.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 4 4- Voltaire, Ansiklopedistler -Diderot, D'Alembert.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 5 5- Materyalist Düşünceler -La Mettrie, Helvetius, Holbach.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 6 6- J.J.Rousseau ve Aydınlanma Düşüncesi.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 7 7- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 8 8- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 9 9- Vize.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 10 10- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 11 11- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 12 12- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 13 13- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 14 14- Alman Aydınlanması -Kant.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 1 1- 19. Yüzyıl’da Düşünsel Hareketlerin Genel Niteliği.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 2 2- Alman İdealizmi ve Romantizm.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 3 3- Kant ve Alman İdealizmi.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 4 4- Fichte.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 5 5- Fichte.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 6 6- Fichte.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 7 7- Schelling.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 8 8- Schelling.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 9 9- Vize.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 10 10- Hegel.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 11 11- Hegel.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 12 12- Hegel.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 13 13- Schopenhauer.pdf
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 14 14- Schopenhauer.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 1 1. 19. Yüzyıl’ın İkinci Yarısındaki Toplumsal ve Politik Ortam; Bilimsel ve Sanatsal Gelişmeler.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 2 2. L. Feuerbach.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 3 3. L. Feuerbach.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 4 4. K. Marx.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 5 5. K. Marx.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 6 6. Anarşizm (P.J. Proudhon).pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 7 7. Anarşizm (M.A. Bakunin).pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 8 8- S. Kierkegaard.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 9 9. Arasınav.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 10 10- S. Kierkegaard.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 11 11. S. Kierkegaard.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 12 12. F.W. Nietzsche.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 13 13. F.W. Nietzsche.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 14 14. F.W. Nietzsche.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 14 14. P. Roney -Nietzsche ve ‘Tanrının Ölümü’ Üzerine.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 14 14. Richard Wisser -Üstinsan Görünürde mi.pdf
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 14 14. Uluğ Nutku -Nietzsche'de Nihilizm Problemi.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL434 Feminist Kuramlar 1 1. Feminizm Bir Felsefe mi Bir Hareket mi.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 2 2. Feminist Felsefe Kavramlar, Problemler.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 3 3. Feminist Akımlar (Liberal Feminizm).pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 4 4. Feminist Akımlar (Radikal Feminizm).pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 5 5. Feminist Teoriler.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 6 6. Luce Irigaray.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 8 Hülya Durudoğan -Unes Femmes Kristeva, Psikanaliz ve Kadın+.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 9 9. Arasınav.pdf
FEL434 Feminist Kuramlar 10 Filiz Kartal -Julia Kristeva Öznellik ve Psikanaliz.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 1 1- Aydınlanma Düşüncesi.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 2 2- İngiliz Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar J. Locke, D. Hume.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 3 3- Fransız Aydınlanma Düşüncesi ve Temel Filozoflar P. Bayle, Montesquieu.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 4 4- Voltaire, Ansiklopedistler -Diderot, D'Alembert.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 5 5- Materyalist Düşünceler -La Mettrie, Helvetius, Holbach.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 6 6- J.J.Rousseau ve Aydınlanma Düşüncesi.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 7 7- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 8 8- J.J.Rousseau -Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 9 9- Vize.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 10 10- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 11 11- J.J.Rousseau -Toplum Sözleşmesi.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 12 12- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 13 13- J.J.Rousseau -Eşitsizliğin Kökeni.pdf
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 14 14- Alman Aydınlanması -Kant.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 1 1. Giriş Dönemdeki düşünce hareketleri ve onları belirleyen koşullar.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 4 4. Pragmatizm J. Dewey.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 5 5. Analitik Felsefe L. Wittgenstein.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 8 8. Feminizm L. Irigaray 1.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 9 9. Arasınav.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 10 10. L. Irigaray 2.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 13 13. Frankfurt Okulu 1.pdf
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 14 Kültür Endüstrisinin Üretim Nesnesi Olarak Sanat+.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr