İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: dozturk@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Harita Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri
Uzaktan Algılama
Öğrenim Bilgileri
Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi, 2010 -
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi, 1999 - 2002
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı

Bölüm Adı :

 Filo Yönetimi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Editör Adı :

 Prof.dr. Yücel Güney; Yrd.doç.dr. Ugur Avdan

2016

Kitap Adı :

 Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı

Bölüm Adı :

 Elektronik Ticaret Ve Cbs'nin Kullanımı

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Editör Adı :

 Prof.dr. Yücel Güney; Yrd.doç.dr. Ugur Avdan

2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Gıs-Based Multi-Criteria Decision Analysis For Parking Site Selection

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Gül Fatmagül

Dergi Adı :

 Kuwait Journal Of Science

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Samsun İlçelerinde Kentsel Doku Morfolojisindeki Zamansal Değişimlerin Fraktal Analiz İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Gündüz Uğur

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Samsun-Atakum Orman Alanlarının Belirlenmesinde Farklı Bitki İndekslerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Dergi Adı :

 International Journal Of Multidisciplinary Studies And Innovative Technologies

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Samsun İli Arazi Kullanımı/örtüsünün Mekânsal-Zamansal Değişimlerinin Fraktal Analiz Kullanılarak Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Gündüz Uğur

Dergi Adı :

 Uludağ University Journal Of The Faculty Of Engineering

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Fraktal Analiz Kullanılarak Arnavutköy’Ün Kentsel Yayılma Özelliklerinin Zamansal Değişiminin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Teknik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Tokat İlinde Kentsel Büyümenin Sleuth Modeli İle Simülasyonu

Yazar Adı :

 Yazıcı Ahmet Doğukan, Öztürk Derya, Ayazlı İsmail Ercüment

Dergi Adı :

 Nature Sciences (Nwsans)

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Dinamik Çığ Tehlike Değerlendirmesi İçin Bayes Ağlarının Cbs’Ye Entegrasyonu: Ukva Perspektifi

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Assessment Of Urban Sprawl Using Shannon’S Entropy And Fractal Analysis: A Case Study Of Atakum, Ilkadim And Canik (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Modelling Spatial Changes İn Coastal Areas Of Samsun (Turkey) Using A Cellular Automata-Markov Chain Method

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Fraktal Analizin Yeryüzü Araştırmalarında Kullanılması

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Geostatistical Approach For Spatial Interpolation Of Meteorological Data

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Anais Da Academia Brasileira De Ciências

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Determination Of Temporal Changes İn The Sinuosity And Braiding Characteristics Of The Kizilirmak River Turkey

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Sesli Faik Ahmet

Dergi Adı :

 Polish Journal Of Environmental Studies

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Urban Growth Simulation Of Atakum Samsun Turkey Using Cellular Automata Markov Chain And Multi Layer Perceptron Markov Chain Models

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Dergi Adı :

 Remote Sensing

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 Shoreline Change Analysis Of The Kizilirmak Lagoon Series

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Sesli Faik Ahmet

Dergi Adı :

 Ocean Coastal Management

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Spatiotemporal Analysis Of Shoreline Changes Of The Kizilirmak Delta

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Beyazıt Işık, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Journal Of Coastal Research

Özgün Makale

 


2015, 11

Makale Adı :

 Feature Article

Yazar Adı :

 De Jonge Vıctor N, Öztürk Derya, Parker Albert, Pascuccı Vıncenzo

Dergi Adı :

 Ocean & Coastal Management

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 Evaluating The Impacts Of Land Use Cover And Rainfall Changes On Surface Runoff By Using Remote Sensing And Gıs

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Determination Of Spatio Temporal Changes İn Vegetation Cover By Using Different Vegetation Indices Based On Remote Sensing Data

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 İmar Planlama İş Sürecinin Tucbs Kapsamında Yapılandırılması

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Harita Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 7

Makale Adı :

 Kamu Projelerinin İmar Planlarına Entegrasyonu Ve Sorunlar

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Dergi Adı :

 Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Determination Of Land Use Cover And Topographical Morphological Features Of River Watershed For Water Resources Management Using Remote Sensing And Gıs

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 7

Makale Adı :

 Implementatıon Of Gıs Based Multıcrıterıa Decısıon Analysıs Wıth Vb In Arcgıs

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Dergi Adı :

 International Journal Of Information Technology Decision Making

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Konumsal Karar Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Dergi Adı :

 Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Temel Veriler

Yazar Adı :

 Batuk Fatmagül, Öztürk Derya, Emem Ozan

Dergi Adı :

 Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Çok Sayıda Kriter İle Karar Vermede Kriter Ağırlıkları

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Dergi Adı :

 Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Investigation of Coastline Changes of Samsun-Turkey Using Remote Sensing and GIS

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposiumon Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Vegetation Cover in Samsun-Turkey Using NDVI

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposiumon Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Change and Trend Analysis of Annual Total Precipitation in Samsun-Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposiumon Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Land Use/Cover Changes of Kucuk Menderes Basin in Turkey

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposiumon Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Integration of Bayesian Networks and GIS for Dynamic Avalanche Assessment: NSDI Perspective

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Fractal Analysis of Coastal Pattern of the Kızılırmak Delta and Lagoons

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Fraktal Analizin Yeryüzü Araştırmalarında Kullanılması

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 06

Bildiri Adı :

 GIS Based Decision Support Systems for Integrated Water Resources Management

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 10

Bildiri Adı :

 Meteorolojik Verilerin CBS ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleriyle Konumsal Enterpolasyonu

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı I. Meteoroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 Spatio-temporal Hazard Assessment: Bayesian Network Approach

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Snow Cover from Landsat-8 Satellite Images using Normalized Difference Snow Index

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 ”, 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Natural Environment And Fractal Geometry

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Determination of Shoreline of Kızılırmak Delta and Lagoons using Pan-sharpened NDWI and MNDWI Water Indexes

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Mekansal Planlama ve Karar Problemlerinde CBS ve Bayes Ağlarının Entegrasyonu: Orman Yangın Tehlikesi Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Integration of Geographical Information Systems and Multi Criteria Decision Analysis

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 09

Bildiri Adı :

 From Euclidean to Fractal Geometry in Geography and Geosciences

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Fractal Analysis in Geomorphology

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Fraktal Boyut ve Lakünarite İndeksi İle CORINE Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflarının Mekânsal Değişimlerinin Analizi: Ankara Örneği

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Gül Fatmagül

Etkinlik Adı :

 7. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 09

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası Kıyı Çizgisinin Zamansal Değişimi

Yazar Adı :

 Beyazıt Işık, Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu

Yazar Adı :

 Yazıcı Ahmet Doğukan, Öztürk Derya, Ayazlı İsmail Ercüment

Etkinlik Adı :

 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS for Spatial Decision Problems

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 Gi4DM 2011: Geoinformation for Disaster Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Investigation of Shoreline Morphometry of Kizilirmak Delta’s Lagoons Using Fractal Dimension and Shoreline Development Index

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 16th International Conference on Environmental Science and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Fractal Analysis of the Lagoons in the Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Shannon Entropi ve Fraktal Analiz İle Kentsel Yayılmanın İncelenmesi: Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Samsun Atakum da Arazi Kullanımı Arazi Örtüsündeki Değişimlerin Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Şişman Aziz, Maraş Erdem Emin, Şişman Yasemin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 11

Bildiri Adı :

 Çorum İli Taşkın Tehlikesinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz İlknur, Öztürk Derya, Kırbaş Ufuk

Etkinlik Adı :

 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye Orman Alanlarının 2000-2017 Periyodunda Mekânsal-Zamansal Değişim Analizi

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018-Winter)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Havzası Drenaj Ağının ve Alt Havza Sınırlarının Uzaktan Algılama ve CBS İle Otomatik Çıkarımı

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018-Winter)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kentsel Büyümenin Modellenmesi ve Simülasyon Modelleri

Yazar Adı :

 Yazıcı Ahmet Doğukan, Öztürk Derya, Ayazlı İsmail Ercüment

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Samsun-Atakum Orman Alanlarının Belirlenmesinde Farklı Bitki İndekslerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz İpek, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Automatic Extraction of River Drainage Network and Sub-basin Boundaries of Kızılırmak Basin Using Remote Sensing and GIS

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kentsel Yayılmadaki Zamansal Değişimlerin Fraktal Analiz Kullanılarak İncelenmesi: Arnavutköy Örneği

Yazar Adı :

 Uyar Azize, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Havzasının Taşkın Potansiyelinin Çizgisel Alansal ve Rölyef Morfometrik İndisler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Erdede Burç, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 UZALCBS 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İmar Planı Değişikliklerinin Yaşam Alanları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Şişman Aziz, Öztürk Derya, Şişman Yasemin, Maraş Erdem Emin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Analysis of Temporal Changes in Samsun Turkey Vegetation by Using Different Vegetation Indices and Comparison of Vegetation Indices

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 RSPSoc Annual Conference 2013: Earth Observation for Problem Solving

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Analysing the Effects of Land Use Land Cover Changes on Rainfall Runoff by Using Remote Sensing and GIS A Case Study South Marmara Basin

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 RSPSoc Annual Conference 2013: Earth Observation for Problem Solving

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Terrestrial Laser Scanning for 3D Documentation of Historical and Cultural Artifacts

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 IMCW2013: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Configuration of Development Planning Business Process within the Scope of Turkish National Geographic Information System TNGIS for Turkey

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 IMCW2013: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi TOPSIS Yöntemi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 CBS Tabanlı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Maraş Erdem Emin, Şişman Aziz, Şişman Yasemin

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Şişman Aziz, Şişman Yasemin, Maraş Erdem Emin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 SCS Yüzey Akış Eğri Numarasının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çizgisellik Haritalarının Elde Edilmesinde Uydu Görüntülerinin ve Sayısal Yükseklik Modellerinin Kullanılması Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Sıralı Ağırlıklı Ortalama SAO Yöntemi ve Samsun Atakum İçin Potansiyel Otopark Alanlarının Seçimi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hücresel Otomat Markov Zinciri Yöntemiyle Samsun Kıyı Alanlarındaki Mekansal Değişimlerin Modellenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yeryüzü Şekillerinin Sayısal Yükseklik Modelleri İle Otomatik Çıkarılması

Yazar Adı :

 Kılıç Fatmagül, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 TUFUAB VII. Teknik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Drenaj Ağının Çıkarımı ve Topoğrafik Nemlilik İndeksinin Belirlenmesinde D8 ve D Inf Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çoklu Etmen Sistemleri ve CBS nin Entegrasyonu

Yazar Adı :

 Erdede Burç, Erdede Sevim Bilge, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Nehrinin Sinüsellik ve Örgülülük Karakteristiklerindeki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Sesli Faik Ahmet

Etkinlik Adı :

 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Lagünlerinin Kıyı Çizgilerinde Meydana Gelen Değişimlerin Analizi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Sesli Faik Ahmet

Etkinlik Adı :

 TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 GIS based Multi criteria Decision Analysis GIS MCDA The Ordered Weighted Averaging OWA Approach

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 21st International Conference on Multiple Criteria Decision Making

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 GIS based Analytical Hierarchy Process for Spatial Decision Problems

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 ISDS 2014: 9th International Statistics Day Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Geo statistical Interpolation of Meteorological Data in Aegean Region Turkey

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 ISDS 2014: 9th International Statistics Day Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluating the Impacts of Land Use Cover and Rainfall Changes on Surface Runoff by Using Remote Sensing and GIS

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 ICOEST 2014: 2nd International Conference on Environmental Science and Tecnology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Spatio temporal Changes in Vegetation Cover By Using Different Vegetation Indices Based on Remote Sensing Data

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Kılıç Fatmagül

Etkinlik Adı :

 ICOEST 2014: 2nd International Conference on Environmental Science and Tecnology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Shoreline Change Analysis For Kizilirmak Lagoon Series

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Sesli Faik Ahmet

Etkinlik Adı :

 ICZM 2014: 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Su Kaynaklarının Yönetiminde Akarsu Havzalarının Arazi Kullanımı Örtüsünün ve Topoğrafik Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Batuk Fatmagül

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizi Kullanılarak Rüzgâr Ve Dalga Enerji Sistemleri İçin Yer Seçimi

Yazar Adı :

 Öztürk Derya, Aydıner İzlem

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spatiotemporal Analysis of the Urban Heat Island Effect, A Case Study in Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Doğan Tuğba, Öztürk Derya

Etkinlik Adı :

 HYDROLOGIE, GIS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2019

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kızılırmak Nehrinin Sinüsellik ve Örgülülük Karakteristiklerindeki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ocean Coastal Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Ocean Coastal Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Applied Geography

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Geography

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Sciences

 

İngilizce

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Geography, Environment And Earth Science International

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Geography, Environment And Earth Science International

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 The Open Atmospheric Science Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

The Open Atmospheric Science Journal

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 1St International Mediterranean Science And Engineering Congress - Imsec 2016

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

1St International Mediterranean Science And Engineering Congress - Imsec 2016

 

İngilizce

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi-Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Özel Sayısı

Ulusal

 

Dergi

 

Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi-Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Özel Sayısı

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2011

2011

Yayın Yeri :

 Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Tufuab Vııı. Teknik Sempozyumu-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Tufuab Vııı. Teknik Sempozyumu-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 16. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

16. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Isprs Annals 2013 - 3Dgeoınfo - 8Th 3D Geoınfo Conference

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Isprs Annals 2013 - 3Dgeoınfo - 8Th 3D Geoınfo Conference

 

İngilizce

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 6. Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu (Uzal-Cbs 2016)-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

6. Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu (Uzal-Cbs 2016)-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 14. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

14. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 5. Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu (Uzal-Cbs 2014)-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

5. Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu (Uzal-Cbs 2014)-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Tübıtak Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirmesi-2012 I. Dönem, 01.06.2012

Ulusal

 

Dergi

 

Tübıtak Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirmesi-2012 I. Dönem, 01.06.2012

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2012

2012

Yayın Yeri :

 Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi-13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı Özel Sayısı

Ulusal

 

Dergi

 

Hkm Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi-13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı Özel Sayısı

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2011

2011

Yayın Yeri :

 13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı-Bildiri Özeti Değerlendirmesi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2011

2011

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Planning And Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Planning And Management

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scientia Iranica

Uluslararası

 

Dergi

 

Scientia Iranica

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Environmental Earth Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Earth Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette

Uluslararası

 

Dergi

 

Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ocean Coastal Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Ocean Coastal Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Ocean Coastal Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Ocean Coastal Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Ocean Coastal Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Ocean Coastal Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Ocean Coastal Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Ocean Coastal Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2012

2012

Yayın Yeri :

 Natural Hazards

Uluslararası

 

Dergi

 

Natural Hazards

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Natural Hazards

Uluslararası

 

Dergi

 

Natural Hazards

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2011

2011

Yayın Yeri :

 Omıcs Group - Engineering Journals-Industrial Engineering & Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Omıcs Group - Engineering Journals-Industrial Engineering & Management

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Isprs International Journal Of Geo-Information

Uluslararası

 

Dergi

 

Isprs International Journal Of Geo-Information

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 International Journal Of Remote Sensing

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Remote Sensing

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Environmental Earth Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Earth Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Industrial Engineering & Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Industrial Engineering & Management

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

EBSCO

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Kızılırmak deltasının zamansal kıyı değişiminin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi

Yazar :

 Işık BEYAZIT

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Çorum ili taşkın tehlikesinin analitik hiyerarşi yöntemi kullanılarak incelenmesi

Yazar :

 İlknur YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kızılırmak havzasının taşkın potansiyelinin jeomorfometrik analizler ile araştırılması

Yazar :

 Burç ERDEDE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden matematiksel morfoloji yöntemi ile kartografik detay çıkarımı

Yazar :

 Aziz Uğur TONA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Tokat ilinde kentsel büyümenin simülasyon modeli ile araştırılması

Yazar :

 Ahmet Doğukan YAZICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kızılırmak Deltası ve lagünlerinin kıyı paterninin fraktal analizi

Yazar :

 Azize UYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Karadeniz Bölgesi yağışlarının trend analizi

Yazar :

 Vahdettin DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Fraktal analiz ile Samsun kent morfolojisinin incelenmesi

Yazar :

 Uğur GÜNDÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODELİ KALİBRASYON SONUÇLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar :

 Derya DEMİRKIRAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Dinamik çığ tehlike değerlendirmesi için CBS ve BAYES ağlarının entegrasyonu

Yazar :

 İpek YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Van ili heyelan duyarlılığının lojistik regresyon analizi ve frekans oranı yöntemiyle incelenmesi

Yazar :

 Nergiz ÜZEL GÜNİNİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Cbs tabanlı analitik hiyerarşi yöntemi ile Ege Denizi'nde rüzgâr ve dalga enerji sistemleri için yer seçimi

Yazar :

 İzlem AYDINER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi (Y.lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:12:44

 

2017-06-21 09:12:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uz. Alg. Ve Say. Gör. İş. (Doktora)

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:12:21

 

2017-06-21 09:12:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cbs Tab. Çok Ölç. Karar An. (Y.lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:12:07

 

2017-06-21 09:12:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çevre Yön.ve Pl. Cbs Ve Uz.alg.(Y.lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:11:57

 

2017-06-21 09:11:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:11:42

 

2017-06-21 09:11:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:11:29

 

2017-06-21 09:11:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:11:18

 

2017-06-21 09:11:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:11:05

 

2017-06-21 09:11:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:10:59

 

2017-06-21 09:10:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:10:41

 

2017-06-21 09:10:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi (Y.lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-06-21 09:10:30

 

2017-06-21 09:10:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Su Kay. Yön. Cbs Uyg. (Doktora)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:10:18

 

2017-06-21 09:10:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uz. Alg. Ve Say. Gör. İş. (Doktora)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:10:06

 

2017-06-21 09:10:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cbs Tab. Çok Ölç. Karar An. (Y.lisans)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:09:56

 

2017-06-21 09:09:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 09:09:36

 

2017-06-21 09:09:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 09:09:25

 

2017-06-21 09:09:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:09:13

 

2017-06-21 09:09:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:09:02

 

2017-06-21 09:09:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:08:52

 

2017-06-21 09:08:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Su Yapılarında Müh. Ölç. (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 09:08:23

 

2017-06-21 09:08:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Su Yapılarında Müh. Ölç. (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 09:08:35

 

2017-06-21 09:07:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kartografya (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:07:46

 

2017-06-21 09:07:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:03:49

 

2017-06-21 09:03:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uz. Alg. Ve Say. Gör. İş. (Doktora)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:02:23

 

2017-06-21 09:02:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cbs Tab. Çok Ölç. Karar An. (Y.lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:02:09

 

2017-06-21 09:02:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çevre Yön.ve Pl. Cbs Ve Uz.alg.(Y.lisans)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:01:53

 

2017-06-21 09:01:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-06-21 09:01:40

 

2017-06-21 09:01:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-06-21 09:01:25

 

2017-06-21 09:01:25

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:01:09

 

2017-06-21 09:01:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:00:54

 

2017-06-21 09:00:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:00:35

 

2017-06-21 09:00:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 09:00:18

 

2017-06-21 09:00:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-06-21 09:31:22

 

2017-06-21 09:00:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uz. Alg. Ve Say. Gör. İş. (Doktora)

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:59:39

 

2017-06-21 08:59:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 09:31:13

 

2017-06-21 08:58:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 08:58:14

 

2017-06-21 08:58:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 08:57:56

 

2017-06-21 08:57:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:57:30

 

2017-06-21 08:57:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:57:17

 

2017-06-21 08:57:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:56:42

 

2017-06-21 08:56:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Su Yapılarında Müh. Ölç. (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 08:56:24

 

2017-06-21 08:56:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Su Yapılarında Müh. Ölç. (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 08:56:07

 

2017-06-21 08:56:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kartografya (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:55:44

 

2017-06-21 08:55:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kartografya (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-21 08:55:15

 

2017-06-21 08:55:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-21 08:53:54

 

2017-06-21 08:53:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dijital Fotogrametri (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:29:48

 

2015-10-20 19:29:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-19 10:37:56

 

2015-10-19 10:37:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-19 10:37:56

 

2015-10-19 10:37:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-19 10:37:55

 

2015-10-19 10:37:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-19 10:37:55

 

2015-10-19 10:37:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kartografya (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 18:03:44

 

2015-10-17 18:50:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kartografya (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:50:04

 

2015-10-17 18:49:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:44:12

 

2015-10-17 18:44:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:21

 

2015-10-17 18:43:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:21

 

2015-10-17 18:43:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:21

 

2015-10-17 18:43:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:08

 

2015-10-17 18:43:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:08

 

2015-10-17 18:43:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cbs Uygulamaları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:43:08

 

2015-10-17 18:43:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:56

 

2015-10-17 18:41:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:56

 

2015-10-17 18:41:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:56

 

2015-10-17 18:41:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:40

 

2015-10-17 18:41:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:40

 

2015-10-17 18:41:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konumsal Veri Altyapıları (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:41:39

 

2015-10-17 18:41:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:49

 

2015-10-17 18:39:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:48

 

2015-10-17 18:39:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:48

 

2015-10-17 18:39:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:48

 

2015-10-17 18:39:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:31

 

2015-10-17 18:39:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:31

 

2015-10-17 18:39:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:31

 

2015-10-17 18:39:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Veri Tabanı Tasarımı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:39:31

 

2015-10-17 18:39:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Konumsal Karar Destek Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:37:16

 

2015-10-17 18:37:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cbs Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:23:30

 

2015-10-17 18:36:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Cbs Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:23:39

 

2015-10-17 18:36:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cbs Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:23:47

 

2015-10-17 18:36:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cbs Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:23:57

 

2015-10-17 18:36:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:34:40

 

2015-10-17 18:34:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:34:40

 

2015-10-17 18:34:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:34:40

 

2015-10-17 18:34:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 18:34:39

 

2015-10-17 18:34:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:24:29

 

2015-10-17 18:29:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:24:50

 

2015-10-17 18:29:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:25:00

 

2015-10-17 18:29:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:25:16

 

2015-10-17 18:29:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cbs Ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:25:34

 

2015-10-17 18:29:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Yönetimi Ve Planlamada Cbs Ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:28:53

 

2015-10-17 18:28:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çevre Yönetimi Ve Planlamada Cbs Ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:28:38

 

2015-10-17 18:28:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Yönetimi Ve Planlamada Cbs Ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:27:47

 

2015-10-17 18:28:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Yönetimi Ve Planlamada Cbs Ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:27:02

 

2015-10-17 18:28:57

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevre Yönetimi Ve Planlamada Cbs Ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:27:32

 

2015-10-17 18:28:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:03:06

 

2015-10-17 18:03:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:03:06

 

2015-10-17 18:03:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:03:06

 

2015-10-17 18:03:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:03:06

 

2015-10-17 18:03:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:03:06

 

2015-10-17 18:03:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:02:12

 

2015-10-17 18:02:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:02:12

 

2015-10-17 18:02:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:02:12

 

2015-10-17 18:02:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:02:12

 

2015-10-17 18:02:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitirme Projesi (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-17 18:02:12

 

2015-10-17 18:02:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:02:27

 

2015-10-17 18:01:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:02:32

 

2015-10-17 18:01:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:02:37

 

2015-10-17 18:01:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:02:41

 

2015-10-17 18:01:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:00:49

 

2015-10-17 18:00:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:00:49

 

2015-10-17 18:00:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:00:49

 

2015-10-17 18:00:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 18:00:49

 

2015-10-17 18:00:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Geliştirme (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:58:05

 

2015-10-17 17:58:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Geliştirme (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:58:05

 

2015-10-17 17:58:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Geliştirme (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:57:45

 

2015-10-17 17:57:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Uygulama Geliştirme (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:57:45

 

2015-10-17 17:57:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dijital Fotogrametri (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-20 19:29:35

 

2015-10-17 17:55:53

 

2010-2011

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:29

 

2015-10-17 17:51:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:29

 

2015-10-17 17:51:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:29

 

2015-10-17 17:51:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:29

 

2015-10-17 17:51:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seminer (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:29

 

2015-10-17 17:51:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:09

 

2015-10-17 17:51:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:09

 

2015-10-17 17:51:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:09

 

2015-10-17 17:51:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:09

 

2015-10-17 17:51:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seminer (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:51:09

 

2015-10-17 17:51:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:27

 

2015-10-17 17:50:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:27

 

2015-10-17 17:50:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:26

 

2015-10-17 17:50:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:26

 

2015-10-17 17:50:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:26

 

2015-10-17 17:50:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:06

 

2015-10-17 17:50:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:06

 

2015-10-17 17:50:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:06

 

2015-10-17 17:50:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:06

 

2015-10-17 17:50:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:50:06

 

2015-10-17 17:50:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:50

 

2015-10-17 17:49:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:50

 

2015-10-17 17:49:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:50

 

2015-10-17 17:49:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:50

 

2015-10-17 17:49:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:32

 

2015-10-17 17:49:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:32

 

2015-10-17 17:49:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:32

 

2015-10-17 17:49:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi-Iıı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-17 17:49:32

 

2015-10-17 17:49:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:49:14

 

2015-10-17 17:49:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:49:14

 

2015-10-17 17:49:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:49:14

 

2015-10-17 17:49:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:49:14

 

2015-10-17 17:49:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:49:14

 

2015-10-17 17:49:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:48:46

 

2015-10-17 17:48:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:48:46

 

2015-10-17 17:48:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:48:46

 

2015-10-17 17:48:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Harita Mühendisliğine Giriş (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-17 17:48:46

 

2015-10-17 17:48:46

 

2010-2011

2019
 • 2012

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Kartografya Anabilim Dalı

 • 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Arazi Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2010

  Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

  Dr. Harita Mühendisi

 • 2004
  - 2008

  Dsi Genel Müdürlüğü

  Harita Yüksek Mühendisi

 • 2003
  - 2004

  Dsi 71. Şube Müdürlüğü

  Harita Yüksek Mühendisi

 • 2002
  - 2003

  Dsi Vıı. Bölge Müdürlüğü

  Harita Yüksek Mühendisi

 • 1999
  - 2002

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Jeodezi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 1 dozturk_kartografya_ders1.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 1 asenkron_kartografya_ders1_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 2 dozturk_kartografya_ders2.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 2 asenkron_kartografya_ders2_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 3 asenkron_kartografya_ders3_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 3 dozturk_kartografya_ders3.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 4 dozturk_kartografya_ders4.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 4 asenkron_kartografya_ders4_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 5 dozturk_kartografya_ders5.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 5 asenkron_kartografya_ders5_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 6 asenkron_kartografya_ders6_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 6 dozturk_kartografya_ders6.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 7 dozturk_kartografya_ders7.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 7 asenkron_kartografya_ders7_dozturk.mp4
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 8 dozturk_kartografya_ders8.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 10 dozturk_kartografya_ders9.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 11 dozturk_kartografya_ders10.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 12 dozturk_kartografya_ders11.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 13 dozturk_kartografya_ders12.pptx
HRT203 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya 14 dozturk_kartografya_ders13_X.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 dozturk_cbs_ders1.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 asenkron_cbs_ders1_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 dozturk_cbs_ders2.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 asenkron_cbs_ders2_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 dozturk_cbs_ders3.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 asenkron_cbs_ders3_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 asenkron_cbs_ders4_5_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 dozturk_cbs_ders4_5.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 asenkron_cbs_ders4_5_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 dozturk_cbs_ders4_5.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 asenkron_cbs_ders6_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 dozturk_cbs_ders6.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 asenkron_cbs_ders7_dozturk.mp4
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 dozturk_cbs_ders7.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 8 dozturk_cbs_ders8.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 10 dozturk_cbs_ders9.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 11 dozturk_cbs_ders10_11.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 12 dozturk_cbs_ders10_11.pptx
HRT401 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 13 dozturk_cbs_ders12.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 1 asenkron_ua_ders1_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 1 dozturk_ua_ders1.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 2 asenkron_ua_ders2_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 2 dozturk_ua_ders2.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 3 dozturk_ua_ders3.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 3 asenkron_ua_ders3_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 4 asenkron_ua_ders4_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 4 dozturk_ua_ders4.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 5 asenkron_ua_ders5_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 5 dozturk_ua_ders5.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 6 dozturk_ua_ders6.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 6 asenkron_ua_ders6_dozturk.mp4
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 7 dozturk_ua_ders7.pptx
HRT407 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Uzaktan Algılama 7 asenkron_ua_ders7_dozturk.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT426 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 1 konumsal_veri_altyapıları_ders_notları_2019.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
JFM714 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 1 UZAKTAN ALGILAMA_KANTİTATİF YAKLAŞIM-1-6.pdf
JFM714 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 1 SATELLITE REMOTE SENSING OF NATURAL RESOURCES-1-7.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
JFM715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 1 GIS_Applications_for_Water__Wastewater__and_Stormwater_Systems-1-3.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT336 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Veri Tabanı Tasarımı 1 1_veri_tabani_dersi_2020.ppt
HRT336 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Veri Tabanı Tasarımı 1 2_vtt_sql_2020.doc
HRT336 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Veri Tabanı Tasarımı 1 3_nosql_2020.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr