İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: dsarac@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1076-9334
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Protetik Diş Tedavisi
Öğrenim Bilgileri
Dişcilikte Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Diş Hekimliği Fakültesi, 2012 -
Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 2006 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Ağrı Sendromları Multidisipliner Bakış

Editör Adı :

 Prof. Dr. Fuat Güldoğuş

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effect Of Different Restorative Crown And Customized Abutment Materials On Stress Distribution İn Single İmplants And Peripheral Bone: A Three-Dimensional Finite Element Analysis Study

Yazar Adı :

 Kaleli Necati, Saraç Duygu, Külünk Şafak, Öztürk Özgür

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Evaluation Of Marginal Fit Of Single İmplant-Supported Metal-Ceramic Crowns Prepared By Using Presintered Metal Blocks

Yazar Adı :

 Paşalı Barış, Saraç Duygu, Kaleli Necati, Saraç Yakup Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Fracture Strength Of Surface Treated Zirconia Based Multilayer Cad/cam Ceramic Crowns

Yazar Adı :

 Külünk Şafak, Külünk Tolga, Kavut İdris, Saraç Duygu, Ergün Kunt Göknil

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri Journal Of Dental Sciences

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Comparison Of Porcelain Bond Strength Of Different Metal Frameworks Prepared By Using Conventional And Recently İntroduced Fabrication Methods

Yazar Adı :

 Kaleli Necati, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Influence Of Porcelain Firing And Cementation On The Marginal Adaptation Of Metal-Ceramic Restorations Prepared By Different Methods.

Yazar Adı :

 Kaleli Necati, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Diş Hekimliği Uygulamalarında Polietereterketon

Yazar Adı :

 Külünk Tolga, Külünk Şafak, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Journal Of Dental Sciences

Derleme Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Basic Research

Yazar Adı :

 Külünk Şafak, Külünk Tolga, Kavut İdris, Saraç Duygu, Ergün Kunt Göknil

Dergi Adı :

 Clinical Oral Implants Research

Özet

 


2016, 9

Makale Adı :

 The Effect Of Finishing And Polishing Techniques On The Surface Roughness And The Color Of Nanocomposite Resin Restorative Materials

Yazar Adı :

 Avşar Aysun, Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Advances İn Clinical And Experimental Medicine

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Effects Of Dentin Surface Treatments On Hypersensitivity To Bond Strength Of Restorations An In Vitro Study

Yazar Adı :

 Tulga Ayça, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Int J Periodontics Restorative Dent

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Evaluation Of Shear Bond Strength Of Repair Acrylic Resin To Co Cr Alloy

Yazar Adı :

 Külünk Şafak, Külünk Tolga, Saraç Duygu, Cengiz Seda

Dergi Adı :

 The Journal Of Advanced Prosthodontics

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Effect Of Various Surface Treatments On The Bond Strength Of Porcelain Repair

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Saraç Yakup Sinasi, Külünk Safak, Erkoçak Ayça

Dergi Adı :

 The International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Effect Of Pre Processing Methods On Bond Strength Between Acrylic Resin Teeth And Acrylic Denture Base Resin

Yazar Adı :

 Kurt Murat, Saraç Yakup Şinasi, Ural Çağrı, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Gerodontology

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 The Effects Of Different Desensitizing Agents On The Shear Bond Strength Of Adhesive Resin Cement To Dentin

Yazar Adı :

 Külünk Şafak, Saraç Duygu, Külünk Tolga, Karakaş Özlem

Dergi Adı :

 Journal Of Esthetic And Restorative Dentistry

Özgün Makale

 


2011, 12

Makale Adı :

 Effects Of Surface Conditioning Methods On Shear Bond Strength Of Brackets Bonded To Different All Ceramic Materials

Yazar Adı :

 Sarac Y. S., Kulunk T., Elekdag-Turk S., Sarac D., Turk T.

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Effects Of Three Canal Sealers On Bond Strength Of A Fiber Post

Yazar Adı :

 Özsezer Demiryürek Ebru, Külünk Şafak, Yüksel Gözde, Saraç Duygu, Bulucu Naime Bilinç

Dergi Adı :

 Journal Of Endodontics

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 In Vitro Evaluation Of Marginal Adaptation İn Five Ceramic Restorationfabricating Techniques

Yazar Adı :

 Ural Cagri , Burgaz Yavuz , Sarac Duygu

Dergi Adı :

 Quıntessence Internatıonal

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Effect Of Different Surface Treatments On The Push Out Bond Strength Of Fiber Post To Root Canal Dentin

Yazar Adı :

 Demiryürek Ebru Özsezer, Külünk Şafak, Saraç Duygu, Yüksel Gözde, Bulucu Bilinç

Dergi Adı :

 Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, And Endodontology

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 A Survey Of Cross Infectıon Control Procedures Knowledge And Attıtudesof Turkısh Dentısts

Yazar Adı :

 Yuzbasioglu Emir , Sarac Duygu , Canbaz Sevgi , Sarac Y. Sinasi , Cengiz Seda

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Oral Scıence

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Effect Of Fluorıde Contaınıng Desensıtızıng Agents On The Bond Strengthof Resın Based Cements To Dentın

Yazar Adı :

 Sarac Duygu , Kulunk Safak , Sarac Sinasi , Karakas Oezlem

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Oral Scıence

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Effect Of Dentin Cleaning Agents On Resin Cement Bond Strength Todentin

Yazar Adı :

 Sarac Duygu , Bulucu Bilinc , Sarac Y. Sinasi , Kulunk Safak

Dergi Adı :

 Journal Of The Amerıcan Dental Assocıatıon

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Surface Conditioning Methods And Polishing Techniques Effect On Surface Roughness Of A Feldspar Ceramic

Yazar Adı :

 Saraç Yşinasi, Elekdag-Turk Selma, Saraç Duygu, Turk Tamer

Dergi Adı :

 The Angle Orthodontist

Özgün Makale

 


2007, 7

Makale Adı :

 The Effect Of A Light Emitting Diode On Shear Bond Strength Of Ceramic Brackets Bonded To Feldspathic Porcelain With Different Curing Times

Yazar Adı :

 Elekdag-Turk S., Sarac Y. S., Turk T., Sarac D.

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2007, 6

Makale Adı :

 Effects Of Surface Conditioning On Bond Strength Of Metal Brackets To All Ceramic Surfaces

Yazar Adı :

 Turk T., Sarac D., Sarac Y. S., Elekdag-Turk S.

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Porcelain Polishing Systems On The Color And Surface Texture Of Feldspathic Porcelain

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Yuzbasioglu Emir, Bal Seda

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Polishing Techniques On The Surface Roughness And Color Change Of Composite Resins

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Kulunk Safak, Ural Cagri, Kulunk Tolga

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 7

Makale Adı :

 The Evaluation Of Microleakage And Bond Strength Of A Silicone Based Resilient Liner Following Denture Base Surface Pretreatment

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Basoglu Tarik, Yapici Oktay, Yuzbasioglu Emir

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 2

Makale Adı :

 Comparison Of 3 Polishing Techniques For 2 All Ceramic Materials

Yazar Adı :

 Sarac Duygu , Turk Tamer , Elekdag-Turk Selma , Sarac Y. Sinasi

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Prosthodontıcs

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Effect Of The Dentin Cleansing Techniques On Dentin Wetting And On The Bond Strength Of A Resin Luting Agent

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Kulunk Safak, Kulunk Tolga

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2005, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Chemical Surface Treatments Of Different Denture Baseresins On The Shear Bond Strength Of Denture Repair

Yazar Adı :

 Sarac Ys , Sarac D , Kulunk T , Kulunk S

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetıc Dentıstry

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Effect Of Denture Base Surface Pretreatment On Microleakage Of A Silicone Based Resilient Liner

Yazar Adı :

 Saraç Y. Şinasi, Başoğlu Tarik, Ceylan Gözlem K., Saraç Duygu, Yapici Oktay

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2004, 9

Makale Adı :

 Computerized Tomographic Evaluation Of Effects Of Mandibular Anterior Repositioning On The Upper Airway A Pilot Study

Yazar Adı :

 Ogutcen-Toller Melahat, Sarac Y.sinasi, Cakı́r-Ozkan Nilufer, Sarac Duygu, Sakan Banu

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2004, 8

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Effect of different abutment materials on stresses in inner screws

Yazar Adı :

 Kaleli Necati, Saraç Duygu, Külünk Şafak

Etkinlik Adı :

 41st Annual Congress of EPA (Eurepoean Prosthodontic Association)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Fracture strength of surface treated zirconia based multilayer CAD CAM ceramic crowns

Yazar Adı :

 Külünk Şafak, Külünk Tolga, Kavut İdris, Saraç Duygu, Ergün Kunt Göknil

Etkinlik Adı :

 EUROPEAN ASSOCİATİON FOR OSSEOENTEGRATİON

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 09

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Saraç Duygu

Yayınevi :

 Ceylan Ofset

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Saraç Duygu

Yayınevi :

 Ceylan Ofset

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İmplantüstü sabit bölümlü protezlerde kullanılan seramik implant dayanaklarının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi

Yazar :

 Hüseyin Emir YÜZBAŞIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Kuvars fiber postlarda farklı kor materyallerinin koronal mikrosızıntıya ve dişlerin kırılma dayanımına etkisi

Yazar :

 Özlem KARAKAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Hassasiyet giderici ajanlar ile lazer uygulamasının tam-seramik restorasyonlarının fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi

Yazar :

 Ayça ERKOÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Farklı tekniklerle hazırlanan metal-seramik altyapılarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Necati KALELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 İmplant üstü metal seramik restorasyonlarda farklı altyapı üretim yöntemlerinin marjinal uyuma etkisinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Barış PAŞALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2015

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Farklı üst yapı tekniklerinin zirkonyum alt yapılı tam seramik restorasyonlarının rengine ve makaslama bağlanma dayanımına etkisi

Yazar :

 Rafat SASANY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Obstrüktif uyku apne tedavisinde kullanılan iki farklı ağız içi apareyin tedavi etkinliği ve yan etkileri açısından karşılaştırılması

Yazar :

 Gözde ÖZKÖYLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2020

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Dpr 709 İleri Maddeler Bilgisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:25:33

 

2014-02-28 15:25:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dpr 907 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:25:01

 

2014-02-28 15:25:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dpr 907 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:25:01

 

2014-02-28 15:25:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 907 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:25:01

 

2014-02-28 15:25:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dpr 907 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:25:01

 

2014-02-28 15:25:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dpr 908 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:24:19

 

2014-02-28 15:24:19

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dpr 908 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:24:19

 

2014-02-28 15:24:19

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 908 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:24:19

 

2014-02-28 15:24:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dpr 908 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:24:19

 

2014-02-28 15:24:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dpr 908 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:24:19

 

2014-02-28 15:24:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dpr 710 Protez Literatürü

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:23:45

 

2014-02-28 15:23:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 714 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabil.

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:23:07

 

2014-02-28 15:23:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dpr 714 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabil.

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:23:07

 

2014-02-28 15:23:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 714 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabil.

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:23:07

 

2014-02-28 15:23:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dpr 702 Hareketli Bölümlü Protezler

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:22:03

 

2014-02-28 15:22:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dpr 716 Güncel Porselen Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:20:50

 

2014-02-28 15:20:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dpr 716 Güncel Porselen Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:20:50

 

2014-02-28 15:20:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 716 Güncel Porselen Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:20:50

 

2014-02-28 15:20:50

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dpr 716 Güncel Porselen Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:20:50

 

2014-02-28 15:20:50

 

2008-2009

Ders Adı :

 Dpr 716 Güncel Porselen Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:20:50

 

2014-02-28 15:20:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dpr 704 Diş Hekimliğinde Porselen

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:19:21

 

2014-02-28 15:19:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:16:36

 

2014-02-28 15:16:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:15:56

 

2014-02-28 15:15:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:15:56

 

2014-02-28 15:15:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:15:56

 

2014-02-28 15:15:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Diş 457 Protetik Diş Tedavisi (T)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:14:51

 

2014-02-28 15:14:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:14:31

 

2014-02-28 15:14:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş 457 Protetik Diş Tedavisi (T)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:14:03

 

2014-02-28 15:14:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:13:32

 

2014-02-28 15:13:32

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş 435 Protetik Diş Tedavisi (Uygulama)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:12:03

 

2014-02-28 15:12:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Diş 457 Protetik Diş Tedavisi (T)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:11:24

 

2014-02-28 15:11:24

 

2008-2009

Ders Adı :

 Myi 308 İş Hayatı İçin Yabancı Dil

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:10:49

 

2014-02-28 15:10:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Diş 441 Protetik Diş Tedavisi (P)

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:10:19

 

2014-02-28 15:10:19

 

2007-2008

Ders Adı :

 Myi 206 Mesleki Yabancı Dil

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:09:57

 

2014-02-28 15:09:57

 

2007-2008

Ders Adı :

 Diş 221 Protetik Diş Tedavisi (T)

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:08:57

 

2014-02-28 15:08:57

 

2007-2008

2019
 • 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2010

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1998

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Profesör

  Öğretim Üyesi

 • 1998
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Doçent

  Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 1 porselen 1.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 2 porselen 1.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 3 PORSELEN 2ı.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 4 PORSELEN 2ı.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 5 Porselen 3ı.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 6 Porselen 3ı.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 7 ders 6.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 8 Porselen4-5.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 9 Porselen4-5.ppt
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 10 METAL SERAMİK RESTORASYONLARDA ALT YAPI.pptx
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 11 SABİT PROTETİK TEDAVİDE RENK VE ESTETİK.pptx
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 13 DAYANAK DİŞ PREPARASYONU İÇİN TEMEL GEREKSİNİMLER.pptx
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 14 KÖPRÜ GÖVDE DİZAYNI.pptx
DPR704 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Diş Hekimliğinde Porselen 15 LAZER SİNTER TEKNOLOJİSİ VE BALLING FENOMENİ.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr