İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: duyguc@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik İç Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 -
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 - 2012
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Risperidone Therapy İn A Dog With Dissociative Syndrome

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Van Veterinary Journal

Vaka Takdimi

 

2018, 4

Makale Adı :

 A New Approach To Blood Parameters İn Dogs With Hemorrhagic Enteritis

Yazar Adı :

 Yavuz Handan Hilal, Güzel Murat, Meral Yücel, Dalğın Duygu, Gökalp Güvenç, Özcan Ümit

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Veterinariae

Araştırma Notu

 

2017, 7

Makale Adı :

 Leptin Ve Adiponektinin Enerji Ve Egzersiz İlişkisi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çon Musa, Çenesiz Metin, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Platelet Rich Plasma (Prp) Treatment İn A Dog With Heavily Injured Tail Due To Tail Chasing Behavior

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 4

Makale Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (Prp) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Vaka Takdimi

 

2017, 3

Makale Adı :

 Köpek Ve Kedilerde Pemfigus Kompleksi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Esin Çağatay

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Tissue Enginnering Products And Biomaterials İn Wound Healing İn Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Stem Cell Therapy As A Regenerative Approach In Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Van Vet J

Derleme Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Cruptosporidium Parvum İle Enfekte Buzağılarda Akut Faz Reaktanları Ve Antioksidant Kapasitesinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Sağkan Öztürk Aliye, Dalğın Duygu, Yarım Gül Fatma, Çiftci Gülay, Özdemir Ramazan, Güzel Murat, Kazak Filiz, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Investigation Of Acute Phase Reactants And Antioxidant Capacity İn Calves Infected With Cryptosporidium Parvum

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Sağkan Öztürk Aliye, Dalğın Duygu, Yarım Gül Fatma, Çiftci Gülay, Özdemir Ramazan, Güzel Murat, Kazak Filiz, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Evaluation Of Oxidant And Antioxidant Capacity İn Paratuberculosis Positive Cattle

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Çiftci Gülay, Dalğın Duygu, Kılıç Yunus, Yarım Gül Fatma, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Zoology

Kısa Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Mitral Valve Regurgitation İn Two Thoroughbred Stallions

Yazar Adı :

 Pınar Orhan, Sancak Aziz Arda, Meral Yücel, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria-Beograd

Vaka Takdimi

 

2016, 6

Makale Adı :

 Pernicious Anemia Due To Cobalamin Deficiency İn Dogs With Helicobacter Gastritis

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Determination Of Iron Deficiency Anemia İn Helicobacter Infected Dogs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Söğüt Mehtap Ünlü

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Clinical Toxoplasmosis İn Cats A Cohort Study

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 8

Makale Adı :

 Thromboelastometry Diagnostic Examination Method Of Clot Formation İn Pigs Subjected To Experimental Procedures Of The Left Atrial Appendage

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 12

Makale Adı :

 Allergen Determination İn Thoroughbred Stallions Via Detecting Serum Specific Ige

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Sancak Aziz Arda, Orhan Pınar, Dalğın Duygu, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Status Of Lipid Peroxidation Cell Destruction And The Antioxidantcapacity İn Foals With Lower Respiratory Tract Disease

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Çenesiz Sena, Dalğın Duygu, Çiftci Gülay, Çıra Ahmet, Güvenç Gökalp

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 A Feline Tuberculosis Case

Yazar Adı :

 Güvenç Gökalp, Gülbahar Mustafa Yavuz, Pekmezci Didem, Ayhan Gacar, Soylu Mehmet, Dalğın Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Vaka Takdimi

 

2011, 1

Makale Adı :

 Erythrocyte Glutathione Concentrations And Fleece Traits İn Karayaka Andcrossbred Bafra Sheep

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Serter Mukadder, Meral Yücel, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Effects Of Live Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Milkproduction And Blood Lipid Levels Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Akdağ Filiz, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 Importance Of Routine Screening For Fıv Infection İn Aged Cats

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Gülbahar Mustafa Yavuz, Meral Yücel, Soylu Mehmet, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Effects Of Yeast Culture Saccharomyces Cerevisiae On Humoral Andcellular Immunity Of Jersey Cows İn Early Lactation

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Onuk Ertan Emek, Kabak Yonca Betil

Dergi Adı :

 Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Methicillin Resistance Profile And Molecular Typing Of Staphylococcusaureus Strains Isolated From Noses Of The Healthy Dogs

Yazar Adı :

 Fındık Arzu, Akan Nergis, Onuk Ertan Emek, Dalğın Duygu, Çiftci Alper

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Investigation Of Immunmodulatory Effects Of Levamisole And Vitamin E On Immunity And Some Blood Parameters İn Newborn Jersey Calves

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Veterinary Research Communications

Özgün Makale

 


2009, 10

Makale Adı :

 Application Of Patch Test İn Allergic Atopic Dogs And Investigation Of Dog Allergy Incidence İn People

Yazar Adı :

 Sancak Aziz Arda, Şahal Mehmet, Yasa Duru Sibel, Çakıroğlu Duygu

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Psychogenic Alopecia İn Five Cats

Yazar Adı :

 Kazancı Didem, Sancak Aziz Arda, Çakıroğlu Duygu, Meral Yücel

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Cardiac Troponin Levels İn Dogs With Dilate Cardiomyopathy

Yazar Adı :

 Çakıroğlu Duygu, Meral Yücel, Bakırel Utku, Pekmezci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Trombiculidae Larvae Neotrombicula Autumnalis İnfestation İn A Little Bittern Ixobrychus Minutus İn Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Meral Yücel, Dalğın Duygu, Açıcı Mustafa, Güvenç Gökalp

Dergi Adı :

 Parasitology Research

Özgün Makale

 


2008, 4

Makale Adı :

 Determination Of Cardiac Functions İn Horses With Mitral Valveinsufficiency

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Pekmezci Didem, Güvenç Gökalp

Dergi Adı :

 Kafkas Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Relationship Between The Serum Concentrations Of Serotonin And Lipidsand Aggression İn Dogs

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Sancak Aziz Arda, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Veterınary Record

Özgün Makale

 

2007, 9

Makale Adı :

 Relationships Between The Serum Concentrations Of Serotonin And Lipids And Aggression İn Dogs

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Sancak Aziz Arda, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 The Veterinary Record

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Bir Aslanda Panthera Leo Feline Enfeksiyöz Peritonitis Olgusu

Yazar Adı :

 Çakıroğlu Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Nurhan İşler

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Vaka Takdimi

 

2007, 3

Makale Adı :

 M Mode Echocardiographic Examinations İn Show Jumping And Arabian Race Horses

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Sancak Aziz Arda, Karabacak Ali

Dergi Adı :

 Medycyna Wet.,

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 First Report Of Bovine Rotavirus And Bovine Coronavirus Seroprevalance İn Goats İn Turkey

Yazar Adı :

 Semra Okur Gumusova, Yazıcı Zafer, Albayrak Harun, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Veterinarski Glasnik Beograd

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Köpeklerde Hipotiroidizm Teşhisinde Protirelin Stimulasyon Testinin Yeri

Yazar Adı :

 Çakıroğlu Duygu, Sancak Aziz Arda, Meral Yücel, Pekmezci Didem

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Seroprevalence Of Bovine Viral Respiratory Diseases

Yazar Adı :

 Semra Okur Gumusova, Yazıcı Zafer, Albayrak Harun, Dalğın Duygu

Dergi Adı :

 Acta Veterınarıa-Beograd

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Relationships Between Serum Serotonin And Serum Lipid Levels And Aggression İn Horses

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Çakıroğlu Duygu, Sancak Aziz Arda, Çiftçi Gülay, Karabacak Ali

Dergi Adı :

 Deutsche Tierarztliche Wochenschrift

Özgün Makale

 

2007, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Effect of gılaburu (vıburnum opulus) ın felıne calcıum oxalate urolıthıasıs

Yazar Adı :

 Meral Yücel, Dalğın Duygu, Özcan Ümit, Küllük Emre, Çenesiz Sena

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Comparısıon of therapeutıc potansıals of two dıfferent platelet rıch plasma (PRP) kıt systems

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Pekmezci Didem, Çenesiz Metin, Esin Çağatay

Etkinlik Adı :

 International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Presenting the risk factors and first investigation of Tritrichomonas foetus with moleculer identification of domestic cats in Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Pekmezci Gökmen Zafer, Özcan Ümit, Tütüncü Mehmet, Dalğın Duygu

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Uçak Semirgin Sibel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Ünlü Söğüt Mehtap

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel, Önyay Taylan, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kök Hücre Uygulama Yolu Olarak Renal Subkapsüler Adipoz Doku Enjeksiyonu

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Meral Yücel

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Risperidone Therapy in a Dog with Dissociative Syndrome

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çenesiz Sena

Etkinlik Adı :

 3. VET İSTANBUL GRUP KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 DETERMİNATİON OF OXİDATİVE STRESS AND ANTİOXİDANT CAPACİTY İN PARATUBERCULOSİS POSİTİVE CATTLE

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Çiftci Gülay, Yarım Gül Fatma, Kılıç Y, Dalğın Duygu, Çenesiz Sena

Etkinlik Adı :

 II INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS RUSSIA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 03

Bildiri Adı :

 Hematologıcal and bıochemıcal parameters ın equıne atypıc myopathy

Yazar Adı :

 Dalğın Duygu, Çenesiz Metin, Pınar Orhan, Meral Yücel, Sayılkan Başar Ulaş

Etkinlik Adı :

 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Türkiye de ilk kez evcil kedilerde Tritrichomonas foetus ün moleküler teşhisi ve risk faktörlerinin ortaya konulması

Proje Konusu :

 Türkiye de ilk kez evcil kedilerde Tritrichomonas foetus ün moleküler teşhisi ve risk faktörlerinin ortaya konulması

27.05.2016

 

22.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Köpeklerde Sistoskopi Yöntemi ile İdrar Yolları ve Sidik Kesesi Bozukluklarının Belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Serum GGT ve Kolostral İmmunoglobulinler Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Neonatal Dönemde Farklı Barınak Koşullarının Buzağıların Akciğer Gelişimine Etkilerinin Araştırılması

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sütçü ineklerde Saccharomyces cerevisiae kullanımının bazı kan parametreleri ve immun sistem üzerindeki etkileri

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yarışan Atlarda M Mod 2 D ve Doppler Ekokardiyografik Muayeneler

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ve çevresindeki sığırlar ve yeni doğan buzağılarda rota ve coronavirusların prevalansının virolojik serolojik ve patolojik yöntemlerle belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karayaka Sakız ve Karayaka x Sakız Melezi Koyunların Yapağı Verimi ile Kan Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişki OMÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Buzağıların sistemik enfeksiyonlarında premedikasyon amacıyla Allicin kullanımının bazı kan parametreleri ile immun sistem hücreleri üzerindeki etkisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Bölgesinde Köpeklerde Dirofilaria İmmitis Enfestasyonu İnsidansı İncelenmesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE SERUM ÜRE, KREATİNİN VE SİMETRİK DİMETİL ARGİNİN (SDMA) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Alt Üriner Sistem Ürelitiyazisi Olan Kedilerde Sülfürlenmiş Glukozaminoglukan ve Dermatan Sülfat Seviyelerinin Araştırılması

05.05.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 KÖPEKLERDE İKİ FARKLI TROMBOSİTÇE ZENGİN PLAZMA (PRP) KİT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ İLE TERAPÖTİK BAŞARI POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

03.07.2017

 

12.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 BİLİMSEL AÇIDAN BİLİRKİŞİLİK İFA ETMEK

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAMSUN SİNOP VETERİNER HEKİMLER ODASI

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


VETERİNER İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ.

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

KARS

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Yenidoğan jersey ırkı buzağılarda, e vitamini ve levamizol'ün bağışıklık üzerindeki immunmodülatör etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Didem PEKMEZCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:50:21

 

2015-12-24 15:50:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:50:21

 

2015-12-24 15:50:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:49:05

 

2015-12-24 15:49:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:49:04

 

2015-12-24 15:49:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:48:43

 

2015-12-24 15:48:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:48:43

 

2015-12-24 15:48:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Neonatal Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:48:04

 

2015-12-24 15:48:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:47:40

 

2015-12-24 15:47:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:47:23

 

2015-12-24 15:47:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:45:29

 

2015-12-24 15:45:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:45:05

 

2015-12-24 15:45:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Neonatal Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:44:52

 

2015-12-24 15:44:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi-Klinik Bilimleri Ve Laboratuar Tanı Grubu

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:44:32

 

2015-12-24 15:44:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi-Klinik Bilimleri Ve Laboratuar Tanı Grubu

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:44:32

 

2015-12-24 15:44:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:44:10

 

2015-12-24 15:44:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:43:45

 

2015-12-24 15:43:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:43:24

 

2015-12-24 15:43:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:43:24

 

2015-12-24 15:43:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:43:24

 

2015-12-24 15:43:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:42:53

 

2015-12-24 15:42:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi-Klinik Bilimleri Ve Laboratuar Tanı Grubu

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-24 15:42:16

 

2015-12-24 15:42:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Egzotik Hayvn Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:41:44

 

2015-12-24 15:41:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Neonatal Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:32:54

 

2015-12-23 16:32:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Adli Veteriner Hekimlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:32:35

 

2015-12-23 16:32:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:32:06

 

2015-12-23 16:32:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:32:06

 

2015-12-23 16:32:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:31:40

 

2015-12-23 16:31:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:31:40

 

2015-12-23 16:31:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:31:05

 

2015-12-23 16:31:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:31:05

 

2015-12-23 16:31:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:30:49

 

2015-12-23 16:30:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Neonatal Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:30:27

 

2015-12-23 16:30:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yabanıl Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:30:08

 

2015-12-23 16:30:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:29:42

 

2015-12-23 16:29:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulama Iıı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:29:22

 

2015-12-23 16:29:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:29:07

 

2015-12-23 16:29:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Ve Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:28:26

 

2015-12-23 16:28:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Ve Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:27:32

 

2015-12-23 16:27:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:23:52

 

2015-12-23 16:23:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:23:37

 

2015-12-23 16:23:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Neonatal Hastalıklar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:23:11

 

2015-12-23 16:23:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Adli Veteriner Hekimlik

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:22:49

 

2015-12-23 16:22:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-Iıı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:22:18

 

2015-12-23 16:22:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:22:02

 

2015-12-23 16:22:02

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:22:02

 

2015-12-23 16:22:02

 

2010-2011

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:21:21

 

2015-12-23 16:21:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları- 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:20:35

 

2015-12-23 16:20:35

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:19:53

 

2015-12-23 16:19:53

 

2010-2011

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Modülü

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Rusça


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:19:11

 

2015-12-23 16:19:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 İç Hastalıkları Modülü

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Rusça


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:19:11

 

2015-12-23 16:19:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hayvan Davranışları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:18:41

 

2015-12-23 16:18:41

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hayvan Davranışları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:18:41

 

2015-12-23 16:18:41

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Muayene Yöntemleri Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:18:06

 

2015-12-23 16:18:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-Iı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:17:26

 

2015-12-23 16:17:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:17:09

 

2015-12-23 16:17:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Adli Veteriner Hekimlik

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-23 16:16:51

 

2015-12-23 16:16:51

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Uygulama-Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:16:20

 

2015-12-23 16:16:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Uyguma-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:15:59

 

2015-12-23 16:15:59

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:15:21

 

2015-12-23 16:15:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:14:33

 

2015-12-23 16:14:33

 

2008-2009

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:14:10

 

2015-12-23 16:14:10

 

2008-2009

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:13:07

 

2015-12-23 16:13:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:12:41

 

2015-12-23 16:12:41

 

2008-2009

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:11:50

 

2015-12-23 16:11:50

 

2007-2008

Ders Adı :

 Klinik Uygulama 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-12-23 16:11:22

 

2015-12-23 16:11:22

 

2007-2008

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:10:12

 

2015-12-23 16:10:12

 

2007-2008

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-23 16:09:45

 

2015-12-23 16:09:45

 

2007-2008

2019
 • 2004

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I 1 sindirim sistemi öğrenci yeni.pdf
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I 7 DOLAŞIM SİSTEMİ.pdf
VET415 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I 13 SOLUNUM SİSTEMİ.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VİÇ720 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım 1 ACİL.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr