İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: eburgaz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-3953-6131
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Kimya
Anahtar Kelimeler Polimer Bilimi
Nanoteknoloji
Öğrenim Bilgileri
Lisans Koç Üniversitesi
Doktora University Of Massachusetts
Yüksek Lisans University Of Massachusetts Amherst
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 2020 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2014 -
Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi, 2008 - 2014
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2007
Araştırma Görevlisi Doğa Bilimleri Fakültesi, 2000 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Polymer Nanocompositeselectrical And Thermal Properties

Bölüm Adı :

 Thermomechanical Analysis Of Polymer Nanocomposites

Yazar Adı :

 Burgaz Engin

Editör Adı :

 Xingyi Huang, Chunyi Zhi


2016

Kitap Adı :

 Handbook Of Polymer Nanocomposites Processing Performance And Application Volume A Layered Silicates

Bölüm Adı :

 Structure-Property Correlations Of Poly(Ethylene Oxide) Nanohybrids With Layered Silicates And Silica Nanoparticles

Yazar Adı :

 Burgaz Engin

Editör Adı :

 J.k. Pandey, R. Reddy, A.k. Mohanty, M. Misra


2014

Kitap Adı :

 Functional Polymer Nanocomposites For Energy Storage And Conversion

Bölüm Adı :

 Nanohybrid Membranes For Fuel Cells

Yazar Adı :

 Kelarakıs Antonıos, Alonso Refael, Lıan Huıqın, Estevez Luıs, Burgaz Engin, Gıannelıs Emmanuel

Editör Adı :

 Qing Wang, Lei Zhu

2010

Kitap Adı :

 Polyurethane Insulation Foams For Energy And Sustainability


2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effects Of Magnetic Particles And Carbon Black On Structure And Properties Of Magnetorheological Elastomers

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Goksuzoglu Mert

Dergi Adı :

 Polymer Testıng

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 Thermomechanical Behavior And Thermal Stability Of Polyurethane Rigid Nanocomposite Foams Containing Binary Nanoparticle Mixtures

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Kendırlıoglu Caner

Dergi Adı :

 Polymer Testıng

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Carbon Black Reinforced Natural Rubber/butadiene Rubber And Natural Rubber/butadiene Rubber/styrene-Butadiene Rubber Composites: Part Iı. Dynamic Mechanical Properties And Fatigue Behavior

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Gencoglu Okan, Goksuzoglu Mert

Dergi Adı :

 Res. Eng. Struct. Mat.

Özgün Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Carbon Black Reinforced Natural Rubber/butadiene Rubber And Natural Rubber/butadiene Rubber/styrene-Butadiene Rubber Composites: Part I: Rheological, Mechanical And Thermomechanical Properties

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Gencoglu Okan, Goksuzoglu Mert

Dergi Adı :

 Res. Eng. Struct. Mat.

Özgün Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Synthesis And Characterization Of Nano-Sized Metal Organic Framework-5 (Mof-5) By Using Consecutive Combination Of Ultrasound And Microwave İrradiation Methods

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Erciyes Ayşe, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Dergi Adı :

 Inorganıca Chımıca Acta

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Synthesis And Characterization Of Nano-Sized Metal Organic Framework-5 (Mof-5) By Using Consecutive Combination Of Ultrasound And Microwave İrradiation Methods

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Erciyes Ayşe, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Dergi Adı :

 Inorganica Chimica Acta

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Prediction Of Thermal Stability Crystallinity And Thermomechanical Properties Of Poly Ethylene Oxide Clay Nanocomposites With Artificial Neural Networks

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Yazıcı Mehmet, Kapusuz Murat, Özcan Hakan, Alışır Sevim

Dergi Adı :

 Thermochimica Acta

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Poly Ethylene Oxide Clay Silica Nanocomposites Morphology And Thermomechanical Properties

Yazar Adı :

 Burgaz Engin

Dergi Adı :

 Polymer

Özgün Makale

 


2011, 10

Makale Adı :

 Nafion Clay Hybrids With A Network Structure

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Lıan Huıqın, Alonso Rafael H, Estevez Luıs, Kelarakıs Antonıos, Gıannelıs Emmanuel P

Dergi Adı :

 Polymer

Özgün Makale

 


2009, 5

Makale Adı :

 Morphology And Tensile Properties Of Multigraft Copolymers With Regularly Spaced Tri Tetra And Hexafunctional Junction Points

Yazar Adı :

 Yuqıng Zhu, Burgaz Engin, Gıdo Samuel P, Staudınger Ulrıke, Weıdısch Roland, Jımmy Mays, Uhrıg Davıd

Dergi Adı :

 Macromolecules

Özgün Makale

 


2006, 5

Makale Adı :

 Polymer Nanocomposites Through Controlled Self Assembly Of Cubic Silsesquioxane Scaffolds

Yazar Adı :

 Zheng Leı, Hong Sheng, Cardoen Gregoıre, Burgaz Engin, Coughlın Brıan, Gıdo Samuel

Dergi Adı :

 Macromolecules

Özgün Makale

 


2004, 11

Makale Adı :

 Poly Butylene Terephthalate Nanocompositesprepared By İn Situ Polymerization

Yazar Adı :

 Trıpathy Amıya R, Burgaz Engin, Steven N Kukureka, Macknıght Wıllıam J

Dergi Adı :

 Macromolecules

Özgün Makale

 


2003, 8

Makale Adı :

 Comparison Of Hydrogen Bonding İn Polydimethylsiloxane And Polyether Based Urethane And Urea Copolymers

Yazar Adı :

 Yılgör Emel, Burgaz Engin, Yurtsever İsmail Ersin, Yılgör İskender

Dergi Adı :

 Polymer

Özgün Makale

 


2000, 2

Makale Adı :

 T Junction Grain Boundaries İn Block Copolymer Homopolymer Blends

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Gıdo Samuel P

Dergi Adı :

 Macromolecules

Özgün Makale

 

2000, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 CAM ELYAF VE MONTMORİLLONİT TAKVİYELİ POLİÜRETAN SERT KÖPÜK MİKROKOMPOZİTLERİN YAPI–ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Acar Engin, Burgaz Engin

Etkinlik Adı :

 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 THERMAL PROPERTIES OF POLY(ETHYLENE OXIDE) ELECTROLYTES CONTAINING NANO-SIZED METAL ORGANIC NANOCOMPOSITE FRAMEWORK-5 (MOF-5)

Yazar Adı :

 Burgaz Engin

Etkinlik Adı :

 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF POLY(ETHYLENE NANOCOMPOSITE ELECTROLYTES CONTAINING NANOSIZEDOXIDE) METAL ORGANIC FRAMEWORK-5 (MOF-5)

Yazar Adı :

 Burgaz Engin

Etkinlik Adı :

 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS OF POLY (ETYLENE OXIDE) NANOCOMPOSITE ELECTROLYTES CONSISTING OF COPPER-BASED METAL ORGANIC FRAMEWORKS

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Erciyes Ayşe, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF COPPER BASED NANO-SIZED METAL ORGANIC FRAMEWORKS BY USING DIFFERENT ORGANIC LIGANDS

Yazar Adı :

 Burgaz Engin, Erciyes Ayşe, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 ELEKTROSPİN YÖNTEMİ KULLANILARAK POLİETİLEN OKSİT/ KİL/ SİLİKA POLİMER NANOKOMPOZİT MEMBRANIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Yazar Adı :

 Hamzayev Vusal, Burgaz Engin, Andaç Müberra

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 Preparation and characterization of nano-sized Mg-based metal organic frameworks by using the electrochemical method

Yazar Adı :

 Erciyes Ayşe, Burgaz Engin, Andaç Müberra, Andaç Ömer, Kendirlioğlu Caner

Etkinlik Adı :

 13th Nanoscience and Nanotechnology Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Preparation and characterization of nano-sized copper based metal organic frameworks by using the electrochemical method

Yazar Adı :

 Erciyes Ayşe, Burgaz Engin, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Etkinlik Adı :

 3rd International Porous and Powder Materials Symposium andExhibition (PPM 2017).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Preparation and characterization of PEO based polymer electrolyte membranes containing a new ionic liquid

Yazar Adı :

 Erciyes Ayşe, Burgaz Engin, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology (IMSMATEC’18) in Çeşme/İzmir April 10-12 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Preparation of polymer electrolyte films using two different types of ionic liquids

Yazar Adı :

 Erciyes Ayşe, Burgaz Engin, Andaç Müberra, Andaç Ömer

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Materials Science Mechanical and Automation Engineerings and Technology (IMSMATEC’18) in Çeşme/İzmir April 10-12 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 The fabrication of magnetorheological elastomers with magnetic particles and investigation of their rheological and mechanical properties

Yazar Adı :

 Göksüzoğlu Mert, Burgaz Engin

Etkinlik Adı :

 2nd International Defense Industry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Improvement of Thermal and Mechanical Properties of Nano-clay Reinforced Rigid Polyurethane/Silica Nanocomposite Foams

Yazar Adı :

 Kendirlioğlu Caner, Burgaz Engin

Etkinlik Adı :

 2nd International Defense Industry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Synthesis and characterization of different types of nanosized metal organic frameworks and their applications to polymer nanocomposites

Yazar Adı :

 Erciyes Ayşe, Burgaz Engin, Andaç Müberra, Andaç Ömer, Kendirlioğlu Caner

Etkinlik Adı :

 2nd International Defense Industry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 MALZEME VE YAPI MERKEZ LABORATUVARI MAYMER PROJESİ

Proje Konusu :

 ÜNİVERSİTEDEKİ MALZEME VE YAPI MALZEMESİ ALT YAPISININ KUVVETLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

25.04.2011

 

07.05.2015

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarının Alt yapısının geliştirilmesi için gerekli makina techizat ve sarf malzemelerinin temin edilmesi

22.09.2014

 

21.06.2016

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Projesi KİTAM

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Projesinin hayata geçirilerek gerekli altyapının oluşturlması

21.09.2011

 

21.02.2016

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Laboratuvarının oluşturulması için gerekli altyapının oluştıulması

22.09.2010

 

24.09.2012

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2012, 09

Proje Adı :

 Seramik Nanoparçacıklar İhtiva Eden Poliüretan Kauçuk Malzemesinin Üretimi ve Isısal Yalıtım Özelliklerinin Ölçülmesi

Proje Konusu :

 Seramik Nanoparçacıklar İhtiva Eden Poliüretan Kauçuk Malzemesinin Üretimi ve Isısal Yalıtım Özelliklerinin Ölçülmesi hakkında yeni malzeme teknolojileri üretilmesi

22.09.2011

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 09

Proje Adı :

 Poli etilen oksit Kil Silika Nanokompozit Malzemelerinin Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Poli etilen oksit Kil Silika Nanokompozit Malzemelerinin Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu hakkında yeni malzeme teknolojileri geliştirmek

10.03.2010

 

10.03.2013

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 03

Proje Adı :

 Nano-Boyutlu Metal Organik Kafes (Nano-Boyutlu MOF) Yapıları ve İyonik Sıvı İçeren Katı Poli(Etilen Oksit) Nano-Kompozit Elektrolit Malzeme Sentezi ve Karakterizsayonu

Proje Konusu :

 Nano-Boyutlu Metal Organik Kafes (Nano-Boyutlu MOF) Yapıları ve İyonik Sıvı İçeren Katı Poli(Etilen Oksit) Nano-Kompozit Elektrolit Malzeme Sentezi ve Karakterizsayonu

01.05.2016

 

01.05.2018

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 1906-Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri

Proje Konusu :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Labaratuvarlarının İyileştirilmesi

28.03.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Ratlarda Periodontal Defekt Modelinde Propolis ve Kitosan Içerikli Membran Kullanımının Doku Rejenerasyonuna Etkilerinin Araştırılması

01.06.2018

 

Danışman

 

-Tübitak 3001

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 Nano-Boyutlu Metal organik Kafes Yapıları (Nano-Boyutlu MOF) ve İyonik sıvı içeren katı poli/etilen oksit) nanokompozit elektrolit malzeme sentezi ve karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Li Pili

01.05.2016

 

01.05.2018

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 Gıda Bilimi ve Mühendisliginde Nanoteknolojik Uygulamaların Gelistirilmesi çin Fiziki Alt Yapı Olusturma Projesi

20.11.2015

 

06.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Dekanlik Seref Odulu

1996

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

1996

Ödül Adı :

 Dekanlik Seref Odulu

1999

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

1999

Ödül Adı :

 Vehbi Koç Ödülü

1998

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

1998

Ödül Adı :

 Vehbı Koç Ödülü

2000

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2000

Ödül Adı :

 Eğitim-Öğretim Ödülü

1995

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

1995

Ödül Adı :

 Doktora Burs Ödülü

2000

 

University of Massachusetts Amherst

 

Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2000

Ödül Adı :

 Post-Doc Burs Ödülü

2006

 

Cornell University

 

Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2006

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Environmental Engineering And Management Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Engineering And Management Journal

 

İASİ

 

ROMANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Polymer Testıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Polymer Testıng

 

LONDON

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ionıcs

Uluslararası

 

Dergi

 

Ionıcs

 

HEIDELBERG

 

ALMANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Polymer

Uluslararası

 

Dergi

 

Polymer

 

AMSTERDAM

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Applıed Polymer Scıence

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Applıed Polymer Scıence

 

MALDEN MA

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Colloid And Interface Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Colloid And Interface Science

 

AMSTERDAM

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 International Journal Of Industrial Chemistry

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Industrial Chemistry

 

HEIDELBERG

 

ALMANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Poli(etilen oksit)/kil ve poli(etilen oksit)/silika nanokompozit malzemelerin fourıer dönüşümlü kızıl-ötesi spektroskopisi ve polarize ışık mikroskobu teknikleri ile karakterizasyonu

Yazar :

 Şule BAHADIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Poli (etilen-oksit) (peo)/kil nanokompozit malzemelerin ısısal ve termomekanik özelliklerinin deneysel olarak saptanması ve yapay sinir ağları kullanılarak simülasyonu

Yazar :

 Mehmet YAZICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Karbon siyahı çeşidi ve miktarının, doğal kauçuk/butadıen kauçuk karışımının reolojik, mekanik ve termomekanik özellikleri üzerine etkisi

Yazar :

 Mert GÖKSÜZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Karbon nanotüp ve silika nanoparçacıkları içeren sert poliüretan nanokompozit köpüklerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Caner KENDİRLİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Genişletilebilir grafit ve nanosilika kullanımının poliüreten sert köpüklerdeki ısısal ve mekanik özelliklere etkisi

Yazar :

 Rıdvan Can ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Investigation of fatigue life and dynamic mechanical properties of natural, butadiene and styrene butadiene rubber blends

Yazar :

 Okan GENÇOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 The fabrication and characterization of ethylene propylene diene monomer (EPDM) magnetorheological elastomers

Yazar :

 Mert GÖKSÜZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Atomik simulasyonlar kullanılarak MOF-5 katkılı poli (etilen oksit) nanokompozit elektrolitlerin iyonik iletkenliğinin incelenmesi

Yazar :

 Murat ÖZLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 The effects of using zinc borate and glass fiber additives on the properties of rigid polyurethane foams

Yazar :

 Engin ACAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Magnezyum ve çok duvarlı karbon nanotüp doplu lifepo4 katod malzemesi kullanarak lityum-iyon pillerin elektrokimyasal performanslarının geliştirilmesi

Yazar :

 Mohammed Abdulkareem Mansoor Mohammed AL-SAMET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Expertise Area Course Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:27:23

 

2018-01-12 17:27:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:26:53

 

2018-01-12 17:26:53

 

2017-2018

Ders Adı :

 Polymer Characterization

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:26:23

 

2018-01-12 17:26:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-12 17:25:10

 

2018-01-12 17:25:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Materials Characterization Techniques

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:24:33

 

2018-01-12 17:24:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:24:10

 

2018-01-12 17:24:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Üretim Laboratuvarı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-12 17:23:37

 

2018-01-12 17:23:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Expertise Area Course I

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:27:51

 

2018-01-12 17:22:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:21:33

 

2018-01-12 17:21:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Polymer Characterization

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:20:58

 

2018-01-12 17:20:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:20:26

 

2018-01-12 17:20:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-12 17:20:03

 

2018-01-12 17:20:03

 

2017-2018

Ders Adı :

 Taşınım Olayları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:19:29

 

2018-01-12 17:19:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Materials And Energy

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:19:03

 

2018-01-12 17:19:03

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Ve Enerji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-12 17:18:37

 

2018-01-12 17:18:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Malzeme Üretim Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-12 17:18:10

 

2018-01-12 17:18:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mbm 408Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-01 19:27:11

 

2017-10-01 19:27:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mbm 206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-01 19:26:46

 

2017-10-01 19:26:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mbm 406 Nanomalzemeler Ve Nanoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-01 19:25:45

 

2017-10-01 19:25:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mbm 310 Malzeme Üretim Laboratuvarı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-01 19:25:18

 

2017-10-01 19:25:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mbm 400 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-01 19:24:52

 

2017-10-01 19:24:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mbm 804 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-01 19:15:39

 

2017-10-01 19:15:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ennt 902 Expertise Area Course Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:28:27

 

2017-10-01 19:14:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 İleri Polimerik Malzemeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-10-01 19:14:03

 

2017-10-01 19:14:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Polymer Characterization

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-10-01 19:14:09

 

2017-10-01 19:13:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Expertise Area Course I

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-12 17:29:06

 

2017-01-05 10:14:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-05 10:14:18

 

2017-01-05 10:14:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Polymer-Matrix Composite Materials

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-01-05 10:13:56

 

2017-01-05 10:13:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 10:13:36

 

2017-01-05 10:13:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Malzeme Muhendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 10:13:04

 

2017-01-05 10:13:04

 

2016-2017

Ders Adı :

 Taşınım Olayları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 10:12:45

 

2017-01-05 10:12:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Malzeme Ve Enerji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 10:12:23

 

2017-01-05 10:12:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 10:11:56

 

2017-01-05 10:11:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 09:52:07

 

2017-01-05 09:52:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:51:49

 

2017-01-05 09:51:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-05 09:51:33

 

2017-01-05 09:51:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2017-01-05 09:51:08

 

2017-01-05 09:51:08

 

2015-2016

Ders Adı :

 Thermal Characterization Techniques

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:50:41

 

2017-01-05 09:50:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Advanced Polymer Engineering

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:50:22

 

2017-01-05 09:50:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 İleri Polimerik Malzemeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:49:54

 

2017-01-05 09:49:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Malzeme Muhendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 09:49:33

 

2017-01-05 09:49:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Malzeme Termodinamiği Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:49:15

 

2017-01-05 09:49:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Nanomalzemeler Ve Nanoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-05 09:48:59

 

2017-01-05 09:48:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 Malzeme Üretim Laboratuvarı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 09:46:46

 

2017-01-05 09:44:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ennt 901 Uzmanlık Alan Dersı I

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2016-01-11 11:07:38

 

2016-01-11 11:07:38

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ennt 703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 11:07:16

 

2016-01-11 11:07:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ennt 616 Polymer Nanocomposıtes

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 11:06:49

 

2016-01-11 11:06:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 620 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 11:05:38

 

2016-01-11 11:05:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 407 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 11:05:02

 

2016-01-11 11:05:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 209 Malzeme Ve Enerji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 11:04:18

 

2016-01-11 11:04:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 310 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 11:03:49

 

2016-01-11 11:03:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 203 Malzeme Termodinamiği I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 11:03:26

 

2016-01-11 11:02:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mbm 602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:49:01

 

2016-01-11 10:49:01

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 400 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 10:48:34

 

2016-01-11 10:48:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 310 Malzeme Üretim Laboratuvarı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:48:21

 

2016-01-11 10:47:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 402 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:47:12

 

2016-01-11 10:47:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 424 Polimer Mühendisliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:46:28

 

2016-01-11 10:46:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 204 Malzeme Termodinamiği Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:45:44

 

2016-01-11 10:45:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ennt 902 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2016-01-11 10:45:03

 

2016-01-11 10:45:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ennt 707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:44:39

 

2016-01-11 10:44:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ennt 709 Thermal Analysıs Technıques

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:44:09

 

2016-01-11 10:44:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ennt 713 Polymer-Matrix Composıte Materıals

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:41:52

 

2016-01-11 10:41:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ennt 616 Polymer Nanocomposıtes

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:41:22

 

2016-01-11 10:41:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 618 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:40:47

 

2016-01-11 10:40:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 620 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:40:35

 

2016-01-11 10:40:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 407Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 10:40:05

 

2016-01-11 10:40:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 309 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:39:40

 

2016-01-11 10:39:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 431 Polimer Fiziği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:38:55

 

2016-01-11 10:38:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 209 Malzeme Ve Enerji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:38:03

 

2016-01-11 10:38:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 305 Taşınım Olayları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:37:48

 

2016-01-11 10:37:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mbm 620 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:37:23

 

2016-01-11 10:36:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 619 İleri Polimerik Malzemeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:36:04

 

2016-01-11 10:36:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 618 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:35:50

 

2016-01-11 10:35:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 408Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 10:35:27

 

2016-01-11 10:35:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 400 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-11 10:35:04

 

2016-01-11 10:35:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 406 Nanomalzemeler Ve Nanoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:35:09

 

2016-01-11 10:34:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 210 Malzeme Bilimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-11 10:34:27

 

2016-01-11 10:34:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 308 Kompozit Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:34:13

 

2016-01-11 10:34:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 204 Malzeme Termodinamiği Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-11 10:33:53

 

2016-01-11 10:33:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 610 İleri Kompozit Malzemeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:33:29

 

2014-01-24 14:33:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 804 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-24 14:32:54

 

2014-01-24 14:32:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 408Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:31:20

 

2014-01-24 14:31:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 305 Taşınım Olayları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:31:02

 

2014-01-24 14:31:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 211 Mesleki İngilizce

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:30:47

 

2014-01-24 14:30:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 307 Polimer Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:30:33

 

2014-01-24 14:30:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 209 Malzeme Ve Enerj

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:30:14

 

2014-01-24 14:30:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mbm 400 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:29:52

 

2014-01-24 14:29:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 618 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:29:35

 

2014-01-24 14:29:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 619 İleri Polimerik Malzemeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:29:14

 

2014-01-24 14:29:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 620 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:28:56

 

2014-01-24 14:28:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 408Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:28:39

 

2014-01-24 14:28:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 406 Nanomalzemeler Ve Nanoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:28:20

 

2014-01-24 14:28:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 308 Kompozit Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:28:24

 

2014-01-24 14:28:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 210 Malzeme Bilimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-24 14:27:49

 

2014-01-24 14:27:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 204 Malzeme Termodinamiği Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:27:30

 

2014-01-24 14:27:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 407Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:26:59

 

2014-01-24 14:26:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 307 Polimer Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:26:39

 

2014-01-24 14:26:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 209 Malzeme Ve Enerji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:26:20

 

2014-01-24 14:26:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 203 Malzeme Termodinamiği I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:26:03

 

2014-01-24 14:26:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 205 Malzeme Bilimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-24 14:25:43

 

2014-01-24 14:25:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mbm 804 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-24 14:24:49

 

2014-01-24 14:24:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 400 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:24:29

 

2014-01-24 14:24:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 408Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 14:23:51

 

2014-01-24 14:23:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 406 Nanomalzemeler Ve Nanoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:23:37

 

2014-01-24 14:23:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 308 Kompozit Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:23:01

 

2014-01-24 14:23:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 324 Kauçuk Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:22:36

 

2014-01-24 14:22:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 204 Malzeme Termodinamiği Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 14:22:41

 

2014-01-24 14:22:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mbm 205 Malzeme Bilimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:24:32

 

2020-01-07 20:24:32

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 209 Malzeme Ve Enerj

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:24:15

 

2020-01-07 20:24:15

 

2019-2020

Ders Adı :

 Ennt 813 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:23:56

 

2020-01-07 20:23:56

 

2019-2020

Ders Adı :

 Ennt 913 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:23:12

 

2020-01-07 20:23:12

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 803 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:22:10

 

2020-01-07 20:22:10

 

2019-2020

Ders Adı :

 Ennt 702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:21:24

 

2020-01-07 20:21:24

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 620 İleri Malzeme Karakterizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:20:27

 

2020-01-07 20:20:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 411 Malzeme Muhendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-07 20:20:05

 

2020-01-07 20:20:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Imbm 205 Materıals Scıence I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:17:56

 

2020-01-07 20:17:56

 

2019-2020

Ders Adı :

 Imbm 209 Materials And Energy

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:16:21

 

2020-01-07 20:16:21

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 313 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:15:27

 

2020-01-07 20:15:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mbm 206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:14:03

 

2020-01-07 20:14:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 614 Nanotechnology Applıcatıons In Industry

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:13:20

 

2020-01-07 20:13:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 814 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:12:35

 

2020-01-07 20:12:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 914 Uzmanlık Alan Dersı Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:11:55

 

2020-01-07 20:11:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 804 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:11:19

 

2020-01-07 20:11:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 620 Fabrıcatıon Technıques In Thın Solıd Fılms

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:10:51

 

2020-01-07 20:10:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 615 Polymer Characterızatıon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:09:55

 

2020-01-07 20:09:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Imbm 324 Rubber Technology

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:08:49

 

2020-01-07 20:08:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 424 Polimer Mühendisliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:07:49

 

2020-01-07 20:07:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Imbm 206 Materials Characterization Techniques

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:07:29

 

2020-01-07 20:07:29

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 309 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-07 20:06:44

 

2020-01-07 20:06:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 813 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:05:11

 

2020-01-07 20:04:22

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ennt 913 Uzmanlık Alan Dersı I

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:03:37

 

2020-01-07 20:03:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 803 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-07 20:02:34

 

2020-01-07 20:02:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 307 Polimer Malzemeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:01:35

 

2020-01-07 20:01:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 618 İleri Nanomalzemeler Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:01:08

 

2020-01-07 20:01:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 407 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinde Özel Konular I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-07 20:00:23

 

2020-01-07 20:00:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mbm 305 Taşınım Olayları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-07 20:00:01

 

2020-01-07 20:00:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Materials And Energy

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-07 19:59:04

 

2020-01-07 19:59:04

 

2018-2019

Ders Adı :

 Malzeme Üretim Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-07 19:58:41

 

2020-01-07 19:58:41

 

2018-2019

2019
 • 2020

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2020

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Pr.

 • 2020

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2020

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Pr.

 • 2014
  - 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 2014

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2016

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İleri Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2014
  - 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Pr.

 • 2012
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2012
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İleri Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2010

  Komisyon Başkanlığı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Pr.

 • 2010

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Pr.

 • 2008
  - 2014

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2007

  Araştırma Görevlisi

  Cornell University

  Mühendislik Fakültesi

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

  Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

 • 2000
  - 2006

  Araştırma Görevlisi

  University Of Massachusetts Amherst

  Doğa Bilimleri Fakültesi

  Polimer Bilimi Ve Mühendisliği

  Polimer Bilimi Ve Mühendisliği

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM205 Malzeme Bilimi I 1 1. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 2 2. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 3 2. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 4 3. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 5 3. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 6 4. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 7 5. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 8 6. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 9 7. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 10 8. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 11 8. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 12 9. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 13 9. Bölüm.ppsx
MBM205 Malzeme Bilimi I 14 10. Bölüm.ppsx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 1 SCX-3200_20120620_14225604.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 2 SCX-3200_20120620_14232500.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 3 SCX-3200_20120620_14234509.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 4 SCX-3200_20120620_14234509.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 4 SCX-3200_20120620_14240504.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 5 SCX-3200_20120620_14242608.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 6 SCX-3200_20120620_14244708.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 7 SCX-3200_20120620_14250702.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 8 SCX-3200_20120620_14252704.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 9 SCX-3200_20120620_14254705.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 10 SCX-3200_20120620_14260905.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 11 SCX-3200_20120620_14262901.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 12 SCX-3200_20120620_14264907.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 13 SCX-3200_20120620_14270901.jpg
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 14 SCX-3200_20120620_14272901.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM209 Malzeme ve Enerji 1 SCX-3200_20120620_14290505.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 1 1.hafta giris.mp4
MBM209 Malzeme ve Enerji 2 2. hafta dersi.mp4
MBM209 Malzeme ve Enerji 2 SCX-3200_20120620_14290505.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 3 SCX-3200_20120620_14292602.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 4 SCX-3200_20120620_14294607.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 5 SCX-3200_20120620_14300606.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 6 SCX-3200_20120620_14302601.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 7 SCX-3200_20120620_14304604.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 8 SCX-3200_20120620_14310602.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 9 SCX-3200_20120620_14312703.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 10 SCX-3200_20120620_14315902.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 11 SCX-3200_20120620_14315902.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 12 SCX-3200_20120620_14322402.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 13 SCX-3200_20120620_14324601.jpg
MBM209 Malzeme ve Enerji 14 SCX-3200_20120620_14330606.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 1 1.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 2 2.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 3 2.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 4 3.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 5 3.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 6 4.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 7 4.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 8 5.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 9 5.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 10 6.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 11 7.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 12 7.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 13 7.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 13 8.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 14 7.pdf
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 14 8.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 1 1.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 2 2.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 3 3.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 4 4.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 5 5.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 6 6.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 7 6.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 8 7.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 9 8.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 10 9.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 11 10.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 12 10.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 13 11.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 13 12.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 14 11.pdf
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji 14 12.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM210 Malzeme Bilimi II 1 11. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 2 11. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 3 12. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 4 13. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 5 14. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 6 15. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 7 16. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 8 17. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 9 17. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 10 18. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 11 19. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 12 20. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 13 21. Bölüm.ppsx
MBM210 Malzeme Bilimi II 14 22. Bölüm.ppsx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM205 Materials Science I 1 chapter 1.pdf
IMBM205 Materials Science I 2 ch02.pdf
IMBM205 Materials Science I 3 ch03.pdf
IMBM205 Materials Science I 4 ch03.pdf
IMBM205 Materials Science I 5 ch04.ppt
IMBM205 Materials Science I 6 ch05.pdf
IMBM205 Materials Science I 7 ch06.pdf
IMBM205 Materials Science I 8 ch07.pdf
IMBM205 Materials Science I 9 ch07.pdf
IMBM205 Materials Science I 10 ch08.pdf
IMBM205 Materials Science I 11 ch08.pdf
IMBM205 Materials Science I 12 ch09.pdf
IMBM205 Materials Science I 13 ch10.pdf
IMBM205 Materials Science I 14 ch10.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM209 Materials And Energy 1 SCX-3200_20120620_14290505.jpg
IMBM209 Materials And Energy 1 1st week Intro.mp4
IMBM209 Materials And Energy 2 SCX-3200_20120620_14290505.jpg
IMBM209 Materials And Energy 2 2nd week intro.mp4
IMBM209 Materials And Energy 3 SCX-3200_20120620_14292602.jpg
IMBM209 Materials And Energy 4 SCX-3200_20120620_14292602.jpg
IMBM209 Materials And Energy 4 SCX-3200_20120620_14294607.jpg
IMBM209 Materials And Energy 5 SCX-3200_20120620_14300606.jpg
IMBM209 Materials And Energy 6 SCX-3200_20120620_14302601.jpg
IMBM209 Materials And Energy 7 SCX-3200_20120620_14304604.jpg
IMBM209 Materials And Energy 8 SCX-3200_20120620_14310602.jpg
IMBM209 Materials And Energy 9 SCX-3200_20120620_14312703.jpg
IMBM209 Materials And Energy 10 SCX-3200_20120620_14315902.jpg
IMBM209 Materials And Energy 11 SCX-3200_20120620_14315902.jpg
IMBM209 Materials And Energy 12 SCX-3200_20120620_14322402.jpg
IMBM209 Materials And Energy 13 SCX-3200_20120620_14324601.jpg
IMBM209 Materials And Energy 14 SCX-3200_20120620_14330606.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM206 Materials Characterization Techniques 1 SCX-3200_20120620_14225604.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 2 SCX-3200_20120620_14232500.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 3 SCX-3200_20120620_14234509.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 4 SCX-3200_20120620_14240504.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 5 SCX-3200_20120620_14242608.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 6 SCX-3200_20120620_14244708.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 7 SCX-3200_20120620_14250702.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 8 SCX-3200_20120620_14252704.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 9 SCX-3200_20120620_14254705.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 10 SCX-3200_20120620_14254705.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 10 SCX-3200_20120620_14260905.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 11 SCX-3200_20120620_14262901.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 12 SCX-3200_20120620_14264907.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 13 SCX-3200_20120620_14270901.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 14 SCX-3200_20120620_14270901.jpg
IMBM206 Materials Characterization Techniques 14 SCX-3200_20120620_14272901.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM210 Materials Science II 1 ch11.pdf
IMBM210 Materials Science II 2 ch12.ppt.pptx
IMBM210 Materials Science II 3 ch12.ppt.pptx
IMBM210 Materials Science II 4 ch13.ppt
IMBM210 Materials Science II 5 ch13.ppt
IMBM210 Materials Science II 6 ch14.ppt.pptx
IMBM210 Materials Science II 7 ch14.ppt.pptx
IMBM210 Materials Science II 8 ch14.ppt.pptx
IMBM210 Materials Science II 9 ch15_V2.ppt
IMBM210 Materials Science II 10 ch15_V2.ppt
IMBM210 Materials Science II 11 ch15_V2.ppt
IMBM210 Materials Science II 12 ch16_V3.ppt
IMBM210 Materials Science II 13 ch16_V3.ppt
IMBM210 Materials Science II 14 ch16_V3.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 1 1.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 2 2.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 3 2.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 4 3.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 5 3.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 5 4.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 6 3.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 6 4.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 7 5.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 8 6.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 9 7.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 10 8.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 11 9.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 12 10.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 13 11.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 14 11.pdf
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 14 12.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 1 1.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 2 1.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 3 2.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 4 2.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 5 3.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 6 3.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 7 4.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 8 4.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 9 5.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 10 5.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 11 6.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 12 6.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 13 7.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 13 8.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 14 7.pdf
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 14 8.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr