Doktor Öğretim Üyesi Erdem ÇAĞLARİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ecaglar@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-3465-4515
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Müzik
Öğrenim Bilgileri
Lisans Gazi Üniversitesi
Doktora Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2004 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Ezgilerle Keman Eğitimi

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Türkiye’De Özengen (Amatör) Keman Eğitimi Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin Keman Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği

Yazar Adı :

 Çağlar Erdem

Dergi Adı :

 Journal Of Current Researches On Social Sciences

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Müzikal Algı Ve Deşifrede Gestalt Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Çağlar Erdem, Akbulut Fatih

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Akkor Hüsamettin Özgür, Çağlar Erdem

Dergi Adı :

 The Journal Of Social Science

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Özengen Müzik Eğitiminde Kullanılan Çalgıların İşitmeye Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Akkor Hüsamettin Özgür, Çağlar Erdem

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş Sınavları İçin Yeni Bir Sınav Modelinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Erdem Çağlar, H Özgür Akkor

Dergi Adı :

 Kazım Karabekir Eğit. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Batı Müziği Kuram Kitaplarının Konu Dağılımlarına İlişkin Bir Analiz

Yazar Adı :

 Gülüm Baran, Bulut Ferit, Çağlar Erdem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri Ve Okul Başarı Düzeyleri İle İlişkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Yazar Adı :

 Akkor Hüsamettin Özgür, Çağlar Erdem

Etkinlik Adı :

 Psikoloji ve Sanat Sempozyumu-IV

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 10

Bildiri Adı :

 Özengen (Amatör) Çalgı Eğitiminin Ergenlerin Empati Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çağlar Erdem, Tekeli Beril

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 ”Müzik Teorisi Kitaplarının Alıştırma Boyutuna İlişkin Bir Analiz”

Yazar Adı :

 Çağlar Erdem, Gülüm Baran, Bulut Ferit

Etkinlik Adı :

 International Learning Teaching and Educational Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Kavak Meslek Yüksekokulu Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Erdem ÇAĞLAR-Fulya AÇIKSÖZ-Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ-Armağan ERMAN

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

28.11.2017

 

28.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Sinop Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Düzenleyen: Erdem ÇAĞLAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.05.2015

 

11.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 ODA MÜZİĞİ KONSERİ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN GÜZEL SANATLAR LİSESİ KONSER SALONU

Düzenleyenler :

 Düzenleyen: Erdem ÇAĞLAR

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.03.2015

 

09.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Yıl Sonu Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Sahnesi

Düzenleyenler :

 OMÜ Müzik Eğitimi ABD

Ulusal

 

16.05.2009

 

18.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Solo ve Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Atakum Sahnesi

Düzenleyenler :

 İldiko Moog-Aynur Özgür

Ulusal

 

14.01.2012

 

16.01.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2012, 01

Etkinlik Adı :

 1. Kök Hücre Sempozyumu

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Kök Hücre Derneği

Ulusal

 

29.09.2009

 

29.09.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

2009, 09

Etkinlik Adı :

 Dinleti

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Sahnesi

Düzenleyenler :

 OMÜ Müzik Eğitimi ABD

Ulusal

 

23.07.2009

 

23.07.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2009, 07

Etkinlik Adı :

 Miras

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 OMÜ İncesaz Müzik Topluluğu

Ulusal

 

30.06.2009

 

30.06.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama

 

2009, 06

Etkinlik Adı :

 Bilim ve Sanat Etkinliği

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atatürk Kültür Merkezi B Salonu

Düzenleyenler :

 Erdem Çağlar-Devrim Öztürk-Armağan Erman

Ulusal

 

27.04.2009

 

27.04.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2009, 04

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Konservatuvar Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Erdem Çağlar-Devrim Öztürk-Armağan Erman

Ulusal

 

12.05.2009

 

12.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Yeni Yıl Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 İldiko Moog

Ulusal

 

28.12.2011

 

28.12.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama

 

Türkçe

2011, 12

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 İldiko Moog

Ulusal

 

25.04.2012

 

25.04.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama

 

Türkçe

2012, 04

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Fatih AKBULUT-Erdem ÇAĞLAR

Ulusal

 

Özgün

 

14.11.2019

 

14.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 11

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Türkiye'deki okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde müzik eğitimi dersi veren öğretim elemanlarının derse ilişkin görüşleri

Yazar :

 Duygu BİLİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin piyano ve armoni dersine yönelik tutumları ve armoni dersi başarı düzeylerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi

Yazar :

 Okan ÖNDER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin armoni dersine ilişkin öz değerlendirmeleri ve tutumları

Yazar :

 Nihat KALKANDELEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Bireysel Keman Eğitimi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:49:53

 

2017-09-25 09:58:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Oda Müziği

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:49:10

 

2017-09-25 09:58:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bilgisayarla Nota Yazımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:49:58

 

2017-09-25 09:57:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:49:26

 

2017-09-25 09:56:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:56:39

 

2017-09-25 09:56:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:49:45

 

2017-09-25 09:56:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:49:16

 

2017-09-25 09:56:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:49:39

 

2017-09-25 09:56:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:49:34

 

2017-09-25 09:55:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:55:15

 

2017-09-25 09:55:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:55:00

 

2017-09-25 09:55:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:54:44

 

2017-09-25 09:54:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:54:34

 

2017-09-25 09:54:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:54:23

 

2017-09-25 09:54:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:53:22

 

2017-09-25 09:53:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-25 09:52:55

 

2017-09-25 09:52:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-24 15:49:10

 

2015-12-24 15:49:10

 

2015-2016

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-13 13:20:24

 

2015-02-13 13:19:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-02-13 13:20:33

 

2015-02-13 13:19:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Oda Müziği Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-13 13:20:37

 

2015-02-13 13:19:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-02-13 13:18:57

 

2015-02-13 13:18:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-02-13 13:18:49

 

2015-02-13 13:18:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-02-13 13:18:39

 

2015-02-13 13:18:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-02-13 13:18:25

 

2015-02-13 13:18:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:45:58

 

2015-02-13 13:17:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:45:53

 

2015-02-13 13:17:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:46:31

 

2015-02-13 13:17:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:44:50

 

2015-02-13 13:17:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:47:43

 

2015-02-13 13:17:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:47:39

 

2015-02-13 13:16:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:47:35

 

2015-02-13 13:16:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Oda Müziği Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 15:20:17

 

2014-02-26 15:20:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:47:58

 

2014-02-26 15:19:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:47:54

 

2014-02-26 15:18:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 15:19:32

 

2014-02-26 15:18:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 15:19:12

 

2014-02-26 15:15:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 15:19:09

 

2014-02-26 15:14:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-26 15:19:01

 

2014-02-26 15:10:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:47:16

 

2014-02-26 15:10:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:10:35

 

2014-02-26 15:10:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:10:23

 

2014-02-26 15:10:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:09:59

 

2014-02-26 15:09:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:09:47

 

2014-02-26 15:09:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:09:33

 

2014-02-26 15:09:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-24 15:45:46

 

2014-02-26 15:09:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Armoni-Kont.-Eşlik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-24 15:47:29

 

2014-02-26 15:09:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-05 10:53:08

 

2018-11-05 10:53:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Eğitimi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:52:40

 

2018-11-05 10:52:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:52:06

 

2018-11-05 10:52:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:51:54

 

2018-11-05 10:51:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:51:30

 

2018-11-05 10:51:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:51:14

 

2018-11-05 10:51:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:51:01

 

2018-11-05 10:51:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:50:39

 

2018-11-05 10:50:39

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireysel Keman Eğitimi Iıı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:48:51

 

2018-11-05 10:48:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Keman Eğitimi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:48:39

 

2018-11-05 10:48:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-05 10:47:56

 

2018-11-05 10:47:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilgisayarla Nota Yazımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-05 10:47:27

 

2018-11-05 10:47:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:46:39

 

2018-11-05 10:46:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:46:33

 

2018-11-05 10:46:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:46:26

 

2018-11-05 10:45:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-05 10:46:46

 

2018-11-05 10:45:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:44:25

 

2018-11-05 10:44:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:43:27

 

2018-11-05 10:43:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:43:09

 

2018-11-05 10:43:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:42:53

 

2018-11-05 10:42:53

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:42:33

 

2018-11-05 10:42:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:42:17

 

2018-11-05 10:42:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:41:59

 

2018-11-05 10:41:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:41:32

 

2018-11-05 10:41:32

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bireysel Çalgı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-11-05 10:41:02

 

2018-11-05 10:41:02

 

2017-2018

2019
 • 2015
  - 2017

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2004

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 2 İŞLEME.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 5 D7 ARALIK ÇÖZÜMLERİ.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 6 D7 ARALIK ÇÖZÜMLERİ.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 7 paraleller.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 8 FONKSİYONEL.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 9 durucu yürüyücü akorlar.jpg
MZÖ212 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II 12 Bach chorale.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZÖ307 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-III 1 İŞLEME.jpg
MZÖ307 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-III 5 FONKSİYONEL.jpg
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 1 modülasyon nedir.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 2 modülasyon çeşitleri.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 3 Beethoven_-_Piano_Sonata_No.1_(Artaria).pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 4 modülasyon açıklamaları.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 5 beethoven violin.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 6 beethoven ilkbahar sonatı.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 7 Bach chorale.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 8 Bach chorale.pdf
MZÖ308 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV 9 Bach chorale.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 1 bireysel çalgı VII DERS 1.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 2 bireysel çalgı VII DERS 2.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 3 bireysel çalgı VII DERS 3.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 4 bireysel çalgı VII DERS 4.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 5 bireysel çalgı VII DERS 5.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 6 bireysel çalgı VII DERS 6.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 7 bireysel çalgı VII DERS 7.mp4
MZÖ403 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı-VII 8 bireysel çalgı VII DERS 8.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 1 hans sitt geçişler.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 1 hans sitt geçişler.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 2 mozart sonatas.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 3 hans sitt Double_Stops_Op._32_Book_V.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 6 dont.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 7 papini raconto.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 7 dont.pdf
MÜZ624 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi II 8 mozart sonatas.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 1 beethoven ilkbahar sonatı.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 1 Kreutzer.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 dont.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 beethoven ilkbahar sonatı.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 5 dont.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 6 hans sitt geçişler.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 11 veracini e moll.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 11 mozart sonatas.pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 12 Beethoven_-_Piano_Sonata_No.1_(Artaria).pdf
MÜZ733 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 12 beethoven violin.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 1 mozart sonatas.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 1 Kreutzer.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 Kreutzer.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 Beethoven_-_Piano_Sonata_No.1_(Artaria).pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 4 dont.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 8 Schubert sonatine D.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 8 dont.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 11 veracini e moll 2.pdf
MÜZ734 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 12 beethoven violin.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 1 accolay.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 1 hans sitt Double_Stops_Op._32_Book_V.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 2 hans sitt geçişler.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 4 accolay.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 5 kaiser etudes.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 9 dont.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 11 mazas etudes.pdf
MÜZ633 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Bireysel Keman Eğitimi I 11 mozart sonatas.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 1 bireysel calgı I DERS 1.mp4
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 2 bireysel çalgı I DERS 2.mp4
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 3 bireysel calgı 1 DERS 3.mp4
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 4 bireysel calgı 1 DERS 4.mp4
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 5 bireysel calgı 1 DERS 5.mp4
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 9 hohmann.pdf
MZAE105 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi I 12 KEMANDA BİRİNCİ PARMAK.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE205 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi III 1 bireysel çalgı III DERS 1.mp4
MZAE205 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi III 2 bireysel çalgı III DERS 2.mp4
MZAE205 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi III 3 bireysel çalgı III DERS 3.mp4
MZAE205 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi III 4 bireysel çalgı III DERS 4.mp4
MZAE205 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi III 5 bireysel çalgı III DERS 5.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 1 P_20200114_143308_1 (1).jpg
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 1 armoni ve eşlikleme 1. ders.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 2 ARALIKLAR.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 2 YeniBelge 2020-01-15 11.12.20.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 2 armoni I DERS 2.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 3 AKORLAR.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 3 armoni ve eşlikleme I DERS 3.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 4 1-4-5-.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 4 armoni ve eşlikleme 1 DERS 4.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 5 BAĞLANTI.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 5 armoni ve eşlikleme 1 DERS 5.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 6 armoni ve eşlikleme 1 DERS 6.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 7 YeniBelge 2020-01-15 11.12.54.pdf
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 7 armoni ve eşlikleme 1 DERS 7.mp4
MZAE209 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme I 8 armoni ve eşlikleme 1 DERS 8.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE210 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme II 1 YeniBelge 2020-01-15 11.10.00.pdf
MZAE210 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme II 7 Bach chorale.pdf
MZAE210 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme II 7 180-1.musx
MZAE210 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Armoni ve Eşlikleme II 8 YeniBelge 2020-01-15 11.10.39.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 1 bireysel çalgı V DERS 1.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 2 bireysel çalgı V DERS 2.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 3 bireysel çalgı V DERS 3.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 4 bireysel çalgı V DERS 4.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 5 bireysel çalgı V DERS 5.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 6 bireysel çalgı V DERS 6.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 7 bireysel çalgı V DERS 7.mp4
MZAE303 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi V 8 bireysel çalgı V DERS 8.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 1 bireysel çalgı VII DERS 1.mp4
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 2 bireysel çalgı VII DERS 2.mp4
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 3 bireysel çalgı VII DERS 3.mp4
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 4 bireysel çalgı VII DERS 4.mp4
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 5 bireysel çalgı VII DERS 5.mp4
MZAE401 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Bireysel Çalgı Eğitimi VII 6 bireysel çalgı VII DERS 6.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr