İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: elif.senel@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Anahtar Kelimeler Resim
Öğrenim Bilgileri
Lisans Selçuk Üniversitesi
Doktora Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018 -
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013 - 2018
Araştırma Görevlisi Mesleki Eğitim Fakültesi, 2006 - 2013
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Art And Fashıon Interactıon From The Poınts Of Aesthetıcs And Consumptıon Notıons In The Postmodern Era

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Karoğlu Hülya

Dergi Adı :

 Ulakbilge Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Performıng Arts And The Body As Means Of Expressıon Of The Artıst

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Dergi Adı :

 Idil Journal Of Art And Language

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Importance In Terms Of Museology Of Composıng Collectıon Management Polıcy And Regulatory Factors

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Dergi Adı :

 Idil Journal Of Art And Language

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Pop Art And Fashıon Interactıon

Yazar Adı :

 Karoğlu Hülya, Şenel Elif

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Meslek Liselerinde Tekstil Konfeksiyon Programının Seçimini Etkileyen Faktörler Ve Programa Talep Oranı Konya Karaman Ve Aksaray İlleri Örneği

Yazar Adı :

 Mızrak Şerife, Şenel Elif

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2011, 3

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 XXI. Yüzyıl Çağdaş Sanat Eserlerinde Tekstilin Kullanımı

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi / Sanat Etkinlikleri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 05

Bildiri Adı :

 Slogan Sanatı Bağlamında Moda ve Sanatın Eleştirel Tavrının Çözümlenmesi

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Soyutlayıcı Eğilimde Özgün Bir Tavır Olarak Ömer Uluç un Yaklaşımının Türk Sanatına Katkıları

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Savaşların Moda Süreçleri ve Toplumların Moda Algısı Üzerinde Yarattığı Değişimler

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Vuruşkan Deniz, Laçinkaya Aslınida

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 07

Bildiri Adı :

 Postmodern Sanatta Yeniden Biçimlenen “Gerçekçilik” Olgusu

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Baba Bekir

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 07

Bildiri Adı :

 Savaşların Moda Süreçleri ve Toplumların Moda Algısı Üzerinde Yarattığı Değişimler

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Vuruşkan Deniz, Laçinkaya Aslınida

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Mesleki ve tTeknik Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Postmodern Dönemde Batı Toplumlarında Kimlik Politikaları Üzerinden Sanatı Okumak

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslararası Berlin Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Görsel Sanatlar Eğitiminin Örgütsel Yapılanması

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulanan Yöntemler ve Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 11

Bildiri Adı :

 Acının Sanatsal İfadesı̇: Käthe Kollwıtz

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Aksoy Mehmet

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Yeni Kavramsalcılık Feminist Sanat ve Sanatta Kendine Mâl Etme Temellük Üçgeninde Üç Kadın Barbara Kruger Sherrie Levine ve Cindy Sherman

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Sanatsal Moda Tasarımı Ürünlerinin Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Ergonomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 12

Bildiri Adı :

 Neşet Günal’ın Eserleri Çerçevesinde Sanatta Yöresellik Kavramı Üzerine Bir Tartışma

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 Endüstriyel Tasarımda Ergonominin Rolü Ayakkabı Tasarımı Örneği

Yazar Adı :

 Şenel Elif

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Ergonomi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 01

Bildiri Adı :

 Rus Devrimi’nde Toplumcu Gerçekçilik, Propaganda ve Kadın İmgesi

Yazar Adı :

 Elmas Hüseyin, Şenel Elif, Aksoy Mehmet

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Sanat Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Büyük Savaştan Geriye Kalanlar Üzerine Anselm Kiefer’in Sanatsal İfadesi

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Aksoy Mehmet, Küpeli Ali Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Neo-Avangardizm ve Görüntüsel Esinlenme Açısından Sanat ve Moda Etkileşimi

Yazar Adı :

 Şenel Elif, Karoğlu Hülya

Etkinlik Adı :

 IMFARTS 2017 II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı

Uluslararası

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Adıyaman Üniversitesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.10.2018

 

01.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Güzide

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.11.2018

 

25.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 11

Etkinlik Adı :

 ”Tarihin Sıfır Noktası” Grup Sergisi

Etkinlik Yeri :

 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Düzenleyenler :

 Fırça Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.01.2020

 

22.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Şehitkamil Sanat Merkezi Davetli Sergi

Etkinlik Yeri :

 Şehitkamil Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Şehitkamil Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.12.2019

 

30.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Şehitkamil Sanat Merkezi Davetli Sergi

Etkinlik Yeri :

 Şehitkamil Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Şehitkamil Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.12.2019

 

30.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 1. Gaziantep Ulusal Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2018

 

15.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2019, 01

Etkinlik Adı :

 ”Kısa Bakışlar” Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2019

 

09.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 ”Kısa Bakışlar” Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, GİFSAD

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2019

 

09.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.12.2019

 

15.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2020, 01

Etkinlik Adı :

 1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Apodec Project Experiences, Pinelo Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.02.2019

 

10.02.2019

 

YUNANİSTAN

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Ustalar

Etkinlik Yeri :

 Galeria Mavist

Düzenleyenler :

 Galeria Mavist

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.01.2019

 

10.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Çiçek Karnavalı Resim Yarışması Jüri Üyeliği

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

24.04.2018

 

25.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 2. Çiçek Karnavalı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Sanko Park AVM

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

28.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Apodec Project Experiences, Pinelo Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.02.2019

 

10.02.2019

 

YUNANİSTAN

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 1. Gaziantep Ulusal Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2018

 

15.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 01

Etkinlik Adı :

 Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Tuğcan Otel Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

18.01.2019

 

20.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 01

Etkinlik Adı :

 1. Art Travel Uluslararası Jürili Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Apodec Project Experiences, Pinelo Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.02.2019

 

10.02.2019

 

YUNANİSTAN

 

Kuratörlük

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.03.2019

 

18.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 03

Etkinlik Adı :

 Art Ankara 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

Etkinlik Yeri :

 ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı

Düzenleyenler :

 ATİS Fuarcılık, Markaj Güncel Sanat İnisiyatifi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.03.2019

 

17.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 03

Etkinlik Adı :

 18 Mart Çanakkale Zaferi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.03.2019

 

27.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 03

Etkinlik Adı :

 Tüketici Ödülleri Bilinçli Tüketici Temalı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.03.2019

 

20.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2019, 03

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Posta Sanatı Bienali Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Tekirdağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Tekirdağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.04.2019

 

28.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 2. Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

28.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 2. Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2019

 

28.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 16. Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

06.05.2019

 

06.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2019, 05

Etkinlik Adı :

 ”Art in Converge” Uluslararası Grup Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Culturel Center “Sea Casino”

Düzenleyenler :

 Culturel Center “Sea Casino”, Pinelo Art Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.05.2019

 

22.05.2019

 

BULGARİSTAN

 

Kuratörlük

 

2019, 05

Etkinlik Adı :

 VI. Makine Halısı Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Düzenleyenler :

 Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

04.10.2019

 

04.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Sanat Sınırda

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.05.2019

 

06.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 06

Etkinlik Adı :

 Bana Bir Resim Anlat

Etkinlik Yeri :

 Mersin Arkeoloji Müzesi

Düzenleyenler :

 Mersin Yenişehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.10.2019

 

10.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Sonbaharda Buluşalım

Etkinlik Yeri :

 Primemall Gaziantep Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Primemall Gaziantep Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.10.2019

 

31.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ”Cumhuriyet Coşkusu” 7. Uluslararası Resim Heykel Seramik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Sanat Merkezi (Turgut Özakman)

Düzenleyenler :

 Lions International, Eskişehir Sanat Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

31.10.2019

 

07.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2019, 11

Etkinlik Adı :

 ”Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası” Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı

Etkinlik Yeri :

 Şanlıurfa Fuar ve Kongre Merkezi

Düzenleyenler :

 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığı, Show Expo, Fırça Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.11.2019

 

10.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Art In Converge: ”Art Towards Varna” Grup Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Varna Boris Georgiev Şehir Müzesi ve Galerisi

Düzenleyenler :

 Varna Boris Georgiev Şehir Müzesi ve Galerisi, Pinelo Art Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.11.2019

 

10.11.2019

 

BULGARİSTAN

 

Kuratörlük

 

2019, 11

Etkinlik Adı :

 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Seçkisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.12.2019

 

15.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 12

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.12.2019

 

24.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ”Bağ” Davetli Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi

Düzenleyenler :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.12.2019

 

29.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 12

Etkinlik Adı :

 ”Fikrimin İnce Gülü” 1. Ulusal Kadın Sanatçılar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2011

 

11.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 03

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.11.2009

 

06.12.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2009, 12

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi / Sanat Etkinlikleri Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

30.05.2011

 

31.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Gaziantep’e Gönül Veren Sanatçılar Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.12.2017

 

24.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Desen Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.05.2014

 

08.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Desen Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

06.05.2014

 

08.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.04.2018

 

23.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 1. Gaziantep Ulusal Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.12.2018

 

24.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 1. Gaziantep Ulusal Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.12.2018

 

24.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2018

 

13.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Yakın Uzak

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.12.2018

 

16.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 17. Edizione Immagina Arte in Fiera Arte Moderna E Contemporanea

Etkinlik Yeri :

 Reggio Emilia

Düzenleyenler :

 Neoartgallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.09.2015

 

28.09.2015

 

İTALYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2015, 09

Etkinlik Adı :

 ”Bi Düzine” Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.09.2017

 

30.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 09

Etkinlik Adı :

 SekizizBiriz Resim - Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.10.2018

 

15.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 11

Etkinlik Adı :

 Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.04.2018

 

23.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Ege’de Sonbahar Esintisi Grup Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Apodec Project Experiences, Pinelo Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.10.2018

 

03.10.2018

 

YUNANİSTAN

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

2018, 10

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Perre Antik Kenti

Düzenleyenler :

 Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.05.2018

 

15.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Gaziantep’e Gönül Veren Sanatçılar Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2017

 

15.01.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2018, 01

Etkinlik Adı :

 Yön III

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.03.2018

 

20.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 03

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2018

 

22.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Sanat Sınırda

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.04.2018

 

13.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Sanko Park AVM 23 Nisan Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Sanko Park AVM

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

23.04.2018

 

23.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Paper Works Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Galerie Da Vinci Art

Düzenleyenler :

 Pinelo Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.04.2018

 

29.04.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Çiçek Karnavalı Resim Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanko Park AVM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2018

 

13.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Keleş Konağı

Düzenleyenler :

 Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.05.2018

 

15.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Öz-Gün II

Etkinlik Yeri :

 Kulturbrücken Jungbusch e.V. Soziokulturelles Zentrum Böckstr.21 68159

Düzenleyenler :

 Kulturbrücken Jungbusch, European Culture Research Foundation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.04.2017

 

08.04.2017

 

ALMANYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Cihangir Sanat Yaz Karması

Etkinlik Yeri :

 Cihangir Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Cihangir Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.08.2009

 

27.08.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2009, 08

Etkinlik Adı :

 Yön II

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.04.2017

 

14.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 IMFARTS 2017 II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Crystal Paraiso Hotel / Belek

Düzenleyenler :

 Akdeniz Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.04.2017

 

01.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Kadın Sanatçılar Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2017

 

18.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Gözetle-Me!

Etkinlik Yeri :

 Sanko Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.08.2014

 

22.09.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2014, 09

Etkinlik Adı :

 3. Gaziantep Sanatçıları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Sanko Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2015

 

12.06.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 06

Etkinlik Adı :

 Elif Şenel Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.05.2009

 

22.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Desen Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

04.05.2014

 

05.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi 40. Yıl Anısına Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Mezun Akademisyenler Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.04.2015

 

30.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Kadın Gözüyle Erkek, Erkek Gözüyle Kadın

Etkinlik Yeri :

 Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kepez Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.03.2014

 

23.03.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2014, 03

Etkinlik Adı :

 Bölgesel Kalkınmada Turizmin Yeri ve Önemi” Konulu Karma Resim ve Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.04.2011

 

25.04.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 04

Etkinlik Adı :

 Çekirdek Sanat Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Deniz Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2011

 

18.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2011, 03

Etkinlik Adı :

 Farklı ve Birlikte

Etkinlik Yeri :

 Ofis Sanat Merkezi / Sakarya Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2014

 

12.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 SESAN Konya Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 SESAN Serbest Sanatçılar Konya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.06.2009

 

18.06.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2009, 06

Etkinlik Adı :

 50 Sanatçı 50 Eser Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Yavuz İşler Sanat Evi

Düzenleyenler :

 Yavuz İşler

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.04.2009

 

18.04.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2009, 04

Etkinlik Adı :

 Desen Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

06.05.2014

 

08.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.12.2013

 

16.01.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2014, 01

Etkinlik Adı :

 Sanko Park Canlı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Sanko Park AVM

Düzenleyenler :

 Sanko Park Alışveriş Merkezi Yönetim

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

23.04.2014

 

23.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2014, 04

Etkinlik Adı :

 Gaziantep Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Sanko Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.01.2015

 

23.01.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 01

Etkinlik Adı :

 Yakınlaşmalar

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.09.2013

 

30.09.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2013, 09

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Büyülü Fırça Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Büyülü Fırça Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2011

 

30.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2011, 03

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencileri Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.05.2009

 

05.06.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2009, 06

Etkinlik Adı :

 Çanakkale Savaşları Sanat Ödülü Yarışma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Kültür Evi

Düzenleyenler :

 Gallipoli Memorial Club of Australia

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2007

 

29.10.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2007, 10

Etkinlik Adı :

 Gaziantep Sanatçıları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Sanko Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.05.2014

 

06.06.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2014, 06

Etkinlik Adı :

 1 Yalan 3 Kadın

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Nuray COŞKUN, Elif ŞENEL, Özlem COŞKUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.03.2015

 

12.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Elif Şenel Gökhan Temizel Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL, Gökhan TEMİZEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.01.2010

 

01.02.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2010, 02

Etkinlik Adı :

 ”Bir Asırlık Destan Çanakkale” Ödüllü Şiir ve Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 T.C. Şahinbey Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Düzenleyenler :

 T.C. Şahinbey Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

05.03.2015

 

06.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2015, 03

Etkinlik Adı :

 MizanSEN

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2014

 

16.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2014, 04

Etkinlik Adı :

 ”Antalya’m ve Portakalı” Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali

Etkinlik Yeri :

 Akdeniz Üniversitesi OLBİA Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.10.2013

 

14.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kadınlar Günü Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Nar-ı Aşk Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Mürvet KEYİK, Belgin AKIN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.03.2013

 

24.03.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 03

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Nevşehir Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.11.2011

 

19.11.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 11

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi

Düzenleyenler :

 Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi, Bakü Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği, AKFİD (Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği)

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

31.03.2011

 

03.04.2011

 

AZERBAYCAN

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2011, 04

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri

Etkinlik Yeri :

 Autonoma Üniversitesi İşletme Fakültesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 İspanya Oryantalistler Derneği, Türk-İspanyol İş Adamları Derneği, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.05.2011

 

13.05.2011

 

İSPANYA

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Pattern-Plastic

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

17.05.2017

 

24.05.2017

 

YUNANİSTAN

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor)

Etkinlik Yeri :

 Milan Politeknik Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Milan Politeknik Üniversitesi, Azerbaycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.09.2012

 

21.09.2012

 

İTALYA

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2012, 09

Etkinlik Adı :

 “Polyphony” Selanik Çağdaş Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Apodec Project Experiences

Düzenleyenler :

 Pinelo Art Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

02.03.2017

 

05.03.2017

 

YUNANİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Akdeniz’de Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Rose Residence Beach Hotel

Düzenleyenler :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tübitak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.05.2016

 

26.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 IFAS - Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.10.2011

 

22.10.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 10

Etkinlik Adı :

 IFAS - Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.11.2015

 

13.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Sanko Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Sanko Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2016

 

22.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Gözetle-Me!

Etkinlik Yeri :

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Hasan Rıza Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.03.2016

 

09.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Post-Panoptikon

Etkinlik Yeri :

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.03.2016

 

19.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Yön

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.03.2016

 

26.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Kim O Demeden

Etkinlik Yeri :

 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Eren Eyüboğlu Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Elif ŞENEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.04.2016

 

01.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2016, 05

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Idil Journal Of Art And Language

Uluslararası

 

Dergi

 

Idil Journal Of Art And Language

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

DOAJ, ERIH PLUS, CEEOL, MLA, AJD, Index Copernicus, Crossref, Asos Index, Ulrich’xxs Periodicals Directory (ProQuest), AMIR

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of History School

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of History School

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Islamicus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Idil Journal Of Art And Language

Uluslararası

 

Dergi

 

Idil Journal Of Art And Language

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

DOAJ, CEEOL, MLA, Erih PLUS,Wiley Linguistics Abstracts, Brill Linguistics Bibliography, AJD, Index Copernicus, Crossref, Asos Index, Ulrich’xxs Periodicals Directory (Pro Quest) ve AMIR

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Sat505 Çağdaş Sanat Felsefesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-04-21 00:11:35

 

2020-04-21 00:11:35

 

2019-2020

Ders Adı :

 Sat561 Resim Atölye-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-04-21 00:10:27

 

2020-04-21 00:04:41

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsm513 Resim Atölye-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-04-21 00:01:13

 

2019-12-27 18:36:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsm501 Çağdaş Sanat Felsefesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-04-21 00:01:38

 

2019-12-27 18:36:06

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsm201 Resim Atölye-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2020-04-21 00:02:57

 

2019-12-27 18:35:34

 

2019-2020

Ders Adı :

 Rsm305 Çağdaş Sanat-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-04-21 00:00:39

 

2019-12-27 18:34:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 Resim Atölye Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2019-06-12 15:47:37

 

2019-06-12 15:47:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sanat Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-06-12 15:46:14

 

2019-06-12 15:46:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-06-12 15:47:55

 

2019-06-12 15:45:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-06-12 15:47:47

 

2019-06-12 15:45:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-06-12 15:48:05

 

2019-06-12 15:43:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atölye V

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2019-01-10 18:00:19

 

2019-01-10 18:00:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sanat Sosyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-10 17:59:08

 

2019-01-10 17:59:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-10 17:58:48

 

2019-01-10 17:58:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-10 17:58:29

 

2019-01-10 17:58:29

 

2018-2019

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-10 17:57:58

 

2019-01-10 17:57:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atölye Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2018-06-25 21:05:26

 

2018-06-25 21:05:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Deneysel Sanat Atölyesi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-25 21:04:54

 

2018-06-25 21:04:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sanat Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-25 21:03:56

 

2018-06-25 21:03:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-25 21:03:07

 

2018-06-25 21:03:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Deneysel Sanat Atölyesi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-23 01:40:22

 

2018-01-23 01:40:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Resim Atölye Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2018-01-23 01:39:40

 

2018-01-23 01:39:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sanat Sosyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-23 01:38:23

 

2018-01-23 01:38:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-23 01:37:44

 

2018-01-23 01:37:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gıdalarda Dekorasyon Sanatı Ve Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-23 01:36:00

 

2018-01-23 01:35:35

 

2016-2017

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-23 01:24:34

 

2018-01-23 01:24:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2018-01-23 01:22:09

 

2018-01-23 01:22:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-23 01:18:59

 

2018-01-23 01:18:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim Anlatım Yöntemleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-12-27 04:23:12

 

2016-12-27 04:22:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çizim Anlatım Yöntemleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-12-27 04:21:13

 

2016-12-27 04:21:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Sanat Eğitimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-12-27 04:20:18

 

2016-12-27 04:20:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Sanat Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-12-27 04:19:50

 

2016-12-27 04:19:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sanat Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-27 04:16:57

 

2016-12-27 04:16:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Artistik Desen I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-12-26 15:12:12

 

2016-12-26 15:12:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2016-12-26 15:11:35

 

2016-12-26 15:11:35

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-26 15:10:54

 

2016-12-26 15:10:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Estetik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-26 15:10:16

 

2016-12-26 15:10:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-26 15:10:11

 

2016-12-26 15:09:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-26 15:08:33

 

2016-12-26 15:08:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Sanat Eğitimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-04-26 15:01:05

 

2016-04-26 15:00:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-26 14:59:58

 

2016-04-26 14:59:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-26 14:59:14

 

2016-04-26 14:59:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Estetik Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-26 14:58:44

 

2016-04-26 14:58:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Estetik I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 02:38:12

 

2016-01-13 02:38:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 02:37:45

 

2016-01-13 02:37:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Temel Sanat Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-13 02:36:55

 

2016-01-13 02:36:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Batı Sanatı Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 02:36:16

 

2016-01-13 02:36:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-27 20:33:30

 

2015-04-27 20:33:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanatlar Eğitimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2015-04-27 20:32:55

 

2015-04-27 20:32:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dünya Sanatlar Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-10-24 19:51:08

 

2014-10-24 19:51:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sanat Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-24 19:50:35

 

2014-10-24 19:50:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sanat Sosyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-24 19:50:13

 

2014-10-24 19:50:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanatlar Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-10-24 19:47:17

 

2014-10-24 19:47:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Temel Sanat Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-10-24 19:45:01

 

2014-10-24 19:45:01

 

2014-2015

2019
 • 2019

  Bölüm Başkanı

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2019

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2019

  Sergi Ve Etkinlik Koordinatörü

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2018

  Doçent

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

  Resim Anabilim Dalı

 • 2016

  Kalite Komisyonu Üyeliği

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2016
  - 2019

  Bölüm Başkanı

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016

  Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2016

  Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016

  Erasmus Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2015

  Dekan Yardımcısı

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Gaziantep Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

  Resim Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2013

  Araştırma Görevlisi

  Selçuk Üniversitesi

  Mesleki Eğitim Fakültesi

  Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Uygulamalı Resim Eğitimi Anasanat Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES307 Sanat Ontolojisi 1 1.hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES305 Deneysel Sanat 1 ders-1.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr