Doktor Öğretim Üyesi Emre ALPASLANİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: emre.alpaslan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı İnşaat Mühendisliği
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Drexel University
Lisans Gaziantep Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2020 -
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2020 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Model Updating Of A Reduced-Scaled Masonry Bridge By Using Response Surface Method

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Karaca Zeki

Dergi Adı :

 Challenge Journal Of Structural Mechanics

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Response Surface‐Based Finite‐Element Model Updating Of A Historic Masonry Minaret For Operational Modal Analysis

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Hacıefendioğlu Kemal, Demir Gökhan, Birinci Fahri

Dergi Adı :

 The Structural Design Of Tall And Special Buildings

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Response Surface-Based Finite Element Model Calibration Of A One-Span Historical Masonry Bridge

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Karaca Zeki

Dergi Adı :

 Journal Of Structural Engineering Applied Mechanics

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Investigation On Similarity Between Dynamic Behavior Of A Reduced-Scale One Span Historical Masonry Arch Bridge Model And Prototype Bridge

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Karaca Zeki

Dergi Adı :

 Civil Engineering Beyond Limits

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Different Braced Configurations On The Nonlinear Seismic Behavior Of Steel Structure

Yazar Adı :

 Yılmaz Mehmet Fatih, Alpaslan Emre

Dergi Adı :

 Civil Engineering Beyond Limits

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 Experimental Modal İnvestigation Of Scaled Minaret Embedded İn Different Soil Types

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Demir Gökhan, Dinç Burcu, Birinci Fahri

Dergi Adı :

 Gradevinar

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Experimental Modal İnvestigation Of Scaled Minaret Embedded İn Different Soil Types

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Demir Gökhan, Dinç Burcu, Birinci Fahri

Dergi Adı :

 Gradevinar

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Modal Identification Of A Reduced-Scale Masonry Arch Bridge With Experimental Measurements And Finite Element Method

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Dinç Burcu, Hacıefendioğlu Kemal, Demir Gökhan, Köksal Olgun

Dergi Adı :

 Challenge Journal Of Structural Mechanics

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Influence Of Blast İnduced Ground Motion On Dynamic Response Of Masonry Minaret Of Yörgüç Paşa Mosque

Yazar Adı :

 Köksal Olgun, Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Birinci Fahri

Dergi Adı :

 Challenge Journal Of Structural Mechanics

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Stochastic Dynamic Analysis Of A Historical Masonry Bridge Under Surface Blast İnduced Multi Point Ground Motion

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Swagata Banerjee, Soyluk Kurtuluş, Alpaslan Emre

Dergi Adı :

 Stochastic Environmental Research And Risk Assessment

Özgün Makale

 


2014, 7

Makale Adı :

 Stochastically Simulated Blast İnduced Ground Motion Effects On Nonlinear Response Of An İndustrial Masonry Chimney

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre

Dergi Adı :

 Stochastıc Envıronmental Research And Rısk Assessment

Özgün Makale

 


2014, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Determination of Modal Parameters of Historical Masonry Minarets by using Operational Modal Analysis

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Demir Gökhan, Alpaslan Emre

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’16)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 03

Bildiri Adı :

 Determination of Modal Parameters of Historical Masonry Minarets byusing Operational Modal Analysis

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Demir Gökhan, Alpaslan Emre

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 03

Bildiri Adı :

 Influence of Blast induced Ground Motion on Dynamic Response of CFR Dam Ice Covered Reservoir Interaction System

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Köksal Olgun

Etkinlik Adı :

 International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 05

Bildiri Adı :

 Seasonally Cold Effect on Concrete Minaret Subjected to Stochastic Random Excitation

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Birinci Fahri

Etkinlik Adı :

 International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 05

Bildiri Adı :

 SHOCK-SPECTRUM ANALYSIS OF HISTORICAL MASONRY MINARETS

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Birinci Fahri, Demir Gökhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Nonlinear Behavior of Industrial Masonry Chimneys to Blast Induced Ground Vibration

Yazar Adı :

 Hacıefendioğlu Kemal, Alpaslan Emre, Gökhan Saraçoğlu

Etkinlik Adı :

 10th International Congress on Advances in Civil Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 10

Bildiri Adı :

 Damage Effects on a Reduced-Scale Historical Masonry Arch Bridge Model by using Operational Modal Analysis

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Karaca Zeki

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 19-21 September 2019, Bayburt, TURKEY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Response Surface-Based Finite Element Model Calibration of a One-Span Historical Masonry Bridge

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Karaca Zeki

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 19-21 September 2019, Bayburt, TURKEY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Tarihi Yapılarda Lokal Güçlendirmeye Bağlı Lokal Rijitlik Artışının Yapı Davranışına Etkisi

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Hacıefendioğlu Kemal, Birinci Fahri

Etkinlik Adı :

 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of Modal Parameters of a One-Span Historical Masonry Arch Bridge

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Dinç Burcu, Karaca Zeki, Birinci Fahri, Köktan Utku

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 TEK AÇIKLIKLI TARİHİ BİR YIĞMA KÖPÜRÜNÜN MODAL PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Alpaslan Emre, Dinç Burcu, Karaca Zeki, Birinci Fahri, Köktan Utku

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Seismic Performance of Partially Grouted Reinforced Concrete Masonry Buildings Using 1 3 Scale Units Phase 1 B Correlation Study of Masonry Assemblages

Yazar Adı :

 Ahmed Hamid, Domogoj Drkulec, Alpaslan Emre, Franklin Moon

Etkinlik Adı :

 11th North American Masonry Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 06

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 YAPILARIN DEPREM GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİNİN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

19.10.2015

 

18.10.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 10

Proje Adı :

 Tarihi Yığma Köprü Hasarlarının Analitik ve Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Bu çalışma kapsamında tek açıklıklı tarihi bir köprünün, modelleme tekniklerinde önemli bir husus olan benzerlik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, laboratuvar ortamında küçük ölçekli bir modeli oluşturulacaktır. Oluşturulan bu modelin gerçek yapının dinamik davranışını yansıtmasını sağlanması istenecektir. Bu amaçla, operasyonel modal analiz yöntemi kullanılacak ve elde edilecek olan gerçek yapının dinamik özellikleri ile ölçekli küçültülmüş modelin dinamik parametreleri (doğal frekans, mod şekli ve sönüm oranı) karşılaştırılarak araştırılacaktır. Bu karşılaştırmada, benzetim gereksinimlerine uyularak oluşturulacak modelin gerçek yapının davranışını yansıtabilmesi sağlanacaktır. Buna paralel olarak hem gerçek yapının hem de ölçeklendirilmiş modelin analitik modeli oluşturularak elde edilecek olan dinamik parametreleri deneysel olarak elde edilenlerle karşılaştırılacaktır. Ölçeklendirilmiş modelin gerçek yapı davranışını sergilediğine karar verildikten sonra model yapı üzerinde

08.03.2016

 

08.12.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

2019
 • 2020

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Yapı Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 1 1. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 1 Statik ve Mukavemet Hafta 1 Özet.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 2 2. Hafta.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 2 2. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 3 3. Hafta.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 3 3. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 4 4. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 4 4. Hafta.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 5 5. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 5 5. Hafta.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 6 6. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 6 6. Hafta Özet.mp4
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 7 7. Hafta.pdf
MBM207 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Statik ve Mukavemet 7 7. Hafta Özet.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 1 Mühendislik Mekaniği Mühendislik Fakültesi_Harita Mühendisliği Bölümü.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 1 Hafta 1.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 2 2. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 2 2. Hafta.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 3 3. Hafta.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 3 3. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 4 4. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 4 4. Hafta.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 5 5. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 5 5. Hafta.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 6 6. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 6 6. Hafta Özet.mp4
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 7 7. Hafta.pdf
HRT323 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mekaniği 7 7. Hafta Özet.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 1 Bilgisayar Destekli Çizim Hafta 1 özet.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 2 2. Hafta Özet.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 3 3. Hafta Özet.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 4 4. hafta.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 5 5. Hafta.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 6 6. Hafta.mp4
EEM459 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 7 7. Hafta Özet.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr