İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: emre.pinarbasi@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0939-0087
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Müzik
Anahtar Kelimeler Türk Sanat Müziği (Yorumculuk)
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ege Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Devlet Konservatuvarı, 2020 -
Doktor Öğretim Üyesi Devlet Konservatuvarı, 2019 -
Doçent Devlet Konservatuvarı, 2019 -
Öğretim Görevlisi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, 2014 - 2019
Öğretim Görevlisi Devlet Konservatuvarı, 2010 - 2014
Öğretim Görevlisi Devlet Konservatuvarı, 2004 - 2010
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Sosyal Ve Beşeri Bilimleremultidisipliner Bakış

Bölüm Adı :

 Hüzzam, Sabâ Ve Uşşak Makamlarında Perde Ve Aralıkanlayışı Deniz Göktaş Örneği

Yazar Adı :

 Kerse Turgay, Pınarbaşı Emre

Editör Adı :

 Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Prof. Dr. Mustafa Talas


2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kani Karaca Örneğine Göre Yerinde Rast Çeşnisi İle Karar Veren Makamların Türk Müziği Eğitiminde Kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek Teorisine Göre Farklılıkları

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Dergi Adı :

 Sanat Eğitmi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Abdülkâdir Merâgî Ve Kantemiroğlu’Nun Ses Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Nâ’T-I Mevlânâ’Xxnın Usûl-Vezin Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Parlar Naci, Pınarbaşı Emre

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Nâ’T-I Mevlânâ’Xxnın Usûl-Vezin Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Parlar Naci, Pınarbaşı Emre

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Wıthın The Scope Of 20Th Century Turkısh Musıcal Instrument Performers’ Taksım, Fret And Interval Usage In Maqam Of Huzzam

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Dergi Adı :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Dıstınguısh The Theoretıcal And Practıcal Dıfferences Usıng A Software For Turkısh Musıc

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Çakır Ahmet

Dergi Adı :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Bilgisayar Dersinin İçeriğine İlişkin Öneriler

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Umuzdaş Mehmet Serkan

Dergi Adı :

 Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 8

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 NEY EĞİTİMİNDE POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDEN YARARLANMA: YANSIMALAR GRUBU ÖRNEĞİ

Yazar Adı :

 Boz Feyza, Pınarbaşı Emre

Etkinlik Adı :

 5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 KEMANİ CEVDET ÇAĞLA’NIN TAKSİM SES KAYITLARI KAPSAMINDA TÜRK MÜZİĞİ PERDE VE ARALIK KULLANIMI ANLAYIŞI

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Parlar Naci

Etkinlik Adı :

 4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 KEMANİ CEVDET ÇAĞLA’NIN TAKSİM SES KAYITLARI KAPSAMINDA TÜRK MÜZİĞİ PERDE VE ARALIK KULLANIMI ANLAYIŞI

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Parlar Naci

Etkinlik Adı :

 4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Tanburi Cemil Bey’in Rast’xxta Karar Veren Makam Taksimlerine Göre Makam Seyirlerinin Eğitim Sistemi Olan Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre Farklılıkları

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Parlar Naci

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Taburi Cemil Bey’in Rast’ta Karar Veren Makam Taksimlerine Göre Makam Seyirlerinin Eğitim Sistemi Olan Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre Farklılıkları

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Parlar Naci

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Tokat Zile ye Has Kırk Hatim ve Cuma Uygulamaları ile Bu Uygulamalarda Kullanılan Dini Musikiler

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Etkinlik Adı :

 Tokat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 12

Bildiri Adı :

 Tablet Bilgisayarlar İçin Oluşturulmuş Müzik Üretimi Programlarından Nota Yazım Editörlerine İlişkin Öneriler

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Etkinlik Adı :

 7TH ICITS 2013 Uluslararası Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 Sibelius Finale ve Lilypond Nota Yazım Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 05

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Mu zik Paydasında Bilim ve Ku ltu r

Proje Konusu :

 Uluslararası Katılımcılı Konferans Konser

21.12.2014

 

31.12.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017-2018 Akademik Açılış Töreni Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ATatürk Kongre Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.10.2017

 

20.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Yudum Yudum Yurdum Türküleri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.05.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Radyo Programı - TRT GENÇLERLE RADYO PROGRAMI 21.04.2017

Etkinlik Yeri :

 TRT

Düzenleyenler :

 TRT / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.04.2017

 

21.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Radyo Tv Etkinlikleri

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Radyo Programı - TRT GENÇLERLE RADYO PROGRAMI 19.05.2017

Etkinlik Yeri :

 TRT

Düzenleyenler :

 TRT / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.05.2017

 

19.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Radyo Tv Etkinlikleri

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ 42 Yaşında

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve KOngre Mekrezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Özgün

 

31.03.2017

 

31.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı - OMÜ Öğretim Elemanları Konseri

Etkinlik Yeri :

 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

Düzenleyenler :

 OMÜ Öğretim Elemanları

Uluslararası

 

Özgün

 

04.05.2017

 

04.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Ney Piyano Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Doç. Dr. M. Serkan UMUZDAŞ / Öğr. Gör. Dr. Emre PINARBAŞI

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

12.05.2017

 

12.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Mevlana Celaleddin-i Rumî’yi anma etkinliği çerçevesinde sunulan “Tasavvuf Müziği Konseri”

Etkinlik Yeri :

 Atakum Belediyesi Yalı Kafe Salonu

Düzenleyenler :

 Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

23.12.2016

 

23.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Saz Eserleri Konseri ”Hayallerimizdeki Ezgiler”

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon

Düzenleyenler :

 Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.04.2016

 

15.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Toplu Dinleti - Makam Trio Konseri

Etkinlik Yeri :

 Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali

Uluslararası

 

Özgün

 

11.05.2016

 

11.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

İngilizce

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - ”Yerelden Güncele Tınısal Arayışlar” paneli kapsamında ”Ney ve Kanun İçin Süit”

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.05.2016

 

03.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - NeyGitar Duo Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

12.04.2016

 

12.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Melihat Gülses Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.04.2016

 

14.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesinde

Düzenleyenler :

 ndokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.04.2016

 

20.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40. Yıl Tanıtım Film Müziği

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2015

 

01.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik Kompozisyonları / Elektronik Müzik Yapıtları

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Saz Eserleri “Hayâllerimizdeki Ezgiler” Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon

Düzenleyenler :

 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.02.2015

 

19.02.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 02

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - “O Ney Neylerse Güzel Eyler” Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon

Düzenleyenler :

 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.04.2015

 

16.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Türk Halk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2015

 

13.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - 19 Mayıs Akşamları “Hayâllerimizdeki Ezgiler” Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon

Düzenleyenler :

 Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

23.10.2015

 

23.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Türk Sanat Müziği Solo Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omü Sahnesi

Düzenleyenler :

 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.12.2015

 

29.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.10.2015

 

06.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Timur Şelçuk’un solist olarak bulunacağı “Timur Selçuk Konseri”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Ataküm Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Gişe Organizasyon

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.04.2015

 

14.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde gerçekleştirilen Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Ataküm Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 T.C. Atakum Kaymakamlığı Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Dini Musiki Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.04.2015

 

22.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Çanakkale Zaferi Anısına düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

12.05.2015

 

12.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Hz. Mevlânâ'yı Anma ve Semâ Töreni

Etkinlik Yeri :

 Samsun Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon

Düzenleyenler :

 Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.12.2015

 

25.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Şair Cahit Koytak’a “Fahri Doktora” ünvanı verilmek üzere düzenlenen törende gerçekleştirilen Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

22.10.2014

 

22.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 Başbakan Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Açılış Töreninde gerçekleştirilen açılış konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

28.09.2014

 

28.09.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2014, 09

Etkinlik Adı :

 Türk Halk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu

Ulusal

 

08.05.2014

 

08.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Mevlâna’yı Anma Programı kapsamında Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonunda

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

21.12.2013

 

21.12.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 12

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Müziği ve Sema Gösterisi

Etkinlik Yeri :

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Tokat İbn-i Kemal Öğrenci Yurt Müdürlüğü

Düzenleyenler :

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Tokat İbn-i Kemal Öğrenci Yurt Müdürlüğü

Ulusal

 

12.12.2013

 

12.12.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 12

Etkinlik Adı :

 Türk Halk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

04.12.2013

 

04.12.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 12

Etkinlik Adı :

 “Ney Sazının Tanıtımı ve Üfleme Tekniği” kapsamlı söyleşi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeşilırmak Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

04.11.2013

 

04.11.2013

 

TÜRKİYE

 

Söyleşi

 

Türkçe

2013, 11

Etkinlik Adı :

 Türk Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tokat Belediyesi

Ulusal

 

20.05.2013

 

20.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Tokat Deveciler Hanı

Düzenleyenler :

 Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Üniversitemizin katkıları ile

Ulusal

 

19.05.2013

 

19.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Anadolu Ezgileri Konseri

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Ezgileri Konseri

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu

Ulusal

 

18.05.2013

 

18.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Musikisi Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

18.04.2012

 

18.04.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 04

Etkinlik Adı :

 Tokat Sempozyumu Açılış Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

01.11.2012

 

01.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ulusal

 

12.04.2013

 

12.04.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 04

Etkinlik Adı :

 Geleneksel Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Auditorium Universitas Terbuka

Düzenleyenler :

 Kharisma Bangsa School of Global Education, PASIAD Indonesia, Universitas Terbuka ve Jakarta Büyükelçikiği

Uluslararası

 

05.04.2013

 

05.04.2013

 

ENDONEZYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 04

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Usman İsmail Hall

Düzenleyenler :

 Yayasan Pembinaan Anak Cacat Indonesia (YPAC)" ile Jakarta Büyükelçikiği

Uluslararası

 

04.04.2013

 

06.04.2013

 

ENDONEZYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2013, 04

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi

Ulusal

 

14.12.2012

 

14.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Ney-Piyano Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

30.11.2012

 

30.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Felsefe Kulübü

Ulusal

 

20.11.2012

 

20.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 "Neşet Ertaş'ı Anma" Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

15.11.2012

 

15.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

13.11.2012

 

13.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 Türk Halk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

01.11.2012

 

01.11.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 11

Etkinlik Adı :

 Ney Sazının Tanıtımı ve Ney Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Yeşilırmak Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

15.10.2012

 

15.10.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2012, 10

Etkinlik Adı :

 Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Etkinlik Yeri :

 Tokat Tarihi Mevlevihane Müzesi

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

11.10.2012

 

11.10.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 10

Etkinlik Adı :

 Türk Halk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

03.10.2012

 

03.10.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 10

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Dinletisi ve Sema Gösterisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 18. Uluslar arası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED2012)

Uluslararası

 

10.09.2012

 

10.09.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 09

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Kromatografi 2012 Kongresi

Ulusal

 

06.06.2012

 

06.06.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 06

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi

Ulusal

 

18.05.2012

 

18.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi

Ulusal

 

18.05.2012

 

18.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi

Ulusal

 

27.04.2012

 

27.04.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 04

Etkinlik Adı :

 Ney Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Yeni Asya Gazetesi Tokat Temsilciliği

Ulusal

 

06.04.2012

 

06.04.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2012, 04

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Tıp Fakültesi, Tokat Devlet Hastanesi

Ulusal

 

14.03.2012

 

14.03.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 03

Etkinlik Adı :

 Ney Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi

Ulusal

 

30.01.2012

 

30.01.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2012, 01

Etkinlik Adı :

 Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

21.12.2011

 

21.12.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 12

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

05.10.2011

 

05.10.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 10

Etkinlik Adı :

 Ney-Gitar Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Yeşilırmak Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

28.09.2011

 

28.09.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 09

Etkinlik Adı :

 Ney-Piyano Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

08.06.2011

 

08.06.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 06

Etkinlik Adı :

 Ney-Piyano Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 "Meslekler, Mesleki Yeterlilikler ve Rekabet Edebilirlik; AB'deki Son Gelişmeler" konulu uluslararası sempozyumda

Düzenleyenler :

 Çankırı Karatekin Üniversitesi

Uluslararası

 

30.05.2011

 

30.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 05

Etkinlik Adı :

 "Dizi ve Film Müzikleri Konseri"

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Ulusal

 

10.05.2011

 

10.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Ney-Piyano Konseri

Etkinlik Yeri :

 Çankırı Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Ulusal

 

09.05.2011

 

09.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı

Düzenleyenler :

 Tokat Turizm Tanıtma Derneği

Ulusal

 

19.04.2011

 

19.04.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 04

Etkinlik Adı :

 "Ney" Konulu Konferans ve Ney Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Yeşilırmak Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

28.03.2011

 

28.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2011, 03

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

14.03.2011

 

14.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 03

Etkinlik Adı :

 "İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri Rektörleri Toplantısı" programı çerçevesinde düzenlenen müzik dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Tokat- İşeri Restaurant

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

25.01.2011

 

25.01.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 01

Etkinlik Adı :

 Dizi ve Film Müzikleri Konseri

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Tokat Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Ulusal

 

22.01.2011

 

22.01.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2011, 01

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Musikisi Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Konuşanlar Kulübü

Ulusal

 

17.12.2012

 

17.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

15.10.2010

 

15.10.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2010, 10

Etkinlik Adı :

 Türk Sanat Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Ulusal

 

18.05.2010

 

18.05.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2010, 05

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Ulusal

 

03.05.2010

 

03.05.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2010, 05

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Edremit Belediyesi Belediye Konservatuarı

Ulusal

 

15.04.2010

 

15.04.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2010, 04

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

14.03.2010

 

14.03.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2010, 03

Etkinlik Adı :

 "Ney" konulu sunu ve "Ney&Tanbur" dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Üflemeli Sazlar Kulübü ortaklaşa

Ulusal

 

12.05.2009

 

12.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulusal

 

29.07.2008

 

29.07.2008

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2008, 07

Etkinlik Adı :

 Melihat Gülses'in misafir sanatçı olarak davet edildiği NRW Türk Müziği Korosu ile beraber Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Essen

Düzenleyenler :

 Almanya Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü INIMB

Uluslararası

 

20.04.2008

 

20.04.2008

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2008, 04

Etkinlik Adı :

 Melihat Gülses'in misafir sanatçı olarak davet edildiği NRW Türk Müziği Korosu ile beraber Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Aachen

Düzenleyenler :

 Almanya Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü INIMB

Uluslararası

 

19.04.2008

 

19.04.2008

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2008, 04

Etkinlik Adı :

 Melihat Gülses'in misafir sanatçı olarak davet edildiği NRW Türk Müziği Korosu ile beraber Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Neuss

Düzenleyenler :

 Almanya Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü INIMB

Uluslararası

 

18.04.2008

 

18.04.2008

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2008, 04

Etkinlik Adı :

 "Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında gerçekleştirilen Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Diyarbakır Belediyesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Ulusal

 

05.12.2006

 

05.12.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2006, 12

Etkinlik Adı :

 Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası Batı Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Diyarbakır T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı

Düzenleyenler :

 Diyarbakır T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı

Ulusal

 

16.02.2006

 

16.02.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra, Opera, Bale'de Solist Olarak Yer Alma

 

Türkçe

2006, 02

Etkinlik Adı :

 "Ramazan'a Veda" Konseri

Etkinlik Yeri :

 Essen Grugapark

Düzenleyenler :

 T.C. Essen Başkonsolosluğu Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü (INIMB) NRW Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

27.11.2005

 

27.11.2005

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 11

Etkinlik Adı :

 "Yeni Yıl'a Merhaba" Konseri

Etkinlik Yeri :

 Essen Grugapark

Düzenleyenler :

 T.C. Essen Başkonsolosluğu Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü (INIMB) NRW Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

26.11.2005

 

26.11.2005

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 11

Etkinlik Adı :

 Hafız Bestekar Sadedin Kaynak Özel Konseri

Etkinlik Yeri :

 Essen Grugapark

Düzenleyenler :

 T.C. Essen Başkonsolosluğu Kültürlerarası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü (INIMB) NRW Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

21.05.2005

 

21.05.2005

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 "Kitap, Kültür ve Sanat Günleri" etkinliklerinde gerçekleştirilen müzik dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Diyarbakır Ulu Cami

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ulusal

 

14.09.2005

 

30.09.2005

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 09

Etkinlik Adı :

 23 Nisan Özel Konseri

Etkinlik Yeri :

 2nci Hava Kuvveti Komutanlığı

Düzenleyenler :

 TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

Ulusal

 

23.04.2005

 

23.04.2005

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 04

Etkinlik Adı :

 Dicle Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu Bahar Konseri

Etkinlik Yeri :

 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Salonu

Düzenleyenler :

 Dicle Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu

Ulusal

 

04.04.2005

 

04.04.2005

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2005, 04

Etkinlik Adı :

 Mevlana'nın 731'ci Vuslat Gecesi Konseri

Etkinlik Yeri :

 Elazığ Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ulusal

 

17.12.2004

 

17.12.2004

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2004, 12

Etkinlik Adı :

 7nci Kolordu Bölge Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü Balo Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 7nci Kolordu Komutanlığı Havuz Başı

Düzenleyenler :

 7nci Kolordu Bando Komutanlığı

Ulusal

 

30.08.2004

 

30.08.2004

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra, Opera, Bale'de Solist Olarak Yer Alma

 

Türkçe

2004, 08

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Klasik Türk Müziği Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

Ulusal

 

26.05.2003

 

26.05.2003

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2003, 05

Etkinlik Adı :

 Edremit Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Edremit Belediyesi Konservatuarı

Ulusal

 

10.05.2003

 

10.05.2003

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2003, 05

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu Konseri "Dillerde Gönüllerde İstanbul"

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi

Ulusal

 

18.04.2003

 

18.04.2003

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2003, 04

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

Ulusal

 

02.12.2002

 

02.12.2002

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 12

Etkinlik Adı :

 "Anatolian Metal III" sempozyumu açılışında gerçekleştirilen Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya Deutches Bergbau-Museum Bochum

Düzenleyenler :

 Almanya Deutches Bergbau-Museum Bochum

Uluslararası

 

24.10.2002

 

26.10.2002

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 10

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Dortmund

Düzenleyenler :

 Almanya Essen Başkonsolosluğu Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

24.10.2002

 

04.11.2002

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 11

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Hamm

Düzenleyenler :

 Almanya Essen Başkonsolosluğu Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

24.10.2002

 

04.11.2002

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 11

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Konseri

Etkinlik Yeri :

 Almanya, Essen

Düzenleyenler :

 Almanya Essen Başkonsolosluğu Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu

Uluslararası

 

24.10.2002

 

04.11.2002

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 11

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Saz Eserleri Topluluğu ve İcra Heyeti Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre Salonu

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

Ulusal

 

25.05.2002

 

25.05.2002

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 05

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi

Ulusal

 

27.05.2000

 

27.05.2000

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2000, 05

Etkinlik Adı :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Ulusal

 

05.05.2002

 

07.05.2002

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2002, 05

Etkinlik Adı :

 63. Ölüm Yıldönümünde Atatürk'ü Anma Konseri

Etkinlik Yeri :

 Adnan Menderes Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Adnan Menderes Üniversitesi

Ulusal

 

10.11.2001

 

10.11.2001

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2001, 11

Etkinlik Adı :

 Tanburi Cemil Bey Eserleri Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koro Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.05.2018

 

09.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Omnibus Ensemble Konser

Etkinlik Yeri :

 Samsun Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi-II

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.03.2018

 

23.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi-II

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.03.2018

 

21.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Solo Konser - Solo Ney Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koro Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Dr. Emre PINARBAŞI

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.05.2018

 

11.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Ney Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.04.2018

 

09.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Sanat Merkezi / Atakum

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet KOnservatuvarı

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.03.2018

 

07.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Uzak ve Yakın Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.03.2018

 

29.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Tasavvuf Musikisi Konsri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.04.2018

 

18.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Gönül Seyri 25. Yıl Özel Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.05.2018

 

26.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Türk Makam Müziği

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 ICM Intercultural Music Conference and Concerts

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.03.2018

 

21.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Uzak Yakın Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.03.2018

 

29.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.03.2018

 

07.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu Gönül Seyri 25. Yıl Özel Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.05.2018

 

26.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Toplu Konser - Ney Piyano Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.12.2018

 

26.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Toplu Dinleti - Collective Composition

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 ICM Intercultural Music Conference and Concerts

Uluslararası

 

Özgün

 

23.03.2018

 

23.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Toplu Dinleti - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Korosu Tasavvuf Musikisi Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ulusal

 

Özgün

 

18.04.2018

 

18.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Toplu Dinleti - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biniş Takdim Töreni

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

Özgün

 

02.10.2018

 

02.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Toplu Dinleti - Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Özgün

 

28.10.2018

 

28.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Solo Konser - Ney Resitali ”Mevlevi Ayinleri Peşrev, Son Peşrev ve Son Yürük Semaileri”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.12.2018

 

14.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Solo Konser - Solo Ney Konseri ”Sirto, Longa ve Oyun Havası”

Etkinlik Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.12.2018

 

26.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Stüdyo Kaydı ”Uşşak ve Hicaz İlahiler”

Etkinlik Yeri :

 Drum Clinic Stüdyo Samsun

Düzenleyenler :

 Emre Pınarbaşı

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.02.2019

 

05.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Audio Yayınları (Kaset, Cd)

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Stüdyo Kaydı - ”Ney ile Saz Eserleri”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Drum Clinic Studio

Düzenleyenler :

 Emre Pınarbaşı

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.01.2019

 

10.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Audio Yayınları (Kaset, Cd)

 

Türkçe

2019, 01

Etkinlik Adı :

 ”TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” belge taktim töreni Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

Karma

 

02.10.2019

 

02.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 OMÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni Dinleti

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ulusal

 

Karma

 

11.11.2019

 

11.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Türk Müziği ve Marşlar

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omü Sahnesi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Merkez Eğitim Komutanlığı Bandosu

Ulusal

 

Karma

 

25.12.2019

 

25.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 2 Solist Türk Sanat Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Ulusal

 

Karma

 

11.12.2019

 

11.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 Klasik Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Sahnesi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaklaşa Konser

Ulusal

 

Karma

 

15.10.2019

 

15.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı

Ulusal

 

Karma

 

10.11.2019

 

10.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Kırmızı Siyah Mavi Türk Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları

Ulusal

 

Karma

 

17.04.2019

 

17.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ve TDD Samsun İl Temsilciliği tarafından 29-30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ‘‘NÜTRİSYON OKULU’’programında Türk Müziği Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Grand Amissos Otel Samsun

Düzenleyenler :

 Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ve TDD Samsun İl Temsilciliği

Ulusal

 

Karma

 

29.11.2019

 

30.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 11

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 International Refereed Journal Of Music Researches Volume 8

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

29.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 International Refereed Journal Of Music Researches Volume 10

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Refereed Journal Of Music Researches Volume 9

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.04.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Refereed Journal Of Music Researches Volume 11

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Internatıonal Refereed Journal Of Musıc Researches

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

27.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Türk Müziği Solfej Ve Nazariyat Eğitimi 1

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.02.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 International Refereed Journal Of Music Researches Volume 12

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre

Yayınevi :

 Güven Plus Grup Aş.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.04.2018

 

01.04.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Internatıonal Peer-Revıewed Journalof Communıcatıon And Humanıtıes Research Volume 20

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Uzun Hülya, Işıldak Cevahir Korhan

Yayınevi :

 Güven Plus Grup Aş.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.09.2018

 

01.09.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Internatıonal Peer-Revıewed Journalof Communıcatıon And Humanıtıes Research Volume 19

Yazar Adı :

 Pınarbaşı Emre, Uzun Hülya, Işıldak Cevahir Korhan

Yayınevi :

 Güven Plus Grup Aş.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.06.2018

 

01.06.2018

 

Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Crossref

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Crossref

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Hüzzam, Sabâ ve uşşak makamlarında perde ve aralık anlayışı; Ankara ili Türk müziği icra kurumlarında görev yapmakta olan kanun sanatçıları örneği

Yazar :

 Turgay KERSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Müzik Anasanat Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Tanbûrî Numan Ağa'nın şarkı formundaki eserlerinin arel – ezgi – uzdilek ses sistemindeki makamsal yapıya göre karşılaştırmalı analizi

Yazar :

 Emre TEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Müzik Anasanat Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-07-18 23:22:42

 

2017-07-18 23:22:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Osmanlıca 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-07-18 23:22:21

 

2017-07-18 23:22:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ney 6

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-18 23:22:00

 

2017-07-18 23:22:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ney 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-18 23:21:25

 

2017-07-18 23:21:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türk Halk Müziği Dağarcığı 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:38:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türk Halk Müziği Bilgileri 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:38:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ney 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-26 09:38:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ney 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-26 09:37:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:37:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:37:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:37:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Osmanlıca 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-26 09:37:35

 

2016-10-26 09:36:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ney

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-10-26 09:36:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ney 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-18 23:21:47

 

2016-10-26 09:36:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ney 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-26 09:36:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ney 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-26 09:35:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ney 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-26 09:35:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Bilgi Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-23 01:07:34

 

2015-03-23 01:07:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bilgisayarla Nota Yazımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-23 01:05:53

 

2015-03-23 01:05:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türk Müziği Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-23 01:04:44

 

2015-03-23 01:04:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-23 01:04:27

 

2015-03-23 01:04:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Geleneksel Türk Sanat Müziği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-23 01:04:14

 

2015-03-23 01:04:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-23 01:04:03

 

2015-03-23 01:04:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Geleneksel Türk Halk Müziği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-23 01:03:53

 

2015-03-23 01:03:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ney Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-03-23 01:03:22

 

2015-03-23 01:03:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ney I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-03-23 01:03:08

 

2015-03-23 01:03:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türk Müziği Kuram Ve Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-23 01:02:45

 

2015-03-23 01:02:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ney 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:24:15

 

2018-06-06 19:24:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Temel Müzik Kuram Ve Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:23:59

 

2018-06-06 19:23:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 8

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:23:36

 

2018-06-06 19:23:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 6

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:23:23

 

2018-06-06 19:23:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 4

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:23:06

 

2018-06-06 19:23:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzik Kuram Ve Uygulamaları Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:22:26

 

2018-06-06 19:22:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:22:08

 

2018-06-06 19:22:08

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzik Kuram Ve Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:21:58

 

2018-06-06 19:21:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:21:23

 

2018-06-06 19:21:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:21:08

 

2018-06-06 19:21:08

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilgisayar 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:20:59

 

2018-06-06 19:20:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilgisayar 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:20:50

 

2018-06-06 19:20:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-06-06 19:20:37

 

2018-06-06 19:20:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 7

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:20:25

 

2018-06-06 19:20:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Form Bilgisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:20:10

 

2018-06-06 19:20:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:19:56

 

2018-06-06 19:19:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Klasik Türk Müziği Toplu Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:19:44

 

2018-06-06 19:19:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:19:21

 

2018-06-06 19:19:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:19:05

 

2018-06-06 19:19:05

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ney 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-06-06 19:18:35

 

2018-06-06 19:18:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müzikte Bilgisayar Kullanımı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-06-06 19:18:42

 

2018-06-06 19:17:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzae105 Bireysel Çalgı Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-12-28 14:04:26

 

2018-12-28 14:04:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg459 Ney Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:03:54

 

2018-12-28 14:03:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:03:36

 

2018-12-28 14:03:36

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg413 Bitirme Projesi (Bireysel) I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:03:09

 

2018-12-28 14:03:09

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg359 Ney V

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:02:45

 

2018-12-28 14:02:45

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg323 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:02:33

 

2018-12-28 14:02:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg259 Ney Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:01:44

 

2018-12-28 14:01:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg159 Ney I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-28 14:01:57

 

2018-12-28 14:01:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg113 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-28 14:00:59

 

2018-12-28 14:00:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg107 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-28 14:00:42

 

2018-12-28 14:00:42

 

2018-2019

Ders Adı :

 Khz127 Ney

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-12-28 14:00:13

 

2018-12-28 14:00:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Khz101 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-12-28 13:59:58

 

2018-12-28 13:59:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö305 - Bireysel Çalgı V

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-10-23 14:45:47

 

2019-10-23 14:45:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mzö403 - Bireysel Çalgı Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-10-23 14:45:16

 

2019-10-23 14:45:16

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg459 Ney Vıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-23 14:44:22

 

2019-10-23 14:44:22

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg427 - Bilgisayar Destekli Ses Analizi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-23 14:44:04

 

2019-10-23 14:44:04

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg413 Bitirme Projesi (Bireysel) I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-23 14:43:12

 

2019-10-23 14:43:04

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg359 Ney V

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-23 14:43:35

 

2019-10-23 14:42:25

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg327 - Ses Fiziği I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-23 14:43:16

 

2019-10-23 14:41:59

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kmg259 Ney Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-23 14:43:40

 

2019-10-23 14:41:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Khz127 Ney

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-10-23 14:43:29

 

2019-10-23 14:41:21

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gtm629 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-23 14:40:59

 

2019-10-23 14:40:59

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gtm607 - Türk Din Musikisi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-23 14:40:32

 

2019-10-23 14:40:32

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Geleneksel Türk Müzikleri Pr.

 • 2019

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Geleneksel Türk Müzikleri Pr.

 • 2019

  Anasanat Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Geleneksel Türk Müzikleri Pr.

 • 2019

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Geleneksel Türk Müzikleri Pr.

 • 2019
  - 2020

  Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

 • 2018
  - 2019

  Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

 • 2016
  - 2018

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

 • 2014
  - 2019

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

  Müzikoloji Bölümü

  Geleneksel Ve Modal Müzik Anasanat Dalı

 • 2014

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

 • 2010
  - 2014

  Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

 • 2010
  - 2014

  Öğretim Görevlisi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Türk Müziği Bölümü

 • 2007
  - 2009

  Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Dicle Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

 • 2004
  - 2010

  Öğretim Görevlisi

  Dicle Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Türk Müziği Bölümü

  Temel Bilimler Pr.

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KHZ127 Ney 1 buselik09.png
KHZ127 Ney 2 buselik10.png
KHZ127 Ney 3 buselik11.png
KHZ127 Ney 4 buselik12.png
KHZ127 Ney 5 rast11.png
KHZ127 Ney 6 rast12.png
KHZ127 Ney 7 rast13.png
KHZ127 Ney 9 rast14.png
KHZ127 Ney 10 hüseyni09.png
KHZ127 Ney 11 hüseyni10.png
KHZ127 Ney 12 hüseyni11.png
KHZ127 Ney 13 hüseyni12.png
KHZ127 Ney 14 karışık05.png
KHZ127 Ney 15 karışık06.png
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG327 Ses Fiziği I 1 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 1 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 2 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 3 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 4 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 5 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 6 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 7 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 8 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 10 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 11 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 12 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 13 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 14 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG327 Ses Fiziği I 15 TEMELFZKVESESFZ.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG312 Türk Müziği Tarihi 1 İslamiyet öncesi.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 2 Filozoflar.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 3 XIV.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 4 XV.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 5 Abdülkadir Meraği - Makasidü'l-Elhan.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 6 XVI.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 7 Seydi'nin el-Matla' Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 9 XVII.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 10 Ali Ufkî Bey ve Mecmua-ı Saz ü Söz.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 11 XVIII.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 13 XIX.pdf
KMG312 Türk Müziği Tarihi 14 Abdülbaki Nasır Dede ve Tedkik ü Tahkik.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 1 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 2 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 3 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 4 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 5 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 6 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 7 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 9 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 10 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 11 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 12 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 13 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 14 o2.pdf
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 15 o2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG328 Ses Fiziği II 1 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 2 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 3 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 4 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 5 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 6 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 7 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 8 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 10 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 11 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 12 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 13 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 14 TEMELFZKVESESFZ.pdf
KMG328 Ses Fiziği II 15 TEMELFZKVESESFZ.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG425 Sanat Felsefesi 1 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 1 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 2 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 3 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 4 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 5 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 6 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 7 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 9 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 10 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 11 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 12 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 13 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 14 Cilt1.pdf
KMG425 Sanat Felsefesi 15 Cilt1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 1 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 1 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 2 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 3 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 4 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 5 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 6 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 7 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 9 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 10 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 11 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 12 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 13 Cilt3.pdf
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 14 Cilt3.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG426 Müzik Felsefesi 1 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 2 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 3 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 4 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 5 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 6 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 7 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 9 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 10 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 11 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 12 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 13 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 14 Cilt2.pdf
KMG426 Müzik Felsefesi 15 Cilt2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 1 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 2 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 3 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 4 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 5 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 6 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 7 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 9 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 10 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 11 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 12 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 13 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 14 Finale-Dersleri.pdf
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 15 Finale-Dersleri.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GTM608 Türk Din Musikisi II 1 İSLAMİYETİN MÛSİKÎYE BAKIŞI ve YAKLAŞIMI.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 2 TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 3 DİNÎ MÛSİKÎNİN BÖLÜMLERİ.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 4 EZAN KAMET TESBİH.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 5 SALA.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 6 TEMCİD MÜNACAAT.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 7 TEKBİR SALATI ÜMMİYE TELBİYE.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 9 KASİDE NAAT.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 10 MEVLİD.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 11 İLAHİ TEVŞİH ŞUGUL MİHRABİYE.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 12 MEVLEVİ AYİN.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 13 MİRACİYE.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 14 DURAK NEFES MERSİYE.pdf
GTM608 Türk Din Musikisi II 15 DURAK NEFES MERSİYE.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 2a. İntihal +.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 İntihal.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 BİLGİ NEDİR ÇEŞİTLERİ.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 Kaya Bilgegil'in Mektubu.doc
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 BİLİMİNN TANIMI AMACI ÖZELLİKLERİ TASNİFİ.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 Alıntı Türleri.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 SOSYAL BİLİMLERDE YAKLAŞIMLAR.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 Dipnot ve Kaynakça Yazımı.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 PARADİGMA.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 Dipnot ve Kaynakça Yazımı.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GÜDÜLEYİCİ FAKTÖRLER.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 7. Fennî Doktor.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 BİLGİ EDİNME YOLLARI.jpg
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 Dipnot ve Kaynakça Yazımı.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 İçindekiler ve Dizin Uygulaması.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 İçindekiler ve Dizin Uygulaması.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 Kısayollar.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 Parantez İçi Dipnot Uygulaması 1.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 DEĞİŞKEN VE PARAMETRE.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 Sayfalandırma ve Kesme Atma 2.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 Tablo Örnekleri -.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 SOSYAL BİLİMLERE ÖZGÜ BAZI SORUNLAR.jpg
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 ARAŞTIRMA SÜRECİ.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 Asılılık ve A-Z Sıralama.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 ARAŞTIRMA TÜRLERİ VE SINIFLANDIRMASI.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 Panoyu Kullanma 1 -.doc
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 Değişiklikleri İzle -.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ.pdf
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 5. Daha Fazla Emre Yücelen Lütfen -.docx
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 15 MODELİ.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG159 Ney I 1 buselik09.png
KMG159 Ney I 1 BUSELİK 9.mp4
KMG159 Ney I 1 buselik09.png
KMG159 Ney I 2 BUSELİK 10.mp4
KMG159 Ney I 2 buselik10.png
KMG159 Ney I 2 buselik10.png
KMG159 Ney I 3 BUSELİK 11.mp4
KMG159 Ney I 3 buselik11.png
KMG159 Ney I 3 buselik11.png
KMG159 Ney I 4 BUSELİK 12.mp4
KMG159 Ney I 4 buselik12.png
KMG159 Ney I 4 buselik12.png
KMG159 Ney I 5 RAST 11.mp4
KMG159 Ney I 5 rast11.png
KMG159 Ney I 5 rast11.png
KMG159 Ney I 6 RAST 12.mp4
KMG159 Ney I 6 rast12.png
KMG159 Ney I 6 rast12.png
KMG159 Ney I 7 RAST 13.mp4
KMG159 Ney I 7 rast13.png
KMG159 Ney I 7 rast13.png
KMG159 Ney I 9 RAST 14.mp4
KMG159 Ney I 9 rast14.png
KMG159 Ney I 9 rast14.png
KMG159 Ney I 10 hüseyni09.png
KMG159 Ney I 10 hüseyni09.png
KMG159 Ney I 11 hüseyni10.png
KMG159 Ney I 11 hüseyni10.png
KMG159 Ney I 12 hüseyni11.png
KMG159 Ney I 12 hüseyni11.png
KMG159 Ney I 13 hüseyni12.png
KMG159 Ney I 13 hüseyni12.png
KMG159 Ney I 14 karışık05.png
KMG159 Ney I 14 karışık05.png
KMG159 Ney I 15 karışık06.png
KMG159 Ney I 15 karışık06.png
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG259 Ney III 1 MUHAYYER MAKAMI ETÜTLER.pdf
KMG259 Ney III 1 MUHAYYER ETÜTLER.mp4
KMG259 Ney III 1 MUHAYYER MAKAMI ETÜTLER.pdf
KMG259 Ney III 2 muhayyer_p_tanburi_cemil_ney.pdf
KMG259 Ney III 2 MUHAYYER PEŞREV.mp4
KMG259 Ney III 2 muhayyer_p_tanburi_cemil_ney.pdf
KMG259 Ney III 3 muhayyer_ss_salim_bey_neyzen.pdf
KMG259 Ney III 3 (Birol Yayla - Senol Filiz) Muhayyer saz semaisi.mp4
KMG259 Ney III 3 muhayyer_ss_salim_bey_neyzen.pdf
KMG259 Ney III 4 muhayyerkurdi_p_astik_aga.pdf
KMG259 Ney III 4 MUHAYYERKÜRDİ PEŞREV.mp4
KMG259 Ney III 4 muhayyerkurdi_p_astik_aga.pdf
KMG259 Ney III 5 muhayyerkurdi_ss_sadi_isilay_ney.pdf
KMG259 Ney III 5 MUHAYYERKÜRDİ SAZSEMAİ.mp4
KMG259 Ney III 5 muhayyerkurdi_ss_sadi_isilay_ney.pdf
KMG259 Ney III 6 gulizar_p_tanburi_isak.pdf
KMG259 Ney III 6 gulizar_ss_tanburi_isak.pdf
KMG259 Ney III 6 gulizar_p_tanburi_isak.pdf
KMG259 Ney III 6 gulizar_ss_tanburi_isak.pdf
KMG259 Ney III 7 gerdaniye_p_suphi_ezgi.pdf
KMG259 Ney III 7 gerdaniye_ss_dr_suphi_ezgi.pdf
KMG259 Ney III 7 gerdaniye_p_suphi_ezgi.pdf
KMG259 Ney III 7 gerdaniye_ss_dr_suphi_ezgi.pdf
KMG259 Ney III 9 neva_p_tanburi_cemil.pdf
KMG259 Ney III 9 neva_p_tanburi_cemil.pdf
KMG259 Ney III 10 neva_ss_ziya_pasa.pdf
KMG259 Ney III 10 neva_ss_ziya_pasa.pdf
KMG259 Ney III 11 tahir_p_salih_dede.pdf
KMG259 Ney III 11 tahir_ss_ismail_hakki_bey.pdf
KMG259 Ney III 11 tahir_p_salih_dede.pdf
KMG259 Ney III 11 tahir_ss_ismail_hakki_bey.pdf
KMG259 Ney III 12 tahir_buselik_m_alaeddin_yavasca.pdf
KMG259 Ney III 12 tahir_buselik_m_alaeddin_yavasca.pdf
KMG259 Ney III 13 tahir_buselik_ss_kemani_riza.pdf
KMG259 Ney III 13 tahir_buselik_ss_kemani_riza.pdf
KMG259 Ney III 14 hicaz_humayun_p_veli_dede.pdf
KMG259 Ney III 14 hicaz_p_refik_fersan_ney.pdf
KMG259 Ney III 14 hicaz_humayun_p_veli_dede.pdf
KMG259 Ney III 14 hicaz_p_refik_fersan_ney.pdf
KMG259 Ney III 15 hicazhumayun_ss_veli_dede_ney.pdf
KMG259 Ney III 15 hicaz_p_yusuf_pasa.pdf
KMG259 Ney III 15 hicaz_p_yusuf_pasa.pdf
KMG259 Ney III 15 hicazhumayun_ss_veli_dede_ney.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 1 Hüzzam Makamı Asenkron.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 1 Hüzzam Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 2 hüzzam.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 2 Hüzzam Faslı İzli Kayıt - TRT Ankara Radyosu - Fasıl - Türk Müziği.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 2 Hüzzam Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 3 Irak Makamı Asenkron.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 3 Irak Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 4 ırak.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 4 Irak makamında Hasretle temam nale döndüm sensiz Recep Birgit.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 4 Irak Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 5 Dilkeşhaveran Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 6 dilkeşhaveran.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 6 Dilkeşhaveran Fasıl.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 7 Saba Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 8 saba.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 9 saba.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 9 SABÂ FASLI - (DOYSAL).mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 11 Dügah Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 12 dügah.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 12 CD1 DÜGAH FASLI.mp4
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 13 Bestenigar Dersi.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 14 bestenigar.pdf
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V 14 Ankara Radyosu Bestenigâr Faslı.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG359 Ney V 1 mahur_p_tanburi_cemil_bey.pdf
KMG359 Ney V 1 Mahur Peşrev.mp4
KMG359 Ney V 1 mahur_p_tanburi_cemil_bey.pdf
KMG359 Ney V 2 mahur_ss_nikolaki_ney.pdf
KMG359 Ney V 2 mahur_ss_refik_talat_ney.pdf
KMG359 Ney V 2 Mahur Sazsemaisi.mp4
KMG359 Ney V 2 mahur_ss_nikolaki_ney.pdf
KMG359 Ney V 2 mahur_ss_refik_talat_ney.pdf
KMG359 Ney V 3 nikriz_sirto_tanburi_cemil.pdf
KMG359 Ney V 3 Nikriz Peşrev.mp4
KMG359 Ney V 3 nikriz_p_kemal_batanay.pdf
KMG359 Ney V 4 nikriz_p_kemal_batanay.pdf
KMG359 Ney V 4 nikriz_ss_refik_fersan.pdf
KMG359 Ney V 4 Nikriz Sirto.mp4
KMG359 Ney V 4 NİKRİZ SAZSEMAİ.mp4
KMG359 Ney V 4 nikriz_ss_refik_fersan.pdf
KMG359 Ney V 4 nikriz_sirto_tanburi_cemil.pdf
KMG359 Ney V 5 zavil_p_zeki_mehmet_aga_ney.pdf
KMG359 Ney V 5 Klasik Saz Eserleri ( Zâvil Peşrev ).mp4
KMG359 Ney V 5 zavil_p_zeki_mehmet_aga_ney.pdf
KMG359 Ney V 6 zavil_ss_arif_mehmed_aga_ney.pdf
KMG359 Ney V 6 Zavil Saz Semaisi_Arif Mehmet Aga.mp4
KMG359 Ney V 6 zavil_ss_arif_mehmed_aga_ney.pdf
KMG359 Ney V 9 acemasiran_p_neyzen_salih_dede.pdf
KMG359 Ney V 9 acemasiran_p_neyzen_salih_dede.pdf
KMG359 Ney V 9 Acemaşiran Peşrev - Salih Dede.mp4
KMG359 Ney V 10 acemasiran_ss_gavsi_baykara.pdf
KMG359 Ney V 10 acemasiran_ss_gavsi_baykara.pdf
KMG359 Ney V 10 acemasiran_ss_misirli_ibrahim.pdf
KMG359 Ney V 10 acemasiran_ss_misirli_ibrahim.pdf
KMG359 Ney V 10 Acemaşiran Sazsemaisi - Gavsi Baykara.mp4
KMG359 Ney V 10 Acemaşiran Sazsemaisi - İbrahim Efendi.mp4
KMG359 Ney V 11 acemkurdi_p_ismail_hakki_bey.pdf
KMG359 Ney V 11 acemkurdi_ss_cevdetcagla_ney.pdf
KMG359 Ney V 11 acemkurdi_p_ismail_hakki_bey.pdf
KMG359 Ney V 11 acemkurdi_ss_cevdetcagla_ney.pdf
KMG359 Ney V 11 Acemkürdi Peşrev İsmail Hakkı -Salih Bilgin.mp4
KMG359 Ney V 11 Acemkürdi Saz Semaisi - Muallim İsmail Hakkı Bey (Karar_ Bolahenk Neyi).mp4
KMG359 Ney V 13 sultaniyegah_p_haci_arif_ney.pdf
KMG359 Ney V 13 sultaniyegah_p_haci_arif_ney.pdf
KMG359 Ney V 13 Sultanıyegah Peşrev.mp4
KMG359 Ney V 14 sultaniyegah_ss_haci_arif_ney.pdf
KMG359 Ney V 14 sultaniyegah_ss_omer_altug.pdf
KMG359 Ney V 14 sultaniyegah_ss_haci_arif_ney.pdf
KMG359 Ney V 14 sultaniyegah_ss_omer_altug.pdf
KMG359 Ney V 14 Sultanıyegah Sazsemaisi 1.mp4
KMG359 Ney V 14 Sultanıyegah Sazsemaisi 2.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 1 SEGAH.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 1 HÜZZAM.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 1 HÜZZAM 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 1 MÜSTEAR.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 2 SAZKAR.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 3 IRAK.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 4 DİLKEŞHAVERAN.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 4 DİLKEŞHAVERAN 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 5 SABA.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 5 SABA 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 6 DÜGAH.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 6 DÜGAH 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 7 BESTENİGAR.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 8 NEVESER.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 9 ŞEDDİARABAN.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 9 ŞEDDİARABAN 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 11 HİCAZKAR.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 11 HİCAZKAR 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 12 KÜRDİLİHİCAZKAR.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 12 KÜRDİLİHİCAZKAR 2.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 12 KÜRDİLİHİCAZKAR 3.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 13 ACEMAŞİRAN.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 14 SULTANIYEGAH.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 14 FERAHFEZA.jpeg
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI 14 FERAHFEZA 2.jpeg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 1 Suzidilara.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 1 Suzidilara Makamı Asenkron.mp4
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 2 Suzidilara.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 2 Suzidilara Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 3 Eviç.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 3 Eviç Makamı Asenkron.mp4
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 4 Eviç.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 4 Eviç Makamı Asenkron 2. Hafta.mp4
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 5 Ferahnak.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 6 Ferahnak.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 7 Pençgah.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 8 Pençgah.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 9 Pençgah.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 11 Çargah.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 12 Çargah.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 13 Muhayyer Sünbüle.pdf
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII 14 Muhayyer Sünbüle.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KMG459 Ney VII 1 suzidil_p_tanburi_ali_ney.pdf
KMG459 Ney VII 1 suzidil_p_tanburi_ali_ney.pdf
KMG459 Ney VII 1 SUZİDİL PEŞREV.mp4
KMG459 Ney VII 2 suzidil_ss_ali_ef_tanburi.pdf
KMG459 Ney VII 2 suzidil_ss_ali_ef_tanburi.pdf
KMG459 Ney VII 2 Ruhi Ayangil & Derya Türkan Tanbûrî Ali Efendinin Suzidil Saz Semâî.mp4
KMG459 Ney VII 3 hisar_buselik_p_ismail_hakki.pdf
KMG459 Ney VII 3 hisar_buselik_ss_osman_bey_tanburi_buyuk.pdf
KMG459 Ney VII 3 Hisarbuselik Peşrev - Neyzen Halil Can (Lâedrî Topluluğu İcrası).mp4
KMG459 Ney VII 3 Hisar-Bûselik Saz Semâîsi (feat. İstanbul Devlet Tük Müziği Araştırma ve Uygulama....mp4
KMG459 Ney VII 3 hisar_buselik_p_ismail_hakki.pdf
KMG459 Ney VII 3 hisar_buselik_ss_osman_bey_tanburi_buyuk.pdf
KMG459 Ney VII 5 segah_p_yusuf_pasa_ney.pdf
KMG459 Ney VII 5 Segah Peşrev.mp4
KMG459 Ney VII 5 segah_p_yusuf_pasa_ney.pdf
KMG459 Ney VII 6 segah_ss_nayi_osman.pdf
KMG459 Ney VII 6 segah_ss_nayi_osman.pdf
KMG459 Ney VII 7 sazkar_p_kantemiroglu_ney.pdf
KMG459 Ney VII 7 sazkar_ss_numan_aga.pdf
KMG459 Ney VII 7 sazkar_p_kantemiroglu_ney.pdf
KMG459 Ney VII 7 sazkar_ss_numan_aga.pdf
KMG459 Ney VII 9 mustear_p_nikolaki.pdf
KMG459 Ney VII 9 mustear_p_nikolaki.pdf
KMG459 Ney VII 10 mustear_saz_semai_ziya_pasa.pdf
KMG459 Ney VII 10 mustear_saz_semai_ziya_pasa.pdf
KMG459 Ney VII 11 huzzam_p_sayfettin_osmanoglu.pdf
KMG459 Ney VII 11 huzzam_p_sayfettin_osmanoglu.pdf
KMG459 Ney VII 12 huzzam_ss_nevres_bey_udi.pdf
KMG459 Ney VII 12 huzzam_ss_nevres_bey_udi.pdf
KMG459 Ney VII 13 irak_p_tanburi_zeki_mehmed_ney.pdf
KMG459 Ney VII 13 irak_p_tanburi_zeki_mehmed_ney.pdf
KMG459 Ney VII 14 irak_ss_muhiddin_targan_ney.pdf
KMG459 Ney VII 14 irak_ss_muhiddin_targan_ney.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr