İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: engin.yurt@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-1687-1068
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe
Anahtar Kelimeler Yirminci Yüzyıl Felsefesi
Dil Felsefesi
Uzakdoğu Felsefesi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020 -
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Vaaz 55

2018

Kitap Adı :

 Tam Da Aristotelesçi Felsefenin Temel Kavramı Olarak Ousia

2017

Kitap Adı :

 Vaaz 56

2018

Kitap Adı :

 Şiir, Hayvansallık, Derrida

2018

Kitap Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji 29. Sayı

Bölüm Adı :

 Heidegger’İn Hayvanı

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Yıldız Erdal

2018

Kitap Adı :

 Nietzsche’Nin Zerdüşt’Ü Kimdir? (1953)

2018

Kitap Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji 29. Sayı

Bölüm Adı :

 Şiir, Hayvansallık, Derrida

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

2018

Kitap Adı :

 Heidegger’İn Hayvanı

2018

Kitap Adı :

 Uzağın Melodisi Ya Da Yugen Kayıtlarındaki Eksikler Iı

Editör Adı :

 Erdal Yıldız

2019

Kitap Adı :

 Füg Monologları Ya Da Yugen Kayıtlarındaki Eksikler Iıı

Editör Adı :

 Erdal Yıldız

2019

Kitap Adı :

 Klasik Çin Şiiri Iı: Li Bai

2018

Kitap Adı :

 Klasik Çin Şiiri I: Bai Juyi

2018

Kitap Adı :

 Heidegger’İn Kulübesi

Editör Adı :

 Erdal Yıldız

2016

Kitap Adı :

 Çiçek Olmayan Çiçek: Seçilmiş Şiirler

2016

Kitap Adı :

 On The Essence Of Wuthering: Philosophical Interpretation Of Shelley‘S Ode To The West Wind

2018

Kitap Adı :

 Düşünme Üzerine Bir Sorgulama: Heidegger Felsefesinde Düşünmenin Yeri

Editör Adı :

 Erdal Yıldız

2018

Kitap Adı :

 Ufkun Düşüşü Ya Da Geceyen Çevmeler Iı

2018

Kitap Adı :

 Türkiye’De Felsefe: Sorunlar Ve Çözümler

Bölüm Adı :

 Felsefenin Türkiye Ya Da Türkçe İle Ne Gibi Bir Derdi Olabilir Ki? -N Eki Ve Düşünme Üzerine Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Editör Adı :

 Celal Türer

2018

Kitap Adı :

 Hissizliğin Uyanışı Ya Da Geceyen Çevmeler Iıı

2018

Kitap Adı :

 Söylememenin Eşiğinde Ya Da Geceyen Çevmeler I

2018

Kitap Adı :

 Sessizliğin Fenomenolojisi Ya Da Batı Düşünmesinde Özel Bir Sessizlik Deneyiminin İzini Sürmek

2018

Kitap Adı :

 ”O [Heidegger], Sevgi Dolu Bir Babaydı” Hermann Heidegger İle Sohbet

2015

Kitap Adı :

 Düşünme Deneyiminden

2015

Kitap Adı :

 Herakleitos

2016

Kitap Adı :

 Teknik Ve Sanat - Ge-Stell

2016

Kitap Adı :

 Öğretmen Kule Merdivenlerinin Kapısında Kule Bekçisiyle Buluşur

2016

Kitap Adı :

 Heidegger Ve Asya Felsefesi

2016

Kitap Adı :

 Hiç

2016

Kitap Adı :

 Farabi Felsefesinde Güç Kavramı

2016

Kitap Adı :

 Iv [Heidegger’İn Hayvanı]

2016

Kitap Adı :

 Heidegger Ve Tao Te Ching Eserini Çevirişimiz

2016

Kitap Adı :

 Kıryolu

2016

Kitap Adı :

 Martin Heidegger’İn Düşünmesi Ve Japon Felsefesi [Heidegger’İn Teşekkür Cevabı İle Birlikte]

2016

Kitap Adı :

 Zerdüşt’Ün Hayvanları

2016

Kitap Adı :

 Giriş [Heidegger Ve Karşılaştırmalı Felsefe Üzerine]

2018

Kitap Adı :

 Phenomenality Of Flying: Beyond The Phenomenology Of As Such

Editör Adı :

 İbrahim Çelik

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Aesthetics Of Anaesthetics:western Postmodern Attitude And Japanese Wabi-Sabi (侘寂)

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Başarır Sıla Burcu

Dergi Adı :

 Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 9

Makale Adı :

 Deconstruction Of Hume-Buddhism Relation: A Final Note On Anattā Debate

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Nietzsche’De Yaşamın Olumlanması Üzerine

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Yıldız Erdal

Dergi Adı :

 Marife: Dini Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 ”İlkel” İnsanın Anlam Kuruculuğu Üzerine: Mitsel Düşünmeye Dair Zıt Görüşlerin Kısa Bir Analizi Ve Olası Bir Bağdaştırıcı Yaklaşım

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları

Özgün Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 Dilin Yapısı Ve Gelişimine Dair Farklı Görüşlerin Kısa Bir Analizi: Söyleme, Konuşma Ve Söz Üzerine Bir Düşünme Denemesi

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe Teoloji

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Where Does The Sacred Dwell? Outside As Interior: An Attempt To Rethink The Interior With Human Experience

Yazar Adı :

 Başarır Sıla Burcu, Yurt Engin

Dergi Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe Teoloji

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Nietzsche’Nin Zerdüşt’Ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Kiriş Yılmaz Nurten

Dergi Adı :

 Beytulhikme An International Journal Of Philosophy

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 İnsan Aklının Evrimsel Gelişimi Üzerine: Zıt Görüşlerin Kısa Bir Analizi Ve Felsefi Bir Yorum

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Felsefe Dünyası

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Nietzsche’Nin Zerdüşt’Ünün Çınlayamadığı Kulaklar:nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Nesöyleyebilir?

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Kiriş Yılmaz Nurten

Dergi Adı :

 Beytulhıkme Felsefe Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Yol Ve Yolcu Arasındaki İlişki Üzerine Kısa Bir Felsefi-Edebi İnceleme: Herakleitos Dk 22B60 Ve Frost’Un Road Not Taken Şiirinden Hareketle Yol

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Tarih Okulu Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Felsefede İnsan-Hayvan Sorunu: Derrida Ve Levinas Arasındaki Karşıtlığa Yeni Bir Yaklaşım: Kucaklama Olarak Sarılma Üzerine

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Flsf (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Özgün Makale

 

2018, 5

Makale Adı :

 Hıristiyanlıkta Kutsalın Doğasına Dair Fikir Ayrılığı Ve Buna Kilise Babaları’Nda Olası Bir Çözüm

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 İnsan Olmak: Dil Ve Bilincin Eşkökenliğine Dair Bir Analiz Ve Araştırma

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 S/ş Sesi Üzerine Evrimsel Bir Düşünme Denemesi

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Yıldız Erdal

Dergi Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Platon’Un Devlet-Toplum-İnsan Anlayışı

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

Dergi Adı :

 Tabula Rasa

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Pomo İs Dead. And We Were Late For Cremation Ceremony Because We Were Doing Something Else

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Educational Philosophy And Theory

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 S/ş Sesi Üzerine Evrimsel Bir Düşünme Denemesi

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Yıldız Erdal

Dergi Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Platon’Un Devlet-Toplum-İnsan Anlayışı

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

Dergi Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Negatif Teoloji Bağlamında Apophasis İle Aphairesis Ve Aristoteles’Te Olası Terim Kökeni Araştırması

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa Bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Dergi Adı :

 Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Herder’Den Heidegger’E: Sorge

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

Dergi Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Varlıktan Dile Dilden Varlığa

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

Dergi Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 6

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Felsefi Bir Sorun Olarak Resim: Heidegger ve Derrida ile Resim Üzerine

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Türkçe Felsefe Dünyadaki Felsefeye Nasıl Türkçe Sunulabilir?

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 07

Bildiri Adı :

 Hume ve Anatta: İnsan Ruhuna ve Benliğine/kendiliğe Dair Bir Doğu-Batı Karşılaştırması

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 07

Bildiri Adı :

 Where and How to Locate the Soul of a City?: A Search on Soul in Europe and South Korea

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Başarır Sıla Burcu, Bayrakçı Zeliha

Etkinlik Adı :

 UIA Seoul World Architects Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Now Out of the Blue Who Overcame Which Metaphysics Why? A Walk with Subjects in Nietzsche’s, Heidegger’s and Derrida’s Metaphysics

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Where Does the Sacred Dwell? Outside as Interior:An Attempt to Rethink the Interior with Human Experience

Yazar Adı :

 Başarır Sıla Burcu, Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 XXIV World Congress of Philosophy

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Why was Heidegger Interested in Daoism After All? Is There a Need for Migration from Comparative Philosophy to FusionPhilosophy?

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Başarır Sıla Burcu

Etkinlik Adı :

 XXIV World Congress of Philosophy

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Anestetiğin Estetiği: Wabi-sabi ve Batı Postmodern Sanatı

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Başarır Sıla Burcu

Etkinlik Adı :

 ASEAD International Symposium on Social Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Şiddetin ve Affetmenin Doğası Üzerine: Affetmeyi Affetmek - Derrida’ya Cevap

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Bakmak Üzerine: Nietzsche’nin Son İnsan’ı ve Derrida’nın Kedisi Nereye Bakıyor?

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Türkçe’de Sessizliğin Kutsallık İle İlişkisi Üzerine Felsefi Bir Düşünme Denemesi

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Etkinlik Adı :

 UTDAS Uluslararası Türk Dünyası Araştırma Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 02

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Yıldız Erdal, Kiriş Yılmaz Nurten, Çelik Kevser, Albayrak Mevlüt, Taş Kemaleddin, Poyraz Hakan, Bıçak Ayhan, Gürgen Abrim, Şar Güvenç, Turhan Rıdvan

Yayınevi :

 Fakülte Kitabevi Yayınları

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.06.2018

 

30.12.2019

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Tabula Rasa Felsefeteoloji

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Kiriş Yılmaz Nurten, Çelik Kevser

Yayınevi :

 Fakülte Kitabevi Yayınları

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.09.2018

 

30.09.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Sayı 30, Heidegger Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Yıldız Erdal, Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

01.06.2016

 

30.06.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Tabula Rasa: Felsefe Teoloji

Yazar Adı :

 Yurt Engin, Kiriş Yılmaz Nurten, Çelik Kevser

Yayınevi :

 Fakülte Kitabevi Yayınları

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.06.2018

 

30.12.2019

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Kratylos’A Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik Ve Yorumbilimsel Bir İnceleme 2. Cilt

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.03.2016

 

31.03.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Herakleitos’Un Oyunu

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.02.2016

 

29.02.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Adlandırmanın Ontoteolojisi: Platon’Un ”Kratylos”Una Yorum

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.03.2016

 

31.03.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Tümeller: Bakış Açımı Değiştirmediğim Bir Giriş

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.04.2017

 

30.04.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Kratylos: Giriş, Metin, Çeviri Ve Dizinler I. Cilt

Yazar Adı :

 Yurt Engin

Yayınevi :

 Dergah Yayınları

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.03.2016

 

31.03.2016

 

Basılı

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Spinoza düşüncesinde Conatus

Yazar :

 Müzeyyen KARAKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Nietzsche

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:01:05

 

2020-02-26 17:01:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Müzik Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:00:55

 

2020-02-26 17:00:55

 

2019-2020

Ders Adı :

 Heidegger

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:00:47

 

2020-02-26 17:00:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Eskiçağ’Xxda Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:00:39

 

2020-02-26 17:00:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Uzak Doğu Felsefe Metinleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:00:29

 

2020-02-26 17:00:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 17. Yüzyılda Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-02-26 17:00:11

 

2020-02-26 17:00:11

 

2019-2020

Ders Adı :

 Varoluşçuluk

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-26 16:59:28

 

2020-02-26 16:59:28

 

2019-2020

Ders Adı :

 20. Yüzyıl Felsefesi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-02-26 16:59:11

 

2020-02-26 16:59:11

 

2019-2020

Ders Adı :

 Postmodernizm Ve Post-Yapısalcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-26 16:58:59

 

2020-02-26 16:58:59

 

2019-2020

Ders Adı :

 18. Yüzyıl Felsefesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-02-26 16:58:42

 

2020-02-26 16:58:42

 

2019-2020

Ders Adı :

 19. Yüzyılda Felsefe Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:34:13

 

2019-07-15 23:34:13

 

2017-2018

Ders Adı :

 18. Yüzyılda Felsefe İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:33:43

 

2019-07-15 23:33:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 18. Yüzyılda Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:33:15

 

2019-07-15 23:33:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 20. Yüzyılda Felsefe Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:32:23

 

2019-07-15 23:32:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 20. Yüzyılda Felsefe Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:32:06

 

2019-07-15 23:32:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 18. Yüzyılda Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:31:51

 

2019-07-15 23:31:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 19. Yüzyılda Felsefe Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:31:27

 

2019-07-15 23:31:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 19. Yüzyılda Felsefe Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:30:59

 

2019-07-15 23:30:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hegel

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:30:41

 

2019-07-15 23:30:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Nietzsche

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-19 16:35:23

 

2018-10-19 16:35:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 19. Yüzyılda Felsefe I İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-07-15 23:34:52

 

2018-10-19 16:34:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 19. Yüzyılda Felsefe I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-19 16:33:52

 

2018-10-19 16:33:52

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzak Doğu Felsefe Metinleri İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-19 16:33:25

 

2018-10-19 16:33:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzak Doğu Felsefe Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-19 16:32:51

 

2018-10-19 16:32:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eski Yunanca I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-19 16:32:29

 

2018-10-19 16:32:29

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eskiçağ’Da Felsefe

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-21 07:43:44

 

2018-10-19 16:32:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 19.yüzyılda Felsefe Iı İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-17 11:46:34

 

2018-04-17 11:46:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 18.yüzyılda Felsefe İ.ö.

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-19 16:27:45

 

2018-04-17 11:45:45

 

2017-2018

2019
 • 2020

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Felsefe Bölümü

  Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 • 2019
  - 2019

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Süleyman Demirel Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Felsefe Bölümü

 • 2018
  - 2019

  Anabilim Dalı Başkanı

  Süleyman Demirel Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Felsefe Bölümü

  Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 • 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Felsefe Bölümü

  Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2016

  Dergah Yayınları

  Editör

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 1 17.yy 1 asenkron.mp4
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 1 17. Yüzyıl 2020-21 İzlek.pdf
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 2 17.yüzyıl asenkron 2. ders.mp4
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 2 Felsefe Tarihi s. 720-732.pdf
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/451458
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/227406
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 3 17.yy asenkron 3.1.mp4
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 3 17.yy asenkron 3.2.mp4
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 17.yy asenkron 4.mp4
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/40595
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46231
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/732240
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/293144
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/804394
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 7 Kant'ın Felsefesi, s. 34-172.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 8 İskoç Aydınlanması, İktidar.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 8 Tarihsel Köken Aydınlanma.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 8 Felsefe 357-376.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 8 Aydınlanma ve Din, s. 14-40.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 8 İskoç Aydınlanması ve Amerika.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 9 Aydınlanma, s. 19-61.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 9 Din Aydınlanma Eleştirisi.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 9 Fransız - İskoç Aydınlanma karşıtlığı.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 9 fransız aydınlanma, s. 17-128.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 9 Felsefe 376-413.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 10 Aydınlanma Doğu.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 10 Aydınlanma felsefesi, s. 7-34.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 10 Aydınlanma nedir, s. 17-63.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 11 Aydınlanma özgürlük.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 11 Aydınlanma, s. 12-81.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 12 Aydınlanma, s. 134-172.pdf
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 12 Batı Aydınlanması.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 1 Çin ve Hint 1 asenkron.mp4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 1 Çin ve Hint Felsefesi 2020-21 İzlek.pdf
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 2 Çin ve Hint Asenkron 2.mp4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 2 Çin ve hint 2020-21 okuma materyali 2. ders.pdf
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 3 Çin ve Hint asenkron 3.mp4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 4 Çin ve Hint asenkron 4.mp4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 5 Çin ve Hint asenkron 5.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 1 20.yy 1 asenkron.mp4
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 1 20. Yüzyıl 2020-21 İzlek.pdf
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 2 20.yüzyıl asenkron 2. ders.mp4
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 2 Felsefe Tarihi s. 1615-1632.pdf
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 3 20.yy asenkron 3.1.mp4
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 3 20.yy asenkron 3.2.mp4
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1726
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52023
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/396283
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 20. yy asenkron 4.mp4
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66416
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/12/4_M.-Akif-Duman-_-PRAGMAT%C4%B0ZM%C4%B0N-KAVRAMSAL-_-18.pdf
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/pragmatizm.pdf
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31527
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/804338
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803652
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744927
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795093
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 Akıl Tutulması - Max Horkheimer, s. 361-420.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 Frankfurt Okulu üzerine.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 frankfurt okulu ve eleştirel teori sosyolojik.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 Frankfurt Okulu ya da Eleştirel teori.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 7 Aydınlanmanın Diyalektiği, s. 19-67, 162-222.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 8 Agamben Kutsal İnsan, s. 90-141.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 8 Agamben Siyaset.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 8 Bergson Hayat.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 8 Ruhani Alıştırmalar, s. 19-64, 269-324.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 9 Altı Varoluşçu, s. 49-149.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 9 sartre varlık ve hiçlik, s. 467-426, 551-606.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 9 Egzistansiyalist felsefe, s.30-121.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 9 sartre varoluşçuluk, s.51-100.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 10 Gostergebilimin ilkeleri, s. 9-23.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 10 İç Deney, s. 23-46.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 10 Lanetli Pay, s. 9-38.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 10 Simulakrlar ve Simulasyon, s. 13-70.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 11 Felsefi Hermeneutik.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 11 gadamer hermeneutik.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 11 Gadamer.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 11 hermeneutik gadamer heidegger.pdf
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 11 Dilthey, Heidegger ve Gadamer'de Anlama.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 Akıl Tutulması - Max Horkheimer, s. 361-420.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 Aydınlanmanın Diyalektiği, s. 19-67, 162-222.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 Eleştirel Teori, Habermas ve Frankfurt Okulu.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 Frankfurt Okulu üzerine.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 frankfurt okulu ve eleştirel teori sosyolojik.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 7 Frankfurt Okulu ya da Eleştirel teori.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 8 modernden postmoderne.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 8 Moderne başkaldırı postmodern.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 8 Postmodernizm sanat ve düşünce.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 8 Postmodernizm üzerine düşünceler.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 9 postmodern epistemoloji.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 9 postmodern tarih.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 9 Postmodernizm felsefi bilinç.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 9 postyapısalcılık ve postmodernizm, s. 229-266.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Barthes 2.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Barthes 3.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Barthes.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Baudrillard.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Foucault Sözlük.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Gözün Hikayesi, s. 73-84.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 10 Yapısalcılık ve Postyapısalcılık.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Arzu Politikasına Giriş, s. 176-233.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Bilginin Arkeolojisi, s. 174-227.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Deleuze-Foucault, s. 6-59.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Entelektüel Siyasi, s. 13-29.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Felsefe Nedir, s. 11-60.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 11 Felsefe Sahnesi, s. 13-20, 33-39.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Foucault, s. 41-137.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Issız Ada, s. 8-26.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Kadife Karanlık, s. 193-260.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Minör Edebiyat, s. 25-42.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Sonsuza Giden Dil, s. 192-217.pdf
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 12 Şizoanalize giriş, s. 10-19.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SBF305 Düşünce Tarihi 1 Felsefe Tarihi.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 1 Düşünce Tarihi 1 asenkron.mp4
SBF305 Düşünce Tarihi 1 Düşünce Tarihi 2020-21 İzlek.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 2 Düşünce Tarihi asenkron 2.mp4
SBF305 Düşünce Tarihi 2 Genel Giriş.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 2 Giriş.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Antik Yunan dışında 4.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Antik Yunan dışında ve Antik Yunan.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Düşünce Tarihi asenkron 3.1.mp4
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Düşünce Tarihi asenkron 3.2.mp4
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Antik Yunan dışında.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Antik Yunan dışında 2.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 3 Antik Yunan dışında 3.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 4 Düşünce Tarihi asenkron 4.mp4
SBF305 Düşünce Tarihi 4 Antik Yunan dışında ve Antik Yunan.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 5 Antik Yunan ve Helenistik.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 6 Antik Yunan ve Helenistik.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 6 Helenistik ve Roma.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 6 Roma tarihi.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 7 Ortaçağ Avrupa tarihi.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 7 Ortaçağda Anadolu.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 7 Ortaçağda Avrupa.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 8 Rönesans dönemi.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 8 Rönesans.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 10 17. yüzyıl.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 11 Aydınlanma Çağı.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 11 18.yüzyıl.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 12 19.yy.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 12 19.yüzyıl.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 13 19.yüzyıl.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 14 20.ve 21.yy.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 14 20.yüzyıl.pdf
SBF305 Düşünce Tarihi 15 21.yüzyıl.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL640 Postmodern Düşünce 1 Postmodern Düşünce 2020-21 İzlek.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 2 1.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 2 https://www.researchgate.net/publication/322056045_POSTMODERNIZM_UZERINE
FEL640 Postmodern Düşünce 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55342
FEL640 Postmodern Düşünce 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/261417
FEL640 Postmodern Düşünce 3 2.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 3 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/1131/13295.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 3 http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/120.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 3 http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1566145469.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 4 3.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 4 http://www.posseible.com/uploads/dergi/75.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 4 http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1377466992.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 4 http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1663429569_23k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 4 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871388.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 5 http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/2012-2-guz-sonmez-selcuk-senem.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 5 1.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 5 2.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 5 4.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 6 5.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 7 6.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 8 7.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 10 8.pdf
FEL640 Postmodern Düşünce 11 9.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 1 Hermeneutik Fenomenoloji 2020-21 İzlek.pdf
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 2 1.pdf
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 2.pdf
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 https://www.researchgate.net/publication/291355744_Notes_on_Friedrich_Schleiermacher's_'Hermeneutics_The_Handwritten_Manuscripts'
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 https://www.academia.edu/870696/Hermeneutics_Schleiermacher_and_Dilthey
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 https://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/rutt.pdf
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 https://www.jstor.org/stable/27902471?seq=1
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 3 https://core.ac.uk/download/pdf/161442638.pdf
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 4 3.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr