Profesör Murat Erdem GÜLTİKENİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: erdemg@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Anatomisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Veteriner Fakültesi, 2006 -
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2003 - 2006
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1998 - 2003
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1994 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Veteriner Anatomi

Bölüm Adı :

 Integumentum Commune

Yazar Adı :

 Gültiken Murat Erdem, Aydın Alan, Emine Ümran Bozkurt, Bolat Durmuş, Beşoluk Kamil, Bakıcı Caner, Ateş Sevinç, Arıcan İlker, Akosman Murat Sırrı, Bahadır Ali, Çakır Ahmet, Dabanoğlu İlknur, Çevik Demirkan Aysun, Düzler Ayhan, Eken Emrullah, Ekim Okan, Erden Hasan, Erdoğan Serkan, Halıgür Ayşe, Hazıroğlu Reşide Merih, Gezer İnce Nazan, Kabak Murat, Kahvecioğlu Kifayet Oya, Kara Mehmet Erkut, Karadağ Hüseyin, Karakurum Emine, Karan Meryem, Kılınç Mehmet, Nur İsmail Hakkı, Onuk Burcu, Orhan İsmail Önder, Oto Çağdaş, Özgel Özcan, Ö

Editör Adı :

 R.merih Hazıroğlu

2018

Kitap Adı :

 Veteriner Anatomi Konu Anlatımı Ve Atlas

2017

Kitap Adı :

 Laboratuar Hayvanları

Bölüm Adı :

 Deney Hayvanları Anatomisi

Yazar Adı :

 Gültiken M.erdem

Editör Adı :

 Aksoy A, Kolbakır F, Hökelek M

2010

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Histochemistry Of Lingual Salivary Gland And Ultrastructure Of Tongue İn Buzzard

Yazar Adı :

 Örsçelik Emine Ümran, Yıldız Dinçer, Gültiken Murat Erdem, Bolat Durmuş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Ankara Keçisi Tiftiğinin Taramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yıldız D, Gültiken Me, Bolat D

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Effects Of Low Level Electromagnetic Field Exposure At 2 45 Ghz On Rat Cornea

Yazar Adı :

 Akar A, Karayiğit Mö, Bolat D, Gültiken Me, Yarım M, Castellani G

Dergi Adı :

 Int J Radiat Biol

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Ergin Atlarda Iıı Iv Ve Vı Çift Kranial Sinirlerin Transversal Kesit Alanları Ve Miyelinli Akson Sayıları

Yazar Adı :

 Bolat D, Bahar S, Kürüm A, Gültiken Me

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Plastik Model Kullanımı Veteriner Anatomi Eğitiminde Alternatif Olabilir Mi

Yazar Adı :

 Gültiken M.erdem

Dergi Adı :

 Animal Health, Prod. And Hyg

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Investigation Of The Aging Effect On Central Nervous System Steroid Prophiles And Myelin Basic Protein İn Rats

Yazar Adı :

 Ciftci G, Yarım Gf, Yarım M, Karayigit Mo, Cenesiz S, Nisbet C, Gultiken Me

Dergi Adı :

 Aging Clin Exp Res

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 The Morphology Of The Pecten Oculi İn The Common Buzzard Buteo Buteo

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Onuk B, Karayiğit Mo

Dergi Adı :

 Vet Ophthalmol

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Soğuk Hava Tahniti Dermatopatilerin Demostrasyonunda Alternatif Bir Yöntem Olabilir Mi

Yazar Adı :

 Demirci B, Gültiken M, Karayiğit Mö, Atalar K

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Veterinary Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Şahinde Buteo Buteo Bulbus Oculi Ve İntraorbital Kasların Musculi Bulbi Morfolojik İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Onuk B, Yıldız D., Yılmazer B

Dergi Adı :

 Ankara Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Tarsal Plate Protective Structure Peculiar To Buzzard S Buteo Buteo Palpebra Inferioris

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Onuk B, Karayiğit Mö, Yıldız D

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Scanning Electron And Light Microscopic İnvestigation Of Bursa Fabricius İn Turkey Meleagris Gallopavo

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Karahan S, Bolat B

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Veterinary Sciences

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Karacada Capreolus Capreolus İntraorbital Göz Kasları Musculi Bulbi Üzerine Morfometrik Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Onuk B, Yılmazer B

Dergi Adı :

 Ankara Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Morphometric Study Of The Cervical Canal İn Karayaka Ewe

Yazar Adı :

 Gultiken N, Gultiken Me, Anadol E, Kabak M, Findik M

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 The Menisci And Joint Capsule Of Knee Joint İn New Zealand Rabbit

Yazar Adı :

 Gültiken M.erdem

Dergi Adı :

 Ankara Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus Cuniculus L Articulatio Temporomandibularis Ve Çiğneme Kaslarının Anatomisi

Yazar Adı :

 Kabak M Gültiken Me, Onuk B

Dergi Adı :

 Ankara Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Morphometric Study Of The İntraorbital Muscle Musculi Bulbi İn New Zealand Rabbit

Yazar Adı :

 Gültiken Me Orhan İö, Kabak M

Dergi Adı :

 Vet. Res. Commun.

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Arterial Supply Of The Superior Cervical Ganglion İn The Guinea Pig Cavia Porcellus

Yazar Adı :

 Kabak M Gültiken Me

Dergi Adı :

 Anat. Histol. Embryol

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 The Ligaments And Sesamoid Bones Of Knee Joint İn New Zealand Rabbits

Yazar Adı :

 Orhan Io Haziroglu Rm, Gültiken Me

Dergi Adı :

 Anat. Histol. Embryol

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Sem İnvestigation Of The Avian Atrium Wall

Yazar Adı :

 Yıldız D, Gültiken Me

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre,

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Kızıl Tilkide Vulpes Vulpes Os Penis İn Anatomisi

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Bolat D

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Arterial Supply Of The Pineal Gland Of Akkaraman Sheep

Yazar Adı :

 Yıldız D Gültiken Me, Bolat D

Dergi Adı :

 Acta Vet Hung

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 The Scanning Electron And Light Microscopic Structure Of Bovine Tactile Hair

Yazar Adı :

 Yildiz D Gultiken Me, Karahan S

Dergi Adı :

 Anat. Histol. Embryol

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Vascularization Of The Cerebellar Nuclei İn Akkaraman Sheep

Yazar Adı :

 Yıldız D Gültiken Me

Dergi Adı :

 Acta Vet Hung

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Akkaraman Koyununda Cerebellum Un Vaskularizasyonu

Yazar Adı :

 Yıldız D, Gültiken Me

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Tavuk Ördek Ve Güvercinde Medulla Spinalis İn Morfolojisi

Yazar Adı :

 Hazıroğlu Rm, Orhan İö, Yıldız D, Gültiken Me

Dergi Adı :

 Türk J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Tavşan Kobay Ve Sıçanda Plica Vocalis Ve Musculus Thyroarytenoideus Un Anatomisi

Yazar Adı :

 Çakır A, Gültiken Me, Özgel Ö

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Double Aortic Arch İn A Siamese Cat

Yazar Adı :

 Yarim M, Gultiken Me, Öztürk S, Şahal, M, Bumin, A

Dergi Adı :

 Veterinary Pathology

Özgün Makale

 

1999

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Deri Patolojilerinin Demonstrasyonunda Soğuk Hava Tahniti

Yazar Adı :

 Demirci B, Atalar K, Karayiğit Mö, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Veteriner anatomi eğitiminde anatomik model kullanımının didaktik etkinliği

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Osmanağaoğlu Ş, Kalkan M, Onuk B, Demirci B, Atalar K

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karayaka Koyunlarında Servikal Kanal Morfometrisi

Yazar Adı :

 Gültiken N, Gültiken Me, Anadol E, Kabak M, Fındık M

Etkinlik Adı :

 III. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yeni Zelanda Tavşanında Orctolagus Cuniculus L Articulatio Temporomandibularis ve Çiğneme Kaslarının Anatomisi

Yazar Adı :

 Kabak M, Gültiken Me, Onuk B

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yunus Balığı nın Delphinus Delphıs Postmortem İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Kabak M, Onuk B

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tavşanlarda Meatus Acusticus Externus un Slikon Resin Uygulaması ile Üç Boyutlu Anatomik İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Nisbet Hö

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Scanning Electron and Light Microscopic investigation of the Bursa fabricius in turkey Meleagris gallopavo

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Karahan S, Bolat D

Etkinlik Adı :

 VI Congreso International de Ciencias Veterinarias & II Seminario International de Salud Animal.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hindide Bursa Fabricius un Taramalı Elektron Mikroskop İle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Karahan S, Bolat D

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Denek Bakımı

Yazar Adı :

 Gültiken M.erdem

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Deneysel Cerrahi kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akkaraman Koyununda Gl pinealis in Arteriel Beslenmesi

Yazar Adı :

 Yıldız D, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Koyunda Cerebellum ve Cerebellar Nucleus ların Vaskularizasyonu

Yazar Adı :

 Yıldız D, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yeni Zelanda Tavşanında Oryctolagus Cuniculus L articulatio genus un intra articular latex uygulaması ile incelenmesi

Yazar Adı :

 Hazıroğlu Rm, Orhan İö, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tavşan Kobay ve Rat ta plica vocalis ve musculus thyroarytenoideus un anatomisi

Yazar Adı :

 Çakır A, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The morphology of the ciliary body of the common buzzard Buteo buteo

Yazar Adı :

 Orhan İö, Demirci B, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 XXIX th Congress of European Association of Veterinary Anatomists (EAVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Morphological description of the intraocular vascular structures in the pheasant Phasianus colchicus

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Yıldız D, Tütüncü Ş, Demirci B

Etkinlik Adı :

 XIX th Congress of European Association of Veterinary Anatomists (EAVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Patagial muscles morphology of the common pheasant Phasianus colchicus

Yazar Adı :

 Demirci B, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 XXIX th Congress of European Association of Veterinary Anatomists (EAVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Morphological study of the intraorbital muscles musculi bulbi in the rat and the guinea pig

Yazar Adı :

 Yılmazer B, Onuk B, Tütüncü Ş, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 Third ICLAS East Mediterranean Meeting and The XV ICLAS General Assembly

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of exposure to 2450 MHz electromagnetic radiation in rat cornea

Yazar Adı :

 Akar A, Karayiğit Mö, Gültiken Me, Yarım M

Etkinlik Adı :

 Third ICLAS East Mediterranean Meeting and The XV ICLAS General Assembly

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 The effect of exposure to 2450 MHz electromagnetic radiation in the rat femur

Yazar Adı :

 Akar A, Gültiken Me

Etkinlik Adı :

 Third ICLAS East Mediterranean Meeting and The XV ICLAS General Assembly

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Morphometric examination of the bulbus oculi and intraorbital muscles musculi bulbi in the common buzzard Buteo buteo

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Onuk B, Yıldız D, Yılmazer B

Etkinlik Adı :

 XXVIII. kongress of European Association of Veterinary Anatomists (EAVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Protective ocular structures in the common buzzard Buteo buteo

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Onuk B, Yıldız D, Karayiğit Mö

Etkinlik Adı :

 XXVIII. Congress of European Association of Veterinary Anatomists (EAVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Origin of Sella turcica

Yazar Adı :

 Gültiken Me, Osmanağaoğlu Ş

Etkinlik Adı :

 XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & XII Spanish National Congress on the Veterinary History.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Sülünde Phasianus colchicus iskelet kaslarının morfolojik incelenmesi

Proje Konusu :

 Kanatlı kas sistemi anatomisi

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Şahinde Buteo buteo bulbus oculi nin protektif anatomik yapıları ve göz kasları

Proje Konusu :

 Kanatlı göz anatomisi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Veteriner hekimlik ve veteriner anatomi eğitiminde anatomik model kullanımı

Proje Konusu :

 Eğitim Altyapısı

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Gerze Horoz ve Tavuklarında Larynx Trachea ve Syrinx in Anatomik Yapısının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 kanatlı solunum sistemi anatomisi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Yeni Zelanda tavşanında articulatio temporomandibularis ve çiğneme kaslarının anatomisi

Proje Konusu :

 sinir sistemi anatomisi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

  Köpekte cerebellar nucleus ların Vaskularizasyonu

Proje Konusu :

 sinir sistemi anatomisi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Hindide Bursa Fabricius un Morfolojik Gelişimi

Proje Konusu :

 kanatlı anatomisi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Akkaraman koyununda glandula pinealis in arteriel beslenmesi

Proje Konusu :

 sinir sistemi anatomisi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

  Koyunda cerebellum ve cerebellar nucleus ların vaskularizasyonu

Proje Konusu :

 sinir sistemi anatomisi

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Tavşan kobay ve sıçanda plica vocalis ve musculus thyroarytenoideus un anatomisi

Proje Konusu :

 Deney hayvanlarında larenx anatomisi

Uzman

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Şanlıurfa

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sülünde (phasianus colchicus) iskelet kaslarının morfolojik incelenmesi

Yazar :

 Beste DEMİRCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Anatomi (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 SÜLÜN (Phasianus colchicus) VE ŞAHİNDE (Buteo buteo) ÖN EKSTREMİTELERİN MORFOLOJİK İNCELENMESİ İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ

Yazar :

 Süleyman YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Anatomi (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Van 615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:02:54

 

2014-02-25 14:02:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Van 615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:01:52

 

2014-02-25 14:01:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Van 615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:00:18

 

2014-02-25 14:00:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Van 605 Solunum Sistemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:59:43

 

2014-02-25 13:59:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Van 611 Otonom Sinir Sistemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 13:57:35

 

2014-02-25 13:57:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Van 610 Periferik Sinir Sistemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:57:01

 

2014-02-25 13:57:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Van 609 Merkezi Sinir Sistemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:56:39

 

2014-02-25 13:56:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Van-721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-25 13:55:54

 

2014-02-25 13:55:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Van-713 Duyu Organları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:55:38

 

2014-02-25 13:54:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Van-707 Genital Sistem

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-25 13:55:34

 

2014-02-25 13:54:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Van-711 Periferik Sinir Sistemi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:55:30

 

2014-02-25 13:53:43

 

2010-2011

Ders Adı :

 Van-710 Merkezi Sinir Sistemi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 13:55:22

 

2014-02-25 13:53:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Van-725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:53:05

 

2014-02-25 13:53:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-716 Baş Ve Boyun Topografik Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:52:30

 

2014-02-25 13:52:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-714 Meme Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:52:24

 

2014-02-25 13:52:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-727 Bilimsel Yayın Hazırlanmasında Temel Prensipler

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:51:59

 

2014-02-25 13:51:59

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-25 13:51:30

 

2014-02-25 13:51:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-720 Endokrin Sistem

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 13:51:14

 

2014-02-25 13:51:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Van-715 Ayak Ve Tırnak Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 13:50:48

 

2014-02-25 13:50:48

 

2008-2009

Ders Adı :

  Van-713 Duyu Organları

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 13:50:19

 

2014-02-25 13:50:19

 

2008-2009

Ders Adı :

 Van-708 Kalp Ve Kan Dolaşımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 13:50:00

 

2014-02-25 13:50:00

 

2008-2009

Ders Adı :

 Van-723 Kadavra Hazırlama Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 13:49:07

 

2014-02-25 13:49:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Van-703 Hareket Sistemi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-25 13:48:56

 

2014-02-25 13:48:56

 

2008-2009

Ders Adı :

 Van-702 Anatomi Terimleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:48:34

 

2014-02-25 13:48:34

 

2008-2009

Ders Adı :

 Vet 500 İntörn Eğitimi (Topografik Anatomi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 13:46:46

 

2014-02-25 13:46:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anatomi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:46:34

 

2014-02-25 13:46:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Vet 3113 Topografik Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:46:08

 

2014-02-25 13:46:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:46:03

 

2014-02-25 13:46:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Vet 500 İntörn Eğitimi (Topografik Anatomi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 13:45:48

 

2014-02-25 13:45:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anatomi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:44:42

 

2014-02-25 13:44:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vzd-3113 Topografik Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:44:15

 

2014-02-25 13:44:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:43:54

 

2014-02-25 13:43:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vzd-3113 Topografik Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:43:24

 

2014-02-25 13:43:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vet 158 Veteriner Terminoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:43:20

 

2014-02-25 13:43:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vet 154 Egzotik Hayvan Anatomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:42:42

 

2014-02-25 13:42:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anatomi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:41:05

 

2014-02-25 13:41:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vzd-3113 Topografik Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:40:50

 

2014-02-25 13:40:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:40:15

 

2014-02-25 13:40:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anatomi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:38:48

 

2014-02-25 13:38:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:38:27

 

2014-02-25 13:38:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Anatomi Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:37:26

 

2014-02-25 13:37:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Anatomi Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:36:58

 

2014-02-25 13:36:58

 

2009-2010

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:36:31

 

2014-02-25 13:36:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Vzd-1111 Anatomi I (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:36:01

 

2014-02-25 13:35:04

 

2009-2010

Ders Adı :

 Anatomi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-02-25 13:34:03

 

2014-02-25 13:34:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Vzd-3113 Topografik Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 13:33:09

 

2014-02-25 13:33:09

 

2008-2009

2019
 • 2009

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

 • 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

 • 2006

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

 • 2003
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Öğretim Elemanı

 • 2003
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2003

  Araştırma Görevlisi

  Kırıkkale Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

  Morfoloji Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2003

  Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  Araştırma Görevlisi

  Öğretim Yardımcısı

 • 1994
  - 1998

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  Araştırma Görevlisi

  Öğretim Yardımcısı

 • 1994
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 6 SYSTEMA DİGESTORİUM-dişler.pdf
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 6 SYSTEMA DİGESTORİUM-1.pdf
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 7 systema digestorium - canalis alim.pdf
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 8 systema digestorium -intestinum.pdf
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 9 APPARATUS UROGENITALIS.pdf
VET102 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-II 10 ORGANA GENITALIA.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET101 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-I 7 eklem_notlar1.pdf
VET101 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-I 8 eklem_notlar2.pdf
VET101 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-I 9 MYOLOGIA 1.pdf
VET101 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Anatomi-I 10 MYOLOGIA 2.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET154 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Egzotik Hayvan Anatomisi 13 Tavşanların Anatomisi.pdf
VET154 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Egzotik Hayvan Anatomisi 14 Rodentlerin Anatomisi.pdf
VET154 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Egzotik Hayvan Anatomisi 15 Rodentlerin Anatomisi.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 1 topografik anatomi.pdf
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 1 Topografik anatomi_giris.mp4
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 2 Regiones capitis I.mp4
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 2 baş bölgesi I.pdf
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 3 regiones capitis II.mp4
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 3 baş bölgesi II.pdf
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 4 regiones colli I.pdf
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 5 regiones colli II.pdf
VET301 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Topografik Anatomi 5 regiones colli.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VAN610 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Anatomisi, Periferik Sinir Sitemi 1 sinir sistemine giriş ve medulla spinalis_2017.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 1 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 2 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 3 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 4 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 5 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 6 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 7 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 8 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 9 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 10 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 11 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 13 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 14 Endokrin Sistem 1.pdf
VAN614 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Endokrin Sistem 15 Endokrin Sistem 1.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 1 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 1 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 2 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 3 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 5 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 7 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 9 otonom sinir sistemi-I.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 11 otonom sinir sistemi-II.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 13 otonom sinir sistemi-II.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 14 otonom sinir sistemi-II.pdf
VAN712 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Otonom Sinir Sistemi 15 otonom sinir sistemi-II.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 1 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 1 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 2 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 3 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 3 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 4 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 5 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 6 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 7 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 8 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 9 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 10 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 11 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 13 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 13 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 15 Mamma.pdf
VAN714 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Meme Anatomisi 15 Mamma.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 1 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 1 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 2 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 2 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 4 Evcil Kuşların Anatomisi_I.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 5 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 5 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 6 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 7 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 7 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 8 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 9 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 9 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 10 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 11 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 11 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 13 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 13 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 14 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 15 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
VAN724 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi, Kanatlı Hayvan Anatomisi 15 Evcil Kuşların AnatomisiII.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr