İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ersin.koksal@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1780-151X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2016 -
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2013 - 2016
Öğretim Görevlisi Tıp Fakültesi, 2011 - 2013
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Ansiklopedik Yoğun Bakım Sözlüğü

Editör Adı :

 Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Dr. Ersin Köksal, Dr. Yasemin Burcu Üstün

2012

Kitap Adı :

 Klinik Anestezi

Bölüm Adı :

 Havayolu Yönetimi

Yazar Adı :

 Köksal Ersin

Editör Adı :

 Berrin Işık, Ömer Kurtipek

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Bariatric Surgery And Perioperative Anesthesic Approach

Yazar Adı :

 Bilgin Sezgin, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Medical Journal

Derleme Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 The Effects Of Anaesthesia İnduction With Propofol Or Ketofol On Cerebral Oxygenation İn Patients Above 60 Years Of Age

Yazar Adı :

 Duran Harun Tolga, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Bilgin Sezgin, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Medicine Science International Medical Journal

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Attitudes Of Anesthesiology Specialists And Residents Toward Patients Infected With The Novel Coronavirus (Covıd-19): A National Survey Study

Yazar Adı :

 Dost Burhan, Köksal Ersin, Terzi Özlem, Bilgin Sezgin, Üstün Yasemin Burcu, Arslan Hatice Nilden

Dergi Adı :

 Surgical Infections

Özgün Makale

 


2020

Makale Adı :

 Evaluation Of The Neurotoxic Effects Of İntrathecaladministration Of (S)-()-Ketoprofen On Rat Spinalcords: Randomized Controlled Experimental Study

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Atalay Yunus Oktay, Can Meydan Bilge, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Çalışkan Sultan

Dergi Adı :

 Revista Brasileira De Anestesiologia

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Comparing The İntubation Effectiveness Of Two Different Laryngoscopes İn Patients With Cerebral Palsy

Yazar Adı :

 Çağlar Torun Aysun, Sarı Mustafa Erhan, Köksal Ersin, İbiş Sevgin

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Dental Journal

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Effects Of The Administration Of Thyroid Hormones İn Cases Of Hepatic Ischemia And Reperfusion Injury

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Atalay Yunus Oktay, Yılmaz Mehmet Ziya, Çağlar Torun Aysun, Karabıçak İlhan, Aksoy Abdurrahman, Yarım Murat

Dergi Adı :

 International Surgery

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Comparison Of Truview Evo2 Videolaryngoscope And Macintosh Laryngoscope İn Pediatric Patients

Yazar Adı :

 Ayse Dogan, Özkan Fatih, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 The Anesthetic Management Of Emergency General Surgery Cases: A Retrospective Analysis

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Atalay Yunus Oktay, Üstün Yasemin Burcu, Adıgüzel Uğur, Bilgin Sezgin, Çam Ender, Karabulut Kağan

Dergi Adı :

 Medeniyet Medical Journal

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Efficacy Of Epidural Triamsinolone And Betamethasone İnjectionon Blood Glucose And Pain İn Non-Diabetic Patients

Yazar Adı :

 Dursun Meral, Özkan Fatih, Çağlar Torun Aysun, Bilgin Sezgin, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Thiopental Versus Ketofol İn Pediatric Sedation For Magnetic Resonance İmaging A Randomized Trial

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Atalay Yunus Oktay, Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Özkan Fatih, Şener Elif Bengi, Polat Ahmet Veysel

Dergi Adı :

 Journal Of The Pakistan Medical Association

Özgün Makale

 

2017, 2

Makale Adı :

 Sedative-Analgesic Activity Of Remifentanil And Effects Ofpreoperative Anxiety On Perceived Pain İn Outpatient Mandibular Third Molar Surgery

Yazar Adı :

 Çağlar Torun Aysun, Yılmaz Mehmet Ziya, Özkan Nilüfer, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz

Dergi Adı :

 Int. J. Oral Maxillofac. Surg

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effects Of Lidocaine And Esmolol İnfusions On Hemodynamic Changes Analgesic Requirement And Recovery İn Laparoscopic Cholecystectomy Operations

Yazar Adı :

 Dağdelen Doğan Serpil, Üstün Faik Emre, Şener Elif Bengi, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Brazilian Journal Of Anesthesiology (English Edition)

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Determining A Safe Time For Oral Intake Following Pediatric Sedation

Yazar Adı :

 Atalay Yunus Oktay, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Tomak Leman

Dergi Adı :

 Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Anesthetic Management Of Urgent Cesarean Section With Undiagnosed Transposition Of Great Arteries

Yazar Adı :

 Yılmaz Nurullah, Köksal Ersin, Ültan Özgen Gökçe, Özen Erşan, Dilek Ahmet, Karakaya Deniz, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Medical Archives

Vaka Takdimi

 


2016, 1

Makale Adı :

 Comparative Evaluation Of The Lighted İntubation Stylet Storz Dcı Videolaryngoscope And Macintosh Laryngoscope İn Adult Patients

Yazar Adı :

 Bahadır Hatice, Tür Hediye Ayla, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Şener Elif Bengi, Dilek Ahmet

Dergi Adı :

 Kafkas Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 A Complication Of Subclavian Port Catheter Superior Vena Cava Syndrome

Yazar Adı :

 Atalay Yunus Oktay, Köksal Ersin, Uzunkaya Fatih, İdil Soylu Ayşegül, Kalaycıoğlu Bora, Tanıdır Yılören

Dergi Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Vaka Takdimi

 

2016

Makale Adı :

 Biyopsi Yapılan Çocukların Sedasyonunda Ketofol Propofol Kombinasyonunun Retrospektif İncelenmesi

Yazar Adı :

 Atalay Yunus Oktay, Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Uzunkaya Fatih, Tomak Leman

Dergi Adı :

 Medeniyet Medical Journal

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Farklı Oranlarda Ketamin-Propofol Kombinasyonu İle Kolonoskopi Hastalarında Sedasyon Uygulaması

Yazar Adı :

 Doğan Yasemin, Üstün Yasemin Burcu, Atalay Yunus Oktay, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Çağlar Torun Aysun

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Anesthetic Approach To A Patient With Epidermolysis Bullosa A Case Report

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Yılmaz Nurullah, Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Şahinoğlu Ali Haydar, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Comparing The Effects Of Rocuronium Sugammadex And Succinylcholine On Recovery During Electroconvulsive Therapy

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Ahmet Rıfat Şahin, Şahinoğlu Ali Haydar

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Psychiatry

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Comparison Of The Analgesic Effects Of Paracetamol And Tramadol İn Lumbar Disc Surgery

Yazar Adı :

 Yılmaz Mehmet Ziya, Sarıhasan Bahriye Binnur, Kelsaka Ebru, Taş Nilay, Çağlar Torun Aysun, Köksal Ersin, Kuruoğlu Enis

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Predictive Value Of Preoperative Tests İn Estimating Difficult İntubation İn Patients Who Underwent Direct Laryngoscopy İn Ear Nose And Throat Surgery

Yazar Adı :

 Karakuş Osman, Kaya Cengiz, Faik Emre Üstün, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu

Dergi Adı :

 Brazilian Journal Of Anesthesiology (English Edition)

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Music During Surgery

Yazar Adı :

 Köylü İlkaya Nazan, Üstün Faik Emre, Şener Elif Bengi, Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Journal Of Perianesthesia Nursing

Editöre Mektup

 


2015, 2

Makale Adı :

 The Antinociceptive Effect Of Panax Ginseng İn Colorectal Distension İnduced Visceral Pain Model

Yazar Adı :

 İlkaya Fatih, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Atalay Yunus Oktay, Gören Fikret, İlkaya Nazan Köylü, Güzel Hasan

Dergi Adı :

 Spatula Dd - Peer Reviewed Journal On Complementary Medicine And Drug Discovery

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Effects Of P6 Acustimulation With The Reliefband On Postoperative Nausea And Vomiting İn Patients Undergoing Gynecological Laparoscopy

Yazar Adı :

 Gamze Ertaş, Şener Elif Bengi, Kaya Cengiz, Özkan Fatih, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Holistic Nursing Practice

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Intubation With Storz Dcı Videolaryngoscope And Truview Evo2 Videolaryngoscope İn Patients With Suspected Difficult Tracheal İntubation

Yazar Adı :

 Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Köksal Ersin, Faik Emre Üstün, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Sarıhasan Bahriye Binnur

Dergi Adı :

 Abant Medical Journal

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Placebo And İntrauterine Lidocaine With Or Without Rectal Diclofenac Sodium Suppositories Used İn Office Endometrial Biopsy

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Şener Elif Bengi, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Çelik Handan, Şahinoğlu Ali Haydar

Dergi Adı :

 Journal Of The Pakıstan Medıcal Assocıatıon

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anestezi İçin Bupivakaine Eklenen Intratekal Fentanil Ve Sufentanilin Maternal Ve Neonatal Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Emişe Tortop, Şener Elif Bengi, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Özkan Fatih, Erhan Çetinoğlu

Dergi Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Lma Ctrach And Video Laryngoscope İn Endotracheal Intubation

Yazar Adı :

 Gümüş Nevzat, Dilek Ahmet, Ülger Fatma, Köksal Ersin, Erhan Çetinoğlu, Özkan Fatih, Güldoğuş Fuat

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Anesthesia And Reanimation

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 Pre Emptıve Analgesıc Effects Of Tramadol St John S Wort And Panaxgınseng Extract In Mıce

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, İlkaya Fatih, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Acta Medica Mediterranea

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Anesthetic Approach İn Pediatric Neurotrauma

Yazar Adı :

 Atalay Yunus Oktay, Kaya Cengiz, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Effects Of The Addition Of Remifentanil Or Dexmedetomidine Infusions To Ketamine Anaesthesia For Upper Gastrointestinal Endoscopy

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Çağlar Torun Aysun, Yılmaz Mehmet Ziya, Atalay Yunus Oktay, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 The Effects Of Dexketoprofen On Endogenous Leptin And Lipid Peroxidation During Liver Ischemia Reperfusion Injury

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Şener Elif Bengi, Aksoy Abdurrahman, Yarım Gül Fatma, Kabak Yonca Betil, Gülbahar Mustafa Yavuz

Dergi Adı :

 International Surgery

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Care Bundles Based On Guidelines Over The Central Venous Catheter Infections İn An Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Ferdi Polat, Şahinoğlu Ali Haydar, Dilek Ahmet, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Ülger Fatma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 The Effects Of Music White Noise And Ambient Noise On Sedation And Anxiety İn Patients Under Spinal Anesthesia During Surgery

Yazar Adı :

 Nazan İlkaya, Faik Emre Üstün, Şener Elif Bengi, Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Journal Of Perianesthesia Nursing

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Anestezi Ve Yoğun Bakım Pratiğinde Trakeostomi

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Faik Emre Üstün

Dergi Adı :

 Journal Of Harran University Medical Faculty

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Outsıde Operatıng Room Management Fıve Years Experıences

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Özkan Fatih, Sarıhasan Bahriye Binnur, Yıldırım Yusuf, Ender Çam

Dergi Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Anesthetic Management Of Hysterosalpingo Oophorectomy İn A Case With Severe Idiopathic Dilated Cardiomyopathy

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Yılmaz Nurullah, Yasemin Semizoğlu

Dergi Adı :

 Medical Archives

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Comparatıve Effects Of Transversus Abdomınıs Plane And Paravertebral Blockon Postoperatıve Paın In Inguınal Hernıa Surgery

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu, Yılmaz Mehmet Ziya, Çağlar Torun Aysun, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Acta Medica Mediterranea

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 A Complication Of Temporary Subclavian Vein Haemodialysis Catheter Vena Cava Superior Injury

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin, Dursun Meral

Dergi Adı :

 La Clinica Terapeutica

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Aırway Management In Temporomandıbular Joınt Ankylosıs Case Presentatıon

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz, Atalay Yunus Oktay, Köksal Ersin, Ender Çam

Dergi Adı :

 Journal Of Case Reports

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Traumatic Hemothorax Analysis Of 108 Cases

Yazar Adı :

 Haberal Miktat Arif, Köksal Ersin, Civan Murat, Tülüce Kerim, Karadağ Hakan, Şentürk Köksal Zeynep

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Videothoracoscopy İn Pleural Effusions A Review Of 41 Cases

Yazar Adı :

 Haberal Miktat Arif, Tülüce Kerim, Köksal Ersin, Özyurt Songül, Köksal Vaner, Şentürk Köksal Zeynep, Civan Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 The Most Preferable Method For Distal Hypospadias Surgery Tıpu Technique

Yazar Adı :

 Arslan Mehmet Şerif, Köksal Ersin, Yıldız Turan, Tekşan Özalp Leyla, Kaya Cengiz

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Intracerebroventricular Application Of Dexmedetomidine Produces Antinociception And Does Not Cause Neurotoxicity İn Rats

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Karakaya Deniz, Can Meydan Bilge, Bozkurt Ayhan, Barış Sibel, Bilge Süleyman Sırrı, Üstün Yasemin Burcu

Dergi Adı :

 Balkan Medical Journal

Özgün Makale

 


2013, 12

Makale Adı :

 Obesite Ve Anestezi

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2013, 11

Makale Adı :

 2000 2010 Yılları Arasında Direkt Laringoskopi Uygulananhastaların Anestezi Yönünden Retrospektif Analizi

Yazar Adı :

 Karakuş Osman, Faik Emre Üstün, Kaya Cengiz, Şener Elif Bengi, Özkan Fatih, Köksal Ersin, Üstün Yasemin Burcu

Dergi Adı :

 Journal Of Anesthesia

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Pediatrik Yaş Grubunda Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Zeynep Şentürk Köksal, Ayşegül Çopur Çiçek, Ayşe Ertürk, Ersin Köksal, Seher Aziret Getir

Dergi Adı :

 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 A Single Clone Acinetobacter Baumannii Outbreak İn A State Hospital İn Turkey

Yazar Adı :

 Çopur Çiçek Ayşegül, Karagöz Alper, Köksal Ersin, Ertürk Ayşe, Özgümüş Osman Birol, Zeynep Şentürk Köksal, Durmaz Rıza

Dergi Adı :

 Japanese Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Microorganisms Isolated From Various Clinical Samples And Their Antibiotic Susceptibilities İn Intensive Care Unit Patients

Yazar Adı :

 Erturk Ayse, Copur Cicek Aysegul, Koksal Ersin, Senturk Koksal Zeynep, Ozyurt Songul

Dergi Adı :

 Ankem Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Microorganisms İsolated From Blood Cultures During The Period Of One Year At The 82Nd Year Rize State Hospital And Their Susceptibility To Antibiotics

Yazar Adı :

 Copur Cicek Aysegul, Senturk Koksal Zeynep, Erturk Ayse, Koksal Ersin

Dergi Adı :

 Turkish Bulletin Of Hygiene And Experimental Biology

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Laparoskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım

Yazar Adı :

 Kelsaka Ebru, Karakaya Deniz, Sarıhasan Bahriye Binnur, Köksal Ersin, Serap Karacalar

Dergi Adı :

 Türk Anestezi Ve Reanimasyon Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Serebral Palsili Hastalarda McGrath MAC Video Laringoskop ve Macintosh Laringoskopun Entübasyon Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çağlar Torun Aysun, Sarı Mustafa Erhan, Kaya Cengiz, Üstün Yasemin Burcu, Köksal Ersin

Etkinlik Adı :

 TARK 2017

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Karciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Dexketoprofenin Endojen Leptin ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Üstün Y.b, Köksal E, Kaya C, Şener E.b, Aksoy A, Yarım G, Kabak Y, Gülbahar Y, Yılmaz Z, Çağlartorun A, Şahinoğlu H

Etkinlik Adı :

 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2013, 11

Bildiri Adı :

 Efficiency in Pediatric Sedation for MR Imaging Thiopental vs Ketofol

Yazar Adı :

 Üstün Yasemin Burcu, Atalay Yunus Oktay, Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Özkan Fatih, Şener Elif Bengi, Polat Ahmet Veysel

Etkinlik Adı :

 PEDIATRIC SEDATION OUTSIDE OF THE OPERATING ROOM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Theophylline Associated Convulsion: A Case Report. 21.International Intensive Care Symposium.

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Adıgüzel Uğur, Atalay Yunus Oktay, Bilgin Sezgin, Üstün Yasemin Burcu, Kaya Cengiz

Etkinlik Adı :

 21.International Intensive Care Symposium.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 01

Bildiri Adı :

 The Retrospective Analysis Of Emergency General Surgery Patients’ Anesthesia Management.

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Kaya Cengiz, Atalay Yunus Oktay, Üstün Yasemin Burcu, Adıgüzel Uğur, Bilgin Sezgin, Çam Ender, Karabulut Kağan

Etkinlik Adı :

 21.International Intensive Care Symposium.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 01

Bildiri Adı :

 Doğum Analjezisi İçin Labil Epidural İnfüzyonun Anne Memnuniyeti ve İlaç Gereksinimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Nurullah, Kocamanoğlu İsmail Serhat, Dilek Ahmet, Köksal Ersin, Sarıhasan Bahriye Binnur, Erhan Çetinoğlu

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 49. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 The ef fects of reversal of neuromuscular blockade with sugammadex and neostigmine on intraocular pressure hemodynamic response and recovery for ophthalmological surgery

Yazar Adı :

 Şener Elif Bengi, Erhan Çetinoğlu, Yılmaz Nurullah, Köksal Ersin, Üstün Faik Emre

Etkinlik Adı :

 Euroanaesthesia 2015, The European Anaesthesiology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 06

Bildiri Adı :

 Pediatrik Yaş Grubunda Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Zeynep Şentürk Köksal, Ayşegül Çopur Çiçek, Ayşe Ertürk, Ersin Köksal, Seher Aziret Getir

Etkinlik Adı :

 26. ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rize 82 Yıl Devlet Hastanesine Başvuran Çocuk Hastalarda Hbsag Anti Hbs Ve Anti HCV Seropozitiflik Oranları

Yazar Adı :

 Ayşegül Çopur Çiçek, Zeynep Şentürk Köksal, Ayşe Ertürk, Ersin Köksal, Osman Birol Özgümüş

Etkinlik Adı :

 I. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rize 82 Yıl Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit B Ve Hepatit C Seroprevalansı

Yazar Adı :

 Ayşegül Çopur Çiçek, Zeynep Şentürk Köksal, Ayşe Ertürk, Ersin Köksal, Osman Birol Özgümüş

Etkinlik Adı :

 I. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİNİN DİREKT LARİNGOSKOPİ VAKALARINDA PREOPERATİF GÜÇ ENTÜBASYON TESTLERİNİN DEĞERLİLİĞİ

Yazar Adı :

 Karakuş O, Kaya C, Üstün E, Köksal E, Üstün B

Etkinlik Adı :

 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Subklavian Geçici Hemodiyaliz Kateteri Komplikasyonu Vena Kava Süperiyor Yaralanması

Yazar Adı :

 Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Ersin Köksal, Meral Dursun

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comparison of placebo and intrauterine lidocaine with or without rectal diclofenac sodium suppositories used in office endometrial biopsy

Yazar Adı :

 Cengiz Kaya, Elif Bengi Şener, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Handan Çelik, Ali Haydar Şahinoğlu

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pediyatrik Hastalarda Truview EVO2 Videolaringoskop ile Macintosh Laringoskopun Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ayşe Tokdemir Doğan, Fatih Özkan, Ersin Köksal, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effects of P6 acustimulation with the ReliefBand on postoperative nausea and vomiting in patients due to undergo gynaecological laparoscopy

Yazar Adı :

 Gamze Ertaş, Elif Bengi Şener, Cengiz Kaya, Fatih Özkan, Yasemin Burcu Üstün, Ersin Köksal

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Ayşegül Çopur Çiçek, Ersin Köksal, Zeynep Şentürk Köksal, Ayşe Ertürk, Songül Özyurt

Etkinlik Adı :

 26. ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 2000 2010 Yılları arasında direkt laringoskopi uygulanan hastaların anestezi açısından retrospektif analizi

Yazar Adı :

 Karakuş O, Üstün E, Kaya C, Şener Eb, Özkan F, Köksal E, Üstün Yb.

Etkinlik Adı :

 19. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çok ilaca dirençli Acinetobacter Baumannii nin etken olduğu yoğun bakım hastalarında kolitsin deneyimi

Yazar Adı :

 A. Dılek, F. Ülger, Ş. Esen, E. Köksal, H. Leblebicioğlu, A.h. Şahinoğlu

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Laparoskopik feokromasitoma cerrahisinde anestezik yaklaşım

Yazar Adı :

 Ebru Kelsaka, Deniz Karakaya, Binnur Sarıhasan, Ersin Köksal, Serap Karacalar

Etkinlik Adı :

 ULUDAĞ 14. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endotrakeal entübasyonda LMA CTrach ve video laringoskop yöntemlerin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 N. Gümüş, A. Dilek, F. Ülger, E. Köksal, E.ç. Çetinoğlu, F. Özkan, F. Güldoğuş, A. Domaç

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 44. ulusal kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Üstün Yb, Köksal E, Kaya C, Özkan F, Sarıhasan B, Çam E, Yıldırım Y.

Etkinlik Adı :

 19. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan majör tek klon acinetobacter Baumannii ye bağlı salgının moleküler doğrulanması

Yazar Adı :

 Ayşegül Çopur Çiçek, Alper Karagöz, Ersin Köksal, Ayşe Ertürk, Osman Birol Özgümüş, Zeynep Şentürk Köksal, Rıza Durmaz

Etkinlik Adı :

 I. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İNGÜİNAL HERNİ CERRAHİSİNDE USG REHBERLİĞİNDEKİ TRANSVERS ABDOMİNAL PLAN BLOĞU İL SİNİR STİMÜLATÖR REHBERLİĞİNDEKİ PARAVERTEBRAL BLOĞUN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Kaya C, Köksal E, Üstün Yb, Yılmaz Mz, Çağlar A, Özkan F

Etkinlik Adı :

 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tanı Konmamış Büyük Arter Transpozisyonlu Gebede Acil Sezaryen İçin Anestezik Yaklaşımımız

Yazar Adı :

 Nurullah Yılmaz, Ersin Köksal, Gokce Ultan Ozgen, Ersan Ozen, Ahmet Dilek, Deniz Karakaya, Fatma Ulger

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Epidermolizis Büllozalı Hastada Anestezik Yaklaşım Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Ersin Köksal, Nurullah Yılmaz, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Ustun, Ali Haydar Sahinoglu

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üst gastrointestinal endoskopide ketamin anestezisine remifentanil veya deksmedetomidin infüzyonu ilavesinin etkileri

Yazar Adı :

 Ersin Köksal, Yasemin Burcu Ustun, Cengiz Kaya, Aysun Caglar Torun, Mehmet Ziya Yılmaz, Yunus Oktay Atalay, Fatih Ozkan

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Elektrokonvülsif Tedavide Rokuronyum Sugammadeks ve Süksinilkolinin Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Cengiz Kaya, Ahmet Rıfat Şahin, Ali Haydar Şahinoğlu

Etkinlik Adı :

 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 48. ulusal kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 POST SPINAL BILINÇ KAYBI BACAK AMPUTASYON OLGUSU

Yazar Adı :

 E Koksal, F Polat, Y.b Ustun, B.b Sarıhasan, F Ozkan

Etkinlik Adı :

 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ratlarda uzun süreli intraserebroventriküler deksmedetomidin uygulanmasının antinosiseptif ve nörotoksik etkisi

Yazar Adı :

 Ersin Köksal, Deniz Karakaya, Bilge Can, Ayhan Bozkurt, Sibel Barış, Sırrı Bilge

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Intubatıon with Storz DCI Videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope In patients with suspected difficult tracheal intubation

Yazar Adı :

 Sarıhasan E, Tur A, Koksal E, Ustun E, Kocamanoglu S, Kaya C, Ustun Yb, Sarıhasan B

Etkinlik Adı :

 19. International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect Of Care Bundles Based On Guıdlınes Over The Central Venous Catheter Infectıons In An Intensıve Care Unıt

Yazar Adı :

 Polat F, Şahınoglu Ah, Dılek A, Koksal E, Ustun Yb, Kaya C, Ulger F, Esen S

Etkinlik Adı :

 19. International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İntratekal Deksketoprofen Uygulamasının Ratların Spinal Kordu Üzerindeki Nörotoksik Etkileri

19.10.2013

 

23.03.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Serebral palsili çocuklarda video laringoskop ve Macintosh laringoskopun hemodinami ve entübasyon yönünden karşılaştırılması

26.09.2013

 

01.03.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 60 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA GENEL ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA KULLANILAN İKİ FARKLI YÖNTEMİN SEREBRAL OKSİMETRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

29.03.2016

 

29.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Manyetik rezonans görüntüleme yapılacak çocuklarda iki farklı sedasyon yönteminde Oxymask ile ETCO2 ölçümü

28.10.2013

 

11.11.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 Ratlarda troid fonksiyonlarının karaciğer iskemi reperfüzyon hasarına etkisi

15.04.2013

 

24.05.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Tramadol panax ginseng ve St John s wort eksraktı etkin maddelerinin preemptif analjezik etkilerinin farelerde karşılaştırılması

16.04.2013

 

16.05.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 05

Proje Adı :

 Deksketoprofenin sıçan karaciğerindeki iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Deksketoprofenin sıçan böbreğindeki iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi

15.04.2013

 

17.03.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 DEKSKETOPROFENİN, SIÇAN KARACİĞERİNDEKİ İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINAKARŞI KORUYUCU ETKİSİ

Proje Konusu :

 DEKSKETOPROFENİN, SIÇAN KARACİĞERİNDEKİ İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINAKARŞI KORUYUCU ETKİSİ

30.07.2012

 

14.11.2013

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 11

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 DENEYSEL ÇALIŞMA SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 DENEYSEL ÇALIŞMA SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2016

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

 

KIRIKKALE

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 60 yaş üstü hastalarda genel anestezi indüksiyonunda kullanılan iki farklı anestezi yönteminin serebral oksimetre üzerindeki etkisinin araştırılması

Yazar :

 Harun Tolga DURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2016

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Vı̇deo fı̇berskop ı̇le dDCI vı̇deo ları̇ngoskop kullanımının egrı skoru >4 hastalarda ı̇kı̇ uygulayıcı tarafından karşılaştırılması

Yazar :

 Halil CEBECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Kardiyak Fonksiyon Monitorizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:29:19

 

2014-10-30 11:29:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kardiyak Fonksiyon Monitorizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:29:19

 

2014-10-30 11:29:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kardiyak Fonksiyon Monitorizasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:29:19

 

2014-10-30 11:29:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Santral Ven Kateterizasyon Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:28:23

 

2014-10-30 11:28:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Santral Ven Kateterizasyon Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:28:23

 

2014-10-30 11:28:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Santral Ven Kateterizasyon Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:28:23

 

2014-10-30 11:28:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Transplantasyon Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:39

 

2014-10-30 11:27:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Transplantasyon Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:39

 

2014-10-30 11:27:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Transplantasyon Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:39

 

2014-10-30 11:27:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rejyonel İntravenöz Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:19

 

2014-10-30 11:27:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Rejyonel İntravenöz Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:19

 

2014-10-30 11:27:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rejyonel İntravenöz Anestezi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:27:19

 

2014-10-30 11:27:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Organ Transplantasyon Kordinasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:59

 

2014-10-30 11:26:59

 

2014-2015

Ders Adı :

 Organ Transplantasyon Kordinasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:59

 

2014-10-30 11:26:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organ Transplantasyon Kordinasyonu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:59

 

2014-10-30 11:26:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:32

 

2014-10-30 11:26:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:32

 

2014-10-30 11:26:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mekanik Ventilasyon Komplikasyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:32

 

2014-10-30 11:26:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hastaların Preoperatif Bilgilendirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:08

 

2014-10-30 11:26:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hastaların Preoperatif Bilgilendirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:08

 

2014-10-30 11:26:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hastaların Preoperatif Bilgilendirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:26:08

 

2014-10-30 11:26:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Böbrek Ve Karaciğer Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:25:40

 

2014-10-30 11:25:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Böbrek Ve Karaciğer Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:25:31

 

2014-10-30 11:25:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hastabaşı Anestezi Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:25:09

 

2014-10-30 11:25:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hastabaşı Anestezi Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 11:24:41

 

2014-10-30 11:24:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Havayolu Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 10:30:15

 

2014-10-30 10:30:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Anestezi I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:39:51

 

2014-10-30 09:39:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anestezi Mesleki Uygulamalar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:47:35

 

2014-10-30 09:47:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anestezi Cihaz Ve Ekipmanlar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:38:32

 

2014-10-30 09:38:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Preoperatif Değerlendirme Ve Monitorizasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-27 12:06:14

 

2014-10-27 12:06:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Havayolu Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-27 12:05:50

 

2014-10-27 12:05:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Preoperatif Değerlendirme Ve Monitorizasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:41:08

 

2014-02-28 09:41:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anestezi Mesleki Uygulamalar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:53

 

2014-02-28 09:38:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anestezi Mesleki Uygulamalar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:53

 

2014-02-28 09:38:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anestezi Mesleki Uygulamalar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:53

 

2014-02-28 09:38:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anestezi Cihaz Ve Ekipmanlar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:40:19

 

2014-02-28 09:38:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anestezi Cihaz Ve Ekipmanlar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:40:46

 

2014-02-28 09:38:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anestezi Cihaz Ve Ekipmanlar

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-30 09:49:07

 

2014-02-28 09:38:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Anestezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:03

 

2014-02-28 09:38:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Anestezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:03

 

2014-02-28 09:38:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Anestezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 09:38:03

 

2014-02-28 09:38:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anestezi Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 09:37:26

 

2014-02-28 09:37:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anestezi Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 09:37:26

 

2014-02-28 09:37:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anestezi Uygulama

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 09:37:26

 

2014-02-28 09:37:26

 

2011-2012

2019
 • 2019

  Başhekim Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2017

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2017

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2016

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2011

  Sağlık Bakanlığı Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

  Uzman Doktor

 • 2011
  - 2013

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2011

  Sağlık Bakanlığı Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi

  Uzman Doktor

 • 2002
  - 2004

  Saglık Bakanlıgı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocağı

  Pratisyen Hekim

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr