İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ersint@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarımsal Yapılar ve Sulama
Anahtar Kelimeler Sulama Sistemleri
Öğrenim Bilgileri
Lisans Çukurova Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Ziraat Fakültesi, 2017 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2008 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Farklı Sodyum Değerlerine Sahip Sulama Sularının Kırmızı Lahana (Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra) Bitkisinde Bazı Toprak Ve Bitki Özelliklerine Etkisi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Tok Sedat

Dergi Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Effects Of Irrigation Water With Different Sodium Adsorption Ratio Values On Some Soil Properties

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Tok Sedat

Dergi Adı :

 Journal Of The Institute Of Science And Technology

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Farklı Sodyum Seviyelerindeki Sulama Sularının Fasulye Bitkisi Yaprak Alanına Etkisi Ve Yaprak Alanı Tahmini

Yazar Adı :

 Yerkın Danaya, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Başarının Değişik Göstergelere Göre Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Akdeniz Metin, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 The Effects Of Salt And Drought Stress On Phenolic Accumulation İn Greenhouse-Grown Hypericum Pruinatum

Yazar Adı :

 Çalışkan Ömer, Radusıene Jolıta, Temizel Kadir Ersin, Staunıs Zydrunas, Çırak Cüneyt, Kurt Dursun, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Italian Journal Of Agronomy

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Salt And Drought Stress On Phenolic Accumulationin Greenhouse-Grown Hypericum Pruinatum

Yazar Adı :

 Çalışkan Ömer, Radusiene Jolita, Temizel Kadir Ersin, Staunis Zydrunas, Çırak Cüneyt, Kurt Dursun, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Italian Journal Of Agronomy

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Effect Of Salt Stress And Irrigation Water On Growth And Development Of Sweet Basil (Ocimum Basilicum L.)

Yazar Adı :

 Çalışkan Ömer, Kurt Dursun, Temizel Kadir Ersin, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Open Agriculture

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Volume Equalızatıon Method For Land Gradıng Desıgn Unıform Sloped Gradıng Intwo Dırectıons At Rectangular Fıelds

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Ayrancı Yaşar

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Science And Technology

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Mapping Of Some Soil Properties Due To Precision Irrigation İn Agriculture

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Agronomy Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Estımatıon Of The Phenolıcs Content Of St John S Wort Hyperıcum Perforatum L Grown Under Dıfferent Water And Salt Levels Based On Reflectance Spectroscopy

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Kuwait Journal Of Science

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Coğrafi Bilgi Sisteminin Hassas Tarımda Uygulanmasının Yararları Gübreleme Örneği

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Koç Yusuf

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 8

Makale Adı :

 Applıcatıons Of Factor Analysıs And Geographıcal Informatıon Systems For Precısıon Agrıculture Over Alluvıal Lands

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Arslan Hakan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Effectıve Engıneerıng Propertıes In The Desıgn Of Storage Structures Of Postharvest Dry Bean Graın

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Öztürk Turgut, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Acta Scientiarum. Agronomy

Özgün Makale

 


2014, 4

Makale Adı :

 Comparısıon Of Some Models For Estımatıon Of Reflectance Of Hyperıcum Leaves Under Stress Condıtıons

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Odabaş Mehmet Serhat, Şenyer Nurettin, Kayhan Gökhan, Gopalapillai Bajwa Sreekala, Çalışkan Ömer, Erhan Ergun

Dergi Adı :

 Central European Journal Of Biology

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Determınatıon Of Reflectance Values Of Hyperıcum S Leaves Under Stress Condıtıons Usıng Adaptıve Network Based Fuzzy Inference System

Yazar Adı :

 Odabaş Mehmet Serhat, Temizel Kadir Ersin, Çalışkan Ömer, Şenyer Nurettin, Kayhan Gökhan, Ergün Erhan

Dergi Adı :

 Neural Network World

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Determınatıon The Effect Of Land Levelıng On Soıl Loses In Rıce Oryza Satıva L Productıon Areas

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Filiz Akın, Aydoğan Doğan, Eren Selda, Kevseroğlu Kudret

Dergi Adı :

 Bulgarian Journal Of Agricultural Science

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Blok Ve Parsel Yönlendirmesinin Arazi Toplulaştırmasındaki Önemi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Ayrancı Yaşar, Okant Abdulkadir Mustafa

Dergi Adı :

 Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Tava Sulama Yöntemının Planlanması Ve Çiftçiye Adaptasyonu Sağlayabilecek Grafiksel Bır Yaklaşım

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 A New Approach For Neutron Moısture Meter Calıbratıon Artıfıcıal Neural Network

Yazar Adı :

 Köksal Eyüp Selim, Cemek Bilal, Cengiz Artık, Temizel Kadir Ersin, Mehmet Taşan

Dergi Adı :

 Irrigation Science

Özgün Makale

 


2011, 9

Makale Adı :

 Bafra Ovası Arazi Koşullarında Uzun Tava Boyutlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Kara Tekin, Apan Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Partıcıpatory Irrıgatıon Management

Yazar Adı :

 Ayrancı Yaşar, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Volume Equalızatıon Method For Land Gradıng Desıgn Unıform Sloped Gradıng In One Dırectıon In Rectangular Fıelds

Yazar Adı :

 Ayrancı Yaşar, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 African Journal Of Biotechnology

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Bafra Ovası Arazi Koşullarında Uygun Karık Uzunluklarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Apan Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Usıng Empırıcal Equatıons To Determıne Approprıate Furrow Length Under Fıeld Condıtıon

Yazar Adı :

 Kara Tekin, Temizel Kadir Ersin, Apan Mehmet

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Science

Özgün Makale

 


2008, 2

Makale Adı :

 Çeltık Tarımında Sulama Uygulamaları Ve Etkın Su Kullanımı

Yazar Adı :

 Meral Ramazan, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 K.s.u Fen Ve Mühendislik Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 2

Makale Adı :

 Samsun İlindeki Gölet Sulamalarının Durumu Yeterlilikleri Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Öztürk Turgut, Cemek Bilal, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Bafra İlçesi Altınova Köyündeki Tarımsal Yapılarda Schmidt Test Çekici Yöntemiyle Beton Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Turgut, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Su Yönetimi Ve Sorunları

Yazar Adı :

 Öztürk Turgut, Temizel Kadir Ersin

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Samsun İli Bafra İlçesi Kızılırmak Havzasındaki Doğal Agrega Ocaklarından Alınan Agregaların Ve Bu Agregalardan Üretilen Betonun Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Öztürk Turgut

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 8

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OF IRRIGATION WATERS WITH DIFFERENT SAR VALUES ON SOME SOIL PROPERTIES

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Tok Sedat

Etkinlik Adı :

 2018 IMESET international Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The Effect of Different Salinity Levels Irrigation Water To Growth Development And Yield Parameters On Mint Mentha Piperita L Plant

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Eren Selda

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Betonların Basınç Dayanımının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini

Yazar Adı :

 Cemek Bilal, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 05

Bildiri Adı :

 MODELING THE ALTITUDINAL VARIATION IN SECONDARY METABOLITE CONTENTS OF HYPERICUM ORIENTALE

Yazar Adı :

 Odabaş Mehmet Serhat, Radusiene Jolita, Temizel Kadir Ersin, Kurt Dursun, Akay Hasan, Çırak Cüneyt

Etkinlik Adı :

 International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The Effect of Sodium Irrigation Waters on Some Soil and Irrigation Characteristics

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Tok Sedat

Etkinlik Adı :

 International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference24-27 April 2019 – Kayseri/TURKEY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Lazerli Arazi Tesviyesinin Faydaları Ve Bafra Örneği

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Filiz Akın

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Bornova-İZMİR

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Sodyumlu Suların Tütün Bitkisinde Toprak ve Bazı Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Yozgat İli Yerköy İlçesi Tarımsal Potansiyelinin Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin Biçimde Kullanılması Yönünden Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Apan Mehmet, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 10

Bildiri Adı :

 TÜTÜNDE SULAMA UYGULAMALARI

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 13. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 TÜTÜNDE SULAMA UYGULAMALARI

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 13. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 TÜTÜNDE SULAMA UYGULAMALARI

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 13. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 TÜTÜNDE SULAMA UYGULAMALARI

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 13. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Application of New Irrigation Method Portable Canal Irrigation

Yazar Adı :

 Ayrancı Yaşar, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 First International Conference On Water Resources Engineering Baghdad-Iraq, 11-12 November 2012

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 11

Bildiri Adı :

 Samsun İli Vezirköprü Yöresinde Kullanılan Yağmurlama Başlıklarının Performans Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Tekin Servet, Koç Büşra, Temizel Kadir Ersin, Değirmenci Hasan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Bafra ovasında sulama ve sulama sorunları

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 Samsun ili Tarım ve Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumları

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF IRRIGATION WATER QUALITY ON EFFICIENCY AND QUALITY PARAMETERS ON TOBACCO (Nicotiana tabacum sp.) PLANT

Yazar Adı :

 Tok Sedat, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 SEAB 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF SALT STRESS AND WATER AMOUNT ON PLANT GROWTH AND YIELD OF PURPLE CONEFLOWER (Echinacea Purpurea L.)

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Çırak Cüneyt, Çalışkan Ömer

Etkinlik Adı :

 SEAB 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Mapping of some soil properties due to precision irrigation in Agriculture

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 7th International Conferance on Biosystems Engineering 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 06

Bildiri Adı :

 Samsun ili aylık referans bitki su tüketiminin yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmesi

Yazar Adı :

 Cemek Bilal, Yıldırım Demet, Aslıhan Atış, Köksal Eyüp Selim, Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Toprak su kaynakları kongresi 1-4 Haziran 2010 Eskişehir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 Çeltik Sulaması

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Etkinlik Adı :

 Alaçam İlçesi Tarım İlçe Müdürlüğü

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Toprakların Su Tutma Kapasitelerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Haritalandırılmasının Su Kullanımı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Arslan Hakan, Koç Yusuf

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu 21-23 Mayıs 2014 - Tekirdağ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 KIZILIRMAK DELTASINDA DOĞADAN OKULA BİLİM KÖPRÜSÜ

Proje Konusu :

 Kızılırmak deltasındaki su dengesini sulama projesini ve bunun çevreye etkilerini göstermek

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİNDEN KARIK TAVA VE UZUN TAVA PLANLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje Konusu :

 ARAZİ SULAMA DENEMESİ

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 FARKLI BİTKİ TOPLULUKLARI ALTINDA TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

Proje Konusu :

 ARAZİ ÇALIŞMASI

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 SALÇALIK BİBERDE SU STRESİNİN SPEKTRAL KARAKTERİSTİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİTKİ SU TÜKETİMİNİN ENERJİ DENGESİNE DAYALI OLARAK TAHMİN EDİLMESİ

Proje Konusu :

 KONU İLE İLGİLİ ARAZİ ÇALIŞMALARI

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KURU FASULYE SULAMA SUYU YÖNETİMİNDE ÖRTÜ SICAKLIĞININ KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje Konusu :

 KONU İLE İLGİLİ ARAZİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜLMESİ

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KESTANE GEN KAYNAKLARI KOLLEKSİYON BAHÇESİ TESİSİ

Proje Konusu :

 BAHÇE KURULUMU İÇİN GEREKLİ KÜLTÜRTEKNİK HİZMETLERİ KISMI

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sodyumlu Suların Bazı Kışlık Sebzelerin Gelişimine Etkisi

Proje Konusu :

 Sodyumlu suların bitkiye etkileri araştırılaccaktır

28.03.2014

 

29.03.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Farklı Tuzluluk Düzeylerinde ki Sulama Sularının Nanede Büyüme Gelişme ve Verim Parametrelerinin Etkisi

Proje Konusu :

 Farklı Tuzluluk Düzeylerinde ki Sulama Sularının Nanede Büyüme Gelişme ve Verim Parametrelerinin Etkisi

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 116B181 Kızılırmak Deltasında Bilimin Işığında Doğa Okulu

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

01.09.2016

 

10.09.2016

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin

Yayınevi :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2017

 

01.01.2018

 

30.12.2018

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit, Öztürk Ahmet, Yücesan Bahtiyar Buhara

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

02.06.2018

 

31.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Kirazlı Cihangir, Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Canan İhsan, Kibar Beyhan, Yücesan Bahtiyar Buhara, Yeken Mehmet Zahit, Temizel Kadir Ersin, Sürmen Mustafa, Ertürk Yakup Erdal, Sönmez Ferit, Baloch Faheem Shahzad, Yaldız Gülsüm

Yayınevi :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

01.01.2017

 

01.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Yücesan Bahtiyar Buhara, Yeken Mehmet Zahit, Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Temizel Kadir Ersin, Baloch Faheem Shahzad

Yayınevi :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

29.05.2017

 

31.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Mercan Levent, Önder Hasan, Şen Uğur, Kuran Mehmet, Arslan Hakan, Erper İsmail

Yayınevi :

 Black Sea Publisher

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Mikone Jonas Edit Mikone, Lıopa Tsakalıdı Litsa, Selvi Kemal Çağatay, Golmohammadı Farhood, Khalid Muhammad, Erener Güray, Terınejad Alireza, Garipoğlu Ali Vaiz, Yamak Umut Sami, Voıcu Gheorghe, Boğa Mustafa, Vladut Valentin, Şahin Mustafa, Bırış Sorinştefan, Erdem Hüseyin, Abdelgayed Abdelgayed, Öğün Sinan, Efe Ercan, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Shrestha Jiban, Balkaya Ahmet, Boz İsmet, Özcan Muharrem, Aksoy Hasan Murat, Ayan İlknur, Korkmaz Kürşat, Mercan Levent, Temizel Kadir

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin

Yayınevi :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2016

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences

Yazar Adı :

 Eser Handan, Göre Mehmet Erhan, Kibar Beyhan, Kütük Halil, Kibar Hakan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleridergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yaldız Gülsüm, Sönmez Ferit

Yayınevi :

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

17.01.2018

 

15.06.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yaldız Gülsüm, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

01.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Kütük Halil, Eser Handan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.2018

 

17.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

02.06.2017

 

31.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences (Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi)

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Wehner Todd, Pınto Jose Eduardo Brasil Pereira, Göre Mehmet Erhan, Kütük Halil, Eser Handan, Kibar Beyhan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.01.2019

 

01.06.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Kibar Beyhan, Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit, Yaldız Gülsüm

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

01.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Kibar Beyhan, Temizel Kadir Ersin, Sürmen Mustafa, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit, Öztürk Ahmet

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.06.2018

 

31.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Göre Mehmet Erhan, Eser Handan, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kibar Beyhan, Kirazlı Cihangir, Sönmez Ferit, Yaldız Gülsüm

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

01.01.2017

 

01.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Wehner Tod, Pinto Jose Eduardo Brasil Pereira, Göre Mehmet Erhan, Kütük Halil, Eser Handan, Kibar Beyhan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Ertürk Yakup Erdal, Kirazlı Cihangir, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.01.2019

 

31.05.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 International Journal Of Agricultural And Wildlife Sciences (Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi)

Yazar Adı :

 Kibar Hakan, Wehner Todd, Pınto Jose Eduardo Brasil Pereira, Eser Handan, Göre Mehmet Erhan, Kütük Halil, Ertürk Yakup Erdal, Kibar Beyhan, Öztürk Ahmet, Sürmen Mustafa, Temizel Kadir Ersin, Yücesan Bahtiyar Buhara, Canan İhsan, Kirazlı Cihangir, Okur Nezih, Sauk Hüseyin, Sönmez Ferit, Koca Abdurrahman Sami, Yeken Mehmet Zahit

Yayınevi :

 Baibü

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.06.2019

 

31.12.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Horizon Research Publishing,

Uluslararası

 

Dergi

 

Horizon Research Publishing,

 

california

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

CABI full text, ProQuest, EBSCO A-to-Z, Google Scholar, J-gate

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

 

Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing 100125, China

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Sakarya University Journal Of Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Sakarya University Journal Of Science

 

Sakarya

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

hatay

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Anajas

Uluslararası

 

Dergi

 

Anajas

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Black Sea Journal Of Public And Social Science

Ulusal

 

Dergi

 

Black Sea Journal Of Public And Social Science

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

sholar google

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

IĞDIR

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

bursa

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

 

BEIJING

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

doaj

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Universal Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Universal Journal Of Agricultural Research

 

California / Alhambra

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

diğer

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türk Tarım Doğa Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım Doğa Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

DOAJ

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

IĞDIR

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ebsco

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

Uluslararası

 

Dergi

 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

doaj

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bangladesh Journal Of Botany

Uluslararası

 

Dergi

 

Bangladesh Journal Of Botany

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Medıterranean Agrıcultural Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Medıterranean Agrıcultural Scıences

 

İngilizce

 

CABI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Agricultural Water Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Agricultural Water Management

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Agricultural And Biological Engineering

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Bulgarian Chemical Communications

Uluslararası

 

Dergi

 

Bulgarian Chemical Communications

 

Sofia

 

BULGARİSTAN

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Sky Journal Of Biochemistry Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Sky Journal Of Biochemistry Research

 

Accra

 

GANA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Spanish Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Spanish Journal Of Agricultural Research

 

Madrit

 

İSPANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Arazi toplulaştırma çalışmalarında yapay zeka uygulamalarının kullanım olanakları: Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesi, Keçiköy beldesi uygulaması

Yazar :

 Filiz KARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Farklı tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının, nanede (Mentha piperita L.) büyüme, gelişme ve verim parametrelerine etkisi

Yazar :

 Selda EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Farklı arazi hazırlama ile farklı sulama suyu derinliklerinin çeltik (Oryza sativa L.) verimine ve su kullanım randımanına etkisi

Yazar :

 Mahamedou DRAME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Farklı sulama suyu kalitesinin tütün (Nicotiana tabacum sp.) bitkisinde verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi

Yazar :

 Sedat TOK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi

Yazar :

 Metin AKDENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Farklı sodyum absorpsiyon oranına sahip sulama sularının toprak tuzluluğu ve sodyumluluğu ile fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinin gelişimine ve verimine olan etkilerinin belirlenmesi

Yazar :

 Danaya YERKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-07-22 22:46:44

 

2017-07-22 22:46:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-22 22:45:30

 

2017-07-22 22:45:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ölçme Bilgisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-07-22 22:45:45

 

2017-07-22 22:45:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Poroz Ortam Hidroliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-03 11:40:10

 

2017-07-22 22:45:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arazinin Sulamaya Hazırlanması Ve Arazi Tesviyesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-22 22:44:40

 

2017-07-22 22:44:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sulama Drenaj

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-22 22:44:13

 

2017-07-22 22:44:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tarımsal Sulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-07-22 22:43:47

 

2017-07-22 22:43:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Meteoroloji (Tb Bb)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-07-22 22:43:05

 

2017-07-22 22:42:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Meteoroloji (Top Eko Zoo)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-07-22 22:42:25

 

2017-07-22 22:42:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kırsal Yerleşim Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-22 22:41:00

 

2017-07-22 22:40:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Çizim

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-07-22 22:41:12

 

2017-07-22 22:40:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arazi Toplulaştırması (Uzem-5 Hafta)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:27:00

 

2016-10-10 15:27:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-10 15:26:47

 

2016-10-10 15:26:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:25:56

 

2016-10-10 15:25:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-10 15:25:17

 

2016-10-10 15:25:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sera Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:24:55

 

2016-10-10 15:24:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Betonarme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-10 15:24:19

 

2016-10-10 15:24:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kültürteknikte Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:24:00

 

2016-10-10 15:24:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:23:16

 

2016-10-10 15:23:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-10 15:22:32

 

2016-10-10 15:22:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kültürteknik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-10 15:21:56

 

2016-10-10 15:21:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Malzeme Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-10 15:21:31

 

2016-10-10 15:21:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Meteoroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-10 15:20:47

 

2016-10-10 15:20:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kırsal Yerleşim Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:19:57

 

2016-10-10 15:19:57

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Çizim

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-10 15:19:12

 

2016-10-10 15:18:28

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:58:04

 

2015-10-25 12:57:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:58:09

 

2015-10-25 12:57:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:58:13

 

2015-10-25 12:57:14

 

2008-2009

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:57:53

 

2015-10-25 12:57:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:57:48

 

2015-10-25 12:57:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:57:43

 

2015-10-25 12:57:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:57:37

 

2015-10-25 12:57:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:57:31

 

2015-10-25 12:57:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Meteoroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-25 12:13:06

 

2015-10-25 12:13:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Çizim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-25 12:12:14

 

2015-10-25 12:12:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arazi Toplulaştırması (Uzem-5 Hafta)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-25 12:07:11

 

2015-10-25 12:07:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arazi Toplulaştırması (Uzem-5 Hafta)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-25 12:07:11

 

2015-10-25 12:07:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği (Iı.öğr)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:58:29

 

2015-10-25 12:02:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:02:21

 

2015-10-25 12:02:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kültürteknik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-22 01:11:17

 

2015-10-22 01:11:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-25 12:58:45

 

2015-10-22 01:09:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-25 12:58:51

 

2015-10-22 01:09:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arazinin Sulamaya Hazırlanması Ve Arazi Tesviyesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:08:29

 

2015-10-22 01:08:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arazinin Sulamaya Hazırlanması Ve Arazi Tesviyesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:08:25

 

2015-10-22 01:07:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 00:58:50

 

2015-10-22 00:58:38

 

2015-2016

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği (Iı.öğr)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-22 00:57:11

 

2015-10-22 00:56:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-22 00:57:05

 

2015-10-22 00:56:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sera Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 00:57:01

 

2015-10-22 00:56:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 00:57:59

 

2015-10-22 00:55:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kültürteknikte Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 00:57:54

 

2015-10-22 00:55:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kültürteknik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-25 12:25:38

 

2015-10-22 00:55:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-22 00:57:44

 

2015-10-22 00:53:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sera Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:00:37

 

2015-10-22 00:53:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği (Iı.öğr)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-22 01:00:46

 

2015-10-22 00:52:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kültürteknikte Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-16 15:27:07

 

2015-02-16 15:27:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:04:52

 

2015-02-16 15:26:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arazinin Sulamaya Hazırlanması Ve Arazi Tesviyesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:05:03

 

2015-02-16 15:25:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Çizim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-16 15:26:35

 

2015-02-16 15:22:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kırsal Yerleşim Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-16 15:26:40

 

2015-02-16 15:22:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Meteoroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-10-22 01:05:26

 

2015-02-16 15:21:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kültürteknikte Araştırma Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:05:39

 

2014-02-28 14:25:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Süs Bitkileri Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-10-22 00:51:27

 

2014-02-28 14:24:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sera Sulama Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:05:49

 

2014-02-28 14:24:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:06:14

 

2014-02-28 14:21:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:06:28

 

2014-02-28 14:20:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilgisayar Destekli Çizim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:06:43

 

2014-02-28 14:19:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kırsal Yerleşim Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:04:20

 

2014-02-28 14:19:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-22 01:06:55

 

2014-02-06 22:27:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:42:19

 

2020-01-03 11:42:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:42:00

 

2020-01-03 11:42:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:42:00

 

2020-01-03 11:42:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Poroz Ortam Hidroliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:41:15

 

2020-01-03 11:41:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Poroz Ortam Hidroliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:41:01

 

2020-01-03 11:41:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Poroz Ortam Hidroliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-03 11:41:01

 

2020-01-03 11:41:01

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr.

 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2019

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr.

 • 2008
  - 2017

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr.

 • 1995
  - 1996

  Temizel Ticaret

  Sorumlu Müdür

  Ziraai İlaç Bayii İşletim Ve Müdürlüğü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS204 Sulama ve Drenaj 1 SLM DRNJ blm1.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 2 SLM DRNJ blm2.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 3 SLM DRNJ blm3.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 4 SLM DRNJ blm4.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 5 SLM DRNJ blm5.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 6 SLM DRNJ blm6 blaney crddle.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 7 SLM DRNJ blm7 blaney crddle2.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 8 SLM DRNJ blm8 tesviye.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 9 SLM DRNJ blm9 sl yöntleri1.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 10 SLM DRNJ blm 10 yağmurlama.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 11 SLM DRNJ blm 11 damla mikro.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 12 SLM DRNJ blm 12 su kaltesi.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 13 SLM DRNJ blm 13 drenaj1.ppt
TYS204 Sulama ve Drenaj 14 SLM DRNJ blm 13 drenaj2.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT104 Meteoroloji 1 1a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 2 1b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 3 2a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 4 2b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 5 3a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 6 3b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 7 4a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 8 4b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 9 5a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 10 5b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 11 6a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 12 6b.pdf
ZMT104 Meteoroloji 13 7a.pdf
ZMT104 Meteoroloji 14 7b.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS302 Tarımsal Sulama 1 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 2 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 3 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 4 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 5 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 6 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 7 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 8 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 9 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 10 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 11 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 12 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 13 Avys sunu 1.pdf
TYS302 Tarımsal Sulama 14 Avys sunu 1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 1 Sunu1 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 2 Sunu2 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 3 Sunu3 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 4 Sunu4 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 5 Sunu5 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 6 Sunu6 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 7 Sunu6 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 8 Sunu7 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 9 Sunu8 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 11 Sunu9 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 12 Sunu10 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 13 Sunu11 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 14 Sunu12 kt.pptx
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 15 Sunu12 kt.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS411 Betonarme 1 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 1 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 2 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 3 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 4 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 5 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 6 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 7 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 8 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 10 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 11 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 12 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 13 sun avys.pptx
TYS411 Betonarme 14 sun avys.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS201 Kültürteknik 1 Tarım işletmelerinde konutların planlanması.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 1 https://drive.google.com/file/d/1XmMc9VC8awwwc-Fq9YbvAdyBEp26PZnK/view?usp=sharing
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 1 bölüm 1.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 2 bölüm 2.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 3 bölüm 3.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 4 bölüm 4.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 5 bölüm 5.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 6 bölüm 6.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 7 bölüm 7.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 9 bölüm 8.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 10 bölüm 9.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 11 bölüm 10.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 12 bölüm 11.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 13 bölüm 12.pdf
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 14 bölüm 13.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 1 1. hafta 1-15.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 2 2. hafta 16-30.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 3 3. hafta 31-45.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 4 4. hafta 46-55.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 5 6. hafta 67-87.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 5 5. hafta 56-66.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 6 6. hafta 67-87.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 7 7. hafta 88-98.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 8 8. hafta 99-109.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 9 9. hafta 110-119.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 10 10. hafta 120-125.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 11 11. hafta 126-130.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 12 12. hafta 131-137.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 13 13. hafta 138-141.pdf
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 14 14. hafta 141-144.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2102056232011 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 1 ders notu.pptx
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 1 ders notu.pptx
2102056232011 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 2 ders notu.pptx
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 2 ders notu2.pptx
TYS623 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 3 ders notu3 en küçük.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 1 Irrigation methods 96 slayt.ppt
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 2 FURROW IRRIGATION & SUBIRRIGATION 44s.ppt
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 3 flow measurement ile ilgili bir çapter var.pdf
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 14 asae surface irrigation systems chapter 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS711 Gözenekli Ortam Hidroliği 1 darcy yapılışı.mp4
TYS711 Gözenekli Ortam Hidroliği 2 darcy permeametre çizimi.docx
TYS711 Gözenekli Ortam Hidroliği 3 hidrolik iletkenlik test çözümü.xlsx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAG614 Arazi Toplulaştırması 1 TAG 614 AT 1. ünite.pdf
TAG614 Arazi Toplulaştırması 2 TAG 614 AT 2. ünite.pdf
TAG614 Arazi Toplulaştırması 8 TAG 614 AT 8. ünite.pdf
TAG614 Arazi Toplulaştırması 9 TAG 614 AT 9. ünite.pdf
TAG614 Arazi Toplulaştırması 10 TAG 614 AT 10. ünite.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr