İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ertaner@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Restoratif Diş Tedavisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 -
Yardımcı Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 2001 - 2007
Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 1995 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Woelfel Dental Anatomi

Bölüm Adı :

 10. Bölüm Çürük Kırık Ve Eksik Dişlerin Tedavisi

Yazar Adı :

 Ertaş Ertan, Güler Eda

2018

Kitap Adı :

 Woelfel Dental Anatomi

Bölüm Adı :

 Daimi Kaninlerin Morfolojisi

Yazar Adı :

 Alkan Alper, Arıcı Selim, Arifoğlu Yasin, Balcıoğlu Hüseyin Avni, Bilgiç Sait, Kursoğlu Pınar, Küçükay Işıl, Orhan Kaan, Şener Yağmur, Tuna Süleyman Hakan, Gümüş Hasan Önder, Tunçdemir Ali Rıza, Ağralı Ömer Birkan, Arslan Belde, Büyükertan Mete, Bilgiç Rabia, Atalay Berkem, Arslan Belde, Doğanay Özge, Özer Hazal, Şallı Gülay Altan, Türker Kemal, Doğancı Özge Irmak, Taştan Ömer, Ertaş Ertan, Yenisey Murat, Balcıoğlu Nilüfer, Eroğlu Erdal, Güler Eda, Korkut Emre, Keskin Başak, Taştan Ömer

Editör Adı :

 Hüseyin Avni Balcıoğlu

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Clinical Evaluation Of A Low-Shrinkage Resin Composite İn Endodontically Treated Premolars: 3-Year Follow-Up

Yazar Adı :

 Gönülol Nihan, Kalyoncuoğlu Elif, Ertaş Ertan, Misilli Tuğba

Dergi Adı :

 Clinical Oral Investigations

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Evaluation Of The Effects Of Er:yag Laser, Nd:yag Laser, And Two Different Desensitizers On Dentin Permeability: İn Vitro Study

Yazar Adı :

 Kurt Sevda, Kırtıloğlu Tuğrul, Yılmaz Nasibe Aycan, Ertaş Ertan, Oruçoğlu Hasan

Dergi Adı :

 Lasers İn Medical Science

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Effects Of Er: Yag Laser, Nd: Yag Laser, And Two Different Desensitizers On Dentin Permeability: İn Vitro Study

Yazar Adı :

 Kurt Sevda, Kırtıloğlu Tuğrul, Yılmaz Nasibe Aycan, Ertaş Ertan, Oruçoğlu Hasan

Dergi Adı :

 Lasers In Medıcal Scıence

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Evaluation Of Five Different Desensitizers: A Comparative Dentin Permeability And Sem Investigation

Yazar Adı :

 Yılmaz Nasibe Aycan, Ertaş Ertan, Oruçoğlu Hasan

Dergi Adı :

 The Open Dentistry Journal

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Posterior Kompozit Restorasyonlarda Materyal Eçimi

Yazar Adı :

 Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Restor Dent-Special Topics

Derleme Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Diş Hekimliğinde Dijital Fotoğraf

Yazar Adı :

 Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Sayı

Derleme Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Effect Of Thermal Agıng On Mıcroleakage Of Current Flowable Composıte Resıns

Yazar Adı :

 Gonulol Nıhan, Ertaş Ertan, Yılmaz Nasibe Aycan, Oruçoğlu Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Dental Scıence

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Effect Of Sodıum Ascorbate On Dentın Bond Strength After Treatment Wıth Oxıdızıng Root Canal Irrıgants

Yazar Adı :

 Nıhan Gonulol, Kalyoncuoglu Elıf, Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Journal Of Dental Scıences

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Clinical Evaluation Of Direct Composite Restorations And İnlays Results At 12 Months

Yazar Adı :

 Şirin Karaarslan Emine, Ertaş Ertan, Bulucu Naime Bilinç

Dergi Adı :

 Journal Of Restorative Dentistry

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Human Brain Mercury Levels Related To Exposure To Amalgam Fillings

Yazar Adı :

 Ertas E., Aksoy A., Turla A., Karaarslan E., Karaarslan B., Aydin A., Eken A.

Dergi Adı :

 Human & Experimental Toxicology

Özgün Makale

 


2014

Makale Adı :

 Assessment Of Changes İn Color And Colorparameters Of Light Cured Composite Resinafter Alternative Polymerization Methods

Yazar Adı :

 Şirin Karaarslan Emine, Bülbül Mehmet, Ertaş Ertan, Cebe Mehmet Ata, Üşümez Aslıhan

Dergi Adı :

 European Journal Of Dentistry

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Evaluation Of Microtensile Bond Strength Of Different Fissure Sealants To Bovine Enamel

Yazar Adı :

 Şen Tunç Emine, Bayrak Şule, Tüloğlu Nuray, Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Australian Dental Journal

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Age Estimation For Dental Patients Using Orthopantomographs

Yazar Adı :

 Karaarslan Bekir, Şirin Karaarslan Emine, Özsevik Abdül Semih, Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Eur J Dent.

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Fluoride Release And Recharge From Different Materials Used As Fissure Sealants

Yazar Adı :

 Bayrak Şule, Şen Tunç Emine, Aksoy Abdurrahman, Ertaş Ertan, Özer Sezin

Dergi Adı :

 Eur J Dent.

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Effects Of Polıshıng Procedures On Color Stabılıty Of Composıte Resıns

Yazar Adı :

 Güler Ahmet Umut, Güler Eda, Yücel Ali Çağın, Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Oral Scıence

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Ph Changes Of Calcium Hydroxide Mixed With Six Different Vehicles

Yazar Adı :

 Yücel Ali Çağın, Aksoy Abdurrahman, Ertaş Ertan, Güvenç Dilek

Dergi Adı :

 Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, And Endodontology

Özgün Makale

 


2007, 5

Makale Adı :

 Bacterial Penetration After Obturation With Four Different Root Canal Sealers

Yazar Adı :

 Yücel Ali Çağın, Güler Eda, Güler Ahmet Umut, Ertaş Ertan

Dergi Adı :

 Journal Of Endodontics

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 Color Stability Of Resin Composites After İmmersion İn Different Drinks

Yazar Adı :

 Ertaş Ertan, Güler Ahmet Umut, Yücel Ali Çağın, Güler Eda, Köprülü Hülya

Dergi Adı :

 Dent Mater J.

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Determination Of Eugenol Contents Of Some Zinc Oxide Eugenol Baseddental Cements

Yazar Adı :

 Ertas Ertan , Aksoy Abdurrahman , Guvenc Dilek , Das Y. Kuersad , Yucel A. Cagin

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 The Effect Of Different Light Sources On Microleakage Of Bleached Enamel

Yazar Adı :

 Bulucu Bilinc , Ozsezer Ebru , Ertas Ertan , Yuksel Gozde

Dergi Adı :

 Dental Materıals Journal

Özgün Makale

 

1900

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Aşırı Madde Kaybına Uğramış Endodontik Tedavili Üst Orta Kesici Dişin CAD/CAM Yöntemiyle Tek Seansta Estetik Restorasyonu: Vaka Sunumu

Yazar Adı :

 Kütük Merve, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Diode Lazer Uygulamasının Çürüksüz Servikal Lezyon Restorasyonlara Etkisi Bir Yıllık Klinik Takip

Yazar Adı :

 Akarsu Serdar, Aktuğ Karademir Sultan, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Diş Eti Çekilmesi ve Polidiastemalı bir Vakada Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu

Yazar Adı :

 Kütük Merve, Ertaş Ertan, Kurt Sevda, Beşiroğlu Ekin

Etkinlik Adı :

 21. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 ENDODONTİK TEDAVİLİ PREMOLAR DİŞLERİN RESTORASYONUNDADÜŞÜK POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ GÖSTEREN REZİN KOMPOZİTKULLANIMININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ: ÜÇ YILLIK TAKİP

Yazar Adı :

 Gönülol Nihan, Kalyoncuoğlu Elif, Ertaş Ertan, Misilli Tuğba

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 NON INVAZIVE AESTHETIC RESTORATIOUNS WITH DIRECT COMPOSITE RESIN:5 CASE REPORTS

Yazar Adı :

 Türker Ayşe Merve, Güler Eda, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 22 nd BASS CONFRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Mine Hipoplazili Üst Kesici Dişlerin Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı ile Restorasyonu: Vaka Raporu

Yazar Adı :

 Kütük Merve, Ertaş Ertan, Kurt Sevda

Etkinlik Adı :

 Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslarası Bilimsel Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Farklı Işık Cihazları ile Polimerize edilen Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Mikrosertliklerini ve Dönüşüm derecelerinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Kütük Merve, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 22. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSLARARASI BİLİMSEL KONRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ortodontik Tedavi Sonrası Üste Keserlerde Oluşan Demineralizasyon Alanlarının Restoratif Tedavisi: Vaka Sunumu

Yazar Adı :

 Kütük Merve, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 ESTETİK YAKLAŞIMLAR

Yazar Adı :

 Erçin Özlem, Güler Eda, Ertaş Ertan, Türker Ayşe Merve

Etkinlik Adı :

 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DERNEĞİ 21. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 adeziv rezin uygulaması sonrası kan kontaminasyonunun geleneksel ve üniversal bonding sistemleri üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Erçin Özlem, Güler Eda, Ertaş Ertan

Etkinlik Adı :

 RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ 21. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 THE RELATIONSHIPS BETWEEN TWO GENERAL ANAESTHETICS AND VARIOUS BLOOD PARAMETERS INPERSONS UNABLE TO UNDERGO ROUTINE DENTAL TREATMENT WITHOUT ANAESTHESIA

Yazar Adı :

 Koyutürk Alp Erdin, Yılmaz Mehmet Ziya, Aksoy Abdurrahman, Güvenç Dilek, Okuyucu Ali, Sarı Mustafa Erhan, Ertaş Ertan, Mahmut Sümer

Etkinlik Adı :

 15 th International Conference on Oxidative Stress Reduction Redox Homeostsis & Antioxidants

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Beş farklı hassasiyet gidericinin dentin geçirgenliğine etkisinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Nasibe Aycan, Ertaş Ertan, Oruçoğlu Hasan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Sempozyumu

Uluslararası

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endodontik tedavili premolar dişlerin restorasyonunda düşük polimerizasyon büzülmesi gösteren rezin kompozit kullanımının klinik değerlendirmesi: Üç yıllık takip.

Yazar Adı :

 Gönülol Nihan, Kalyoncuoğlu Elif, Ertaş Ertan, Misilli Tuğba

Etkinlik Adı :

 Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 2 DHF047 No lu II Sınıf Direkt Kompozit Restorasyonların ve İnleylerin İki Yıllık Klinik Değerlendirilmeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çeşitli hassasiyet gidericilerin Dentin Geçirgenliği ve Tübül Tıkayıcılığındaki Etkinliklerinin Bilgisayarlı sıvı Filtrasyon Yöntemi ile İn Vitro Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Çeşitgli hassasiyet gidericilerin etkinliklerinin incelenmesi

15.04.2014

 

15.04.2015

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 04

Proje Adı :

 PNo 112S585 Zihinsel engelli Down Sendromlu Koopere olmayan sağlıklı bireylerde diş tedavileri sırasında uygulanan genel anestezinin kan katekolamin serotonin karaciğer enzim düzeyleri ve lipid peroksidasyonu ile ilişki düzeyleri

01.05.2013

 

09.11.2015

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 11

Proje Adı :

 Çeşitli Hassasiyet Gidericilerin Dentin Geçirgenliği ve Tübül Tıkayıcılığındaki Etkinliklerinin Bilgisayarlı Sıvı Filtrasyon Yöntemi ve SEM ile In Vitro Değerlendirilmesi

15.04.2014

 

15.04.2015

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2015, 04

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Çalışmamız poster birincilik ödülü almıştır.

Ödül Açıklama :

 1-3 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bahar Sempozyumunda sunulan '' Beş farklı hassasiyet gidericinin dentin geçirgenliğine etkilerinin incelenmesi'' başlıklı poster sunumumuz 1. lik ödülüne layık görülmüşt

2015

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Ege Üniversitesi ve İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Diş Hekimliğinde Fotoğraf Ve Olgu Sunumu Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Ertaş Ertan

Yayınevi :

 Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Therapeutics And Clinical Risk Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Therapeutics And Clinical Risk Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Arka grup dişlerde yapılan II. sınıf kompozit dolgular ve inleylerin bir yıllık klinik takibi

Yazar :

 Emine ŞİRİN KARAARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Radyasyon uygulanan dişlerde farklı restoratif materyallerle yapılan restorasyonların mikrosızıntı yönünden incelenmesi

Yazar :

 Abdül Semih ÖZSEVİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Çeşitli hassasiyet gidericilerin dentin geçirgenliğine etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 Nasibe Aycan YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ağartma materyallerinin çeşitli restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne ve yüzey sertliğine etkilerinin ın vitro olarak incelenmesi

Yazar :

 Funda SERİNSÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2017

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Halojen ve led ile polimerize edilmiş bulk fill kompozit rezinlerin dönüşüm derecesi ve mikrosertlik değerlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Yazar :

 Merve KÜTÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2018

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:35

 

2014-03-03 16:09:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:45

 

2014-03-03 16:09:45

 

2004-2005

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2002-2003

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2001-2002

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2005-2006

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2003-2004

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:45

 

2014-03-03 16:09:45

 

2006-2007

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2008-2009

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:45

 

2014-03-03 16:09:45

 

2007-2008

Ders Adı :

 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Pratik

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:09:34

 

2014-03-03 16:09:34

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş 537 Toplum Ağız Diş Sağlığı Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:40

 

2014-03-03 16:08:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Diş 537 Toplum Ağız Diş Sağlığı Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:40

 

2014-03-03 16:08:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş 537 Toplum Ağız Diş Sağlığı Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:51

 

2014-03-03 16:08:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş 537 Toplum Ağız Diş Sağlığı Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:51

 

2014-03-03 16:08:51

 

2009-2010

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2009-2010

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2007-2008

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2004-2005

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:45

 

2014-03-03 16:07:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2003-2004

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:45

 

2014-03-03 16:07:45

 

2008-2009

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2006-2007

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2002-2003

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:45

 

2014-03-03 16:07:45

 

2005-2006

Ders Adı :

 205 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:07:34

 

2014-03-03 16:07:34

 

2001-2002

Ders Adı :

 Diş Hek. Fotoğraf Ve Gör.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:06:33

 

2014-03-03 16:06:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş Hek. Fotoğraf Ve Gör.

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:06:05

 

2014-03-03 16:06:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:05:00

 

2014-03-03 16:05:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:05:00

 

2014-03-03 16:05:00

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:05:00

 

2014-03-03 16:05:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:05:11

 

2014-03-03 16:05:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konservatif Ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları Ve Klinik Uygulama.

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:04:20

 

2014-03-03 16:04:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Konservatif Ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları Ve Klinik Uygulama.

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:04:20

 

2014-03-03 16:04:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Konservatif Ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları Ve Klinik Uygulama.

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:04:20

 

2014-03-03 16:04:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Konservatif Ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları Ve Klinik Uygulama.

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:04:31

 

2014-03-03 16:04:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konservatif Ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları Ve Klinik Uygulama.

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:04:20

 

2014-03-03 16:04:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:03:35

 

2014-03-03 16:03:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:03:35

 

2014-03-03 16:03:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:03:46

 

2014-03-03 16:03:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:02:52

 

2014-03-03 16:02:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:03:03

 

2014-03-03 16:03:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:02:52

 

2014-03-03 16:02:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:02:52

 

2014-03-03 16:02:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 16:02:52

 

2014-03-03 16:02:52

 

2010-2011

2019
 • 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2013

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

 • 2001
  - 2007

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

 • 1995

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1995
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  1995-2000 Araş Gör Dt, 2000-2001 Öğr Görevlisi, 2001- Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr