İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ertugrul.can@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Göz Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2017 -
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2011 - 2017
Doçent Tıp Fakültesi, 2011 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Ophthalmic Surgical Procedures Second Edition

Bölüm Adı :

 Fakoemülsifikasyon / Arka Kamara Göz İçi Lensi

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Yıldırım Yıldıray

2009

Kitap Adı :

 Ophthalmic Surgical Procedures Second Edition

Bölüm Adı :

 Ön Kamara Parasentezi

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Yıldırım Yıldıray

2009

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Use Of Choroidal Vascularity İndex For Choroidal Structural Evaluation İn Smokers: An Optical Coherence Tomography Study

Yazar Adı :

 Koçak Nurullah, Yeter Volkan, Subaşı Mustafa, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Cutaneous And Ocular Toxicology

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Chromosomal Microarray Analysis Of Patients With Duane Retraction Syndrome.

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Tural Şengül, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen, Çelik Zülfinaz Betül, Tekcan Esra, Kara Nurten

Dergi Adı :

 International Ophthalmology

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Chromosomal Microarray Analysis Of Patients With Duane Retraction Syndrome

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Tural Şengül, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen, Çelik Zülfinaz Betül, Tekcan Esra, Kara Nurten

Dergi Adı :

 Internatıonal Ophthalmology

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Oluşan Maküler Ödem Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantın Erken Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Konuk Şerife Gülhan, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Comparison Of Central Corneal Thickness Measurements Using Different İmaging Devices And Ultrasound Pachymetry

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Yorum

 


2019, 10

Makale Adı :

 Reply-Comparison Of Central Corneal Thickness Measurements Using Different İmaging Devices And Ultrasound Pachymetry

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Duran Mustafa, Cetinkaya Tugba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Yorum

 


2019, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Central Corneal Thickness Measurements Using Different İmaging Devices And Ultrasound Pachymetry

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Duran Mustafa, Cetinkaya Tugba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Lamina Cribrosa İn Patients With Diabetes Mellitus Using Enhanced Depth İmaging Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Yazar Adı :

 Akkaya Serkan, Küçük Bekir, Karaköse Doğan Hatice, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Dıabetes And Vascular Dısease Research

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of The Lamina Cribrosa İn Patients With Diabetes Mellitus Using Enhanced Depth İmaging Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Yazar Adı :

 Akkaya Serkan, Küçük Bekir, Karaköse Doğan Hatice, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Diabetes And Vascular Disease Research

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Flapless And Sutureless İntrascleral Fixation Of Posterior Chamber İntraocular Lens For Correction Of Aphakia

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Cataract And Refractıve Surgery

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 A Multi-Purpose System For Corneal Astigmatic Marking

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Akkaya Serkan

Dergi Adı :

 Ortadoğu Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Chromosomal Microarray Analysis Of Patients With Duane Retraction Syndrome

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Tural Şengül, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen, Çelik Zülfinaz Betül, Tekcan Esra, Kara Nurten

Dergi Adı :

 Internatıonal Ophthalmology

Özgün Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Chromosomal Microarray Analysis Of Patients With Duane Retraction Syndrome

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Tural Şengül, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen, Çelik Zulfinaz, Tekcan Esra, Kara Nurten

Dergi Adı :

 International Ophthalmology

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Dexamethasone Implant İn Chronic Diabetic Macular Edema Resistant To Intravitreal Ranibizumab Treatment

Yazar Adı :

 Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Birinci Hakkı, Süllü Yüksel

Dergi Adı :

 Ophthalmic Research

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Dexamethasone Implant İn Chronic Diabetic Macular Edema Resistant To Intravitreal Ranibizumab Treatment

Yazar Adı :

 Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Birinci Hakkı, Süllü Yüksel

Dergi Adı :

 Ophthalmıc Research

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Comparison Of Anterior Segment Parameters Obtained By Dual Scheimpflug Analyzer Before And After Cycloplegia İn Children

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Can Ertuğrul, Zeynep Seymen, Bilge Eraydın

Dergi Adı :

 Journal Of Pediatric Ophthalmology & Strabismus

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Dexamethasone Implant İn Chronic Diabetic Macular Edema Resistant To Intravitreal Ranibizumab Treatment

Yazar Adı :

 Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Birinci Hakkı, Süllü Yüksel

Dergi Adı :

 Ophthalmic Research

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Comparison Of The Corneal Biomechanical Properties Optic Nerve Head Topographic Parameters And Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements İn Diabetic And Non Diabetic Primary Open Angle Glaucoma

Yazar Adı :

 Akkaya Serkan, Öztürk Faruk

Dergi Adı :

 International Ophthalmology

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Posterior Capsular Opacification İn Preschool- And School-Age Patients After Pediatric Cataract Surgery Without Posterior Capsulotomy

Yazar Adı :

 Batur Muhammed, Gül Adem, Seven Erbil, Can Ertuğrul, Yaşar Tekin

Dergi Adı :

 Türk Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Ab İnterno Scleral Suture Loop Fixation With Cow Hitch Knot İn Posterior Chamber İntraocular Lens Decentration

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Koçak Nurullah, Eşki Yücel Özlem, Gül Adem, Eser Öztürk Hilal, Osman Sayın

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Anterior Segment Measurements With Optical Low-Coherence Reflectometry And Partial-Coherence İnterferometry Optical Biometers

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Middle East African Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 A Possible Cause Of Nasolacrimal Duct Obstruction Narrow Angle Between Inferior Turbinate And Upper Part Of The Medial Wall Of The Maxillary Sinus

Yazar Adı :

 Gül Adem, Aslan Kerim, Arıtürk Nurşen, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Current Eye Research

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Pupil Dilation On Al Scan Biometric Parameters

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 International Ophthalmology

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Konjenital Pinhole Gibi Davranan Persistan Pupiller Membran

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Hyaluronidase İn Ophthalmic Evisceration Surgery

Yazar Adı :

 Gül Adem, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Eşki Yücel Özlem, Duran Mustafa, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Tropical Doctor

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 A Safe Method Of Ciliary Sulcus Fixation Of Foldable İntraocular Lens Using A Ciliary Sulcus Guide

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Gül Adem, Birinci Hakkı

Dergi Adı :

 International Ophthalmology

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Surgical Management Of İntraocular Lens Dislocations

Yazar Adı :

 Gül Adem, Duran Mustafa, Can Ertuğrul, Eşki Yücel Özlem

Dergi Adı :

 Arquivos Brasileiros De Oftalmologia

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Silicone Tube Intubation İn External Dacryocystorhinostomy

Yazar Adı :

 Gül Adem, Duran Mustafa, Can Ertuğrul, Öztürk Faruk, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Acta Medica Anatolia

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 A Propranolol Nonresponsive Mass

Yazar Adı :

 Gül Adem, Küçüker İsmail, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Eşki Yücel Özlem

Dergi Adı :

 The Journal Of Craniofacial Surgery

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Optik Düşük Koherens Reflektometri Ve Kontakt Ultrason Biyometri İle Alınan Ölçümlerin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Glokom-Katarakt

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Anterior Chamber Stabilization İn Combined Penetrating Keratoplasty With Scleral Sutured Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başural Ekrem, Deniz Genç Çiğdem, Kazak Mehmet

Dergi Adı :

 Cornea

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Re Scleral Fixation Of One Piece İntraocular Lens By İnjector İmplantation

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Konjenital Ekstraoküler Kas Fibrozisi

Yazar Adı :

 Niyaz Leyla, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Türk Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Rifabutin İlişkili Üveit Ve İmmün Düzelme Üveiti Birlikteliği

Yazar Adı :

 Çetinkaya Tuğba, Can Ertuğrul, Taşdelen Fışgın Nuriye , Arıtürk Nurşen, Sayın Osman

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Scleral Fixation Of One Piece İntraocular Lens By İnjector İmplantation

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat, Gül Adem, Birinci Hakkı

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Radiographic Localization Of A Periorbital Gunshot Pellet

Yazar Adı :

 Gül Adem, Can Ertuğrul, Birinci Hakkı

Dergi Adı :

 Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Clinical Features And Confocal Microscopic Imaging Of Fleck Corneal Dystrophy

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Kan Emrah, Akgün Halil İbrahim

Dergi Adı :

 Seminars İn Ophthalmology

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Mikro Koaksiyel Katarakt Ameliyatı Sonrası Santral Kornea Kalınlığının Ultrasonik Pakimetri İle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Özyol Erhan, Özyol Pelin Şükran, Can Ertuğrul, Duman Rahmi

Dergi Adı :

 Türk Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 Eviserasyon Ve Enükleasyon Olgularında Endikasyonlar Demografik Özellikler Ve Komplikasyonlar

Yazar Adı :

 Gül Adem, Duran Mustafa, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen, Beden Ümit

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Suspected Endothelial Pencil Graphite Deposition

Yazar Adı :

 Gül Adem, Can Ertuğrul, Yücel Özlem Eşki, Niyaz Leyla, Akgün Halil İbrahim, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Case Reports İn Ophthalmological Medicine

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Scleral Fixation Of A Single Piece Multifocal İntraocular Lens

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat, Gül Adem

Dergi Adı :

 European Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Conventional Dacryocystorhinostomy İn A Failed Trans Canalicular Laser Assisted Dacryocystorhinostomy

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Ophthalmology

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Traumatic Pseudophacocele And Total Iris Avulsion

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Taflan Tuğba

Dergi Adı :

 Glokom-Katarakt

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 İlk Bulgusu Akut Komitan Ezotropya Olan İntrakranial Tümör Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Akay Fahrettin, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Clinical Investigation

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Cataract Surgery Evaluation Tool

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Özyol Pelin Şükran

Dergi Adı :

 Journal Of Cataract & Refractive Surgery

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 A Rare Case Bilateral Macular Pseudohole And High Hypermetropia İn 7 Years Old Child

Yazar Adı :

 Özyol Erhan, Özyol Pelin Şükran, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical & Experimental Ophthalmology

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Fibrin Yapıştırıcı Ve Konjonktival Otogreft İle Yapılan Pterjium Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Bölük Sefer Ogün

Dergi Adı :

 Mn Oftalmoloji

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Trans Kanaliküler Multidiod Lazer Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Can Ertuğrul, Akay Fahrettin

Dergi Adı :

 Mn Oftalmoloji

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Güncel Dakriosistorinostomi Ameliyatında Transkanaliküler Endoskopi Ve Lazer Teknolojisinin Yeri

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Akay Fahrettin, Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Anatolian Journal Of Clinical Investigation

Özgün Makale

 

2011, 10

Makale Adı :

 Intravenous Methylprednisolone Pulse Therapy For Acute Posterior Segment Uveitis Attacks İn Behçet S Disease

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Dergi Adı :

 Annals Of Ophthalmology

Özgün Makale

 

2007, 9

Makale Adı :

 Üveitli Olgularda Puse Steroid Tedavisinin Sonuçları

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Yalçındağ Fatime Nilüfer, Özdemir Özden

Dergi Adı :

 Mn Oftalmoloji

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Comparison Of Optic Nerve Head Topographic Parameters İn Patients With Primary Open-Angle Glaucoma With And Without Diabetes Mellitus

Yazar Adı :

 Akkaya Serkan, Can Ertuğrul, Öztürk Faruk

Dergi Adı :

 Journal Of Glaucoma

Özgün Makale

 


Makale Adı :

 Yumuşak Nükleuslu Kataraktlarda Visko Fraksiyon Tekniğinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Koçak Nurullah, Eşki Yücel Özlem

Dergi Adı :

 Glokom-Katarakt

Özgün Makale

 

Makale Adı :

 Şaşılık Olgularında Stereopsis Ve Füzyon Oranları

Yazar Adı :

 Koçak Nurullah, Niyaz Leyla, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen

Dergi Adı :

 Mn Oftalmoloji

Özgün Makale

 
Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Assessment of a new multi purpose corneal astigmatism marker

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Evaluation of a new one step corneal astigmatic marking method

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Comparison of central corneal thickness measurements using different imaging devices and ultrasonic pachymeter

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Securing the anterior chamber and globe stabilization in combined penetrating keratoplasty with scleral sutured posterior chamber intraocular lens implantation

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (Cornea Day), 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Anterior stromal puncture for the treatment of spontaneous corneal stromal detachment

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (Cornea Day), 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Comparison of anterior segment measurements with a new optical biometer and rotating dual Scheimpflug analysis

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 19th Winter Meeting of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 20 - 22 February 2015, Hilton Istanbul Bosphorus, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 02

Bildiri Adı :

 Dakriyosistorinostomi cerrahisinde silikon tüp kullanımının cerrahi başarıya etkisi

Yazar Adı :

 Gül Adem, Duran Mustafa, Can Ertuğrul, Eser Öztürk Hilal, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tek taraflı vernal konjonktivit olgusu

Yazar Adı :

 Deniz Genç Çiğdem, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şiddetli vernal konjonktivit ve dev papillaları olan hastaya kombine papilla rezeksiyonu eksizyon alanına Mitomisin C uygulanması ve otolog konjonktival greft transplantasyonu

Yazar Adı :

 Sayın Osman, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Rare Case Bilateral Macular Pseudohole and High Hypermetropia in 7 Years Old Child

Yazar Adı :

 Özyol Erhan, Özyol Pelin Şükran, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 16th Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy with and without silicone tube intubation

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Can Ertuğrul, Akay Fahrettin

Etkinlik Adı :

 16th Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Horner sendromu olan iki olgu

Yazar Adı :

 Gül Adem, Can Ertuğrul, Eşki Yücel Özlem, Sayın Osman, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 HIV hastada gelişen bağışıklığın iyileşmeine bağlı üveit Immune recovery uveitis

Yazar Adı :

 Taflan Tuğba, Can Ertuğrul, Sayın Osman

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alt kapak forniksi oluşturan olgular

Yazar Adı :

 Erciyes Şerife Gülhan, Gül Adem, Can Ertuğrul, Akgün Halil İbrahim, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Visual improvement of a patient with Susac Syndrome

Yazar Adı :

 Akay Fahrettin, Yıldırım Yıldıray, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology, Istanbul, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Medikal tedaviye dirençli hifema olgusunda ön kamaraya verilen streptokinazın etkinliği

Yazar Adı :

 Başural Ekrem, Can Ertuğrul, Karakuş Gülay, Gül Adem

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yüksek sistemik kan basıncına bağlı bilateral papilloflebit

Yazar Adı :

 Akgün Halil İbrahim, Can Ertuğrul, Başural Ekrem, Güngör İnci, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Can Silier Sulkus Kılavuzu ile katlanabilir göz içi lenslerin skleraya fiksasyonu

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Punktum darlığı olan hastalarda punktoplasti sonuçları

Yazar Adı :

 Başural Ekrem, Gül Adem, Eşki Yücel Özlem, Seymen Zeynep, Can Ertuğrul, Kuruoğlu Seda

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comitant esotopia in a child with a cerebellar tumor

Yazar Adı :

 Yıldırım Yıldıray, Akay Fahrettin, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology, Istanbul, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Blastik travmaya bağlı gelişen makuler hol

Yazar Adı :

 Akay Fahrettin, Yıldırım Yıldıray, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İdiyopatik dilate episkleral ven ile birlikte sekonder glokom

Yazar Adı :

 Deniz Genç Çiğdem, Niyaz Leyla, Arıtürk Nurşen, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Künt travmaya bağlı skleral rüptürlerin klinik özellikleri ve prognostik faktörler

Yazar Adı :

 Eşki Yücel Özlem, Sayın Osman, Can Ertuğrul, Gül Adem, Niyaz Leyla, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comparison of biomechanical properties of cornea in diabetic and nondiabetic primary open angle glaucoma patients

Yazar Adı :

 Öztürk Faruk, Akkaya Serkan, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 The ARVO 2013 Annual Meeting, Seattle, Washington

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Goldenhar sengromlu bir olgu

Yazar Adı :

 Başaran Mehmet Reşat, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yumuşak nükleer kataraktlarda visko fraksiyon tekniğinin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koçak Nurullah, Can Ertuğrul, Seymen Zeynep, Eşki Yücel Özlem

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ab interno scleral suture loop fixation with cow hitch suture for posterior chamber intraocular lens decentration

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Eşki Yücel Özlem, Gül Adem

Etkinlik Adı :

 The XXXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 13-17 September 2014, Excel, London

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Çok amaçlı iki yeni kornea işaretleyicisi

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Gül Adem, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Multifokal göz içi lensinin küçük kesiden skleraya fiksasyonu

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Optik düşük koherens reflektometri ve kontakt ultrason biyometri ile alınan ölçümlerin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Seymen Zeynep, Can Ertuğrul, Duran Mustafa, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Retinal ven dal ve kök tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde deksametazon implantın altı aylık sonuçları

Yazar Adı :

 Konuk Şerife Gülhan, Eşki Yücel Özlem, Can Ertuğrul, Birinci Hakkı, Süllü Yüksel

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A safe method of ciliary sulcus fixation of foldable intraocular lens using a ciliary sulcus guide

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Gül Adem

Etkinlik Adı :

 The XXXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery, 13-17 September 2014, Excel, London

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Moyamoya hastalığı tanısı alan bir olguda retinal tutulum

Yazar Adı :

 Başaran Mehmet Reşat, Süllü Yüksel, Niyaz Leyla, Gül Adem, Can Ertuğrul, Karakuş Gülay

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Travma sonrası afak göze akrilik göz içi lensin 2 8 mm kesiden enjektör ile implantasyonu ve skleraya fiksasyonu

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 AL Scan ve Lenstar LS900 cihazlarının klinik ölçümlerinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Başaran Mehmet Reşat, Can Ertuğrul, Mustafa Duran, Çetinkaya Tuğba, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Oküler kolobomu olan olguların demografik ve klinik özellikleri

Yazar Adı :

 Deniz Genç Çiğdem, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Serebral palsi tanısı alan çocuklarda göz muayenesi bulguları

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Atilla Huban, Batıoğlu Figen, Erkam Necile

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ambliyop olan ve olmayan şaşılık olgularında Worth dört nokta stereopsis kayma miktarı ve refraksiyon değerlerinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Koçak Nurullah, Niyaz Leyla, Can Ertuğrul, Karakuş Gülay, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Follow up of macular edema in retinal vein occlusion with optical coherence tomography

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Arzu Aydın Çalışkan, Figen Batıoğlu

Etkinlik Adı :

 XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Katarakt cerrahisi sonrası gelişen epitelyal iris kisti

Yazar Adı :

 Seymen Zeynep, Öztürk Nurcan, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Korneada astigmatik ekseni ölçen iki yöntemin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Değirmenci Gürol, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Koçak Nurullah

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Proptozis şikayeti ile başvuran hastalarda saptanan mukosel olguları

Yazar Adı :

 İnan Kamil, Gül Adem, Karlı Rıfat, Can Ertuğrul, Taflan Tuğba

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Persistan pupiller membranın pinhole etkisi

Yazar Adı :

 Zeynep Seymen, Can Ertuğrul, Başaran Mehmet Reşat, Gül Adem, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Künt göz travması sonrası psödofakosel ve total iris avülsiyonu

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Taflan Tuğba

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Branch retinal artery occlusion a rare complication of acute toxoplasmic retinochoroiditis

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Yalçındağ Fatime Nilüfer, Batıoğlu Figen, Özdemir Özden

Etkinlik Adı :

 XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sublukse arka kamara göz içi lenslerin göz içince hitch cow düğüm ile skleraya fiksasyonu

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Gül Adem

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de göz kapağı muayenesi ilk sonuçları MEIBUM Gözlem Çalışması

Yazar Adı :

 Yağmur Meltem, Toker Ayşe Ebru, Yıldırım Nilgün, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 . Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ocular Abnormalities Associated with Cerebral Palcy

Yazar Adı :

 Atilla Huban, Batıoğlu Figen, Can Ertuğrul, Erkam Necile

Etkinlik Adı :

 29 th European Strabismological Association Meeting

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Fleck kornea distrofisi tanısında in vivo konfokal mikroskopinin öneminin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Akgün Halil İbrahim, Can Ertuğrul, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Katarakt cerrahisi sonrası korneal bül oluşumu

Yazar Adı :

 Deniz Genç Çiğdem, Can Ertuğrul, Akyüz İdil, İnan Kamil

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 High dose intravenous methylprednisolon for acute posterior segment uveitis attacks in Behçet s disease

Yazar Adı :

 Yalçındağ Fatime Nilüfer, Can Ertuğrul, Özdemir Özden

Etkinlik Adı :

 XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Katarakt cerrahsisi geçirmiş gözlerde göz içi lens dislolasyonlarına yaklaşım

Yazar Adı :

 Duran Mustafa, Gül Adem, Can Ertuğrul, Eşki Yücel Özlem, Süllü Yüksel

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 6-10, 2013

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Blefaroptozis tedavisinde frontal askılama sonuçlarımız

Yazar Adı :

 Duran Mustafa, Gül Adem, Can Ertuğrul, Niyaz Leyla, Beden Ümit

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 5-9, 2014

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alt göz kapağı bazal hücre karsinomu 25 yıl boyunca tedavi edilmemiş ise

Yazar Adı :

 Özyol Pelin Şükran, Erhan Özyol, Can Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 17-21, 2012

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Simplified method for bicanalicular silicon tube intubation fort he management of canalicular lacerations

Yazar Adı :

 Can Ertuğrul, Cömert Ebru, Akgün Halil İbrahim, Arıtürk Nurşen

Etkinlik Adı :

 16th Afro-Asian Congress of Ophthalmology, İstanbul

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü

Başvuru Sahipleri :

 Ertuğrul Can

Buluş Sahipleri :

 Ertuğrul Can

2018

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2018

Başvuru Sahipleri :

 Ertuğrul Can

Buluş Sahipleri :

 Ertuğrul Can

2013

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2013

Başvuru Sahipleri :

 Ertuğrul Can

2013

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2013

Başvuru Sahipleri :

 Ertuğrul Can

Buluş Sahipleri :

 Ertuğrul Can

2014

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2014

Başvuru Sahipleri :

 Ertuğrul Can

2013

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2013

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Bir İntravitreal Aparatı ve Enjeksiyon Yötemi

01.01.2018

 

14.12.2018

 

Yürütücü

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 YENİ BİR İNTRAVİTREAL APARATI VE ENJEKSİYON YÖNETMİ

01.01.2018

 

14.12.2018

 

Yürütücü

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları

Proje Konusu :

 Göz Hastalıkları

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Duane Sendromu Olan Olgulara Genetik Yaklaşımlar Kromozal ve Gen Düzeyinde Değişimler ve DNA Mikroarray Analizi

25.02.2015

 

25.02.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 Multidisipliner bilgisayarlı öğrenci eğitim seti alımı

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 A CORNEAL ASTIGMATISM MARKER AND MARKING METHOD

Ödül Açıklama :

 .

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ EN İYİ VİDEO ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 Sütürsüz Skleral Fiksasyonun En Kolay Yöntemi

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Ödül Adı :

 TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ EN İYİ İKİNCİ VİDEO ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 Amnioring” ile Sütürsüz Amnion Zarı Transplantasyonu

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Ödül Adı :

 ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Ödül Açıklama :

 Organ ve Doku Nakil konusunda bağış teşviki, ameliyat ve diğer hizmelerden dolayı verilen ödül

2020

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Kamu

 

TÜRKİYE

2020

Ödül Adı :

 Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi

2020

 

Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


5th Istanbul International Inventions Fair

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2020

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 MENSTÜREL SİKLUS BOYUNCA KORNE VE ÖN SEGMENT DEĞİŞİKLİKLERİNİN KORNEA TOPOGRAFİ VE KONFOKAL MİKROSKOPİ CİHAZLARI İLE ARAŞTIRILMASI

Yazar :

 Mehmet Reşat BAŞARAN

2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 Menstrüel siklus boyunca kornea ve ön segment değişikliklerinin kornea topografi ve konfokal mikroskopi cihazları ile araştırılması

Yazar :

 Mehmet Reşat BAŞARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Keratokonus hastalarında dekstransız riboflavin ve 7.2 cm2/J enerji ile yapılan devamlı ve aralıklı hızlandırılmış korneal kollajen çapraz bağlama tedavisinin sonuçlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Mehmet Tayfun ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı


2019

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Optisyenlik Göz Hastalıkları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:20:59

 

2014-02-20 10:20:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Optisyenlik Göz Hastalıkları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:20:59

 

2014-02-20 10:20:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Keratitler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:18:24

 

2014-02-20 10:18:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Keratitler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:18:24

 

2014-02-20 10:18:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konjonktivitler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:17:33

 

2014-02-20 10:17:33

 

2012-2013

Ders Adı :

 Konjonktivitler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:17:33

 

2014-02-20 10:17:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Asistan Uzmanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 50

 

2014-02-20 10:08:11

 

2014-02-20 10:07:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Asistan Uzmanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 50

 

2014-02-20 10:20:08

 

2014-02-20 10:07:35

 

2013-2014

2019
 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2015

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2017

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2011

  Maya Göz Merkezi

  Göz Hastalıkları Uzmanı

 • 2009
  - 2010

  İzmir Hatay Askeri Hastanesi

  Göz Hastalıkları Uzmanı

 • 2005
  - 2009

  Çorum Özel Hastanesi

  Göz Hastalıkları Uzmanı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr