Profesör Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDEİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: fartiran@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-8943-1103
Yabancı Diller İngilizce,Fransızca
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Aile Hekimliği
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2018 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2011 -
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2005 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 New Challenges İn Communication With Cancer Patients

Bölüm Adı :

 Communication With Cancer Patients İn Family Medicine

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Artıran İğde Füsun Ayşin

Editör Adı :

 Surbone, A., Zwitter, M., Rajer, M., Stiefel, R

2013

Kitap Adı :

 Mesleksel Beceri Laboratuvarı Ders Kitabı

Editör Adı :

  Bektaş Murat Yalçın | Füsun Artıran İğde

2011

Kitap Adı :

 Rakel Family Medicine (Ninth Edition)

Bölüm Adı :

 Care Of The Dying Patient

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Editör Adı :

 Saatçi, Esra

2019

Kitap Adı :

 Rakel Aile Hekimliği 9. Basım

Bölüm Adı :

 Urinary Tract Disorders

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Öksüz Mehmet Ergun, Tanrıöver Özlem, Çetinel Yasemin, Sözen Fisun

Editör Adı :

 Saatçi Esra

2019

Kitap Adı :

 Bütüncül Tıp (Birinci Basamakta Ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)

Bölüm Adı :

 Dünya Aile Hekimliği Birliği Wonca’Nın Avrupa Aile Hekimliği Tanımı.

Yazar Adı :

 Aksoy Hilal, Artıran İğde Füsun Ayşin

Editör Adı :

 Özkara A, Tursun S, Demirel B, Kekilli M

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi Mezunu Uzmanlık Öğrenci̇leri̇ni̇n Yeterli̇kleri̇ İle İlgi̇li̇ Öğretim Üyeleri̇nin Görüşleri

Yazar Adı :

 Mıdık Özlem, Güngör İbrahim Levent, Artıran İğde Füsun Ayşin

Dergi Adı :

 Tıp Eğitimi Dünyası

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Where We Are İn The Fight Against Hepatitis B Infection Trends İn Hepatitis B Virus Seroprevalence İn Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Taşkın Hakan, İğde Mahir, Yazıcı Zafer, Atilla Aynur

Dergi Adı :

 Nıgerıan Journal Of Clınıcal Practıce

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 “Assesment Of Serological Data Of Herpes Simplex Virus Type 1 And 2 Infections İn Samsun, Turkey, 2012-2016” 201748(5):999-1005.

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Taşkın Ht, İğde Mahir, Erdem F, Yazıcı Zafer

Dergi Adı :

 Southeast Asian J Trop Med Public Health.

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Predatör Dergilere Dikkat

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Editöre Mektup

 


2017, 9

Makale Adı :

 Changes İn Empathy During Medical Education: An Example From Turkey

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Ölmekte Olan Hasta.

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri Journal Of Family Medicine Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Aile Hekimliğinde Hasta Hekim Görüşmesi.

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Gülay

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effect Of Rural Practice Observation On The Anxiety Of Medical Students

Yazar Adı :

 Aydin Selma, Yaris Fusun, Dikici Mf, Artıran İğde Fusun Ayşin

Dergi Adı :

 Rural And Remote Health

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Fetal And Maternal Effects Of Vitamin D

Yazar Adı :

 Gurz Aa, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mf

Dergi Adı :

 Konuralp Tıp Dergısı

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Effect Of A Workshop İn Rational Pharmacotherapy For İnterns During Family Medicine Clerkship İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarar Fulya, Altuntaş Öznur, Alper Gürz Ayşenur

Dergi Adı :

 Pak J Med Sci.

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Hasta Merkezlibakım-Ortak Karar Alma Süreci Ve Kalite.

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2014

Makale Adı :

 Women S Perceptions And Attitudes About Cervical Cancer İn Turkey Kato S Device As An Alternative To The Pap Smear

Yazar Adı :

 Sahin Mk, Sahin G, Dikici Mf, Igde Fa, Yaris F.

Dergi Adı :

 Asian Pac J Cancer Prev.

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Challenges Of Family Doctors And Health Professionals During The Patient İnterviews

Yazar Adı :

 Mustafa Fevzi Dikici, Fusun Yaris, Fusun Artiran Igde, Oznur Altuntas, Fulya Yarar, Selma Aydin, Ercument Kadioglu

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Cancer Paın And The Prıncıples Of Cancer Paın Management And World Health Organızatıon Analgesıc Ladder

Yazar Adı :

 Sarihan Ecevit, Kadıoğlu Ercüment, Artıran İğde Fusun Ayşin

Dergi Adı :

 Nobel Medicus

Derleme Makale

 

2012

Makale Adı :

 Family Medicine Clerkship İn Basic Medical Education

Yazar Adı :

 Artiran Igde F, Yaris F, Dikici M, , Tontus, O.

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Kanser Ağrısını Kontrol Altına Alma Ve Reçete Yazımı

Yazar Adı :

 Artiran Igde, F., Dikici, M., Sarihan E., Kadioglu, E.

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Aşı Özel Sayısı Iı Tetanoz Aşısı 2011 2 6 44 9

Yazar Adı :

 Artiran Igde F, Kadioglu E

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Seroepidemiological Study Of Herpes Simplex Virus Types 1 İn Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Yazıcı Zafer, İğde Mahir

Dergi Adı :

 Balkan Med J

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Asthma Knowledge Among Parents Of Turkish Asthmatic Children

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, İğde Mahir

Dergi Adı :

 Allergy

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Quality Of Life İn Asthmatic Turkish Children

Yazar Adı :

 İğde Mahir, Artıran İğde Füsun Ayşin

Dergi Adı :

 Allergy

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Parent Barriers To Managing Asthma And İts İmpact On Quality Of Life Of Asthmatic Turkish Children

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, İğde Mahir

Dergi Adı :

 Allergy

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Skin Prick Tests Results İn The Children From Middle Black Sea Region, Turkey

Yazar Adı :

 İğde Mahir, Artıran İğde Fusun Ayşin, Sancak Recep, Öztürk Fadıl

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Pediatr

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Herpes Simplex Type I Infection And Atopy Association İn Turkish Children With Asthma And Allergic Rhinitis

Yazar Adı :

 Igde M, Artiran Igde F, Yazici Z.

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Allergy Asthma And Immunology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Carpet Beetle Anthrenus Verbascı Lınnaeus 1767 A New Seasonal Indoor Allergen

Yazar Adı :

 Igde M, Acici M, Artiran Igde F, Umur S.

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Med Sci

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Effects Of An Emotional Intelligence Program On The Quality Of Life And Well-Being Of Patients With Type 2 Diabetes Mellitus

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Karahan Tevfik Fikret, Özçelik Muhittin, Artıran İğde Füsun Ayşin

Dergi Adı :

 Dıabetes Educator

Özgün Makale

 

2008, 12

Makale Adı :

 Anne Ölümleri Ve Acil Obsetrik Bakım

Yazar Adı :

 İğde F.a., Gül R, Yalçın B.m., Karadenizli D.

Dergi Adı :

 Genel Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Abortion İn Turkey Women İn Rural Areas And The Law

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Gül Rukiye, İğde Mahir, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 British Journal Of General Practice

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Distribution Of Hsv 1 Igg Antibodies By Two Methods Comparing İn Turkish Atopic Children

Yazar Adı :

 İğde Fusün

Dergi Adı :

 The New Microbiologica

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Senaryo Geri Bildirimleri

Yazar Adı :

 Yalçın B.m., İğde F.a., Bek D, Yalçın E.

Dergi Adı :

 Tıp Eğitimi Dünyası,

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Sezaryen Sonrası Normal Vajinal Doğum

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin

Dergi Adı :

 Sted

Özgün Makale

 

2004

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HPV AŞISI VE SERVİKS KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Dane Kocasaraç Rabia, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 12. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 09

Bildiri Adı :

 Hasta merkezli bakım konusunda hekimlerin vehastaların algı ve görüşleri

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Evaluation of Thalassemia Trait from Ondokuz Mayis University Department of Family Medicine Poster Presentation no P 0102 p 595 İstanbul 2015

Yazar Adı :

 Gurz Aa, Yazicioglu Bahadir, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of Corrosive Esophagitis and Importance of Preventive Medicine

Yazar Adı :

 Gurz Aa, Artıran İğde Fusun Ayşin, Buyukkarabacak Yb, Sengul At, Gurz Selcuk

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Pregnants Nutritional Knowledge Levels and Folic Acid Use Attitude in Ondokuz Mayis University Department of Gynecology and Obstetrics

Yazar Adı :

 Gurz Aa, Artıran İğde Fusun Ayşin, Kurtoglu Emel, Dikici Mf, Yaris Fusun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of The Disease Perception of Patients Who Consulted to Family Medicine Clinic

Yazar Adı :

 Ozay Gulper, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Analysis of Applications Made For Sports Pool Medical Report to Family Medicine Clinic

Yazar Adı :

 Özay Gülper, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarıs Fusun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of The Knowledge Level of The Faculty of Medicine Students at Ondokuz Mayıs University Concerning Sexually Transmitted Diseases

Yazar Adı :

 Özay Güper, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of Patients Admitted to the Periodic Health Examination Clinic of Family Medicine on Ondokuz Mayis University Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Kır Doğru Gülümser, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Fusun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Last Year Medical Students Perceptions And Attitudes About The Family Medicine A Qualitative Study From Ondokuz Mayis University Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Ayşenur Alper Gürz, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Comparing the Patient Centered Approach Levels of the Family Physicians Psychiatrists and Residents

Yazar Adı :

 Bayrak Özdin Şükriye, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Comparing the Empathy Levels of the Family Physicians Psychiatrists and Residents

Yazar Adı :

 Bayrak Özdin Şükriye, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Emotional Intelligence in Medical Education

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Changes in Empathy during Medical Education

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Sahın Mustafa Kursat

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Relationship Between Social Support And Anxiety Levels Among Ondokuz Mayıs University Medical Students

Yazar Adı :

 Kabakçıoğlu Feyza, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Sleep Quality in Asthmatic Children

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Bahadır, Sezer Burcu, Ayhan Sema Çetin, Gülcan Öksüz Banu, İgde Mahir, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Knowledge and attitudes of patients about organ donation

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 What patients want from their family physician

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yaris Füsun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Attention It May Be Takayasu A Case Presentation

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Öztürk Gülşah, Selçuk Mustafa Yasin, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 A Case Paraquat Pesticide and Skin Involvement

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Bahadır, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Prevalence and morphological distribution of anemia in elderly patients

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Yazıcıoğlu Bahadır, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 European General Practice Research Network

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 OMÜ Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda D Vitamini ve Hemoglobin Hb Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Meltem, Kurban Sedanur, Eroğlu Eda, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Üçüncü basamaktaki aile hekimliği polikliniğinde bir pankreas kanseri olgusu

Yazar Adı :

 Mizan Gülseda, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekiimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi OMÜTF Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Obezite Oluşumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Ebru, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusundaki bilgi ve tutumları

Yazar Adı :

 Değirmenci Merve, Taştan Merve, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Tıp fakültesi öğrencilerinde empati eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilime etkisi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Baş Ağrısı Sıklığının ve Karakterinin Değerlendirilmesi.

Yazar Adı :

 Güven Hicret, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Sleep Disorders During Pregnancy

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Bakü / Azerbaycan

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Üçüncü basamaktaki bir aile hekimliği polikliniğine başvuran altmış beş yaş ve üstü hastalarda potansiyel uygunsuz ilaç kullanım sıklığının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bertizlioğlu Emine Ahsen, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Bir Tıp Fakültesi İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Erişkin Bağışıklaması Konusundaki Bilgi, Algı ve Tutumları. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 11-14 Mayıs / May 2017. Adana – Turkey. Sayfa no:212 Poster No:P030

Yazar Adı :

 Taştan Merve, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Last Year Medıcal Students’ Perceptıons And Attıtudes About The FamılyMedıcıne- A Qualıtatıve Study From Ondokuz Mayıs Unıversıty

Yazar Adı :

 Alper Gürz Ayşenur, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusundaki bilgi ve tutumları

Yazar Adı :

 Değirmenci Merve, Taştan Merve, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 15 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMIHAKKINDA DÜŞÜNCE, KAYGI VE TUTUMLARI

Yazar Adı :

 Kıraç Yıldız, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 SON SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÖRDÜNCÜL KORUMA HAKKINDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN SAPTANMASI

Yazar Adı :

 Kar Müge, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERİYODİKSAĞLIK MUAYENELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Değirmenci Merve, Alan Aslı, Özcan Ekin, Uzun Serkan, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 What patients want from their family physician?

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 20th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 07

Bildiri Adı :

 E. Kadioglu, F. Yaris, Dikici MF, Igde FA, H. Aktas. “Tetanus vaccination coverage among adults aged 18 years and older in Samsun and Trabzon cities of Turkey.” (Poster Presentation no: P05.237), p:217, Vienna, 2012

Yazar Adı :

 Kadıoğlu Ercüment, Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 “Uptake of influenza and pneumococcal polysaccharide vaccine in at-risk population in two different cities of Turkey.” (Poster Presentation no: P05.236), p:217, Vienna, 2012

Yazar Adı :

 Kadıoğlu Ercüment, Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 A course to teach empathy to the medical students and health professionals in Samsun-Turkey” (Poster Presentation no: P10.12), p:277, Vienna, 2012

Yazar Adı :

 Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 “How do family physicians think and practice about herbal medicine? Which herbs patients ask in Turkey? “ (Poster Presentation no: P09.13), p:272, Vienna, 2012

Yazar Adı :

 Yarar Fulya, Yarış Füsun, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 Last Year Students Knowledge and Attitude Toward the Primary Care” (Poster Presentation no: P07.23), p:264, Vienna,

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 What are the challenges that family doctors and health professionals face with in Samsun and Trabzon Turkey

Yazar Adı :

 M. F. Dikici, F. Yaris, F. A. Artiran Igde, S. Aydin, F. Yarar, E. Kadioglu, O. Altuntas.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Feedbacks of the preceptors on their teaching experiences in the family medicine clerkship of Ondokuzmayis University Samsun Turkey Poster Presentation no P07 13 p 261 Vienna 2012

Yazar Adı :

 E. Genc, M. F. Dikici, F. Yaris, F. A. Artiran Igde

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Carrier Screening of Food Industry Employees Data from Ondokuz Mayis University Family Medicine Department

Yazar Adı :

 A. Alper Gurz, F. A. Artiran Igde, E. Genc, S. Aydin, M. F. Dikici, F. Yaris.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Parents Perception of Competence about the Healthcare Knowledge of Their Children

Yazar Adı :

 A. Alper Gurz, F. A. Artiran Igde, M. F. Dikici, F. Yaris.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Parents Perception of Competence about the Nutrition of Their Children

Yazar Adı :

 A. Alper Gurz, F. A. Artiran Igde, M. F. Dikici, F. Yaris.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Approach towards to death and the terminally ill patients

Yazar Adı :

 G. Sahin, M. K. Sahin, F. A. Artiran Igde, M. F. Dikici, F. Yaris.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Electrocardiography knowledge of family physicians in Samsun Turkey Poster Presentation no P05 211 p 210 Vienna 2012

Yazar Adı :

 M. K. Sahin, G. Sahin, M. F. Dikici, F. A. Artiran Igde, F. Yaris.

Etkinlik Adı :

 18th Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Periyodik sağlık muayenesi

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kırsal hekimlik eğitim programının son sınıf tıp öğrencilerinin düşüncelerine etkileri

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Periodic Health Examinations in Elderly Course

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 6. International Congress of Trakya Family Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 0-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Sağlık Çalışanı Olan/ Olmayan Annelerin Ateş Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çetin Ayhan Sema, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Burnout Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Erdoğan Cenik Elif, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF) Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Obezite Oluşumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Ebru, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HPV Aşılanması ve Serviks Kanseri Konusunda Bilgi, Tutum Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Ebru, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üçüncü Basamaktaki Bir Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuranlarda D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Uzan Serkan, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Effect of rural practice observation on the anxiety of medical students

31.10.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 PYO TIP 1907 15 001 Tıp Fakültesi Multidisipliner Uygulama Laboratuvarının Video Ses Kayıt Olanaklarının İyileştirilmesi

Proje Konusu :

 Tıp Fakültesi Multidisipliner Uygulama Laboratuvarının Video Ses Kayıt Olanaklarının İyileştirilmesi

09.12.2015

 

08.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Poster bildiri ikincilik ödülü

2017

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 Sözel bildiri üçüncülük ödülü

Ödül Açıklama :

 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14-17 Eylül 2017, Bakü / Azerbaycan.

2017

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Kahekon

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 Sözel Bildiri birincilik ödülü

Ödül Açıklama :

 İKON 2018

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 Poster bildiri üçüncülük ödülü

Ödül Açıklama :

 İKON 2018

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 Sözlü Bildiri ikincilik ödülü

Ödül Açıklama :

 İKON 2018

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 En iyi poster bildiri birincilik ödülü

Ödül Açıklama :

 Lokman Hekim Sağlık Araştırmaları Ödülü

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 Sözlü bildiri birincilik ödülü

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Medical Law International

Uluslararası

 

Dergi

 

Medical Law International

 

Londra

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

Current Law Index, SCOPUS

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Family Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Family Medicine

 

Kahire

 

MISIR

 

İngilizce

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Tıp fakültesi 6.sınıf öğrencilerinin aile hekimliği ile ilgili düşünceleri ve mezuniyet öncesi tıp eğitiminde aile hekimliği stajının yerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Ömer Faruk YENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 2003-2008 yılları arasında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğinde Rahim Tahliyesi(Menstrüal Regulasyon) uygulanan kadınlarda başarı ve komplikasyon oranlarının tespit edilmesi

Yazar :

 Ecevit SARIHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Aile hekimliği ile psikiyatri uzman ve uzmanlık öğrencilerinin biyopsikososyal yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Şükriye BAYRAK ÖZDİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmetleri konusundaki algı ve tutumları, kalitatif araştırma

Yazar :

 Ayşenur ALPER GÜRZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı merkez polikliniğine başvuran hastaların ilaç kullanım alışkanlıkları

Yazar :

 Bahadır YAZICIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Hasta merkezli bakım konusunda hekimlerin ve hastaların algı ve görüşleri

Yazar :

 Gülay ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 0-6 yaş grubu çocuğa sahip sağlık çalışanı olan/olmayan annelerin ateş konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Sema ÇETİN AYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta uzmanlık öğrencilerinin tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler

Yazar :

 Elif ERDOĞAN CENİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi tıpta uzmanlık öğrencilerinin serviks kanseri ve HPV aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Rabia DANE KOCASARAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin erişkin bağışıklaması konusundaki bilgi, algı ve tutumlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Merve TAŞTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve algı profillerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

Yazar :

 Burcu SEZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi pelitköy eğitim aile sağlığı merkezine kayıtlı adölesanlarda benlik saygısı, beden algısı, yeme bozukluğu ve depresyon ilişkisinin incelenmesi

Yazar :

 Hicret GÜVEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Eating attitude test-26 (EAT-26)'nın Türkçe versiyonu yeme tutum testi-26 (YTT-26)'nın geçerlilik güvenilirlik çalışması

Yazar :

 Merve DEĞİRMENCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 0-12 AY VE 13-72 AY ÇOCUĞU OLAN BABALARDA POSTPARTUM DEPRESYON/DEPRESYON SIKLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER

Yazar :

 Samet KAYALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Tıp Dönem 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-01-16 21:40:52

 

2017-01-16 21:40:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Tıp Dönem 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-01-16 21:40:52

 

2017-01-16 21:40:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Tıp Dönem 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-01-16 21:40:52

 

2017-01-16 21:40:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kanıta Dayalı Tıp Dönem 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-01-16 21:40:52

 

2017-01-16 21:40:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-05 10:19:48

 

2017-01-16 21:39:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 10:19:40

 

2017-01-16 21:39:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2017-01-16 21:38:47

 

2017-01-16 21:38:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-19 10:54:16

 

2016-01-19 10:54:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2016-01-19 10:54:01

 

2016-01-19 10:54:01

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-19 10:53:15

 

2016-01-19 10:53:15

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 08:30:24

 

2014-03-02 08:30:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 08:30:24

 

2014-03-02 08:30:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 08:30:34

 

2014-03-02 08:30:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dönem Vı Aile Hekimliği Stajı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 08:30:34

 

2014-03-02 08:30:34

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2014-03-02 08:29:17

 

2014-03-02 08:29:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2014-03-02 08:29:27

 

2014-03-02 08:28:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2014-03-02 08:28:25

 

2014-03-02 08:28:25

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Beceri (Dönem I, Iı, Iıı)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2014-03-02 08:27:23

 

2014-03-02 08:27:23

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2005
  -

  Omu Tıp Fakültesi

  Öğretim Üyesi

 • 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2005

  Tc. Sağlık Bakanlığı Açsap Genel Müdürlüğü

  Şube Sorumlusu

  Açsap Genel Müd. Kadın Sağlığı Hizmetleri Şube Sorumlusu

 • 2001
  - 2002

  Tc. Sağlık Bakanlığı Açsap Genel Müdürlüğü

  Uzman Doktor

  Açsap Genel Müd. Kadın Sağlığı Ve Aile Planlaması Dairesinde Uzman Doktor

 • 2000
  - 2001

  Tc. Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi

  Uzman Doktor

  Mecburi Hizmet

 • 1996
  - 2000

  Tc. Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Uzmanlık Öğrencisi

  Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi

 • 1994
  - 1996

  Tc. Sağlık Bakanlığı Bor 1 Numaralı Sağlık Ocağı

  Pratisyen Doktor

  Mecburi Hizmet

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr