İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: fdevran@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller
Temel Alan
Bilim Alanı
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2008 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Does Surgical Menopause Affect Sexual Performance Differently From Natural Menopause

Yazar Adı :

 Kökçü Arif, Özdeş Emel, Bıldırcın Fatma Devran, Çelik Handan, Kaya Ayşegül, Alper Yaşar Tayfun

Dergi Adı :

 The Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 


2015, 6

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Erken membran rüptürünün tanısında vajinal yıkama sıvısı kreatinin değerinin doğruluğunun PAMG-1'e göre karşılaştırılması

Yazar :

 Yasin Serkan KURUOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi perinatoloji polikinliğine başvuran konjenital anomalilerin değerlendirilmesi

Yazar :

 Tuğba KARABULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2019

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Systemic Diseases And Pregnancy, Multıple Pregnancy

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:17:58

 

2014-03-04 12:17:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Gebelik Ve Sistemik Hastalıklar, Postmenopozal Kanamalar, Doğumda Ağrı Zaafı, Çoğul Gebelikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-04 12:16:26

 

2014-03-04 12:16:26

 

2013-2014

2019
 • 2008

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2005

  Samsun Doğumevi

  Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

  Uzman Doktor

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr