Profesör Fisun Gürsel ÇELİKELİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: fgcelikel@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-4722-2693
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ege Üniversitesi
Lisans Ege Üniversitesi
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2011 -
Profesör Ziraat Fakültesi, 2007 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Yerli Ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilere Uyumları, Üretim Ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

2006

Kitap Adı :

 Kiraz, İncir Ve Çilek Meyvelerinin Modifiye Atmosferde Depolama Olanaklarının Araştırılması

2001

Kitap Adı :

 Bahçe Ürünleinin Muhafazası Ve Pazara Hazırlanması

Bölüm Adı :

 Süs Bitkilerinin Muhafazası

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

2017

Kitap Adı :

 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Ve Pazara Hazırlanması

Editör Adı :

 Rahmi Türk, Nurdan Tuna Güneş, Mustafa Erkan, Mehmet Ali Koyuncu

2017

Kitap Adı :

 The Gentianaceae Volume 2 Biotechnology And Applications

Bölüm Adı :

 Postharvest Physiology Of Flowers From The Family Gentianaceae

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Editör Adı :

 Rybczyński, Jan J., Davey, Michael R., Mikula, Anna


2015

Kitap Adı :

 Ceviz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Ceviz Meyvesinde Hasat Ve Hasat Sonrası Fizyolojisi

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

2008

Kitap Adı :

 Taze Meyve Ve Sebzelerin Muhafazası

2006

Kitap Adı :

 Researches In Landscape And Ornamental Plants

Bölüm Adı :

 Soıl Drench Of Flurprımıdol And Ancymıdol Treatments Affect Plant Heıght Of Tulıp

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Editör Adı :

 Murat Zencirkıran

2019

Kitap Adı :

 Researches In Landscape And Ornamental Plants

Bölüm Adı :

 Soıl Drench Of Flurprımıdol And Ancymıdol Treatments Affect Plant Heıght Of Tulıp

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Editör Adı :

 Murat Zencirkıran

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Research And Conservation Studies On Sea Daffodil (Pancratium Maritimum)

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Engineering And Science

Derleme Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Kesme Çiçekler Ve Süs Bitkilerinin Hasatsonrası Kaliteleri Ve Teknolojileri

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Derleme Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Research And Conservation Studies On Endangered Snowflake (Leucojum Aestivum) İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Engineering And Science

Derleme Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Postharvest Physiology Of Cut Gardenia Jasminoides Flowers

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Reıd M S, Jıang C Z

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 


2020, 2

Makale Adı :

 Mikoriza Ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu (Rosa Canina L.) Çeliklerinin Çoğaltılması Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Durmuş Elif, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 Saksıda Sümbül (Hyacinthus Orientalis Cv. ’Xxjan Bos’Xx) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 Endangered Gladiolus Species Of Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Derleme Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Effects Of Plant Growth Regulators On Plant Height And Quantitative Properties Of Narcissus Tazetta

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2019, 2

Makale Adı :

 Effects Of Ethephon Spray On Plant Quality And Growth Parameters Of Potted İnarcissus Tazetta/i/title

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Planting Time And Bulb Size Affect The Quantitative Properties Of Narcissus Tazetta

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Thidiazuron Maintains Quality Of Miniature Rose Plants İn Pots

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Zhang Q C, Reıd M S, Jıang C Z

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 A Study On Growing Techniques Of Native Narcissus Tazetta

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Postharvest Quality And Extending Vase Life Of Helleborus Orientalis Flowers By Sucrose Pulsing

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Plant Heıght Control Of Hyacınthus Orıentalıs By Gıbberellın Inhıbıtors

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Agrofor International Journal

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Postharvest Quality And Extending Vase Life Of Narcissus Tazetta Flowers By Sucrose

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Water Uptake And Vase Life Of Cut Gardenia Jasminoides Flowers

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Reıd M S, Jıang C Z

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Maintaining The Postharvest Quality Of Organic Horticultural Crops

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Derleme Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Plant Height Control Of Narcissus Cv. ‘Ice Follies’ By Gibberellin Inhibitors As Bulb Soak

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 A Study On Plant Height Control Of Iris Flowers

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Agrofor İnternational Journal

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Nergis (Narcissus Cv.‘Ice Follies’) Çiçeğinde Yapraktan Ethephon Uygulamasının Bitki Boyu Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Türkiye’Nin Nesli Tehlike Altında Olan Lillium Sp. Türleri

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Türkiye’De Doğal Olarak Yetişen Kum Zambağının (Pancratium Maritimum) Farklı Özellikleri Ve Önemi

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Farklı Yetiştirme Ortamlarının Oriental Lilium ‘Siberia’ Çeşidinde Çiçek Kalitesi Ve Soğan Verimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture And Wildlife Science (Ijaws)

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Bakteri Ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin Çelikleçoğaltılması Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kınık Elif, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Bakteri Ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin Çelikle Çoğaltılması Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Durmuş Kınık Elif, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Turjaf

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Çiçek Soğanlarının Kesme Çiçek Ve Saksıda Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim, Kebeli Fatih, Sarı Ömer

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Hormonal Regulatıon Of Flower Openıng In Irıs

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Wg Van Doorn

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Süs Bitkilerinde Tohumluk

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Süsbir

Derleme Makale

 

2015

Makale Adı :

 Opening Of Cut Iris X Hollandica Flowers As Affected By Temperature Dry Storage And Light

Yazar Adı :

 Wouter Van Doorn, Isabelle Dole, Çelikel Fisun Gürsel, Harmannus Harkema

Dergi Adı :

 Postharvest Biology And Technology

Araştırma Notu

 


2014, 3

Makale Adı :

 Delay Of Iris Flower Senescence By Cytokinins And Jasmonates

Yazar Adı :

 Wouter Van Doorn, Çelikel Fisun Gürsel, Caroline Pak, Harmannus Harkema

Dergi Adı :

 Physiologia Plantarum

Özgün Makale

 


2013, 5

Makale Adı :

 Opening Of Iris Flowers İs Regulated By Endogenous Auxins

Yazar Adı :

 Van Doorn Wouter, Isabelle Dole, Çelikel Fisun Gürsel, Harmannus Harkema

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Physiology

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Endogenous Ethylene Does Not Regulate Opening Of Unstressed Iris Flowers But Strongly İnhibits İt İn Water Stressed Flowers 169 1425 1429

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Wouter Van Doorn

Dergi Adı :

 Journal Of Plant Physiology

Özgün Makale

 

2012, 9

Makale Adı :

 Inhibitors Of Oxidative Enzymes Affect Water Uptake And Vase Life Of Cut Acacia Holosericea And Chamelaucium Uncinatum Stems

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Daryl Joyce, John Faragher

Dergi Adı :

 Postharvest Biology And Technology

Özgün Makale

 

2011, 5

Makale Adı :

 Temperature Ethylene And The Postharvest Performance Of Cut Snapdragons Antirrhinum Majus

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Juan Cevallos, Michael Reid

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Effect Of 1-Mcp (1-Methylcyclopropene) Pretreatment On Cold Storageof ‘Granny Smith’ Apples

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Özelkök S S, Acıcan T T, Aslım A Ş

Dergi Adı :

 Acta Hortıculturae

Özgün Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 Süs Bitkileri Üretiminin Bugünkü Durumu Geliştirilme Olanakları Ve Hedefleri

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Tmmob Zmo Zm 7. Teknik Kongre

Derleme Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Use Of 1 Methylcyclopropene İn Ornamentals Carnations As A Model System For Understanding Mode Of Action Hortscience

Yazar Adı :

 Reid Michael, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Hortscience

Özgün Makale

 

2008, 2

Makale Adı :

 Temperature And Postharvest Performance Of Rose Rosa Hybrida L First Red And Gypsophila Gypsophila Paniculata L Bristol Fairy Flowers

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2004, 6

Makale Adı :

 The Effect Of İnitial Bulb Size On Snowdrop (Galanthus Elwesii Hook. F.) Bulb Propagation By Chipping

Yazar Adı :

 Aksu E, Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticultuare

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Efficacy Of 1 Mcp 1 Methylcyclopropene And Promalin For Extending The Post Harvest Life Of Oriental Lilies Lilium X Mona Lisa And Stargazer

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Dodge Linda, Michael Reid

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 

2002, 3

Makale Adı :

 Storage Temperature Affects The Quality Of Cut Flowers From The Asteraceae

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Michael Reid

Dergi Adı :

 Hortscience

Özgün Makale

 

2002, 2

Makale Adı :

 Postharvest Handling Of Stock Matthiola İncana

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Michael Reid

Dergi Adı :

 Hortscience

Özgün Makale

 

2002, 2

Makale Adı :

 A Study On Modified Atmosphere Storage Of Strawberry

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Kaynaş Kenan, Erenoğlu B

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Sucrose Enhances The Postharvest Qualıty Of Cut Flowersof Eustoma Grandıflorum Raf Shınn

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2001, 11

Makale Adı :

 Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Dergi Adı :

 Türkiye Iı. Ekolojik Tarım Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 1 Mcp A Breakthough İn Ethylene Protection

Yazar Adı :

 Michael Reid, Linda Dodge, Çelikel Fisun Gürsel, Rosa Valle

Dergi Adı :

 Flora Culture International

Teknik Not

 

1999, 11

Makale Adı :

 Effects Of Harvest Maturıty And Precoolıng On Fruıt Qualıty And Longevıty Of’Xxbursa Sıyahı’Xxfıgs (Ficus Carica L.)

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Karaçalı İsmail

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Effects Of Ethephon On Fruit Development And Ripening Of The Fig (Ficus Carica L.) Variety” Bursa Siyahi”

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Kaynaş Kenan, Özelkök S S

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Solute Leakage Lipid Peroxidation And Protein Breakdown During The Senescence Of İris Tepals

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Wouter Van Doorn

Dergi Adı :

 Physiologia Plantarum

Özgün Makale

 

1995, 7

Makale Adı :

 Effect Of Preharvest Factors On Flower Quality And Longevity Of Cut Carnations (Dianthus Caryophyllus L.)

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Karaçalı İsmail

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

1995, 6

Makale Adı :

 Çilekte Ön Soğutma Ve Yüksek Karbondioksit Uygulamalarının Meyve Kalitesi Ve Pazarlama Süresi Üzerine Etkileri The Effects Of Precooling And İncreased Atmospheric Concentrations Of Co2 On Fruit Quality And Postharvest Life Of Strawberries

Yazar Adı :

 Ertan Ümit, Özelkök Sözer, Çelikel Fisun Gürsel, Kepenek Kahraman

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

1990

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Endangered Colchicum Species of Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında olan Lilyum Türleri

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Endangered Gladiolus Species of Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 A study on growing techniques of native Narcissus tazetta

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. Int. Symp. on Ornamental Horticulture: Colour Your World

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Planting time and bulb size affect the quantitative properties of Narcissus tazetta

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. Int. Symp. on Ornamental Horticulture: Colour Your World

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Postharvest quality and extending vase life of Helleborus orientalis flowers by sucrose pulsing

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. XI Int. Symp. on Postharvest Quality of Ornamental Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Water uptake and vase life of cut Gardenia jasminoides flowers

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Reıd M S, Jıang C Z

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. XI Int. Symp. on Postharvest Quality of Ornamental Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Thidiazuron maintains quality of miniature rose plantsin pots

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Zhang Q C, Reıd M S, Jıang C Z

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. XI Int. Symp. on Postharvest Quality of Ornamental Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Effects of ethephon spray on plant quality and growth parameters of potted Narcissus tazetta

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. XI Int. Symp. on Postharvest Quality of Ornamental Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Postharvest quality and extending vase life of Narcissus tazetta flowers by sucrose

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. XI Int. Symp. on Postharvest Quality of Ornamental Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Ruscus Türleri

Yazar Adı :

 Kebeli Fatih, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 OTBİYOSEM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Kum Zambağının Farklı Özellikleri ve Önemi

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Mikoriza ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin ÇelikleÇoğaltılması Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kınık Elif, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 OTBİYOSEM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Application of TDZ inhibits minirose growth through the GA pathway

Yazar Adı :

 Qingchun Zhang, Çelikel Fisun Gürsel, Lixin Niu, Yan Zhang, Cai Zhong

Etkinlik Adı :

 The Second Horticulture Research Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Postharvest quality of cut Iris albicans L. flowers

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd Int UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’nin nesli tehlike altına olan göl soğanı (Leucojum aestivum L.) üzerine çalışmalar

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Kum zambağı (Pancratium maritimum L.) üzerine yapılan çalışmalar

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Postharvest quality of cut Helleborus orientalis Lam. flowers.

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd Int UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de doğal yayılış gösteren süs bitkisi hasekiküpesiA review on native plant species Aquilegia olympica

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd Int UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SÜS BİTKİSİ GAZEL OTU - A review on native plant species Dictamnus albus

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 The 2nd Int UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Tespih Çiçeğinde (Canna indica) Rizom Büyüklüğünün BitkiGeliĢimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, HASAT, 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Göl soğanı Leucojum aestivum nın vegetatif yöntemlerle üretilme olanaklarının araştırılması

Yazar Adı :

 Aksu Ersin, Gürcan Görür, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24Ekim, Antalya

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Bakteri ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin ÇelikleÇoğaltılması Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kınık Elif, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 OTBİYOSEM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Plant Height Control of Narcissus cv. ‘Ice Follies’ by Gibberellin Inhibitors as Bulb Soak

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congress, May 2018, VAN

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 EFFECT OF PREHARVEST FACTORS ON FLOWER QUALITY AND LONGEVITY OF CUT CARNATIONS DIANTHUS CARYOPHYLLUS L

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, İsmail Karaçalı

Etkinlik Adı :

 VI Int Symp Postharvest Phys Ornamentals

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

1995, 06

Bildiri Adı :

 BAHÇE BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ VE KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR

Yazar Adı :

 Balkaya Ahmet, Duman İbrahim, Engiz Müfit, Ermiş Sıtkı, Onus Ahmet Naci, Özcan Muharrem, Çelikel Fisun Gürsel, Demir İbrahim, Kandemir Dilek, Özer Mehtap

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat MühendisliğiVIII. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 SUCROSE ENHANCES THE POSTHARVEST QUALITY OF CUT FLOWERSOF EUSTOMA GRANDIFLORUM RAF SHINN

Yazar Adı :

 Mc Cho, Çelikel Fisun Gürsel, Linda Dodge, Michael Reid

Etkinlik Adı :

 VII Int.Symp. on PostharvestPhysiology Ornamentals

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2001, 11

Bildiri Adı :

 A study on Plant Height Control of Iris Flowers

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Soil drench of flurprimidol and ancymidol treatments affect plant height of tulip (Tulipa cv. ‘Saigon’).

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 VII. Süs Bitkileri Kongresi, I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 Samsun florasının nesli tehlike altında olan önemli geofit türleri

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 VII. Süs Bitkileri Kongresi, I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, 9-11 Ekim, Bursa

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye geofitlerinden nesli tehlike altında olan Iridaceae familyası türleri

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 VII. Süs Bitkileri Kongresi, I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Plant Height Control of Hyacinthus orientalis cv. ‘Jan Bos’ by Ethephon Treatments

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Conservation and Research Studies on Endangered Crocus Species of Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Conservation and Research Studies on Endangered Leucojum aestivum in Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Research Studies on Pancratium Maritimum

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Conservation and Research Studies on Endangered Crocus Species of Turkey

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Science Congres

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Temperature and postharvest performance of rose Rosa hybrida L First red and gypsophila Gypsophila paniculata L Bristol fairy flowers

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Michael Reid

Etkinlik Adı :

 V Int Postharvest Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 06

Bildiri Adı :

 PLANT HEIGHT CONTROL OF HYACINTHUS ORIENTALIS BY GIBBERELLIN INHIBITORS

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Endangered Galanthus Species of Turkey and Conservation Studies

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Endangered Alllium Species of Turkey and Conservation Studies

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 A study on cultivation of the native Narcissus tazette flowers in Ordu provivce of Turkey

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 BEWS2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Çarşamba ovasında doğal yayılış gösteren Sedum pallidum türünün kültüre alınması üzerine bir araştırma.

Yazar Adı :

 Kara Oktay, Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 VII. Süs Bitkileri Kongresi, I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’NİN ŞİMŞİRLERİ (Buxus sempervirens ve Buxusbalearica) VE MEVCUT TEHDİTLER

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 TRABZON İLİNDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN ÇALIVE AĞAÇ FORMLU BİTKİLER VE IUCN RİSK KATEGORİLERİ

Yazar Adı :

 Sarı Ömer, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 ÇATI BAHÇELERİNDE KULLANILAN SÜS BİTKİLERİ

Yazar Adı :

 Kara Oktay, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 POSTHARVEST QUALITY OF NATIVE IRIS FLOWERS

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 NERGİS ’ICE FOLLIES’ ÇEŞİDİNDE VAZO ÖMRÜNÜN UZATILMASI

Yazar Adı :

 Abdulla Farah M, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 A study of longevity of cut carnations Dianthus caryophyllus L grown in Yalova Istanbul

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Karaçalı İsmail

Etkinlik Adı :

 Int Sym on Postharvest Physiology of Ornamentals

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

1991, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İlinin Süs Bitkileri Potansiyeli

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Toplum Konferansları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 02

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF HARVEST MATURITY AND PRECOOLING ON FRUIT QUALITY AND LONGEVITY OF BURSA SIYAHI FIGS Ficus carica L

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, İsmail Karaçalı

Etkinlik Adı :

 I International Symposium on Fig

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

1998, 12

Bildiri Adı :

 Postharvest Quality of Tulipa agenensis Flowers and Bulbs

Yazar Adı :

 Saraç Yasemin, Çelikel Fisun Gürsel, Deligöz İlyas

Etkinlik Adı :

 ICAFOF

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye kıyılarında doğal yayılış gösteren kum zambağının korunması ve kültüre alınması üzerine yapılan araştırmalar

Yazar Adı :

 Korkmaz Ebru, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 USB KONGERSİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Süs Bitkilerinde Tohumuk Üretim ve Kullanım Durumu

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 VII. Teknik Kongre

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Çiçek Soğanlarının Kesme Çiçek ve Saksıda Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim, Kebeli Fatih, Sarı Ömer

Etkinlik Adı :

 7. Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 07

Bildiri Adı :

 Doğal ve kültür çeşidinergis soğanında dikim zamanının çiçekkalitesi ve çiçeklenme süresi üzerine etkileri.V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs,Yalova, s. 823-829.

Yazar Adı :

 Kebeli Fatih, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 U SB KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Doğal ve kültür çeşidinergis soğanında dikim zamanının çiçekkalitesi ve çiçeklenme süresi üzerine etkileri.V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs,Yalova, s. 823-829.

Yazar Adı :

 Kebeli Fatih, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 U SB KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Doğal ve kültür çeşidinergis soğanında dikim zamanının çiçekkalitesi ve çiçeklenme süresi üzerine etkileri.V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs,Yalova, s. 823-829.

Yazar Adı :

 Kebeli Fatih, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 ULUSAL SÜS BİTK KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Türkiye’nin nesli tehlike altında olan Galanthus türleri ve koruma çalışmaları

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Tabii ve Sağlıklı Hayat

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF ETHEPHON TREATMENT AS SOIL DRENCH ON PLANTHEIGHT AND QUANTITATIVE PROPERTIES OF NATIVE NARCISSUS GROWN IN POTS

Yazar Adı :

 Demir Sevim, Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi Tabii ve Sağlıklı Hayat

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Effect of 1 MCP 1 Methylcyclopropene Pretreatment on Cold Storage of Granny Smith Apples

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Sozer Özelkök, Tuncay Acıcan, Aslım A Sen

Etkinlik Adı :

 VI INTERNATIONAL POSTHARVEST SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 04

Bildiri Adı :

 Effect of 1 MCP 1 Methylcyclopropene pretreatment on cold storage of Kiwifruit

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Tuncay Acıcan, Arzu Aslım

Etkinlik Adı :

 10th International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 04

Bildiri Adı :

 Hormonal Regulation of Flower Opening in Iris

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Van Doorn Wouter

Etkinlik Adı :

 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POSTHARVEST QUALITY OF ORNAMENTAL PLANTS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 03

Bildiri Adı :

 Gardenya

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Süs

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kesme Çiçek ve Yeşilliklerin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi Üzerinde Son Araştırmalar Çağrılı bildiri baskıda

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu.

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Süs bitkilerinin muhafazası ve pazarlanmasında son gelişmeler

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Süs Bitkilerinin Hasat Sonrası Kaliteleri ve Yeni Teknolojiler

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 5. Süs Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çi çek Soğanlarının Kesme Çiçek ve Saksıda Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel, Demir Sevim, Fatih Kebeli, Omer Sarı

Etkinlik Adı :

 7. Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası Kalitelerinin Korunması

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Etkinlik Adı :

 OTBİYOSEM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun Florasında Bulunan Tavşan Kirazı Ruscus aculeatus Türünün Rizomla Çoğaltılması ve Kesme Yeşillik Olarak Vazo Ömrünü Uzatma Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 süs bitkileri kesme yeşillik kültüre alma çoğaltma hasat sonrası

29.07.2015

 

28.07.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 TÜRKİYEDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI EĞRELTİ TÜRLERİNİN MİKROÇOĞALTIMI VE SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE KAZANDIRLMASI

Proje Konusu :

 süs bitkileri kesme yeşillik doku kültürü

01.12.2014

 

31.12.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması

Proje Konusu :

 geofitler süs bitkileri

01.09.2010

 

01.03.2015

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin Mikoriza ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

20.09.2013

 

19.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Samsun da yetiştirilen kesme karanfil çiçeğinin hasat sonrası kalitesi

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

23.09.2013

 

22.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Doğal ve Kültür Çeşidi Nergis Çiçeğinin Saksıda Yetiştiriciliğinde Bitki Boyunun Kimyasal Yöntemlerle Kontrol Edilmesi Üzerine Araştırmalar

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

22.04.2013

 

19.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Ünye de Doğal Yayılış Gösteren Nergis Narcissus tazetta L Çiçeğinin Kültüre Alınması Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri Doğal çiçek soğanları

01.09.2010

 

01.09.2013

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 09

Proje Adı :

 SAMSUN DA KESME NERGİS ÇİÇEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

01.09.2010

 

01.11.2012

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 11

Proje Adı :

 Önsoğutma Yüksek CO2 ve Değişik Ambalaj Tiplerinin Çileklerin Kalite ve Pazarlama Süresi Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.01.1984

 

01.01.1987

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1987, 01

Proje Adı :

 Bazı Soğan Çeşitlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Çalışmalar II

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Sebze

01.01.1984

 

01.01.1987

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1987, 01

Proje Adı :

 Değişik hasat zamanı ve önsoğutmanın Bursa Siyahı incir çeşidinin meyve kalitesi ve pazarlama süresi üzerine etkileri

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1984

 

01.01.1985

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1985, 01

Proje Adı :

 Yalova ve İznik Yörelerinde Yetiştirilen Bazı Domates Çeşitlerinin Depolama Olanakları ve Olgunluk Fizyolojisi Üzerinde Çalışmalar

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Sebze

01.02.1985

 

01.01.1988

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1988, 01

Proje Adı :

 Bursa Siyahı İncir Çeşidinde Ethrel ve Antitranspirant Uygulamaları

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1987

 

01.01.1988

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1988, 01

Proje Adı :

 Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarının Doğa ve Kültür Mantarlarının Hasat Sonrası Muhafaza ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1990

 

01.01.1992

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1992, 01

Proje Adı :

 Yalova İstanbul Bölgesinde Yetiştirilen Karanfillerin Kesim Sonrası Dönemde Dayanım Güçleri Üzerinde Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Kesme Çiçek Süs Bitkileri

01.02.1990

 

01.12.1993

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1993, 12

Proje Adı :

 Melezleme ile Sera ve Bahçe Tipi Gül Çeşitlerinin Elde Edilmesi Seleksiyon ve Adaptasyon

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Kesme Çiçek Islah

01.02.1991

 

01.12.2006

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2006, 12

Proje Adı :

 Frezya Soğanlarına Corm Depoda Değişik Sürelerde Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Çiçeklenme Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Çiçek Soğanları

01.01.1998

 

01.01.2000

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2000, 01

Proje Adı :

 Yalova Yöresinde Yetiştirilen Karanfillerin Uzun Süreli Depolama Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Kesme Çiçek Süs Bitkileri

01.02.1992

 

01.12.1995

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1995, 12

Proje Adı :

 Doğal Bitki Örtüsünde Mevcut Soğanlı Rizomlu Yumrulu Geofit Süs Bitkilerinde Çoğaltma ve Kültüre Alma Yöntemleri İle Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar I Galanthus

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Çiçek Soğanları

01.02.1993

 

01.12.1995

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1995, 12

Proje Adı :

 Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilere Uyumları Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Yalova Dilimi Deneme 1

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1993

 

01.11.2006

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2006, 11

Proje Adı :

 Etilene Duyarlı Bazı Kesme Çiçeklerde Vazo Ömrünü Uzatma Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Kesme Çiçek Süs Bitkileri

01.02.1995

 

01.10.1996

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 10

Proje Adı :

 Kiraz İncir ve Çilek Meyvelerinin Modifiye Atmosferde Depolama Olanaklarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1997

 

01.10.2000

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2000, 10

Proje Adı :

 Güney Marmarada Yetiştiriciliği Yapılan Kızılcık Tiplerinin Pomolojik Ve Teknolojik Özellikleri İle Bitki Besin Maddeleri İçerikleri Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.02.1998

 

01.10.2002

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2002, 10

Proje Adı :

 Türkiye de Bazı Soğanlı Kesme Çiçek Türlerinin Geliştirilmesi Ve Preperasyon Teknikleri İle Çiçek Açma Zamanlarının Programlanması Projesi

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Çiçek Soğanları

01.01.1999

 

01.12.2000

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2000, 12

Proje Adı :

 Göl Soğanının Leucojum aestivum Vegatatif Yöntemlerle Çoğaltılma İmkanlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Çiçek Soğanları Çoğaltma teknikleri

01.01.1999

 

01.11.2001

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2001, 11

Proje Adı :

 Bazı Kesme Çiçeklerin Gül Kasımpatı Gerbera ve Astilbe Kesim Sonrası Fizyolojileri Üzerinde Araştırmalar

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Kesme Çiçek

01.01.2000

 

01.11.2001

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2001, 11

Proje Adı :

 Ispanak ve Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Sebze Organik Tarım

01.01.2000

 

01.01.2002

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2002, 01

Proje Adı :

 Daffodil Narcisus Soğanlarına Dikim Öncesi Değişik Sürelerde 9 oC Sıcaklık Uygulamalarının Çiçek Açma Zamanı Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Süs Bitkileri Çiçek Soğanları

01.01.2002

 

01.01.2004

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2004, 01

Proje Adı :

 Bazı Subtropik Meyve Türlerinin İncir Yalova Ekolojik Koşullarına Uyumu

Proje Konusu :

 Hasat Sonrası Fizyolojisi Meyve

01.01.2002

 

01.12.2006

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2006, 12

Proje Adı :

 Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması I

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

01.04.2006

 

01.03.2009

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2009, 03

Proje Adı :

 Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri için Kesme Çiçek Üretim Serasının Yapılması

Proje Konusu :

 Süs Bitkileri

01.10.2007

 

01.12.2009

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 12

Proje Adı :

 Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Eğrelti Türlerinin Mikroçoğaltımı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması

01.01.2015

 

28.05.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Domates ve Ispanağın Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Organik

01.01.2000

 

31.12.2002

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2002, 12

Proje Adı :

 Türkiyede Yetişen Iris spp. Taranması Seleksiyonu Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması.

Proje Konusu :

 Erken, K., E. Kaya, E. Uysal, A. Atak, Z. Uçkun, C. Hantaş, F. G. Çelikel, A. Fidancı, S. Erkal, N. Özhatay, N. T. Arslan, B. Şener, and Ş. Ellialtıoğlu. 2009. Türkiyede Yetişen Iris spp. Taranması Seleksiyonu Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması. 144-219.

01.01.2006

 

31.01.2009

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2009, 01

Proje Adı :

 İstanbul ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Tavşan Kirazı (Ruscus hypoglossum L.) Türünün Kültüre Alınması, Çoğaltılması ve Süs Bitkisi Sektörüne KazandırılmasıTAGEM/BBAD/16/A09/P09/07

Proje Konusu :

 tagem

01.01.2016

 

31.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı eğrelti türlerinin mikroçoğaltımı ve süs bitkileri sektörüne kazandırılması

01.12.2014

 

12.01.2018

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1505

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Bazı doğal geofitler üzerinde hasat sonrası araştırmalar (Postharvest studies of some native ornamental geophytes)

Proje Konusu :

 Bazı doğal geofitler üzerinde hasat sonrası araştırmalar (Postharvest studies of some native ornamental geophytes)

28.03.2018

 

28.03.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Samsun’xxda Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Potansiyelinin Araştırılması

01.04.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 04

Proje Adı :

 Doğal Nergis (Narcissus tazetta) Soğanlarında Mikoriza Uygulamasının Soğan Verimi ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

25.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Türkiye’xxnin Doğal Şimşir Türlerinin (Buxus sempervirens ve Buxus balearica) Doku Kültürü ile Çoğaltılmaları ve Bitki Gelişimlerinin Teşvik Edilmesi

07.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Saksıda Yetiştirilen Bazı Soğanlı Çiçeklerde Değişik Kimyasal Uygulamaların Bitki Boy Kontrolü Üzerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri

21.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 İstanbul ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması, Çoğaltılması ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması

22.07.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında Doğal Yayılış Gösteren Sedum Türünün Çatı Bahçelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

01.07.2017

 

01.01.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Proje Adı :

 TÜBİTAK 1007 Proje No: 105G068- Projesi Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması (1)

Proje Konusu :

 Ülkemiz doğasında bulunan doğal geofit örnekerli incelenerek yaklaşık 2 bin çeşit herbaryum oluşturuldu. Doğada bulunmasına rağmen ekonomik olarak şu ana kadar tam olarak değerlendirilemeyen bu türlerin yapılacak çalışmalarla sektöre kazandırılması için ciddi adımlar atıldı. Tamamlanan bu proje ile ülkemizin bitki zenginliği de daha net bir şekilde ortaya kondu.

01.07.2006

 

01.07.2009

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1007

 

ULUSAL

2009, 07

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 yayın teşvik

2010

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 yayın teşvik

2008

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 yayın teşvik

2002

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2002

Ödül Adı :

 yayın teşvik

1995

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1995

Ödül Adı :

 yayın teşvik

2012

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü (NUTRISAFEPAK Akronimli STREP projesi)

2005

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2005

Ödül Adı :

 Özendirme Ödülü (POSTHARVEST Akronimli SSA projesi)

2006

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 yayın teşvik - uluslararası kongreye katılım

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 yayın teşvik- uluslararası kongreye katılım

2009

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 yurtdışı araştırma bursu - Kaliforniya Üniversitesi 3 ay

2011

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Univ. Queensland, 5 ay araştırma bursu

2009

 

Avustralya, Australian Endeavour Award

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2009

Ödül Adı :

 Agrotechnological Research Institute (ATO) 9 ay

1993

 

Hollanda Tarım Bakanlığı Araştırma Bursu

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1993

Ödül Adı :

 Yurtdışı araştırma - 6 ay Kaliforniya Üniv.

1998

 

Dünya Bankası kaynaklı bakanlık bursu

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1998

Ödül Adı :

 Hizmet Plaketi

2014

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 50.yıl anısına hizmet plaketi Yalova ABKMAE den

2011

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 SCI Yayın Teşvik ile Yurtdışı Kogreye Katılım Desteği

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 SÜS BİTKİLERİ ÇALIŞTAYINDA MODERATÖRLÜK

Ödül Açıklama :

 GIDA VE TARIM BAKANLIĞI VE SÜSBİR İŞBİRLİĞİNDE 13-14 EKİM 2015 DE İZMİR GERÇEKLEŞTİRİLEN 1. ULUSAL SÜS BİTKİLERİ ÇALIŞTAYINDA MODERATÖRLÜK GÖREVİNDE BULUNULMUŞTUR, RAPOR WEB DE (susbir.org.tr) YAYINLANMIŞTIR

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


SÜSBİR ÜRETİCİLER BİRLİĞİ

 

Ticari (Özel)

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Uluslararası yayınlara yapılan atıfları teşvik programı

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Certification/Acknowledge Letter

Ödül Açıklama :

 ABD kaliforniya ve Nanjing Üniversiteleri tarafından düzenlenen Bahçe Bitkileri Araştırma Konferansına davet edildim, 'Selected Presentation' olarak seçilen bildiriler arasında yer alan bildirimi sözlü sundum ve çok ilgi gördü, ülkemden tek katılımc

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


USDA-ARS/ University of California, Davis, CA /Kaliforniya

 

Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2015

Ödül Adı :

 Çalıştay Moderatörlük Görevi Katkı Teşekkür Yazısı

Ödül Açıklama :

 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir Çeşme'de bakanlık ve süsbir tarafından düzenlenen 1.Ulusal Süs Bitkileri Çalıştayında Moderatörlük yapılarak sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış ve kararlar rapor olarak yazılmıştır. Bu çalışmadan dolayı bakanlı

2016

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 Çalıştay Moderatörlük Görevi Katkı Teşekkür Yazısı

Ödül Açıklama :

 13-14 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir Çeşme'de bakanlık ve süsbir tarafından düzenlenen 1.Ulusal Süs Bitkileri Çalıştayında Moderatörlük yapılarak sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış ve kararlar rapor olarak yazılmıştır. Bu çalışmadan dolayı bakanlı

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 VII Bahçe Kongresi Bilim Kurulu Üyesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Australia Endeavour Award

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Minister for Education and Training

 

Kamu

 

AVUSTRALYA

2017

Ödül Adı :

 Australia Awards

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Minister for Education and Training

 

Kamu

 

AVUSTRALYA

2017

Ödül Adı :

 convener

2018

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


ISHS

 

Mesleki Dernekler

 

BELÇİKA

2018

Ödül Adı :

 convener

2018

 

Diğer

 

Hizmet Ödülleri


ISHS Int Society for Horticultural Science

 

Mesleki Dernekler

 

BELÇİKA

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Derim

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Yayınevi :

 Batem

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

ANTALYA

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Frontiersplant Science Plant Breeding

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Yayınevi :

 Frontiers

Uluslararası

 

Dergi

 

Lausanne

 

İSVİÇRE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Tübitak Turkish J Biology

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Yayınevi :

 Tübitak Turkish J Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

31.01.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Gıda Teknolojileri

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Yayınevi :

 Tarım Bakanlığı Yayçep

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2006

 

2006

Yayın Adı :

 Acta Hort 1263

Yazar Adı :

 Çelikel Fisun Gürsel

Yayınevi :

 İshs

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Frontiers İn Plant Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers İn Plant Science

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türk Tarım Ve Ormancılık

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım Ve Ormancılık

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Meyve Bilimi

Ulusal

 

Dergi

 

Meyve Bilimi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBIM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Postharvest Biology And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Postharvest Biology And Technology

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 5. Süs Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

5. Süs Bitkileri Kongresi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scientia Horticulturae

Uluslararası

 

Dergi

 

Scientia Horticulturae

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Meyve Bilimi

Ulusal

 

Dergi

 

Meyve Bilimi

 

Eğirdir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbim

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bahçe

Ulusal

 

Dergi

 

Bahçe

 

Çanakkale

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbim cab

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım

Ulusal

 

Dergi

 

Anadolu Tarım

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbim

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Scientia Horticulturae

Uluslararası

 

Dergi

 

Scientia Horticulturae

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Frontiers İn Horticulture

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers İn Horticulture

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Vıı. Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Vıı. Bahçe Bitkileri Kongresi

 

Çanakkale

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun'da kesme nergis çiçeği yetiştiriciliği üzerine bir araştırma

Yazar :

 Fatih KEBELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Ünye'de doğal yayılış gösteren nergis (Narcissus tazetta L.) çiçeğinin kültüre alınması üzerine bir araştırma

Yazar :

 Ömer SARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Doğal ve kültür çeşidi nergis çiçeğinin saksıda yetiştiriciliğinde bitki boyunun kimyasal yöntemlerle kontrolü

Yazar :

 Sevim DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Bazı odunsu süs bitkilerinin çelikle çoğaltılmaları üzerine oksin, mikoriza ve bakteri uygulamalarının etkileri

Yazar :

 Elif KINIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Samsun'da yetiştirilen kesme karanfil çiçeğinin hasat sonrası kalitesi

Yazar :

 Ayşe GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Samsun florasında bulunan Tavşan Kirazı (Ruscus aculeatus) türünün rizomla çoğaltılması ve kesme yeşillik olarak vazo ömrünü uzatma olanaklarının araştırılması

Yazar :

 Özlem CANPALAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Postharvest studies of some native ornamental geophytes

Yazar :

 Mohamed Farah ABDULLA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 SAKSIDA YETİŞTİRİLEN BAZI SOĞANLI ÇİÇEKLERDE DEĞİŞİK KİMYASAL UYGULAMALARIN BİTKİ BOY KONTROLÜ ÜZERİNE MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Yazar :

 Sevim DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 İstanbul ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması, Çoğaltılması ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması

Yazar :

 Fatih KEBELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Türkiye'nin Doğal Şimşir Türlerinin (Buxus sempervirens ve Buxus balearica) Doku Kültürü ile Çoğaltılmaları ve Bitki Gelişimlerinin Teşvik Edilmesi

Yazar :

 Ömer SARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çarşamba ovasında doğal yayılış gösteren Sedum pallidum türünün çatı bahçesinde kullanım olanaklarının araştırılması

Yazar :

 Oktay KARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:58:01

 

2014-02-25 14:58:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:58:01

 

2014-02-25 14:58:01

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizy.

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:57:18

 

2014-02-25 14:57:18

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizy.

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:57:18

 

2014-02-25 14:57:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Peyzaj Mimarlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-20 18:13:12

 

2014-02-25 14:56:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Peyzaj Mimarlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-20 18:11:55

 

2014-02-25 14:56:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:55:52

 

2014-02-25 14:55:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:55:52

 

2014-02-25 14:55:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:53:03

 

2014-02-25 14:53:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 18:07:39

 

2014-02-25 14:53:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:53:03

 

2014-02-25 14:53:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:53:03

 

2014-02-25 14:53:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:53:03

 

2014-02-25 14:53:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:53:03

 

2014-02-25 14:53:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:52:26

 

2014-02-25 14:52:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:52:26

 

2014-02-25 14:52:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:52:26

 

2014-02-25 14:52:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:52:26

 

2014-02-25 14:52:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:52:26

 

2014-02-25 14:52:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:54:56

 

2014-02-25 14:52:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:05:56

 

2014-02-25 14:51:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:44

 

2014-02-25 14:51:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:08:44

 

2014-02-25 14:51:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:44

 

2014-02-25 14:51:44

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:44

 

2014-02-25 14:51:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yetiştirme Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:11:10

 

2014-02-25 14:51:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:04

 

2014-02-25 14:51:04

 

2008-2009

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:04

 

2014-02-25 14:51:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 18:07:28

 

2014-02-25 14:51:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:11:21

 

2014-02-25 14:51:04

 

2009-2010

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:09:50

 

2014-02-25 14:51:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:51:04

 

2014-02-25 14:51:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:49:22

 

2014-02-25 14:49:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:49:22

 

2014-02-25 14:49:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:49:22

 

2014-02-25 14:49:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 14:49:22

 

2014-02-25 14:49:22

 

2010-2011

Ders Adı :

 Süs Bit. Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:47:28

 

2014-02-25 14:47:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Süs Bit. Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:47:28

 

2014-02-25 14:47:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Süs Bit. Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:47:28

 

2014-02-25 14:47:28

 

2008-2009

Ders Adı :

 Süs Bit. Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:47:28

 

2014-02-25 14:47:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Süs Bit. Yet. Tek.

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-25 14:47:28

 

2014-02-25 14:47:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Indoor Plants

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:01:03

 

2020-09-20 15:24:32

 

2017-2018

Ders Adı :

 Outdoor Plants

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:24:09

 

2020-09-20 15:24:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Outdoor Plants

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:24:09

 

2020-09-20 15:24:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Geophytes

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:23:12

 

2020-09-20 15:23:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 Geophytes

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:23:12

 

2020-09-20 15:23:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cut Flowers

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:22:27

 

2020-09-20 15:22:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Cut Flowers

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:22:27

 

2020-09-20 15:22:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cut Flowers

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:22:27

 

2020-09-20 15:22:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çiçek Soğanı Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:48

 

2020-09-20 15:20:48

 

2008-2009

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Soğanlı Yumrulu Ve Rizomlu Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:20:17

 

2020-09-20 15:20:17

 

2009-2010

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2019-2020

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2018-2019

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 İç Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:19:32

 

2020-09-20 15:19:32

 

2009-2010

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2017-2018

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Organik Süs Bitkileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:05

 

2020-09-20 15:18:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizy.

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:18:34

 

2020-09-20 15:17:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizy.

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 15:45:01

 

2020-09-20 15:17:09

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizy.

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-20 18:04:56

 

2020-09-20 15:17:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:18:43

 

2020-09-20 15:16:26

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:45:10

 

2020-09-20 15:16:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kesme Çiçek Yet. Tek.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:09:59

 

2020-09-20 15:16:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:18:24

 

2020-09-20 15:15:54

 

2019-2020

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:00:21

 

2020-09-20 15:15:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:04:17

 

2020-09-20 15:15:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dış Mekan Süs Bit.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 18:06:03

 

2020-09-20 15:15:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2008-2009

Ders Adı :

 Süs Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:48

 

2020-09-20 15:10:48

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:09

 

2020-09-20 15:10:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:08

 

2020-09-20 15:10:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kesme Çiçekçilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-20 15:10:08

 

2020-09-20 15:10:08

 

2009-2010

2019
 • 2020

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

 • 2012
  - 2015

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2012
  - 2012

  Abd Kaliforniya Üniversitesi 'plant Science' Bölümü

  Yök Bursu İle 3 Ay Araştırma Programı

 • 2011

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2011

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2009

  Queensland Üniversitesi Gatton Kampüsü Brisbane Avusturalya

  Endeavour Award Burs Ödülü İle 5 Ay Görev

  3 Ay Görevlendirme + 2 Ay İzin Kullanılarak

 • 2008
  - 2008

  Almanya Hanover Üniversitesinde Erasmus Ders Verme

  Erasmus Ders Verme

 • 2007

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2007

  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova

  Bölüm Başkanı

  Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümü

 • 1999
  - 2008

  Abd Kaliforniya Üniversitesi

  3 Ay Projede Çalışma

  Görev Yeri Olan Yalova Abkmae Den İzinli Olarak

 • 1998
  - 1999

  Kaliforniya Üniversitesi

  Araştırma Bursu İle 6 Ay Görevlendirme

 • 1993
  - 1994

  Wageningen Üniversitesi (Ato - Dlo)

  Hollanda Tarım Bakanlığından Burslu

 • 1984
  - 2003

  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova

  Mühendis - Araştırmacı

  Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölümünde Araştırmalar

 • 1983
  - 1984

  Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği

  Mühendis

  Hizmet Öncesi Eğitim

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB308 Kesme Çiçekçilik 1 Çelikel, FG, 2015.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 1 2010, Karagüzel ve ark..pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 2 2010, Karagüzel ve ark..pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 2 Çelikel, FG, 2015.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 3 Çelikel FG, 2015 Samsun'un süs bitkileri potansiyeli.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 4 Karanfil.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 4 süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 5 Kasımpatı.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 6 Gül.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 7 Gül.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 8 demir s, çelikel fg, lilium.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 9 demir s, çelikel fg, lilium.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 11 Karanfil.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 12 Kasımpatı.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 13 Çelikel, F.G., 2018.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 13 Kesme çiçeklerin sınıflandırılması, yetiştiriciliği, hasadı ve pazarlanması.pdf
BBB308 Kesme Çiçekçilik 14 Kesme çiçeklerin sınıflandırılması, yetiştiriciliği, hasadı ve pazarlanması.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 1 Çelikle çoğaltma, ayırma ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 2 tohumla çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 3 tohumla çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 4 Aşı ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 5 Aşı ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 6 Aşı ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 7 Aşı ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 8 Daldırma ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 9 Daldırma ile çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 11 soğanlılarda çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 12 soğanlılarda çoğaltma.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 13 türlere özgü çoğaltma yöntemleri.pdf
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 14 doku kültürü ile çoğaltma.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 1 doğalÇiçekSoğanlarınınİhrcatınaAitYönetmelik.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 2 DoğalÇiçekSoğanları2020 ihracat liste.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 3 Sarı, Çelikel, 2018. gazelotu.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 4 demir s, çelikel fg, 2017 pancratium.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 5 Demir and Çelikel, 2019. Glayöl.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 6 aksu and çelikel, 2003galanthus.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 7 Demir, Çelikel, 2018 Pancratium.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 8 tulipa kitap bölümü.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 9 Demir, Çelikel, 2018. Leucojum.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 10 demir s, çelikel fg, lilium.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 11 Demir ve Çelikel Iridaceae.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 12 Demir ve Çelikel Samsun flora.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 13 demir ve Çelikel, 2018 omü.pdf
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 14 Çelikel, FG, 2015.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 1 süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 2 süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 3 süs bitkileri sektör raporu, 2019.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 4 acta carnations nice.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 7 acta carnations oslo.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 8 celikel ve reid, 2002, şebboy.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 9 çelikel et al., 2002, lilium.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 10 celikel ve diğ., 2011.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 11 Abdula and Çelikel, İris.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 12 acta.helleborus.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 13 acta.abdulla.nergiz.pdf
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 14 virginia tech., 2009.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 1 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 2 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 2 Çelikel, FG, 2015.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 3 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 4 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 5 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 6 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 7 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 8 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 9 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 9 gülbağ, 2015.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 10 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 11 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 12 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 13 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 14 PSB120 süs bitkileri ıslahı.pdf
PSB120 Süs Bitkileri Islahı 14 Çelikel, FG, 2015.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr