İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: fulger@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5366-532X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Yoğun Bakım
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2002 -
Profesör Tıp Fakültesi, 2002 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Klinik Yoğun Bakım

Bölüm Adı :

 Nöromüsküler Solunum Yetmezliği

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 K Akpir, S Tuğrul

2009

Kitap Adı :

 Sabiston Textbook Of Surgery

Bölüm Adı :

 Cerrahi Yoğun Bakım

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 A Naki Ulusoy, K Topgül

2009

Kitap Adı :

 Sabiston Textbook Of Surgery

Editör Adı :

 A N Ulusoy, Koray Topgül

2009

Kitap Adı :

 Tüm Yönleriyle Şok

Bölüm Adı :

 Anaflaksi Ve Anaflaktik Şok

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 Selman Sökmen Koray Topgül

2010

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Yoğun Bakım Çalışanları İle Hasta Yakınları Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 A Haydar Şahinoğlu

2011

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Personelin Psikyatrik Problemleri

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 A Haydar Şahinoğlu

2011

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 İntraabdominal Basınç Ölçüm Teknikleri

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 A Haydar Şahinoğlu

2011

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Santral Venöz Kateterizasyon

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 A Haydar Şahinoğlu

2011

Kitap Adı :

 Massachusesetts General Hospital Klinik Anestezi Uygulamaları 8. Baskı

Bölüm Adı :

 Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 I Özkoçak Turan

2014

Kitap Adı :

 Massachusessetts General Hospital Klinik Anestezi Uygulamları 8. Baskı

Bölüm Adı :

 Etik Ve Yaşam Sonu Konuları

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 I Özkoçak Turan

2014

Kitap Adı :

 Sabiston Cerrahi 17. Baskı Ders Kitabı

Bölüm Adı :

 Cerrahi Yoğun Bakım

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Editör Adı :

 K Topgül, Z Malazgirt

2013

Kitap Adı :

 Akut Ağrı

2004

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Komplikasyonları

2006

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri

2011

Kitap Adı :

 Nutrisyon Ve Gastrointestinal Hastalık

2011

Kitap Adı :

 Yoğun Bakım Komplikasyonları

2006

Kitap Adı :

 Sterilizasyon Dezenfeksiyon

2005

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Microbiota And Intensive Care

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Intensive Care

Kitap Kritiği

 


2019, 9

Makale Adı :

 Non-İnfectious Fever After Acute Spinal Cord Injury İn The Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Öztürk Çağatay Erman, Aksoy İskender, Küçük Ahmet Oğuzhan, Murat Naci

Dergi Adı :

 The Journal Of Spinal Cord Medicine

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Prognostic Evaluation Of Cases With Thoracic Trauma Admitted To The İntensive Care Unit: 10-Year Clinical Outcomes.

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Küçük Ahmet Oğuzhan, Aksoy İskender, Aydın Davut, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Emergency Surgery

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Sentetik Kannabinoid (Bonzai) İlişkiliyaygın Beyaz Cevher Hasarı

Yazar Adı :

 Kömürcü Özgür, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Bilgin Sezgin, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Vaka Takdimi

 

2019

Makale Adı :

 The Association Between Serum Uric Acid Level And Prognosis İn Critically Ill Patients, Uric Acid As A Prognosis Predictor

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Küçük Ahmet Oğuzhan, Öztürk Çağatay Erman, Er Mehmet Can, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Clinical Laboratory

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of Acute Kidney İnjury (Akı) With Rıfle, Akın, Ck, And Kdıgo İn Critically İll Trauma Patients

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Küçük Ahmet Oğuzhan, Köylü İlkaya Nazan, Murat Naci, Bilgiç Adnan Burak, Abanoz Hakan

Dergi Adı :

 European Journal Of Trauma And Emergency Surgery

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Management Of Acute Respiratory Distress Syndrome With H1N1 Influenza Virus İn Pregnancy: Successful Mechanical Ventilation And Weaning With Airway Pressure Release Ventilation

Yazar Adı :

 Küçük Mehtap Pehlivanlar, Öztürk Çağatay Erman, İlkaya Nazan Köylü, Eyüpoğlu Selin, Ülger Fatma, Şahinoğlu Ali Haydar

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Anesthesia And Reanimation

Vaka Takdimi

 


2018, 5

Makale Adı :

 Epidemiology Of Sepsis İn İntensive Care Units İn Turkey: A Multicenter, Point-Prevalence Study

Yazar Adı :

 Baykara Zehra Nur, Akalın Emin Halis, Arslantaş Mustafa Kemal, Hancı Volkan, Çağlayan Çiğdem, Kahveci Ferda Şöhret, Demirağ Kubilay, Baydemir Canan, Ünal Mustafa Necmettin, Özdemir Pınar, Ulusoy Hülya, Memiş Dilek, Arar Makbule Cavidan, Yılmaz Elif, Güra Çelik Melek, Cinel İsmail Hakkı, Temur Sibel, Yaşar Mehmet Akif, Tutan Çulha Hamdiye, Balcı Canan, San Sultan, Salbes Asena, Özkan Elçin, Palabıyık Onur, Çelik Jale Bengi, Yosunkaya Alper, Çiçekçi Faruk, Özkoçak Turan Işıl, Katı İsmail, Başar Hülya, Turan Sema, Ünver Süheyla,

Dergi Adı :

 Crıtıcal Care

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Epidemiology Of Sepsis İn İntensive Care Units İn Turkey: A Multicenter, Point-Prevalence Study

Yazar Adı :

 Baykara Zehra Nur, Akalın Emin Halis, Arslantaş Mustafa Kemal, Hancı Volkan, Çağlayan Çiğdem, Kahveci Ferda Şöhret, Demirağ Kubilay, Baydemir Canan, Ünal Mustafa Necmettin, Özdemir Pınar, Ulusoy Hülya, Memiş Dilek, Arar Makbule Cavidan, Yılmaz Elif, Güra Çelik Melek, Cinel İsmail Hakkı, Temur Sibel, Yaşar Mehmet Akif, Tutan Çulha Hamdiye, Balcı Canan, San Sultan, Salbes Asena, Özkan Elçin, Palabıyık Onur, Çelik Jale Bengi, Yosunkaya Alper, Çiçekçi Faruk, Özkoçak Turan Işıl, Katı İsmail, Başar Hülya, Turan Sema, Ünver Süheyla,

Dergi Adı :

 Critical Care

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 A Case Of High Mortality, Treated With Multidisciplinary Approach İn Intensive Care: Meningococcal Meningitis

Yazar Adı :

 Mehtap Pehlivanlar Kucuk, Mutlu Yılmaz Esmeray, Aydın Davut, Ülger Fatma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Türk Yoğun Bakım Dergisi

Vaka Takdimi

 


2018, 4

Makale Adı :

 A Case With High Mortality Who Was Treated With A Multidisciplinary Approach İn The İntensıve Care Unıt: Meningococcal Meningitis

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Mutlu Yılmaz Esmeray, Ülger Fatma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Türk Yoğun Bakım Dergisi

Vaka Takdimi

 


2017, 3

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Report, Data Summary Of 50 Countries For 2010-2015: Device-Associated Module

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Yılmaz Hava

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Epidemiological Characteristics, Practice Of Ventilation, And Clinical Outcome İn Patients At Risk Of Acute Respiratory Distress Syndrome İn İntensive Care Units From 16 Countries (Provent): An İnternational, Multicentre, Prospective Study

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 The Lancet Respiratory Medicine

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Anesthetic Management Of Urgent Cesarean Section With Undiagnosed Transposition Of Great Arteries

Yazar Adı :

 Köksal Ersin, Karakaya Deniz, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Medical Archives

Vaka Takdimi

 


2016, 1

Makale Adı :

 A Case Of Severe Babesiosis Treated Successfully With Exchange Transfusion

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Güler Nil, Tanyel Esra, Hökelek Murat, Sünbül Mustafa

Dergi Adı :

 International Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Impact Of The International Nosocomial Infection Control Consortium (Inıcc) Multidimensional Hand Hygiene Approach, Over 8 Years, İn 11 Cities Of Turkey

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Infection Prevention

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Are Healthcare Workers Mobile Phones A Potential Source Of Nosocomial İnfections Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Leblebicioğlu Osman Hakan, Sünbül Mustafa, Esen Şaban

Dergi Adı :

 The Journal Of Infection İn Developing Countries

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Surgical Site İnfection Rates İn 16 Cities İn Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Erben Nurettin, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Şener Alper, Ersöz Gülden, Demirdal Tuna

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Lma Ctrach And Video Laryngoscope İn Endotracheal Intubation

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet, Ülger Fatma, Köksal Ersin, Güldoğuş Fuat, Özkan Fatih

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Anesthesia And Reanimation

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortiu Inıcc Report Data Summary Of 43 Countries For 2007 2012 Device Associated Module

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium (Inıcc) National Report On Device-Associated İnfection Rates İn 19 Cities Of Turkey, Data Summary For 2003–2012

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Impact Of İnfection On The Prognosis Of Critically İll Cirrhotic Patients Results From A Large Worldwide Study

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Liver International

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 Abdominal İnfections İn The İntensive Care Unit Characteristics Treatment And Determinants Of Outcome

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Bmc Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Surgical Site İnfections International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary Of 30 Countries 2005 2010

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Infection Control Of Hospital Epidemiology

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 The Role Of Serum Cholinesterase Activity And S100B Protein İn The Evaluation Of Organophosphate Poisoning

Yazar Adı :

 Yardan Türker, Aygün Dursun, Baydın Ahmet, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Human Experimental Toxicology

Özgün Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 Surgical Site Infections International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary Of 30 Countries 2005 2010

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Infection Control & Hospital Epidemiology

Özgün Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 Effectiveness Of A Multidimensional Approach For Prevention Of Ventilator Associated Pneumonia İn 11 Adult İntensive Care Units From 10 Cities Of Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Infection

Özgün Makale

 


2013, 4

Makale Adı :

 Impact Of A Multidimensional İnfection Control Approach On Central Line Associated Bloodstream İnfections Rates İn Adult İntensive Care Units Of 8 Cities Of Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Impact Of A Multidimensional İnfection Control Approach On Catheter Associated Urinary Tract İnfection Rates İn Adult İntensive Care Units İn 10 Cities Of Turkey International Nosocomial Infection Control Consortium Findings Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Dilek Ahmet, Ülger Fatma, Yılmaz Hava, Ulusoy Sercan, Alp Meşe Emine, Sırmatel Fatma, Victor Rosenthal

Dergi Adı :

 American Journal Of İnfection Control

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary Of 36 Countries For 2004 2009

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Bijie Hu, Maki Dennis G., Mehta Yatin, Apisarnthanarak Anucha, Medeiros Eduardo A., Leblebicioglu Hakan, Fisher Dale, Álvarez-Moreno Carlos, Khader Ilham Abu, Del Rocío González Martínez Marisela, Cuellar Luis E., Navoa-Ng Josephine Anne, Abouqal Rédouane, Guanche Garcell Humberto, Mitrev Zan, Pirez García María Catalina, Hamdi Asma, Dueñas Lourdes, Cancel Elsie, Gurskis Vaidotas, Rasslan Ossama, Ahmed Altaf, Kanj Souha S., Ugalde Olber Chavarría, Mapp Trudell, Raka Lul, Yue

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 Impact Of A Multidimensional İnfection Control Strategy On Catheter Associated Urinary Tract İnfection Rates İn The Adult İntensive Care Units Of 15 Developing Countries Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Rosenthal V. D., Todi S. K., Álvarez-Moreno C., Pawar M., Karlekar A., Zeggwagh A. A., Mitrev Z., Udwadia F. E., Navoa-Ng J. A., Chakravarthy M., Salomao R., Sahu S., Dilek A., Kanj S. S., Guanche-Garcell H., Cuéllar L. E., Ersoz G., Nevzat-Yalcin A., Jaggi N., Medeiros E. A., Ye G., Akan Ö. A., Mapp T., Castañeda-Sabogal A., Matta-Cortés L., Sirmatel F., Olarte N., Torres-Hernández H., Barahona-Guzmán N., Fernández-Hidalgo R., Villamil-Gómez W., Sztokhamer D., Forciniti S., Berba R., Turgut H.,

Dergi Adı :

 Infection

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 Effectiveness Of A Multidimensional Approach For Prevention Of Ventilator Associated Pneumonia İn Adult İntensive Care Units From 14 Developing Countries Of Four Continents Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Critical Care Medicine

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Time Dependent Analysis Of Length Of Stay And Mortality Due To Urinary Tract İnfections İn Ten Developing Countries Inıcc Findings

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Dwivedy Arpita, Rodríguez Calderón María Eugenia, Esen Saban, Hernández Héctor Torres, Abouqal Rédouane, Medeiros Eduardo A., Espinoza Teodora Atencio, Kanj S.s., Gikas Achilleas, Barnett Adrian G., Graves Nicholas

Dergi Adı :

 Journal Of Infection

Özgün Makale

 


2011, 2

Makale Adı :

 Time-Dependent Analysis Of Extra Length Of Stay And Mortality Due To Ventilator-Associated Pneumonia İn İntensive-Care Units Of Ten Limited-Resources Countries: Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium (Inıcc)

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan, Dilek Ahmet

Dergi Adı :

 Epidemiology And Infection

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Candida Bloodstream İnfections İn İntensive Care Units Analysis Of The Extended Prevalence Of İnfection İn İntensive Care Unit Study

Yazar Adı :

 Kett Daniel H., Azoulay Elie, Echeverria Pablo M., Vincent Jean-Louis

Dergi Adı :

 Critical Care Medicine

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary For 2003 2008 İssued June 2009

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Jamulitrat Silom, Medeiros Eduardo A., Todi Subhash Kumar, Gomez David Yepes, Leblebicioglu Hakan, Abu Khader Ilham, Miranda Novales María Guadalupe, Berba Regina, Ramírez Wong Fernando Martín, Barkat Amina, Pino Osiel Requejo, Dueñas Lourdes, Mitrev Zan, Bijie Hu, Gurskis Vaidotas, Kanj S.s., Mapp Trudell, Hidalgo Rosalía Fernández, Ben Jaballah Nejla, Raka Lul, Gikas Achilleas, Ahmed Altaf, Thu Le Thi Anh, Guzmán Siritt María Eugenia

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Impact Of International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Strategy On Central Line Associated Bloodstream Infection Rates İn The Intensive Care Units Of 15 Developing Countries

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Rodrigues Camila, Álvarez‐Moreno Carlos, Leblebicioglu Hakan, Sobreyra‐Oropeza Martha, Berba Regina, Madani Naoufel, Medeiros Eduardo A., Cuéllar Luis E., Mitrev Zan, Dueñas Lourdes, Guanche‐Garcell Humberto, Mapp Trudell, Kanj Souha S., Fernández‐Hidalgo Rosalía

Dergi Adı :

 Infection Control And Hospital Epidemiology

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 The Value Of Neopterin And Procalcitonin İn Patients With Sepsis

Yazar Adı :

 Fisgin Nuriye Tasdelen, Aliyazicioglu Yuksel, Tanyel Esra, Coban Ahmet Yilmaz, Ulger Fatma, Zivalioglu Muammer, Esen Saban, Leblebicioglu Hakan

Dergi Adı :

 Southern Medical Journal

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Predictive Powers Of S100B And Cell Free Plasma Dna Values İn İntensive Care Unit Patients With İntracranial Hemorrhage

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Critical Care

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Antinociceptive Effects Of Intravenous Dexmedetomidine İn Colorectal Distension Induced Visceral Pain İn Rats The Role Of Opioid Receptors

Yazar Adı :

 Ulger Fatma, Bozkurt Ayhan, Bilge S Srr, İlkaya Fatih, Dilek Ahmet, Bostanci M Ömer, Çiftcioğlu Engin, Güldoğuş Fuat

Dergi Adı :

 Anesthesia & Analgesia

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Are We Aware How Contaminated Our Mobile Phones With Nosocomial Pathogens

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Fatal Fever Of Unknown Origin İn Acute Cervical Spinal Cord İnjury Five Cases

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Spinal Cord Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Acute Organophosphate Poisoning Mimicking Opioid İntoxication

Yazar Adı :

 Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2008, 8

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Report Data Summary For 2002 2007 İssued January 2008

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Mehta Ajita, Álvarez-Moreno Carlos, Leblebicioglu Hakan, Higuera Francisco, Cuellar Luis E., Madani Naoufel, Mitrev Zan, Dueñas Lourdes, Navoa-Ng Josephine Anne, Garcell Humberto Guanche, Raka Lul, Hidalgo Rosalía Fernández, Medeiros Eduardo A., Kanj Souha S., Abubakar Salisu, Nercelles Patricio, Pratesi Ricardo Diez

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2008, 11

Makale Adı :

 Device-Associated Hospital-Acquired İnfection Rates İn Turkish İntensive Care Units. Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium (Inıcc)

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Ülger Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Hospital Infection

Özgün Makale

 


2007, 3

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 the effects of right communication with the relatives on cadaveric organ donations rate in intensive care unit patients: A summary of Turkısh data

Yazar Adı :

 Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma, Güngör İbrahim Levent, Bayrak İlkay Koray

Etkinlik Adı :

 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Unexpected loss of organs after consent to organ donation in a brain-dead patient with spontaneous subarachnoid hemorrhage: asymptomatic polycystic kidney disease and polycystic liver disease

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Pehlivanlar Küçük Mehtap

Etkinlik Adı :

 18th Congress of the european society for organ transplantation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The difficulties in the diagnosis of brain death:A case of decompressive craniectomy

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Öztürk Çağatay Erman, Ülger Fatma, Güngör İbrahim Levent

Etkinlik Adı :

 18th Congress of the european society for organ transplantation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Cerebral Fat Embolism in a Multiple Trauma Patient: A Case Report

Yazar Adı :

 Ergül Dursun Fırat, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kömürcü Özgür, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 TYBD ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 The Parameters Aàecting the Outcome in Drowning Cases in Intensive Care Eight Years ofRetrospective Patient Data

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Küçük Ahmet Oğuzhan, Kömürcü Özgür, Bayrak İlkay Koray, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 tybd uluslararası sempozyum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Geçmişe Dönüp Baktık: Akciğer Kontüzyonunda Ne ZamanAntibiyoterapi?

Yazar Adı :

 Ergül Dursun Fırat, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Sandıkçı Kemal Serhan, Aksoy İskender, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 Türk Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatörden Ayırmada Güçlük:Kritik Hastalık Polinöropatisi

Yazar Adı :

 Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 Ulsal Akciğer Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 The difficulties in the diagnosis of brain death: A case of decompressive craniectomy

Yazar Adı :

 Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma, Güngör İbrahim Levent

Etkinlik Adı :

 21th İnternational intensive care symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 There is nothing unexpected in the intensive care unit

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ergül Dursun Fırat, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 21th International Intensive Care symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Hemiplegia seen in serious methyl alchol poisoning : A case report

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Öztürk Çağatay Erman, Ergül Dursun Fırat

Etkinlik Adı :

 21.th International Intensive Care Symposıum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 the effects of right communication with relatives on cadaveric organ donation rate in intensive care unit patients: A summary of Turkısh data

Yazar Adı :

 Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma, Güngör İbrahim Levent, Bayrak İlkay Koray

Etkinlik Adı :

 21. İntensive care unit symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Evaluation of Acute Kidney Injury (AKI) with Rifle, Akin, Ck, and Kdigo in critically ill trauma patients

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Öztürk Çağatay Erman, Murat Naci

Etkinlik Adı :

 21.Intensive care symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effect of Use Preemptive APRV According to Lung Injury Prediction Score (LIPS) on Preventing the Development of ARDS in the Intensive Care Unit

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Öztürk Çağatay Erman, Köylü İlkaya Nazan, Küçük Ahmet Oğuzhan, Ergül Dursun Fırat, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 22nd International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 A New Spinal Reflex in A Case Who Has Brain Death

Yazar Adı :

 Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kömürcü Özgür, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 22nd International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 Intensive Care Following A Case Of A Giant Paraganglioma Complicated With Acute Myocardial Infarction

Yazar Adı :

 Ergül Dursun Fırat, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kömürcü Özgür, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 22nd International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 The Parameters Affecting the Outcome in Drowning Cases in Intensive Care Eight Years of Retrospective Patient Data

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Küçük Ahmet Oğuzhan, Öztürk Çağatay Erman, Kömürcü Özgür, Bayrak İlkay Koray, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 22nd International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 Cerebral Fat Embolism in a Multiple Trauma Patient: A Case Report

Yazar Adı :

 Ergül Dursun Fırat, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kömürcü Özgür, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 22nd International Intensive Care Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 FACTORS AFFECTING DIAGNOSIS OF BRAIN DEATH AND PROCESS OF ORGANDONATION IN A UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY

Yazar Adı :

 Arslan Aynur, Tan Birgül, Öztürk Çağatay Erman, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 Geneva 2017, Organ Donation Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 08

Bildiri Adı :

 Intensive Care Following A Case Of A Giant Paraganglioma Complicated With Acute Myocardial Infarction

Yazar Adı :

 Ergül Dursun Fırat, Pehlivanlar Küçük Mehtap, Kömürcü Özgür, Ülger Fatma

Etkinlik Adı :

 TYBD ULUSLARARASI SEMPOZYOM

Uluslararası

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Dexmedetomidinin viseral ağrıdaki analjezik etkisinin araştırılması

Proje Konusu :

 Vısseral ağrı

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Pediatrik abdominal cerrahi hastalarında BIS(Bispectral İndeks) kullanımının propofol tüketimi üzerine etkileri

Yazar :

 Hanife Şafak VAROL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 2003-2008 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikail Yüksel Yoğun Bakım ünitesinde yatan tekli-çoklu travma hastalarının retrospektif analizi

Yazar :

 Ali Rıza ÜNLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Mikail Yüksel Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2005-2011 yılları arasında yatmış olan obstetri ve jinekoloji hastalarının retrospektif incelenmesi

Yazar :

 Hatice ALVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2012

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Yoğun bakım ünitesinde izlenen multi travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi

Yazar :

 Erşan ÖZEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Yaşlı (>65 yaş) hastaların kısa ve uzun dönem mortalitelerinin frailty (kırılganlık) skoru ile progresif olarak değerlendirilmesi

Yazar :

 Ali Erdem KEKÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mekanik Ventilasyon Prensipleri Ve Yoğun Bakım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:05:32

 

2014-03-03 10:05:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Intrabadominal Basınç Monitorizasyonu

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:12

 

2014-03-03 09:59:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Trakeostomi Endikasyonları Ve Bakımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:22

 

2014-03-03 09:56:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Termoregülasyon Ve Vücut Sıcaklığının Monitorizasyonu

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:18

 

2014-03-03 09:55:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Evde Hasta Bakım İlkeleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:40

 

2014-03-03 09:54:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anaflaksi ;mekanizmaları Ve Tedavisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:47

 

2014-03-03 09:52:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hasta Triyaj Prensipleri Ve Yoğun Bakıma Hasta Kabulu

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:44

 

2014-03-03 09:45:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemofiltrasyon Ve Hemodiyaliz

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:02:51

 

2014-03-03 09:44:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Non İnvazif Mekanik Ventilasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:09

 

2014-03-03 09:41:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Beyin Ölümü Ve Organ Donör Bakımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:15

 

2014-03-03 09:40:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Maket Ve Hastada Yoğun Bakım Uygulamaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:30

 

2014-03-03 09:20:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arter Kan Gazı Alınması Ve Yorumlanması

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:36

 

2014-03-03 09:19:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pulmoner Arter Kateterizasyon Uygulaması

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:45

 

2014-03-03 09:17:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tez Yazılması

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:51

 

2014-03-03 09:15:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:03:48

 

2014-03-03 09:10:54

 

2013-2014

2019
 • 2002

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2002

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 1997
  - 2002

  Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi

  Araştırma Görevlisi

  Uzmanlık Eğitimi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr