İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: gbakan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2752-1303
Yabancı Diller İngilizce,Almanca
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Çevre Kimyası
Çevre Sistemleri ve Modelleme
Temiz Üretim Teknolojileri
Öğrenim Bilgileri
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 2012 -
Profesör , 2012 - 2012
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2001 - 2007
Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi, 1995 - 2001
Araştırma Görevlisi , 1989 - 1990
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi, 1985 - 1995
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Avcı-Av Ve Nütrient/besin Zinciri Etkileşimleri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Bitki Büyümesi Ve İstilacı Olmayan Kayıplar

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Fosfor Yükleme Kavramı

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalite Modellemesi

Bölüm Adı :

 Ötrofikasyon Problemi Ve Besin Elementleri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Patojenler

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Streeter-Phelps : Yayılı Kaynaklar

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Streeter-Phelps: Noktasal Kaynaklar

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Fotosentez/solunum

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Kütle Dengesi, Kararlı Hal Çözümü Ve Yanıt Zamanı

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Reaksiyon Kinetiği

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Bölüm Adı :

 Giriş

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 Bakan Gülfem

2015

Kitap Adı :

 Turkish Black Sea Fisheries

Bölüm Adı :

 Land-Based Pollution Monitoring And Assessment Of Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

2014

Kitap Adı :

 Seas At The Millenium An Environmental Evaluation

Bölüm Adı :

 The Black Sea

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Editör Adı :

 C. Sheppard

2000

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Evaluation Of Drinking Water Network Chlorination Performance Forondokuzmayıs District Using Mike Urban

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Ulutaş Mahmut Baran, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Entegre Havza Yönetiminde Çevresel Modelleme Tekniklerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Küçük Kübra, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Çevre Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Applying Aquatox For The Ecological Risk Assessment Coastal Of Black Sea At Small İndustries Around Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Küçük Kübra, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Envıronmental Scıence And Technology

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Cleaner Production Applications İn Various İndustries: Metal İndustry

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Beytekin İlknur Damla, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Environmental Research Technology

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Temporal Variation Of Mercury İn Turkish Black Sea Waters And Associated Risk Assessment

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Şentürk İlknur, Maryam Bareera, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Envıronmental Pollutıon Assessment Of The Black Sea Coast Of Turkey Based On Gıs-Mappıng Technıques

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Şişman Aziz, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Ponte International Scientific Researchs Journal

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Assessment At Mid-Black Sea Coast Of Turkey For Recovery Valuable Heavy Metals From Sediments

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Journal Of European Water

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Preliminary Evaluation Of Heavy Metal Contamination At Sediment İn The Mid-Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Engineering Sciences And Technology

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Sığ Bir Gölde Sediman Kalitesinin Trofik Duruma Etkisinin Değerlendirilmesi Balık Gölü Örneği (Kızılırmak Deltası)

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Sığ Sularda Nutrient Seviyelerine Sediman Kalitesinin Etkisinin Konumsal Olarak Değerlendirilmesi: Cernek Gölü Örneği

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Sığ Sularda Nutrient Seviyelerine Sediman Kalitesinin Etkisinin Konumsal Olarak Değerlendirilmesi: Cernek Gölü Örneği

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Empoying Urban Information Systems For Water Distribution Systems

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Energy And Environmental Engineering

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Abdal Irmağı Havzasında Toplam Maksimum Günlük Yük Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Ekoloji

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Water And Sediment Quality Assessment İn The Mid Black Sea Coast Of Turkey Using Multivariate Statistical Techniques

Yazar Adı :

 Akbal Feryal, Gürel Levent, Bahadır Tolga, Şentürk İlknur, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Envıronmental Earth Scıence

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 Multivariate Statistical Techniques For The Assessment Of Surface Water Quality At The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Water Aır Soıl Pollutıon

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Integrated Environmental Quality Assessment Of The Kızılırmak River And İts Coastal Environment

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Özkoç Hülya Saide, Cüce Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Nehirleri Su Ve Sediman Ortamlarında Ağır Metal Kirliliği İzlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Tmmob - Çmo Çevre Bilim Ve Teknoloji

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 The İnvestigation Of Lead Removal By Biosorption An Application At Storage Battery Industry Wastewaters

Yazar Adı :

 Bahadır Tolga, Bakan Gülfem, Altaş Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 J. Enzyme And Mıcrobıal Technology

Özgün Makale

 


2007, 7

Makale Adı :

 Distribution And Bioaccumulation Of Organochlorine Pesticides Along The Black Sea Coast

Yazar Adı :

 Özkoç Hülya Saide, Bakan Gülfem, Arıman Sema

Dergi Adı :

 Envıronmental Geochemıstry And Health

Özgün Makale

 


2007, 2

Makale Adı :

 Water Sediment Quality Assessment And Sod Studies İn Kızılırmak River At The Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 An Ecological Risk Assessment Of The İmpact Of Heavy Metals İn Surface Sediments On Biota From The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Journal Of Envıronmental Studıes

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Water Quality Modelling Of The Mert River

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Persistent Organochlorine Residues İn Sediments Along The Coast Of Mid Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Arıman Sema

Dergi Adı :

 Marıne Pollutıon Bulletın

Özgün Makale

 


2004, 6

Makale Adı :

 Samsun Mert Irmağına Su Kalitesi Modeli Qual2E Uygulaması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Tmmob - Çmo Çevre Bilim Ve Teknoloji

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 The Black Sea

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Marıne Pollutıon Bulletın

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 Çevre Sedimantolojisi Ve Sediman Kalite Kriter Çalışmaları

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Tmmob - Çmo Çevre Bilim Ve Teknoloji

Özgün Makale

 


2000

Makale Adı :

 Samsun Mert Irmağı Karadeniz Deşarjında Yüzey Sediman Dip Çamur Ve Su Kalitesi Araştırması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Engıneerıng & Envıronmental Scıences

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Kızılırmak Deltası Drenaj Kanallarında Kirlilik Araştırması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Ekoloji Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 


1999

Makale Adı :

 Enrichment Of Metals İn The Surface Sediments Of Sapanca Lake

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Water Envıronment Research

Özgün Makale

 


1999

Makale Adı :

 Çevre Sedimantolojisi Ve Arazi Çalışmaları

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre

Özgün Makale

 


1998

Makale Adı :

 Sapanca Gölünün Ötrofik Durumu Ve Sediman Dip Çamuru Karakterinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre

Özgün Makale

 


1997

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Acute Toxicity Test with Daphnia magna (Straus, 1820 Cladocera, Daphniidae) in Seydisehir Seydişehir Sediment

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Şimşek Kemal, Şişman Aydın Hacer Göknur, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Assessment of Mert River basin according to surface water quality parameters in context of integrated watershed management

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Entegre Havza Yönetiminde Çevresel Modelleme Tekniklerinin Araştırılması ve Uygulanması

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Küçük Kübra, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Kentsel Atıksu Arıtımında Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Örneği

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Şenel Sinem Laçin, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Yeşilırmak Havzası Su Kalitesinin Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Küçük Kübra, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Bütünleşik Havza Yönetimi Yaklaşımı ve Uygulamaları

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Selen Özmen, Özkoç Hülya Saide, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT

Yazar Adı :

 Özkoç Hülya Saide, Şimşek Arife, Selen Özmen, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 EVALUATION TO WATER QUALITY OF SAMSUN TEKKEKOY DISTRICT, ACCORDING TO ENVIRONMENTAL POLLUTION FACTORS

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Şule Sancak, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Kentsel Yeşil Alan Yönetimi

Yazar Adı :

 Özkoç Hülya Saide, Şimşek Arife, Özmen Selen, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Ekolojik Binaların Ülkemizdeki Uygulama Örneği : Ecosmart Home

Yazar Adı :

 Yiğit Enes, Karaman Ozan, Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 13.ulusal/1.uluslararası çevre mühendisliği kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Günlük Maksimum Toplam Yük ( GMTY) Yaklaşımı ve Uygulamaları

Yazar Adı :

 Hiçyılmaz Eylem, Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 13.ulusal / 1. uluslararası Çevre mühendisliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Kirlenmiş Sahalarda Çevresel Risk Değerlendirilmesi: Samsun Sahil Güvenlik Bölgesi Örneği

Yazar Adı :

 Yıldırım İlksen, Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 13.ulusal/1.uluslararsı Çevre Mühendisliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Monitoring Of Seasonal And Spatial Variations In Marine Water Quality At The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Characteristics And Phosphorus Release Rates Of Sediments İn Two Shallow Lakes Kızılırmak Delta Turkey

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 A Research Of The Effects Of Sediment Layer On Trophic Level İn Shallow Lakes The Case Of Cernek Lake

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Water Quality Simulation Of Lakes Cernek And Balık At The Kızılırmak Wetland Of The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Cüce Hüseyin

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Determination Of System Deficiencies With Wds Models

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Recovery Of Acid And Heavy Metal İn Surface Coating İndustry By Best Available Techniques

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Kotan Tarık

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Environmental Modeling Approaches For Exposure And Risk Assessment Of Prioritize Chemicals In Industries

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Sediment And Water Pollution Status Of The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 International Conference On Civil And Environmental Engineering,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 THE PAST PRESENT AND FUTURE OF THE BLACK SEA ENVIRONMENT

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 MARINE COASTAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Ecological Risk Assessment For Contaminated Sediments In The Black Sea

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1st Interntional Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability (MACODESU)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Assessment Of Seasonal And Spatial Variations In Marine Water Quality At The Mid Black Sea Shore Of Turkey

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Bakan Gülfem, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1st Interntional Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability (MACODESU)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Sediment and Water Quality Assessment with Coastal Modeling Techniques through the mid-Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Küçük Kübra, Özkoç Hülya Saide, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2nd IWA Regional International Symposium on Water, Wastewater and Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Preliminary Evaluation of Heavy Metal Contamination at Sediment in the mid-Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Sediment Quality and Land-Based Pollution Load Changes at the Mid-Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Improvement of the integrated coastal zone management in the Black Sea regon of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 WMESS World Multidiscipliniary Erath Sciences Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Drag out recovery in surface coating industry by membrane filtration system

Yazar Adı :

 Kotan Tarık, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 WMESS World multidisciplinary Earth Sciences Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Assessment at mid-Black Sea coast of Turkey for recovery valuable heavy metals from sediments

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 10th World Congress on Water Resources and Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Determination Of Cleaner Sustainable Production Opportunities İn Metal Processing Coating Industry

Yazar Adı :

 Kotan Tarık, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 European Water Resources Associtation (EWRA) ,9th World Congress ,Water Resources Management İn A Changing World:Challenges And Opportunities

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 METAL WORKING FLUID RECYCLING AND WASTE REDUCTION OPPORTUNITIES IN METAL PROVESSING INDUSTRY

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Kotan Tarık

Etkinlik Adı :

 EWRA) ,9th World Congress ,Water Resources Management İn A Changing World:Challenges And Opportunities

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Calibration Of Water Distribution Networks With Fire Flow Tests

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 EWRA) ,9th World Congress ,Water Resources Management İn A Changing World:Challenges And Opportunities

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Multivariate Statistical Techniques For Assesment Of Surface Sediment Quality At The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Arıman Sema, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 European Water Resources Associtation (EWRA) ,9th World Congress ,Water Resources Management İn A Changing World:Challenges And Opportunities

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 TEMİZ ÜRETİM VE GIDA SANAYİ

Yazar Adı :

 Evren Mustafa, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1.TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 An Integrated Catchment Approach to Management of Sediment Pollution in the Coastal Shallow Lakes

Yazar Adı :

 Cüce Hüseyin, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİNDE ÇEVRESEL MODELLEME TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Küçük Kübra, Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 XII.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 KIZILIRMAK HAVZASI SU KALİTESİNİN TOPLAM MAKSİMUM GÜNLÜK YÜK (TMDL) YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 WATER MANAGEMENT IN SMART CITIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 ECOLOGICAL INFRASTRUCTURE FOR SUSTANAINABLE URBAN DEVELOPMENT

Yazar Adı :

 Özkoç Hülya Saide, Şimşek Arife, Küçük Kübra, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 WATER MANAGEMENT IN SMART CITIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 POTENTİAL ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METAL AT SEDIMENT

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2ND INT. CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ( ICOEST)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 ECOTOXICOLOGICAL PRACTICES OF ENVIRONMENT SEDIMENTOLOGY

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 ORTA KARADENİZ SAHİLİNDE DENİZ SUYU KARBON KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Bakan Gülfem, Üstün Odabaşı Sevde, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 MARINE WATER QUALITY AT THE MID BLACK SEA COAST OF TURKEY

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Üstün Odabaşı Sevde, Bakan Gülfem, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYSMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Monitoring of seasonal organic and inorganic pollution at the mid Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Şentürk İlknur, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea congress on Environmental Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of Heavy Metal Enrichment and Pollution Degree in Contaminated Sediment Environments at the Mid Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Seasonal Variation of Trophic State of Balık Lake in The Kızılırmak Delta at the Middle Blacksea of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2014-Side)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ecotoxicological Evaluation of the Relationship between Acid Volatile Sulfides AVS Metals at Sediment Column

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 I2SM International Symposium on Sediment Management

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of Treatment Methods Ex Situ of Heavy Metals in Contaminated Sediments of the Mid Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 I2SM International symposium on Sediment Management

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kirlenmiş Sedimanlarda Ağır Metal Kirliliğinin İyileştirilmesi ve veya Arıtım Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Havza Yönetimi ve Mert Irmağı Havzası Örneği

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasındaki Cernek ve Balık Göllerinin Trofik Durum Modellemesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ekotoksikoloji ve Sedimanda Uçucu Asit Sülfit UAS Ağır Metal İlişkisi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Giresun ili Kümbet Yayalası Evsel Atıksularının Arıtılmasında Yapay Sulak Alan ve Diğer Doğal Arıtma Yöntemlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Sulakalanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Temiz Üretim Uygulamalarında Enİyi Tekniklerin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların İyileştirilmesi ve veya arıtılmasında katı yıkama ekstraksiyon yönteminin kullanılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Analitik Kimya Kimya Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Cernek Gölü Kızılırmak Deltası Samsun Su Kalitesi Konumsal Analizi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Sinop Samsun Ordu Deniz Suyu Ağır Metal Kirlilik Seviyelerinin İzlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Balık Gölü Kızılırmak Deltası Samsun Su Kalitesinin Konumsal Analizi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Balık ve Cernek Göllerinde Trofik Durumun CBS ile Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Abdal Irmağı Havzasında Trihalometan Parametresi Çevresel Risk Analizi Örneği

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Sedimanlarında Ağır Metal Kirliliğinin Oluşturduğu Çevresel Risklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Balık Gölü Su Kalitesi ve Trofik Durumunun CBS ile Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinin Modellenmesi ve Kullanılan Yazılım Paketleri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi Açısından Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Su Dağıtım Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göl Sedimanlarının Ötrofikasyon Üzerindeki Rolü

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Abdal Irmağı Havzasıonda Toplam Maksimum Günlük Yük Değerlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sucul Ortamların Trofik Durumunun Değerlendirilmesinde Farklı Matematiksel Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Göl Yönetim Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Çevresel İzlemede Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Konumu

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama Ekstraksiyon Yöntemi ile İyileştirilmesi ve veya Arıtılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 T ürkiye de Çevresel Etki değerlendirme ÇED Uygulamalarına Çarpıcı Bir Örnek Samsun Mobil Termik Santralleri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 TMMOB Samsun Kent Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeşitli endüstrilerde Temiz Üretim Uygulamaları ve Performans Çalışmalarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Laboratuvar Teknikleri ile Sediman Oksijen İhtiyacı Ölçümü ve Su Sediman Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kirlenmiş Sedimanlarda Ağır Metallerin İyileştirilmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Nehirleri Su ve Sediman Ortamlarında Ağır Metal Kirliliği İzlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kirlenmiş Sediman Tabakasının Arıtım Yöntemlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin Üniversitesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Temiz Üretim ve Sürdürülebilir Üretim Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 V. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Su Kalitesi Model Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 V. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sedimanda Metal Kirliliği Verilerinin Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 V.Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Atakum Bölgesinin Atıksu Arıtım Stratejileri ve Çevresel Etkileri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Nehrinde Sediman Oksijen İhtiyacı SOİ Belirleme Çalışmaları

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çevresel Model Kavramı ve Sınıflandırılmaları

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Taranmış Kirli Sedimanların Yönetim Stratejileri

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çevresel etki değerlendirilmesinin önemi ve Samsun Mobil Santral Örneği

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 IV. Türkiye Enerji Sempozyumu, TMMOB-EMO

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Mert Irmağında QUAL2E Su Kalitesi Model Uygulaması

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Çevre Müh. Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sediman Kalite İzleme ve Belirleme çalışmalarında Uygulanan Metotlar

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Çevre Müh. Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz kıyı şerid sediman ve su örneklerinde çeşitli pestisit ve PCB türevlerinin izlenmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çevresel Göl Sedimantolojisi Sapanca gölü Eymir gölü

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB-ÇMO

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sedimanda Pestisit kirliliği ve ekotoksikolojik yaklaşım

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 III. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İçmesuyu Arıtma Tesisi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB-ÇMO

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dünyada Çevre Mühendisliğinin Bugünü ve Geleceği

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi Kıyı Şeridinin Plaj ve Yüzme suyu envanter değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Türkiye'nin Kıyı ve Deniz alanları 1. Ulusal Konferansı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Kıyı Şeridi Çevre Koruma ve Kıyı Yönetimi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Kıyı Müh. Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pilot ölçekli hızlı kum filtrasyonunda ısıya bağımlı abnormal yük kaybı davranımı

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1. Uludağ Çevre Müh. Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sapanca Gölü Dip çamurunda Endüstriyel kirlilik yükü

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu ' 96

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eymir Gölü Sedimantolojisi

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 İnşaat Müh. Gelişmeler 2. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Seka Müesseseleri Beyazlatma Prosesi atıksuları klorlu organik bileşikler

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 İ.T.Ü. 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu '94

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organotin Compounds in the Mediterranean Sea

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Çevre '89 5 th. Scientific and Technical Congress

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Trace Metal Pollution in the Scheldt River and Sediment Enrichment of Metals

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 8th International SedNet Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Water Quality Simulation of Lakes Cernek and Balık at the Kızılırmak Wetland of the Black Sea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Global Congress on Integrated Coastal Management : Lessons Learned to Address New Challenges

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Removal of Heavy Metals from Contaminated Sediments by using Sequential Extraction and Soil Washing Extraction

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 6BBCAC 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluation Selection and Application of Best Available Techniques BAT at Cleaner Production Approach

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 16 th Conference of the European Roundtable on Sustainable Consumption & Production ( ERSCP),

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Modeling of Potable Water Distribution Systems

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 10 th International Congress on Advances in Civil Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Water Quality and Trophic State Asment of Cernek Lake in the Kızılırmak Delta at the middle Black Sea of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1st Int. Conference on SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Decision Support Systems for Abdal River Basin at the Mid Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1st Int. Conference on SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Accumulation of Heavy Metals in Sediments from the mid Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 7th. Int. SedNet Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Assessment of Heavy Metal Levels in Sediments of the mid Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Proceedings of 15th Int. Conference on Heavy Metals in the Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Speciation of Heavy Metals in Sediments from the Coast of Mid Black Sea by ICP OES with Sequaltial Extraction

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 5th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Characterization of the Abdal River Catchment water and sediment quality at the Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 5th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Spatial Survey of Heavy Metal Contaminanats in the sediments from the coast vof Mid Black Sea

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 5th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sequential Extraction of Heavy Metal in Sediments at River and Marine of Mid Black Sea Coast Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 35 th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 35

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Heavy Metal Assessment in Sediments and Water from The Turkey Black Sea Coast

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 4th Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Water Quality Modelling Study QUAL2E of the Mert River Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the 6th. Int. Conf. on the Med.Coastal Environment, MedCoast’03

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Study on the Phytoplankton and Nutrients in the Mid Black Sea Coast of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the 6th. Int. Conf. on the Med.Coastal Environment” MedCoast’03

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Certain organic pollutant levels in surface sediment of the Mid Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 MEDCOAST '99 - EMECS ' 99 Joint Conference, Land-Ocean Interactions : Managing Coastal Ecosystems,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Levels of pesticides in mussels from the Middle Black Sea coast of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 MEDCOAST ' 99 - EMECS ' 99 Joint Conference, Land-Ocean Interactions : Managing Coastal Ecosystems,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Management of the Bioata and Sediment of Mid Black Sea Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the 6th. Int. Conf. on the Med.Coastal Environment” MedCoast’03

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Copper Removal from wastewater using zeolitized tuffs

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 The Kriton Curi Int. Sym. on Env. Management in the Med. Region, Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of the land based pollutants on the pollution of the Black Sea Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 IAEA Int. Symposium on Marine Pollution

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluation of the Black Sea Land Based Sources Inventory Results of the Coastal Region of Turkey

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 ICZM in the Mediterranean & Black Sea, MEDCOAST

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Changes of the Sediment Characteristics and Composition of Lake Sapanc

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the Med. Conf. on Env. Geotechnology,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Enrichment of Metals in the Surface Sediments of Sapanca Lake

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 WEFTEC ' 95, the 68th Annual WEF Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Special Study on Physicochemical Characteristics of Sapanca Lake Surface Sediments

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 Specialized Conference on the Contaminated Aquatic Sediments : Historical Records, Environmental Impact, and Remediation.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Observation of Pollution in Water and Sediments in Middle Black Sea Coast by Using Dgt (Diffusive Gradients In Thin Films) Method

Yazar Adı :

 Sancak Şule, Şimşek Arife, Bakan Gülfem

Etkinlik Adı :

 1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 ORTA KARADENİZ KIYI ŞERİDİNDE DENİZ SUYU KALİTESİNİN İZLENMESİ

01.10.2013

 

23.06.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 DERİN DENİZ DEŞARJI TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

05.04.2015

 

04.12.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta ve Hassas Alanları Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Metal Kaplama Endüstrisinde Timay Tempo Su Kimyasal ve Enerji Kazanımı ve Atık Minimizasyonu Fırsatlarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMALARINI DESTEKLEMEPROGRAMI PROJESİ

10.02.2014

 

27.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Sampa Firmasında Soğutma Sıvısı Geri Kazanımı ve Atık Miktarının Azaltılması Fırsatlarının Belirlenmesi Projesi

Proje Konusu :

 SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMALARINI DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

17.02.2014

 

08.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasındaki Cernek ve Balık Göllerinin Su ve Sediman Kalite Modellemesi PYO MUH 1904 12 013 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 İçme Suyu Dağıtım Sistemi Modellenmesinde Tasarım Optimazasyonu PYO MUH 1904 11 016 Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Gölllerin Trofik Seviyelerinin Değişiminde Sediman Tabakasının Etkisinin Araştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi PYO MUH 1904 10 001 Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karar Destek Sistemleriyle Su Havzalarının Planlanmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi Uygulanması ve Çevresel Risk Değerlendirmesi MF 139 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kirlenmiş Sediman Tabakasının Çevresel Kirliliğin İzlenme Remediasyon ve Arıtım Yöntemlerinin Araştırılması MF 118 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları MF 109 OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Samsun

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

  Çeşitli Sediman Örneklerinde SOI belirleme çalışmaları MF 092 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridinde Yüzey Sediman ve Deniz suyunda Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi MF 050 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Samsun Kıyı Şeridinde Yüzey Sediman Biyoindikatör Organizma Midye ve Deniz Suyunda Organik Kirleticilerin Araştırılması TÜBİTAK YDABAG Projesi 100Y110

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Karadeniz Kıyı şeridinde yüzey sediman ve deniz suyunda organik kirleticilerin izlenmesi MF 042 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Mert Irmağı Deşarjında Sediman Kirliliği Kalite Parametrelerinin İzlenmesi MF 027 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Mert Irmağı Karadeniz Deşarjında Yüzey Sediman Dip Çamur Araştırması TÜBİTAK YDABÇAG 326 A

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalışma Performansının Ölçümü MF 014 OMÜ Samsun

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 T C Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Sürekli Kirlilik İzleme Karakökenli Kirleticilerin Yüzmesuyu ve İçmesuyu Kalitesinin İzlenmensi Projesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Black Sea Region Land Based Routine Pollution Monitoring Programme Presented by Env Problems Research Center in OMÜ to United Nations Office for Project Services UNOPS

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 T C Çevre Bakanlığı Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi OMÜ Samsun

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 T C Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Sürekli Kirlilik İzleme Kara Kesimi Projesi OMÜ Samsun

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Gölbaşı Mogan Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve Çevre Yönetim Planı Projesi Kod No 93 03 03 04 01 ODTÜ Ankara

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Seka Genel Müdürlüğüne bağlı Müesseselerden Kaynaklanan Organik Klorlu Atıksuların Karakterizasyonu ve Biyolojik olarak Arıtılabilirliklerinin Araştırılması Projesi TÜBİTAK YDABÇAG Kod No 93 03 11 01 09 ODTÜ Ankara

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 MED POL II Dönem Ulusal Uzun Süreli Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Programı Atmosfer Taşınım Projesi Çevre Bakanlığı Kod No 92 03 11 01 07 ODTÜ

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Seka Kastomonu Müessesesi Çevre Kirliliği Müşavirlik Projesi TÜBİTAK YDABÇAG Kod No 92 03 11 01 03 ODTÜ Ankara

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

  Wastewater Pollution Assessment and Waste Management NATO Scientific Affairs Division Science for Stability Programme TU 846 WASTEWATER

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Pilot Kızlı Kum Filtrasyonunda Isıya Bağımlı Performans Belirlenişi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kirlenmiş Sediman Tabakasında Uçucu Asit Sülfit(UAS)- Aynı Anda Ayrıştırılabilen Metallerin(SEM) İlişkisi

Proje Konusu :

 Kirlenmiş sedimanlar çevreye ve insan sağlığına yüksek seviyede olumsuz etki yaratabilecek toksik ve tehlikeli materyalleri içermektedir. Ağır metaller (Cr, Cd, Al, Pb, Cu, Al, Zn gibi) su ortamında bulunduklarında, sediman tabakasındaki canlı yaşamına toksik etki yapmaktadır. Sucul canlıların bünyesinde biriken bu etki besin zinciri ile insan vücuduna girebilmekte ve sağlığı ciddi boyutlarda etkilemektedir. Bu yüzden sediman tabaksında toksik etki yaratabilecek metallerin giderilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Sediman tabakasından alınan numune asit ile reaksiyona sokulduğunda ortama bu işlem sonucu salınan sülfür mineralleri uçucu asit sülfitler (UAS) olarak tanımlanır. Uçucu asit sülfit olarak tanımlanan UAS miktarı, sediman tabakasında metal konsantrasyonundaki fazlalığa işaret edebileceğinden dolayı potansiyel metal toksisitesinin göstergesi olabilir. Asit uçucu sülfitler (UAS) ve sedimandan ayrıştırılan metallerin belirlenmesi, anoksik sedimanlarda toksik metallerin etkin olma h

02.03.2015

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 116B181 Kızılırmak Deltasında Bilimin Işığında Doğa Okulu

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

01.09.2016

 

10.09.2016

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Samsun ili Tekkeköy ilçesi’ndeki sanayi kaynaklı kirliliğin su ve sediman kalitesine etkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Samsun ili Tekkeköy ilçesi’nde sanayi kaynaklı oluşan kirliliğin belirlenmesi amacıyla suda pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, toplam karbon, toplam inorganik karbon, toplam organik karbon, toplam azot, toplam fosfor sedimanda pH,elektriksel iletkenlik, su içeriği , organik madde içeriği , tanecik boyutu analizleri yapılacak ayrıca su ve sedimanda ağır metallerin ( Cr, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As ) oluşturduğu kirliliğin seviyesi ve etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

21.07.2017

 

27.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları

01.01.2007

 

01.01.2009

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 01

Proje Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(1904) LİSANÜSTÜ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz Kıyılarında Kirlenmiş Sediman Ortamlarında Ekotoksikolojik Olarak Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

25.03.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Türkiye Kıyılarında kentsel atık yönetimi: Atık Özümseme kapasitelerinin izleme modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatırım Planının geliştirlmesi (SINHA), 106G124

Proje Konusu :

 Bu projenin en onemli hedef ve qrktrlan ise yeni bilimsel kavramlarrn, fikirve teknolojilerin Ulkemiz kryr ekosisteminin korunmasr ve karasal kaynaklr atrksu girdilerinin azaltmasr ydnilnde uygulanmasrnrn saglanmasr ve yaygrnlagtrrrlmasr SN ve HA’xxlarrn yonetim stratejisinin olugturulmasrna katkrda bulunulmasr bu projenin qrktrlannrn Barselona ve Btlkreg Sdzlegmeleri eki olan KKK Protokolleri kapsamrnda Ulkemizin hem KKK SEP’xxler hem de KKK UEP gergevesinde uluslarasr sdzlegmelerdeki yUkUmlUlUklerinin gergeklegtirilmesi SN ve HA’xxlann srnrrlarr kapsamrnda ulusal 6lgekte y6rede paydaglann hem ekonomik olarak gegim kaynaklarrnrn hem de yagadrklan gevrenin ekolojik yaklagrmlr yine onlarrn katrhmlanyla birlikte s0rdUrUlebilir olarak korunmasr ve iyilegtirilmesi igin gok paydaglr katrhmlarrn olugturulmasr proje sonucunda olugan bulgu ve bilgilerin kurumlar arasrnda paylagtlmastntn saglanmast yenilik igeren bilimsel yayrnlarrn Uretilmesi gevre bilimlerinde ihtiyag duyulan entegre gahgmala

01.12.2008

 

01.12.2011

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 12

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridi’nde Su ve Sediman Kirliliğinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Bu çalışmada, Karadeniz Havzası’nın maruz kaldığı sanayi kirliliği ve çeşitli diğer kirlilik etkenlerinin, su ve sedimanda DGT (İnce Filmlerde Yaygın Gradyanlar) yöntemi ile belirlenmesi ve mevcut kirliliğin kalite standartlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Samsun-Tekkeköy bölgesinde seçilen Akkiraz Deresi, Hıdırellez Deresi, OSB Kanalı, Şabanoğlu Deresi ve Selyeri Deresi olmak üzere toplam beş farklı örnekleme istasyonundan, Eylül 2017’de , Aralık 2017’de ve Nisan 2018’de toplam üç farklı mevsimde örnek alınmıştır. Alınan bu örneklere yerinde analizler yapılmakla birlikte, laboratuvar ortamında da fiziki ve kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Örnekleme noktalarının denize deşarj olduğu noktalardan özellikle kara kökenli kirletici yüklerini (BOI5, NO3--N, NO2--N, TN, orto-P, TP, TOK) belirlemek için, Ekman-Bridge sediman numune alıcısı ile sediman numunesi, nansen şişesi ve ISCO GLS örnek alma cihazı ile su numuneleri mevsimsel olarak alınmış ve çeşitli parame

02.04.2018

 

31.10.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 10

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 bilimsel telif ve çeviri eser ödülleri

Ödül Açıklama :

 TÜBA "Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP) 2015" uygulamasında; "Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya, Beşinci Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. İsmail Toröz, 2013, Nobel Yayıncılık (Chemistry for Environmental Engineering an

2015

 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)'dan alınan ödül

 

Diğer


TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 5Th Black Sea Basın Conference On Analytıcal Chemıstry

Yayınevi :

 Ata

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

2009

 

2009

Yayın Adı :

 Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem

Yayınevi :

 Nobel Yayınevi

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

Basılı

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Water Process Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Water Process Engineering

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

scopus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

kahramanmaraş

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

dergipark

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İnt. Journal Of Marine Science

Uluslararası

 

Dergi

 

İnt. Journal Of Marine Science

 

KANADA

 

İngilizce

 

CrossRef

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Envıronmental Monıtorıng And Assessment

Uluslararası

 

Dergi

 

Envıronmental Monıtorıng And Assessment

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scıence Of The Total Envıronment

Uluslararası

 

Dergi

 

Scıence Of The Total Envıronment

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Envıronmental Monıtorıng And Assessment

Uluslararası

 

Dergi

 

Envıronmental Monıtorıng And Assessment

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scıence Of The Total Envıronment

Uluslararası

 

Dergi

 

Scıence Of The Total Envıronment

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Envıronmental Pollutıon

Uluslararası

 

Dergi

 

Envıronmental Pollutıon

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

 

sinop

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Int. Conference On Cıvıl And Envıronmental Engıneerıng

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Int. Conference On Cıvıl And Envıronmental Engıneerıng

 

NEVŞEHİR

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun-Mert ırmağı su ve sediman kalite belirleme çalışmaları

Yazar :

 Banu ŞENEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Avrupa Topluluğu ve Türk çevre mevzuatında hava, su, gürültü ve ÇED konularının karşılaştırılması

Yazar :

 Ayhan ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Samsun-karadeniz kıyı şeridinde çeşitli organik kirleticilerin yüzey sedimanlarında ve suda izlenmesi

Yazar :

 Sema KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Samsun Mert ırmağına QUAL2E su kalitesi model uygulaması

Yazar :

 Eda ÖZBAYRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Samsun-Atakum bölgesinin atıksu arıtım stratejileri ve derin deniz deşarjı

Yazar :

 Özge ZAMAN YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Arazi ve laboratuar koşullarında ?sediman oksijen ihtiyacı (SOİ)? belirleme çalışmaları

Yazar :

 Hüseyin CÜCE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Çeşitli endüstrilerde temiz üretim uygulamaları ve performans çalışmalarının araştırılması

Yazar :

 Tarık KOTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Kirlenmiş sediman tabakasının çevresel kirliliğinin izlenme, remediasyon ve arıtım yöntemlerinin araştırılması

Yazar :

 Sema ARIMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Karar destek sistemleriyle su havzalarının planlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve çevresel risk değerlendirmesi

Yazar :

 Eda ÖZBAYRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Göllerin trofik seviyelerinin değişiminde sediman tabakasının rolü ve su kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanması

Yazar :

 Hüseyin CÜCE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Su çerçeve direktifi kapsamında bütünsel havza yönetimi : Mert Irmağı Havzası örneği

Yazar :

 Arife BAŞTEMİR ŞİMŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kirlenmiş sediman tabakasında Uçucu Asit Sülfit (UAS)- Metal İlişkisinin Araştırılması

Yazar :

 Elif AKÇAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Metal sonlandırma endüstrisinde temiz üretim uygulamaları

Yazar :

 İlknur Damla BEYTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Temiz Üretim Yaklaşımlarında En İyi Tekniklerin(EİT) Değerlendirilmesi, Seçimi ve Uygulanması.

Yazar :

 Tarık KOTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Giresun ili Kümbet yaylası evsel atıksularının doğal arıtma yöntemleri kullanılarak arıtılması

Yazar :

 Mecbure Nihan YONKUÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kızılırmak deltasındaki Cernek ve Balık göllerinin su ve sediman kalite modellemesi

Yazar :

 Kübra KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 İçme suyu dağıtım sistemi modellemesinde tasarım optimizasyonu

Yazar :

 Ayşenur USLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Su dağıtım sistemlerinde su kalitesinin izlenmesi ve modellemesi

Yazar :

 Mahmut Baran ULUTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Orta Karadeniz kıyılarında kirlenmiş sediman ortamlarında ekotoksikolojik olarak ağır metal kirliliğinin araştırılması

Yazar :

 Arife ŞİMŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 AB Su Çerçeve Direktifine Göre Sediman Kirlilik İzleme Yöntemleri ve Türkiye'den Örnek Uygulamalar

Yazar :

 Şenel Sinem LAÇİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kirlenmiş Sahalarda Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Sedimanda Uygulamalar

Yazar :

 İlksen YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yüzeysel su kalitesi yönetimi ve orta Karadeniz yüzeysel su ortamlarına uygulamaları

Yazar :

 Nuray KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Orta Karadeniz kıyı şeridinde su ve sediman kirliliğinin araştırılması

Yazar :

 Şule SANCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Avrupa Birliği su çerçeve direktifine göre sediman kirlilik izleme yöntemleri ve türkiye'den uygulamalar

Yazar :

 Şenel Sinem LAÇİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Ekoverimlilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-09 18:58:03

 

2014-10-09 18:58:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Terfi Merkezleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-09 18:57:06

 

2014-10-09 18:57:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Temiz Üretim Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-09 18:57:16

 

2014-10-09 18:56:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yeşil Tasarım Ve Mühendislik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-09 18:57:22

 

2014-10-09 18:56:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Mekanizması Ve Sediman Taşınımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-10-07 14:09:32

 

2014-10-07 14:09:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşüm Ve Temiz Üretim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-10-07 14:08:58

 

2014-10-07 14:08:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Kimyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-10-09 18:57:30

 

2014-10-07 14:06:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliği Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-10-09 18:57:40

 

2014-10-07 14:04:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Kimyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-10-09 18:57:47

 

2014-10-07 14:03:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşüm Ve Temiz Üretim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-21 10:42:28

 

2020-01-21 10:42:28

 

2019-2020

Ders Adı :

 Temiz Üretim Teknolojileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-21 10:41:53

 

2020-01-21 10:41:53

 

2019-2020

Ders Adı :

 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşüm Ve Temiz Üretim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-21 10:41:27

 

2020-01-21 10:41:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çevre Mühendisliği Modelleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-21 10:36:57

 

2020-01-21 10:36:57

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çevre Kimyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2020-01-21 10:36:33

 

2020-01-21 10:36:33

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çevre Kimyası I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2020-01-21 10:36:07

 

2020-01-21 10:36:07

 

2019-2020

2019
 • 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Profesör

  Universiteit Antwerpen

  Ecosystem Management Research Group

 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2011

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Su Ekosistemleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2007
  - 2010

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2004

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2004
  - 2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2003
  - 2005

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2003
  - 2004

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2003
  - 2004

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2003
  - 2004

  Komisyon Başkanlığı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2002
  - 2008

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2001
  - 2007

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2001

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sürekli Eğitim Merkezi

 • 1995
  - 1996

  Omü

  Öğretim Görevlisi

 • 1995
  - 2001

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1989
  - 1990

  Araştırma Görevlisi

  University Of London, Birbeck College

  Chemistry

 • 1985
  - 1995

  Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1985
  - 1995

  Odtü

  Arş. Gör.

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 1 Saha-SunumNo1_21Mart2017.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 2 teknik rehber.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 3 kirlenmiş alan yönetimi.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 4 _2.asama-ve-rehberler-sunumu.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 5 EPA SEDİMENT cssp-final.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 6 steps_risk_management_process.ppt
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 8 k-rlenm-s-saha-tem-zleme-iy-lest-rme-20180201151418.pdf
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 9 ks-tem-zleme-ve-izleme-tekn-k-rehber--20180201150134.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 1 su kalite modellemesi 1.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 2 YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME TEKNİKLERİ ve SWAT MODELİ- Ali Ertürk.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 benzetim ve model.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 4 su kalite model temel kavramlar- adv. dif. ( 5-1).pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 4 su kalite model 2 - tarihsel gelişim (4-1).pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 5 modelleme HİDROTÜRK.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 5 model strateji.pptx
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 6 Modelleme Hakkında Strateji ve Yol Haritası.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 8 Regresyon-Analizi.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 8 regresyon1-2.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 8 korelasyon_regresyon.pdf
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 9 14)Günlük Maksimum Toplam Yük (TMDL) Yaklaşımı.pptx
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 10 bütünleşmiş ekosistem modelleri.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/gbakan/121409/water%20quality%20models.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 1 water quality models.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 1 environmental modelling.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 2 8.LECTURE-Environmental_pollution.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 2 Modelling in the Environmental Sciences - Presentation Slides.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 2 environmental modelling.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 molecular diffusion.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 turbulent diffusion.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 spatial averaging.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 anim5.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 anim6.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 ANISO.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 BOUNDS3.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 tdnoi.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 4 walk2.avi
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 5 dissolved oxygen.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 6 reactor vessels.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 9 initial mixing.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 9 eustraine mixing.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 12 Lecture 1 - Intro to BASINS & TMDLs.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 12 Lecture 7 - Watershed Hydrology.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 12 Lecture 12 - Water Quality Modeling 1.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 12 Lecture 16 - Water Quality Modeling 2.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 13 WARMFModel.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 13 WARMF-TMDL.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 13 TMDL.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 13 WARMF1.pdf
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 introduction_to_wasp.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 advective_flows.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 dispersion.zip
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 dissolved_oxygen_processes.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 eutrophication_processses.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 introduction_to_toxi-wasp.ppt
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 14 model_segmentation.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 1 MODEL1 (5).pptx
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 1 SY 1 Yonetim Bilimi ve Matematiksel Modelleme.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 2 su kalite modellemesi 1.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 2 benzetim ve model.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 2 MODEL1.pptx
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 3 lineer programlama (1).ppt
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 3 lineer programlama.ppt
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 4 SM7.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 4 SM7.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 5 modelleme HİDROTÜRK.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 7 wastewater-treatment-webinar-20130520.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 7 Wastewater_Treatment_Plant_Optimization_EN.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 8 Dynamic Hydraulic Modeling of a Wastewater Treatment Plant.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 8 wastewater-treatment-webinar-20130520.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 9 Wastewater_Treatment_Plant_Optimization_EN.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 9 Dynamic Hydraulic Modeling of a Wastewater Treatment Plant.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 10 modelleme HİDROTÜRK.pdf
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 11 CopSahasi.pps
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 12 LTH-IEA-1010.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 1 8.LECTURE-Environmental_pollution.pdf
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 1 Bölüm 1.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 2 03_conventional_water_treatment LECUTRE.ppt
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 2 Bölüm 2.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 2 Bölüm 3.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 2 Bölüm 4.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 GD. ders1.ppt
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 nilgun kiran ciliz.pdf
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 sür.tüketim-üretim GD.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 1 env. science ders1.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 2 Water_Treatment ders2.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 2 water trt. ders2.1.ppt
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 3 introduction-to-wastewater-treatment DERS3.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 4 wrd-ot-activated-sludge-process ders4.ppt
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 4 Sewage_Treatment_Plant_Screenings_And_Grit ders4.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 5 adv.trt..pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 6 ww.trt READING 1.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 7 Sewer System ders5.ppt
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 9 air pollution.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 10 air pollution 2.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 11 SoildWasteManagement ders6.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 12 CP1_Slides.ppt
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 12 session02_Cleaner_Production.ppt
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 13 03_Holoubek_Introduction-to-BAT-and-BEP_03-TR-FINAL.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 14 tech.1.pdf
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 14 tech.2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 ÇK I - 2 (Hata Hesaplamaları).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 ÇEVRE KİMYASI I - DERS 1.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 çevre kimyası1.ppt
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 çk giriş.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 su kimyası (1).pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 1 Bölüm 1.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 2 ÇK I - 1 (Çevre Bilimleri ve Çevre Kimyası).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 2 ÇEVRE KİMYASI-I problem set 1.doc
ÇMB237 Çevre Kimyası I 2 ÇEVRE KİMYASI1 - DERS2.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 2 Bölüm 2.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 Bölüm 9.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 Bölüm 10.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 ÇK I - 4 Numune Alma ve Saklama.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 ÇK I - 3 (Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 1. Deneysel hata hesaplamaları.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 1. Deneysel hata hesaplamaları - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 istatistiksel analiz.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 1. Deney - Deneysel Hata Hesaplamaları.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 su kalite izleme.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 3 çk1-ders3.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 Bölüm 11.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 Bölüm 15.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 ÇK I - 5 Konsantrasyon Tanımları.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 2. Çözeltlerin standardizasyonu.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 2. Çözeltlerin standardizasyonu - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 4 2. Deney - Çözeltilerin Birincil Standartlarla Standardizasyonu.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 Bölüm 3.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 Bölüm 4.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 ÇK I - 8 (Genel denge kimyası).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 3. Asit-baz titrasyonu.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 Bölüm 16.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 ÇEVRE KİMYASI-I problem set 1.doc
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 3. Asit-baz titrasyonu - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 5 3. Deney - Asit Baz Titrasyonu.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 6 ÇK I - 8 (Genel denge kimyası).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 6 ÇK1- PRB.SET 2-3.docx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 6 çk1prb.set2.docx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 7 Bölüm 26.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 7 4. Evsel atıksularda katı madde tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 7 4. Evsel atıksularda katı madde tayini - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 7 4. Deney - Evsel Atıksularda Katı Madde Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 8 ÇK I - 6 (Tampon sistemleri).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 8 5. Zayıf bir asitin asitlik sabitinin tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 8 5. Deney - Zayıf Bir Asitin Asitlik Sabitinin Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 9 ÇK I - 7 (Kompleks iyonları).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 9 çk1prb.set3.docx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 çöz.1.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 kckonu_anlatimi.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 Bölüm 18.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 6. Karbonat bileşiklerinin tayin edilmesi.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 6. Karbonat bileşiklerinin tayin edilmesi - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 6. Deney - Karbonat Bileşiklerinin Tayin Edilmesi 1.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 10 6. Deney - Karbonat Bileşiklerinin Tayin Edilmesi 2.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 unite10.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 WB32_COZUNURLUK_DENGESI_KOMPLEKS_OLUSUMU.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 Bölüm 17.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 7. Asidite tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 7. Asidite tayini - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 12 7. Deney - Asitide Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 ÇK I - 10 (Karbonat sistemleri).pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 Bölüm 21.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 8. Serbest CO2 - klorür tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 8. Serbest CO2 - klorür tayini - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 8. Deney - CO2 Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 13 8. Deney - Klorür Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 Bölüm 19.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 Bölüm 20.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 10. Toplam sertlik tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 9. Suların dezenfeksiyonu ve serbest klor tayini.pdf
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 9. Suların dezenfeksiyonu ve serbest klor tayini - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 10. Toplam sertlik tayini - sunum.pptx
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 9. Deney - Suların Dezenfeksiyonu ve Serbest Klor Tayini.mp4
ÇMB237 Çevre Kimyası I 14 10. Deney - Toplam Sertlik Tayini.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB238 Çevre Kimyası II 1 Sunu1 (1).pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 1 deney 1.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 2 ÇK2-TİTRASYON.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 2 asit baz titrasyon.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 2 titrasyon.ppt
ÇMB238 Çevre Kimyası II 2 2- Spektrofotometre Kalibrasyonu.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 2 2- Spektrofotometre Kalibrasyonu.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 3 deney 3.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 3 Sunu3 (3).pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 3 prbset1.doc
ÇMB238 Çevre Kimyası II 4 ELEKTROKİMYA-GB.ppt
ÇMB238 Çevre Kimyası II 4 ÇK2-ENSTRUMENTAL ANALİZ.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 4 4- Kükürtdioksit tayini.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 4 4- Kükürtdioksit tayini.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 5 deney 5.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 5 Sunu5 (5).pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 6 ÇK2-ELEKTROKİMYA.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 6 prbset 2.doc
ÇMB238 Çevre Kimyası II 6 6- Griess reaktifi ile azot dioksit tayini.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 6 6- Griess reaktifi ile azot dioksit tayini.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 7 ÇK2-POTANSİYOMETRİ.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 7 POTANSİYOMETRİ.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 7 deney 7.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 7 Sunu7 (7).pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 8 NERNST-POT..pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 8 eak_2_3_ornekler.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 8 prb.set3.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 8 8- Organik Madde Tayini.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 8 8- Organik Madde Tayini.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 9 POT.TİTRASYON.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 9 deney 9.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 9 Sunu9 (9).pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 10 ÇEVRE KİMYASI II PS.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 11 prbset4.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 12 organik KİMYA.ppt
ÇMB238 Çevre Kimyası II 12 ÇK2- ORGANİK KİMYA.docx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 12 10- KOI.pdf
ÇMB238 Çevre Kimyası II 12 10- KOI.pptx
ÇMB238 Çevre Kimyası II 13 BOİ SUNUSU.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 1 DERS1 MODELLEME.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 1 ÇEVRE MODEL - DERS1.mp4
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 1 MODEL1.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 2 DERS2 MODELLEME.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 2 ÇEVRE MODEL - DERS2.mp4
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 2 model ders 2.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 3 DERS3 MODELLEME.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 3 YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME TEKNİKLERİ ve SWAT MODELİ- Ali Ertürk.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 3 model ders 3.mp4
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 4 MODELLEME PROBLEM SET 1.doc
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 4 rxn kinetiği UYG.1.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 4 DERS4 MODELLEME.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 anim5.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 anim6.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 ANISO.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 BOUNDS3.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 tdnoi.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 walk2.avi
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 DERS5 MODELLEME.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 5 model ders4.mp4
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 6 sukalitesi modelleri.ppt
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 6 AYFER_Modelleme_HİDROTÜRK.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 7 MODELLEME SET2.doc
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 7 FDCelik_Su Kalitesi Modelleme (2-1).pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 8 bütünleşmiş ekosistem modelleri.ppt
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 8 Su Yönetimi Modelleme Platformu Projesi (SYMP).pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 9 MODELLEME PROBLEM SET 3.docx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 9 modelleme uygulama_2.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 10 model strateji.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 10 Su Kalitesi Modellemesi.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 12 korelasyon_regresyon.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 12 regresyon1-2.pdf
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 13 modelleme uygulama_1.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 14 QUAL2K.pptx
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 14 qual2k.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 1 Industrial Pollution Control lecture 1.ppt
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 2 LECTURE 2.ppt
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 3 environmental pollution from process industries LECTURE 3.pptx
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 4 Major-Environmental-Problems LECTURE 4.pdf
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 5 industrial water treatment.pdf
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 6 ind.pp.10.pdf
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 7 Lecture 17 2009 Industrial Pretreatment.ppt
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 8 ind.pp.8.pdf
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 9 ind.pp.7.pdf
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 10 ind.pp.9.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr