İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: gceylan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1257-803X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Protetik Diş Tedavisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Atatürk Üniversitesi
Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Diş Hekimliği Fakültesi, 2011 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prostodonti Klinik Havasının Mikrobiyal Düzeyi Üzerine Havalandırma-Klima Sisteminin Etkisi

Yazar Adı :

 Yenisey Murat, Onuk Ertan Emek, Uz Nergiz, Külünk Şafak, Ceylan Gözlem, Güler Ahmet Umut

Dergi Adı :

 Selçuk Dental Journal

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Osteopetrozisli Bir Hastanın Protetik Rehabilitasyonu, Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Koçak İmran, Ceylan Gözlem, Ergün Kunt Göknil

Dergi Adı :

 Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.

Vaka Takdimi

 

2018, 1

Makale Adı :

 Effect Of Brand And Shade Of Resin Cements On The Final Color Of Lithium Disilicate Ceramic

Yazar Adı :

 Dede Doğu Ömür, Ceylan Gözlem, Yılmaz Burak

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Geçici Sabit Restorasyonlar

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J Prosthodontics

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Influence Of İmplant Abutment Material On The Color Of Different Ceramic Crown Systems

Yazar Adı :

 Dede Doğu Ömür, Armağancı Arzu, Ceylan Gözlem, Çelik Ersan, Çankaya Soner, Yılmaz Burak

Dergi Adı :

 J Prosthet Dent

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Gingival Crevicular Fluid Levels Of Neuropeptides Following Dental Restorations

Yazar Adı :

 Eser Sakallıoğlu E, Umur Sakallıoğlu Umur, Ceylan Gözlem, Lütfüoğlu Müge, Pamuk Ferda

Dergi Adı :

 J Appl Biomat Funct Mater

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Effect Of Refractive İndex Solutions On The Color Of Different Luting Cements

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Acta Odontol Scandinavica

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Osmotic Pressure Of Periimplant Sulcular And Gingival Crevicular Fluids

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Clınical Oral İmplants Res

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Effects Of Eryag Laser Treatments On Surface Roughness Of Base Metal Alloys

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Lasers Med Science

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Influence Of Abutment Material And Luting Cements Color On The Final Color Of All Ceramics

Yazar Adı :

 Dede Doğu Ömür, Armağancı Arzu, Ceylan Gözlem, Çankaya Soner, Çelik Ersan

Dergi Adı :

 Acta Odontologica Scandinavica

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Effect Of Osteoblast Cell Culture On Bone İmplant Contact

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Acta Odontol Scandinav

Özgün Makale

 

2013, 5

Makale Adı :

 Investigation Of Nickel İon Release From Stainless Steel Crowns By Swv

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Electrochemical Science

Özgün Makale

 

2012, 7

Makale Adı :

 Luting Agent Effectiveness On İmplant Crown Retention

Yazar Adı :

 Ergun Kunt Gğknil, Ceylan Gözlem, Yılmaz Nergiz, Küçük Bahar

Dergi Adı :

 Internatıonal J Of Oral İmplantology And Clinical Research

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Honey İn Wound Care İn Complete Denture Wearers

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem, Yılmaz Nergiz, Nisbet Hatice Özlem, Dede Doğu Ömür

Dergi Adı :

 Materials Research İnnovations

Özgün Makale

 

2010, 7

Makale Adı :

 Influence Of Abutment Materials And Luting Cements Color On The Final Color Of All Ceramics

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Acta Odontol Scandinavca

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Effect Of Surface Treatments On İmplant Crown Retention

Yazar Adı :

 Kunt E Göknil, Ceylan Gözlem, Yılmaz Nergiz

Dergi Adı :

 J Dent Sci

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Evaluation Of The Effect Of Different Resin Luting Cements On The Fracture Load Of All Ceramic Crowns

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Materials Research Innovations

Özgün Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 Biochemical Evaluation Of The Therapeutic Effectiveness Of Honey İn Oral Mucosal Ulcers

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Bosnian J Of Basic Med Science

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Relationship Between Pterygomax Notches And Maxillary Anterio Teeth

Yazar Adı :

 Güldağ Ü, Büyükkaplan Ş, Sentut F, Ceylan G

Dergi Adı :

 J Prosthod

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Implant Supported Prosthesis In A Patient With Progeria

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Bosnian J Basic Medical Scienc

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Evaluation Of Colour Change Of Resilient Liner Materials İn Different Solutions

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Materials Research Innovations

Özgün Makale

 

2009, 2

Makale Adı :

 Pulpal Blood Flow Changes İn Abutment Teeth Of Removable Partial Dentures Ergün Kunt G Kökçü D Ceylan G Yilmaz N Umut Güler A Bosn J Basic Med Sci 2009 Nov 9 4 296 300

Yazar Adı :

 Ergün Kunt G, Kökçü D, Ceylan G, Yilmaz N, Umut Güler A

Dergi Adı :

 Bosn J Basic Med Sci.

Özgün Makale

 

2009, 11

Makale Adı :

 Effect Of İmmediate And Delayed Post Space Preparation On The Apical Seal

Yazar Adı :

 Aydemir H, Ceylan G, Taşdemir T

Dergi Adı :

 J Appl Oral Science

Özgün Makale

 

2009, 11

Makale Adı :

 A Possible Etiology Of İnternal Derangement Of The Tmj Based On The Mrı Observations Of The Lpm

Yazar Adı :

 Yılmaz Nergiz, Ceylan Gözlem, İncesu Lütfü, Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Surgical And Radiologıc Anatomy

Özgün Makale

 

2005, 3

Makale Adı :

 A Comparison Of The Basal Seat Areas Of The Maxillary And Mandibular Dentures According To Arch Shapes

Yazar Adı :

 Yanıkoğlu Nuran, Ceylan Gözlem, Aladağ Lütfü İhsan

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Effect Of Denture Base Surface Pretreatment On Microleakage Of A Silicon Based Resilient Liner

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 J Prosthet Dent

Özgün Makale

 

2004, 9

Makale Adı :

 The Effect Of Unilateral Partial Edentulism To Muscle Thickness

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 Saudi Medical J

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Changes İn The Mandibular Angle İn Dentulous And Edentulous States

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Dergi Adı :

 J Prosthet Dent

Özgün Makale

 

1998, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Kazanjian vestibuloplasti yöntemi kullanılarak tam dişsiz hastanın cerrahi ve protetik multidisipliner tedavisi

Yazar Adı :

 Koçak İmran, Kamberoğlu Kamber, Ceylan Gözlem

Etkinlik Adı :

 TDB 22. Uluslararası diş hekimliği kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Effect of surface treatments on implantcrown retention

2011

 

EGE diş hekimleri odası

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2011

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 İmplant Üstü Sabit Hareketli Protezlerde Tedavi Planlamaları

Yazar Adı :

 Ceylan Gözlem

Yayınevi :

 Ortadoğu Reklam Tanıtım

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Diş Hek Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Diş Hek Derg

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Atatürk Üniv Diş Hek Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Atatürk Üniv Diş Hek Derg

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Atatürk Üniv.diş Hek Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Atatürk Üniv.diş Hek Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Farklı post materyalleri ve koronal-radiküler restorasyonların sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Yazar :

 Yusuf Ziya AKPINAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2005

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Zirkonyum oksit esaslı seramik ile rezin simanın bağlantısına farklı yüzey işlemlerinin etkileri

Yazar :

 Selma ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Yapıştırma simanının renginin tam seramik restorasyonların sonuç rengi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yazar :

 Doğu Ömür DEDE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Lityum disilikat seramikler üzerine uygulanan kompozit rezin tamir materyallerinin translusensi ve renk değişimine etkisi

Yazar :

 İsmail KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Tam dişsiz hastalarda implant destekli overdenture ve konvansiyonel tam protezlerin hasta beklentileri ve yaşam kalitesine etkisinin araştırılması

Yazar :

 İmran KOÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2017

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tam Protezler

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-11 22:23:31

 

2017-01-11 22:23:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Pdtu 209 Overdenture Tedavileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-06 14:06:16

 

2014-03-06 14:06:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pdtu 103 Total Protezler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 14:05:36

 

2014-03-06 14:05:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dpr 103

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-04 09:58:11

 

2014-03-04 09:58:11

 

2013-2014

2019
 • 2011

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

 • 2011

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1988
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Akademisyen

  Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr