İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: gokalpm@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Eğitim Bilimleri
Anahtar Kelimeler Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Doktora Atatürk Üniversitesi
Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2017
Doçent Eğitim Fakültesi, 2015 - 2016
Doçent Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

2016

Kitap Adı :

 Sosyal Psikoloji

Bölüm Adı :

 Sosyal Psikolojide Temel Kuramsal Yaklaşımlar Ve Sosyalpsikolojide Araştırma Yöntemleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Editör Adı :

 Hamit Coşkun

2012

Kitap Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları

Bölüm Adı :

 Öğrenme Modelleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Editör Adı :

 Behçet Erol

2011

Kitap Adı :

 Eğitimde Amaç Belirleme

2018

Kitap Adı :

 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Eğitim İlişkileri Ve İşbirlikleri

2018

Kitap Adı :

 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Etkinlikler Ve İşbirlikleri

Bölüm Adı :

 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Eğitim İlişkileri Ve İşbirlikleri

Yazar Adı :

 Dündar Hakan, Alimbekov Akmatali, Asipova Nurbübü, Öksüz Yücel, Gökalp Murat, Boobekova Kadian

Editör Adı :

 Gürbüz, Yunus Emre

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Çok Boyutlu Kırılganlık Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmasımultıdımensıonal Fragılıty Scale: Development, Valıdıty And Relıabılıty Study

Yazar Adı :

 Soykan Fatih, Gökalp Murat

Dergi Adı :

 International Journal Of New Trends İn Arts, Sports Science Education

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Investigation Of Relationship Between Subjective Well-Being Levels And Academic Achievements Of University Students According To Various Variables

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Cypriot Journal Of Educationalsciences

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Soykan Fatih

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Investıgatıon Of Lıfe Satısfactıon Of Unıversıty Students Accordıng Tovarıous Varıables

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Topal Temel

Dergi Adı :

 Turkish Online Journal Ofeducational Technology

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 The Thoughts Of Unıversıty Students About Partıcıpatıon Ofthe European Unıon And The Bologna Educatıon Process

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit

Dergi Adı :

 Turkish Online Journal Ofeducational Technology

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Ortaokul 5. Sınıf Matematik Programının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi1

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Köksaldi Gamze

Dergi Adı :

 Electronic Journal Of Education Sciences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Azerbaycan Üniversite Öğrencilerinin Toleransdüzeyleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Nabiyava Vafa

Dergi Adı :

 Sobider

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Investigation Of Social Skill Levels Seen İn High School Students From Different Variables

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Global Journal Of Guidance And Counseling İn Schools: Current Perspect

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Analysis Of Communication Styles Between Adolescents And Parents (Example Of Kyrgyzstan)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Contemporary Educational Researches Journal

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Kırgız Ve Türk Öğrencilerin Boş Zamanlarınıdeğerlendirme Eğilimlerinin Saptanması

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Kızılhan Pınar, Kocasakal Ahmet

Dergi Adı :

 Manas Journal Of Social Studies

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Lise Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İleakademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi( Kırgızistan Örneği)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Kızılhan Pınar, Akın Pınar, Gönülal Ebru

Dergi Adı :

 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal Of Social Science

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus Of Control Of The Universitystudents (Sample Of Kyrgyzstan )

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit, Duran Volkan

Dergi Adı :

 The Turkish Online Journal Of Educational Technology

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarında Yaşam Tarzı İle Popüler Kültür İlişkisi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Gökalp Özge

Dergi Adı :

 Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 An Evaluation Of The Burnout Level Of Middle School Teachers (Teachers Of The Centralmiddle School Of Tunceli)

Yazar Adı :

 Menteşe Sabit, Gökalp Murat

Dergi Adı :

 The Turkish Online Journal Of Educational Technology

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus Of Control Of The Universitystudents (Sample Of Kyrgyzstan )

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit, Gülsara Cakşılıkova, Duran Volkan

Dergi Adı :

 The Turkish Online Journal Of Educational Technology

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Kırgızistan’Daki Orta Öğretim Yöneticilerininöğretmenlerin Mesleki Gelişimini Motive Etmeyöntemleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Gedik Nurcan, Kızılhan Pınar

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekireğitim Fakültesi Dergisi Sayı

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus Of Control Of Theuniversity Students (Sample Ofkyrgyzstan )

Yazar Adı :

 Menteşe Sabit, Gökalp Murat, Duran Volkan

Dergi Adı :

 Theturkısh Onlınejournalofeducatıonaltechnology

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Ölçme Vedeğerlendirme Ölçeklerinin Görsel Sanatlar Dersindeuygulanabilirliği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Uncu Eda Demir, Türker İbrahim Halil, Barut Yaşar

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Sınıf Yönetimi Uygulamalarında Değişim Ve Yeni Paradigmalar

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Compare The Effect Of Mastery Learnıng Andconstructıvıst Approaches To The Academıcachıevements Of Teachers

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 International Journal Of Management And Applied Science, Issn: 2394-7926

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Çocukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin Yaratıcılık Ve Geliştirilmesi Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi Samsun Eğitim Fakültesi Örneğia Research About The Effect Of Chıld S Creatıvıty And The Creatıve Chıldren S Actıvıtıes Creatıvıty And Development In The Course At Pre School Department Sample Of The Samsun Educatıon Faculty Abstract

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Manas Journal Of Social Studies

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Effects Of Live Plays Discussion Technique And Traditional Teaching Method Tolearning Outcomes Of Theatre Class Sample Of Ondokuz Mayıs University Faculty Of Education Canlı Oyunlar Tartışma Tekniği Ve Geleneksel Öğretim Yönteminin Tiyatro Dersi Öğrenme Çıktılarına Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazar Adı :

 Genç Hanife Nalan, Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Literature Education

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Investigating Classroom Teaching Competencies Ofpre Service Elementary Mathematics Teachers

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Eurasia Journal Of Mathematics, Science Technology Education

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 The Effect Of Students Learning Styles To Their Academic Success

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Educational Research And Reviews

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 The Evaluation Of Private Primary Schools Students Perception About English Language Skills And Sufficiency

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda, Teyfur Mehmet

Dergi Adı :

 Educational Research

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 The Evaluatıon And Examınatıon Of 1992 Prımary School Paıntıng Lesson Currıculum And Of 2006 Prımary School Vısual Arts Lesson Currıculum

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Gökalp Murat, Ağçiçek Murat

Dergi Adı :

 Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Türk Ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Www.esosder.orgelectronic Journal Of Socialsciences

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Beden Eğitimi Derslerinde Uygulanabilecek Çok Kültürlü Oyun Örnekleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda, Türkmen Mehmet

Dergi Adı :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal Of Sports And Performance Researches

Özgün Makale

 

2011, 12

Makale Adı :

 Pre School Education And The Effects Of The Relations Between Parents And Teachers On Pre School Age Children Ordu Centrum

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar, Menteşe Sabit

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 The Associations Between University Students Transformational Leadership Characteristics And Dysfunctional Limitedness Perceptions

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Gökalp Murat, Kalafat Temel, Menteşe Sabit

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 A Study On The Effects Of İnformation Technologies On University Students

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 İlköğretim I Kademedekiyenifen Ve Teknoloji Ders Kitapları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek, Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Ç.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 3

Makale Adı :

 Atatürk Üniversitesiağrı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersinialgılama Düzeyleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 D.ü.ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 9

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Okul İçi Faktörler

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 5

Makale Adı :

 Türkiye Deki Öğretmenlerin Meslek Bilgisi Alan Bilgiisi Sosyal Yönleri Ve Kişiliklerine Yönelik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Ejer

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Ait Olma Duygularını Etkileyen Faktörler Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Nabiyeva Vefa

Dergi Adı :

 Socıal Scıences Studıes Journal

Özgün Makale

 
Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri(Kırgızistan Örneği)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Mameghani Shiva Saeighi

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA UYGULANMAYA BAŞLANAN REHBERLİK vePSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS EĞİTİM PROGRAMININDEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Topal Temel, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPABİRLİĞİNE KATILIM VE BOLOGNA EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİKDÜŞÜNCELERİ ( SAMSUN İL ÖRNEĞİ )

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Topal Temel

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri (Kırgızistan Örneği)

Yazar Adı :

 Saeıghı Mameghanı Shıva, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VEAKREDİTASYON KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye deki Mevcut Öğretmenlerin Konumu ve Gelecekte Olması Gereken Öğretmen Özellikleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Öğretim Metot Teknikleri ve Kalıcı Öğrenme İlişkisi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Narın Universitesi C Namatov Adına Düzenlenen Uluslararası Egitim Sempozyum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Kırgızca

2016, 10

Bildiri Adı :

 Eğlenceli Türkçe Öğretimi

Yazar Adı :

 Şahenk Erkan Senem Seda, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 03

Bildiri Adı :

 Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Çocukları Okul Öncesi Eğitime Hazırlamada EbeveynlerinYaşadıkları Zorluklar

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of the Theses Writtenb in OMU Health Sciences Regarding Physical Education and Sports in Turkey

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 FILA Scientific Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Depresyon Durumu

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Teknik Üniversitesi 22. Özel Eğitim Kongresi 11-12 Ekim 2012 Trabzon

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Bakış Açıları Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Sistemi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Yeni Okul İçin Yeni Öğretmen; Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Modernleştirmede Güncel Problemler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 ÇİZGİ ROMANLA FRANSIZCA EĞİTİMİ ASTERİKS VE GLADYATÖR ÖRNEĞİ

Yazar Adı :

 Şahenk Erkan Senem Seda, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Türkiye de yabancı Dil Eğitimi Ulusal KOngresdi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye de İlköğretimöde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Economic Foundations of Second Grade English Language Curriculum

Yazar Adı :

 Duran Volkan, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 2nd International Black Sea Conference onLanguage and Language Education,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 İlköğretim Kurumları 1992 Resim İş Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Amaç Kapsam Öğretme Öğrenme Süreci Ölçme ve Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi ve Uygulama Açısından Öneriler

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Gökalp Murat, Ağçiçek Murat

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Çağdaş ve İdeal Resim- Müzik Öğretmenliği Eğitimi 16-17 Nisan 2012 Marmara Üniversitesi İstanbul

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 12

Bildiri Adı :

 In Higher Education Comparative Physical Education and Sport and Sports Sciences in Educational andPedagogical Studies: (The Case Study in Australia and Turkey)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Development in Change on Sports Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 12

Bildiri Adı :

 Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alacak Olan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 “ Eyfor Eğitim Yönetimi Forumu Ekim – 2013- Balıkesir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 European Turks Education and Integration

Yazar Adı :

 Menteşe Sabit, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 The Effects on Pre school Children of the Relarions Between the Parents and the Teachers at Sinop City

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 10

Bildiri Adı :

 Daha Nitelikli Öğretmen Yetiştirilmesine Yönelik Bir Araştırma Ağrı İli Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Haziran-2007 Adana

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Göç Psikolojisiyle İlgili Yüksek Lisans Ders İçeriği İçin İhtiyaç Analizi Belirleme

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 7. uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi Başarı Düzeyleri Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Tongut Gökçen

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 1

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 03

Bildiri Adı :

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin ÖğretimProgramlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Küçük Hamza

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Eğitim Programları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus of Control of The University Students (Sample of Kyrgyzstan )

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 International Teacher Education Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 An Evaluation of the Burnout Level of Middle School Teachers (Teachers of the Central Middle School of Tunceli)

Yazar Adı :

 Menteşe Sabit, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 International Teacher Education Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Felsefe,Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 The Effect of The Relations Between The Parents Having Pre School Children and Teachers on The Children Sample of Sinop City Center

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 IInd International Congress of European Turks ICET 2009

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 05

Bildiri Adı :

 A Research About The Information And Data Processing Technology In Education Sample University of Ondokuz Mayis of Turkey

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 IInd International Congress of European Turks ICET 2009

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 05

Bildiri Adı :

 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 09

Bildiri Adı :

 Yabancı Dille Eğitim Yapan Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerileri Kazanma Düzeyleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 38. ICANAS Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Okul İçi Faktörler

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 15, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Özel Eğitim Derslerine ve Engellilere Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız- Youth and Our Cultural Heritages Uluslararası Kongre-

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 YABANCI UYRUKLULARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEDİNLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yazar Adı :

 Şahenk Erkan Senem Seda, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Avrupalı Türkler KOngresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 10

Bildiri Adı :

 Etkili Öğrenme Öğretme Sürecinde Öğretmenin Rolü

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Proceedings of The İnternational Scientific Practical Conferenece” Modern Pedagogy and Education: Problems, Possibilities And Perspective Development.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Kırgızca

2016, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Eurosian Economies 2012

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye deki Mevcut Öğretmenlerin Konumu ve Gelecekte olması Gereken Öğretmen Niteliği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma- Öğretmen Nitelikleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB Başkent Öğretmenevi 20-22 Aralık 2004. Ankara.2006 .s.668

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 12

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINDIKLARI YERE GÖRE YAŞAM DOYUMU (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Gündüz Yüksel, Aslan Hüseyin, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim,Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 TheEffects on the Pre school Childreen of the Relations Between The Parents and the Teachers at Sinop Centroom

Yazar Adı :

 Menteşe Sabit, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 European Turks Education and İntegration

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu,( Umes) 2007 Kocaeli

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 06

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İleAkademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 5. Eğitim programları ve öğretimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Dersinin Okul Öncesi Bölüm Öğrencilerine Etkisi Üzwerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Teyfur Mehmet

Etkinlik Adı :

 “ 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ekim.2009.İzmir

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 20.Eğitim Bilimleri Kurultay

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar, Gül İbrahim

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Eylül- 2011. Burdur.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 İlköğretim Yeni Fen Ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Ve Seminerlere Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Gökalp Murat, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 16. Eğitim Bilimleri Kongres

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Sınav Kaygıları Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Barut Yaşar

Etkinlik Adı :

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (HEDEFE DOĞRU)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 08

Bildiri Adı :

 Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Öğretmen Nitelikleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB Başkent Öğretmenevi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 02

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE TURİZMİNDE DOĞUBEYAZITIN YERİ VE ÖNEMİ TURİZMİ ENGELLEYEN NEDENLER

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 1. Ağrı Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Germisi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 11

Bildiri Adı :

 Üniversitelerdeki Ara Sınav Sisteminin Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Örneği

Yazar Adı :

 Yılmaz Mehmet Taki, Gökalp Murat, Akçadağ Tuncay

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Eğitimde ve4 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme KOngresi . Mayıs. 2008. Ankara

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 05

Bildiri Adı :

 BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULANABİLECEK ÇOKKÜLTÜRLÜ OYUN ÖRNEKLER

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 The International Symposium on Training Teachers Physical Education and Sports in Bologna Process

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 05

Bildiri Adı :

 THE RELATIONSHIP BETWEEN IRRATIONAL BELIEFS AND LOCUS OF CONTROL OF THE UNIVERSITY STUDENTS (SAMPLE OF KYRGYZSTAN )

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Duran Volkan, Menteşe Sabit, Caksılıkova Gulsara

Etkinlik Adı :

 ITEC 2018International Teacher Education Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 08

Bildiri Adı :

 İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi

Yazar Adı :

 Teyfur Mehmet, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 18. ulusal Egıtım Bilimleri Kurultayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Görüşleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 “ 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eylül- 2007. Tokat

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 07

Bildiri Adı :

 İlköğretim Yeni Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yönelik Hizmetiçi Eğitim ve Seminerlere Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Gökalp Murat, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 “ 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eylül- 2007. Tokat

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 07

Bildiri Adı :

 A Study Of The Effects of Information Technologies on University Students

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit

Etkinlik Adı :

 Eurpean Turks ”Education and Integration

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 05

Bildiri Adı :

 YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN BİRLİKTEYAŞAM VE KÜLTÜREL UYUM PROBLEMLERİ SAMSUN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye de Günün ve Geleceğin Hemşire Niteliği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi- On dokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksek Okulu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 04

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTSACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 International Teacher Education Conference (ITEC) USA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 THE THOUGHTS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT PARTICIPATION OFTHE EUROPEAN UNION AND THE BOLOGNA EDUCATION PROCESS

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 International Teacher Education Conference (ITEC) USA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS SEEN IN HIGH SCHOOLSTUDENTS FROM DIFFERENT VARIABLES

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 World Conference on Education Sciences Italy

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Relation between the Subjective Well-Being Levels of UniversityStudents and Their Faculty

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 World Conference on Education Sciences Italy

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Investigation Of Communication Styles Between AdolescentsAnd Parents (Example Of Kyrgyzstan)

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 World conference on Educational Sciences WCES 2019- ITALY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 A Study of the Effects of Information technologhies on University Students

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Menteşe Sabit

Etkinlik Adı :

 European Turks Education and Integration

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 10

Bildiri Adı :

 Yabasncı Dilde Eğitim Yapan Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerileri Kazanma Düzeyleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat, Şahenk Erkan Senem Seda

Etkinlik Adı :

 38.Icanas Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 10

Bildiri Adı :

 Armoni Dersi Gören Müzik Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 06

Bildiri Adı :

 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİNFARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Saeıghı Mameghanı Shıva, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Öğretmen ve İdarecilerin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Düşünceleri

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretim Birinci Kasdeme Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Sınıf Yaklaşımının Sınıf Yönetimine Etkisi

Yazar Adı :

 Teyfur Mehmet, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Ekim.2009.İzmir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hafif Derecede Zihin Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitiminde Bulunmalarının Akademik Başarılarına Katkılarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal özel Eğitim Kongresi 30 Ekim 1 Kasım BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Özel Eğitim Bölümünde Okuyan 1 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Özel Eğitim Derslerine ve Engellilere Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal özel Eğitim Kongresi 30 Ekim 1 Kasım BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Artvin de Kaynaştırma Uygulamalarının Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Barut Yaşar, Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 “Eğitim Odağında ARTVİN Sempozyumu 31 Mayıs- 2 Haziran 2012

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Armoni Dersine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi Samsun İl Örneği

Yazar Adı :

 Gökalp Murat

Etkinlik Adı :

 Eğitim Odağında ARTVİN Sempozyumu 31 Mayıs- 2 Haziran 2012

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Eğlenerek Dil Öğreniyorum

Proje Konusu :

 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kırgız ve Türk Yabancı Dil Okutmanlarına etkili öğrenme öğretme teknikleri ve İşbirlikli Öğretim Yöntemi ile pratik uygulamalar yaptırmak 48 yabancı dil okutmanına 4 er li gruplar eşliğinde JigSaw uygulamalarını kullanarak dil öğrenmede kalıcı öğrenmeyi sağlamak

02.02.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 Edes Engelliler Projesi

Proje Konusu :

 Kendimi Keşfediyor Mesleğimi Seçiyorum

10.01.2012

 

16.04.2014

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Proje Konusu :

 Kırgızistandaki Öğretim elemanlarına akademik ve psikolojik danışma faaliyetlerine katkı sunmak

01.06.2016

 

01.09.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri

Proje Konusu :

 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri

04.04.2016

 

05.12.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2017, 12

Proje Adı :

 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Proje Konusu :

 Projede, üniversite öğrencilerinin problemlerinin belirlenmesi ve onlara rehberlik yapılarak sorunlarının çözümüne yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, DoçDr. Yücel ÖKSÜZ yürütücülüğünde akademik danışmanlık yapan öğretim elemanları proje kapsamında araştırmacı olarak görev almışlardır. [Proje No: KTMÜ.BAP-2016.SBE.09]

13.12.2016

 

19.09.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2017, 09

Proje Adı :

 25. Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerin Ortak Eğitim İlişkilerive İşbirlikleri

Proje Konusu :

 Bağımsız Türk Devletleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 25 yıllık eğitim alanında yapılan işbirliklerinin analizi

04.04.2016

 

05.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 ITEC 2018 International Teacher Education Conference

Proje Konusu :

 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus of Control of The University Students(Sample of Kyrgyzstan )

05.08.2018

 

08.08.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Öğrenme Öğretmede Yeni yaklaşımlar

Etkinlik Yeri :

 Kırgızistan Milli Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Kırgızistan Milli eğitim bakanlığı Milli Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

05.02.2017

 

08.02.2017

 

KAZAKİSTAN

 

Workshop

 

Kırgızca

2017, 02

Etkinlik Adı :

 bilimsel araştırma projeleri

Etkinlik Yeri :

 Kırgızistan -Bişkek

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.01.2017

 

01.09.2017

 

KIRGIZİSTAN

 

Proje

 

Türkçe

2017, 09

Etkinlik Adı :

 Aktif Öğrenme Etkili iletişim Drama

Etkinlik Yeri :

 Kırgızistan Türkiye manas Üniversitesi Konferans salonu

Düzenleyenler :

 Kırgızistan Türkiye Manas niversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

22.02.2017

 

24.02.2017

 

KIRGIZİSTAN

 

Workshop

 

Türkçe

2017, 02

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Kırgızistan Türkiye Manas üniversitesi Sürekli Eğitim Mwerkezinin adına düzenlenen Öğretim elemanlarına verilen 3 günlük seminer için TEşekkür Belgesi

Ödül Açıklama :

 Öğretim elemanlarına verilen 3 günlük seminer için Teşşekkür belgesi

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

 

Üniversite

 

KIRGIZİSTAN

2017

Ödül Adı :

 Saygınlık Belgesi

Ödül Açıklama :

 Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Üniversite Pedagokia Fakültetti Öğretim elemanlarına verilen 3 günlük seminer için ödül belgesi

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı

 

Yurtdışı Üniversite

 

KIRGIZİSTAN

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Elektronık Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Elektronık Sosyal Bilimler Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Disiplinlerarası Eğitim Aaraştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Disiplinlerarası Eğitim Aaraştırmaları Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ebsco

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Diyarbakır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Eğitim

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Mehmet Akif Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Mehmet Akif Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Burdur

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Mjss Manas Journal Of Social Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Mjss Manas Journal Of Social Science

 

Bişkek

 

KIRGIZİSTAN

 

İngilizce

 

Google Schoolar

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ

Yazar :

 Nurcan Gedik

2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2017

Tez Adı :

 2- Köy Çocuklarının Ortaöğretime Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Sorunların Sosyal ve Kültürel Açıdan İncelenmesi

Yazar :

 Mustafa NAS

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 1- İlköğretim Matematik Dersi Geometri Konularında Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğretme Yaklaşımının Öğrencilerin Geometri Öğrenmelerindeki Etkisinin Karşılaştırılması

Yazar :

 Gamze Köksaldı

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 Ortaokul 5. sınıf matematik programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar :

 Gamze KÖKSALDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İlkokul ve ortaokul öğretim programlarındaki kazanımlarda finansal okuryazarlıkla ilgili öğrencilerin tutum ve görüşleri

Yazar :

 Gunel MAMMADOVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları kültürel farklılığın akademik başarısıyla ilişkisi

Yazar :

 Khanım EYNULLAYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-02 10:46:57

 

2017-12-30 16:59:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-02 22:37:09

 

2017-12-30 16:59:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Rehberlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-02 10:46:45

 

2017-12-30 16:58:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Psikoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-02 22:37:13

 

2017-12-30 16:57:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-02 22:36:55

 

2017-12-30 16:57:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-02 10:47:01

 

2017-12-30 16:56:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Etkili Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri

Hazırlık

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-02 22:37:33

 

2017-12-30 16:56:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-03 10:37:57

 

2016-12-12 12:38:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-12 12:36:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-12 12:36:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-12 12:35:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Program Geliştirme De Yeni Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:43:29

 

2015-04-24 11:43:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Geliştirme De Yeni Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:43:29

 

2015-04-24 11:43:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Program Geliştirme De Yeni Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:43:29

 

2015-04-24 11:43:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:42:36

 

2015-04-24 11:42:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-24 11:42:10

 

2015-04-24 11:42:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-24 11:42:10

 

2015-04-24 11:42:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-24 11:42:10

 

2015-04-24 11:42:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-24 11:42:10

 

2015-04-24 11:42:10

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:39

 

2015-04-24 11:41:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:39

 

2015-04-24 11:41:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:12

 

2015-04-24 11:41:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:12

 

2015-04-24 11:41:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:12

 

2015-04-24 11:41:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:41:12

 

2015-04-24 11:41:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-04-24 11:40:46

 

2015-04-24 11:40:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-04-24 11:40:46

 

2015-04-24 11:40:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğrenme Öğretme Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-04-24 11:40:46

 

2015-04-24 11:40:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-24 11:40:24

 

2015-04-24 11:40:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-24 11:40:24

 

2015-04-24 11:40:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-24 11:40:24

 

2015-04-24 11:40:24

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:43

 

2015-04-24 11:39:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:43

 

2015-04-24 11:39:43

 

2006-2007

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:43

 

2015-04-24 11:39:43

 

2007-2008

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-04-24 11:39:42

 

2015-04-24 11:39:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2006-2007

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2007-2008

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-04-24 11:38:55

 

2015-04-24 11:38:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2007-2008

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2008-2009

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2015-04-24 11:38:14

 

2015-04-24 11:38:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 18

 

2015-04-24 11:37:28

 

2015-04-24 11:37:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 18

 

2015-04-24 11:37:28

 

2015-04-24 11:37:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 18

 

2015-04-24 11:37:28

 

2015-04-24 11:37:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 18

 

2015-04-24 11:37:28

 

2015-04-24 11:37:28

 

2008-2009

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 18

 

2015-04-24 11:37:28

 

2015-04-24 11:37:28

 

2006-2007

2019
 • 2016

  Komisyon Başkanlığı

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2015

  Komisyon Üyeliği

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015
  - 2017

  Doçent

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Pdr

 • 2015

  Türkiye Beyaz Ay Derneği (Engelliler Derneği)

  Yönetim Kurulu Üyesi

  Türkiye Beyaz Ay Derneği Samsun Şübesi Yönetim Kurulu Üyesi Medya Temsilcisi

 • 2015
  - 2017

  Doçent

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

 • 2009
  - 2013

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2008

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Sinop Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2006
  - 2008

  Bölüm Başkanı

  Sinop Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2004
  - 2013

  Türkiye Futboıl Federasyonu

  Futbol Temsilciliği

 • 1996
  - 2007

  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu

  İl Temsilcisi

  Üniversite Sporları Ağrı İl Temsilcisi

 • 1994
  - 2006

  Ağrı Radyo Televizyonu Art

  Genel Yayın Yönetmeni Spor Müdürü

  Yerel Art Radyo Ve Tv De Spor, Eğitim Ve Sosyal Alanlarda Program Sunuculuğu

 • 1994
  - 2006

  Gazetecilik

  Manşet Ve Ağrı Nın Sesi Gazetesi

  Yerel Gazete Ve Televizyonlarda Köşe Yazarlığı Eğitim Ve Spor Konularında Televizyon Programları Sunuculuğu

 • 1989
  - 2004

  Türkiye Futbo Federasyonu

  Futbol Hakem Ve Gözlemciliği

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 7.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 8.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 9.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 10.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 11.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 12.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 13.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 14.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 1.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 2.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 3.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 4.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 5.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 6.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 7.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 8.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 9.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 10.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 11.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 12.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 13.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 14.docx
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 epo503_unite1.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 2.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 3.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 4.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 5.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1 Ünite 6.mp4
SBÖ409 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Program Geliştirme 1
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY 1.üNİTE vİDEO.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY 2. ÜNİTE VİDEO.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY 3. Ünite Video.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY Ünite 4.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Ünite 5.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Ünite 6.mp4
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 2. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 3. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 4. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 5. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 6. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 7. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 8. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 9. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 10. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 11. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 12. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 13. Hafta.docx
EGT201 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 14. Hafta.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 1 1,hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 2 1,hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 2 2. hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 3 3. Hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 4 4.hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 5 5.hfta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 6 6. hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 7 7. hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 9 8. hafta.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 10 1,9.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 11 1,10.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 12 1,11.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 13 1,12.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 14 1,13.docx
PDR310 Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Rehberlikte Program Geliştirme 14 1,14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EPO603 Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 1 Öğrenme Kuramları.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 12. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 13. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 14. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ÖİY 1.üNİTE vİDEO.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ÖİY 2. ÜNİTE VİDEO.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ÖİY 3. Ünite Video.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ÖİY Ünite 4.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 5.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 6.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 7.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 8.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 9.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 10.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 11.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 12.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 13.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 Ünite 14.mp4
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 1. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 3. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 4. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 5. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 6. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 7. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 8. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 9. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 10. Hafta.docx
İPF303 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 11. Hafta.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 1 1 hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 2.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 3 3.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 4 4.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 5 5.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 6 6.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 7 7.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 8 8. hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 9 9 ve 10. hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 11 11. hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 12 12. hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 13 13.hafta.docx
İPF304 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 14 14.hafta.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 1. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 2. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 3. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 4. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 5. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 6. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 7. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 8. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 9. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 10. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 11. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 12. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 13. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 14. Hafta.docx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 ÖİY 1.üNİTE vİDEO.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 ÖİY 2. ÜNİTE VİDEO.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 ÖİY 3. Ünite Video.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 ÖİY Ünite 4.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 Ünite 5.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 2 Ünite 6.mp4
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 1 Ünite 1.pptx
EGMB009 Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitimde Program Geliştirme 1 Ünite 2.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 2. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 3. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 4. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 5. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 6. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 7. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 8. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 9. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 10. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 11. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 12. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 13. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 14. Hafta.docx
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY 1.üNİTE vİDEO.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 ÖİY 2. ÜNİTE VİDEO.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 7.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 8.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 9.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 10.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 11.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 12.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 13.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 14.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 ÖİY 3. Ünite Video.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 ÖİY Ünite 4.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 5.mp4
EGMB203 Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Ünite 6.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB202 Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Öğretim Teknolojileri 1 1 hafta.docx
EGMB202 Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği, Öğretim Teknolojileri 1 1 hafta.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr